You are on page 1of 8

INTEGRALI ZADACI ( VII – DEO

)
Integracija nekih trigonometrijskih funkcija

Daćemo vam savete za četiri tipa integrala trigonometrijskih funkcija.

A) Integrali tipa  R(sin x, cos x)dx
x
To su integrali u kojima sinx i cosx nemaju stepene. Uvodimo smenu: tg t
2

Iz smene ćemo upotrebom formula iz trigonometrije dobiti:

 x
sin 
2x 2
cos  2 
x x 2  cos x  x
2sin cos 2tg
sin x 2 2   2  2  2t  2t
sin x  
1 x
sin 2  cos 2
x  2x  tg 2 x  1 t 2  1 1  t 2
sin
2 2 cos 2 x  2  1 2
 
2  cos 2 x

 2 
 x
 sin 2 
x 2
cos 2 1 
x x 2 x
cos 2  sin 2  cos  1  tg 2 x
2

2  1 t
2
cos x 2 2  2
cos x  
1 x
sin 2  cos 2
x  2x  1  tg 2 x 1  t 2
sin
2 2 cos 2 x  2  1 2
 
2  cos 2 x 
 2 
x x 2
Kako je tg  t onda je  arctgt  x  2arctgt  dx  dt
2 2 1 t2

Da rezimiramo:
x
Kad uzimamo smenu tg  t menjamo:
2

2t
sin x 
1 t2
1 t2
cos x 
1 t2
2
dx  dt
1 t2
x
Smena tg  t je univerzalna trigonometrijska smena i može se uvek upotrebljavati, al je lakše , zavisno od izgleda
2
podintegralne funkcije koristiti i sledeću smenu:

www.matematiranje.com

1

sin x  cos x)dx 2 B) Integrali tipa i To su integrali koji mogu da se sredjivanjem svedu sve na tgx ili kod kojih se javljaju stepeni kod sinusa i kosinusa i proizvod sin x  cos x .  R(tgx)dx  R(sin x.matematiranje.com 2 . cos 2 x. Uvodimo smenu: tgx  t Iz smene ćemo upotrebom formula iz trigonometrije dobiti: sin 2 x sin 2 x sin 2 x cos 2 x tg 2 x t2 sin 2 x    svuda dodamo cos 2 x    1 sin 2 x  cos 2 x sin 2 x cos 2 x tg 2 x  1 1  t 2  cos 2 x cos 2 x cos 2 x cos 2 x cos 2 x cos 2 x 1 1 cos 2 x    svuda dodamo cos 2 x   2  1 sin x  cos x 2 2 sin x cos x tg x  1 1  t 2 2 2  cos 2 x cos 2 x sin x  cos x sin x  cos x sin x  cos x cos 2 x tgx t sin x  cos x     2  1 sin x  cos x sin x cos x tg x  1 1  t 2 2 2 2 2  cos 2 x cos 2 x x x 2 tg  t   arctgt  x  2arctgt  dx  dt 2 2 1 t2 Da rezimiramo: Kad uzimamo smenu tgx  t menjamo: t2 sin 2 x  1 t2 1 cos 2 x  1 t2 t sin x  cos x  1 t2 2 dx  dt 1 t2 www.

C) Integrali tipa  sin x  cos n xdx m Razlikovaćemo dve situacije: i) Ako su m i n celi brojevi ii) Ako su m i n racionalni brojevi U obe situacije uvodimo smenu sin x  u ili cosx=u ali se u situaciji i) kad su m i n celi brojevi integral svede na integraciju racionalne funkcije. cos ax cos bxdx. D) Integrali tipa  sin ax cos bxdx.matematiranje. sin ax sin bxdx. a u situaciji ii) kad su m i n racionalni brojevi svede na integral diferencijalnog binoma. onda je zgodno uzeti smenu x=a tgt jer tako uništavamo koren sin 2 t sin 2 t  cos 2 t 1 1 x 2  a 2 = (atgt ) 2  a 2 = a 2tg 2t  a 2 =a tg 2t  1 = a 2  1  a 2 a 2 =a cos t cos t cos t cos t www. NEKI TRIKOVI: Ako je u integralu izraz a 2  x 2 .com 3 . onda je zgodno uzeti smenu x=asint jer tako uništavamo koren a2  x2 = a 2  (a sin t ) 2 = a 2  a 2 (sin t ) 2 =a 1  sin 2 t =a cos t Ako je u integralu dat izraz x 2  a 2 . Najpre iskoristimo trigonometrijske formulice: 1 sinax sinbx= [cos(a-b)x – cos(a+b)x] 2 1 sinax cosbx= [sin(a+b)x + sin(a-b)x] 2 1 cosax cosbx= [cos(a+b)x + cos(a-b)x] 2 A zatim ih rastavimo na dva integrala od kojih svaki rešavamo lakom smenom.

