You are on page 1of 12

SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KALI PERTAMA : BULAN / TAHUN

:

BIODATA DIRI (RESUME) NO. RUJ. SURAT LANTIKKAN :

SALINAN KAD PENGENALAN DAERAH :
SALINAN NO AKAUN BANK

SALINAN SIJIL/ KAD KEBENARAN TAULIAH LAPORAN KEHADIRAN BERTUGAS GURU TAHFIZ
SALINAN SURAT LANTIKAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN

NAMA GURU : NO. KAD PENGENALAN :

TEMPAT BERTUGAS : NO.AKAUN & NAMA BANK :

PENDIDIKAN TERTINGGI : NO. TELEFON :

ALAMAT RUMAH : TAHAP :

BILANGAN MURID : L

INSTRUMEN
MASA MENGAJAR
JUMLAH MASA
MINGGU HARI TARIKH JADUAL BUKU
BUKU REKOD MENGAJAR
KEDATANGAN KEDATANGAN
HAFAZAN
PELAJAR GURU MASUK KELUAR
0:00
1 0:00
0:00
2 0:00
0:00
3 0:00
0:00
4 0:00
0:00
5 0:00
JUMLAH 0:00
0:00 (Jumlah Jam Mengajar) x RM ###90 = 0.00 (Jumlah Tuntutan Tertakluk Kepada 63 Sesi kelas Sahaja)

Dalam Patah Perkataan (Ringgit Malaysia Sahaja)

Saya dengan ini mengaku bahawa telah menjalankan tugas mengajar pada tarikh, hari dan masa seperti di atas dan semua butiran yang tercatat adalah bena

Tarikh : Tandatangan :

Nama :
Halaman 1
KEGUNAAN PEJABAT

Butiran Kehadiran Bertugas Guru disahkan untuk Kelulusan Pembayaran / Tidak Diluluskan sebanyak RM

Dengan ini disahkan pembayaran DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh : (Cap Rasm

NOTA : Sila rekodkan hari, tarikh dan tandakan ( ) di ruang Instrumen serta masukkan masa mula / tamat mengajar dan ju
*
minggu.

* Laporan ini hendaklah dihantar sebelum 7 hb seterusnya beserta Rekod Hafazan Pelajar, Jadual Kedatangan Pelajar dan Guru

* Kegagalan mematuhi tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan permohonan anda tidak akan dilayan.

* Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Halaman 2
Borang T

P

CATATAN

an masa seperti di atas dan semua butiran yang tercatat adalah benar.

Halaman 3
AAN PEJABAT

(Cap Rasmi)

strumen serta masukkan masa mula / tamat mengajar dan jumlah jam setiap hari dan
minggu.

a Rekod Hafazan Pelajar, Jadual Kedatangan Pelajar dan Guru.

an permohonan anda tidak akan dilayan.

Halaman 4
SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KALI PERTAMA : BULAN / TAHUN :

BIODATA DIRI (RESUME) NO. RUJ. SURAT LANTIKKAN :

SALINAN KAD PENGENALAN DAERAH :
SALINAN NO AKAUN BANK

SALINAN SIJIL/ KAD KEBENARAN TAULIAH LAPORAN KEHADIRAN BERTUGAS GURU TAHFIZ
SALINAN SURAT LANTIKAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN

NAMA GURU : NO. KAD PENGENALAN :

TEMPAT BERTUGAS : NO.AKAUN & NAMA BANK :

PENDIDIKAN TERTINGGI : NO. TELEFON :

ALAMAT RUMAH : TAHAP :

BILANGAN MURID : L

INSTRUMEN
MASA MENGAJAR
JUMLAH MASA
MINGGU HARI TARIKH JADUAL BUKU
BUKU REKOD MENGAJAR
KEDATANGAN KEDATANGAN
HAFAZAN
PELAJAR GURU MASUK KELUAR

1

2

3

4

5
JUMLAH

(Jumlah Jam Mengajar) x RM ###90 = (Jumlah Tuntutan Tertakluk Kepada 63 Sesi kelas Sahaja)

Dalam Patah Perkataan (Ringgit Malaysia Sahaja)

Saya dengan ini mengaku bahawa telah menjalankan tugas mengajar pada tarikh, hari dan masa seperti di atas dan semua butiran yang tercatat adalah bena

Tarikh : Tandatangan :

Nama :
Halaman 5
KEGUNAAN PEJABAT

Butiran Kehadiran Bertugas Guru disahkan untuk Kelulusan Pembayaran / Tidak Diluluskan sebanyak RM

Dengan ini disahkan pembayaran DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh : (Cap Rasm

NOTA : Sila rekodkan hari, tarikh dan tandakan ( ) di ruang Instrumen serta masukkan masa mula / tamat mengajar dan ju
*
minggu.

