You are on page 1of 2

2 MALAULIANS

MALAULIANS 3

Readers, Patuloy na Dumarami Math Week, Ipinagdiwang
sa RRP ng Mga Malaulians

M D
atagumpay na nagsara at maging song lyrics sa videoke. ahil sa layuning higit na nardo sa ikatong pwesto.
ang taon sa malaking Tumulong rin ang mga masisipag malinang ang talino at gal- Sa tessellation naman ay nas-
bilang ng readers sa na COOL club officers at volunteers ing ng bawat mag-aaral sa ukat ang galing sa kanilang obra sa
English at Filipino matapos mul- maging ang mga SAMAFIL officers numero, idinaos ng mga Malaulians pagguhit sina Marvin Ralph Valero-
ing ilunsad ang taunang Reme- upang mapaghusay ang kakayahan ang Ikalawang Math Week Celebra- so unang pwesto, Melissa Grace Oc-
dial Reading Program sa dalawang ng mga non-readers sa pagbasa. tion noong Nobyembre 19-23 2012. ampo ikalawang pwesto at Harlene
asignatura para sa mga mag-aaral Kasabay nito ang pagka- Ang pagdiriwang ay mas la- Manansala sa ikatlong pwesto.
sa Grade 7. karoon ng Memorandum of Un- long naging enteresante sa mga Sa quiz bee ay lalong ipinak-
Mula sa mataas na bilang ng derstanding sa pagitan ng mga mag-aaral, dahil sa mga aktibidad ita ang talino ng iba’t ibang antas.
na inihanda ni Gng. Jolita Banting Ang Team Pascal(Mercedes Ducut,
non-readers sa English na 58 at 30 guro, magulang at mag-aaral na
(Guro sa Math) at ng mga opisyales Christine Joy Lacap, at Donnabel
sa Filipino sa mga unang buwan ng kinakailangang mapataas ang ka-
ng Math Club. Maluntag at Harlene Manansala),
panuruang taon 2012-2013, mata- nilang klasipikasyon sa pagbasa at
Ilan sa mga kompetisyon na Team Pythagoras ( Marielle Gozo,
pos isagawa ang pasalita at pasu- ang pagpupulong ay pinangunahan
sumubok sa kaisipan ng mga mag- Laday Daina Guevarra,Charina
lat na pagsusulit sa pagbabasa, ni Gng.Willet S. Perez at ng gurong
aaral ay ang sudoko, crossnumber Manansala, at Pamela Jane Tor-
bumulusok ang bilang nila sa 12 tagapayo sa Grade 7 na si Bb. An-
puzzles, tessellation at quiz bee. no), Team Euclid( Aldwin Ducut
at 2 at tumaas din ang kanilang naliza D. Gaddi. Samantala, hindi maligaw sa ,Jovylee Marinay ,Carlos Jerome
bilis at klasipikasyon bilang uri ng Dahil sa pakikiisa ng mga galing sa larangan ng sudoko at Sanchez at Arlhen Bernardo), Team
mambabasa sa pagtatapos ng klase. magulang, mga mag-aaral, mga ki- crossnumber puzzles sina Jennelyn Archimedes( Ferdinand Capili,
Iyan ay matapos ang regular natawan ng mga clubs sa English Dela Vega sa unang pwesto, Berlee Melissa Ocampo, Armando Perez at
na remedial instruction na pinan- at Filipino at mga guro, malaking Manansala sa ikalawang pwesto at Alliah Beth Manansala). Ang Team
gungunahan nina Bb. Darlene M. bilang ang natapyas sa mga non- Regino Suico sa ikatlong pwesto. Euclid ang nanguna sa larangan ng
Lebaste at Bb. Ma. Editha S. Calara, readers at sila ngayon ay ganap ng Ang crossnumber puzzle ay nap- Quiz bee, pumangalawa ang Team
gamit ang iba’t ibang modyuls, kag- nanakababasa. analunan naman nina Aldwin Ducut Pythagoras at sumunod ang Team
amitang pambasa, reading games unang pwesto, Maylene Manansala Descarte.
ikalawang pwesto at Arlhen Ber-

