You are on page 1of 1

Пословна култура Француске

- Концепт високошколске институције (Интелигентни двор):
 Оријентација на иновирање знања искусних менаџера, а смањење
активности на подручју додипломских студија.
 Интензивно сарађује са регионалном трговачком комором у креирању и
реализовању едукативних програма.
 Интензивно развија међународне DBA студије (докторат управљања
пословањем), само за искусне „топ“ менаџере.

- Кадрови (Les cadres) уобичајена реч за менаџере или менаџмент у
Француској.
- Лицеји су најбоље средње школе.
- Le bac је лицејска матура која обезбеђује пролаз на универзитет. „Bac S“ је
матурски испит, највиши ниво и резервисан је само за најпаметније и
најамбициозније.
- „Велике школе“ (Grandes ecoles) се разликују од универзитета по:
1. Сматрају се бољим и окупљају само најпаметније, односно тзв.
интелектуалну елиту.
2. Много су мање од универзитета, а просечан број студената је око 400. На
француским универзитетима у просеку студира по неколико хиљада
студената.
3. „Велике школе“ су боље повезане са владом, локалном
администрацијом, привредом (компанијама), организацијама које се баве
запошљавањем, итд.
4. „Велике школе“ су веома селективне и веома је тешко уписати се на
њих. Међутим, ко у њих уђе, сигурно и излази – са дипломом која
обезбеђује срећну и успешну каријеру. У највећем броју француских
компанија челни људи су дипломци са неке од великих школа.
- Пантуфлажа је феномен где поједини успешни кадрови запослени у државној
администрацији напуштају своју узлазну каријеру и прелазе на највиша водећа
места у трговинским, банкарским или производним компанијама.
Grandes ecoles – državna služba – pantouflage – industrijski menadžment
Bas S – Prepa – grandes ecoles – ENA* – Grands Corps – pantouflage – CEO

ENA* - Ecole Nationale D’Administration