You are on page 1of 15

Primjena mikroporoznih materijala za

oporavak hranjivih tvari iz otpadnih
voda

1

..................................................................................................4 2......... Uvod................................................................................................5........6 3..................1......9 3........................................................................................................................3 2.................................................................. Perspektive za buduća istraživanja........4 2............................ Komunalni otpad vode.....5 2.....8 3..................................................................................... Čišćenje zootehničke otpadne vode.... Zaključak..........................................5................................4...............SADRŽAJ 1............................. Anioni....................... Eksperimentalni podaci........2......................................................12 4................. Svojstva nadkritičnih tekućina..................5 2..................................................3 Krućenje zeolitnih materijala..6 2..........2........................................................................... Rezultati........................................................................... Kationi........ Eksperimentalne metode i tehnike..............................................................11 3................................................................ Alternativne primjene procesa RIM-NUT.1...............3........... Istraga pilot razmjera..........................................4....14 2 ..11 3..........................................................8 3.........

1.6H20). Cilj rada je upoznati se s procesima i istraživanjima koja se provode sa prirodnim zeolitima u industrijskom. H2P04 = IHP04-) koje se kvantitativno istalože u oblicima vrhunskih kvaliteta. slow – release gnojivima (mgNH4P04. općinskim. ali i svakakve probe istih. U ovom radu postoji više poglavlja kao i istraživanja po kojima se i danas nastavljaju daljnja istraživanja. 3 . Demonstracijska kampanja provodi se u Italiji i SAD-u na A/D mobilnim postrojenjima od 240m3 te je dokazana tehnička izvedivost procesa čije ekonomično znanje mora još biti ocijenjeno. zootehničkim i industrijskim otpadnim vodama. Uvod U ovom radu govorimo o procesu RIM-NUT ® koji se temelji na poslovanjima ionskih izmjenjivača kao i oborina za smanjivanje potencijalnih eutrofikacija u biološki oksidirajućim. ali i civilnom obliku. Prirodni zeolit (klinoptilolit) i komercijalni makroporozno jaka baza aniona izmjenjivači su za selektivno uklanjanje nutrijenata (tj. NH/.

Nepovoljna selektivnost skale zabilježena za kation smole (npr. Sustavno istraživanje sintetskim otopinama provedeno na više od 50 komercijalnih aniona smole koji se razlikuju u širokim spektrima fizikalno kemijskih svojstava (Primjerice. 4 . Milano Italija prema sljedećoj formuli: RCOHH + NH4* + HCO3. Kationi S obzirom na svjetska bogatstva i čistoće klinoptilolita kao i njegove relativno niske cijene i dobra mehanička svojstva ubrzo je postao najpopularniji ionski izmjenjivač. Istraživanje se odvijalo kroz sljedeće korake:  Ravnoteža studije spomenutih višekomponentnih ionskih sustava  Kinetičke istrage  Kolona dinamičkih pokusa. Ca2 + > Mg2 +> K +> Na +> NH/) dok su kinetičke izmjene bile ograničene koncentracijom iona bikarbonata.2.).1.→ RCOONH4 + H2O + CO2 (g). 2. Kao posljedica spomenutog klinoptilolit je ostao poželjan upijač za NH4 + iona u razvojima RIM – NUT procesa. No s obzirom na nedovoljnu dostupnost klinoptilolit depozita u Italiji osvrnuli su se u počecima na National Research Council kako bi uklonili amonijak pomoću slabije kation izmjenjivačke smole. poroznost. Anioni Podaci Limited literatura dostupni su na civilnim /S04 = / HP04 = ionski upravni sustav selektivnog zadržavanja fosfatnih iona po anionskim izmjenjivačima. od Montedison. lužnatost. matriks. unakrsno vezanje stupnja i sl. tj. Rezultati su bili nezadovoljavajući. Kaštel CIOI.