SSG-O, Sumabak Sa Youth Week
Malaulians, Nag-Click sa Bookweek
N
akiisa ang SSG-O ng SSG-O ng Malauli High School ay para ipabatid sa mga kabataang
Malauli High School sa sina Aldwin Ducut SSG –President, ang kalagayan ng munisipalidad.
Isang Bukas na Liham
M
idinaos na Masantol Youth Marielle Gozo Vice-President at Layunin din nito na buksan adalas sabihin na ang costumes. Lubos na natuwa ang Seniors na sina Ferdinand Capili
Week sa Municipal Hall ng bayan
ng Masantol noong ika- 10 hang-
Joyce Ducut-4th year representa-
tive.
ang kanilang isipan sa mga
pangyayaring nagaganap sa
sa mga Estudyante pagbabasa ay isa sa mga
pangunahing kakayahan
mga manunuod dahil nakita nila
sina Belle, Sailormoon, Barbie,
bilang Tuxedo Mask at Marielle
Gozo bilang Barbie, matapos ma-
gang ika -17 ng Disyembre 2012. Samantala, pinangunahan ni Masantol sa kasalukuyan. Itinuro na dapat masanay, ngunit sa re- Sleeping Beauty, Jasmin, Robin, husay na masagot ang mga tanong
Ang nasabing seminar ay Hon. Councilor Ronald Flores ang sa kanila ang mga gawain ng mga Anak, alidad ito rin ay madalas naipag- Prince Charming, Zorro at iba pa. ng mga hurado.
dinaluhan ng mga Supreme Stu- eleksyon para sa posisyong Mayor, nanunungkulan sa pamamagitan sasawalang bahala. Para lubos na Kasabay nito ang iba’t ibang Ang pagdiriwang ay pinagu-
dent Government Officers ng mga Bise –Mayor, 8 councilors, Budget ng pagpapalit posisyon, mga mapagtuunan ng pansin ang pag- kompetisyon na sumubok sa nahan nina Bb. Darlene M. Lebaste
Lubus kung matula at magpasalamat queng Diyos uling mica at Bb. Ma. Editha S. Calara, katu-
matataas na paaralan ng nasabing Officer, Accounting Staff, ,Munici- gawain ng mga opisyal sa loob ng bibigay halaga sa pagbabasa, idi- husay sa wikang English ng mga
hayskul queti queng baryu tamu. Madagul cu kapasalamatan uling ing naos ng Malauli High School ang Malaulians. Kabilang dito ang long ang mga masisipag na COOL
bayan, mapapribado man o publiko. pal Engineers at hepe ng pulisya. Municipal Hall katulad ng paggawa
Kabilang dito ang Tarik Suliman Nahalal si Aldwin Duct bilang ng mga ordinansa at resolusyon
pangarap cu keca anak malyari na. Ikalawang Bookweek Celebration readathon, declamation, quiz bee, club officers at members sa pa-
High School, Masantol High School, konsehal, Marielle Gozo para sa at upang magkaroon ng ehemplo Bayu ka mayaring elementery, mag-adwa kaming lub tata mu noong Enero 21-25, 2013 sa te- spelling bee, scrabble competition, mumuno ni Christine Joy Lacap,
San Miguel Academy, Pampanga Deparment of Social Welfare and ang mga kabataan ng Masantol nung apagpatuloy mu pa ing kekang pamagaral. Balu mu naman ing mang Language Efficiency:A Tool slogan making, jazzchant at maging faculty members at ang suporta ni
Institute, Holy Child at Sapang ka- Development (DSWD) at si Joyce na maaaring maging lider sa mga Towards the Nation’s Progress. ang Engish Dance hit na nagpasigla Gng. Willet Perez (OIC).
kasaquitan ning bie tamu, at anggyang magsikap kaming tata mu bala
wayan Integrated School. Anne Ducut bilang SK-President. Ang pagdiriwang ay mas sa culminating day. Isa sa mga iniwang kaisi-
susunod na henerasyon. epa sapat para quecayu ring wali mu.
Ang mga lumahok sa mga Idinaos ang Youth Week pinaingay pa ng parada na umikot Higit na umingay at sumaya pan ni Bb.Darlene Lebaste para sa
Pero uling atin ng hayskul queni, ababatywan cu na anak na sa buong Malauli. Tampok dito ang matapos lubos na makita ang mga pagdiriwang ng Bookweek ay ‘’To-
nung magsikap tamu mu, apagtagumpayan tamu ing pamagaral mu at mga kalahok para sa Mr. and Ms. book characters para sa Mr. and day a Reader-Tomorrow a Leader’’.
mayari ca quing quecang karera. Bookweek suot ang kani-kanilang Ms. Bookweek 2013. Wagi ang mga

