You are on page 1of 12

Curs 12.

Finisarea granulaţiei aliajelor de aluminiu
Pentru finisarea granulaţiei aliajelor de aluminiu, care au o gamă largă de utilizare în
industrie, se utilizează mai multe tipuri de prealiaje, în funcţie de tipul de aliaj, de domeniul în care
sunt folosite produsele finale, de rezistenţa aliajului la acţiunea nocivă a unor elemente, de metodele
de filtrare şi degazare folosite, de momentul introducerii materialului finisor etc.
În tabelul 1 sunt prezentate principalele prealiaje finisoare folosite în industria de aluminiu
[56, 57], compoziţia lor chimică şi cantitatea optimă necesară.
Tabelul 1. Principalele prealiaje finisoare folosite în industria aluminiului
Nr. crt. Prealiaj finisor % Ti %B % Sr %C Cantitate, kg/t
1. AlTi5B1 5,0 1,0 - - 2,8
2. AlTi3B1 3,0 1,0 - - 2,8
3. AlTi3C0,15 3,0 - - 0,15 2,0
4. TiBAlloy 1,6 1,4 - - 2,0
5. Strobloy 1,5 1,3 > 10,0 - 2,15
6. Hydloy 1,2 0,5 - - 5,6
7. AlB8 - 8,0 - - 0,35
8. AlTiCB 2,9 0,04 - 0,1 2,0

Analiza compoziţională
Caracteristicile de finisor de granulaţie al prealiajelor finisoare sunt date de comportarea
particulelor de boruri şi aluminiuri în procesul de solidificare. În tabelul 2 sunt prezentate unele
caracteristici ale acestor particule.
Tabelul 2. Caracteristicile particulelor prezente în prealiajele finisoare
Nr. crt. Compuşi (particule) Densitate, g/cm3 Dimensiune, m Observaţii
1. TiB2 4,52 12 aglomerări
2. TiAl3 3,35 30  50 -
3. (Al, Ti)B2 2,55  4,52 <3 aglomerări
4. SrB6 3,42 mai mari ca TiB2 -
5. SrAl4 2,98 30  50 -
6. TiC 4,31 mai mici ca TiB2 -
În figurile 1 şi 2 sunt prezentate particule de TiB2 şi TiAl3, care de regulă se găsesc împreună
în prealiajele ternare Al-Ti-B [30].

Figura 1. Imagine SEM a particulelor de TiAl3 (a) şi TiB2 (b) într-un prealiaj AlTi5B1
Dimensiunile particulelor de TiB2 sunt sub 1 m iar cele de TiAl3 sunt în general între 5  15
m, dar pot ajunge şi la 50 m.

1% Ti .015% B. c) 0.02% B. dar în mod cert există şi în celelalte prealiaje din sistemul ternar Al-Ti-B. timp contact 20 minute. timp contact 10 minute. Figura 2.02% B. lucru care se doreşte să fie evitat.0.2B0.0. Imagine SEM a particulelor de TiAl3 (a) şi TiB2 (b) într-un prealiaj AlTi6.1% Ti . Figura 3.03 În figura 3 sunt prezentate mai multe aglomerări de boruri. În figurile 4 şi 5 sunt prezentate micrografii SEM cu aglomerări de boruri care nu sunt poziţionate în centrul grăunţilor de -Al. în funcţie de raportul Ti:B.02% B. în figura 5 sunt prezentate boruri care nu sunt grupate în jurul unor particule de TiAl3 (a). Se pare că aluminiura de titan a fost solubilizată de topitură.0. dar în cantităţi diferite. d) 0.0. timp contact 16 minute Nu întotdeauna borurile joacă rolul de centre de nucleere. b) 0. Prealiajul în care s-au găsit aceste aglomerări este AlTi5B1. . iar borurile au rămas grupate. timp contact 16 minute. Mai mult decât atât.07% Ti . Micrografii SEM care pun în evidenţă aglomerări de boruri a) 0.1% Ti .

Aglomerări de boruri (micrografii SEM) într-un prealiaj AlTi5B1 Figura 5. timp contact 33 minute.01% Ti . 0.015% B. timp contact 80 minute Figura 4.002% B. timp contact 10 minute 0.0. Nucleerea -Al are loc şi pe particulele de TiAl3 prezente în topitură [58]. b) particulă duplex. Aglomerări de particule obţinute la răcire ultrarapidă (> 104 oC/s) într-un prealiaj AlTi5B1 a) aglomerări de TiB2 sub formă de coajă (titanul a părăsit aglomerarea) . .0.07% Ti . aşa cum se poate vedea din figura 6.timp contact 5 minute.

Evans. L. cu o distribuţie dimensională precum cea prezentată în figura 8. Micrografie SEM cu o bună distribuţie a particulelor nucleante (TiB2) într-un prealiaj AlTi5B1 Frecvenţa Figura 8. B. la prealiaje în care distribuţia particulelor de TiB2 şi TiAl3 este omogenă. Distribuţia dimensională a particulelor de TiB2 într-un prealiaj AlTi5B1 de bună calitate Diametrul particulelor. Bristow şi A. Bunn. Greer [59. fără aglomerări mari de particule (figura 7). P. m . J. A. Figura 7. Figura 6. 60] au studiat prealiajul ternar Al-Ti-B şi au ajuns la concluzia că o importanţă foarte mare la finisarea aliajelor de aluminiu o are calitatea prealiajului folosit. Astfel. gradul de finisare a granulaţiei în funcţie de timpul de menţinere este ca şi cel prezentat în figura 9. M. Nucleerea -Al particulele aciculare de TiAl3 (micrografie SEM) În foarte multe studii prezente în literatura de specialitate s-a abordat problema calităţii optime a prealiajelor finisoare de granulaţie folosite. V.

