You are on page 1of 25

HARTA STRATEGICĂ DE ZGOMOT

A MUNICIPIULUI BAIA MARE

Beneficiar: MUNICIPIUL BAIA MARE
Consultant: SC ENVIRO CONSULT SRL

Data: octombrie 2014

1

CUPRINS

RAPORT .............................................................................................................................................3
privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor
strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora.......3
1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori ....................................................3
2. Autoritatea responsabilă...............................................................................................................5
3. Scopul raportului..........................................................................................................................5
4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior.................................................................6
5. Date de intrare..............................................................................................................................6
6. Soft cartare zgomot utilizat, versiune ..........................................................................................6
7. Metodologia de obținere a numărului de locuințe și locuitori expuși la zgomot.........................9
8. Alte date de intrare utilizate .......................................................................................................10
RAPORT ...........................................................................................................................................12
privind toate datele obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot..........................12
1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori ..................................................12
2. Autoritatea responsabilă.............................................................................................................14
3. Scopul raportului........................................................................................................................14
4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior...............................................................14
5. Metode de calcul sau de măsurare folosite ................................................................................15
6. Estimarea numărului de persoane, locuinte și clădiri speciale expuse la diferitele intervale ale
indicatorilor Lzsn și Ln ..................................................................................................................15
RAPORT ...........................................................................................................................................17
privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare
hartă strategică de zgomot ..............................................................................................................17
1. Descrierea aglomerării: localizare,suprafață, număr locuitori ...................................................17
2. Autoritatea responsabilă.............................................................................................................19
3. Scopul raportului........................................................................................................................19
4. Metoda măsurării și descrierea acesteia.....................................................................................20
5. Suprafața inclusă în cartarea ......................................................................................................20
6. Instrumentele utilizate................................................................................................................20
7. Estimări privind precizia rezultatelor.........................................................................................20
8. Date obținute în urma realizării hărților strategice de zgomot...................................................20
Anexe .................................................................................................................................................25

2

localitatea Baia Sprie în est. amplasat pe lacul de acumulare Firiza cu o suprafață de 110 ha. Clima: Municipiul Baia Mare dispune de un climat mediteranean. înregistrându-se perioade lungi de calm atmosferic. Relief: Orașul Baia Mare este situat în zona dealurilor de Vest. iar cea a lunii iunie la 19. Pleasca Mare. Din punct de vedere hidrografic. 18.4 °C. Ion. Baia Mare se învecinează în partea de nord cu Ucraina. multianuala de 9. Ca urmare a așezării depresionare. municipiul Baia Mare este străbătut de apele râului Săsar pe direcția est-vest. Suprafaţa: Municipiul Baia Mare ocupă o suprafaţă administrativă de 23. de-a lungul paralelei de 47°39' .599 ha . De asemenea. în sud cu judeţele Sălaj și Cluj. cu ierni blânde și cu veri răcoroase. În cadrul Munților Gutâi se disting crestele Igniș (1307 m). Râul cuprinde de asemenea râurile Firiza și Chiuzbaia și pârâurile Sf. Satu Nou de Jos și Recea în sud și de localitatea Tăuții Măgherăuș în vest.363. satele Groși. în depresiunea Baia Mare. număr locuitori Localizare: Municipiul Baia Mare. Media lunii ianuarie se ridica la -2. Iezurele sunt mici unități care definesc relieful caracteristic al orașului. Oraşul este împărţit în următoarele cartiere: • Cartierul Depozitelor • Cartierul Ferneziu • Cartierul Firiza • Cartierul Gării 3 . Temperatura aerului atinge cota medie. Mogoșa (1246 m). vânturile au intensitate scăzută.81 ha din care 3. si 1.9 °C.terenuri silvice.constructii si alte destinatii. Prin baraje artificiale sunt create totodată Lacul Bodi Ferneziu și Lacul Bodi Baia Sprie (Lacul Mogoșa sau Lacul Pintea Viteazul). Rosu și Borcut. suprafață.170 ha sunt terenuri agricole. iar în partea de est cu județul Suceava. la înălțimea medie de 194 metri deasupra nivelului mării. precum şi calitatea.6 °C. Rotunda.804 ha . orașul Baia Mare este înconjurat la nord de comuna Firiza. reşedinţa judeţului Maramureș este amplasat în partea de nord-vest a României. acurateţea. Orașul se află situat la aproximativ 70 de km de granița cu Ucraina și la aproximativ 100 de km de granița cu Ungaria. Piatra Bulzului.47°48' latitudine nordica și pe meridianul de 23°10' - 23°30' longitudine estică. Precipitațiile atmosferice sunt în general constante. Capitală a județului Maramureș. cu preponderenta păduri. la poalele Munților Gutâi. De asemenea. în sud-est cu judeţul Bistrița-Năsăud. Dealul Crucii (501m). Gutâi (1443 m) și Creasta Cocoșului (1428 m). Dealul Murgau (633m). totalizând o medie anuala de 976 mm. RAPORT privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot. Pe râul Firiza. Dealul Florilor (367m). modul de utilizare şi sursa acestora 1. la 5 km distanță de centrul orașului Baia Mare este construit Barajul Strâmtori-Firiza. Descrierea aglomerării: localizare. în vest cu județul Satu-Mare.

