You are on page 1of 29

INSTRUMEN PENILAIAN

PUSAT SUMBER SEKOLAH
BTPNPP

_____________________________________________________________________________________

INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI
PUSAT SUMBER SEKOLAH
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI
PULAU PINANG

Muka surat i

INSTRUMEN PENILAIAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH
BTPNPP

MAKLUMAT SEKOLAH

Sekolah Rendah
1. Kategori
Sekolah Menengah

2. Negeri
lll
3. Nama Pusat Kegiatan Guru (PKG)

4. Kod Sekolah

5. Nama Sekolah

6. Gred Sekolah

7. Tandatangan Pengetua / Guru Besar

8. Cop Sekolah

Muka surat ii

INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP MAKLUMAT TAMBAHAN SEKOLAH Bilangan Guru Bilangan Murid Jarak Sekolah ke Pekan/Bandar yang Terdekat Status PSS (Fizikal) Bangunan Khas Bangunan Diubahsuai Bilik Khas Bilik Diubahsuai Jumlah PCG (PSS) Jumlah Naskhah Buku PSS setahun Nama Guru Perpustakaan dan Media (GPM) Pengalaman sebagai Pengalaman Mengajar GPM Bilangan Waktu Subjek Yang Diajar GPM Mengajar Seminggu GPM Asas PSS Lanjutan PSS Tiga Bulan PSS Jenis Kursus Yang Dihadiri GPM 1 Tahun (Sijil/Diploma) PSS/berkaitan Ijazah Sarjana Muda PSS/berkaitan Ijazah Sarjana PSS/berkaitan Ada Ada Pusat Akses Makmal Komputer Tiada Tiada Sistem Automasi Nama Pembekal: (Jika Ada) Muka surat iii .

Sumber Kewangan 24 F3. Penglibatan Warga Sekolah dan Komuniti / NGO 11 Bahagian C – Penggunaan PSS C1. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP KANDUNGAN muka surat Bahagian A – Kemudahan Fizikal. Waktu Operasi PSS 12 C2. Pembangunan Staf 24 F4. Aktiviti Pameran 21 E9. Kemudahan Tambahan 6 A4. Penilaian/Kajian 25 Bahagian G – Kriteria Khusus G1. Ciri-Ciri Keistimewaan 8 Bahagian B – Pengurusan dan Pengelolaan PSS B1. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang/Pelan Strategik/Pelan Taktikal 24 F2. Kemahiran Belajar 20 E6. Peralatan dan Bahan A1. Bahan Bukan Cetak 7 A6. Perabot dan Kelengkapan 5 A3. Aktiviti Lawatan Sambil Belajar 22 E12. Literasi Maklumat 19 E2. Pengurusan Kewangan PSS 9 B4. Jadual Waktu 12 C3. Kemahiran Komunikasi 21 E7. Pengurusan dan Penerapan Literasi Maklumat 19 E3. Ciri Keistimewaan 26 Muka surat iv . Struktur Organisasi 9 B2. Pengiktirafan NILAM Guru 18 Bahagian E – Literasi Maklumat E1. Aktiviti Galakan Membaca 17 D7. Penggunaan Bahan Digital/ Audio-Visual 14 C5. Peralatan Elektronik 7 A7. Penghasilan Bahan dan Perisian 23 Bahagian F – Program Peningkatan /Pelan Strategik PSS F1. Ruang. Penglibatan 16 D3. Pencapaian 17 D5. Bahan Cetak 6 A5. Pengiktirafan NILAM Murid 17 D6. Dokumen Rekod Pengurusan dan Pengelolaan Bahan PSS 10 B5. Keceriaan PSS 11 B7. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 20 E5. Pinjaman (Sirkulasi) 12 C4. Dokumen dan Rekod 16 D4. Dokumen dan Rekod Pengelolaan Koleksi 10 B6. Aktiviti Promosi / Publisiti 22 E11. Program NILAM 16 D2. Kemahiran Perpustakaan 20 E4. Lokasi Pusat Sumber Sekolah 5 A2. Penggunaan Bahan Pembelajaran Kendiri (SALC/PPAK) 15 Bahagian D – Program Galakan Membaca (NILAM) D1. Aktiviti Galakan dan Pertandingan 21 E10. Rancangan Tahunan/ Pelan Taktikal 9 B3. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 21 E8.

