You are on page 1of 2

Testarea influenţei marginale ale unei variabile nou adăugate în model

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .885a .784 .778 5.398 .784 128.666 2 71 .000
2 .905b .819 .811 4.973 .035 13.656 1 70 .000
a. Predictors: (Constant), Gross domestic product / capita, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Gross domestic product / capita, People who read (%), Daily calorie intake

Ipoteze:

H0: Variabila nou adăugată nu infuenţează semnificativ variaţia variabilei dependente
(adăugarea ei nu îmbunătăţeşte modelul sau creşterea valorii raportului de determinaţie
nu este semnificativă)

H1: Variabila nou adăugată influenţează semnificativ variaţia variabilei dependente
(îmbunătăţeşte semnificativ modelul sau creşterea valorii raportuli de determinaţie este
semnificativă)

Ne uitam la sig. pentru modelul modificat, sig. = 0.000 < α = 0.05, se respinge H0, deci
prin adăugarea variabilei Daily calorie intake, modelul de regresie s-a îmbunătăţit,
capacitatea sa explicativă pentru variabila dependentă a crescut semnificativ.

Testarea influenţei marginale ale unei variabile excluse din model

Model Summary

Change Statistics
Adjusted Std. Error of R Square
Model R R Square R Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .910a .828 .818 5.2961 .828 83.271 4 69 .000
2 .907b .822 .814 5.3542 -.006 2.544 1 69 .115
a. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, People living in cities (%), Daily calorie intake, People who read (%)
b. Predictors: (Constant), Average female life expectancy, Daily calorie intake, People who read (%)

Ipoteze:

H0: Variabila exclusă nu influenţează semnificativ variaţia variabilei dependente
(excluderea ei nu modifică semnificativ capacitatea explicativă a modelului sau creşterea
valorii raportului de determinaţie nu este semnificativă)

Probleme/Exerciții Pe baza rezultatelor obținute în tabelul de mai sus. modelul s-a îmbunătățit semnificativ f) Modificarea lui R 2 după excluderea variabilei producție nu este semnificativă g) Influența parțială a variabilei People living in the cities. se acceptă H0. cel mai bun model este cel fără variabila People living in the cities.115 > α = 0. asupra variabilei dependente este semnificativă h) După excluderea variabilei People living in the cities. capacitatea sa explicativă pentru variabila dependentă nu s-a redus semnificativ. intrucat are un număr mai redus de parametri. deci prin excluderea variabilei People living in the cities modelul de regresie nu s-a modificat semnificativ. Prin urmare. ținând cont de un risc de 5%? a) Influența parțială a variabilei People living in the cities nu este semnificativă b) Excluderea variabilei People living in the cities a modificat în mod semnificativ puterea de explicare a modelului c) Excluderea variabilei People living in the cities nu a modificat în mod semnificativ puterea de explicare a modelului d) Modelul cu toate variabilele independente explică variația variabilei dependente în proporție de 82.003 unități i) Excluderea variabilei People living in the cities din modelul inițial nu influențează semnificativ puterea explicativă a acestuia . pentru modelul modificat.05.8% e) Prin excluderea variabilei People living in the cities. = 0. valoarea raportului de determinație R 2 scade cu 0.H1: Variabila exclusă influenţează semnificativ variaţia variabilei dependente (se modifică semnificativ modelul sau creşterea valorii raportului de determinaţie este semnificativă) Ne uitam la sig. sig. care din următoarele afirmații sunt corecte.