You are on page 1of 2

FIsA POSTULUI

RECEPTIE
1. POSTUL - RECEPTIONERA
2. COMPARTIMENTUL - RELATII CU CLIENTII
3. CERINTE-STUDII- a. calificare de specialitate
12512y2420m 12512y2420m b. alte cerinte specifice -cursuri de
perfectionare pe profil
4. RELAII- a. ierarhice - este subordonat directorului, patronului
b. functionale - cu colegele din centrul de nfrumusetare
12512y2420m c. de reprezentare
5. ATRIBUII, LUCRRI, SARCINI
12512y2420m a. sarcini generale conforme cu Regulamentul de ordine interioara al
centrului.
12512y2420m b. sarcini speciale
Primeste clientii care intra n firma (indiferent de adresabilitate) si ajuta la acomodarea
acestora.
Efectueaza informarea la cel mai nalt standard profesional a activitatilor prestate in centru,
repartizeaza clientii la cabinetele la care au programarile efectuate , efectueaza programarile
pentru prestatii in centru
Supravegheaza n permanenta clientii, preocupndu-se de buna lor deservire si informare
profesional corecta.
Raaspunde cu promptitudine la solicitarile clientului.
Raspunde de asigurarea unui climat de destindere si armonie.
Asigura si raspunde de ordinea si curatenia la locul de munca si de aplicarea tuturor masurilor
de curatenie si igiena.
Asigura si raspunde de pastrarea si folosirea corecta a dotarilor n folosinta: aparatura,
mobilier, consumabile, etc
Respecta normele de securitate a muncii si PSI.
Utilizeaza si pastreaza n bune conditii echipamentele din dotare si asigura colectarea corecta a
resturilor si deseurilor.
Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI, care va fi schimbat ori de cte ori este
nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
Respecta secretul profesional si codul de etica profesionala.
Se ocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de
educatie continua si conform cerintelor postului.
ndeplineste si alte sarcini trasate de sefii ierarhici.
La locul de munca ia masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor precum si de
economisire a energiei electrice.
12512y2420m c. sarcini deosebite
6. LIMITE DE COMPETENE
7. RESPONSABILITI - raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru, de efectuarea corecta a
prestatiei, de bunurile ncredintate n folosinta.
DIRECTOR
12512y2420m Am luat la cunostinta si ma
oblig 12512y2420m sa ndeplinesc atributiile de serviciu
Semnatura.......
Data........... 12512y2420m