3 Bisceglie Wastewater Station. U. 5 . Italy. Box 83. Houston. ALLEW I NASA Johnson Space Center. 2. ALLEW I NASA Johnson Space Center.S. U.2. Mail Code SN2..006N do 2. R. prema: D.S.A.o. Istraga pilot razmjera Laboratorijski razmjeri automatiziranog postrojenja (kapacitet: 0. Mail Code SN2. U. MING and E.A. Texas 77058.. Mason City. Houston.6M otopinama NaCL. prema: D. Istraživanje je prošireno i na većim spektrima operativnih parametara uključujući i koncentracije otopina (u rasponu od 0..S. MING and E.A. ALLEW I NASA Johnson Space Center. P.5) uočeno je sljedeće selektivno poništenje: Fosfati> sulfati> kloridi. USA. Selektivnost za anione smole ispitanih sekvenaca rezultirano je sljedećim redoslijedom: Sulfat> fosfati> kloridi Kod neutralnog pH (u kiselim uvjetima (pH 3.A.o.o. Anaconda Mines Corp. R. CA.S.3 Oba kationa i aniona razmjenjuju dijelove „merry – ground“ tehnika s neutralnim 0. Zeoponic Gardens. Italy. Približavanje uzastopnih eksperimentalnih razina:  Serije laboratorijskih eksperimenata ravnoteže  Laboratorijska kolona dinamičkih pokusa  Pilot razmjeri automatskih protutipova  Demonstracija kampanje na mobilnim postrojenjima. U. Texas 77058. W. MING and E.A. U.4N).p.A. P. Box 83. Mason City..S. R. Mail Code SN2. Houston.A. prema: D. 2 Kastel AS10 from Montedison S. Milan. temperaturama (5º C do 45º C) i pH (3 do 7). P.34 m3n /d) sastavljeni su od klinoptilolita 1 i jakih baza „scavenger“ aniona2 za istovremeno uklanjanje amonijevih i fosfatnih iona koji su prisutni u općinskom afinuitetu. W.S. W. Texas 77058. 20 km NW ofBari. Naime klinoptilolit sekvencijalno reagira 1 21010 AJO-2AQ from Death Valley Junction. Box 83. Zeoponic Gardens. Mason City. Illinois 62664. Najbolji kompromis između affimmity smola za fosfatne ione i njihovu otpornost na bio–onečišćenja dovodi do odabira „smetlar“ jake baze anion smole. Illinois 62664. U. Zeoponic Gardens. Illinois 62664.

3. Nakon spomenutog iskustva sama ekonomija postupaka pokazala se atraktivna s vanjskim kemikalijama te su ogranilene na alkalni pufer (tj. NaHC03. Smatra se da je ova verzija procesa RIM -NUT pogon za dovršetak smanjenja fosfata i samo ekvivalent količina amonijaka kako bi se dobilo MgNH4P04 padalina potrebno je obraditi i željeni izgled procesa. Frakcija direktnog recikliranja kao 151 i 2. U spomenutom kontekstu to može biti sigurno za okoliš i ekonomski povoljno za RIM-NUT. 2. To je slučaj s općinskim otpadnim vodama od 6 . 2. MgHP04) za 1:1 molarnom omjeru potrebnom za MgNH4P04 oborina. a zatim na recikliranje kao rep frakcija u sljedećim ciklusima dok su se provodile 2. a ne N. Komunalni otpad vode U nekim slučajevima zabrinutost umjesto amonij fosfata može biti i prema eutophication pojava. No. i 3. liječenje smanjivanja frakcija amonijevog iona koji odgovara ekvimolarnom fosfatnom ionu prisutno je u otpadnim vodama. Na2HP04. Italija). No s druge strane. Alternativne primjene procesa RIM-NUT Veliki višak amonijaka preko fosfata iona koji su prisutni u komunalnim otpadnim vodama zahtijevaju naknadu dodanom skupinom kemikalija (primjerice. Na2C03) za samu kontrolu pH. Frakcija u sljedeći ciklus.s 3x8 BV salamuri frakcijom. Uz učinkovitost amonij – tophosphate odabrani su ioni koji imaju molarni omjer 10:1 sa sekundarnim efluentima sa samo 1110 od ukupnog kanalizacijskog volumena koji je prošao na izmjenjivaču zeolita dok je na deviznom dijelu aniona sav volumen ulijeva obrađen. vrlo često se kontrolira sredstvo za eutrofikaciju pojave te to zahtijeva još više strogih ograničenja P iscjedka. To je bio i slučaj za demonstraciju koja je pozitivno izvršena u Noci (S.4. kako bi prepoznali da je P. Prva je frakcija poslana na oporavak amonijaka.

