You are on page 1of 285

Tartalom

Bevezetés . 11

I. RÉSZ

I. Bevezetés a betegségek értelmezésének
filozófiáJába.... . . 17
1.Értelmezés és értékelés.. . 17
2.Vakság önmagunkkal szemben és a kivetítés... 20
3.A tünetek átértékelése... . 21
4.A tünetek eltolódása két irányba . 22
5.Forma és tartalom . 24
6.A homeopátia... . 28
7.Az okkeresõ játék . 30
8.Analógia és szimbolika.. . 33
9.Formaadó mezõk . 35

II.Betegség és rituálé.. . 39
1.Társadalmunk rituáléi... . 39
2.Az átmenetek rituáléi... . 41
3.A modern orvostudomány rituáléi . 42
4.A régi orvostudomány rituáléi... . 48
5.Betegség és minta . 49
6.A függõleges gondolkodás és az õselvek . 52
7.A betegség mint rituálé.. . 57

III. Cyakorlati útmutató a betegségek feldolgozásához. . 60
1. A szókincsünk. . . . 60 2. Mítoszok és mesék . 61 3. A megismerés
útja az ellenpóluson keresztül. . . 62

IV. Összefoglalás. . . . . 64 1. Ki indulópontok 64 2. Irányelvek és
alapkérdések. . . . 65 3. A betegség mint esély 66

II. RÉSZ
I. A fej­Iáb séma. . . . 71 II. A rák 77
1. Korunk képe a rákról. 77 2. A rák a sejtek szintjén 78 3. A rák
keletkezése. . . . e1 4. A ráktörténések értelmezésének síkjai 82 5. A
betegség kialakulásának fázisai. . . 83 6. Regresszió és vallás. . 87
7. A rák mint valóságunk karikatúrája. 89 8. A rák és a védekezés. 91
9.   A   "rák"   a   társadalom   szintjén   94   10.   A   rákprobléma   megoldása   és
felszabadítása 99 11. Terápiás szempontok. 103 III. A fej 108
1.Ahaj.. 108
Hirsutismus ­ A teljes testi szõrzet elvesztése ­ Hajhullás
2.Azarc. 119
Elpirulás ­ Trigeminus neuralgia vagy idegfájdalmak az arcban

­ Facialis paresis vagy arcidegbénulás ­ Sömör az arconLázhólyagok
vagy herpes labialis
Szemünk világa és a látás. . . . 141 A fül és a hallás 146
Tinnitus vagy fülzúgás
Az egyensúly szerve és a stabilitás. . . 153
A szédülés ­ A Méniére­betegség
Az orr és a szaglás. . . . 158
Orrmelléküreg­gyulladás   vagy   sinusitis   ­   Polipok   ­
Orrsövényferdülés ­ Rhinophima vagy krumpliorr  és az alkoholista
orrOrrcsonttörés
Ízérzékelés. . . . 173 IV. Az idegrendszer. . 176
1.   Az   idegességtõl   az   ideg­összeroppanásig.   .   .   177   2.
Agyrázkódás. . 181

8

3.   Agyhártyagyulladás   vagy   meningitis.   184   4.   Neurológiai
kórképek. . 190
Parkinson­kór   ­   Huntington­chorea   vagy   vitustánc   ­
SzélütésSclerosis multiplex ­ Epilepszia

V.Anyak... .229 1. A gége. 2 3 3
A hang ­ a hangulat barométere ­ A krákogás mint tünet
2. A pajzsmirigy. 238
A golyva ­ Pajzsmirigy­túlmûködés ­ Elégtelen pajzsmirigymûködés

VI.  A   gerincoszlop.   .   .  254   1.   Porckorongproblémák.   22   2.   Az   elsõ
nyakcsigolya eltolódása. . . . 266 3. A tartás problémái. . . . 268
Cömbölyû hát, fokozott ágyéki lordosis
4. A púp. 272 5. A scoliosis vagy a gerincoszlop oldalirányú
elgörbülése. . . . 273 6. A harántbénulás 75 VlI.Aváll.... 280
Vállproblémák   ­   A   kificamodott   kar   ­   A   váll­kar
szindrómaVállgörcsök

