You are on page 1of 3

Lucrarea Nr.

1

P1.
Se consideră circuitul din figură:

Ipoteze:
- Q are VTH=2[V], λ=0, k=1 [mA/V2];
- DZ are VZ=7 [V], rz=0[Ω], Izk=0.2 [mA]
- C∞ → ∞;

Se cere:
a. Să se reprezinte schema echivalenta valabila în c.c. şi sa se determine PSF al
tranzistorului Q. Să se verifice dacă DZ funcţionează în străpungere.
b. Să se reprezinte schema echivalentă valabilă în regim variabil şi să se determine
transconductanţa de semnal mic a tranzistorului.
c. Să se calculeze av=vo/vi, Ri, avg=vo/vg;
d. Să se determine amplitudinea maximă a tensiunii de ieşire, Vom, pentru ca
tranzistorul Q să nu intre în regiunea de blocare.

1

rz=0[Ω]. Să se calculeze. λ=0. d. Să se precizeze dacă DZ funcţionează în străpungere. k=1 [mA/V2].c. Ro.DZ are VZ=7 [V]. b. Se cere: a. 2 . Să se reprezinte schema echivalentă valabilă în regim variabil şi să se determine transconductanţa de semnal mic a tranzistorului. şi sa se determine PSF ale tranzistorului Q şi diodei DZ.Q are VTH=2[V].2 [mA] . Izk=0. Se consideră circuitul din figură: Ipoteze: .C∞ → ∞. av=vo/vi.P2. Vom. pentru ca tranzistorul Q să nu intre în regiunea triodă. Să se reprezinte schema echivalenta valabila în c. avg=vo/vg. în condiţii de semnal mic şi joasă frecvenţă. c. Să se determine amplitudinea maximă a tensiunii de ieşire. . Ri.

λ=0. Să se determine amplitudinea maximă componentei variabile a tensiunii de ieşire. VO.P3. În condiţii de semnal mic şi joasă frecvenţă. c. precum şi amplificarea raportată la generator avg=vo/vg. Să se reprezinte schema echivalenta valabila în c. Vom. b. Se cere: a.2 [mA] . rezistenţele echivalente Ri şi Ro. Să se reprezinte schema echivalentă valabilă în regim variabil şi să se determine transconductanţa de semnal mic a tranzistorului. 3 . rz=0[Ω]. şi sa se determine PSF al tranzistorului Q şi componenta continuă a tensiunii de ieşire. k=2 [mA/V2]. Izk=0.Q are VTH=2[V].DZ are VZ=3 [V]. . pentru ca tranzistorul Q să nu intre în regiunea de blocare. să se calculeze amplificarea av=vo/vi.C∞ → ∞. d. Se consideră circuitul din figură: Ipoteze: .c. Să se precizeze dacă DZ funcţionează în străpungere.