Zeoponic Gardens.S. Ima kapacitet od 11. V.S. LOPEZ.2 and D.A.S. Mail Code SN2. LffiERTI. Via De Blasio. Texas 77058.A. Illinois 62664. Houston. Italy. U spomenutom slučaju RIM-NUT proces je usmjeren prema kvantitativnim oporavcima amonijevog iona. Čišćenje zootehničke otpadne vode Zootehnički otpadne vode (npr. Box 83.le Turismo 8. Polytechnic ofBari. MING and E.5. Zeoponic Gardens.000 m3/d mješovito (civilno i industrijskih voda) s amonijevom koncentracijom većom od 200 mg NH//L.o. Texas 77058. PETRUZZELLf1 Institute of Environmental Engineering. BOGHETICH.o. Mail Code SN2. gdje je preostala koncentracija kapi za oko 100 mg NNH/L i 60 MGP-PO/L odnosno još uvijek izvan najviše dopuštenih koncentracija za pražnjenje. Houston. Primjenom procesa RIM-NUT lagooning operacija zamijenjena je s MgNH4P04 padalinama i provodi se kontinuirano. uzgoj svinja. Faculty of Engineering. 2. Mason City. P. Box 83. prema: D.A. W. zajedno s uklanjanjem hranjivih tvari.A. U. U. P.Manfredonia (S.2 National Research Council 5. prema: D. A količina fosfata potrebnih za oborine MgNH4P04 su kao nusproizvod iz obližnje kemijske tvornice. U. W. ALLEW I NASA Johnson Space Center. Italija) gdje se nalazi i prva full instalacija od procesa RIM- NUT-a koji je zamišljen i od nedavno funkcionira. Mason City. R.4 4 L. 7 . ALLEW I NASA Johnson Space Center. Također je dobiveno i dodatno smanjenje COD (78%). U. Illinois 62664.S. koji je uglavnom neosjetljiv na biološke procese nitrifikacije. 74100 Taranto. MING and E. Italy.1 A.11 G. 70123 Bari. tvornica) obično su anaerobno razgrađene te je približno 30m3/d od izljeva iz Bagnacavallo tvornica s prosječnom koncentracijom koja prelazi 700 mg N-NH/L i 500mg P-PO/L. R.

pHpzc i otpornost u ekstremnim pH vrijednostima). Novija metoda odnosi se na vrstu čvrstog stanja interakcije između kompleksa (npr.3. Prvi slučaj odnosi se na izravnu ugradnju određenih složenih kationa ili kompleksa spojeva zeolitnih materijala.nH20) kao i prirodnih zeolitskih 8 . Ni (NH3) 2Ni (CN) 4. Početno zamjenjivanje kationa kao što je Na+ i/ili Ca2+ zamjenjuju se na extraframework stranice od strane složenih kationa. Osim za FD i omjer Sil Al određivanje same dimenzije kanala i SIP-a te ostalih parametara koji utječu na inkorporaciju complexcation odnose se na vodenu kemijsku krutost (npr. Najjednostavniji način temelji se na danim ionskim izmjenjivačima svojstava prirodnih zeolita koja uključuju tretman od materijala s vodenom otopinom koja sadrži komplex kation (npr. amin ofC03+ ili Cu2 +). Eksperimentalne metode i tehnike Prema literaturi postoje dva glavna načina za dobivanje prelaznih metala podržanih na prirodnim zeolitima.

