You are on page 1of 6

TATATERTIB PUSAT SUMBER  Menggantikan dengan alat yang sama

jenisnya.

Pengguna Pusat Sumber dikehendaki : PEMINJAMAN & PEMULANGAN
BUKU
 Merekod dalam Rekod Penggunaan
Perpustakaan. Guru : 4 buku
 Menjaga buku dan peralatan dengan Pelajar : 2 buku KEMUDAHAN FIZIKAL
baik.  Perpustakaan
 Meletak buku yang telah dibaca di troli Buku Biasa : 7 hari  Bilik Tayangan
sebelum keluar. Buku Bintik Merah : 3 hari  Bilik Alat Pandang Dengar
 Bilik Persediaan Pra-Universiti
 Meletak akhbar dan majalah yang telah
Denda Lewat : 20 sen / buku / hari  Bilik PSG
dibaca di tempat asal.
 Meletak beg di rak yang disediakan. persekolahan

Kehilangan / Kerosakan Buku : KOLEKSI BAHAN CETAK
 Laporkan segera kepada Pengawas  Buku Fiksyen
Bertugas  Bukan Fiksyen
Pengguna Pusat Sumber dilarang :
 Buku Rujukan
 Bayar harga buku atau
 Majalah & Akhbar
 Bercakap dengan kuat dan membuat  Menggantikan dengan buku yang sama  Buletin & Risalah
bising. jenisnya
 Membawa buku dan peralatan keluar KOLEKSI BAHAN BUKAN CETAK
tanpa pinjaman.  Alat Tayangan
 Makan dan minum. PEMINJAMAN & PEMULANGAN - Projektor Overhead
ALAT PANDANG DENGAR 
 Membuang sampah di merata tempat. Alat Bukan Tayangan
- Papan Tulis & Kenyataan
 Mengoyak dan merosakkan bahan
Deposit : RM10 - Papan Pamer
bacaan.
Tempoh Peminjaman : 1 hari  Alat Audio
 Menconteng dinding, buku dan - Radio Kaset & Pemain CD
peralatan.  Alat Pandang Dengar
Kehilangan / Kerosakan Alat
 Membawa masuk bahan larangan - Projektor LCD & OHP
 Laporkan segera kepada Pengawas
sekolah. - Komputer Multimedia
Bertugas - TV & Pemain VCD/DVD
 Memakai selipar dan baju bukan
 Bayar harga alat atau  Perkakasan Sokongan
sekolah.

Kit Pembelajaran peminjaman & pemulangan buku.  Bahan 3 Dimensi FM Fiksyen Bahasa Melayu .Carta & Gambarajah Terbuka kepada semua warga sekolah.30 petang PERKHIDMATAN PERPULUHAN DEWEY DDC BILIK & RUANG PSS  Peminjaman Buku Pusat Sumber Sekolah menggunakan Sistem Bilik PSG  Peminjaman Alat Pandang Dengar DDC untuk mengkelaskan jenis buku yang  ICT disediakan.Lut Sinar & Cakera Padat 800 Sastera  Bahan 2 Dimensi 900 Geografi dan Sejarah KEAHLIAN .Scanner & Printer 700 Kesenian  Perisian .Permainan Pendidikan FT Fiksyen Bahasa Tamil WAKTU PERKHIDMATAN Isnin – Jumaat SISTEM PENGELASAN 7. .Glob Semua guru dan murid dikehendaki FI Fiksyen Bahasa Inggeris .Bilik PSG Perpustakaan 400 Bahasa .  Peminjaman Permainan Dalaman  P&P 000 Karya Am  Aktiviti Ko-Akademik  Peminajman Bahan Bantu Mengajar  Aktiviti Ko-Kurikulum 100 Falsafah  Perkhidmatan Rujukan  Aktiviti Galakan Membaca 200 Agama  Pinjmana CDRI  Penempahan Bilik-Bilik Khas 300 Sains Kemasyarakatan . .Peta & Gambar .Realia & Model menggunakan kad keahlian PSS untuk tujuan FC Fiksyen Bahasa Cina  Bahan Pelbagai Media .Bilik Tayangan  Ruang Bacaan Umum 500 Sains Tulen  Raung Majalah & Akhbar 600 Teknologi  Ruang Pameran Bertopik  Kaunter Perkhidmatan .Fail Tegak .30 pagi – 4.

