You are on page 1of 4

Unit 1.

Lesson Present Simple vs Present


Continous (ud.str. 7.)

FORMA i UPOTREBA glagolskih vremena za izraavanje


sadanjosti.

Present Simple Present Continous


FORM -- POSITIVE FORM Positive
- Dodajemo s/es u 3. licu jd. - tvori se od pomonog
JEDNINA (Singular) glagola to be tj. njegovih
1. I work oblika (am, is, are) i
2. You work dodavanjem nastavka ING
3. He/She/It works glavnom glagolu u reenici.
MNOINA (Plural)
1. Weam,work
is are + ING
2. You work
form I am speak +ing.
3. They work You are speaking.
He is speaking.
NEGATIVE form
(don't/doesn't)
Dovri dalje sama!
JD.
She ____ speaking.
1. I don't work
We _____ speaking.
2. You don't work
3. He/She/It doesn't work You _____ speaking
MN. They ____ speaking
1. We don't work
2. You don't work UPITNI OBLIK
3. They don't work.
I am speaking.
QUESTION (UPITNI oblik)
JD. samo dolazi do zamjene mjesta
1. Do I work? glagola i zamjenice.
2. Do you work?
3. Does she work? Does he work?
Am I speaking?
MN.
1. Do we work?
2. Do you work? Are you speaking?
3. Do they work?
Pokuaj dalje sama uvrsiti glagole Is
i Are

___ she speaking?


____ he speaking?
____we spekaing?
_____they speaking?

UPOTREBA (USE) UPOTREBA (USE)


- upotrebljavamo ga za radnje
koje se ponavljaju Za radnje koje se dogaaju
(repetition) SADA!
(I watch TV every day.)
- Za izraavanje nekih navika (NOW, AT THE MOMENT)
(habits)
(I wake up at 7 am every
We are speaking now.
morning)
- Za injenice, neto je
apsolutno tono!
Paris is in France.

PRILONE OZNAKE VREMENA za


Present Simple.
(every day, every week, every
year sve sa every) PIU se
na KRAJU REENICE

She goes to school every day.

(always, often, usually, often,


sometimes, never PIU se na
drugom mjestu iza zamjenice)
I often go to the cinema.

PRACTICE VJEBA 1.

Napravi to vie reenica u Present Simplu prema


primjerima u tablici pazei na pravila. Prepii u svoju
biljenicu! (Make as many sentences as you can, following
examples in the Table.)

I
You eats football every day
He often work compute every week
She sometimes speaks r games all day.
Doctor usually watches TV
We never watch in a
They always play hospital
chocolat
e

Primjer. You work in a hospital every day.

Vjeba 2. Napii sve gaglole na engleskom jeziku kojih


se moe sjetiti i smisli sama 2 vlastite reenice u
Present Simple.

VJEBA 3. U sljedeim rreenica prvo podcrtaj glagole u


Present Continousu, a onda napravi njihove upitne
reenice. POGLEDAJ Primjer!!

She is talking to her mom. Is she talking to her


mum?

They are working in the garden. __________________________

We are playing at the moment. ________________________.


Peter is reading a book now. ____________________________