ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

(Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Τρίτη 14/2/2017

εισαγωγική παρουσίαση
Α. Το νέο περιβάλλον και η περίπτωση της Αττικής
Το 2016 σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου

Μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού,
το οποίο -υποτίθεται- ότι δομείται στη λογική
της αποκεντρωμένης διαχείρισης

Βασικά νέα στοιχεία:
 τα εθνικά σχέδια πρόληψης και διαχείρισης των

αποβλήτων (εγκρίθηκαν το Δεκέμβρη του 2015),
 τα περιφερειακά σχέδια -ΠΕΣΔΑ (των οποίων η
έγκριση ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2016)
 τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ)
των δήμων, που εκπονήθηκαν στο ενδιάμεσο
διάστημα.
Οι βασικοί στόχοι του ΕΣΔΑ «πριονίζονται»

... από τις περισσότερες των επιλογών των
ΠΕΣΔΑ και των ΤΣΔΑ, αλλά και από την
πολιτική της κυβέρνησης,

Κάτω από αυτές τις συνθήκες,
δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι η νέα περίοδος
θα είναι απαλλαγμένη από τις παθογένειες
και τα ουσιαστικά προβλήματα της προηγούμενης
περιόδου και των παλιών σχεδιασμών.
Δυσοίωνη η κατάσταση στην Αττική

 Οι στόχοι της προδιαλογής και της ανάκτησης δεν θα
επιτευχθούν γιατί απουσιάζει και το κατάλληλο
μοντέλο διαχείρισης και τα αναγκαία εργαλεία.
 Θα συνεχίσουμε να μην έχουμε δημοτικές υποδομές
υποδοχής και αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων
υλικών.
 Το ουσιαστικό έργο της ανακύκλωσης θα
εξακολουθήσουν να το κάνουν τα ιδιωτικά συστήματα.
 Θα συνεχίσουμε να μην έχουμε δημοτικές υποδομές
υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων
οργανικών.
Δυσοίωνη η κατάσταση στην Αττική

 Τα ποσοστά προδιαλογής και ανάκτησης υλικών θα
παραμένουν χαμηλά. Τα σύμμεικτα θα εξακολουθήσουν
να είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των ΑΣΑ.
 Δεν θα μπορούμε να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα
πολλά σύμμεικτα, αφού το μοναδικό εργαλείο που θα
έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι το ΕΜΑΚ.
 Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τεράστιες ανάγκες σε
χώρους ταφής, οι οποίοι, όμως, δεν θα υπάρχουν,
αφού τα τελευταία κύτταρα του ΧΥΤΑ Φυλής θα έχουν
γεμίσει, μέχρι το τέλος του 2018 και οι νέοι
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ είναι ακόμη στα χαρτιά.
Ο νέος σχεδιασμός στην Αττική είναι βασικά συγκεντρωτικός

 Αναπαράγει τις παθογένειες του υφιστάμενου, ανάμεσά
τους και την τάση για διαρκή κατακερματισμό και
ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων.

 Δεν παράγει σοβαρό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα και
δεν αντιμετωπίζει την επερχόμενη κρίση.

 Αντίθετα, επιταχύνει την έλευση της κρίσης, με την
περιφέρεια και τους δήμους παντελώς
απροετοίμαστους να την αντιμετωπίσουν.
Η οικονομική πτυχή του νέου σχεδιασμού

Η διαφαινόμενη αδυναμία υλοποίησης του στόχου της
αποκεντρωμένης διαχείρισης δεν αντανακλά μόνο στο
περιβαλλοντικό, αλλά και το οικονομικό αποτέλεσμα που
θα έχει ο νέος σχεδιασμός.

Αυτό σημαίνει υψηλά κόστη διαχείρισης και «διαφυγόντα»
οφέλη, που αποτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Ενδεικτικά των μεγεθών αυτών είναι τα όσα
καταγράφονται στο παράρτημα αυτής της παρουσίασης.

