You are on page 1of 38

JADUAL WAKTU MENENGAH RENDAH

0740 - 0810

0810 - 0840

0840 - 0910

0910 - 0940

0940 - 1010

1010 - 1030

1200 - 1230

1230 - 1300

1300 - 1330

1330 - 1400

1400 - 1430

1430 - 1500
1030 - 1100

1130 - 1200
1100 - 1130
ISNIN 1 6 11 16 21 R 26 31 36 41 45 49 53 57 60
SELASA 2 7 12 17 22 E 27 32 37 42 46 50 54 58 61
RABU 3 8 13 18 23 H 28 33 38 43 47 51 55 REHAT KOKURIKUL
KHAMIS 4 9 14 19 24 A 29 34 39 44 48 52 56 59 62
JUMAAT 5 10 15 20 25 T 30 35 40

JADUAL WAKTU MENENGAH ATAS
0740 - 0810

0810 - 0840

0840 - 0910

0910 - 0940

0940 - 1010

1010 - 1040

1200 - 1230

1230 - 1300

1300 - 1330

1330 - 1400

1400 - 1430

1430 - 1500
1040 - 1100

1130 - 1200
1100 - 1130
ISNIN 1 6 11 16 21 26 R 31 36 41 45 49 53 57 60
SELASA 2 7 12 17 22 27 E 32 37 42 46 50 54 58 61
RABU 3 8 13 18 23 28 H 33 38 43 47 51 55 REHAT KOKURIKUL
KHAMIS 4 9 14 19 24 29 A 34 39 44 48 52 56 59 62
JUMAAT 5 10 15 20 25 30 T 35 40

65
64
63
1500 - 1530

65
64
63
1500 - 1530

68
67
66
1530 - 1600

68
67
66
1530 - 1600

KOKURIKULUM

KOKURIKULUM
71
70
69
1600 - 1630

71
70
69
1600 - 1630

JADUAL WAKTU UNTUK PERALIHAN
WAKTU (32
JAM/TAHUN
MATAPELAJARAN minggu)
A B
MP TERAS

B MELAYU 277 18
B INGGERIS 107 7
BAHASA CINA/TAMIL 85 6
AMALAN BAHASA MELAYU 235 15
PEND.SENI VISUAL 32 2
PENDIDIKAN JASMANI 32 2

MP WAJIB

MP TAMBAHAN

JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 50
PERHIMPUNAN 16 1
JUMLAH WAKTU/MINGGU 51

ERALIHAN JUMLAH JAM BEZA (B*32)/2 288 11 112 5 96 11 240 5 32 0 32 0 0 0 .

JADUAL WAKTU UNTUK TINGKATAN 1 WAKTU (32 JAM/TAHUN JUMLAH JAM MATAPELAJARAN minggu) BEZA A B (B*32)/2 MP TERAS B MELAYU 128 8 128 0 B INGGERIS 112 7 112 0 MATEMATIK 112 8 128 16 SAINS 112 8 128 16 SEJARAH 64 4 64 0 PEND. ISLAM / MORAL 64 4 64 0 PEND. ISLAM / BC / BT 64 4 64 0 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 64 4 64 0 GEOGRAFI 48 4 64 16 REKABENTUKTEKNOLOGI 64 4 64 0 ASAS SAINS KOMPUTER PENDIDIKAN SENI VISUAL 32 2 32 0 MP TAMBAHAN CAKNA SOLAT / NILAI MURNI 16 1 16 0 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 .

PERHIMPUNAN 16 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 .

JADUAL WAKTU UNTUK TINGK JAM/TAHUN MATAPELAJARAN A BAHASA MELAYU 128 BAHASA INGGERIS 112 MATEMATIK 112 SAINS 112 SEJARAH 64 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 64 PENDIDIKAN ISLAM / BC / BT 64 PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 42 GEOGRAFI 64 KEMAHIRAN HIDUP 64 PENDIDIKAN SENI VISUAL 32 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN 32 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU PERHIMPUNAN 16 JUMLAH WAKTU/MINGGU .

5 10.5 10.5 4 4 34 36 70 6 4 4 34 36 70 6 2 2 17 18 35 3 2 2 17 18 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 1 1 59 59 .5 27 52.5 8 8 68 72 140 28 8 8 68 72 140 28 4 4 34 36 70 6 4 4 34 36 70 6 4 4 34 36 70 6 3 3 25.WAKTU UNTUK TINGKATAN 2 WAKTU (17 WAKTU (18 JUMLAH JAM minggu) minggu) BEZA B C (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN 8 8 68 72 140 12 7 7 59.5 63 122.