VIII.Akar.... .287 1. Karproblémák. . 289
Kartörések ­ Ínhüvelygyulladás
2. A könyökízület . 293 IX. A kéz 295
1. Dupuytren­kontraktúra vagy a görbe kéz. . . . . 297 2. A körmök .
. . . . 300
Körömágygyulladás

X. A mell. . . . .  . 304 1. A kitágult mellkas. . . . . 305 2. A
beesett mellkas. . . . . . 306 3. A mellkas "betegségei" . . . 307
Bordatörések ­ Horkolás ­ Újszülöttkori légzésmegállás vagy
hirtelen bölcsõhalál
4. A nõi mell ­ A mellrák . . . 311 9

XI.Ahas.... 322 1. Herpes zoster, az övsömör. . . 324 2. Sérvek vagy
herniák 327
Köldöksérv ­ Lágyéksérv

XII.   A   medence   333  1.   Herpes   genitalis   335   2.   A   prosztata   és
problémái. . . . 340 3. A csípõízület. . . . 342

XIII. A lábszár 344 1. A térdízület ­ meniscussérülések. . . . 346 2.
A vádli és a vádligörcs 348 3. Az Achilles­ín szakadása. . . . 350

XIV.A lábfej. 353
1.A boka. . 356
2.A tyúkszem... . 358
3.A lábgomba... 359
4.Szemölcsök a talpon.. 362

XV.Az öregkorproblémái... 364
1.Az öregedés korunkban 364
2.Az élet mintája ellen vívott modern háború 366
3.A változás évei és az osteoporosis... 372
4.A kapuzárási pánik... 375
5.Combnyaktörés 377
6.Szakállnövés a nõkön vagy az ellenpólusi
integrációja... 379
7.Az öregkori távollátástól a ráncosodásig... 382
8.A szürke szín.. 385
9.Az Alzheimer­kór... . 388

Összegzés. . . 397

Jegyzetek . . . . 405

A téma bõvitésére és elmélyitésére szolgáló
lehetõségek. . . . . . 413

Bevezetés

Tíz évvel az Út a teljességhez elsõ megjelenése után' eljött az ideje,
hogy   folytassuk   és   kibõvítsük   azokat   a   témákat,   amelyeket   ott
felvetettünk.   EIméIetünk   annak   idején   egy   csapásra   nagy   visszhangot
váltott   ki   elõször   az   érdeklõdõ   laikusok,   idõvel   pedig   az   orvosi
szakma   egyre   tágabb   köreiben   is.   Ez   a   visszhang   azt   közvetítette
számunkra, hogy egyre nagyobb az igény egy olyan betegségfelfogásra,
amely újra egyesíti a formát és a tartalmat, a testet és a lelket.
A betegek, a szemináriumok résztvevõi és az olvasók reakcióiból arra a
következtetésre jutottunk, hogy szükség van a további értelmezésekre.
Az   érdeklõdõk   fõleg   azokról   a   betegségekrõl   szeretnének   hallani,
amelyekrõl az elsõ kötetben nem esett szó. Ezekrõl bõvített formában
szól   a   kötet.   Sokak   javaslatát   követve   nem   a   kórképek   mennyiségére
tektettük   a   hangsúlyt.   Inkább   úgy   mutatjuk   be   a   kiválasztott
betegségeket, hogy az érintettek felismerhessék azt az irányt, amelyet
követve egyedül is tovább dolgozhatnak saját gyógyulásukon.