NAT 2013 Results, Inaabangan Na Inya sana anak, miliwanagan ca isip nung minsan asasabyanan
da cang magtipid quing pamangasta mu uling e saguli ing dadasnan

T
aun-taon ay pinangangasi- ng nasabing pagsusulit ang suriin ang Araling Panlipunan ay uman-
nang tata mu quing pamanima o pamanambak bakanta mu atin yang
waan ng DepEd at National kung naaabot ng mga mag-aaral gat ng 6.18.
ipabakal que ca, Daya at pawas sa ing puunan na bakanta mu ataguy-
Sophomores Wagi sa Unang Mr. and Ms. Malauli High School
Education Testing and Re- ang mga kompetensis na akma sa Bagamat nagpakita ng pag-
search Center (NETRC) ang Nation- kanilang antas. Gayundin, ang re- taas sa NAT, batid ng mga guro at ud na ca, kaya sana anak nung minsan akakuwa nang mimwa tata

S
ina John Ariel Ducut at Shaz- 7, III –Honesty at IV- Wisdom. sa angking kagandahan
al Achievement Test (NAT) sa lahat sulta ng pagsusulit ay ginagamit na nangangasiwa ng paaralan na dapat mu keka- intinjan me anak. Uling buri na kamung turwanan masalese
nay Manansala ng II-Courage Lahat ay nagbigay at nag- at kagwapuhan kundi sa
ng pampubliko at pampribadong basehan ng performance ng isang pa nitong pagbutihin sa mga darat- banta magsumikap ca at emu danasan ing kasakitang daranasan mi. ang mga kinoronahan bi- pakita ng kanya-kanyang angking kanilang angking talino
paaralan sa buong bansa. Ang NAT paaralan. ing na taon. Sa katuyanan, bilang
King escuela anak, emi na akakit ing dapat mu, pero sana lang kauna –unahang Mr. And Ms. talento at galing sa pagrampa lalo’t sa pagsagot sa tanong ng
ay isang pagsusulit na ibinibigay Sa Pamparaalang Taon 2011- paghahanda sa NAT ngayon taong
para sa mga mag-aaral ng ikatlo at 2012 ay nagtala ng mataas na ito ay nagkaroon ng intensibong re-
dadalan mula ding masanting a ugaling tenam mi queca manibat nang Malauli High School 2013, na nag- higit sa pagpapatunay ng kanilang mga hurado.
anak ca pa. Banta tumula la ring mestra mu o mestro at akit da ing hudyat sa pagsisimula ng pagdi- pagiging sikat sa loob at labas ng Ang buong antas ng
ikaanim na taon sa elementary at Mean Percentage Score (MPS) ang view classes para sa mga mag-aaral
riwang sa pinakahihintay na 5th paaralan. ikalawang taon kasama
ika-apat na taon sa sekondarya na Malauli High School sa Filipino na nasa ika-apat na taon. Inaasa- na gang pakakalulu tamu mu, ustu ing pamagparagul mi quecayung
Foundation Day ng Malauli High Sa kabuuang puntos na 94.32 ang kanilang tagapayo na
naglalayong suriin ang kaalaman (55.25), English (46.16) at Aral- han na magbubunga ng maganda mikakapatad at potang atyu ca ken, sana aisip mu na sasadyan ming School na may temang ‘’Striving % at 98.55% ay naiuwi nina John si Bb. Joanalyn L. Colis ay
at kakayahan ng mga mag-aaral sa ing Panlipunan (52.85). Kumpara ang nasabing hakbang sa paglabas
era ka gaanung papasopan quing bale banta mica oras ca banta lubus High at Five ‘’ noong Marso 2, 2013. Ariel Ducut at Zhasnay Manansala tuwang –tuwa at ipinag-
English, Filipino, Math, Science at sa Pampaaralang Taon 2010-2011, ng resulta ng NAT 2013 sa darating
Araling Panlipunan. Layunin din ang English ay tumaas ng 4.59 at na Hunyo.
cang makapanigaral banta ing que cang kabalwan maging dalan ne ing Ito ay sinalihan din ng 15 pang nag- ang korona at tinanghal bilang Mr. mamalaki ang nakuhang
kekang tagumpe. gagandahan at naggagwapuhang and Miss MHS. karangalan nila G. Ducut at
estudyante na nanggaling sa Grade Sila ay hindi lamang nanalo Bb. Manansala.
Ala ca ming inangad tata mu nung ali mipakayap ka anak,
antitamu naman ding quecang mestra at mestro, ila man magsumikap
Bilang ng mga Drop-outs Bumaba sa DORP lang turu da ca quin gmayap at lubus cang madinan quebalwan. Kaya
sana anak, misip ca at lagi mung isipan na ing pamaglub quing escuela, Ika-441 Araw ng Pampanga, Idinaos ng mga Malaulians
N
oong taong 2010 ay inilun- ang bilang ng dumaraming bilang Ngayong Pampaaralang Taon
sad ng pamahalaan ang Ed- ng mga drop-outs. na 2012-2013 ay bumaba ang drop- biyaya sa ning Diyos banta sumanting ka bie.

