PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008 i 8/2008) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Član 2 Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi: 1) profesor razredne nastave; 2) nastavnik razredne nastave; 3) profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom; 4) profesor razredne nastave i engleskog jezika. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi iz stranog jezika kao obaveznog predmeta u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode lica, i to: 1) profesor odgovarajućeg stranog jezika; 2) profesor razredne nastave; 3) diplomirani filolog; 4) diplomirani školski pedagog ili školski psiholog; 5) diplomirani pedagog ili diplomirani psiholog; 6) nastavnik odgovarajućeg stranog jezika, u skladu sa čl. 145. i 146. Zakona o osnovnoj školi; 7) nastavnik odgovarajućeg stranog jezika sa položenim stručnim ispitom po propisima iz oblasti obrazovanja ili licencom za nastavnika; 8) nastavnik razredne nastave;

9) lice koje ispunjava uslove za nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi, a koje je na osnovnim studijama položilo ispite iz pedagoške psihologije ili pedagogije i psihologije, kao i metodike nastave; 10) profesor razredne nastave i engleskog jezika. Lica iz stava 2. tač. 2), 3), 4), 5), 8) i 9) ovog člana treba da poseduju znanje jezika najmanje na nivou B2 (Zajedničkog evropskog okvira). Nivo znanja B2 dokazuje se uverenjem o položenom odgovarajućem ispitu na nekoj od filoloških katedri univerziteta u Srbiji, ili međunarodno priznatom ispravom za nivo znanja jezika koji je viši od B2 (C1 ili C2 Zajedničkog evropskog okvira), a čiju valjanost utvrđuje Ministarstvo prosvete i sporta. Lice iz stava 2. tačka 3) ovog člana u obavezi je da položi ispite iz pedagoške psihologije ili pedagogije i psihologije, kao i metodike nastave. Lica iz stava 2. ovog člana treba da savladaju i obuku za nastavu stranog jezika na ranom uzrastu u trajanju od 25 sati u organizaciji Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za profesionalni razvoj, odnosno druge organizacije koju ovlasti Ministarstvo prosvete i sporta. Prednost za izvođenje nastave iz stranog jezika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz stava 2. ovog člana imaju profesor, odnosno nastavnik odgovarajućeg stranog jezika, profesor razredne nastave, nastavnik razredne nastave, profesor u predmetnoj nastavi i nastavnik u predmetnoj nastavi sa položenim ispitom B2. Član 3 Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice sa visokom stručnom spremom, i to: 1. Srpski jezik: 1) profesor srpskog jezika i književnosti; 2) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom; 3) profesor srpske književnosti i jezika; 4) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; 5) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; 6) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima;

7) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; 8) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; 9) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike; 10) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima; 11) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima; 12) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku; 13) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost; 14) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; 15) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; 16) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; 17) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine. 2. Jezici narodnosti: a) albanski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za albanski jezik i književnost; b) bugarski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za bugarski jezik i književnost; v) mađarski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za mađarski jezik i književnost; g) rusinski jezik - profesor rusinskog jezika i književnosti, - profesor ruskog ili srpskohrvatskog jezika i književnosti uz uslov da mu je znanje rusinskog jezika provereno na fakultetu;

d) rumunski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost; đ) slovački jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za slovački jezik i književnost; e) turski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za turski jezik i književnost; - diplomirani filolog za turski jezik i književnost sa orijentalnom filologijom, - diplomirani filolog orijentalne filologije. 3. Strani jezici: a) engleski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; b) italijanski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost; v) nemački jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost; g) ruski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost; d) francuski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za francuski jezik i književnost; đ) španski jezik - profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost 4. (Brisano) 5. Likovna kultura

- diplomirani slikar, odnosno akademski slikar; - diplomirani vajar, odnosno akademski vajar; - diplomirani grafičar, odnosno akademski grafičar; - diplomirani slikar primenjenog slikarstva; - diplomirani slikar restaurator; - diplomirani vajar primenjenog vajarstva; - diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture; - diplomirani grafičar primenjene grafike; - diplomirani kostimograf; - diplomirani kostimograf savremenog odevanja; - diplomirani kostimograf scenskog kostima; - diplomirani industrijski dizajner; - diplomirani dizajner tekstila; - diplomirani grafički dizajner; - diplomirani scenograf; - diplomirani keramičar; - diplomirani fotograf, - nastavnik likovne kulture; - diplomirani profesor likovne kulture; - diplomirani slikar - profesor likovne kulture; - diplomirani grafičar - profesor likovne kulture; - diplomirani vajar - profesor likovne kulture; - diplomirani umetnik savremenih medijuma;