Az   elsõ   kötet   egyik   tanulsága   az   volt,   hogy   szemléletesebben   kell
leírnunk   azokat   a   köztes   lépéseket,   amelyekbõl   az   értelmezések
adódnak,   továbbá   részletesebben   kell   kifejtenünk   az   egész   elmélet

alapját   adó   úgynevezett   "függõleges   gondolkodás"   eszméjét.   A
tanácsadások   során   az   érintetteknek   az   is   nagy   segítséget   nyújtott,
amikor egy­egy kórképet nem csupán egyetlen szempontból világítottunk
meg,   hanem   több   oldalról   is   körüljártuk.   Meglehet,   azzal,   hogy   egy
bizonyos kórkép

' Az Úa telJességhez­ német címe Krankheit als Wcg­ magyarul 1991­ben
jelent meg az Arkánum Kiadónál. Másodszor a Magyar Könyvklub adta ki
1995­ ben. A könyv szerzõje Thorwald Dethlefsen, társszerzõje Rüdiger
Dahlke.

10 ))

egyes tüneteit és leleteit behatóan értelmezzük, az illetõ betegségben
nem   érdekelt   olvasó   kevesebb   örömét   leli   könyvünkben,   az   érintettek
további munkája azonban sokkal gyümölcsözõbb és következetesebb lesz
így. Ezért is indítottuk útjára az idõközben a Heilen (Cyógyulás) címû
zsebkönyvsorozatunkat, melynek egyes kötetei egy­egy nagyobb témával
foglalkoznak, ilyenek például a szív és a keringés, az emésztõrendszer
és   a   testsúllyal   kapcsolatos   problémák.   Ezekben   a   zsebkönyvekben
meglehetõs   részletességgel   elemezzük   az   egyes   témákat,   ez   lehetõvé
teszi, hogy az olvasó elmélyülten foglalkozhasson a saját betegségével
és elsajátíthassa az egyes kórképek  értelmezését. A )egyzetek azt a
célt szolgálja, hogy az olvasó egy helyen  összefoglalva találja meg
azoknak   a   betegségtüneteknek   az   értelmezését,   amelyeket   eddig   a
tárgyalt efmélet fényében kidolgoztunk.
Annak   érdekében,   hogy   rávilágíthassunk   az   egyes   kórképeket   környezõ
területre,   lemondunk   az   orvosi   funkcionális   felosztásról.   A   "fejtõl
lábig"   haladó   sorrendet   választottuk   helyette.   Egyedüli   kivételek   a
rák   és   az   öregedés   problémái.   Az   elsõ   kérdéskör   a   könyv   elejére,   a
második pedig a végére került. Így lehetségessé vált, hogy a kórképek
értelmezése elõtt ne csak az érintett szervek, hanem az adott testrész
szimbolikájába is bevezessük az olvasót.
Az   elsõ   kötet   anyagát   az   elméleti   alapokon   nyugvó   gyakorlati
pszichoterápiás   munkáink   tapasztalatai   nyomán   bizonyos   pontokon
kibõvítettük,   helyenként   pedig   átdolgoztuk.   Így   a   megoldási
lehetõségekkel   kapcsolatban   olykor   elhagytuk   a   homeopátiás
javaslatokat. Például az alacsony vérnyomásban szenvedõ betegeknek azt
tanácsoltuk,   álljanak   a   sarkukra,   és   mutassák   erõsnek   magukat.
Valójában   ebben   az   esetben   is   az   a   dolgunk,   hogy   elõször
alkalrnazkodjunk a tünet közölte közvetlen feladathoz, tehát fogadjuk
el   gyöngeségünket,   tanuljunk   meg   odaadónak   lenni   és   gyakoroljuk   az
alázatot.   Az   ellenpólushoz   vezetõ   út   csak   a   közvetlen   feladat
megoldása után válhat járhatóvá. Az odaadásból és az alázatból idõvel
erõ lesz, de nem az erõ az elsõdleges cél. Hogy világosabbá tegyük ezt
az   alapelvet,   a   homeopátia   elméletének   külön   részt   szentelünk.
Megtartottuk   azt   az   alapvetõ   koncepciót,   amely   szerint   a   "betegség
õszintévé   tesz",   de   mellette   az   egyes   betegségképeknek   megfelelõen
ebben   a   kötetben   tekintetbe   vesszük   azt   az   alapelvet   is,   hogy   "a
betegség megmutatja a feladatot". Az

