You are on page 1of 8

2.9 Perancangan Program Peningkatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Khas Integrasi sepanjang tahun 2017.

BIL OBJEKTIF STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

1. Mengesan dan meningkatkan 1.1 Membincang dan  Mesyuarat merancang program Proses P&P teratur dan
perkembangan potensi. strategi P&P  Mewujudkan suasana pembelajaran berjalan lancar. Murid
1.2 Mesyuarat yang kondusif berasa seronok dan
bulanan guru  Mempelbagaikan kaedah dan berminat untuk belajar.
1.3 Hadiah pendekatan P&P Murid bersaing untuk
peningkatan dan  Mengemaskini dan menambah ilmu sentiasa meningkatkan
kehadiran terbaik dan kemahiran diri dalam pelajaran.
. (bulanan)

2. Mengenalpasti masalah dan 2.1 Rancangan  Mengenalpasti daerah kelemahan Murid berasa bangga
menilai pencapaian murid. Pengajaran melalui ujian diagnostik dengan diri sendiri dan
Individu  Merangka dan memilih aras P&P “self-esteem” terjamin
2.2 Mesyuarat  Membuat penilaian Ibu bapa membantu
bulanan guru  Mengubah strategi dan meneruskan memupuk ‘self-esteem’
2.3 Mesyuarat Badan dengan kemahiran baru murid
Kebajikan Ibu  Mencadang kaedah terbaik kepada
Bapa dan Guru ibu bapa murid
 Menyelesaikan masalah murid
dengan kerjasama guru dan ibu
bapa

3. Membina dan meningkatkan 3.1 Pengurusan diri  Tunjuk cara dan bimbingan Perubahan tingkah laku
kemahiran murid. 3.2 Perkebunan  Ganjaran dan peningkatan
3.3 Memasak  Membuat amali dan praktikal keyakinan diri dalam
Meningkatkan kemahiran sosial 3.4 Projek Jualan pergaulan

ada yang ditetapkan  Menyusun perjalanan aktiviti dan Kerjasama dan membuat senarai semak perhubungan yang erat  Melaksanakan aktiviti  Membuat laporan Keceriaan murid semasa menceritakan pengalaman. Memupuk semangat berpersatuan 6.2 Hari Terbuka  Merancang aktiviti yang bersesuaian Komitmen guru 6. Menyesuaikan murid dengan 5.7 Terapi 3. ibu bapa Lahir Guru murid.1 Lawatan  Merancang aktiviti program dan Komitmen semua pihak suasana persekitaran dan Akademik menyediakan kertas kerja/cadangan yang terlibat akan menambah pengetahuan sedia 5.1 Pengakap  Mengaktifkan Unit Beruniform Kerjasama ibu bapa dan bergaul dengan murid aliran Istimewa Pengakap perdana dengan baik 6.2 Sambutan Hari  Menyusun aktiviti yang melibatkan pihak sekolah.4 Persatuan mengambil bahagian dalam Hari ekpresi murid Perkhemahan peringkat sekolah .1 Sambutan Hari  Merancang dan perbincangan Perhubungan yang mengeratkan sillaturrahim Lahir murid dengan ibu bapa dan penjaga berpanjangan diantara 4.2 Hari perkhemahan  Mengurus dan mematuhi prosedur meningkat. 6.3 Sukan Tahunan dengan keupayaan murid Sekolah  Menggalakkan murid menyertai dan Penglibatan murid dan 6.5 Aktiviti seni  Terapi 3.6 Muzik 3. murid 3. 5. ibu bapa dan guru dan penjaga serta  Merancang sambutan hari lahir dikalangan murid.8 Program Sehari di Mydin 4. Memupuk nilai kasih sayang dan 4.

 Memupuk semangat sayangkan Quran Zon Tanjung agama dan rakan-rakan serta masyarakat sekeliling  Memperbaiki bacaan Iqra’ murid 9.4 Latihan untuk  Melatih murid bersolat secara individu Majlis Tilawah Al. Program Peningkatan Prestasi 9. 7.3 Peperiksaan  Murid lebih berkeyakinan dalam Panitia sekolah Pertengahan Tahun pergaulan harian membolehkan guru dapat 9.  Menggalakkan murid menyertai kelab.4 Terapi Pertuturan semasa program terapi Menambah minat murid  Mendapatkan khidmat pakar untuk untuk belajar melaksanakan program terapi Penglibatan ibu bapa serta kerjasama yang baik 8. Meningkatkan keupayaan tumpuan 7.3 Kem Iqra’ keagamaan Pemantauan ibu bapa 8.1 Terapi Bowling  Merancang aktiviti yang bersesuaian Daya tumpuan murid dan pergerakan motor kasar. Membina jati diri dan memupuk 8. persatuan serta rumah sukan bersama-sama murid aliran perdana 7.1 Kem Bestari  Mendedahkan murid tentang tempat Komitmen guru dan ibu kesedaran keagamaan Solat bersolat ( surau ) dan bapa 8.1 Program Panitia  Murid melibatkan diri dalam program Penglibatan Guru ( mengikut subjek ) 9.2 Kem Bina Insan menggunakannya untuk aktiviti 8.3 Terapi Pasir  Menggalakkan penglibatan ibu bapa Manipulatif 7.2 Terapi Kuda semasa program terapi bertambah motor halus serta Kemahiran 7.4 Peperiksaan Akhir maklumat terbaru .2 Program PPKI yang dianjurkan oleh panitia Pendidikan Khas dalam 9.

.......... Tahun  Murid boleh menjana idea semasa mengenai sistem melakukan aktiviti yang disertai pendidikan  Murid menguasai topik yang diajar Disediakan Oleh................ .. ( Nur Asyaridah binti Yunus) Penyelaras Program Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Kebangsaan Tangga Batu CARTA GANTT Perancangan Aktiviti Program Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Kebangsaan Tangga Batu 2016 BIL AKTIVITI PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV .....

1 Latihan Olahraga untuk Zon Tanjung dan Sukan Sekolah 2 Aktiviti Ko-Kurikulum Pengakap Khas 3 Terapi Kuda 4 Projek Perkebunan 5 Latihan Petanque dan Karnival Permainan Zon Tanjung Latihan Boling dan 6 Pertandingan Tenpin Boling 7 Terapi Pasir BIL AKTIVITI PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV .

8 Lawatan Akademik 9 Program Jom Tengok Wayang Sambutan Hari Jadi Guru 10 dan Murid Mesyuarat Badan 11 Kebajikan PPKI 12 Hari Perkhemahan Pengakap Khas 13 Jom Jalan Raya 14 Kem Bestari Solat dan Kem Iqra’ 15 Perancangan Aktiviti Disiplin 16 Latihan untuk Majlis Tilawah Al-Quran Zon Tanjung .

……………………………….Disediakan Oleh.. ( NUR ASYARIDAH BINTI YUNUS) PENYELARAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SK TANGGA BATU 1 SLOW LEARNER/ LEARNING 16 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 3 DIFFICULTIES SEKOLAH KEBANGSAAN TANGGA BATU 1 2016 GLOBAL DEVELOPMENTAL DELAY 3 4 1 AUTISME/ADHD 0 5 1 sydrom willy prada 1 6 JUMLAH 25 .

MAKLUMAT KATEGORI KECACATAN MURID BI KATEGORI KECACATAN JUMLAH L 1 SYNDROME DOWN 0 2 AUTISME 0 3 HIPERAKTIF/ HIPOAKTIF 0 4 PALSI SELEBRAL 1 5 DISLEKSIA 3 6 KERENCATAN AKAL 0 BERMASALAH KOMUNIKASI/ 7 0 PERTUTURAN BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH 8 0 LAKU 9 KERENCATAN ANGGOTA 0 1 KEUPAYAAN MENTAL RENDAH 0 0 1 BERMASALAH PENDENGARAN 1 1 1 BERMASALAH PENGLIHATAN 0 2 .