matematiranje. Dakle: 2 2 dx  dt 1 t2 2 dx 1  t 2 dt  1dt  ln t  C  ln tg x  C  sin x  2t  t 2 1 t 2 2  sin x primer 2. Izvlačimo na stranu i radimo: www. Videćemo da je mnogo 2t sin x  x 1 t2 elegantnije iskoristiti smenu tg  t .  sin x  ? Ovaj integral smo već rešavali u fajlu Integrali zadaci I. PRIMERI dx primer 1. 2 x tg t 2 2 dx  dt 1 t 2 Imamo gotove smene: koje menjamo u integralu: 2t sin x  1 t 2 1 t 2 cos t  1 t 2 2t 2  2t 2  2t 2 2  sin x 1  t 2  2 dt  1 t2 2 t 2  t 1  2  cos x  1  t 2 1  t 2 dx    2  2t 2  1  t 2 1  t 2 dt  4  (t 2  3)(1  t 2 ) dt 2 1 t2 1 t2 Ovo je integral racionalne funkcije.com 4 .deo bez trigonometrijkih smena.  2  cos xdx  ? x I ovde ćemo koristiti smenu tg  t jer sinx i cosx nemaju stepene.

com 5 ....) i dobijamo: A  1 / 2.. / (t 2  3)(1  t 2 ) (t  3)(1  t ) t  3 2 2 1 t 2 t 2  t  1  At  At 3  B  Bt 2  Ct 3  3Ct  Dt 2  3D Neko piše i identički jednako umesto jednako…U suštini je po nama sve jedno al vi radite kako kaže vaš profesor… t 2  t  1  ( A  C )t 3  ( B  D)t 2  ( A  3C )t  B  3D Uporedjujemo : A  C  0.. jednačinu...... a 2..... t2  t 1 At  B Ct  D  2  ......matematiranje....... B  D  1....Pazite: oba izraza u imeniocu su nerazloživa... B  1... C  1 / 2.. i 4. D  0 Vratimo se da vidimo kako će da ide razlaganje: 1 1 t 1 t t2  t 1 2 2 t2 t 4 2 dt = 4 2 dt  4 dt  2  2 dt  2 dt (t  3)(1  t ) 2 t 3 1 t 2 t 3 1 t2 Rešavanje ovih integrala smo detaljno objasnili u prethodnim fajlovima… x x 3  tg 2 tg t2  3 2 t 2 2  ln  arctg  C  ln arctg 2  C 1 t 2 3 3 1  tg 2 x 3 3 2 www.. i 3..... A  3C  1 i B  3D  1 Rešimo ovo sistemče ( ukombinujemo 1.