* Laporan ini hendaklah dihantar sebelum 7 hb seterusnya beserta Rekod Hafazan Pelajar, Jadual Kedatangan Pelajar dan Guru

* Kegagalan mematuhi tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan permohonan anda tidak akan dilayan.

* Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Halaman 6
Borang T

P

CATATAN

an masa seperti di atas dan semua butiran yang tercatat adalah benar.

Halaman 7
AAN PEJABAT

(Cap Rasmi)

strumen serta masukkan masa mula / tamat mengajar dan jumlah jam setiap hari dan
minggu.

a Rekod Hafazan Pelajar, Jadual Kedatangan Pelajar dan Guru.

an permohonan anda tidak akan dilayan.

Halaman 8
SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN KALI PERTAMA : BULAN / TAHUN :

BIODATA DIRI (RESUME) / NO. RUJ. SURAT LANTIKKAN :

SALINAN KAD PENGENALAN / DAERAH :
SALINAN NO AKAUN BANK /
SALINAN SIJIL/ KAD KEBENARAN TAULIAH / LAPORAN KEHADIRAN BERTUGAS GURU TAHFIZ
SALINAN SURAT LANTIKAN / MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN

NAMA GURU : KHIRUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN NO. KAD PENGENALAN : 840210

TEMPAT BERTUGAS : SEK. MEN. AGAMA DAT' HAJI TAN AHMAD NO.AKAUN & NAMA BANK : 164409

PENDIDIKAN TERTINGGI : IJAZAH SARJANA MUDA DAKWAH DAN KEPIMPINAN NO. TELEFON : 019-63

ALAMAT RUMAH : PT 719 TAMAN DESA PERMAI, 72200 SERTING TENGAH, BATU KIKIR, TAHAP : TAHAP

NEGERI SEMBILAN BILANGAN MURID : L

INSTRUMEN
MASA MENGAJAR
JUMLAH MASA
MINGGU HARI TARIKH JADUAL BUKU
BUKU REKOD MENGAJAR
KEDATANGAN KEDATANGAN
HAFAZAN
PELAJAR GURU MASUK KELUAR
RABU 02/11/2016 / / / 20:00 21:30 1:30
1 KHAMIS 03/11/2016 / / / 20:00 21:30 1:30
AHAD 13/11/2016 / / / 20:00 21:30 1:30
2 JUMAAT 18/11/2016 / / / 20:00 21:30 1:30
SABTU 19/11/2016 / / / 20:00 21:30 1:30
3 AHAD 20/11/2016 / / / 20:00 21:30 1:30
SELASA 22/11/2016 / / / 20:00 21:30 1:30
4 0:00
0:00
5 0:00
JUMLAH 10:30
10:30 (Jumlah Jam Mengajar) x RM ###90 = 630.00 (Jumlah Tuntutan Tertakluk Kepada 63 Sesi kelas Sahaja)

Dalam Patah Perkataan (Ringgit Malaysia ENAM RATUS TIGA PULUH SAHAJA Sahaja)

Saya dengan ini mengaku bahawa telah menjalankan tugas mengajar pada tarikh, hari dan masa seperti di atas dan semua butiran yang tercatat adalah bena

Tarikh : 24.11.2016 Tandatangan :

Nama : KHIRUDDIN BIN ZAINAL AB
Halaman 9
KEGUNAAN PEJABAT

Butiran Kehadiran Bertugas Guru disahkan untuk Kelulusan Pembayaran / Tidak Diluluskan sebanyak RM

Dengan ini disahkan pembayaran DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

Tandatangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh : (Cap Rasm

NOTA : Sila rekodkan hari, tarikh dan tandakan ( ) di ruang Instrumen serta masukkan masa mula / tamat mengajar dan ju
*
minggu.

* Laporan ini hendaklah dihantar sebelum 7 hb seterusnya beserta Rekod Hafazan Pelajar, Jadual Kedatangan Pelajar dan Guru

* Kegagalan mematuhi tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan permohonan anda tidak akan dilayan.

* Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Halaman 10
Borang T
Nov-16

JELEBU

840210-01-5545

164409569279 MAYBANK

019-6325236

TAHAP 3

0 7 P 0 8

CATATAN

an masa seperti di atas dan semua butiran yang tercatat adalah benar.

KHIRUDDIN BIN ZAINAL ABIDIN
Halaman 11
AAN PEJABAT

(Cap Rasmi)

strumen serta masukkan masa mula / tamat mengajar dan jumlah jam setiap hari dan
minggu.

a Rekod Hafazan Pelajar, Jadual Kedatangan Pelajar dan Guru.

an permohonan anda tidak akan dilayan.

Halaman 12