În anul 1446 orașul devine proprietatea familiei lui Iancu de Hunedoara. a fost construit în stil gotic și are o înălțime de 40. Trafic feroviar Tren Gara Baia Mare este un nod feroviar situat pe magistrala 400 a Căilor Ferate Române. iar în 1469. Casa Lendvay. Turnul datează din secolul al XV-lea. • Turnul Ștefan. Aspecte educaţionale. construită în anul 1630 care în anul 1939 a fost mutată în Baia Mare. Baia Mare are un număr de 120. pe Dealul Florilor. o linie de troleibuz. Localul Monetăriei Imperiale. 4 . modernizarea și importanța orașului este influențată de apropierea față de granițele cu Ucraina și cu Ungaria prin cea din urmp fiind posibilă legătura cu orașe europene precum Budapesta. ridicată de Iancu de Hunedoara. Biserica face acum parte din complexul Muzeului Satului din Baia Mare. istorice: Orașul Baia Mare este capitala administrativă a judeţului Maramureș. sub conducerea regelui maghiar Matia Corvinul. putem enumera: • Clădirile din centrul istoric: Fosta Piață Centrală (Piața Libertății). orașul este fortificat. Transportul local în municipiul Baia Mare și localitățile învecinate este asigurat prin 22 de trasee interioare de autobuz. lângă Catedrala "Sfântul Ștefan". Orașul a fost atestat documentar în anul 1329 și s-a dezvoltat ca un centru aurifer în secolele 14-15. De asemnea. construit în secolul al XV-lea. Dezvoltarea orașului Baia Mare a fost strâns legată de bogăția resurselor naturale care îl înconjoarau și de constituirea acestuia ca un important centre minier al județului Maramureș. iar gara este deschisă atât traficului intern cât și internațional. Casa Iancu de Hunedoara. • Turnul Măcelarilor. Viena sau Praga. culturale. din Baia Mare pornește drumul național DN18 spre municipiul Sighetul Marmației și granița cu Ucraina. De asemnea. 17 linii speciale spre unitatile economice la orele de schimb şi 11 linii exterioare spre localitatile limitrofe. • Cartierul Grivița • Cartierul Orașul Vechi • Cartierul Progresului • Cartierul Republicii • Cartierul Săsar • Cartierul Traian • Cartierul Valea Borcutului • Cartierul Valea Roșie • Cartierul Vasile Alecsandri Populaţia: Conform recensământului efectuat în anul 2011. Hanul Vulturul Negru.270 de locuitori. Surse de zgomot: Trafic rutier Baia Mare este situată pe drumul european E58/DN1C care asigură legătura cu Ucraina prin vama Halmeu-Diakove sau cu Ungaria pe direcția Satu-Mare și cu centrul țării până la Cluj- Napoca. Dintre clădirile istorice reprezentative ale orașului. • Clădirile de pe strada Crișan • Biserica de lemn din Chechiș.

C. Din gara Baia Mare pleacă și sosesc zilnic trenuri. Menţionăm că datele utilizate în raportul de faţă. iar hărţile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S. analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot și OM nr. În interiorul municipiului se disting trei zone industriale (de nord. . 7.06.org/wiki/Baia_Mare#A.wikipedia. Conținutul raportului respectă cerințele din OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea.83 http://www. Datele de intrare şi prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL. aflată în administrarea sa.2006. de traficul rutier. Traficul feroviar internațional se desfășoară prin vama Carei . Industrie Din punct de vedere economic municipiul Baia Mare este punctul de referință pentru industria judeţului Maramureş.html Nadișan I. Enviro Consult SRL. art. precum și calitatea. tabelul nr. 1 şi 2. conform prevederilor HG 321/2005. alin. Sursa informatiilor: Memoriu PUG Baia Mare http://ro. feroviar și aerian din vecinatatea aeroporturilor. InterRegio și Regio Expres. anexei nr. utilizate şi în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerinţelor menţionate în art. Scopul raportului Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților de zgomot și a hărților strategice de zgomot conform HG 321/2005 republicată și a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot. 2. 8. .2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale. pct. alin. 8. 1. Sport-Turism. 1260/2012).subm. art 4 alin. cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 1 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.1.ro/ro/baia_mare.Vállaj (Szabolcs-Szatmár-Bereg). 1980 2. modul de utilizare și sursa acestora pentru: . anexei nr. Bandula O.L(zsn) şi L(noapte).06. de tip Regio.C8. 678 din 30. 3.Trafic feroviar (tren).Trafic rutier. acuratețea.C4. analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și OM MMGA nr 678 din 30. Ed.Zone industriale.”Ghid turistic al județului Maramureș”. București. est şi vest) care cuprind societati comerciale cu profile economice variate. Autoritatea responsabilă Primaria Municipiului Baia Mare este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerarea Baia Mare. OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea. 1 .99ezare_geografic. Orașul reprezintă centrul de prelucrare industrială a tuturor minereurilor de neferoase şi auro-argentifere din zonă. 5 .

VBUS. în conformitate cu art. instrumentele din OM 678/2006 d.3. ISO9613. RLM2/SRM2.VDI2720. Harmonoise. 1260/2012) republicată precum și OM 678/2006 și 6 . Dortmund. ÖAL 28.LimA tip 7810 Versiunea: 9 Data de realizare: 2014 Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH.VBUI. DIN 18005. AzB-L. Acuratețea datelor 6. AKUSTIK 04.1-302 Schall 03. trafic rutier NMPB/XPS31-133. ÖAL 30/ÖNORM_S_5011. Datele utilizate pentru emisia de zgomot și pentru harta de bază sunt cele aferente anului 2011. UT2. sub formă tabelară. ISO9613. Sursa de obținere / metoda de producere a datelor. 5. RVS_3. CRTN. Water traffic VDI 3770. Soft cartare zgomot utilizat. www. LBF. DIN 18005. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior Nu sunt înregistrate până în prezent măsuri luate pentru reducerea zgomotului. CRN. MSZ15036 industrie Stapelfeldt DIN18005. 1260/2012).4. Leisure.com RLS 90. ISO 9613 Softul îndeplinește cerințele Directivei Comisiei Europene: 2002/49/EC în conformitate cu ghidurile asupra metodelor provizorii de calcul 2003/613/EC și cu ghidul de bună practică al grupului de lucru privind evaluarea expunerii sonore. MSZ2904 XPS/FER Surse si metode de calcul trafic aerian AzB. Denumire software: Bruel & Kjaer Predictor. Date de intrare Datele de intrare colectate și utilizate pentru realizarea hărților de zgomot și a hărților stategice de zgomot pentru aglomerarea Baia Mare sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului raport. fiind utilizat un soft specializat.02/RVS. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. trafic feroviar TRANSRAPID.VBUF.VDI2571. DIN 45684. Dezvoltator / producator Germany. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr.softnoise. VBUSCH.BS5228 altele Sport.ISO9613-2. Denumirea și descrierea datelor de intrare b. ECAC DOC 29 VDI2714. DAL 32. cât și Directivei IPPC 96/61/EEC și Hotărârii Guvernului nr.8 (tabel 10) și Anexa 4 a OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea. Metodologia utilizată pentru colectare c. Tabelul conține informații despre: a. versiune Hărțile de zgomot au fost realizate conform Hotărârii Guvernului nr. analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot.

