You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI

KSSR TAHUN 4
PENGURUSAN DIRI

STANDARD STANDARD
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
1. Urus Diri 1.1 Mengenal anggota badan 1.1.1 Menyebut jantina Dapat menyebut jantina
1
1. Urus Diri 1.1 Mengenal anggota badan 1.1.2 Membezakan jantina Dapat membezakan jantina
2
3 1. Urus Diri 1.1 Mengenal anggota badan 1.1.3 Mengurus diri mengiku jantina Dapat menguruskan diri

Dapat menguruskan diri
4 1. Urus Diri 1.1 Mengenal anggota badan 1.1.4 Membersih diri mengikut jantina

Dapat menguruskan diri
5 1. Urus Diri 1.1 Mengenal anggota badan 1.1.5 Mendandan diri mengikut jantina

Dapat mengunakan alatan
6 1. Urus Diri 1.2 Mengamalkan cara makan 1.2.1 Menunjukkan cara makandengan semsa makan dengan baik
dan minum yang betul menggunakan alatan

Dapat mengunakan alatan
7 1. Urus Diri 1.2 Mengamalkan cara makan 1.2.2 Menunjukkan cara makantanpa semsa makan dengan baik
dan minum yang betul menggunakan alatan

Dapat mengunakan alatan
8 1. Urus Diri 1.2 Mengamalkan cara makan dan 1.2.3 menunjukkan cara minum dengan semsa makan dengan baik
minum yang betul menggunakan pelbagai alatan
Dapat menyatakan adam

Makan ii. Pakaian seragam sekolah sukan ii.2.2 Mengamalkan cara makan dan 1.3.2.6 Menyatakan adab selepas semasa makan minum yang betul i.Urus Diri 1.1 Menamakan jenis-jenis pakaian pakaian sekola dan pakaian i.3 Mengenal jenis pakaian 1. Pakaian sukan Dapat menyatakan jenis 14 1. Pakaian sukan mengikut jenis sukan Dapat menyatakan jenis 15 1.3.2 Mengamalkan cara makan dan 1.Urus Diri 1.4 Menyatakan adab sebelum makan dengan betul minum yang betul i.2.9 1.5 Menyatakan adab semasa semasa makan minum yang betul i.Urus Diri 1.Urus Diri 1.7 Amali makan dan minum di kantin minum yang betul Dapat menyatakan jenis 13 1.Urus Diri 1. Minum Dapat menyatakan 2 adab 11 1.3 Mengenal jenis pakaian 1.3 Menyatakan fungsi pakaian pakaian sekola dan pakaian . Minum Makan di kantin dengan baik 12 1.2 Mengamalkan cara makan dan 1.2.3 Mengenal jenis pakaian 1. Makan ii.3.Urus Diri 1.2 Mengamalkan cara makan dan 1.Urus Diri 1. Pakaian seragam sekolah sukan ii. Minum Dapat menyatakan 2 adab 10 1.1 Membezakan jenis-jenis pakaian pakaian sekola dan pakaian i. Makan ii.

Kebersihan 2.3 Menjaga kebersihan guru Diri dan diri organ genital Kesihatan Tahu waktu yang perlu memebersihakan diri 22 2. Kebersihan Diri 2.1 Mengamalkan kebersihan 2.1.1. dan dan kaki tangan dan kaki Kesihatan Tahu menjaga gigi 18 2. tangan kebersihan semua kuku.4.2 Menjaga kebersihan dan kesihatangigi dan Kesihatan 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Dapat menjaga kebersihan organ genital dengan bantuan 21 2.Urus Diri 1.4 Menyatakan Diri dan diri penjagaan kebersihan . Pakaian sukan Membuat amali di bilik 16 1. Kebersihan Diri 2. i.1 Mengamalkan kebersihan diri 2. Pakaian seragam sekolah bantuan guru ii.1 Menjaga kebersihan kuku.4 Mengamalkan cara berpakaian 1.1 Mengamalkan kebersihan diri 2. Pakaian seragam sekolah sukan ii.1.1 Amali memakai pakaian pengurusan dengan dengan yang betul i.1. Pakaian sukan Murid tahu menjaga 17 2. Kebersihan 2.1 Mengamalkan kebersihan 2.