 Kaunter Aktiviti PSS Bilik Tayangan  P&P  Aktiviti Ko-Akademik  Aktiviti Ko-Kurikulum PROGRAM GALAKAN MEMBACA  Program Tahap Jauhari  Program Akhbar Dalam Kelas  Program Rakan Pembaca  Kuiz Pengetahuan .

.Papan Tulis & Kenyataan sumber maklumat secara optimum .Permainan Pendidikan  Bilik PSG MISI KOLEKSI BAHAN CETAK Menjadikan Pusat Sumber Sekolah  Buku Fiksyen Selamat DatangKe sebagai agen penyebaran ilmu  Bukan Fiksyen dan maklumat.Papan Pamer dalam proses pengajaran dan  Alat Audio pembelajaran.Komputer Multimedia dan pentadbiran yang .Kit Pembelajaran  Bilik Persediaan Pra-Universiti .TV & Pemain VCD/DVD  Perkakasan Sokongan cekap dan berkesan.Lut Sinar & Cakera Padat  Bahan 2 Dimensi . .Scanner & Printer  Perisian . VISI .Fail Tegak .Projektor LCD & OHP Memantapkan sistem pengurusan . .Glob 2020.  Buku Rujukan  Majalah & Akhbar  Buletin & Risalah PUSAT SUMBER Menyediakan prasarana yang kondusif dan SEKOLAH perkhidmatan mesra pelanggan.Projektor Overhead Menggalakkan dan mengamalkan  Alat Bukan Tayangan penggunaan teknologi dan .Peta & Gambar .Carta & Gambarajah Membentuk budaya ilmu ke arah  Bahan 3 Dimensi KEMUDAHAN FIZIKAL kecemerlangan sekolah menjelang  Perpustakaan . KOLEKSI BAHAN BUKAN CETAK  Alat Tayangan .Radio Kaset & Pemain CD  Alat Pandang Dengar .Realia & Model  Bilik Tayangan  Bahan Pelbagai Media  Bilik Alat Pandang Dengar .

‘Semangat Tel : 03-42954210 serta sentiasa peka kepada masalah PSS’ perlu dipupuk di kalangan guru dan Fax : 03-42977040 pengguna. MATLAMAT agensi penting di sekolah yang menyediakan pelbagai bahan. Ia adalah sekolah. semasa menggunakan pusat sumber. dinamik. berfikiran kritis & kritikal .  Membentuk golongan murid yang FALSAFAH berilmu. khidmat dan  Meningkatkan mutu pendidikan di kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Pusat Sumber Sekolah juga berperanan  Menyediakan keadaan yang kondusif  Membantu meningkatkan tahap meningkatkan mutu pengajaran dan untuk memastikan pengguna berasa selesa profesionalisme guru-guru supaya lebih pembelajaran di sekolah. Website : smkpm@edunet murid. Kod Sekolah : BEA 4631  Sedia menerima sebarang cadangan dan pandangan daripada pengguna demi PIAGAM PELANGGAN meningkatkan kualiti perkhidmatan. KONSEP  Memberi perkhidmatan pinjaman dan Pusat Sumber Sekolah (PSS) rujukan yang berkualiti kepada warga adalah seluruh kawasan sekolah. PANDAN MEWAH pusat perkhidmatan bagi menolong mencapai 68100 AMPANG matlamat kurikulum melalui koleksi bahan SELANGOR DARUL EHSAN media yang disediakan. Pusat Sumber Sekolah adalah tempat  Menyediakan informasi yang aktiviti akdemik yang melibatkan pengalaman bersesuaian dan terkini untuk warga SMK PANDAN MEWAH praktik guru dan juga murid. berilmu. Ia adalah satu sekolah. kreatif dan inovatif. Bagi menjadikannya  Memberi layanan mesra dan bersopan nadi pengajaran dan pembelajaran. sekolah.

melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.  Menyediakan bahan-bahan yang sesuai penyiasatan dan mencari maklumat. OBJEKTIF membaca dan menyiasat melalui  Membantu guru dan murid melaksanakan sumber. sepanjang hayat.  Menggalakkan tabiat belajar sendiri.  Menyediakan bahan cetak dan bukan proses pengajaran dan pembelajran yang cetak bagi membantu guru dan murid berkesan. serta mengamalkan permbelajaran  Memajukan kemahiran penyelidikan. bagi memupuk minat membaca dan belajar sendiri di kalangan murid. .