10 . 1260/2012). 11. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 10 . Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 2. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 1. 4. obstacole). Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 7. 29 ‘‘Raport privind metoda standard de calcul a contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile ’’1997. (Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”. înălţimea clădirilor. 7. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 5.CEAC Doc.CEAC Doc 29.csv (geometrie şi metadate).prospectul produsului Predictor. partea a doua: metode generale de calcul” Pentru zgomotul produs de traficul aerian: − ECAC. 6 și în standardul francez “XPS 31-133” Pentru zgomotul rezultat din traficul feroviar: − metoda olandeză de calcul publicată în “Reken – en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 1996. Bruel & Kjaer Predictor-Lima tip 7810. 1997).conţine un modul 3D în vederea controlului datelor de intrare.5 a ECAC. 10.1996” Pentru zgomotul industrial: − ISO 9613-2 “Acustica – Diminuarea sunetului la propagarea sa în aer liber. 6. Jurnalul Oficial din 10 mai 1995 art. 4. zgomot rutier. 1260/2012). ESRI shape (geometrie şi metadate). 9. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 20. 9. text şi .poate lucra şi calcula cu obiecte (clădiri. Din abordările diferite ale modelarii căilor aeriene. terenuri şi surse de zgomot în 3D.dxf (geometrie). 7 . Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 2. Pachetul software utilizat. respectiv: Pentru traficul rutier: − metoda franceză “NMPB – Routes-96 (SETRA-CENTRU-L CPC-CSTB)” menționată în “Hotarârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere. prezinta următoarele caracteristici (Anexa 2. zgomot feroviar şi zgomot industrial). 2 din anexa nr.LimA): . . 10 . 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr.utilizează metodele interimare de calcul prevăzute la pct. va fi folosită tehnica de segmentare menţionată în secţiunea 7.are posibilitatea de a prezenta datele de intrare (număr de vehicule. 10 . 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. Ministerie Volkshuisvesting. .poate genera hărţile strategice de zgomot pentru toate sursele de zgomot în parte (zgomot aeroportuar. 6.are posibilitatea de a lucra (importa/exporta) cu formate de fişiere tip . 7.OM1830/2007.11. Metodele de calcul implementate sunt cele solicitate prin Hotărârii Guvernului nr.utilizează indicatorii Lzsn şi Lnoapte și alții suplimentari.

are posibilitatea de a asigura o tranziţie flexibilă de la faza de cartare a zgomotului la faza de elaborare a planurilor de acţiune prin organizarea datelor în unităţi flexibile precum fişierele care arată diferite situaţii posibile viitoare şi fişierele-Geo.are posibilitatea a ţine seama de caracteristicile (datele) meteorologice. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 1830/2007. construcţiilor şi turismului. 7 din Hotărârii Guvernului nr.are posibilitatea a prezenta rezultatele atât ca hărţi strategice de zgomot în format grafic utilizând codul culorilor din Paragraful 3.are posibilitatea de a calcula hărţi de conflict.datele rezultate cât și datele de intrare utilizate pot fi prezentate atât grafic cât și tabelar. 4. Tabel 1 din Ghidul privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale. se pot combina pentru clacul mai multe layere diferite ce compun un model.permite utilizarea unei structuri cu mai multe straturi (layere).1. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 1. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 9.1. . 3 a Ghidului privind realizarea. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 3.Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 10.panta drumurilor. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 3. formate predefinite sau configurabile. 10 .are posibilitatea de a afişa nivelurile de zgomot maxime identificate la o clădire (faţada cea mai expusă) şi să indice de asemenea faţadele liniştite. 11 . al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor. .are posibilitatea de a asigura instrumentele necesare nu numai pentru cartarea zgomotului dar de asemenea şi pentru elaborarea planurilor de acţiune.are posibilitatea de a calcula simultan în reţea de calculatoare. 8. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 3. al ministrului transporturilor. Pentru detalii consultati prospectul anexat la pag 7.are posibilitatea de a calcula în benzi de octavă între 63-8000 Hz pentru calcularea zgomotului industrial (portuar). 6. 1260/2012) şi Anexei nr. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 5. de traficul rutier. 10 . 678/1344/ 915/1397/2006. . . Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 9. feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor. aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor.) în tabele şi de a produce aceste tabele. 10 (contours/tables). analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot. aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. nr. sursele cu diferite valori de emisie pot fi combinate și utilizate astfel încât să poată fi ușor simulate efectele modificărilor din cadrul planurilor de acțiune.are posibilitatea a realiza calculul la înălţimea de 4 m faţă de sol şi la receptor și la orice altă 8 . 10 . 10 . 5. . 5. 11 . cât şi datele aferente acestora structurate în tabele respectând prevederile Anexei nr. etc. prin compararea efectelor măsurilor active sau pasive cuprinse în planurile de acţiune faţă de situaţia iniţială (hărţi de diferenţă).

0_%26a%3Dd&ei=VIkNT_a oLcGpsAa274iADQ&usg=AFQjCNEKAHOy7FfEIDmOg5fDPVmM7EqOOg&cad=rja unde sunt prezentate toate aplicațiile software acceptate și recomandate a fi utilizate de UE pentru realizarea hărților de zgomot. Suprafaţa totală a etajului pentru clădiri a fost calculată la sol. 11 . 1260/2012) în România și Directivei 49/2002 în Europa. 2. incluzând noi facilități și metode de calcul. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 6.aplicația Predictor Lima asigură actualizarea software în mod continuu. a fost și este utilizată pe scară largă la realizarea hărților de zgomot în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 7. Pentru detalii consultați prospectul anexat la pag 10. Pentru suprafaţa de cartare strategică de zgomot s-a identificat numărul total al locuitorilor (date primite de la Direcția Județeană de Statistică Maramureș -Institutul 9 . Pentru realizarea distribuţiei numărului de locuinţe şi de locuitori în clădirile rezidenţiale a fost utilizată următoarea metodă : 1.LimA pe această pagină prezintă garanția faptului că aplicația a fost atestată și recunoscută ca fiind corespunzatoare pentru realizarea calculelor de zgomot. 4. Clădirile au fost apoi împărțite în clădiri rezidențiale. Pentru susținerea calității softwareului utilizat (Predictor-LimA) anexăm documentația de specialitate de la producator (vezi anexa2).înălțime introdusă de către operator. Suprafaţa totală a etajelor pentru suprafaţa de cartare strategică de zgomot a fost calculată ca suma tuturor suprafeţelor etajelor din clădiri. Prezența Predictor. Versiunea utilizată de soft Predictor – Lima are implementate metodele comune de calcul la nivelul UE și va avea implementate aceste metode și în versiunile viitoare).ro/url?sa=t&rct=j&q=lima%20software%20noisemapping&source=web&cd=10 &ved=0CIMBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fcirca. În harta de bază GIS s-a inclus un strat tematic (layer) care conține informații despre clădirile din zona administrativă a municipiului Baia Mare.google. Aplicația Predictor-LimA este recunoscută pe plan internațional.europa. 5. Pentru clădirile rezidenţiale au fost estimate numărul etajelor şi suprafaţa la sol pentru fiecare clădire. 3.europa.eu%2FPublic%2Firc%2Fenv%2Fnoi se_map%2Flibrary%3Fl%3D%2Fcatalogue_versapr08xls%2F_EN_1. Metodologia de obținere a numărului de locuințe și locuitori expuși la zgomot Distribuţia locuinţelor şi locuitorilor în clădiri rezidenţiale Distribuţia locuitorilor în clădirile rezidenţiale a fost realizată în scopul estimării expunerii la diferitele niveluri de zgomot. clădiri speciale și clădiri cu altă destinație. Aplicațiile Predictor – LimA sunt listate și recomandate chiar pe pagina de internet a bazei de date a Uniunii Europene : http://circa. Pentru cartarea strategică de zgomot această distribuţie a fost realizată în baza datelor cu privire la locuitori şi la clădiri pentru municipiul Baia Mare.eu/Public/irc/env/noise_map/library Noise Mapping Software Catalogue April 2008 sau http://www. Hărțile de zgomot realizate pâna în prezent cu Predictor-Lima au fost aprobate de comisiile tehnice din Romania și predate către comisia UE.