8 Rak buku 1 2.6 Ruang Pameran Bertema 1 2.10 Rak surat khabar 1 2.2 APD strategik 2 (mudah diakses . LOKASI PUSAT SUMBER SEKOLAH Lokasi Perpustakaan strategik 1.11 Papan kenyataan 1 Meja & kerusi (10% enrolmen-1 sesi persekolahan) 2.12 >10% enrolmen . selamat) Lokasi Bahan Bantu Mengajar 1. PERALATAN DAN BAHAN (15%) CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) A1.3 Ruang Karya Besar 1 2. selamat) 1.1 muka surat 5 . 4 selamat.1 (pelan lokasi dalaman.3 (BBM) strategik 2 (mudah diakses. tanpa gangguan) Lokasi Bilik Media/ Bilik Tayangan/ 1. BAHAGIAN A . PERABOT DAN KELENGKAPAN Mempunyai ruang.1 Ruang Karel / Ruang Akses Kendiri 1 2.mudah diakses.4 Tunjuk arah (ada.4 Ruang Rujukan 1 Ruang Pameran Buku Baharu 2.3 3 6%-9% enrolmen .2 < 5% enrolmen .7 Kaunter sirkulasi 1 2.KEMUDAHAN FIZIKAL. RUANG. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP ARAHAN I Pegawai dikehendaki melaksanakan penilaian berdasarkan pemerhatian dan temu bual semasa lawatan dilaksanakan dengan mengambil kira pelbagai wajaran di bawah kriteria yang ditetapkan. berkesan) 2 JUMLAH 10 A2.2 Ruang Karya Agung 1 2.5 1 (perolehan baharu) 2.9 Rak majalah 1 2. perabot dan kelengkapan yang selamat 2.

3 2 Galeri Bilik-bilik Khas (Makmal Bahasa. 3. berfungsi) 2 JUMLAH 18 A3. Buku (SR 1:15. berfungsi) 2. KEMUDAHAN TAMBAHAN Mempunyai pelbagai ruang / kemudahan tambahan yang berfungsi. SR 2) (rujuk rekod perolehan.1 5 Nyatakan bilangan:20. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) Kipas angin / Pendingin hawa 2. SR 1:6) – 2 4. Sains) 3. SR 1:10) – 3 .2 Sudut Bacaan Kelas 2 Sudut Sejarah Sekolah/ Arkib Sekolah/ 3.6 2 Orkid/Taman Burung JUMLAH 12 A4. SR 1:15) – 4 . kurang 4.5 Bilik SAL / PPAK 2 Taman Sumber/Taman Herba/ Taman 3.14 Lampu (ada.2 Ensiklopedia 1 Nyatakan bilangan: 198 4.5 Atlas 1 Nyatakan bilangan: 67 4. sangat memuaskan dan menyeluruh. SR 3) (rujuk rekod perolehan.4 2 Matematik.6 Senarai Indeks / Abstrak / Bibliografi 1 Nyatakan bilangan: 2 Terbitan Berkala (Serial) Akhbar (SM 3 .(SM 1:5 . 3.8 2 daripada minimum di atas beri 1 markah) muka surat 6 .(SM 1:10 .1 Pondok llmu/ Laluan Ilmu/ Sudut Ilmu 2 3. SM 1:20) .(SM 1:15 . SR 1:3) – 1 . kurang 4.(SM 1:20 .(SM 1:20+ .7 2 daripada minimum di atas beri 1 markah) Majalah (SM 5 .13 2 (ada.4 Almanak 1 Nyatakan bilangan: 0 4. SR 1:15+) – 5 4.595 .3 Kamus 1 Nyatakan bilangan: 201 4.

8 Pautan ke Laman Web Pendidikan Lain 1 Bahan digital PdP 5.4 1 (Catur. Sahibba dll.9 2 (e-book.3 1 dll) 6.11 Buku Laporan 1 Lain-lain 4. kit. BAHAN BUKAN CETAK Mempunyai koleksi pelbagai bahan bukan cetak sesuai dengan peralatan yang ada.9 Jurnal (langganan/sumbangan) 1 4. imejan. Nyatakan bilangan: 6. PERALATAN ELEKTRONIK Mempunyai peralatan elektronik yang berfungsi untuk kegunaaan Pusat Sumber Sekolah. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) 4.14 1 (kad bergambar.) JUMLAH 20 A5.Courseware (CDRI) 1 Portal / Laman Web / Blog Sekolah Alamat: 5.3 1 (Model.2 Komputer 1 Nyatakan bilangan: Peranti output (printer. Diorama dll.5 TV 1 Nyatakan bilangan: 6. 6.2 Koleksi Bahan Audio-Visual 1 Koleksi Bahan 3 Dimensi 5.scanner.4 Sistem siaraya (PA System) 1 Nyatakan bilangan: 6.1 Koleksi Bahan Audio 1 5.7 Radio 1 Nyatakan bilangan: 6. Glob.) 5.) Permainan Dalaman 5.8 Kamera Pegun 1 Nyatakan bilangan: 6. dam.12 Kartografi (peta) 1 4.9 Kamera Video 1 Nyatakan bilangan: muka surat 7 . dll.10 Direktori 1 4. powerpoint) JUMLAH 10 A6.5 Perisian Kursus . congkak.7 Sekolah 1 (boleh berfungsi untuk PdP) 5. 5.1 LCD / Visualiser / Projektor OHP 1 Nyatakan bilangan: 6.13 Carta 1 Bahan PdP 4.plotter.6 1 (boleh berfungsi untuk PdP) Portal / Laman Web / Blog Pusat Sumber Alamat: 5.6 Pemain DVD / USB /VCD 1 Nyatakan bilangan: 6.