B
ucation For All (EFA) 2015 Base sa pag-aaral na ginawa out rate sa 1.42% mula 2.86% sa na- Sana mitanam quing lub mu ing kaburyan mabyasa at pag- ilang bahagi ng selebrasyon 1571 upang magkaroon ng kontrol Pampanga, nagsagawa ang lider mga mag-aaral ang angking yaman Samantala, nasungkit ng
na naglalayong maitaas ang kalidad ng paaralan, nalaman na ang pag- karaang taon. Ibig sabihin nito, tatlo sumicapan mu ing quecang pamagaral. Ala kaming apamana queca ng Lingo ng Araling Pan- ang gobyerno sa mga mamamayan sa Araling Panlipunan na si G. sa tradisyon at kultura ng lalawigan mga II- Courage ang tropeo bilang
ng edukasyon sa bawat Pilipinong tatrabaho, kakulangan ng allow- mula sa kabuuang 210 na mag-aaral anak nung aliwa ing edukasyon, ala tamung pibandyan, at king agyu lipunan, ipinagdiwang ng nito. Sa petsa ding ito naging isang Eric S. Calara ng iba’t ibang kom- ng Pampanga, nagkaroon din ng kampeonato sa mga nasabing kom-
mag-aaral. Kabilang sa mga layunin ance at pagkakasakit ang dahilan ang tumigil sa pag-aaral kumpara ang Mataas na Paaralan ng Malauli ganap na lalawigan ang Pampanga petisyon para sa mga mag-aaral. Kapampangan Food Festival at petisyon.
mi, igapang da cayung micacapatad banta mica masanting kayung Kapampangan Folk Song Com- Naging matagumpay ang
ng EFA ay ang maibaba ang drop- ng pagtigil sa pag-aaral ng ilang sa anim noong isang taon. Ito ay re- ang ika-441 na taon ng Pampanga sa Pilipinas. Ang Disyembre 11 ang Kabilang dito ang Quiz Bee, pag-
out rate sa bansa. Malaulians. Upang epektibong ma- sulta ng pinaigting na kampanya at kinabukasan. noong ika 10-17 ng Disyembre 2012. opisyal na ipinahayag bilang Araw gawa ng slogan at pagbuo ng post- petition. Sa pamamagitan nito, pagdiriwang na ito dahil sa masug-
Alinsunod sa naturang layun- bawasan ang mga SARDOs o Stu- nagpapatuloy na pagtutulungan ng Magaral cang masalese anak at mimingat ka lagi. Ang naging tema ng selebrasyon ay ng Pampanga sa bisa ng Prokla- er. Ang paksa ang naging sentro talagang maipagmamalaki ang la- id na suporta ni Gng. Willet Perez
in ng pamahalaan at sa kautusan ng dents At Risk of Dropping Out, ilan mga guro at magulang upang ma- ‘’Lalawigan Ku, Pagmaragul Ku’’. masyon 2226 ni dating Pangulong ng mga kompetisyong sinalihan ng lawigan bilang isang kabisera na (OIC) mga guro, mag-aaral at mga
DepEd , ipinatupad ng Malauli High sa mga isinagawa ay ang paggamit bawasan ang bilang ng high school Lubus da cang kaluguran, Ayon sa kasaysayan, ang Pam- Ferdinand E. Marcos. mga mag-aaral mula sa iba’t ibang hitik sa masasarap na lutong pag- opisyales ng AP club.
School ang Drop-Out Reduction ng modyul, home visitations, schol- student na tumitigil sa pag-aaral. panga ay muling itinatag ng mga Upang lalong pang malaman antas. kain at nagtataglay ng mga maga-
IMA
Program (DORP) upang masugpo arship program at feeding program. Kastila noong ika-11 ng Disyembre ang malalim na kasaysayan ng Para lubos na maipikita pa ng gandang katutubong awitin.
4 MALAULIANS