16). Gradul de finisare a aliajului 3004 (test ALCOA) Timp de menţinere. m Figura 9. m Timp de menţinere. Variaţia dimensiunii grănţilor aliajului finisat în funcţie de timpul de menţinere Angela Hardman şi D. Dimensiune grăunţi. Young [61] au studiat influenţa prealiajului ternar Al-Ti-C (TICAR - AlTi3C0. m Cantitate prealiaj. Gradul de finisare a aliajului 5657 (test ALCOA) Dimensiunea grăunţilor. min . min Figura 11. Dimensiunea grăunţilor. comparativ cu cea a prealiajelor clasice ternare din sistemul Al-Ti-B asupra gradului de finisare a structurii mai multor tipuri de aliaje. kg/tonă Figura 10. folosind testele ALCOA şi TP1.

min Figura 14.Dimensiunea grăunţilor. Gradul de finisare a aliajului 3003 (test TP1) Dimensiunea grăunţilor. m Timp de menţinere. Gradul de finisare a aliajului 6063 (test TP1) Dimensiunea grăunţilor. m Timp de menţinere. Gradul de finisare a aliajului 5182 (test ALCOA) Timp de menţinere. m Figura 12. min Figura 13. min .

m potenţialului de finisare al prealiajelor utilizate (figura 17). în funcţie de timpul de menţinere Timp menţinere. Tondel. Variaţia dimensiunilor grăunţilor de Al 99. Arnberg [62] au studiat trei tipuri de prealiaje finisoare şi influenţa acestora la finisarea granulaţiei aliajului A 356 (AlSi9Mg).99%. Dimensiunea grăunţilor. minute . % greutate Figura 17. 64] au studiat influenţa anumitor elemente dizolvate în baia metalică asupra Dimensiune grăunţi. Halvorsen şi L. Introducerea Figura unei 15. A. G. Gradul de mici cantităţi finisare a de bor conduce la o scădere semnificativă a dimensiunilor grăunţilor (figura 16). m P. m Timp de menţinere. Figura 16. min Alţi autori [63. aliajului 7050 (test ALCOA) Dimensiune grăunţi. Variaţia gradului de finisare a aliajului AlSi9Mg Conţinut de Ti sau B.

în lucrările din literatura de specialitate [39.001% Ti). Astfel. Timp menţinere. ppm Figura 18. la diferite viteze de răcire . este studiată influenţa vitezei de răcire a probelor asupra macrostructurii. H. minute Figura 19. Ti. ppm Analiza macroscopică În ultima perioadă s-a extins utilizarea analizei macroscopice pentru punerea rapidă în evidenţă a gradului de finisare. 67. folosind testul ALCOA (figurile 19. S-a observat faptul că la un timp de menţinere mare concentraţia titanului şi borului scade. datorită diferenţelor de densitate (figura 18). 66. Macrostructuri ale aliajului 3004 finisat cu prealiaj AlTi3B1 (0. Wang şi colaboratorii săi [65] au studiat variaţia compoziţiei chimice a aliajului finisat în funcţie de timpul de menţinere. T. solidificate direcţionat într-o instalaţie ALCOA. Variaţia conţinutului de Ti şi B într-un aliaj 5182 finisat cu Al-Ti-B B. 68]. 20).

sau cu cantităţi diferite de Ti (figura 23). Figura 20. 70]. Figura 21.15 introdus înainte şi după operaţia de degazare . Rezultatele au fost comparate cu cele obţinute la finisarea cu prealiaj ternar Al-Ti-B.15 [69. înainte şi după efectuarea degazării (figurile 21. Probe de aliaj 1100 solidificate direcţionat într-o instalaţie ALCOA. 22). şi anume prealiajul AlTi3C0. Macrostructuri ale aliajului 6061 solidificate direcţionat într-o instalaţie ALCOA. finisate cu prealiaj AlTi3C0. cu adaos de finisor (stânga) şi fără adaos de finisor de granulaţie (Ti)(dreapta) Alţi autori au efectuat studii pentru punerea în evidenţă a influenţei prealiajului finisor de granulaţie din sistemul ternar Al-Ti-C.

15 sau AlTi5B1 introduse după operaţia de degazare (probele finisate cu AlTi3C0. finisate cu prealiaj AlTi3C0.15 prezintă grăunţi columnari) . Probe de aliaj 6201 (a) şi 5052 (b) solidificate direcţionat într-o instalaţie ALCOA. a) b) Figura 22.

15 (e. proba (a) fiind nefinisată după finisare cu AlTi5B0.016%. f. g) – cantitatea de titan . folosită este 0. 0. d) şi AlTi3C0.2 (b. c. Macrostructuri ale probelor solidificate într-o instalaţie ALCOA.008%. b c d e f g a Figura 23.012% şi 0.