You are on page 1of 4

http://harmatcsepp.lapunk.hu/?

modul=oldal&tartalom=1197021

Ken Wilber – Integrál szemlélet
... részletek a könyvből ...

Az emberek valamiben kiválók, másban viszont gyengék. Találjuk meg
miben vagyunk a legjobbak, mert a legjobb adottságainkkal tudjuk a
legtöbbet nyújtani a világnak.

Ne feledjük, hogy mivel szintekről van szó, ezek állandóak. Mielőtt ezek
kiépülnének, az ilyen képességek csupán múlandó állapotok, ideiglenesen
átéljük egyiket-másikat, ha egyáltalán átéljük - a kitágult létezés és tudás
nagyszerű csúcsélményeit, csodálatos heuréka-élményeket, alapvető, s
olykor megrázó bepillantásokat a saját magasabb képességeinkbe. Ám
gyakorlással ezeket a tudatállapotokat át lehet alakítani szintekké, s így
személyiségünk állandó vonásaivá válhatnak.

Nem lehet átugrani a szakaszokat, de fel lehet gyorsítani a rajtuk keresztül
vezető fejlődést különféle tudatállapot-gyakorlatokkal. Pl. meditáció.

A férfi a szabályokat követi, a nő a kapcsolatokat. A férfiak
megsértik az érzelmeket, ha az kell a szabály betartásához, a nők
viszont inkább szabályt szegnek, hogy az érzelmek ne sérüljenek.

hanem egy fényből. mert minden szinten ébren vagyunk. Álomban is tudatosak vagyunk. Tehát az értelmezés a fejlődés magasságától függ. hanem úgy. Emellett éppoly fontos. alapvető hatással van arra. Álomban a mentális kapu oldódik. . áramló belső képekből összeállt finom testünk van. hogy a civilizáció. körülveszik őket. Az. vagy megvető és gúnyos –. hanem körülölelik. Összefüggés a tudatállapotok és a tudatszintek között: a spirituális tudatállapotainkat aszerint értelmezzük. Az integrál szemlélet nem más. A magasabb szintek nem elnyomják az alacsonyabbakat. a kultúra és a természet területén. hiszen az időtlen Most kívül esik az idő múlásán. álmodunk és alszunk. Ez a nagy üresség. hogy felszámolják az elnyomást. energiából. azzal nem ítélkezünk valaki fölött. hogy egy kultúra hogyan tekint egy adott betegségre – törődő és együttérző. hogy az egyén tudata elválaszthatatlanul beleágyazódik a közös kulturális értékek. s személyes identitásérzésen. azért. egón. hogy melyik tudatfejlődési szinten állunk. az elme és a szellem kiművelése az én. "Örök". Nem csupán távol állnak az elnyomástól. vagy a Létezés Alapja. a kauzális test. felszivárog az információ. képek. Túl van mindenféle egyéni énen. s így tisztábban. hogy mindig is jelen van. hanem lehetőségünk nyílik arra. érzelmekből és változó. hatékonyabban kommunikálhassunk vele. Empirikusan kimutatták. A mélyalvás formák nélküli állapotában eltűnnek a gondolatok. hogy gátolja az egyén és a közösség fejlődését. Minden hierarchia uralkodó hierarchia. de éppen abban vannak segítségükre. hogy a betegség kimenetele függ az érzelmi állapotoktól és a szemléletmódtól. A fejlődés bármely szintjén átélhetjük a spirituális állapotok bármelyikét. hogy az egyén hogy küzd meg vele. mint a test. hogy örökké tart. A megvalósulási hierarchiák viszont maguk a fejlődés eszközei. a megerősítő állítások és a belső képi világ tudatos használata szignifikáns szerepet játszik a legtöbb betegség kezelésében. de nem úgy. s kimutatták azt is. de ott nincs sűrű anyagból álló fizikai testünk.Ha rámutatunk egy egészségtelen vonásra. hiedelmek és világnézetek mezejébe. hogy megértsük.