MALAULIANS
Intramurals 2013, Sigla at Lakas Pinahataw ng mga Mag-aaral

N
aisakatuparan ang tema ng ang tropeo bilang kampeonato sa egory na kinalahokan din ng piling
Intramurals na ‘’Fostering cheerdance competition. mag-aaral sa bawat antas. At sa lar-
Friendship Through Sports Samantala, hindi nagpahuli angan naman ng chess ang nagwagi
and Athletics’’ noong Pebrero 23, ang liksi sa paghataw ng bola sa sa pambabae ay mula sa Grade 7
2013. Matapos ganapin ang mga mga ball games tulad ng volleyball na si Pamela Jane Torno, sa panla- The Official Newsletter of Malauli High School Vol. I No. 1
palaro ay higit na napasigla hindi at badminton ang mga Malaulians. laki naman ay mula sa Seniors na
lang ang katawan kundi pati ang Buong husay at galing sa pagpalo si Jhamil Lopez. Nagkaroon din ng
pagkakaibigan ng mga Malaulians. ng bola ang mga nagsilahok. Masu- poster at slogan making batay sa
Umulan man, mainit na nag- werteng nasungkit ng mga Sopho- tema ng intramurals. Nagwagi sa Isang Araw Para sa mga Bakawan Malauli H.S.,
bukas ang programa sa pagsindi ni mores ang volleyball championship pagbuo ng poster ay ang pambato
Humakot Ng
M
Robert Mercado ng II-courage sa game para sa lalaki at babae. ng II-courage na si Robert Mercado atagumpay na isinagawa ng mga Pagod man mula sa kalahating araw munting paraan upang maipabatid sa iba na
torch tanda ng nag-aalab na sports Sumunod dito ang long jump at nakuha naman ni Kristine Joy
camaraderie. Sumunod dito ang competition, kung saan hindi Lacap ng III-Honesty ang unang
seniors ang pagtatani m ng humigit
kumulang 200 mangrove prop-
ng pagtatanin, nasiyahan ang mga mag-aaral
kasama ng kanilang guro sa English na si
walang ibang tutulong at maglilinis sa Ilog
Pampanga kung hindi rin lang ang mga Ka- Tagumpay sa C7
cheerdance competition na nila-
hukan ng mga piling mag-aaral sa
naungusan sina Ferdinand Capili
(IV-Wisdom) at Kristine Joy Lacap
puwesto sa paggawa ng slogan.
Pinangunahan ang progra-
agules sa pampang ng ilog sa mga barangay
ng Caingin, Bagang, Puti at Sagrada noong
Bb. Darlene Lebaste na nakatulong sila sa pampangan.
PressCon