JADUAL WAKTU UNTUK TINGKATAN 3 WAKTU (32 JAM/TAHUN JAM/TAHUN MATAPELAJARAN minggu) BEZA A B B*32/2 BAHASA MELAYU 128 8 128 0 BAHASA INGGERIS 112 8 128 16 MATEMATIK 112 7 112 0 SAINS 112 8 128 16 SEJARAH 64 4 64 0 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 64 4 64 0 PENDIDIKAN ISLAM / BC / BT 64 4 64 0 PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 42 3 48 6 GEOGRAFI 64 4 64 0 KEMAHIRAN HIDUP 64 4 64 0 PENDIDIKAN SENI VISUAL 32 2 32 0 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN 32 2 32 0 0 0 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 PERHIMPUNAN 16 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 .

JADUAL WAKTU UNTUK TINGKATAN 1 PAV WAKTU (35 JAM/TAHUN JUMLAH JAM MATAPELAJARAN minggu) BEZA A B (B*35)/2 MP TERAS B MELAYU KOMUNIKASI 96 6 105 9 B INGGERIS KOMUNIKASI 96 6 105 9 TEKNOLOGI VOKASIONAL 96 6 105 9 PJK 64 4 70 6 SEJARAH 96 6 105 9 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 6 105 9 KEMAHIRAN VOKASIONAL VOKASIONAL ASAS & SPESIFIK 416 24 420 4 MP TAMBAHAN 0 0 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 PERHIMPUNAN 16 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 .

JADUAL WAKTU UNTUK TINGKATAN 2 PAV WAKTU (32 JAM/TAHUN MATAPELAJARAN minggu) A B MP TERAS B MELAYU KOMUNIKASI 64 4 B INGGERIS KOMUNIKASI 64 4 TEKNOLOGI VOKASIONAL 32 2 PJK 64 4 SEJARAH 32 2 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 64 4 KEMAHIRAN VOKASIONAL VOKASIONAL ASAS & SPESIFIK 600 38 MP TAMBAHAN JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 PERHIMPUNAN 16 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 .

KATAN 2 PAV JUMLAH JAM BEZA (B*32)/2 64 0 64 0 32 0 64 0 32 0 64 0 608 8 0 0 .

JADUAL WAKTU UNTUK TINGKATAN 3 PAV WAKTU (32 JAM/TAHUN MATAPELAJARAN minggu) A B MP TERAS B MELAYU KOMUNIKASI 64 4 B INGGERIS KOMUNIKASI 64 4 TEKNOLOGI VOKASIONAL 32 2 PJK 64 4 SEJARAH 32 2 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 64 4 KEMAHIRAN VOKASIONAL VOKASIONAL ASAS & SPESIFIK 600 38 MP TAMBAHAN JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 PERHIMPUNAN 16 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 .

KATAN 3 PAV JUMLAH JAM BEZA (B*32)/2 64 0 64 0 32 0 64 0 32 0 64 0 608 8 0 0 .

JADUAL WAKTU UNTUK SAINS TULEN / TE WAKTU (17 JAM/TAHUN MATAPELAJARAN minggu) A B MP TERAS B MELAYU 128 7 B INGGERIS 112 6 MATEMATIK 112 7 SEJARAH 64 4 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 MP ELEKTIF MATEMATIK TAMBAHAN 96 6 FIZIK 96 6 KIMIA 96 6 BIOLOGI / LK / REKACIPTA 96 6 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 PERHIMPUNAN 16 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 .

5 4 34 36 70 6 6 42.5 0.5 MP WAJIB 2 25.5 54 96.5 1.5 7 51 63 114 2 6 59.5 1.5 3.5 18 43.5 2 17 18 35 3 LEKTIF 6 51 54 105 9 5 51 45 96 0 6 51 54 105 9 6 51 54 105 9 58 1 59 .5 72 131.TUK SAINS TULEN / TEKNIKAL WAKTU (18 JUMLAH JAM minggu) BEZA C (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN MP TERAS 8 59.5 54 113.

JADUAL WAKTU UNTUK PRINSIP AKAUN WAKTU WAKTU JAM/TAHUN (17 (18 MATAPELAJARAN minggu) minggu) A B C MP TERAS B MELAYU 128 7 8 B INGGERIS 112 6 7 MATEMATIK 112 7 6 SEJARAH 64 4 4 SAINS 112 7 6 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 6 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 2 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 2 MP ELEKTIF MATEMATIK TAMBAHAN / RC 96 6 6 PRINSIP AKAUN / SAINS PERTANIAN 96 5 6 PERNIAGAAN 96 6 5 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 58 PERHIMPUNAN 16 1 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 59 .