pelan dan peti kecemasan serta peraturan dan arahan yang telah ditetapkan di tempat yang strategik.3 2 (Ada. dll) JUMLAH 10 A7. dipamerkan) 7. lengkap) 2 Langkah kawalan keselamatan 7. dipamerkan. 7.4 Peti kecemasan (Ada. berfungsi) 2 Pelan kecemasan (Ada. jenis: jeriji. CCTV.2 2 minimum A3) Arahan semasa berlaku kecemasan 7. 1 Nyatakan bilangan: puncher. CIRI-CIRI KESELAMATAN Mempunyai alat pemadam api.10 (mesin laminasi. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) Peralatan Penjilidan 6. tanda 2 KELUAR / pintu kecemasan) JUMLAH 10 JUMLAH KESELURUHAN BAHAGIAN A 90 X 15 PERATUS UNTUK % BAHAGIAN A: 90 (15% DARIPADA KESELURUHAN) muka surat 8 . comb binding machine.5 (ada. penggera.1 Pemadam api (Ada. saiz 7.

kuantiti. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP BAHAGIAN B. kemaskini) 1. petunjuk prestasi.PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS (15%) CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci jika PENUH DIBERI ada maklumat tambahan) B1. (ada. aktiviti. implikasi kewangan. lengkap. meliputi matlamat. Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Pengawas Perpustakaan / PSS.1 (ada.3 4 Pengawas PSS JUMLAH 12 B2. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi PSS yang lengkap dan dipamerkan termasuk Jawatankuasa Induk. Carta Gantt ) Rancangan dikemukakan dalam mesyuarat Jawatankuasa 2. 5 objektif. PENGURUSAN KEWANGAN PSS muka surat 9 . saiz minimum 63. minit mesyuarat) JUMLAH 8 B3. kualiti. sasaran kerja . masa.5sm-kad manila. RANCANGAN TAHUNAN/PELAN TEKTIKAL Menyediakan Rancangan Tahunan/Pelan Tektikal 2.2 Struktur Organisasi Jawatankuasa Kerja 4 Struktur Organisasi Jawatankuasa 1.1 Struktur Organisasi Jawatankuasa Induk 4 1. takwim.5sm x 50.2 Kurikulum/mesyuarat guru / mesyuarat 3 pengurusan dan dimasukkan dalam takwim sekolah (ada. dipamerkan. sesuai/lengkap.

DOKUMEN REKOD PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PSS PSS mempunyai pelbagai dokumen dan rekod dalam pengurusan dan pengelolaan.1 (ABM).90 .50 .69% dibelanjakan . slip sirkulasi / 4 bar code) . Per Kapita (PCG) 3.2 .3 Rekod pinjaman buku 3 4. hak 5. dll.2 .70 .8 Semakan Stok Perolehan Buku 3 Ada semakan semasa JUMLAH 24 B5. label panggilan.4 Rekod penggunaan 3 4.6 Rekod Pergerakan (Kew PA.5 Rekod Pelupusan / Hapuskira 3 4.rujuk fail kuasa muka surat 10 . aktiviti sumber kewangan (berdasarkan PCG) lain-lain sumber kewangan (PIBG.4 4 . Hari Kantin. lengkap.1 milik. DOKUMEN DAN REKOD PENGELOLAAN KOLEKSI Semua koleksi PSS termasuk bahan cetak dan bukan cetak dikelolakan dengan baik.7 Buku stok perolehan buku 3 Ada semakan semasa 4.< 50 % dibelanjakan . INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci jika PENUH DIBERI ada maklumat tambahan) Merancang dan mengurus kewangan dengan bijak (imbangan perbelanjaan / anggaran perbelanjaan mengurus 3. kertas cadangan program / aktiviti (merangkumi implikasi 4 kewangan.89% dibelanjakan .95% dibelanjakan . Bacathon. dokumen sokongan) Guru Besar JUMLAH 10 B4. (Ada. kemaskini) 4. Proses Teknik (ada cop perolehan.2 Fail Meja 3 4.) Mengoptimumkan penggunaan Geran Lihat rekod tahun sebelum. lengkap.1 Fail kuasa 3 J/Kuasa terkini 4.1 3.6) 3 4.3 Laporan Kewangan 2 Disahkan oleh Pengetua/ (Ada.3 .