N
iba’t ibang antas. Bawat kalahok (III-Honesty). ma ng mga SIGLAKAS officers at nakaraang Disyembre. Ito ay bilang paki- akamit ng mga batang mamama-
ay nagpakitang gilas at sigla sa Sa running competition na- members sa pamumuno ni Jeramie kiisa sa layunin ng kanilang mga aralin sa hayag ng Malauli ang tagum-
kanilang inihandang cheerdance. man ay hindi nagpaiwan sa bilis Basilio ng III-Honesty. English sa ikatlong unit na nagsusulong ng
pay sa ginanap na Cluster VII
Wagi ang mga Juniors at iniuwi ang mag-aaral sa boys at girls cat- environmental awareness and actions for all.
Secondary School Press Conference sa
Ito rin ay bilang tugon sa DepEd Order No.
San Vicente- San Francisco High School
52, s. 2011- Strengthening Environmental

Bayanihan, Muling Binuhay Sa MHS PTA, SSG Fund Raising Education in Public and private Schools. Ka-
noong Oktubre 1, 2012.
Nagtala ng mga panalo ang mga
sabay nito, gumawa rin ang mga mag-aaral

G Activity, Tagumpay
amit ang mga walis, es- muno ni Kgg. Nomer Bautista, mga Pagdanganan at Mr. Felicito Guinto sa ikaapat na taon ng mga environmental kinatawan ng paaralan sa iba’t ibang
koba, basahan, pala, itak at DSWD parent recipients at mag- sa pagkakaloob ng tulong pinansyal awareness videos para lubos na mabatid ng contest categories. Nasungkit ni Robert

K
dust pan, ipinakita ng mga aaral. Boluntaryo nilang nilinis at para makabili ng materyales na gi- Leonor Torno (Pangalawang Pan- marami ang kasalukuyang lagay ng inang ka- Mercado ang unang pwesto sa Editoryal
asalukuyang ginagawa
magulang, guro at pamunuang ba- pininturahan ang mga silid-aralan namit sa paglilinis at pagkukumpu- ang pag-aayos ng bakod gulo), Jennifer Manese (Kalihim) likasan. Kartuning (English). Sinundan siya ni Je-
rangay ang kanilang pakikiisa sa para sa maayos na pagbubukas ng ni. ng paaralan na bunga ng at Marites Usi (Ingat-Yaman). Nagpakita rin ng pakikiisa ang rome Sanchez na nakuha rin ang unang
National Sch ool Maintenance Week klase. Ilan sa mga gawaing naisatu- matagumpay na fund raising activ- Sa tulong ng mga opisyales mga DENR centers ng Puti at Sagrada sa puwesto sa Pagsulat ng Balitang Sports
o Brigada Eskwela noong Mayo 21- Taos puso ring pinasalamatan paran ay ang mga sumusunod: pag- ity sa pagtutulungan ng mga PTA ng PTA ay nakalikom ang paara- pamamagitan ng pagbibigay ng mangrove (English) na pawang mga nasa ikalawang
25, 2012. ang mga pribadong indibidwal na kukumpuni ng mga upuan at mesa, at SSG officers noong nakaraang lan ng halagang Php10,250.00 propagules. Batid nila na ang mga bakawan taon.
Nakiisa rin ang mga CAFGU, sina Abigail V. Ducusin, Gail T .Vi- pagbili ng bagong upuan at papip- Marso 22, 2013. Nakalikom ng upang makapagsagawa ng feeding ay nagsisilbing tirahan ng mga organismo sa Umabante rin ang mga seniors sa
mga barangay officials sa pamu- ray, Mrs. Zenaida Usi, Irwin John intura ng mga silid-aralan. Php31,650.00 ang nasabing program para sa 32 mag-aaral na ilog upang higit na mapanatili ang buhay sa CSPC matapos mapanalunan ni Aldwin
gawain na siya nilang inilaan sa undernourished or kulang sa tim- unti-unting dumuruming katubigan. Ducut ang ikalawang pwesto sa Pagwa-
pagpapagawa ng bakod. bang. Bukod pa dito, ang pangulo Naging mas makatotohanan wasto ng Sipi at Pag-Uulo ng Balita sa
Maliban sa mga proyektong ng PTA na si Gng. Manansala at ang pagkatuto ng mga mag-aaral dahil
English, Geepanie Lyn Inocencio sa ikala-
ito, malaki rin ang naitulong ng ingat-yaman na si Gng. Usi pa ang nakita nila kung gaano na karumi ang ilog
wang pwesto sa Pagsulat ng Balita sa Fili-
pondo na galing sa PTA sa pagpa- nangasiwa ng paghahanda ng pag- at kung ano ang maaring mawala kung
pino, Jhamil Lopez sa ikatlong pwesto sa
pagawa ng modyul, NAT reviewer, kain para sa mga mag-aaral. Dahil walang mangunguna upang magsagawa ng
Pagsulat ng Editoryal (English), Marielle
pagkukumpuni ng mga pasilidad sa programang ito ay naibaba ang pagbabago. Kasabay ng kanilang pagtatanim
Gozo sa ikalimang pwesto sa Pagwawasto
sa paaralan, pagpapasahod sa dy- bilang ng mga undernourished sa ay ang pamumulot ng basura na nagkalat sa
gilid ng ilog. ng Sipi at Pag-Uulo ng Balita sa Filipino
anitor at iba pang programa ng siyam.Inaasahan din ang tulong ng
paaralan. mga PTA sa darating na Brigada at Joyce Ann Ducut ikasiyam na pwesto
Iyan ay matapos maihalal Eskwela sa Mayo 14 – 24, 2013. sa Pagsulat ng Balitang Sports sa Filipino.
noong nakaraang Hulyo 20, 2012 Ang Malauli High School Nakakuha rin ng karangalan sina
ang mga opisyales ng PTA (Par- ay taos pusong nagpapasalamat Malaulians, Umabante sa Dibisyon Lebel Jerald Sunga II-Courage na umangkin sa
ent-Teacher Association) para sa sa mga opisyales ng PTA sa pan- ikaanim na pwesto sa Editoryal kartuning