5 54 96.5 18 43.5 54 113.5 3.PRINSIP AKAUN JUMLAH JAM BEZA (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN 59.5 51 63 114 2 59.5 54 96.5 0.5 0.5 17 18 35 3 51 54 105 9 42.5 1.5 54 113.5 34 36 70 6 59.5 1.5 25.5 1.5 51 45 96 0 .5 42.5 72 131.

JADUAL WAKTU UNTUK EKONOM WAKTU (17 JAM/TAHUN MATAPELAJARAN minggu) A B MP TERAS B MELAYU 128 7 B INGGERIS 112 6 MATEMATIK 112 7 SEJARAH 64 4 SAINS 112 7 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 MP ELEKTIF REKACIPTA 96 6 EKONOMI ASAS 96 6 GEOGRAFI 64 5 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 PERHIMPUNAN 16 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 .

5 54 113.5 1.5 4 34 36 70 6 6 59.5 54 96.5 7 51 63 114 2 6 59.5 1.KTU UNTUK EKONOMI WAKTU (18 JUMLAH JAM minggu) BEZA C (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN MP TERAS 8 59.5 45 87.5 23.5 58 1 59 .5 3.5 1.5 72 131.5 MP WAJIB 2 25.5 0.5 54 113.5 6 42.5 2 17 18 35 3 MP ELEKTIF 6 51 54 105 9 6 51 54 105 9 5 42.5 18 43.

JADUAL WAKTU UNTUK PERDAGANGA WAKTU WAKTU JAM/TAHU (17 (18 MATAPELAJARAN N minggu) minggu) A B C MP TERAS B MELAYU 128 7 8 B INGGERIS 112 6 7 MATEMATIK 112 7 6 SEJARAH 64 4 4 SAINS 112 7 6 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 6 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 2 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 2 MP ELEKTIF PERNIAGAAN 96 6 6 REKACIPTA / ERT 96 6 6 PENDIDIKAN SENI VISUAL 64 5 5 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 58 PERHIMPUNAN 16 1 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 59 .

5 1.UK PERDAGANGAN JUMLAH JAM BEZA (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN AS 59.5 72 131.5 .5 42.5 34 36 70 6 59.5 54 113.5 45 87.5 51 63 114 2 59.5 1.5 JIB 25.5 23.5 54 96.5 17 18 35 3 KTIF 51 54 105 9 51 54 105 9 42.5 18 43.5 3.5 54 113.5 1.5 0.

JADUAL WAKTU UNTUK PSV WAKTU (17 JAM/TAHUN MATAPELAJARAN minggu) A B MP TERAS B MELAYU 128 12 B INGGERIS 112 7 MATEMATIK 112 8 SEJARAH 64 8 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 SAINS 112 8 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 MP ELEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL 64 5 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 PERHIMPUNAN 16 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 .

5 7 68 63 131 19 8 68 72 140 76 6 42.5 0.TU UNTUK PSV WAKTU (18 JUMLAH JAM minggu) BEZA C (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN S 12 102 108 210 82 7 59.5 8 68 72 140 28 WAJIB 3 25.5 58 1 59 .5 2 17 18 35 3 LEKTIF 5 42.5 10.5 27 52.5 10.5 45 87.5 54 96.5 23.5 63 122.

5 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 2 17 18 35 MP ELEKTIF MATEMATIK TAMBAHAN 96 6 5 51 45 96 FIZIK 96 5 6 42.5 BIOLOGI / LK 96 6 5 51 45 96 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 62 62 PERHIMPUNAN 16 1 1 .5 72 131.5 54 113.5 18 43.5 54 96.5 KIMIA 96 6 5 51 45 96 REKACIPTA 96 5 6 42.5 SEJARAH 64 4 4 34 36 70 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 6 42.5 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 2 25.5 54 96.5 54 96. JADUAL WAKTU UNTUK SAINS TULEN / TEKNIKAL WAKTU (17 WAKTU (18 JAM/TAHUN JUMLAH JAM MATAPELAJARAN minggu) minggu) A B C (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN MP TERAS B MELAYU 128 7 8 59.5 B INGGERIS 112 6 7 51 63 114 MATEMATIK 112 7 6 59.