egyés   fejezeteket   lezáró   kérdések   a   még   meg   nem   oldott   és   a   már
megoldott feladatokra egyaránt vonatkoznak.
A   Bevezetés   a   betegség   értelmezésének   filozófiájába  címû   fejezet
mindössze az elméleti alapelvek  összefoglalása. Emellett erõteljesen

ráirányítja   figyelmünket   azokra   a   pontokra,   amelyekbõl   ­
tapasztalataink   szerint   ­   gyakran   születtek   félreértések.   Az
ismétlések elkerülése végett abból indultunk ki, hogy az olvasó ismeri
az  Út   a   teljességhez  általános   fejezeteit.   Ennek   az   új   munkának   a
bevezetése   részben   az   elõzõ   könyvre   kapott   reakciók   nyomán   készült,
ennyiben   feltételezi   is   annak   ismeretét.   Röviden   érintjük   a   fontos
témákat,   mint   a   polaritás   és   az   egység,   a   jó   és   a   rossz,   melyekre
olyan   tovább   vezetõ   fogalmak   épülnek,   mint   a   fejlõdési   mezõk   és   a
rítusok.
Nem ismételjük meg azokat a nagy témaköröket sem, amelyekkel vagy az
elsõ   kötetben,   vagy   a  Cyógyulás  címû   zsebkönyvsorozatban   már
foglalkoztunk. Ilyenek például a szív, a vese és a máj problémaköre.
Ezek   ismertetése   helyett   a   )egyzetekben   utalunk   rá,   melyik   könyvben
lapozhatja   fel   az   olvasó   az   illetõ   témát.   Ha   könyvünkben   olyan
kórképekrõl   szólunk,   amelyeket   máshol   már   bõvebben   elemeztünk,   erre
egy csillaggal (*) utalunk. A zárójeles számmal megjelölt tudnivalót a
)egyzetek címû részben találjuk meg.
Szükségesnek tartottuk, hogy a rák egész témáját a nõknél elõforduló
leggyakoribb forma, a mellrák* szempontjából még egyszer és jelentõsen
kibõvítve   vizsgáljuk   meg.   Eredetileg   a   rákot   az   elsõ   kötet   utolsó
fejezetében írtuk le. Kiderült, hogy az ottani végkövetkeztetések sok
beteg   számára   félrevezetõnek   bizonyultak,   mivel   túl   nagy   hangsúly
került   a   második   tanulnivalóra,   nevezetesen   a   szeretetre,   a   harcot
pedig, azaz a szükséges elsõ lépést ez a fejezet kissé elhanyagolta.
Végezetül nem marad más hátra, mint hogy elmondjam, mennyire sajnálom,
hogy   Thorwald   Dethlefsen,   aki   ennek   az   egész   elméletnek   a
kimunkálásában   döntõ   szerepet   játszott,   olyan   határozottan
visszavonult   a   nyilvánosságtól,   hogy   még   a   közösen   elkezdett   munka
folytatásához sem sikerült megnyernünk a közremûködését.

12 13

I. Bevezetés a betegség
értelmezésének filozófiájába

1. Értelmezés és értékelés

Az   elsõ   könyv   címe   (szó   szerinti   fordításban:   A   betegség   mint   út,
németül  Krankheit  als  Weg)  bizonyos   félreértésekhez   vezetett.   Amit
mond, azt mi kizárólag szó szerint és értékelés nélkül gondoljuk. A
betegség ­ járható út, önmagában véve se nem jó, se nem rossz. Egyedül
az érintett személytõl függ, hogy mit kezd vele. Számos beteggel volt
alkalmam   együtt   átélni,   ahogy   tudatosan   végigment   ezen   az   úton,   és
visszatekintve   képes   volt   levonni   azt   a   következtetést,   hogy
"súlyfeleslege", "szívinfarktusa" vagy akár a "rákja" is nagy eséllyé
vált   a   számára.   Ma   már   feltételezhetjük,   hogy   Ávilai   Szent   Teréz
életében   a   szívinfarktus   volt   az,   ami   õt   késõbbi   útjára   vezette.
Hildegard von Bingenrõl pedig tudjuk, milyen szoros összefüggés volt
migrénes fejfájásai és látomásai között. Egészen biztos, hogy ez a két

