You are on page 1of 2

MF6j8 5jFC

milioane de preşcolarij elevi şi milioane de persoane a fost populaţia
studenţi reprezintă populaţia de vârstă şcolară ;FUBI aniz la M ianuarie
şcolară a Uniunii Europene în BFM5j în scădere cu IB8j7 mii persoane
anul BFMCE faţă de anul BFMM ;5jI7B milioane
persoanezE

Ponderea populaţiei preşcolare şi şcolare a Populaţia rezidentă în vârstă de 0-23 ani
statelor membre în total populaţie UE-28, înregistrată în perioada 2011-2015
în anul 2014
mii persoane
Germania , 5CFF
,
, 5IFF
,
,
5BFF
, 5MFF
,
, 5FFF
,

POPULAŢIA
C9FF
, BFEMFEBFMMx FMEFMEBFMBxx FMEFMEBFMIxx FMEFMEBFMCxx FMEFMEBFM5xx
, xpopulaţia înregistrată la BF octombrie BFMM ;Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelorz;
xxpopulaţia rezidentă la M ianuarie a fiecărui anj estimată în condiţii de comparabilitate cu
,

ȘCOLARĂ a
rezultatele recensământului populaţiei şi al locuinţelor din octombrie BFMME
,
,
 Populaţia rezidentă în vârstă de 0-23 ani
pe grupe de vârstă
ROMÂNIEI
,
, mii persoane
 MCFF
,
,  MBFF
-2016- , MFFF
, 
Croaţia , 8FF
,  6FF
, CFF

,
BFF
,
, F
F U B ani I U 5 ani 6UMF ani MMUMC ani M5UM8 ani M9UBI ani

R
,
, BFEMFEBFMMx MEFMEBFM5x x
xpopulaţia înregistrată la BF octombrie BFMM ;Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelorz;
, , , , , xxpopulaţia rezidentă la M ianuarie a fiecărui anj estimată în condiţii de comparabilitate cu
rezultatele recensământului populaţiei şi al locuinţelor din octombrie BFMME

Peste jumătate din populaţia preşcolară şi şcolară a Uniunii Populaţia rezidentă de FUBI ani a scăzut atât pe totalj cât şi la
Europene este localizată în Germania ;M5jFRzj Franţa ;MCjBRzj toate grupele de vârstăj cu excepţia copiilor din grupa de
Marea Britanie ;MIj9Rz şi Italia ;MFjIRzE România se vârstă 6UMF aniE Pe sexej atât populaţia masculinăj cât şi
regăseşte cu Ij6R din totalul populaţiei UEUB8 şi se situează populaţia feminină de FUBI ani a înregistratj în perioada
pe locul 7j având acelaşi nivel cu ponderea populaţiei totale în BFMMUBFM5j o scădere de circa U6jFR în contextul reducerii
cea a UEE generale a populaţiei ca procent în populaţia rezidentăE

1 2

2015 şcolară înregistrată în sistemul naţional de educaţie sunt: persoane educaţie în anul şcolar hk:J/hk:CÎ / reducerea sub :k6 a ratei de părăsire timpurie a şcoliij Bucureşti DNB::D reprezentând aproape trei sferturi din / creşterea la peste Jk6 a ponderii absolvenţilor de studii superioare în totalul populaţiei de vârstă preşcolară şi rândul populaţiei în vârstă de Dk / DJ de ani9 Iaşi hDhNCG şcolară9 Suceava :AhA:C Obiectivele asumate de UE/hG în Strategia Europa hkhk sunt În anul şcolarMuniversitar hk:J/hk:C au Prahova :NBDCG revenit în medie :GG preşcolariMeleviM transpuse în obiective naţionale spre a fi atinse prin acţiuni prevăzute Bacău :NDkCC studenţi la :kkk locuitori9 în strategia naţională9 Constanţa :N:NDB Timiş :BCAC: Obiectivele României pentru anul 2020 în cadrul strategiei Cluj :BDGNJ Populaţia şcolară în raport cu populaţia de vârstă Europa 2020 privind educaţia sunt: Dolj :CNkNh şcolară. DÎN Populaţia rezidentă în vârstă de 0-23 ani.01. Hunedoara ADCkC 6 în perioada 2010-2014 Gkkkkk :k Satu Mare AhBJk G Bkkkkk Vrancea AkD:k B Vâlcea Jkkkkk GBNNC J Gorj GJG:G h hkkkkk Teleorman GDkAN k hkkAMhk:k hk:kMhk:: hk::Mhk:h hk:hMhk:D hk:DMhk:J k Alba GhNJJ Învățământ primar și gimnazial Învățământ liceal și profesional hk:JMhk:C hkDk hkBk Harghita GhJGA Învățământ postliceal și de maiștri Bistriţa/Năsăud k/h ani D/C ani B/:k ani G::CB Călăraşi NAhNk Una din cele mai acute probleme cu care se confruntă ::/:J ani :C/:G ani :A/hD ani Ialomiţa NhNNk învăţământul din ţara noastră este abandonul şcolarÎ Brăila N:CNC fenomen care generează efecte negative la nivel de individ şi Giurgiu NkhN: asupra întregii societăţi9 Motivaţia abandonului şcolarÎ potrivit Caraş/Severin BAJDA cercetărilor statistice în domeniuÎ o reprezintăÎ cel mai Pentru mai multe detalii accesaţi linkulT httpTMMgoo9glM:DJbEh Mehedinţi BD::A frecventÎ situaţia economică precarăÎ mediul familial Sălaj CAkAA dezorganizatÎ exodul părinţilor în străinătate şi lipsa locurilor Covasna de muncă atractive pentru tineri9 CCNA: 3 Tulcea ChkBA 4 5 . milioane persoane a măsurat populaţia Obiectivele UE-28 prevăzute în Strategia Europa 2020 pentru pe judeţe la 01. în perioada 2009-2015 / rata de părăsire timpurie a şcolii să reprezinte maxim ::ÎD6j Bihor :C::AC / creşterea la hBÎN6 a ponderii populației cu vârsta cuprinsă Mureş :JCCJB mii persoane între Dk și DJ de ani care a absolvit învățământul terţiar9 Bkkk Argeş :JJChG Ckkk Braşov :DBD:B Jkkk Progresele în cadrul sistemului educaţional în România vor Galaţi :DCBhC Dkkk contribui fundamental la îmbunătăţirea perspectivelor hkkk profesionale şi la reducerea sărăciei9 Fără acţiuni ferme de Dâmboviţa :D:kCG :kkk stopare a declinului demografic trendul descendent va Maramureş :hCAJN k continua9 hkkAMhk:k hk:kMhk:: hk::Mhk:h hk:hMhk:D hk:DMhk:J hk:JMhk:C Neamţ :hJhBG Populația școlară Populația de vârstă școlară Vaslui ::G:CG Populaţia rezidentă şcolară proiectată Botoşani ::NhAk în anii 2030 şi 2060 pe grupe de vârstă Ilfov ::::kC Buzău :kNBJB persoane Sibiu :kBJhB :hkkkkk Arad :kBhNh :kkkkkk Olt :k:BDB Rata abandonului şcolar.