JUMLAH WAKTU/MINGGU 63 63 .

5 1.5 3 0 0.5 0 0.5 6 0.BEZA 3.5 2 1.5 0 .

.

5 54 96.5 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 2 17 18 35 MP ELEKTIF MATEMATIK TAMBAHAN 96 6 5 51 45 96 PRINSIP AKAUN / SAINS PERTANIAN 96 5 6 42.5 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 2 25.5 72 131.5 SEJARAH 64 4 4 34 36 70 SAINS 112 7 6 59.5 54 96.5 B INGGERIS 112 6 7 51 63 114 MATEMATIK 112 7 6 59.5 54 113.5 18 43.5 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 6 42. JADUAL WAKTU UNTUK PRINSIP AKAUN WAKTU WAKTU JAM/TAHUN (17 (18 JUMLAH JAM MATAPELAJARAN minggu) minggu) A B C (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN MP TERAS B MELAYU 128 7 8 59.5 PERDAGANGAN 64 4 4 34 36 70 REKACIPTA 96 6 5 51 45 96 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 62 61 PERHIMPUNAN 16 1 1 .5 54 113.

JUMLAH WAKTU/MINGGU 63 62 .

BEZA 3.5 6 0 .5 2 1.5 1.5 3 0 0.5 0.5 6 1.

.

5 63 SEJARAH 64 4 4 34 36 SAINS 112 7 6 59.5 63 MATEMATIK 112 7 7 59.5 54 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 2 25.5 72 B INGGERIS 112 7 7 59. JADUAL WAKTU UNTUK EKONOMI WAKTU (17 WAKTU (18 JAM/TAHUN JUMLAH JAM MATAPELAJARAN minggu) minggu) A B C (B*17)/2 (C*18)/2 MP TERAS B MELAYU 128 7 8 59.5 18 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 2 17 18 MP ELEKTIF REKACIPTA 96 6 6 51 54 EKONOMI ASAS 64 6 6 51 54 GEOGRAFI 64 4 4 34 36 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 58 PERHIMPUNAN 16 1 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 59 .5 54 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 6 42.

5 10.5 1.5 0.5 70 6 113.5 96.MLAH JAM BEZA JAM/TAHUN 131.5 1.5 43.5 10.5 3.5 122.5 122.5 35 3 105 9 105 41 70 6 .

5 36 78.5 SEJARAH 64 4 4 34 36 70 SAINS 112 7 7 59.5 63 122.5 18 43.5 MATEMATIK 112 7 7 59. JADUAL WAKTU UNTUK PERDAGANGAN WAKTU WAKTU JAM/TAHU (17 (18 JUMLAH JAM MATAPELAJARAN N minggu) minggu) A B C (B*17)/2 (C*18)/2 JAM/TAHUN MP TERAS B MELAYU 128 7 8 59.5 63 122.5 72 131.5 63 122.5 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 2 25.5 45 87.5 54 96.5 REKACIPTA / ERT 96 6 6 51 54 105 PENDIDIKAN SENI VISUAL 64 5 4 42.5 B INGGERIS 112 7 7 59.5 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 6 42.5 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 2 17 18 35 MP ELEKTIF PERDAGANGAN 64 5 5 42.5 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 58 PERHIMPUNAN 16 1 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 59 .

5 0.5 3 23.BEZA 3.5 10.5 .5 9 14.5 10.5 1.5 6 10.

5 54 SAINS 112 8 8 68 72 MP WAJIB PEND JASMANI & KESIHATAN 42 3 3 25. JADUAL WAKTU UNTUK PSV WAKTU (17 WAKTU (18 JAM/TAHUN JUMLAH JAM MATAPELAJARAN minggu) minggu) A B C (B*17)/2 (C*18)/2 MP TERAS B MELAYU 128 12 12 102 108 B INGGERIS 112 7 7 59.5 63 MATEMATIK 112 8 7 68 63 SEJARAH 64 8 8 68 72 PENDIDIKAN ISLAM / MORAL 96 5 6 42.5 45 JUMLAH WAKTU MP/MINGGU 58 58 PERHIMPUNAN 16 1 1 JUMLAH WAKTU/MINGGU 59 59 .5 27 PEND SIVIK & KENEGARAAN 32 2 2 17 18 MP ELEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL 64 5 5 42.

5 140 28 52.5 .5 0.5 10.5 10.5 35 3 87.JUMLAH JAM BEZA JAM/TAHUN 210 82 122.5 131 19 140 76 96.5 23.