XRD.materijala što dovodi do izravnih ugradnja. Stoga su potrebna daljnja istraživanja kako bi se dobilo još dodatnih informacija o ovom predmetu što bi pak moglo značajno doprinijeti mnogim područjima znanstvenih istraživanja. X-ray fotoelektronske spektroskopije (XPS) i nuklearne rezonance. in-situ MAS NMR i FT-IR kao i proširenih X-zraka apsorbiranih FME struktura (EXAFS) koje nude dodatne karakterizacije i studijske mogućnosti. AAS.1. Os. Pt) mogli doći do farmaceutsko medicinskih značaja. Iz materijalne točke gledišta značajno je da se dogovore moguće suradnje kako bi organometalni spojevi Pt-grupe elemenata (Ru. SEM-EDS) samo su neke od naprednih tehnika koje su podnjele zahtjev za spomenutu svrhu. Od velikog je interesa podržanost prijelaznih metala od biološkog interesa (Fe. Pd. Proučavanjem kompleksa prijelaznih metala podržanima na prirodnim materijalima zeolita subjekt su očigledne teškoće jer su uobičajene tehnike korištene za mineralošku karakterizaciju sirovina. mikroskopska toplinska i spektroskopska tehnika (npr. Mn) koji otkrivaju nepoznate uloge prirodnih mikroporoznih minerala tectosilicate u geokemijskim a posebice u biogeokemijske cikluse. S toga osim na široku primjenu mokro kemijske difrakcije. Za posebne primjene ekološki dugoročnih 9 . Rh. reaktivna analiza (NRRA) kao i korištenje paramagnetskih rezonancija (EPR). Jr. Perspektive za buduća istraživanja Nesumnjivo je vidljivo da se za razliku od sintetskih zeolita proučavanje prijelaza na metalne komplekse podržano je na prirodnim zeolitima koje nije adekvatno prema potrebama. Spomenute tehnike uključuju ex-situ solid state kutn spin nuklearnih magnetnih rezonanci (MAS-NMR) difuznih remisija (UV-VIS) spektroskopije. U skladu sa spomenutim sama budućnost istraživanja trebala bi sadržavati studije interakcije između samih metala prirodnih zeolita i prirodno prisutnih organskih tvari. temperaturnih programiranih desorpcija (TPD). 3.

prema: D. Mail Code SN2. Aristotle University.A. Ove tri krivulje predstavljaju uvjeti tlaka kao i temperatura potrebna za suživot dviju faza te se mogu smatrati kao granica za jednostruku regiju. kritičnoj točci C. Houston. Ako se tekućina zagrijava na izobaričnom postupku ispod nejgovog kritičnog tlaka gdje njegova temperatura poraste na vrijednosti a temperatura vrelišta kod tlaka eksperimenta gdje se formira prva para ili mjehur. Pritisak ostaje konstantan za neko vrijeme dok se sav plin kondenzira i ponovo povećava no tijekom faze stalni tlak koji se nalazi na krivulji vaporizacije je plin i tekuća faza koja koegzistira. Iskorištavanje naprednih tehnika za karkaterizaciju eksperimentalnih proizvoda i teorijskih studija (uključujući i modeliranje) moraju biti od velike važnosti za samu budućnost istraživanja. U. To će biti cilj na dizajn novih proizvoda za poljoprivredne. Isto tako ako se počne s plinom te se ga istisne pritisak se povećava do točke a tlak pare na temperaturi u kojem se pojavljuje prvi tekući pad. različite gustoće što pak dovodi do 5 A. 10 . Svojstva nadkritičnih tekućina Slika 1 prikazuje tipični dijagram sa tlakom temperature za čisti spoj.S. GODELITSAS Department of Chemistry.A. insekticidi. U. kruto tekuća i plinska tekućina.S. ribogojne i veterinarske (pesticidi. Zeoponic Gardens. R. MING and E. Mason City. P. u tome dijagram postaje tri krivulje koje prikazuju ravnotežu između tri različite faze. Temperatura ostaje konstantna sve dok se tekućina isparava i ponovno povećava.5 3. zemljišni aditivi) institucije . ALLEW I NASA Johnson Space Center. U fazi konstantne temperature ili tlaka u navedenim eksperimentima vide se dvije regije plin i tekućina s različitim svojstvima.stabilnosti i kemijskih ponašanja raznih podržanih kompleksa potrebno je definirati. Illinois 62664.Greece'. a veliku pozornost na krivulji vaporizacije predstavlja odvajanje tekućina i plinska faza gdje možemo vidjeti da krivulja završava na tzv. Box 83.o.2. Tijekom faze stalna temperatura u dvije faze plina i tekućine koegzistiraju. W. kruti plin. GR-54006 Thessaloniki. Texas 77058.