2014 către Primăria municipiului Baia Mare. SAU (2) nivelul de zgomot poate fi calculat pentru fiecare faţadă şi atribuit acelei faţade. Acest lucru se face în două moduri diferite: (1) nivelul zgomotului de pe faţada cu expunerea maximă poate fi atribuit întregii clădiri. adresa Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș nr.07.06. . tuturor locuitorilor şi locuinţelor din clădire li se va atribui intervalul de zgomot pentru cea mai expusă faţadă.R către Enviro Consult.date oficiale de la Compania Naţională a Căilor Ferate Române C.06. 8. Alte date de intrare utilizate • Date meteorologice – au fost utilizate datele aferente anului 2011. Pentru municipiul Baia Mare s-au realizat expuneri ale populației afectate folosind metoda (2). • Date trafic feroviar Metodologia utilizată pentru colectare: .F.2014 către Primăria Baia Mare. Sursa de obținere / metoda de producere a datelor – instrumente din OM 678/2006: Pentru Municipiul Baia Mare s-au utilizat datele meteorologice locale culese de patru stații automate de monitorizare a calității aerului. Corespondență electronică: e-mail: Primăria municipiului Baia Mare din 30. Naţional de Statistică) 7.06. date validate de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș pentru anul 2011. 10 . 08. 4384/30.2014 -Compania Naţională a Căilor Ferate Române C.2006 pentru aspectele legate de condițiile meteorologice. .corespondență electronică: e-mail.R: adresa nr. Instrumentul recomandat în OM MMGA nr 678 din 30. În final numărul de locuinţe şi de locuitori din fiecare clădire rezidenţială a fost calculat ca suprafaţă totală a etajelor pentru clădire împărţită la suprafaţă medie per locuinţă şi per locuitor. Metodologia utilizată pentru colectare: . Prin metoda (2) locuitorii şi clădirile trebuie mai întâi distribuiţi pe faţadele clădirii şi apoi li se vor atribui intervalele de zgomot date de nivelurile zgomotului de pe fiecare faţadă.06. 17.2014. Prin metoda (1). ceea ce determină un grad de acuratețe maximă a acestora. 8. Acuratețea datelor: Datele meteorologice și valorile de umiditate și temperatură utilizate au fost cele locale.F. umiditate și temperatură care se iau în considerare la propagarea sunetului este instrumentul nr. Suprafaţa medie (m2) per locuinţă şi per persoană în interiorul suprafeţei de cartare strategică de zgomot a fost calculată din cifrele totale de la punctul 5 şi punctul 6. După ce locuitorii au fost distribuiţi pe clădiri a fost atribuită clădirilor expunerea la zgomot. 5/6/400/25.

etc). Segmentarea este efectuat automat de catre softul de calcul al hartilor de zgomot (LimA).identifcat prin inițialele gării și numărul liniei). iar cel de-al doilea este numărul de ordine primit. Trafic rutier: Pentru a realiza modelarea zgomotului provenit de la traficul rutier. apoi a fost resegmentată luând în considerare construcția terasamentului/ tipul de prindere al șinei. tip suprafata. ce asigură ca fiecare segment să aibă o lungime mai mică sau egală cu 100 m. drumurile au fost segmentate în funcţie de atributele de trafic (viteză. Fiecare segment este identificat unic prin două coduri: primul indică tronsonul căruia îi aparține segmentul (care poate fi un tronson dintre gări . 11 . număr autovehicule. plasată la jumatatea distanței dintre șine. Ulterior s-a aplicat o procedură automată de segmentare.sau o linie dintr-o gară . s-a asociat traficul determinat conform datelor oficiale. Sursa de obținere / metoda de producere a datelor Tren: Pentru sursa de zgomot tren s-a modelat calea de rulare pentru fiecare sens de mișcare printr-o linie continuă.identificat prin inițialele acestora . a fost segmentată calea de rulare modelată luând în considerare vitezele comunicate de autorități.