C 0 t2  3  u 1 dt 2 t 1 1 du I    2 dt  za drugi integral smena 1  ln t   c 3 t 3 t 3 tdt  du 3 3 u 2 1 1 1 x 1  x  I  ln t  ln(t 2  3)  C  ln tg  ln  tg 2  3   C 3 3 3 2 3  2  www. već samo upišemo I.matematiranje. 2 x tg t 2 2 2 dx  dt 1 t 2 1 t2 dt 1 t2 pa je I  dt   2  2t 2  1  t 2  (t 2  3)t dt  2t  1 t2  2t sin x  2 2   t 1 t 2  1  t  1  t 2 1  t 2 1 t 2 cos t  1 t2 Integracija racionalne funkcije. J … Razlog je da ga ne bi posle vazdan prepisivali. izdvojimo podintegralnu funkciju: 1 t2 A Bt  C At 2  3 A  Bt 2  Ct 2   2  (t 2  3)t t t 3 t (t 2  3) 1  t 2  A(t 2  3)  ( Bt  C )t 1  t 2  At 2  3 A  Bt 2  Ct 1  t 2  t 2 ( A  B)  Ct  3 A A  B  1. dx primer 3. J … x I ovaj integral ćemo rešiti prvom . najčešće sa I. I  ? (2  cos x) sin x Često se integral u radu obeležava nekim slovom . B  2 / 3. 3 A  1 A  1 / 3. C  0.com 6 . univerzalnom smenom tg t.

...matematiranje...... uzećemo drugu smenu tgx  t pa je: 1 t2 t sin x  cos x  1 t2 2 dx  dt 1 t2 t t sin x cos x 1 t2 2 1 t2 2 I  4 dx    dt   dt  sin x  cos x4  t2   1  1 t 2 2 2 t 1 1 t2 4  2   2  2  1 t   1 t  (1  t 2 ) 2t 2t t2  z dz   4 dt   2 2 dt  2  arctgz  C  arctgt 2  C  arctg (tg 2 x)  C t 1 (t )  1 2tdt  dz z 1 Ovaj zadatak smo mogli da rešimo i na drugi način.com 7 . koristeći trigonometrijske formule..... Krenemo od osnovne identičnosti: sin 2 x  cos 2 x  1. Ideja je da se izraz u imeniocu transformiše...... sin x cos x primer 4.... I  dx  ? sin 4 x  cos 4 x t2 sin 2 x  1 t2 1 cos 2 x  Kako ovde imamo stepene sinusa i kosinusa..... / () 2 sin 4 x  2sin 2 x cos 2 x  cos 4 x  1 sin 4 x  cos 4 x  1  2sin 2 x cos 2 x 4sin 2 x cos 2 x sin x  cos x  1  4 4 2 2 sin 2 x sin 4 x  cos 4 x  1  2 2  sin 2 2 x sin 4 x  cos 4 x  2 1  1  sin 2 2 x sin 4 x  cos 4 x  2 1  cos 2 2 x sin 4 x  cos 4 x  2 www.....

Vratimo se u integral.com 8 . cos 2 x  t sin x cos x 2sin x cos x sin 2 x 1 dt I  dx   dx   dx  sin 2 x  2dx  dt   1  cos 2 x 2 1  cos 2 x 2 1  cos 2 x 2 2 1  t 2 dt 2 sin 2 xdx  2 1 1  arctgt  C   arctg (cos 2 x)  C 2 2 primer 5. Po nama je najelegantnije koristiti trikče: Ako uzmemo smenu x  a sin t a2  x2 = a 2  (a sin t ) 2 = a 2  a 2 (sin t ) 2 =a 1  sin 2 t =a cos t x  a sin t  dx  a cos tdt 1  cos 2t  a 2  x 2   a cos t  a cos tdt  a 2  cos 2tdt  a 2  2 dt  a2 a2 1 2  (1  cos 2t ) dt  (t  sin 2t )  C  2 2 Moramo vratiti t iz smene: x x x  a sin t  sin t   t  arcsin i još da sredimo : a a 1 1 x x sin 2t  2 sin t cos t  sin t  1  sin 2 t  sin(arcsin ) 1  sin 2 (arcsin )  2 2 a a x x2 x a2  x2 x  1 2  2  2 a2  x2 a a a a a a2 1 a2 x x a2 x x 2 Rešenje je: (t  sin 2t )  C  (arcsin  2 a 2  x 2 )  C  arcsin  a  x2  C 2 2 2 a a 2 a 2 www..  a2  x2  ? Sećate se ovog integrala? Rešavali smo ga do sada na dva načina: parcijalnom integracijom i metodom Ostrogradskog.matematiranje..