H
Pamparaalang Taon 2012-2013. gunguna ni Gng. Manansala sa indi nagpahuli ang mga mag-aaral ng Kabilang sina Aldwin Ducut ng IV – Mary Jane Lcap ng IV Wisdom sa larangan sa Filipino, Emery Joy Manansala na nan-
Kabilang sa mga naihalal ay sina: kanilang walang-sawa at patuloy Malauli High School sa ginanap na Wisdom sa Pagwawasto ng Sipi at Pag-uulo ng Pagbuo ng Poster na ginanap rin sa natur- alo ng ikaanim na pwesto sa Pagwawasto
Annalyn Manansala (Pangulo), pagsuporta para sa paaralan. kompetisyon sa dibisyon kamakailan. ng Balita sa Engish, Jhamil Lopez IV-Wisdom ang lugar noong Enero. ng Sipi at Pag-uulo ng Balita (English)
Limang mamamahayag ng paaralan sa Pagsulat ng Editoryal (English), Geepanie Bagama’t hindi naiuwi ang panalo, ku- Malugod na binati ni Gng. Willet
ang umabante upang makilahok sa taunang Lyn Inocencio ng IV –Wisdom sa Pagsulat minang naman ang Malauli High School sa S. Perez (OIC) ang mga nanalong
Division Secondary Schools Press Confer- ng Balita (Filipino), Carlos Jerome Sanchez idinaos na Klaster kompetisyon. manunulat kasama ng kanilang mga
ence na ginanap sa San Juan High School ng II –Courage sa Pagsulat ng Balitang Malugod na binati ng mga guro, gurong tagapagsanay.
sa Mexico, Pampanga na nilahukan ng mga Isports (English), at Robert Mercado ng II- tagapayo, kapwa mag-aaral at ni Gng. Willet
cluster winners sa buong Pampanga mula sa Courage sa Editoryal Kartuning (English). S. Perez ang mga mag-aaral na lumahok sa
Malaulians, Ipinamalas ang Galing sa Agham mga pampubliko at pribadong paaralan. Samantala, nagpatingkad naman si mga nasabing paligsahan.
Scholarship
U
pang maipamalas ang estudyante sa kani-kanilang antas. pwesto sa pagsulat ng sanaysay.
mga katangiang talento at
natutunan ng mga mag-
Ilan sa mga pinaglabanang
kategorya ay ang mga sumusunod:
Samantala, bilang bahagi
pa rin ng Linggo ng Agham ay
Program, Patuloy
aaral sa larangan ng syensya, paggawa ng slogan, pagbuo ng
poster , quiz bee, junk art making
nagdaos ng Fire at Earthquake
Drill sa paaralan. Sa tulong ng mga
Pa Rin
muling ginanap ang pagdi-