totalizând o medie anuala de 976 mm. amplasat pe lacul de acumulare Firiza cu o suprafață de 110 ha. Baia Mare se învecinează în partea de nord cu Ucraina. Pe râul Firiza. în vest cu județul Satu-Mare. Oraşul este împărţit în următoarele cartiere: • Cartierul Depozitelor • Cartierul Ferneziu • Cartierul Firiza • Cartierul Gării 12 . la înălțimea medie de 194 metri deasupra nivelului mării. iar în partea de est cu județul Suceava. Media lunii ianuarie se ridica la -2.9 °C. Iezurele sunt mici unități care definesc relieful caracteristic al orașului. Precipitațiile atmosferice sunt în general constante. multianuala de 9. Prin baraje artificiale sunt create totodată Lacul Bodi Ferneziu și Lacul Bodi Baia Sprie (Lacul Mogoșa sau Lacul Pintea Viteazul). înregistrându-se perioade lungi de calm atmosferic. reşedinţa judeţului Maramureș este amplasat în partea de nord-vest a României.81 ha din care 3. Descrierea aglomerării: localizare. Capitală a județului Maramureș. Rosu și Borcut. Dealul Murgau (633m). vânturile au intensitate scăzută. de-a lungul paralelei de 47°39' . În cadrul Munților Gutâi se disting crestele Igniș (1307 m). număr locuitori Localizare: Municipiul Baia Mare. RAPORT privind toate datele obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot 1.terenuri silvice. cu ierni blânde și cu veri răcoroase. Râul cuprinde de asemenea râurile Firiza și Chiuzbaia și pârâurile Sf. Temperatura aerului atinge cota medie.47°48' latitudine nordica și pe meridianul de 23°10' - 23°30' longitudine estică. în depresiunea Baia Mare. 18. Satu Nou de Jos și Recea în sud și de localitatea Tăuții Măgherăuș în vest. în sud cu judeţele Sălaj și Cluj. Dealul Crucii (501m). Ion.363. Suprafaţa: Municipiul Baia Mare ocupă o suprafaţă administrativă de 23.170 ha sunt terenuri agricole. si 1. suprafață. De asemenea.6 °C. Relief: Orașul Baia Mare este situat în zona dealurilor de Vest. iar cea a lunii iunie la 19. în sud-est cu judeţul Bistrița-Năsăud. municipiul Baia Mare este străbătut de apele râului Săsar pe direcția est-vest.constructii si alte destinatii. orașul Baia Mare este înconjurat la nord de comuna Firiza. Din punct de vedere hidrografic. Gutâi (1443 m) și Creasta Cocoșului (1428 m).599 ha . cu preponderenta păduri. Orașul se află situat la aproximativ 70 de km de granița cu Ucraina și la aproximativ 100 de km de granița cu Ungaria. la poalele Munților Gutâi. localitatea Baia Sprie în est. Rotunda. satele Groși. Clima: Municipiul Baia Mare dispune de un climat mediteranean. Piatra Bulzului. Dealul Florilor (367m).4 °C. Mogoșa (1246 m). Ca urmare a așezării depresionare. Pleasca Mare.804 ha . la 5 km distanță de centrul orașului Baia Mare este construit Barajul Strâmtori-Firiza. De asemenea.

modernizarea și importanța orașului este influențată de apropierea față de granițele cu Ucraina și cu Ungaria prin cea din urmp fiind posibilă legătura cu orașe europene precum Budapesta. construită în anul 1630 care în anul 1939 a fost mutată în Baia Mare. culturale. iar în 1469. orașul este fortificat. Dintre clădirile istorice reprezentative ale orașului. • Clădirile de pe strada Crișan • Biserica de lemn din Chechiș. Transportul local în municipiul Baia Mare și localitățile învecinate este asigurat prin 22 de trasee interioare de autobuz. lângă Catedrala "Sfântul Ștefan". istorice: Orașul Baia Mare este capitala administrativă a judeţului Maramureș. o linie de troleibuz. pe Dealul Florilor. Casa Lendvay. construit în secolul al XV-lea. din Baia Mare pornește drumul național DN18 spre municipiul Sighetul Marmației și granița cu Ucraina. Dezvoltarea orașului Baia Mare a fost strâns legată de bogăția resurselor naturale care îl înconjoarau și de constituirea acestuia ca un important centre minier al județului Maramureș. Trafic feroviar Tren Gara Baia Mare este un nod feroviar situat pe magistrala 400 a Căilor Ferate Române.270 de locuitori. Casa Iancu de Hunedoara. Biserica face acum parte din complexul Muzeului Satului din Baia Mare. sub conducerea regelui maghiar Matia Corvinul. Aspecte educaţionale. a fost construit în stil gotic și are o înălțime de 40. Turnul datează din secolul al XV-lea. 17 linii speciale spre unitatile economice la orele de schimb şi 11 linii exterioare spre localitatile limitrofe. Viena sau Praga. ridicată de Iancu de Hunedoara. • Turnul Ștefan. De asemnea. putem enumera: • Clădirile din centrul istoric: Fosta Piață Centrală (Piața Libertății). Baia Mare are un număr de 120. Hanul Vulturul Negru. Localul Monetăriei Imperiale. • Cartierul Grivița • Cartierul Orașul Vechi • Cartierul Progresului • Cartierul Republicii • Cartierul Săsar • Cartierul Traian • Cartierul Valea Borcutului • Cartierul Valea Roșie • Cartierul Vasile Alecsandri Populaţia: Conform recensământului efectuat în anul 2011. • Turnul Măcelarilor. Surse de zgomot: Trafic rutier Baia Mare este situată pe drumul european E58/DN1C care asigură legătura cu Ucraina prin vama Halmeu-Diakove sau cu Ungaria pe direcția Satu-Mare și cu centrul țării până la Cluj- Napoca. De asemnea. Orașul a fost atestat documentar în anul 1329 și s-a dezvoltat ca un centru aurifer în secolele 14-15. În anul 1446 orașul devine proprietatea familiei lui Iancu de Hunedoara. 13 . iar gara este deschisă atât traficului intern cât și internațional.

Sport-Turism. 4. precum și calitatea.subm. aflată în administrarea sa.1. 678 din 30.2006. 7. alin. tabelul nr. . art. utilizate şi în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerinţelor menţionate în art.06. iar hărţile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Industrie Din punct de vedere economic municipiul Baia Mare este punctul de referință pentru industria judeţului Maramureş. alin.Zone industriale. 8.org/wiki/Baia_Mare#A. anexei nr. Scopul raportului Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților de zgomot și a hărților strategice de zgomot conform HG 321/2005 republicată și a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot. Menţionăm că datele utilizate în raportul de faţă. de traficul rutier. Sursa informatiilor: Memoriu PUG Baia Mare http://ro. Conținutul raportului respectă cerințele din OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea. .06. art 4 alin. Traficul feroviar internațional se desfășoară prin vama Carei . modul de utilizare și sursa acestora pentru: . Din gara Baia Mare pleacă și sosesc zilnic trenuri. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior Nu sunt înregistrate până în prezent măsuri luate pentru reducerea zgomotului. acuratețea.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale. feroviar și aerian din vecinatatea aeroporturilor. București. Autoritatea responsabilă Primaria Municipiului Baia Mare este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerarea Baia Mare.C4. InterRegio și Regio Expres.99ezare_geografic. În interiorul municipiului se disting trei zone industriale (de nord. analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și OM MMGA nr 678 din 30. Orașul reprezintă centrul de prelucrare industrială a tuturor minereurilor de neferoase şi auro-argentifere din zonă.”Ghid turistic al județului Maramureș”. Bandula O.83 http://www. 1.wikipedia.ro/ro/baia_mare. est şi vest) care cuprind societati comerciale cu profile economice variate. cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 8. Ed.Vállaj (Szabolcs-Szatmár-Bereg). 1 şi 2. Enviro Consult SRL. OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea. pct. analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot și OM nr. 1980 2.Trafic feroviar (tren).html Nadișan I. 3.L(zsn) şi L(noapte). de tip Regio. anexei nr.C8. 2. Datele de intrare şi prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL. 1260/2012). 1 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.Trafic rutier. 14 . 1 . conform prevederilor HG 321/2005.