  és   arra használja   fel   azt.   hogy   egy   gyógyító   csak   azokat   a betegségeket gyógyíthatja. hogy szívbõl gratuláljunk a betegnek a betegségéhez. hogy hová kíséri el a betegeit. hanem az. akkor annak a "betegség mint út" koncepciójához semmi köze. Ez az elmélet semmilyen indítóokot nem szolgáltat a bûnbakkereséshez.   Ha   visszaél   az   értelmezéssel.   például   azzal   a felkiáltással:   "Azért   van   székrekedésed. ha valaki ezzel az elmélettel és a benne rejlõ filozófiával visszaélve értékítéleteket alkot másokról.   akárcsak   egy   idegenvezetõnek.   Ha   a   gyógyítót   a   belsõ   világok   lélekvezetõjének   tartjuk.   Egy pszichoterapeutától végül is joggal várhatjuk el. hogy az   ember   megbetegszik. hogy szeret másokat bántani. hogy a   betegséggel   a   sors   szólt   bele   az   életünkbe.   félreértette. Aki fegyverként használja a mutatóujját.   Egyes   helyeken   olyan   következetesen ragaszkodnak   ehhez   a   gondolathoz.   az   illetõ   vidéket   már azelõtt meg kell ismernie.   mert   olyan   fösvény   vagy!".nagyszerû ember elfogadta azt az üzenetet. hanem egy alapvetõ hibáé.   Számos   olyan   törzs   van.   hogy   vádoljon   másokat.   így   lehetõséget   kaptak   arra. hiszen ez remek lehetõségeket rejt magában az érintett személy fejlõdésére és tanulására. Az úgynevezett "primitív népek" ebbõl a szempontból jóval elõttünk járnak.   hogy   kilépett   a   paradicsomi egységbõl. amelyet betegsége hozott a számára.   Ez   a betegség   az   egyedüli   dolog   ugyanis. ez arra utal. az többek között azt is elárulja. hogy minden ember alapjában véve bûnös. és mások kórképeit értelmezve vádlón   mutogat   rájuk. hogy mind a saját. és példásan átültette a saját életébe. hogy az egész elméletet úgy.   a   felelõs   kiderítéséhez   nincs   szükség   emberi   közremûködésre.   vagy   pedig   saját   magát   vádolja   a   betegsége miatt. mielõtt odavinné a turistákat.   ami   a   tapasztalatszerzés   új területeire   vezetheti   õt. bûnbakkeresés helyett abból indulunk ki. akkor   neki. Mint ahogy az elsõ kötetben részletesen kifejtettük. hogy egy másik emberrõl értékítéletet mond.   Az   ellentétek   világában   való   lét   szükségképpen   tele   van hibákkal. Nálunk   ennek   a   gondolatnak   csak   a   nyomai   lelhetõk   fel. hogy az   ember   bûnössé   válik. amelyeket testileg és lelkileg már õ maga is   átélt. mivel kivált az egységbõl. Az ezoterikának semmi köze a bûnbakképzéshez. és ezzel ad esélyt a fejlõdésre. .   amelyikben   a   leendõ   sámán egyenesen   vágyik   arra.   Minden   hiba   és   minden   egyes   kórkép   a   tökéletességhez   hiányzó elemekre világít rá.   gondolván.   és   készségesen   el   is fogadják   ezt.   nem   a   mindennapi   életben   elkövetett   kisebb vagy nagyobb hibák következménye.   és   ennek   megfelelõen   lehetõséget   kap   a fejlõdésre. Az ember eredendõ   bûne   annak   következménye. és arra szolgál.   hogy bizonyítsanak. hogy megtaláljuk az egységhez visszavezetõ utat.   hogy   ebbõl   az   alkalomból   egy   nehéz   tanulási idõszakot   kell   átélnie. Ok azt tartják. Teljesen értelmetlen tehát valakinek csak azért szemrehányást tenni. Egyrészt az eredeti bûn közös. mind a kollektív lelki tájakat alaposan bejárja és tudja.   hogy   megkapja   a   beavatási   betegséget. Másrészt legalább annyi okunk lenne arra. Komoly félreértésre utal tehát. mert rá is érvényes a mindannyiunkat összekötõ és alapvetõ tény. Pontosan ez az  Út a teljességhez  (Betegség   mint   út)   célja:   hogy   tanuljunk   a   saját tüneteinkbõl és fejlõdjünk általuk.   Ha   valaki   mégis   a   negatív   értékítéletek   mellett   marad. Nem ez az elmélet motiválja õt. Az. 17 Ha valaki arra használja a betegségek értelmezését. hogy az illetõ személy több szempontból is félreértette az oivasottakat. ahogy   van.