Zeoponic Gardens.A.o. P. Pressure-temperature phase diagram for a pure compound. Houston. viskoznosti kao i različite elektroničkih svojstava i različitih optičkih svojstava koji pak omogućuju dvije ugledne faze. ALLEW I NASA Johnson Space Center.A. 6 G. R. Mason City. K.S. Faza A meniskus u razdjelnoj površini između dvije faze je očigledna a ako se ponovi ista eksperiment duž krivulje vaporizacije dobiva se ista slika. U ovom radu prikazujemo da superkritične tekućine imaju jake prednosti za okoliš. slika 1. Illinois 62664. No kako smo blizu kritične točke razlike u svojstvima dviju faza postaju sve manje i manje očite te obje faze postaju vrlo slične međusobno. Texas 77058. 11 . U. Mail Code SN2. MING and E.tekuće faze na dnu spremnika i različite gustoće. Čvrsti proizvodi mogu se ekstrahirati a superkritična reakcija faze kao i difuznih čestica katalizatora do ssamog tuning tlaka i temperature i krutih proizvoda može se istaložiti te prikupiti dok je ostatak 6 reakcijske smjese moguće reciklirati i ponovno reagirati. U. W. U budućnosti će sve više istraživanja provoditi kako bi iskoristili obećavajuća područja heterogenih katalitičkih procesa na kritičnim uvjetima. Jedno od takvih je područje kombinacije reakcije i razdvajanja. prema: D. London WC1E 7JE. različite energije sadržaja.. U.MANOS Department of Chemical Engineering University College London.S. Sa svojim svojstvima između tih tekućina i plinova superkritične tekućine kombiniraju prednosti obje faze i mogu nadvladati svoja ograničenja. Box 83. toplinskog kapaciteta.

12 . P. W. MING and E. te zeolitni materijal tretiran sa 1M. Zeoponic Gardens.03 mol LL HCl) i bazičnoj otopini (0. R.04 mol LL NaOH). Trajanje spomenutih eksperimenata je 90 dana. Slovak Republic. Texas 77058.A.o. ALLEW I NASA Johnson Space Center.: 7 M.4.S. bez ispunjenja matrica.Radlinskeho 9. LUKAC Faculty o/Chemical Technology. P.A.S. Box 83. U. 6M.7 3. Važno je imati na umu sljedeće. U. matrice ispunjene prirodnim zeolitskim materijalom.3. Eksperimentalni podaci Osnovni materijali koji su korišteni za pripravu navedenih ZNPS:  Sadrži ugljik koji dolazi iz ugljenokopa (Zestec N)  Ostaci iz keramičke proizvodnje (Zecer N)  Bentonit (Zeben –n)  Kaolinit (Zeu-n). i 4M NaOH otopine respektivno što povećava količinu zeolitskog materijala u uzorcima i smanjuje njihovu mehaničku čvrstoću no međutim spomentui rezultati pokazuju da je mehanička snaga kompozita relativno visoka otprilike iznad 40 Mpa nakon 28 dana vlaženja. Illinois 62664. Mason City.3 Krućenje zeolitnih materijala Ispiranje ukrućenih zeolitnih materijala učitava se sa raznim metalnim kationima te se proučava postupkom radioaktivno obilježenim ionskim izmjenama u vodi. 812 37 Bratislava. Slovak University o/Technology. DILLINGER and P. Mail Code SN2. Mehanička svojstva zeolita u kalupima kao i njihova karakteristika korozije ispitana je nakon 7 i 28 dana vlaženja a rezultati gustoće i volumena mase uzoraka smanjeni su na sljedeći način. F6LDESOV A. Houston. prema: D. kiseloj otopini (0.