Jurnalul Oficial din 10 mai 1995 art. . drumuri 131 127 98 9 1 trafic rutier. conform Anexei 3 OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 20. locuinte și clădiri speciale expuse la diferitele intervale ale indicatorilor Lzsn și Ln Rezultatele obtinute în urma realizării fiecărei hărți strategice de zgomot sunt prezentate sub forma de tabel xls. 55-59. 65-69*). Metode de calcul sau de măsurare folosite Pentru traficul rutier – metoda franceza “NMPB – Routes-96 (SETRA-CENTRU-L CPC- CSTB)” mentionata in “Hotararea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere. Expunerea persoanelor și locuinţelor la diferite valori ale indicatorilor Lzsn şi Ln Număr de locuitori expuşi la valori ale Lzsn Aglomerarea Baia Mare [sute] Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 trafic rutier. cale ferată principală . Estimarea numărului de persoane. 60-64. 70-74.5. drumuri principale 44 46 26 2 0 trafic feroviar. Estimarea numărului de clădiri speciale expuse la valori ale Lnoapte Tabelele privind expunerea persoanelor și a locuințelor la diferitele intervale ale indicatorilor Lzsn și Ln constituie Anexa 2 a prezentului raport. drumuri − trafic feroviar. Estimarea numărului de locuinte expuse la valori ale Lzsn . Estimarea numărului de clădiri speciale expuse la valori ale Lzsn . 60-64*). Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuşi la urmatoarele valori ale Lzsn: . Estimarea numărului de locuinte expuse la valori ale Lnoapte . 55-59*). . 50-54*). > 70 . > 75 dB . Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuşi la urmatoarele valori ale Lnoapte: . analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot.. 6 si in standardul francez “XPS 31- 133” Pentru zgomotul rezultat din traficul feroviar – metoda olandeza de calcul publicata in “Reken – en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 1996. cale ferată 0 0 0 0 0 trafic feroviar. partea a doua: metode generale de calcul” 6. 65-69. Conținutul tabelelor: Pentru fiecare dintre următorii indicatori de zgomot: − trafic rutier. 45-49*).11. cale ferată − industrie S-a realizat: . - Industrie 0 0 0 0 0 15 .1996” Pentru zgomotul industrial – ISO 9613-2 “Acustica – Diminuarea sunetului la propagarea sa in aer liber. Ministerie Volkshuisvesting. . Tabel 1.

drumuri principale 54 42 43 4 0 0 trafic feroviar. cale ferată principală . . - Industrie 0 0 0 0 0 0 Număr de clădiri speciale expuse la valori ale Aglomerarea Baia Mare Lzsn Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 trafic rutier. . cale ferată 0 0 0 0 0 0 trafic feroviar. cale ferată 0 0 0 0 0 0 trafic feroviar. cale ferată 0 0 0 0 0 trafic feroviar. . cale ferată principală . . drumuri 8516 5824 5397 2057 162 3 trafic rutier. . cale ferată principală . cale ferată 0 0 0 0 0 trafic feroviar. . . drumuri 60 59 45 4 0 trafic rutier. . drumuri 35 17 11 2 1 0 trafic rutier. drumuri principale 7 4 1 0 0 trafic feroviar. drumuri principale 11 6 2 0 0 0 trafic feroviar. - Industrie 0 0 0 0 0 Aglomerarea Baia Mare Număr de clădiri speciale la valori ale Lnoapte Sursa de zgomot 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 trafic rutier. . . cale ferată principală . . cale ferată principală . .Aglomerarea Baia Mare Număr de locuitori expuşi la valori ale Lnoapte [sute] Sursa de zgomot 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 trafic rutier. - Industrie 0 0 0 0 0 0 16 . drumuri principale 2498 1958 2001 159 7 0 trafic feroviar. drumuri principale 2032 2139 1190 70 0 trafic feroviar. - Industrie 0 0 0 0 0 0 Aglomerarea Baia Mare Număr de locuințe expuse la valori ale Lzsn Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 trafic rutier. . . cale ferată 0 0 0 0 0 0 trafic feroviar. . . . drumuri 187 127 117 45 4 0 trafic rutier. - Industrie 0 0 0 0 0 Aglomerarea Baia Mare Număr de locuințe expuse la valori ale Lnoapte Sursa de zgomot 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 trafic rutier. . drumuri 22 15 5 0 0 trafic rutier.

9 °C. Ion. orașul Baia Mare este înconjurat la nord de comuna Firiza.81 ha din care 3. si 1. Pleasca Mare. Mogoșa (1246 m). Rotunda. Dealul Florilor (367m). Precipitațiile atmosferice sunt în general constante. Temperatura aerului atinge cota medie.4 °C. Satu Nou de Jos și Recea în sud și de localitatea Tăuții Măgherăuș în vest. Pe râul Firiza. De asemenea. Oraşul este împărţit în următoarele cartiere: • Cartierul Depozitelor • Cartierul Ferneziu • Cartierul Firiza • Cartierul Gării 17 .terenuri silvice.6 °C. de-a lungul paralelei de 47°39' . cu ierni blânde și cu veri răcoroase. Capitală a județului Maramureș. înregistrându-se perioade lungi de calm atmosferic. Suprafaţa: Municipiul Baia Mare ocupă o suprafaţă administrativă de 23. RAPORT privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot 1. Rosu și Borcut. Relief: Orașul Baia Mare este situat în zona dealurilor de Vest. municipiul Baia Mare este străbătut de apele râului Săsar pe direcția est-vest. în depresiunea Baia Mare. totalizând o medie anuala de 976 mm. Iezurele sunt mici unități care definesc relieful caracteristic al orașului. Dealul Murgau (633m). în vest cu județul Satu-Mare. Dealul Crucii (501m).suprafață. Din punct de vedere hidrografic. Clima: Municipiul Baia Mare dispune de un climat mediteranean.170 ha sunt terenuri agricole. la poalele Munților Gutâi. număr locuitori Localizare: Municipiul Baia Mare. în sud-est cu judeţul Bistrița-Năsăud. iar cea a lunii iunie la 19. Prin baraje artificiale sunt create totodată Lacul Bodi Ferneziu și Lacul Bodi Baia Sprie (Lacul Mogoșa sau Lacul Pintea Viteazul). Orașul se află situat la aproximativ 70 de km de granița cu Ucraina și la aproximativ 100 de km de granița cu Ungaria.constructii si alte destinatii.47°48' latitudine nordica și pe meridianul de 23°10' - 23°30' longitudine estică. iar în partea de est cu județul Suceava. cu preponderenta păduri. Gutâi (1443 m) și Creasta Cocoșului (1428 m). Ca urmare a așezării depresionare. localitatea Baia Sprie în est. multianuala de 9. la înălțimea medie de 194 metri deasupra nivelului mării. 18. De asemenea. Descrierea aglomerării: localizare. Media lunii ianuarie se ridica la -2. amplasat pe lacul de acumulare Firiza cu o suprafață de 110 ha. la 5 km distanță de centrul orașului Baia Mare este construit Barajul Strâmtori-Firiza. în sud cu judeţele Sălaj și Cluj. Râul cuprinde de asemenea râurile Firiza și Chiuzbaia și pârâurile Sf. reşedinţa judeţului Maramureș este amplasat în partea de nord-vest a României. satele Groși.599 ha . vânturile au intensitate scăzută.804 ha . Piatra Bulzului. Baia Mare se învecinează în partea de nord cu Ucraina. În cadrul Munților Gutâi se disting crestele Igniș (1307 m).363.