Kebersihan 2.1 Mengamalkan kebersihan 4.1 Menyatakan cara Diri pakaian menjagakebersihan pakaian dan Kesihatan Dapat membersihkan pakaian 25 2.2 Menjaga kebersihan 2. Kesihatan diri secara berjadual Dapat mengunakan kemudahan dalam tandas .3 Mengenal alatan 2.2 Menyatakan langkah.2. diri Diri kebersihan diri langkah membersihkan dan Kesihatan peralatan kebersihan diri .2.1 Menyebut jenis alatan Diri dan kebersihan diri kebersihan diri Kesihatan Daapat menyatakan 3 cara membersihkan alat kebersihan 28 2.2. 23 2.. Kebersihan 2. Kebersihan 2.2 Menggunakan Diri dan diri kemudahan di Kesihatan dalam tandas Dapat menyatakan cara menjaga kebersihan diri 24 2.2 Menyatakan cara Diri dan pakaian membersihkan pakaian Kesihatan Dapat membersihkan pakaian 26 2.3 Mengenal alatan 2. Kebersihan 2.2 Menjaga kebersihan 2. Kebersihan 2.3. Kebersihan 2.3.2 Menjaga kebersihan 2.3 Amali membersihkan Diri dan pakaian pakaian Kesihatan Dapat menyebut 3 alat kebersihanan diri 27 2.1.

Penggunan 3.1. 30 2. Dapat menyimpan peralatan dengan baik 29 2. Penggunan 3.1 Menyatakan cara Tandas dan tandas penjagaan tandas Bilik Mandi dan bilik mandi dan bilik air Dapat mematuhi arahan . Tandas dan tandas dalam tandas dan Bilik dan bilik mandi bilik air dengan selamat Mandi Dapat menyatakan cara penjagaan tandas 33 3.1.3 Mengenal alatan 2.2.3 Mengenal alatan 2. Boleh melakukan aktiviti penyimpanan dan kebersihan diri Diri dan kebersihan diri membersih dan Kesihatan menyimpan peralatan kebersihan diri Boleh menyatakan kemudahan dalam tandas 31 3.2 Menjaga kemudahan 3.1 Menggunakan kemudahan 3. Kebersihan 2.4 Amali mengguna.3. Penggunan 3. Kebersihan 2.1 Menggunakan kemudahan 3.2 Menjaga alatan di Dapat menjaga alamat.3.1 Menyatakan Tandas dan tandas dan bilik mandi kemudahan di dalam Bilik tandas dan bilik air Mandi 32 3.3 Menyatakan tempat Diri kebersihan diri menyimpan peralatan danKesihatan kebersihan diri.

35 4.1.1 Mengamalkan kebersihan 4.1..2.1 Mengamalkan kebersihan 4.1.2 Mematuhi jadual Lua Bilik membersih kawasan luar Darjah bilik darjah 37 5.2 Mematuhi jadual Tandas dan tandas dan bilik mandi tugas membersihkan Bilik tandas dan bilik air Mandi sekolah Dapat menceriakan bilik darjah dan mematuhi bilik darjah. 4.2.1 Menamakan ruang Dapat menamakan ruang Pengurusan dalam atau bilik dalam Tempat rumah rumah Tinggal 38 5.2 Menjaga kemudahan 3.1.2 Mematuhi jadual Bilik Darjah membersihkan kawasan bilik darjah 36 4.1 Menceriakan kawasan Dapat menceriakan luar bilik darjah dan luar kawasan bilik Pengurusan luar luar bilik darjah darjah Dalam dan bilik darjah 4.2 Menyatakan Pengurusan dalam penggunaan ruang atau Tempat rumah bilik dalam rumah Tinggal .34 3. 4.1 Mengenal ruang atau bilik 5.1 Menceriakan kawasan Pengurusan dalam dalam bilik Dalam dan bilik darjah darjah Luar 4.2. 5. Penggunan 3.1 Mengenal ruang atau bilik 5. 5.

5.4 Mematuhi jadual kerja Dapat mematuhi jadual Pengurusan dalam mengemas Tempat rumah dan menghias ruang atau Tinggal bilik dalam rumah 41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . 5.1 Mengenal ruang atau bilik 5.1 Mengenal ruang atau bilik 5.39 5.1.3 Mengemas dan Dapat mengemas dengan baik Pengurusan dalam menyusun peralatan Tempat rumah di setiap ruang atau bilik Tinggal 40 5.1.