You are on page 1of 2

PROSEDUR KEMASUKAN/PERTUKARAN MURID

SEKOLAH RENDAH AGAMA (SRA) NEGERI SELANGOR

A- SYARAT KEMASUKAN MURID TAHUN 1

1. Pemohon adalah Warganegara Malaysia
2. Berumur 7 tahun ( rujuk tahun kelahiran )
3. Tempoh pendaftaran murid Tahun 1 dibuka mulai 01 Mac hingga 31 Mei setiap tahun
4. Borang pendaftaran (Permohonan Belajar Di SRA/KAFAI Negeri Selangor Darul Ehsan) boleh
diperolehi di pejabat sekolah berkenaan
5. ”Borang Permohonan” mestilah diisi dengan lengkap dan disertakan 1 (satu) salinan Sijil
Kelahiran murid dan Kad Pengenalan Ibu/Bapa/Penjaga
6. Permohonan daripada bukan warganegara (anak/ibu/bapa) hendaklah telah mendapat
kelulusan bersekolah di Sekolah Kebangsaan.

Nota ;
• Permohonan pendaftaran lewat perlu mendapat pengesahan/sokongan pihak PPTA Daerah
• Tahun/darjah kemasukan adalah sama dengan Tahun/darjah di Sekolah Kebangsaan.
• ”Borang Permohonan” yang telah lengkap hendaklah diserahkan ke pejabat pentadbiran
sekolah berkenaan

B- SYARAT PERTUKARAN MURID

1. Pemohon adalah Warganegara Malaysia
2. Menggunakan borang ”Permohonan Kemasukan Dan Pertukaran Murid SRA/KAFAI Negeri
Selangor Darul Ehsan ” yang boleh diperolehi di pejabat sekolah atau UPI Daerah dan juga
boleh muat turun dari laman sesawang http://pendidikan.jais.gov.my
3. ”Borang Permohonan” mestilah diisi dengan lengkap [ Bahagian I dan II ] sebanyak 3 (tiga)
salinan dan disertakan 1 (satu) salinan Sijil Kelahiran murid
4. Tahun/darjah kemasukan adalah sama dengan Tahun/darjah di Sekolah Kebangsaan
5. Permohonan daripada kalangan bukan warganegara (anak/ibu/bapa) hendaklah menyertakan
salinan kelulusan bersekolah di Sekolah Kebangsaan.

Nota ;
• Permohonan bertukar dalam daerah diluluskan oleh Unit Pendidikan Islam (UPI) Daerah
• Permohonan bertukar antara daerah diluluskan oleh Bahagian Pendidikan Islam (BPI.JAIS).

Pindaan ; Mac 2011

.......... Mac 2011 .................................. 2 PERSIARAN MASJID........... Sesi Persekolahan : ........................................ ............... BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH NO................................................................ . PENGAKUAN IBU BAPA/PENJAGA Saya memperakui bahawa segala keterangan yang dinyatakan dalam borang ini adalah betul dan benar..... TELEFON : 03-5514 3400 ext 3639/ 3638 NO..... JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM ARAS 2 & 3........... Kad Pengenalan Pekerjaan & Jawatan Pendapatan Alamat Tempat Bertugas No.................... Nama Sekolah : 2............Telefon Pejabat No... .......... ........ BUTIRAN PENJAGA Butiran Bapa/Penjaga Ibu/Penjaga Nama (Huruf Besar) Tempat Lahir & Negeri No................................................................... Sijil Kelahiran : Jantina : Lelaki ( ) Perempuan ( ) Tempat Lahir : Negeri Tempat Lahir : Tarikh Lahir : Kewarganegaraan : Butiran Kesihatan : (Penyakit/alahan/kecacatan jika ada) Alamat Lengkap Surat Menyurat : ...........................................Telefon Rumah No..................... FAX: 03-5512 3035 BORANG PERMOHONAN BELAJAR DI SRA/KAFAI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN 1..... Pindaan ........... SEKSYEN 5............ BUTIRAN PERMOHONAN Kemasukan Tahun/Darjah : ............... Kad Pengenalan ibu bapa/penjaga dan slip gaji ( jika ada ). Tarikh Tandatangan Perhatian ....... BUKIT SUK..................... 3................................... MENARA UTARA.. 40676 SHAH ALAM NO........................................................Telefon Bimbit (HP) 4........... Sila lampirkan satu salinan Sijil Kelahiran murid............. BUTIRAN DIRI PEMOHON Nama ( Rumi & Huruf Besar ) : Nama ( Jawi ) : No......................