PENGLIBATAN WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI / NGO Penglibatan warga sekolah dan komuniti secara menyeluruh dan berkesan dalam membantu dan menyokong pengurusan dan pengelolaan PSS (Ada dokumentasi/ kertas kerja) Penglibatan warga sekolah 7. dikelola dengan baik) 5. dikelola dengan baik) 5. NGO. murid.3 Pengkelasan bahan cetak 2 (ada. 6.IPT.1 Keceriaan luaran 5 6.4 Tunjuk arah dalaman (ada. 7.1 (pentadbir.2 2 (ada. IPTS.2 5 Agensi Swasta. Agensi Kerajaan. kebersihan. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci jika PENUH DIBERI ada maklumat tambahan) Sistem Katalog Berpusat 5. dikelolaJUMLAH dengan baik) 12 B6. Perpustakaan Negeri dan Perpustakaan Desa) JUMLAH 10 JUMLAH KESELURUHAN BAHAGIAN B 90 X 15 % PERATUS UNTUK BAHAGIAN B: 90 muka surat 11 . panitia/ persatuan / kelab. berkesan) 2 JUMLAH 14 B7. berkesan) 2 6. 5 guru. kekemasan dan kreativiti. staf sokongan) Penglibatan komuniti (PIBG.3 Keceriaan dalaman PSS 5 6. KECERIAAN PSS Keceriaan luaran dan dalaman PSS yang menarik dan berfungsi terutama dari segi hiasan.2 Tunjuk arah luaran (ada. dikelola dengan baik) 5. keselesaan. Alumni.5 Pengindeksan / Senarai / Bibliografi 2 bahan (ada.4 Pengkelasan bahan bukan cetak 2 (ada.

dipamerkan) 2.1 persekolahan Dibuka sebelum permulaan waktu 2 1.3 Dibuka waktu rehat 2 1.1 Jadual waktu guru bertugas 2 Rujuk JadualTempahan (jika ada) Rujuk JadualTempahan (jika ada) 2. JADUAL WAKTU Mempunyai jadual waktu untuk setiap kelas menggunakan kemudahan di PSS seperti di bilik perpustakaan.5 Dibuka waktu cuti persekolahan 2 JUMLAH 10 C2.PENGGUNAAN PSS (20%) CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) C1. bilik komputer dan lain-lain. Beroperasi sepanjang waktu 2 1. bilik tayangan. (Ada. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci jika PENUH DIBERI ada maklumat tambahan) (15% DARIPADA KESELURUHAN) BAHAGIAN C .3 Jadual waktu penggunaan bilik 2 media/tayangan/APD muka surat 12 . WAKTU OPERASI PSS Memperuntukkan masa yang sepenuhnya untuk penggunaan secara berterusan.2 persekolahan 1.4 Selepas waktu persekolahan 2 1.2 Jadual waktu penggunaan bilik 2 Perpustakaan Rujuk JadualTempahan (jika ada) 2.

3 markah .50-59% .> 70% .60-69% .6 Analisis pinjaman guru 2 (ada.5 markah 3.01-39% .01-19% .2 markah  . ada graf) Pinjaman guru (> 50% enrolmen) .30-39% .1 .3 markah 5  40-49% .4 markah 5 . kemaskini) 3.40-49% . Bahan Bukan Cetak Memberi kemudahan menggunakan bahan bukan cetak termasuk perisian. ada graf) JUMLAH: 20 ii.4 markah 3.2 Rekod pinjaman murid 3 (ada. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) 2. Pinjaman murid (> 50% enrolmen) . Bahan Cetak C3.4 Jadual waktu penggunaan bilik/ 2 Rujuk JadualTempahan (jika ada) Makmal komputer 2. Melaksanakan urusan sirkulasi bahan bacaan dan rujukan untuk kegunaan guru dan murid mengikut tempoh yang ditetapkan.4 .5 markah 3.20-29% .> 50% .40-49% .1 markah 3. kemaskini) 3. disemak. 3- dimensi sama ada secara individu atau berkumpulan oleh murid dan guru.01-19% .7 .2 markah .> 50% .2 markah .3 markah .30-39% . disemak.3 Analisis pinjaman murid 2 (ada.20-29% . (Rujuk laporan tahun sebelum dan semasa) Pinjaman murid (> 70% enrolmen ) .1 markah 3. e-bahan.5 Rekod pinjaman guru 3 (ada. permainan.1 markah muka surat 13 .5 markah Jumlah murid yang meminjam .4 markah 5 .5 Jadual waktu pengawas PSS bertugas 2 JUMLAH 10 PINJAMAN (SIRKULASI) i.

PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL/ AUDIO-VISUAL: (Contoh : EDUWEB TV/ KAMPUS ASTRO/ VLE/ E-GURU / RANCANGAN TV ) Kekerapan guru menggunakan bahan digital / Audio-Visual untuk proses pengajaran dan pembelajaran. selaras dengan perancangan pelajaran mingguan dan direkodkan.01-39% .01-39% . Pinjaman Secara Kelompok Guru membuat pinjaman bahan dan alatan secara berkelompok untuk kegunaan proses PdP.1 markah 3. disemak. muka surat 14 .4 markah 5 . kemaskini) 3.50-59% .60-69% . Pinjaman guru (> 70% enrolmen) .3 markah .2 markah .5 markah 3.12 analisa pinjaman guru 2 (ada.10 .13 .2 markah .40-49% . ada graf) JUMLAH: 20 iii.9 Analisis pinjaman murid 2 (ada.11 rekod pinjaman guru 3 (ada. ada graf) Pinjaman guru (> 70% enrolmen) .8 Rekod pinjaman murid 3 (ada.> 70% .14 Rekod pinjaman guru (ada. kemaskini) 3.60-69% .5 markah 3.3 markah .50-59% . Penggunaan bahan digital / Audio-Visual. disemak. kemaskini) 3 3. ada graf) 2 JUMLAH 10 C4.4 markah 5 .40-49% . disemak.15 Analisis pinjaman guru (ada. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) 3.1 markah 3.> 70% .

> 50% .> 50% .1 .3 Promosi 3 (Ada.30-39% . minimum 4 kali sebulan) 4. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) Digunakan berdasarkan enrolmen guru . (berdasarkan enrolmen murid) .1 .6 markah .30-39% . sentiasa digunakan dan rekod berkaitan disimpan serta disemak secara kemas kini.4 markah 5 .4 markah .2 markah 10 JUMLAH 90 JUMLAH KESELURUHAN BAHAGIAN C X 20 PERATUS UNTUK BAHAGIAN C: 90 % (20% DARIPADA KESELURUHAN) muka surat 15 .20-29% . kemaskini) 10 JUMLAH C5.01-19% .20-29% .3 markah .2 markah . PENGGUNAAN BAHAN PEMBELAJARAN KENDIRI (SALC/PPAK) Kemudahan sumber pembelajaran kendiri disediakan.40-49% .10 markah 5.01-19% .2 Digunakan dalam proses PdP 2 (Ada.40-49% .5 markah 4. dipamerkan.1 markah 4.8 markah 10 .

4 Bahan-bahan promosi program 3 NILAM (3 jenis bahan promosi) JUMLAH 10 D2. PROGRAM NILAM Menguruskan program NILAM dengan sistematik (Rujuk kepada i-nilam) Carta Organisasi Jawatankuasa 1. dipamerkan) Taklimat dan Pelancaran Program 1.5 cm (ada. gambar / laporan / dokumen sokongan) 1.5cm x 50. muka surat 16 . INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP BAHAGlAN D – PROGRAM GALAKAN MEMBACA (20%) CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) D1.2 Senarai Tugas 2 (ada.1 2 saiz kad manila -63.3 3 NILAM (ada. dipamerkan) 1.

89% .3 Emas (15% murid) – Jauhari 4 4.2 Analisis bacaan kelas 2 3. DOKUMEN DAN REKOD Pengurusan Rekod Bacaan (Ada. kemaskini) 3. PENCAPAIAN 4.70% .90% -100% .1 markah JUMLAH 10 D3.1% .69% .10 markah 2.60% .5 .4 Analisis dipamerkan 2 JUMLAH 8 D4.4 NILAM (10% murid) – Jauhari 4 Rakan Pembaca (10% daripada penglibatan) 4 4. PENGIKTIRAFAN NILAM MURID Pengiktirafan pencapaian semua murid direkodkan.2 Perak (20% murid) – Jauhari 4 4.01% .2 Sijil pengiktirafan 2 muka surat 17 .3 Analisis bacaan keseluruhan 2 3.4 markah . 5.49% .8 markah 10 .1 Gangsa (25% murid) – Jauhari 4 Rujuk kepada i-Nilam (atas talian) 4.6 markah .80% .5% .59% .1 Semua murid ada buku rekod bacaan 2 NILAM 3.50% . INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) Semua murid terlibat dalam Program NILAM .79% .4 markah .2 markah .6% -10% .1 Dalam buku rekod kemajuan murid / 2 slip keputusan peperiksaan 5.1 .2 markah JUMLAH 20 D5.