Az. az elme nyújt alapot a szellem számára és az elme mutatja meg a testnek a spirituális irányt. Tényleg mindennek helye van az életünkben. a szellem világcentrikus ölelésébe. A tudatosság minden hulláma számára létezik egy Szellem. elfojtunk. amely a saját fejlődése különböző fokain megnyilvánul. vagy egyszerűen nem ismerünk el. az állatokban megmozdul. vagyis azt a pszichológiai anyagot. hogy a tudatosság ledöntse saját egocentrikus érzéseinek börtönfalait és elkezdje radikálisan meghaladni önmagát. amely a kövekben szunnyad. s így a dolgok ismét értelmessé válnak. ahol az elme a hiányzó láncszem. Az "árnyék" fogalma a személyes tudatalattinkat jelenti.egyszóval a testet. Az elme teszi lehetővé. az emberben magához tér. hogy bele tudjuk élni magunkat mások helyzetébe. ami vég nélkül zajlik az időben. hanem mint időtlenséget. a növényekben ébredezik. . mely tengerén hordoz minden időt– már. amely magára tudja venni mások szerepét s ezáltal elkezdi túlhaladni az egót. ha tudjuk. Hogy ezt az anyagot feltárjuk. De ettől még nem tűnik el. visszatér és neurotikus tünetek. A test és a szellem közti kapcsolatban az elme horgonyozza le a szellemet a testbe és emeli fel a testet a szellemhez. lehasítunk. látványok és érzelmek világában. mert így tudunk egészséges és valósághű énképet kialakítani. megbarátkozzunk vele és újra sajátunknak tekintsük. ugyanaz a Tudatosság. Mindennek értelme van. ellenkezőleg. az elme. akkor az örök élet azoké. Maga a spirituális fejlődés is kizárólag önmagát érzékelni képes egocentrikus testérzetektől halad az elme felé. Az ember élete újra értelemmel telik meg. a felébredt bölcsben pedig visszatér önmagába. akik a jelenben élnek. az intellektus szükséges. mert minden beleillik a rendszerbe. amit letagadunk. mint valami végtelen időtartamot. mert így múlnak el szenvedést okozó tüneteink. hanem azért is. hogy hol keressük. Kiderül róla. az elmét és a szellemet. kényszerek. amely teljesen mentes az időtől. hogy aztán majd képes legyen az érzése. az nemcsak azért szükséges. mert a test önmagában elveszne az érzékszervi benyomások. időtlen Most és tiszta Jelenlét. Ezáltal a legfontosabb és leghamarabb feltűnő jellemzője az integrál megközelítésnek: minden beleillik. a gondolatok és a ragyogó tudatosság egész kozmoszát átfogni . félelmek."Ha az örökkévalóságot nem úgy értjük. mivel maga a Szellem az a Tudatosság. hanem olyan pillanat. hogy végtelen pillanat. szorongások formájában." (Wittgenstein) Más szóval: nem olyasvalami. különböző érzéseket érezzünk.

hogy a személyes belső növekedésünk és fejlődésünk során önmagunkat. . új hajnal virradt és új emberek vagyunk. a kultúrát és a természetet egyre magasabb. egyre tágabb ölelés valósul meg önmagunkban. melyet mindannyian érzünk.mint a VAGYOK-ság. mindent teremtő Önvalója. Megvan a képességünk arra. magasztos. testesül meg a természetben és fejeződik ki a kultúrában. ragyogó. mint a Szellem első személyben.s az elszigetelt "én" identitásából kiindulva haladjunk a teljesebb "mi"-n át a "mindannyiunk" még mélyebb önazonosságáig. mely jelen van bennem. A VAGYOK nem más. beleértve minden érző lényt mindenhol. miközben a saját Igazságra.Akárhonnan is nézzük. az egész leegyszerűsíthető néhány gondolatra. Jóságra és Szépségre való képességünk is egyre mélyül és tágul. Az új ember integrált. akárcsak az új világ. mélyebb és átfogóbb létmódjára segítsük. a Kozmosz végső. benned és bennünk . A mai nap egy új nap. Egyre növekvő tudatosság.