Στην τετραετία 2017-2020, οι δήμοι της Αττικής θα
μπορούσαν να έχουν ένα συνολικό όφελος της τάξης των
270.000.000 €.
Οι περιφερειακές υποδομές του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής

Ι. Μονάδες επεξεργασίας των υπολειμματικών
σύμμεικτων απορριμμάτων

ΙΙ. Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων (ΧΥΤ)

ΙΙΙ. Διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων
 Αξιοποίηση των υφιστάμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για την
εξυπηρέτηση των αναγκών τρίτων, τουλάχιστον έως την
ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών.
 Κατασκευή ΧΥΤ επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων για
την κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας Αττικής.
 Αποτέφρωση οργανικών, επικίνδυνων Β.Α. που δεν μπορούν
να ανακτηθούν.
Β. Η Δυτική Αττική στο επίκεντρο της κρίσης
Νέα μονάδα επεξεργασίας της WATT AE, μέσα στην ΟΕΔΑ
Νέα μονάδα επεξεργασίας της WATT AE, μέσα στην ΟΕΔΑ
Η επέκταση του ΕΜΑΚ
Η αποκατάσταση της χωματερής … και η «Χιρίγια»
Η αποκατάσταση της χωματερής … και η «Χιρίγια»
Η αποκατάσταση της χωματερής … και η «Χιρίγια»
Το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου
Το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου
Το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου
Γ. Ο ρόλος των κινημάτων
και οι στόχοι του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Συνολικός σχεδιασμός
για μια βιώσιμη εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων

Αγωνιζόμαστε για μια διαχείριση με άξονες
προτεραιότητας την αποκέντρωση, τη μικρή κλίμακα, την
ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και, βέβαια, το
δημόσιο χαρακτήρα με πρωταγωνιστές τους δήμους και
τους δημότες.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ θα εντείνει τις προσπάθειές του
ώστε, αφενός μεν, να εμποδίσει με όλους τους τρόπους
και όλες του τις δυνάμεις τις διαφαινόμενες αρνητικές
εξελίξεις που προωθούνται, αφετέρου δε, να
πρωτοστατήσει στην προώθηση θετικών πλευρών που
υιοθετήθηκαν στο ΕΣΔΑ και σήμερα εγκαταλείπονται.
Οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

 Απορρίπτουμε το συγκεντρωτικό μοντέλο των μεγάλων
κεντρικών εγκαταστάσεων,
 Ο ΧΥΤΑ Φυλής να κλείσει οριστικά στο τέλος του
2018, όταν και εξαντλείται η χωρητικότητά του.
 Οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής και την
άμεση ένταξή της, μαζί και της ευρύτερης περιοχής, σε
πρόγραμμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης -
αποκατάστασης.
 Καμία νέα εγκατάσταση στην ΟΕΔΑ Φυλής, ούτε,
βέβαια, αναβάθμιση - επέκταση του ΕΜΑΚ ΦΥΛΗΣ,
όπως προβλέπεται στο νέο ΠΕΣΔΑ.
Οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

 Είμαστε κατηγορηματικά απέναντι στην αδειοδότηση
της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της
WATT ΑΕ, μέσα στο χώρο της ΟΕΔΑ Φυλής.
 Άμεση μεταφορά της μονάδας αποτέφρωσης των
νοσοκομειακών αποβλήτων εκτός αστικού ιστού.
 Κατάργηση, των αντισταθμιστικών προς το δήμο Φυλής.

Η υγεία και το περιβάλλον δεν εξαγοράζονται
Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

 Διεύρυνση του ΜΕΤΩΠΟΥ με όλους τους φορείς της
Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας.
 Συγκεντρώσεις σε όλους τους δήμους και τις γειτονιές
της Δ. Αθήνας και της Δ. Αττικής, μέχρι το καλοκαίρι.
 Διανομή ενημερωτικού υλικού στα σχολεία και στους
φορείς των δήμων μας.
 Οργάνωση ποδηλατοπορείας, στις 19 Μαρτίου.
 Επιδίωξη συνεργασίας και κοινού βηματισμού με όλα τα
κινήματα και τις συλλογικότητες, που
δραστηριοποιούνται στην Αττική και έχουν κοινούς
στόχους και κοινό όραμα με το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ.
ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας

f/b: Xωματερή ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

E-mail: oxi.xyta.filis@gmail.com
Δ. Η εναλλακτική πρόταση
ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας

f/b: Xωματερή ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

E-mail: oxi.xyta.filis@gmail.com