Kem Membaca 1Malaysia.1 2 Guru 7.3 4 Resensi Buku/Ulasan Buku Majlis Pengiktirafan NILAM Guru 7. Kembara NILAM 1Malaysia. Anugerah Bintang Kebesaran Negeri dll) JUMLAH 12 AKTIVITI GALAKAN MEMBACA D6. dll. Rekod Pinjaman/ Buku rekod NILAM 7. Kem Penulis Muda. Read.1 10 Rujuk kertas cadangan /laporan galakan membaca lain JUMLAH 10 D7.6 2 (Lencana. PENGIKTIRAFAN NILAM GURU Pengiktirafan pencapaian semua guru direkodkan. Khemah Membaca. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) 5.4 2 peringkat sekolah JUMLAH 10 JUMLAH KESELURUHAN BAHAGIAN D 80 muka surat 18 .2 Sijil Pengiktirafan NILAM Guru 2 Aktiviti /Program NILAM Guru/ 7. Melaksanakan aktiviti galakan membaca lain.4 Majlis pengiktirafan peringkat sekolah 2 5.5 Pengiktirafan peringkat Daerah/ 2 Negeri/Kebangsaan Lain-lain pengiktirafan 5.) 2 markah untuk setiap aktiviti 6. (cth.3 Sijil berhenti sekolah 2 5. Plak.

LITERASI MAKLUMAT Menguruskan literasi maklumat dengan sistematik seperti latihan. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) X 20 PERATUS UNTUK 80 % BAHAGIAN D: (20% DARIPADA KESELURUHAN) BAHAGlAN E – LITERASI MAKLUMAT (20%) CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan E1. bengkel. kursus. khemah kerja dan lain-lain untuk mempertingkatkan kemahiran literasi maklumat dalam kalangan murid dan guru dari semasa ke semasa. muka surat 19 .

2 2 Penyelaras Bestari / Guru ICT.sumber rujukan . Model Literasi Maklumat. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan Pengetahuan dan kemahiran Literasi Maklumat.3 / Harian 2 (Ada dokumen sokongan) Menyediakan Jadual Khas untuk 2. Merancang Literasi Maklumat 2. Guru Rujuk kepada kertas kerja (jika 2.baik – 3 markah .sederhana – 2 markah .perancangan 1. dan kemahiran- 1.2 4 .1 kemahiran yang terdapat dalam 3 Secara temu bual Literasi Maklumat .4 mengajar Literasi Maklumat 2 (Ada dokumen sokongan) Guru Perpustakaan dan Media 2. PENGURUSAN DAN PENERAPAN LITERASI MAKLUMAT Melaksanakan aktiviti literasi maklumat secara terancang. Guru Persatuan) (Ada dokumen sokongan) Menyediakan Rancangan Mingguan 2.aktiviti .1 secara komprehensif.5 mengajar Literasi Maklumat pada 2 waktu khas / ‘relief’ (Ada dokumen sokongan) JUMLAH 10 muka surat 20 .kolaborasi Bahan-bahan promosi program 1. 2 (Ada dokumen sokongan) Berkolaboratif dengan guru lain dalam merancang Literasi Maklumat (cth: Guru Kaunseling.3 Literasi Maklumat 3 (3 jenis bahan promosi contoh: Brauser/poster/program) JUMLAH 10 E2. Guru ada) Mata Pelajaran.lemah – 1 markah Pelaksanaan literasi maklumat .

