You are on page 1of 1

Kesimpulan

Kesimpulannya, Kerajaan Kedah Tua merupakan sebuah kerajaan yang gemilang

pada suatu ketika dahulu yang dapat dilihat melalui ciri-ciri kerajaan tersebut.

Zaman kegemilangan kerajaan Kedah Tua adalah disebabkan oleh kedudukannya

yang strategik yang menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang maju.

Selain itu, kerajaan Kedah Tua ini juga mempunyai pentadbiran yang baik yang

dipimpin oleh seorang raja sebagai ketua kerajaan. Kerajaan ini juga mempunyai

ekonomi yang sangat kukuh hasil daripada perdagangan dan juga hasil buminya.

Ciri-ciri kerajaan yang ditunjukkan oleh kerajaan Kedah Tua ini dapat kita jadikan

sebagai panduan bagi membangunkan sebuah kerajaan yang gemilang

terutamanya melalui pemimpin yang bijaksana dalam memimpin sesebuah

kerajaan. Tambahan pula, kita janganlah mengikut jejak langkah sesetengah

pemimpin tersebut yang menyebabkan perebutan kuasa berlaku dalam kerajaan

tersebut yang menyebabkannya menjadi merosot. Oleh itu, kita haruslah

mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku semasa zaman kerajaan

Kedah Tua bagi menjamin kerajaan yang gemilang.