You are on page 1of 15

UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI

RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ
FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE
PICTURĂ MURALĂ”

Studiu de caz
Palatul Iordache Cantacuzino-Roznovanu
Pașcani

Conf. Univ.dr. Carmen Cecilia Solomonea Student: Camelia Monu
An: I Master

Iași,2016

1

Date generale I. Așezare geografică 3 I. Solurile 4 II.2.1. Date istorice ale monumentului 5 III. Clima 3 I. Bibliografie 13 2 .UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” Cuprins: I.2. Starea de conservare 9 V. Hidrografia 3 I.2.1.4. Arhitectura interioară 8 IV. Arhitectura exterioară 7 III.1. Date istorice II.3. Ctitorul Iordache Cantacuzino 4 II. Arhitectura monumentului III.

Temperatura medie anuală este de 8. Prima atestare documentară datează din anul 1453 din timpul domnitorului Moldovei. Vânturile care activează zona Pașcani sunt determinate atât de circulația generală a atmosferei cât și de condițiile reliefului local. Clima Teritoriul municipiului Pascani se incadrează într-un climat de tip temperat. fiind mult influențate de prezen ța văii Siretului care funcționează ca un culoar în lungul căruia se canalizează masele de aer.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” I. Hidrografia Aria municipiului este bogată atât în ape de suprafață cât și în ape subterane.42 kmp. Așezare geografică Municipiul Pașcani este situat în partea de nord-est a României. în decurs de câteva generaâii de stăpâni. 3 . Date generale I. stăpânul acestor locuri în secolul al XV-lea. Alexandru al II-lea. de unde se deduce că au existat la un moment dat doi frați care și-au împărțit moștenirea părintească. acesta primind o serie de afluenți al căror debit variabil nu seacă niciodată. I.2. orașul (sat în acea vreme) a fost delimitat în două jumătăți (partea de sus si partea de jos). pe valea Siretului.continental de nuanță destul de moderată specific dealurilor cu altitudini între 200 și 400 m și poate fi caracterizat prin datele meteorologice înregistrate.4 ˚C. cele mai mari cantități medii lunare înregistrându-se în luna iunie. Suprafața municipiului Pașcani este de 75. Decenii în șir după întemeierea așezării.1. .3. Toponimul Pașcani provine de la numele boierului Oană Pașcă. în vestul județului Iași. Principala apă care drenează teritoriul localității de lan ord la sud prin partea de est a a șezării este Siretul. I. iar cele mai mici în luna februarie. Regimul ploilor este neuniform.

. I. II. stema vulturului bicefal care figurează în toate pecețile lor. reprezentant al unei familii care menținea vie.ă.. nisipurile aluvionare . 4 . Cantacuzino n-a râvnit domnia. Din câți stăpâni au avut Pașcanii în veacurile . iar actul solemn. Cantacuzinii au fost fără îndoială cei care au însemnat cel mai mult pentru istoria locurilor si care si-au legat cel mai strans numele de aceste locuri.i pietri. a pastrat strălucitoarea amintire a bizanțului. Unul din sfetnicii cei mai de frunte ai noului domn a fost Iordache Cantacuzino. De origine greacă. pe cărți. pe broderii. Aici mai adugăm Gresiile . s-a inaugurat o vreme de liniște și de rânduială. În anul 1637 la data de 31 martie.1.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” I. fără o utilizare . Cu toate acestea.4. pe pergament a fost emis in vara aceluiași an. Solurile Structura geologică a zonei nu a favorizat apariția unor bogății de mare valoare economică. Cantacuzino primește ca danie moșia Pașcanilor. Ctitorul Iordache Cantacuzino Odată cu așezarea lui Vasile Lupu în domnia Moldovei. acestea fiind utilizate la prepararea betoanelor de mare rezisten. pe biserici sip e lespezile lor funerare. numit mare vistiernic.urile din Valea Siretului. cu toate că a fost unul dintre cei mai boga ți moldoveni ai vremii și dispunea de o autoritate remarcantă prin numeroasele sale înrudiri.nitial.nitial. O răspândire mai mare o au argilele.i calcarele sarmatice.l. urmaș al unor împărați bizantini. fără ostentație. Date istorice II.

acesta să fie trecut în posesia familiei Gheorghe I. În anul 1812 edificiul ajunge în posesia lui Iordache Rosetti Rosnovanu. unde unul dintre predecesori să fie marele logofăt Dimitrie Cantacuzino. numele. alături de câteva anexe mănăstirești și alte case boierești. prin patru genera ții ale acestei familii. Brătianu de la care a fost mai târziu . 5 . Date istorice ale monumentului Palatul este construit între anii 1640-1650 de marele vistiernic Iordache Cantacuzino. cumnatul domnitorului Vasile Lupu.nitial. După cîțiva ani de la începerea lucrarilor.e.l.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” Stăpânirea Cantacuzinilor la Pașcani a durat mai bine de un secol. în anul 1664 construiește biserica Sfinții Voievozi la care se ajungea printr-un frumos pasaj acoperit. cu o anexă care face posibilă trecerea din curtea palatului către edificiul bisericii. ctitorul spitalului ie șean care i-a purtat o vreme. II.Pa șcanu.Cantacuzino. din care o ramură însemnată a continuat să se numească. s-au mai păstrat în bună stare două clădiri: casa domnească de la mănăstirea Cetățuia de lângă Iași și conacul boierilor Rosetești din satul Pribești în județul Vaslui.2. fiind zidită în două etape. Din tot ce s-a clădit în domeniul arhitecturii civile moldovenești în decursul veacului XVII. urmând ca în secolul următor. De menționat este faptul ca biserica are doi ctitori.