Aspecte educaţionale. istorice: Orașul Baia Mare este capitala administrativă a judeţului Maramureș. Surse de zgomot: Trafic rutier Baia Mare este situată pe drumul european E58/DN1C care asigură legătura cu Ucraina prin vama Halmeu-Diakove sau cu Ungaria pe direcția Satu-Mare și cu centrul țării până la Cluj- Napoca. Trafic feroviar Tren Gara Baia Mare este un nod feroviar situat pe magistrala 400 a Căilor Ferate Române. De asemnea. din Baia Mare pornește drumul național DN18 spre municipiul Sighetul Marmației și granița cu Ucraina. a fost construit în stil gotic și are o înălțime de 40. • Cartierul Grivița • Cartierul Orașul Vechi • Cartierul Progresului • Cartierul Republicii • Cartierul Săsar • Cartierul Traian • Cartierul Valea Borcutului • Cartierul Valea Roșie • Cartierul Vasile Alecsandri Populaţia: Conform recensământului efectuat în anul 2011. Viena sau Praga. • Clădirile de pe strada Crișan • Biserica de lemn din Chechiș. Localul Monetăriei Imperiale. sub conducerea regelui maghiar Matia Corvinul. Turnul datează din secolul al XV-lea. Casa Lendvay. Dintre clădirile istorice reprezentative ale orașului. pe Dealul Florilor. Transportul local în municipiul Baia Mare și localitățile învecinate este asigurat prin 22 de trasee interioare de autobuz. o linie de troleibuz. orașul este fortificat. Baia Mare are un număr de 120. Hanul Vulturul Negru. De asemnea. Dezvoltarea orașului Baia Mare a fost strâns legată de bogăția resurselor naturale care îl înconjoarau și de constituirea acestuia ca un important centre minier al județului Maramureș.270 de locuitori. iar în 1469. • Turnul Măcelarilor. construită în anul 1630 care în anul 1939 a fost mutată în Baia Mare. lângă Catedrala "Sfântul Ștefan". 17 linii speciale spre unitatile economice la orele de schimb şi 11 linii exterioare spre localitatile limitrofe. putem enumera: • Clădirile din centrul istoric: Fosta Piață Centrală (Piața Libertății). Casa Iancu de Hunedoara. 18 . Biserica face acum parte din complexul Muzeului Satului din Baia Mare. iar gara este deschisă atât traficului intern cât și internațional. culturale. Orașul a fost atestat documentar în anul 1329 și s-a dezvoltat ca un centru aurifer în secolele 14-15. construit în secolul al XV-lea. modernizarea și importanța orașului este influențată de apropierea față de granițele cu Ucraina și cu Ungaria prin cea din urmp fiind posibilă legătura cu orașe europene precum Budapesta. ridicată de Iancu de Hunedoara. În anul 1446 orașul devine proprietatea familiei lui Iancu de Hunedoara. • Turnul Ștefan.

”Ghid turistic al județului Maramureș”. Scopul raportului Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților de zgomot și a hărților strategice de zgomot conform HG 321/2005 republicată și a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot.Trafic rutier. 8. cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea. . acuratețea. pct. de traficul rutier.C4. Ed.wikipedia.06. În interiorul municipiului se disting trei zone industriale (de nord. art.html Nadișan I. Industrie Din punct de vedere economic municipiul Baia Mare este punctul de referință pentru industria judeţului Maramureş.2006. iar hărţile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S. modul de utilizare și sursa acestora pentru: . Datele de intrare şi prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL. 7. utilizate şi în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerinţelor menţionate în art. anexei nr.subm. . analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și OM MMGA nr 678 din 30.06. Sport-Turism. Conținutul raportului respectă cerințele din OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea. 1980 2.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale.83 http://www. Traficul feroviar internațional se desfășoară prin vama Carei . aflată în administrarea sa. conform prevederilor HG 321/2005. Menţionăm că datele utilizate în raportul de faţă. 678 din 30. Enviro Consult SRL. Orașul reprezintă centrul de prelucrare industrială a tuturor minereurilor de neferoase şi auro-argentifere din zonă. alin. est şi vest) care cuprind societati comerciale cu profile economice variate. analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot și OM nr. InterRegio și Regio Expres. Bandula O. 2. 1 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant. Sursa informatiilor: Memoriu PUG Baia Mare http://ro. art 4 alin.L(zsn) şi L(noapte). 1 .C.99ezare_geografic.Trafic feroviar (tren). 1.Vállaj (Szabolcs-Szatmár-Bereg). feroviar și aerian din vecinatatea aeroporturilor. 19 . alin. precum și calitatea.C8. 1 şi 2. București. 1260/2012). Autoritatea responsabilă Primaria Municipiului Baia Mare este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerarea Baia Mare. anexei nr. de tip Regio.org/wiki/Baia_Mare#A. 3. tabelul nr.1. 8. Din gara Baia Mare pleacă și sosesc zilnic trenuri.Zgomot industrial.ro/ro/baia_mare.