menyusun atur. menyelesaikan masalah. klasifikasi. guru Persatuan / Kelab untuk melaksanakan aktiviti kemahiran komunikasi (mengumpul dan menyampaikan maklumat secara bertulis atau verbal) seperti bertanya. KEMAHIRAN BELAJAR Berkolaboratif dengan Guru Kaunseling / JK Bimbingan dan Kaunseling untuk melaksanakan aktiviti kemahiran belajar seperti membaca cepat. KEMAHIRAN BerkolaboratifKOMUNIKASI dengan guru mata pelajaran. panitia / guru lain. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Berkolaboratif dengan guru mata pelajaran.1 1 markah untuk setiap jenis aktiviti 5 kemahiran perpustakaan JUMLAH 5 E4. Glosari. Bibliografi. dll. menulis laporan. scanning. menentukan sumber. panitia / guru lain untuk melaksanakan aktiviti kemahiran berfikir aras tinggi seperti membuat analisis seperti banding beza.1 5 kemahiran berfikir aras tinggi dan kauseling JUMLAH 5 E5. menaakul. Sumber Elektronik. menemu ramah. dll. membuat persembahan. Peta. mencatat nota. dll. Kamus. membuat sintesis. Abstrak. menilai. KEMAHIRAN PERPUSTAKAAN Melaksanakan aktiviti kemahiran perpustakaan dari semasa ke semasa seperti mengenali lokasi PSS. dll. menjana idea. (Ada dokumen sokongan) 6. (Ada dokumen sokongan) 1 markah untuk setiap jenis aktiviti Rujuk kepada guru bimbangan 4. (Ada dokumen sokongan) 5. (Ada dokumen sokongan) 3. SQ3R. Indeks. Sistem Pengelasan. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan E3. pembelajaran koperatif. dan memperkenalkan murid kepada pelbagai format bahan seperti OPAC.1 1 markah untuk setiap jenis aktiviti 5 kemahiran komunikasi muka surat 21 .1 1 markah untuk setiap jenis aktiviti 5 kemahiran belajar JUMLAH 5 E6. Kit Pembelajaran. skimming.

8. pertandingan. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan JUMLAH 5 KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) Berkolaboratif dengan guru mata pelajaran. penerbitan buletin. Guru Penyelaras Bestari / Guru ICT untuk melaksanakan aktiviti kemahiran maklumat yang melibatkan teknologi maklumat dan E7. Contoh: sambutan Bulan Merdeka. AKTIVITI PROMOSI / PUBLISITI Mengadakan pelbagai bahan promosi dan publisiti seperti orientasi PSS kepada murid baru. (Ada dokumen sokongan) 1 markah untuk setiap jenis aktiviti 7. keselamatan. dll. radio sekolah. kuiz. komunikasi (ICT) seperti OPAC. dan akses kepada pelbagai sumber maklumat. Ma’al Hijrah dan lain-lain. AKTIVlTI PAMERAN Melaksanakan aktiviti pameran dari semasa ke semasa berasaskan tema. laman Web. syarahan . Hari Guru.1 1 markah untuk setiap jenis pameran 5 JUMLAH 5 E9. menilai Laman Web. pidato dan lain-lain. Enjin Carian. 9. Program promosi berkaitan perkhidmatan dan kemudahan PSS perlu dilaksanakan secara aktif supaya warga sekolah sedar akan kepentingan PSS sebagai rakan kongsi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. "book mark" dan promosi khidmat luaran. panitia / guru lain.1 kemahiran teknologi maklumat dan 5 komunikasi JUMLAH 5 E8. muka surat 22 . melukis poster. senarai bahan baru.1 1 markah untuk setiap jenis aktiviti 5 galakan dan pertandingan JUMLAH 5 E10. AKTIVITI GALAKAN DAN PERTANDINGAN Melaksanakan aktiviti menggalakkan penggunaan perkhidmatan PSS berasaskan sumber bagi menarik minat warga sekolah untuk menggalakkan mereka menggunakan perkhidmatan dan mengambil bahagian secara aktif dalam program dan aktiviti PSS seperti seminar. brosur. sumber pendidikan digital.

2 Facebook sekolah / PSS (ada URL. 2 kemaskini) 10. Kemudahan disediakan 2 12.3 Bahan promosi penggunaan PSS 5 (1 untuk setiap satu bahan) JUMLAH 10 E11. blog. ada dokumen sokongan) Promosi melalui portal. 1 markah untuk setiap jenis aktiviti 11. peralatan.1 (ada. INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan Program orientasi PSS kepada murid 10. PENGHASILAN BAHAN DAN PERISIAN Menghasilkan bahan dan perisian bagi membantu literasi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. AKTIVITI LAWATAN SAMBIL BELAJAR Melaksana dan berkolaborasi dengan guru dalam aktiviti lawatan sambil belajar bagi memberi peluang kepada warga sekolah untuk mendapatkan maklumat secara kontekstual dan menyeronokkan yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman. 10. pembacaan dan prestasi akademik murid.2 1 maklumat semasa lawatan 5 JUMLAH E12. platform) muka surat 23 .1 4 lawatan sambil belajar Melaksanakan aktiviti carian / jejak 11.1 (contoh: ruang. dilaksanakan kepada semua 3 darjah / tingkatan.