care după 1990 să fie transformat în Clubul Copiilor. purtând numele de “Casa pionierului”.i apar.nitial.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” În anii comunismului palatul a funcționat ca o școală de recreație. Palatul face parte din patrimoniul . 6 .iei.ine Ministerului Educa. . Clădirea și terenul sunt revendicate de surorile Maria și Ileana Brătianu care locuiesc în Franța. care nu are fonduri pentru răscumpărare.

l .UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” Palatul Cantacuzinilor în anii 1950 Inițial palatul a fost contruit și folosit ca loc de adăpost și adunare pentru vânătoare. la parter erau încăperi mici cu plafonul boltit și o încăpere mare. scările interioare au fost din lemn de stejar. plafonul acestei încăperi a fost realizat din lemn de nuc lustuit. Ușile de la intrarea . 7 .nitial.inut de stâlpi de stejar lustruit.i de la parter au tocul din piatră de granit. Arhitectura interioară Cladirea este construită pe două nivele. plan. Arhitectura monumentului III. La etaj există o încăpere mare cu plafonul tot de nuc lustruit. III.eul holului de aici era sus.1. unde se țineau recepții.

nitial a mai ramas doar foi. câini. 8 . care schițează forma unei locuin țe de tip central cu ieșinduri simetrice pe toate cele patru laturi. păsări și pomul vie ții. flori. Foișorul constituie cel mai bogat ansamblu de sculptură monumentală al unei clădiri civile din Moldova.ie. veverițe. fructe și flori.orul.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” În interior. căprioare. este compus din încăperi boltite. Din construcția . restul clădirii a fost refăcut pe vechea funda. Soclurile lor și balustradele din piatră sunt decorate cu volute. Cele 11 coloane ale foișorului cu fusuri răsucite sunt acoperite cu frize torsate pe care apar pasări.

9 . Arhitectura exterioară Friza superioară interioară și exterioară prezintă motive cu caracter faunistic și heraldic (ogari. mistreți. urși) alături de personaje înfățișând vânători și acvilă bicefală. căprioare.2. cerbi.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” III.stema Cantacuzinilor.

curtea fiind împrejmuită cu un zid de piatră. în interiorul acesteia. alcatuite din piese de ceramică smălțuite.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” La intrarea în curtea feudală a fost construit un portal care avea în ambele păr ți locuin țe pentru robi. În curtea intrării principale se află o fântână cu frumoase elemente decorative. 10 .

iar la interior piatră de marmură și lemn. Stratul support este construit din piatră combinată cu cărămidă arsă. pe console de lemn deteriorate. aceasta fiind regăsită în toată zidăria edificiului. cu streașină lată. desprinderi. Starea de conservare a monumentului Monumentul se află într-o stare avansată de degradare. crăpături dar și forme vegetație. Tencuiala este desprinsă la nivelul fundației datorită infiltrațiilor. prezintă săruri. volumetric ierarhizată pe vertical. 11 . Acoperișul prezintă desprinderi de tiglă. Clădirea este nelocuită datorită unor procese de dezbatere și revendicare. unde poate fi observat stratul de preparatie care datorită nivelului ridicat de umiditate.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” IV. fapt care a dus la inchiderea școlii de creație pentru copii și vandalizarea acesteia. fisuri.

infiltrațiile au pătruns și în tencuiala tavanului. 12 . fapt care a dus la dezvoltarea sărurilor și a mucegaiului.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” Datorită degradărilor prezente la nivelul acoperișului.

Cea mai afectată de vandalism este anexa coridorului care face trecerea din partea interioară a curții palatului către camerele întrebuințate ca gazduire de către servitori. 13 . Pere ții sunt scrijeliți. vopsiți în graffiti și afumați.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” Infiltrații datorate scurgerilor de apă ale burlanului perforat.

UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” Bibliografie 14 .

în „ Magazin istoric” nr. București. Cantacuzinii moldoveni. 1974 Corina Nicolescu.UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI SPECIALIZAREA CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTĂ FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN DIRECȚIA DE STUDII „ RESTAURARE PICTURĂ MURALĂ” Paul Nechifor. edit.Cantacuzino.M. Repertoriu bibliographic al localităților și monumentelor medieval din Moldova. Iași.4. 1997 Ștefan S. edit. 1979 G. 1983 Niculescu Stoicescu. conace si palate vechi românești. București. București. Junimea. I . Izvoare și popasuri.Pașcani și împrejurimile. Iași. vol. Academiei Republicii Socialiste România. Junimea. Case. 1982 Ion Neculce. Arhitectura pe teritoriul Romaniei de-a lungul veacurilor. 1997 15 . Gorovei.1997 Grigore Ionescu. București. edit. Letopisețul Țării Moldovei. Studii Monografice.