5.06.2008 valorile maxim permise pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte sunt prezentate în tabelul 1. feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor. de traficul rutier. trafic feroviar Lzsn și Ln și zone industriale Lzsn și Ln. În conformitate cu OM MMDD nr. 152/13. de traficul rutier. 20 . Suprafața inclusă în cartarea strategica de zgomot pentru drumuri. feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor. Metoda măsurării și descrierea acesteia S-au efectuat măsurări de zgomot pentru zonele industriale. 678 din 30. 8. Valori limită și valori țintă de atins pentru 2012. Date obținute în urma realizării hărților strategice de zgomot În cele ce urmează se va face o prezentare a datelor evidențiate de fiecare hartă de zgomot prezentată odată cu raportul.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale. 7.02. Vom analiza datele din hărțile de zgomot specifice în funcție de normele de zgomot stabilite legal prin nr. căi ferate. aeroporturi din afara limitei administrative a aglomerării Drumurile și căile ferate care ies din limita administrativă sau se află în imediata sa apropiere au fost luate în considerare ca surse de zgomot. 6. Estimări privind precizia rezultatelor Estimarea preciziei rezultatelor este data şi corespunde acurateţei datelor de intrare utilizate în cartarea strategică a zgomotului (vezi Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot).4.06. Detalii în Raportul privind datele utilizate in procesul de cartare a zgomotului in vederea realizarii hartilor strategice de zgomot si corespund cerintelor OM MMGA nr 678 din 30. pentru: trafic rutier Lzsn și Ln.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale. Nu se găsesc în interiorul aglomerării contururi de 55 dB(A) pentru indicatorul Lzsn sau 50 dB(A) pentru indicatorul Lnoapte de la sursele de zgomot de tip industrial aflate în afara limitei administrative. 1260/2012 ce modifică HG 321/2005. Instrumentele utilizate Instrumentele utilizate se află descrise în Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot şi corespund cerinţelor OM MMGA nr.

V. Vasile Lucaciu. Unirii și str. Coșbuc și str.Str. Republicii și bd. 22 Decembrie. Pășunii. .Str. Republicii. Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Ln Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul rutier se evidentiază următoarele zone cu depășiri: . De asemenea. Horea. între str. respectiv 4900 persoane expuse la nivel de peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.Str. Horea. . între str. .Str. Alecsandri și str.Str. între str. Unirii.Tabel 1. Oltului și str.Str. Decebal. Alecsandri. George Coșbuc. 200 de persoane sunt expuse la un nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn pentru zgomotul provenit de la drumurile principale. Vlad Țepeș.Str. V.Str. Cloșca + str.Str. . între str. . Grănicerilor. Horea integral (începând cu giratoriul). . .Str. București. Unirii. Traian. V. Republicii.Bd. Cloșca. Independenței și str. între str.Bd. Republicii. între str. Elecrolizei.Bd. . Traian. Expunerea populației și a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de traficul rutier în regim Lzsn și Lnoapte Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că există un numar de 1000 persoane expuse la un nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn. În ceea ce privește numărul de clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale se observă faptul că nu există astfel de clădiri expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn 21 . . . Alecsandri. Republicii și str. între bd.Str. . între bd. Unirii și str. Valori maxim permise pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lzsn Conform tabelului 1 privind valorile maxime (70 dB) pentru traficul rutier se evidentiază următoarele zone cu depășiri: . . respectiv 400 persoane sunt expuse la un nivel de peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.

Expunerea populatiei și a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de industrie în regim Lzsn și Lnoapte Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că nu există persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 65 dB pentru indicatorul Lzsn .respectiv 55 dB pentru indicatorul Lnoapte. valorile maxim permise pentru zonele liniștite sunt: 22 . .02. Victoriei. str. Evaluarea rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru zonele linistite În continuare sunt prezentare hărțile de zgomot pentru zonele liniștite .și există un numar de 3 clădiri cu caracter special expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte. str. str.Universitatea Tehnică de Cluj-Napoca.Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”. respectiv peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.parcurile administrate de Primaria Municipiului Baia Mare: Valori limita și valori țintă de atins pentru 2012.2008. Harta de zgomot privind activitatea industriala în regim Ln Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (55 dB) pentru industrie nu se evidentiază zone cu depășiri. clădirile cu caracter special nu sunt expuse la niveluri peste limitele legale 70 dB pentru Lzsn. Expunerea populatiei și a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de traficul feroviar CFR în regim Lzsn și Lnoapte Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că nu există persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn. V. 152/13. În conformitate cu OM MMDD nr. nu există clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale de 65 dB pentru Lzsn. De asemenea. . respectiv 55 dB pentru Lnoapte. De asemenea.Universitatea de Nord Baia Mare. Crișan. respectiv 60 dB pentru Lnoapte. Alecsandri . Harta de zgomot privind traficul feroviar CFR în regim Lzsn Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul pe căi ferate nu se evidentiază zone cu depașiri. Aceste clădiri sunt : . Centrul Universitar Nord Baia Mare. Harta de zgomot privind traficul feroviar CFR în regim Ln Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul pe căi ferate nu se evidentiază zone cu depașiri. Harta de zgomot privind activitatea industriala în regim Lzsn Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (65 dB) pentru industrie nu se evidentiază zone cu depășiri.

5ha) 3. la exctermitatea sudica dinspre zona Str. Victoriei – Valea Rosie este expus pe o zona seminificativa la niveluri ale Lzsn intre 55. Muzeul Satului (7.5 Ha apar ca fiind urmatoarele: 1. Zona Verde Sasar (Campul Tineretului) (8. 23 .60 dB. Parc Municipal Regina Maria (8 ha) 2.3ha) Hărțile Lzsn aferente parcurilor sunt: Trafic rutier Se observa ca Parcul Tineretului.Parcurile din Municipiul Baia Mare care corespund criteriului sunt: Parcuri in Baia mare cu suprafata de peste 4.

Pentru sursele industrie. CFR – nu sunt expuneri pe cele doua parcuri la niveluri de peste 55 dB pentru Lzsn: 24 .

) (electronic) • Anexa 3: Date de emisie pentru drumuri (electronic) • Anexa 4: Date de emisie pentru căi ferate (electronic) • Anexa 5: Date de emisie pentru amplasamentele industriale (electronic) • Anexa 6: Date meteorologice • Anexa 7: Prezentare soft LimA • Anexa 8: Hărțile strategice de zgomot (electronic . Anexe Prezentul raport conține anexate următoarele documente: • Anexa 1: Rezumat cu privire la datele de intrare necesare în procesul de cartare strategică de zgomot • Anexa 2: Tabel expunere persoane și locuințe (xls.shp) 25 .bmp) • Anexa 9: Harta de bază şi hărţile strategice de zgomot (electronic .