You are on page 1of 1

Profesor Mariana Turcu

Grup Şcolar Roznov, jud. Neamţ

DEALURILE DE VEST

Aşezare: în vestul României şi al Carpaţilor Occidentali.
Limite: N – Carpaţii Orientali
S – Valea Nerei (graniţa cu Iugoslavia)
V – Câmpia de Vest.
E – Carpaţii Occidentali.
Geologie:
- s-au format prin depunerea de roci sedimentare în Marea
Panonică;
- sunt alcătuiţi din roci sedimentare (nisipuri, pietrişuri, argile) şi pe
alocuri apar măguri alcătuite din roci vulcanice (eruptive) şi
cristaline.
Aspecte specifice:
- au caracter piemontan, discontinuu, cu dealuri domoale, văi largi
şi terase;
- altitudini de 200-400 m, 600 m – la contactul cu muntele, 200 m –
spre câmpie;
- stratele sunt dispuse într-o structură monoclinală, cu înclinare
E-V;
- pătrund împreună cu Câmpia de Vest, de-a lungul râurilor, în
interiorul Carpaţilor Occidentali sub forma „depresiunilor-golf”;
- în nord, în zona munţilor ascunşi există ape termale care sunt
folosite la încălzirea locuinţelor, serelor sau pentru tratament
balnear (Băile Felix).
Diviziuni:
- Dealurile Silvaniei (între Someş şi Barcău) – cel mai complex
sector, datorită munţilor ascunşi şi depresiunilor marginale:
Culmea Codru, Prisnel, Preluca, Depresiunea Baia-Mare,
Depresiunea Şimleului;
- Dealurile Crişurilor (între Barcău şi Mureş) – depresiuni-golf:
Zarand, Beiuş, Vad-Borod;
- Dealurile Banatului (între Mureş şi Nera): Dealurile Lipovei (între
Mureş şi Bega, la vestul Munţilor Poiana Ruscă), Dealurile
Buziaşului (în vestul Munţilor Banatului), Depresiunea Oraviţei.