jenis bahan (cetak.menepati topik /sesuai.PROGRAM PENINGKATAN PSS / PELAN STRATEGIK PSS (10%) CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) muka surat 24 .3 Direkod secara berpusat 2 12. menyokong PdP 12. bukan 4 12.4 Bahan digunasama 2 JUMLAH 10 JUMLAH KESELURUHAN BAHAGIAN E 80 X 20 PERATUS UNTUK 80 % BAHAGIAN E: (20% DARIPADA KESELURUHAN) BAHAGIAN F . digital) . INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan Bahan dihasilkan .2 Cetak.

laporan pencapaian / kajian kemajuan. Pelan Tektikal 1. (rujuk blue-print. melaksana dan kolaboratif dalam program Pembangunan Staf melalui kemahiran pengurusan dan perkhidmatan PSS. Carta Gantt. objektif. aktiviti. PENILAIAN/ KAJIAN muka surat 25 . INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) F1. unjuran. SUMBER KEWANGAN Merancang dan melaksanakan aktiviti yang khusus dan berterusan untuk menambah sumber kewangan. implikasi 7 Pengetua/Guru Besar kewangan.2 mesyuarat guru ada pencapaian. RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG / PELAN STRATEGIK/PELAN TEKTIKAL Mempunyai Rancangan Pembangunan Jangka Panjang PSS. PEMBANGUNAN STAF Merancang. Menyediakan Rancangan Pembangunan Jangka panjang PSS 3 atau 5 tahun yang lengkap.1 matlamat. Rancangan dikemukakan dalam Selain daripada tugas mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum/ 3 harian/mingguan. 3.2 8 (2 markah untuk setiap aktiviti Perkhidmatan pembangunan staf) JUMLAH 10 F4.1 2 markah untuk setiap aktiviti 10 JUMLAH 10 F3. (tempoh 3 atau 5 tahun) 2. ada dokumen sokongan) Pelaksanaan Pembangunan Staf Termasuk Latihan Dalam 3.1 Perancangan Pembangunan Staf 2 (ada. minit mesyuarat) 10 JUMLAH F2. meliputi Telah disahkan dan diakui oleh 1.

INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan) Melaksanakan penilaian/ kajian tindakan / kajian lapangan / kajian keperluan secara berterusan dan menggunakan dapatan tersebut untuk pembangunan PSS.1 6 penilaian (ada kajian.KRITERIA KHUSUS (5 Markah Tambahan) muka surat 26 .2 pembangunan PSS 4 (2 markah untuk setiap tindakan susulan / penambahbaikan) 10 JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN BAHAGIAN F 40 PERATUS UNTUK 26 X 10 BAHAGIAN F: % 40 (10% DARIPADA KESELURUHAN) BAHAGIAN G . 2 markah untuk setiap aktiviti 4. laporan / analisis) Dapatan digunakan untuk 4.

Setempat (Local Collection).59 60 . CIRI KElSTIMEWAAN Keistimewaan PSS dan amalan-amalan terbaik PdP merentasi PSS. Kejayaan 5 sekolah. Working Tools (untuk pengkatalogan dan pengkelasan). (Tidak termasuk dalam Bahagian A hingga Bahagian F) Contoh: Koleksi . Senaraikan keistimewaan dengan dokumen sokongan. Pengautomasian.84 85 .44 45 . INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP CATATAN MARKAH MARKAH KRITERIA (Nyatakan secara terperinci PENUH DIBERI jika ada maklumat tambahan G1.1 Inovasi. Hubungan Jaringan dan Jalinan (ada dokumen sokongan) 5 JUMLAH ARAHAN II Penilaian hendaklah berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skala seperti di bawah ini: Tidak Kurang Memuaskan Memuaskan Memuaskan Baik Cemerlang (%) (%) (%) (%) (%) 0 .100 RINGKASAN PERATUSAN MARKAH muka surat 27 .69 70 . 1.

7 G 5 PERATUS KESELURUHAN 79.7 (A HINGGA G) ULASAN KESELURUHAN GPM muka surat 28 . INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP BAHAGIAN PERATUS MARKAH A 15 B 15 C 20 D 20 E 20 F 10 PERATUS ( A HINGGA F) 74.

INSTRUMEN PENILAIAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BTPNPP Tandatangan : Nama : Tarikh : ULASAN KESELURUHAN PKG & CADANGAN MENAMBAHBAIK PSS: Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh : muka surat 29 .