- diplomirani dizajner; - diplomirani arhitekta na Fakultetu primenjenih umetnosti; - diplomirani slikar primenjene umetnosti - restaurator; - akademski grafičar - likovni pedagog; - diplomirani slikar - zidno slikarstvo. 6. Muzička kultura: - akademski muzičar; - diplomirani muzičar - muzički pedagog; - diplomirani muzički pedagog; - diplomirani muzičar - kompozitor; - diplomirani kompozitor; - diplomirani muzičar - dirigent; - diplomirani muzičar - muzikolog; - diplomirani muzikolog; - nastavnik muzičke kulture; - diplomirani dirigent; - diplomirani muzičar - akordeonista; - diplomirani muzičar - gitarista; - diplomirani muzičar - solo pevač; - diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture; - diplomirani etnomuzikolog; - diplomirani muzičar-pijanista; - diplomirani muzičar-čembalista;

- diplomirani muzičar-orguljaš; - diplomirani muzičar-harfista; - diplomirani muzičar-perkusionista; - diplomirani muzičar-violinista; - diplomirani muzičar-violista; - diplomirani muzičar-violončelista; - diplomirani muzičar-kontrabasista; - diplomirani muzičar-flautista; - diplomirani muzičar-oboista; - diplomirani muzičar-klarinetista; - diplomirani muzičar-fagotista; - diplomirani muzičar-hornista; - diplomirani muzičar-trubač; - diplomirani muzičar-trombonista; - diplomirani muzičar-tubista. 7. Istorija: - profesor istorije; - profesor istorije i geografije; - diplomirani istoričar. 8. Geografija: - profesor geografije; - diplomirani geograf; - profesor geografije i istorije;

- diplomirani geograf - prostorni planer. 9. Fizika: - profesor fizike; - diplomirani fizičar; - profesor fizike i hemije; - diplomirani pedagog za fiziku i hemiju; - profesor fizike i osnove tehnike; - diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike; - profesor fizike i matematike; - diplomirani astrofizičar; - diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku; - profesor fizike i hemije za osnovnu školu; - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu; - diplomirani fizičar za primenjenu fiziku; - profesor fizike za srednju školu; - diplomirani fizičar istraživač; - diplomirani profesor fizike i hemije za osnovnu školu; - diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu; - diplomirani fizičar za opštu fiziku; - diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku; - diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO; - diplomirani astronom, smer astrofizika. 10. Matematika:

- profesor matematike; - diplomirani matematičar; - diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; - diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; - diplomirani matematičar - informatičar; - profesor matematike i računarstva; - diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; - profesor informatike - matematike; - diplomirani matematičar - astronom. 11. Biologija: - profesor biologije; - diplomirani biolog; - diplomirani molekularni biolog i fiziolog; - profesor biologije i hemije; - diplomirani biolog - smer zaštite životne sredine; - diplomirani biolog - ekolog; - diplomirani profesor biologije i hemije. 12. Hemija: - diplomirani hemičar; - profesor hemije; - profesor hemije i fizike; - profesor hemije i biologije; - diplomirani hemičar opšte hemije;

- diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj; - diplomirani fizikohemičar; - diplomirani hemičar - smer hemijsko inženjerstvo; - profesor biologije i hemije; - profesor fizike i hemije za osnovnu školu; - diplomirani profesor biologije i hemije. 13. Tehničko obrazovanje: - profesor tehničkog obrazovanja; - profesor politehnike; - diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje; - profesor tehnike i informatike; - profesor fizike i osnova tehnike; - diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike; - profesor osnova tehnike i proizvodnje; - profesor tehničkog obrazovanja i fizike; - profesor tehničkog obrazovanja i hemije; - profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva; - profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja; - profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar; - profesor mašinstva; - profesor elektrotehnike; - diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO; - diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu;

- profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu; - profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja; - profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja; - profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja; - profesor politehničkog obrazovanja; - profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja; - profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja; - profesor informatike i tehničkog obrazovanja; - profesor tehnike; - profesor tehnike i mašinstva; - profesor tehnike i grafičkih komunikacija; - profesor tehnike i medijatekarstva; - inženjer za preradu drveta. 14. Fizičko vaspitanje: - profesor fizičkog vaspitanja; - profesor fizičke kulture; - diplomirani pedagog fizičke kulture; - profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane; - profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije; - profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut. 15. Tehničko i informatičko obrazovanje u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja: - profesor tehničkog obrazovanja; - profesor tehnike;

- profesor tehnike i informatike; - profesor informatike i tehničkog obrazovanja; - profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva; - profesor tehnike i mašinstva; - profesor mašinstva; - profesor elektrotehnike; - profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja; - profesor tehničkog obrazovanja i fizike; - profesor fizike i osnova tehnike; - profesor tehničkog obrazovanja i hemije; - diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje; - diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu; - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu; - profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja; - profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja; - profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja; - profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja; - profesor politehničkog obrazovanja; - profesor tehnike i grafičkih komunikacija; - profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja; - diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje; - diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike; - profesor osnova tehnike i proizvodnje;

- profesor politehnike; - profesor tehnike i medijatekarstva; - profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar. Nastavu iz predmeta određenih u stavu 1. ovog člana mogu da izvode i lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu, ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara. Član 3a Nastavu iz fakultativnih nastavnih predmeta mogu da izvode lica iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, zavisno od vrste fakultativnog predmeta, a u skladu sa školskim programom i opštim aktom škole. Član 4 Poslove kojima se ostvaruju sadržaji obrazovno-vaspitnog rada u produženom boravku od prvog do četvrtog razreda može da obavlja lice koje ispunjava uslove utvrđene u članu 2. ovog pravilnika za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi. Član 5 Poslove stručnog saradnika mogu da obavljaju: 1. Školski pedagog: - profesor pedagogije; - diplomirani pedagog - opšti smer ili smer školske pedagogije; - diplomirani školski pedagog-psiholog; - diplomirani pedagog. 2. Školski psiholog: - profesor psihologije; - diplomirani psiholog - opšti smer ili smer školske psihologije; - diplomirani školski psiholog-pedagog; - diplomirani školsko-klinički psiholog;

- diplomirani psiholog. 3. Andragog: - profesor andragogije; - diplomirani andragog. 4. Logoped: - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom sa smetnjama u govoru; - diplomirani defektolog-logoped. 5. Surdopedagog: - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog sluha; - diplomirani defektolog-surdoaudiolog. 6. Tiflolog - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog vida; - diplomirani defektolog-tiflolog. 7. Somatoped - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa telesno invalidnim licima. 8. Specijalni pedagog - profesor, odnosno diplomirani defektolog za društvenu samozaštitu i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju. 9. Oligofrenopedagog: - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom mentalno ometenom u razvoju; - diplomirani defektolog - oligofrenolog. 10. Socijalni radnik: - diplomirani sociolog;

- socijalni radnik. 11. Zdravstveni radnik: - doktor medicine; - doktor stomatologije; - viša medicinska sestra. 12. Bibliotekar: - diplomirani bibliotekar - informatičar; - profesor, odnosno diplomirani filolog jezika i književnosti; - profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost sa teorijom književnosti; - profesor razredne nastave; - profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika - smer za bibliotekarstvo; - profesor, odnosno diplomirani filolog književnosti i jezika; - profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti; - profesor srpskog jezika i književnosti; - profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; - profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; - profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost. 13. Medijatekar: - diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme; - inženjer elektrotehnike - za elektroniku; - lice iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika. Član 6

Kad je stručna sprema stečena u otcepljenoj bivšoj republici SFRJ, a njena vrsta ne odgovara vrsti propisanoj ovim pravilnikom, ministar prosvete, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg fakulteta ili više škole, utvrđuje da li je njena vrsta odgovarajuća za nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Član 7 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik SR Srbije Prosvetni glasnik", broj 4/90 i "Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", broj 1/91). Član 8 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful