You are on page 1of 13

Jawab semua soalan.

Answer all the questions.

1 (a) Bundarkan 254 628 kepada nilai tempat yang berikut.
Round off 254 628 to the following place values.
[3 markah]
[3 marks]
Jawapan / Answer:

(i) Ratus yang hampir
The nearest hundred
(ii) Ribu yang hampir
The nearest thousand
(iii) Puluh ribu yang hampir
The nearest ten thousand

(b) (i) Hitung nilai bagi: 286 ÷ (13 – 2) × 4
Calculate the value of :

Jawapan / Answer:

(ii) Sebuah kilang mampu menghasilkan 12 500 helai baju dalam sehari. Kilang itu telah menerima tempahan
sebanyak 750 ribu helai baju dan tempahan itu harus disiapkan dalam tempoh 80 hari. Jika kilang itu
beroperasi 5 hari seminggu, bolehkah kilang itu menyiapkan tempahan itu dalam tempoh yang diberikan?
Berikan sebab anda.
A factory managed to produce 12 500 shirts in a day. The factory received an order of
750 thousands shirts and the order has to be completed within 80 days. If the factory operates 5 days per
week, can the factory complete the order in time? Give your reason.
[4 markah]
[4 marks]
Jawapan / Answer:

.......... the fresh milk are sold in 24 boxes per carton............... didapati susu segar yang dijual ialah 24 kotak per karton. (ii) bilangan kotak susu segar yang tinggal untuk setiap perisa setelah diedarkan kepada semua murid.... (ii) ratus ribu yang hampir the nearest hundred thousand ... Jawapan / Answer: .......................... (b) (i) Selesaikan yang berikut. In a supermarket...... The PIBG of the school wants to give 2 boxes of strawberry- flavoured fresh milk and 3 boxes of chocolate-flavoured fresh milk to each pupil... [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: 2 (a) Bundarkan 3.. the number of cartons of fresh milk that need to buy.... (iii) juta yang hampir the nearest million ... Solve the following. A school has 234 pupils.... the number of the remaining boxes of fresh milk for each flavour after distributed to all the pupils..825 juta kepada Round off 3. (c) Sebuah sekolah ada 234 orang murid.... PIBG sekolah itu ingin memberikan 2 kotak susu segar berperisa strawberi dan 3 kotak susu segar berperisa coklat kepada setiap murid.825 million to [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (i) puluh ribu yang hampir the nearest ten thousand ................ Di sebuah pasar raya. Cari Find (i) bilangan karton susu segar yang perlu dibeli..

[3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (b) (i) Cari jumlah bagi semua faktor bagi 18. List all the prime factors of 84. 4 2 9 7 0 5 + 6 8 0 0 5 7 (ii) Hitung nilai bagi: Calculate the value of : 100 – (6 + 25) × 3 [4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: (c) Nina dan Norman membeli tiga buah buku kerja dan sebuah buku nota untuk setiap daripada 36 orang anak yatim. . Setiap buku kerja itu berharga RM3 dan setiap buku nota ituberharga RM4. The amount of money that Norman pays is twice that of Nina. How much money does Nina pay? [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: 3 (a) Senaraikan semua faktor perdana bagi 84. Each workbook costs RM3 and each notebook costs RM4. Berapakah wang yang dibayar oleh Nina? Nina and Norman buy three workbooks and a notebook for each of 36 orphans. Wang yang dibayar oleh Norman adalah 2 kali wang yang dibayar oleh Nina. Find the total of all the factors of 18.

[4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: (c) Cari beza antara gandaan sepunya terkecil (GSTK) dan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi 12 dan 20. circle all the factors of 27. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (b) (i) Cari hasil tambah semua faktor perdana bagi 30. 6 and 10. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: 4 (a) Pada ruang jawapan. Jawapan / Answer: (ii) Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 2. bulatkan semua faktor bagi 27. Find the difference between the lowest common multiple (LCM) and the highest common factor (HCF) of 12 and 20. Find the sum of all the prime factors of 30. In the answer space. . 6 dan 10. Find the lowest common multiple (LCM) of 2.

circle all the fractions in the lowest terms. Find the number of packets of nails in each box. 9 and 15. Q dan R masing-masing mengandungi paku yang dibungkus secara berlapan. Find the lowest common multiple (LCM) of 6. bersepuluh dan berenam belas. Jawapan / Answer: (ii) Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 6. Ketiga-tiga buah kotak mengandungi bilangan paku yang sama. 9 dan 15. tens and sixteens respectively. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: 2 3 7 6 5 4 6 7 8 9 10 15 (b) (i) Hitung nilai bagi: 5 1 3 Calculate the value of : 6 ( ÷ 2 −1 2 4 ) . Q and R contain some nails which are packed in eights. In the answer space. iaitu tidak melebihi 100 batang. Boxes P. The three boxes have a same number of nails. which is not more than 100. Cari bilangan bungkusan paku di dalam setiap kotak itu. [3 markah] [3 marks] Jawapan/Answer: 5 (a) Pada ruang jawapan. bulatkan semua pecahan dalam sebutan terendah. [4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: (c) Kotak P.

3 1 of the workers in a factory are local workers and of the foreign workers are males. Berapakah wang 4 bakinya? 2 3 Lucy withdrew RM1 800 from her saving account. She gave of the money to her mother and used of 5 4 the remaining money to pay the car loan instalment. Bilangan pekerja asing perempuan ialah 240 orang. Find the total number of workers in the factory. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: . Cari jumlah bilangan pekerja di kilang itu. Dia memberikan daripada wang itu kepada 5 3 ibunya dan menggunakan daripada baki wang itu untuk membayar ansuran kereta. How much money does she have left? [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: 6 (a) Tandakan () pada nilai yang betul dan () pada nilai yang tidak betul. [4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: 2 (c) Lucy mengeluarkan RM1 800 daripada akaun simpanannya. Mark () for the correct value and () for the incorrect value. The number 5 4 of female foreign workers is 240. Jawapan / Answer: 3 1 (ii) daripada pekerja di sebuah kilang ialah pekerja tempatan dan daripada pekerja asing ialah 5 4 pekerja lelaki.

Calculate the amount of money Punitha has in the beginning. Dia membelanjakan daripada wang itu untuk membeli 4 1 sebuah mesin basuh dan daripada baki wang itu untuk membeli sebuah ketuhar. [3 markah] [3 marks] . 3 3 3 (i) 0.15 = (iii) 1. Dia masih 2 mempunyai RM240. She still has RM240. She spends of the money to buy a washing machine and of the 4 2 remaining money to buy an oven.06 = (ii) 0. Hitung jumlah wang Punitha pada mulanya.3 = 1 5 20 10 (b) 2 8 1 (i) Hitung2nilai × ×5 5 bagi: 9 4 Calculate the value of : Jawapan / Answer: (ii) Cari pecahan yang tertinggal: Find the missing fraction: [4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: 3 (c) Punitha mempunyai sejumlah wang. 3 1 Punitha has some money.

pasu unit kedua dan seterusnya dijual dengan separuh harga. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: (b) (i) Hitung nilai bagi: Calculate the value of : ( 13 × 8.4 ) Jawapan / Answer: (ii) Harga sebuah pasu ialah RM9. Semasa jualan murah. L dan M.71 4. 4. Diagram shows 3 number cards. Hitung jumlah harga bagi 10 buah pasu. L and M.701 K L M Rajah Diagram Susun kad-kad itu mengikut tertib menaik dengan mengisikan label K. . Arrange the cards in ascending order by filling in the labels K.85)−( 14 ×10. Jawapan / Answer: 7 (a) Rajah menunjukkan 3 keping kad nombor.07 4.

517 8. [3 markah] [3 marks] Jawapan/Answer: 8. Circle the decimal which becomes 8.2 kg manakala 4 peket garam berjisim 3. Cari beza jisim antara sepeket 2 2 gula dengan sepeket garam. the second flowerpot onwards are sold at half price. 1 1 3 packets of sugar weigh 4. Table shows the original prices and discounts of two items sold in a shop. Find the difference in mass 2 2 between a packet of sugar and a packet of salt.5335 (b) Jadual menunjukkan harga asal dan diskaun bagi dua jenis barang yang dijual di sebuah kedai.4848 8.5 when rounded off to one decimal place.6 kg. Barang Harga asal Diskaun Item Original price Discount .56 8. [4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: 1 1 (c) 3 peket gula berjisim 4.6 kg. Calculate the total price of 10 flowerpots. During a sale.449 8.2 kg while 4 packets of salt weigh 3. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: 8 (a) Bulatkan perpuluhan yang menjadi 8. The price of a flowerpot is RM9.5 apabila dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan.

Jika baki wangnya ialah RM600. Mira pays RM960 for an oven and a refrigerator. what is her original salary? [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: . Find the value of x. If she has RM600 left. Dia memberi daripada gaji barunya kepada 5 ibu dan membelanjakan 40% lagi. berapakah gaji asalnya? 1 Jenny gets a salary increment of 20%. (i) Hitung harga ketuhar itu selepas diskaun. Calculate the price of the oven after discount. [4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: 1 (c) Jenny memperoleh kenaikan gaji sebanyak 20%. (ii) Cari nilai x. Ketuhar RM350 20% Oven Peti ais RM800 x% Refrigerator Jadual Table Mira membayar RM960 untuk sebuah ketuhar dan sebuah peti ais. She gives of her new salary to her mother and spends 5 another 40%.

[3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: 75% (i) (ii) (iii) (b) (i) Rajah di ruang jawapan terdiri daripada petak-petak segi empat tepat yang sama besar. What is the value of x? [4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: 5 3 (c) daripada sebilangan lelaki sama dengan daripada sebilangan perempuan. Match the diagrams with the percentage of its shaded parts. . Jawapan / Answer: Rajah Diagram (ii) 3% daripada x ialah 15. Shade 45% of the whole diagram. Jika jumlah bilangan 9 8 lelaki ialah 81 orang. Lorek 45% daripada seluruh rajah itu. cari jumlah bilangan perempuan. 50% 30% 9 (a) Padankan rajah dengan peratus bahagian berloreknya. Apakah nilai x? 3% of x is 15. Diagram in the answer space consists of rectangles of equal size.

5 3 of a number of boys is the same as of a number of girls. Determine whether each of the following conversions is correct. [3 markah] [3 marks] Jawapan/Answer: 10 (a) Tentukan sama ada setiap penukaran yang berikut adalah betul atau tidak.01 Tidak / No 1 Ya / Yes (iii) 110% 1 10 Tidak / No (b) (i) Cari hasil tambah nombor perdana terkecil dan terbesar yang terletak di antara 30 dan 50. find 9 8 the total number of girls. Jawapan / Answer: . If the total number of boys is 81. [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: Peratusan Pecahan atau Perpuluhan Percentage Fraction or Decimal 1 Ya / Yes (i) 1% 100 Tidak / No Ya / Yes (ii) 10% 0. Circle your answer. Bulatkan jawapan anda. Find the sum of the smallest and the largest prime numbers that lie between 30 and 50.

The factory produces 3 750 glasses a day. 419 glasses are found cracked. 8 dan 9. [4 markah] [4 marks] Jawapan / Answer: (c) Sebuah kilang beroperasi 5 hari dalam seminggu. In a particular week. How many of the glasses produced in that week are not cracked? [3 markah] [3 marks] Jawapan / Answer: . Berapakah jumlah bilangan gelas yang dihasilkan dalam minggu itu tidak retak? A factory operates 5 days in a week. Dalam satu minggu tertentu. Kilang itu menghasilkan 3 750 biji gelas sehari. Find the lowest common multiple (LCM) of 6. didapati bilangan gelas yang retak ialah 419 biji. (ii) Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 6. 8 and 9.