Općenito sam postupak zeolitima provodi se reakcijom između 15g materijala baze i 10g ofNaOH u 100ml destilirane ili morske vode pod sljedećim uvjetima:  Zatvoren reaktor 160ºC i 48 satno mješanje (proizvodi tipa „56“)  Otvoreni reaktor 95ºC i 8 satno mješanje (proizvodi tipa „06“) Sljedeći ZNPs primjeri mogu se navesti kao. Zesep – n. Posebno značajna za biološke procese koje su pogođene zeolitima i proizvodima zeolitskog (ZNPs) utječu i na umjetnu primarnu proizvodnju u uzgoju riba kroz rast morskih algi. Zeben – n. Zeben – n.am. 1 11% otpadnih materijala je ugljik a prisutnost tih ugljikovih tvari može utjecati na specifična svojstva u zeolitnim proizvodima 2 Od keramičkih ostataka postoje značajne količine BP3 i Ti02 – spojevi koji su podvrgnuti zeolitima a mogu proizvesti boronand titan koji sadržava zeolitne strukture S druge strane važna je količina oligo elemenata u keramičkim ostacima koje mogu igrati važnu ulogu u biološkim procesima kod čega su zeolitski kanali uključeni. Zeste – n. Različitost zeolitskih proizvoda rezultirala je i razlike u vrstama i količini bakterija. a zeolitski proizvod općenito potiče stvaranje amonijaka u prisutnosti ili odsutnosti zraka:  N02 – proizvodnja smanjena. 3. 13 .transformacija. općenito u prisutnosti zeolita  Među proizvodima Zestec-60 proizvede su manje količine amonijaka vjerojatno radi većih kapaciteta u NH/IN02-IN03.5. Rezultati Kada su zeoliti prisutni u malim dozama utječu na proizvodnju i amonijevu transformaciju NH/IN02-IN03-. S druge strane isti sutori proučavali su pojavu četiri različitih vrsta bakterija koje su nastale kod razgradnje ribe pod ili bez prisiljenih oksigenacija.

LOPEZ-RUIZ Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos University of Cadiz. Zeoponic Gardens.8 8 J.S. Spomenuta upotreba se do sada eksperimentalno istraživala kako bi se utvrdila njena primjena u mikroalgama i ribogojnom uzgoju. Illinois 62664.o. prema: D. Box 83. MING and E. W. 11510 Puerto Real (Cadiz) Spain. No zanimljivo je da u danjim istraživanjima ZNPs i mikro algi te analiziranja kvalitete hranjivih tvari staničnih masa dobivenih na utvrđenim konkretnim porastima algi i mehanizmima njihovog djelovanja. R. U. Mail Code SN2.A. U. Mason City. P. Zeoliti se također mogu koristiti u pripremi microbicidals dobivanja produkata preko kationa te uglavnom cinka i bakra.Važno je spomenuti jednu buduću primjenu zeolita u naftnoj degradaciji od strane bakterije a dobiveni rezultati do sada vrlo su zanimljivi te je i daljnje istraživanje na ovu temu u tijeku. 14 . ALLEW I NASA Johnson Space Center. S tim ciljem nekoliko istraživanja trenutno provode kako bi se pronašli specifični ciljevi.A. Houston.L.S. Texas 77058.

4. ribnom uzgoju kao i ostalim istraživanjima koja su provedena ili se provode vezano uz prirodne zeolite i njihove sveobuhvatne mogućnosti. otpadnim vodama. kationima. Bilo kako bilo možemo zahvaliti stručnjacima koji ulažu svoj trud i volju kako bi došli do novih saznanja koji će nama omogućiti lakši i sigurniji način života. S obzirom da se zadnjih godina sve više ulaže u spomenuta istraživanja kao i modernizaciju istih dolazi se i do novih rezultata s kojima se dokazuje kako se prirodnim zeolitima može očišćavati planetu ali i koristiti ih u prehrambene funkcije kod životinja ili pak kao gnojivo koje se koristi za uspješan rast biljaka. U budućnosti nas očekuju rezultati i vezani uz naftu a pitanje stoji koliko će još mogućnosti ostati neiskorišteno te koliko će još istraživanja biti obavljeno sa prirodnim zeolitima kako bi se omogućilo zdravije i jednostavnije življenje. 15 . Zaključak U ovom radu govorimo o anionima.