You are on page 1of 2

Kulturno drutvo

Pekre - Limbu
Leto X, t. 1, februar 2017

Kulturno drutvo Pekre - Limbu


Naslov: Bezjakova 4, 2341 Pekre - Limbu
Spletna stran: http://www.pekre-limbus.si
Spletni dnevnik: http://blog.pekre-limbus.si
E-pota: kd.pekrelimbus@gmail.com
Prizori iz vaj. Uredniki odbor: Gregor Antolii, Anica Jurkovi, Tone Partlji
Tone Partlji NEKAJ BESED O PREDSTAVI krvava tragedija - kot je pa v zgodovini obiaj - znova ponovi kot
farsa. In tako farso o ponavljanju prizorov iz hudih asov sem po-
SILVESTRSKA SPRAVA O malokateri stvari smo skusil napisati v svoji komediji
Slovenci po osamosvojitvi Silvestrska sprava. Dva simpati-
Reija Tone Partlji govorili toliko kot o spravi. na starka med akanjem na novo
Scenograf Andrej Jurkovi S tem mislimo predvsem leto, spoznata, da sta bila pred
na pomiritev zgodovin- sedemdesetimi leti na nasprotnih
Kostumografka Metka Ajhmajer
skih besov, rtov, straneh. Eden grozi z vozika,
Vodja predstave Gregor Antolii
medsebojnega unievanja, drugi maha s palico in pipcem
Glasba dr. Inge Breznik
ki so divjali med nami Vmes se pomirita, a e ena na-
Vodja tonskih in Rok Mlaker pana beseda ju dvigne v nov spopad Veina njunih soborcev so
med in zlasti ob koncu druge svetovne vojne, ko se je uresniila Pre-
svetlobnih efektov
ernova slutnja, da Slovenec e mori Slovenca, brata. Preernova e okostnjaki, ki jih kar naprej klieta za prie. Ali pa kar sami priha-
Plakat oblikovala Deja Popoek, Botjan Bezenek
je tudi elja v Zdravljici, da jajo v sanje, zavest, podzavest Niso zato v srednjem veku kar na-
Tehnini sodelavec Marjan Vozelj edinost, srea, sprava k prej slikali freske o
epetalka Majda Cvetanovski nam naj nazaj se vrnejo in mrtvakem plesu, pri nas
si naj sprti bratje v roke se jih lahko odpeljemo po-
Fotografija, promocija, Sergej Lah, Botjan Bati
spletne strani seejo. gledat v Hrastovlje. Sovra-
ita se zaradi ljubezni do
Oblikovanje gledalikega Gregor Antolii Ko sem kot poslanec sedel v
lista Slovenije. Poleg njiju na-
parlamentu, sem se napo-
Osebe v Silvestrski slual besed o spravi in ne- stopajo mlaji ljudje, vnuka,
spravi jevoljen spoznal, da so se pravnuk, soseda, ki bi naj
Partizan Joe Drago Koletnik sprave polastile politine poskrbela za njuno udobje, pripeljeta se zdravnika in policijska pa-
Domobranec Frankie Mirko Ploj stranke in zaele z njo manipulirati in kovati politini dobiek. trulja in tragedija, ki se je zgodila, se zane kazati skozi smeh lo-
Nobena stran pri tem ni bila izjema, ne tista, ki je bila rtev, a je veka.
Iztok Stanko Zorec
pozabila, da je krvavo sodelovala z okupatorjem, ne druga, ki je e po Komedijo sem napisal za novo leta 2000, ko sta se zamenjali tisole-
Elica Anka Fingut
koncu vojne po vojako pobila nekaj tiso domobrancev. Ja, Slovenci tji. Za televizijo. Odigrali so jo le trije igralci v silvestrski noi
iga Gregor Antolii doma smo se v socializmu obnaali po eni strani, kot da tega ni (stari domobranec, stari
Pepca Anica Jurkovi bilo, po drugi pa je politina emigracija pozabila, na kateri strani je partizan, pomonica),
bila v asu svetovne vojne e ve, po sedemdesetih letih bi nekako ponovitve, ki je bila na-
Policistka Rosvita Domanjko
rada vsaj moralno povedana za 2. januar,
Policist Dean Kikec
zmagala Vsekakor pa je
ni bilo. Je obleala v de-
Reevalka Nevena Josipovi, Deja Popoek tudi res, da je naa skupna
mokratinem bunkerju
Pomonica reevalke Majda Cenc lastnost, da svoje boleine
televiziji. Ko so se za-
tako radi pestujemo. Tisti,
Varovanka doma Danila Vozelj menjale vlade in malo
ki kaejo le na Teharje, Hu-
Pevski zbor desna garnitura na
do jamo, jame na Rogu, za-
RTV, se je lahko spet
dr. Inge Breznik molujejo domobranski
(enkrat) pojavila. No, potem so jo odigrali ljubitelji v Senovem in
Urh, pohod tajerskega
Danila Vozelj dosegli izjemen uspeh, potem jo je uprizoril e Cafe Teater v Cankar-
bataljona, zloine rne roke Z urejanjem grobov, zgodovinsko re-
Majda Cenc snico, novimi generacijami se zdi, da lahko reemo in vendar se jevem domu Pekrska igralska druina je zautila, da bi imela e
premika. Preprian sem, da se bo odnos do sprave spremenil tudi, vedno kaj povedati
Smiljan Fingut
e se bomo znali kdaj kritino ozreti, se nasmehniti zablodam in Tone Partlji
Dean Kikec
samemu sebi, oziroma ko bomo napisali komedijo o tem, da se nekda-