P
riwang ng Science Week ng mga at pagsulat ng sanaysay . Nanalo sa kawani ng Municipal Fire Station ay atuloy pa rin ang pagbuhos ng
Malaulians noong Seyembre 23- unang pwesto sa paggawa ng slogan nagsagawa ng lektyur at simulasyon Malaulians, Nakiisa sa Buwan scholarship para sa mga mag-aaral
28, 2012. at quiz bee si Ferdinand Capili . hinggil sa mga paghahanda laban sa
Ito ay pinangunahan ng guro Nasungkit ni Robert Mercado ang sunog at lindol. Gayundin, sa tulong ng Wika ng Malauli High school upang
mabigyan ng pagkakataon ang kabataan
sa Science na si Bb. Joanalyn L. unang gantimpala sa pagbuo ng ng mga YES-O officers ay ipinakita
na gustong mag-aral at magkaroon ng

B
Colis, kasama ng kanyang mga poster. Nanguna naman si Edrose ang wastong first aid para sa mga inigyan diin ang kahala- para sa mga Grade 7, pagbigkas
gahan ng wika sa Malauli ng tula sa II-Courage, paggawa ng sapat na kaalaman.
Science Club Officers. Sa loob ng Aira David sa junk art making. biktima ng sakuna.
limang araw ay iba’t ibang patim- Samantalang nakamit naman ni High School noong ika-28 slogan sa III-Honesty at talumpati Mahigit isangdaang mag-aaral
palak ang pinaglabanan ng bawat Harlene Manansala ang unang ng Agosto 2012. naman sa IV –Wisdom. ang nabigyan ng tulong pinasyal ng
Hinikayat ng Memeramdom Ang mga nagwagi sa pag- mga sumusunod na indibidwal: Kgg.
Pangkawaran Blg 282. 2012 na buo ng poster ay sina Harlene Nomer Bautista (Punong Barangay), mga
magsagawa ng mga gawain para Manansala, Michaelle Buceta, at konsehal at SK chairman ng Brgy. Malauli,
sa mga mag-aaral kaugnay sa tema Arhlen Bernardo, sa pagbigkas
Kgg. Alex Guevarra (Brgy. Committee on
ng pagdiriwang ‘’Tatag Ng Wikang ng tula ay sina Jhon Carlo Cas-
Filipino, Tatag Ng Pagka-Pilipino’’. tro, Joshua Sunga at Aljon Ducut. Education Chairman), Kgg. Ronald Flores
Nagsagawa ng kompetisyon Sa paggawa naman ng slogan ay (Municipal Committee on Education
ang guro sa Filipno na si Bb. Ma. nanguna sina Jovylle Marinay, Al- Chairman), G. Danilo Guinto at Mary
Editha S. Calara sa iba’t ibang phine Ducut at Venedict De Guz- Grace Tolentino.
antas upang ipakita ang husay at man at sa talumpati tagumpay Ayon kay Gng. Willet Perez
talento ng mga mag-aaral at higit sina Aldwin Ducut, Marriele Gozo
(OIC), lalo pang madadagdagan ang mga
sa lahat upang bigyang halaga ang at Sarah Jane Gaddi.
pagdiriwang ng pagkatatag ng Lahat ng mga mag-aaral ay mag-aaral na mabibigyan ng scholarship
Wikang Filipino. nakiisa sa nasabing pagdiriwang sa susunod na pasukan at patuloy pa
Ilan sa mga inahandang kom- upang ipakita kahalagahan ng In- niyang patatatagin ang programang ito
petisyon ay ang pagbuo ng poster ang Wika. upang ang mga kabataan ay makapag-
aral sa sekondaryang edukasyon.