You are on page 1of 4

PROIECT EDUCATIV

„JOCURILE COPILĂRIEI”
Desfăşurat în cadrul activităţilor dedicate zilei copilului la Stremţ, Maramureş.

APLICANT
• Şcoala cu cls. I-VIII Băseşti - Structura I-IV Stremţ
• Maramureş
• Tel 0728836627
• crinaromy@yahoo.com

INIŢIATORII PROIECTULUI
• INST BLIDAR CRINA
• ED VAS FELICIA
• INST COSTINAŞ MARGARETA
SCOP
• Încurajarea şi afirmarea talentelor din rândul elevilor şi preşcolarilor
OBIECTIVE
• stimularea competiţiei
• dezvoltarea aptitudinilor creative
• creşterea calităţii lucrărilor realizate de elevi
• promovarea imaginii unităţii şcolare iniţiatoare şi a celor participante la concurs
GRUP ŢINTĂ
• elevii claselor I-IV
• preşcolarii
• cadrele didactice
REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. La concurs pot participa elevii claselor I-IV şi preşcolarii care s-au înscris în perioada stabilită
2. Înscrierea se face prin completarea fişei de înscriere până la data de 25 mai
3. Trimiterea lucrărilor se face până în data de 25 mai 2009 împreună cu protocolul de colaborare
completat şi ştampilat
4. Evaluarea şi jurizarea lucrărilor 1 Iunie 2009-05-14 Trimiterea diplomelor de participare şi a
premiilor pentru locurile I, II şi III în perioada 02-12. 06.2009
5. Nu se percepe taxă de participare

Creaţii literare (poezii. Fiecare lucrare expediată va fi însoţită de următoarea etichetă • Numele şi prenumele elevilor • Clasa / grupa • Cadrul didactic coordonator • Şcoala / Grădiniţa de provenienţă 8.jurzarea lucrărilor şi desfăşurarea concursurilor 02-12 iunie. Ştafetă . COMUNA BĂSEŞTI.Proiectarea activităţii 15-20 mai. compuneri) 3. NR. Lucrările nu se returnează 9. Lucrările se trimit până la data de 25 mai 2009 . PRINCIPALĂ. Cel mai bun recitator Activitatea se încheie cu un FOC de TABĂRĂ DESFĂŞUREA ACTIVITĂŢILOR 10-15 mai. Adresa de expediere a lucrărilor • BLIDAR CRINA • STR.trimiterea diplomelor pentru cei care nu participă direct . Lucrările vor fi expuse în şcoala Aplicant 11. „Sărbătorim împreună ziua copilului!” – joc concurs • desene pe asfalt • concurs de biciclete • concursuri . data poştei. Creaţii plastice (pictură. 6.înscrierea participanţilor la concurs şi trimiterea lucrărilor 30-31 mai. 123 • SAT BĂSEŞTI. colaj) 2. JUD MARAMUREŞ SECŢIUNI 1. împreună cu Protocolul de colaborare şi Fişa de înscriere 10. Cine ştie câştigă! .pregătirea lucrărilor pentru expoziţie şi evaluare 01 iunie. Fiecare cadru didactic coordonator poate participa cu 3 lucrări ale elevilor 7.obţinerea aprobărilor şi mediatizarea activităţii 20-29 mai.

...... .. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.....................................localitatea Stremţ...... comuna Băseşti........................... BLIDAR CRINA.............................. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.............ŞCOALA CU CLS I-VIII BĂSEŞTI............... ED................................................. în calitate de participanţi şi ............ DURATA ACORDULUI Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la sfârşitul semestrului II al anului şcolar 2008-2009 ........................................................./..... GRUP ŢINTĂ • Elevii claselor I-IV • Preşcolarii IV................................... OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul naţional „JOCURILE COPILĂRIEI” III........ reprezentată prin .. judeţul . VAS FELICIA............................................................. localitatea ............... Nr..STRUCTURA I-IIV STREMŢ Nr........................./.............................................. APLICANT ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BĂSEŞTI...... ACORD DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT AZI ............................ reprezentată prin INST..în calitate de director....... II........................................................ 1. Partenerul se obligă • să participe direct dacă e posibil la jocurile şi concursurile dedicate zilei de 1 iunie • să mediatizeze concursul în şcoală • să pregătească elevii pentru activitate • să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului V.............................STRUCTURA I-IV STREMŢ.. MIRELA EMILIA POP în calitate de director 2........................... INST COSTINAŞ MARGARETA în calitate de inmiţiatori ai proiectului şi prof............................ Aplicantul se obligă : • să organizeze jocurile şi concursurile din cadrul secţiunii a III-a • să informeze şcolile despre organizarea concursului • să organizeze expoziţie cu lucrările participante la concurs • să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor • să amită şi să distribuie diplomele participanţilor 2... I................................. judeţul MARAMUREŞ... PARTENER ŞCOALA / GRĂDINIŢA....... ŞCOALA / GRĂDINIŢA........

..... 2............ 3....................................................................................................................................................................................................................................... ................. ŞCOALA / GRĂDINIŢA .................... .................................................................................. 3.................................................. ................................................. ..... ................................................................... SECŢIUNILE LA CARE PARTICIPĂ 1....................................... ................................................................................. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE NUMELE CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR .......... ....... JUDEŢUL ............. PARTICIPARE • DIRECTĂ • INDIRECTĂ NUMĂR DE LUCRĂRI NUMELE ELEVILOR PARTICIPANŢI 1........................................................ DATA................ 2......................................... ....................................................................................................................................................................... ........... SEMNĂTURA.................................