  és   lehetõvé   teszi.   Nem   akkor   keletkezik.   Senkinek   sem   lehet   szemrehányást   tenni   az árnyékáért. a kórképek értelmezésének a munkáját is hátráltatja.   Ezzel   se   jobb.   akkor   a betegség   eséllyé   válik   számunkra.   hogy válaszolhassunk mindarra. Az árnyék az érintett személy számára a definíció értelmében tudattalan. illetve küzdünk meg vele.   Régen   ez   éppolyan magától értetõdõ volt.akkor félreismeri az összes betegség árnyéktermészetét. Vakság önmagunkkal szemben és a kivetítés Nem mások betegségeinek. hiszen a seb már amúgy is ott   van. akkor alig változik valami. Az   eljárás   mindazonáltal   egyáltalán   nem   nehéz. mint amilyen nyilvánvaló manapság az. szívesen   elnézzük   a   magunkéban   lévõ   gerendát.   ahhoz   minden erejére szüksége van. A kivetítés (projekció)   problematikája.   csak   a   tudásunk   és   felelõsségtudatunk   lesz nagyobb.   létünknek   e   legnehezebb   témájával kapcsolatban a lehetõ legóvatosabb bánásmódra van szükség. marad minden a régiben. Ha viszont a   saját   tünetünkrõl   van   szó.   Ezt   viszont   megnehezíti   az   az   általános jelenség. Ha a barátainkról és az ismerõseinkrõl van szó. ami a partnerünk vagy az anyósunk­ apósunk esetében olyan meggyõzõen mûködött. de azért nem olyan nagyon sokra.   A   testünk   szintjén mindannyian   tudjuk   értelmezni   a   bajunkat. hogy rá tudunk mutatni. Ha ezzel   szemben   vállaljuk   a   felelõsséget   a   saját   sorsunkért.   sokszor   egy   nagy   "de"   kerül   a   mondat elejére.   se   rosszabb emberré   nem   válunk.   Ennek   a könyvnek   az   a   célja.   ettõl pusztán csak jobban tudatosul. Hirtelen csõdöt mond az.   az   félreismeri   a   betegség nyújtotta fejlõdési lehetõségeket. hogy a tünetek értelmezése tökéletesen jellemzõ.   hogy   minden kellemetlen és nehéz dolgot kívülre helyezünk át és ott is dolgozzuk fel. hogy átvitt értelemben az ujjunkat   bele   kell   dugnunk   a   sebbe. Ha a lelki síkig hatolva vizsgálunk meg egy betegséget.   Ezt   pedig   a   minõsítés   legalább   annyira hátráltatja.   Míg   mások   szemében   a   szálkát   is   világosan   felismerjük.   akkor   semmi   oka   sem   Ienne   arra. amire a saját mintánk utal.   hogy   fösvény.   amikor   rátesszük   az   ujjunkat. akkor azt találjuk. hanem a sajátunknak az értelmezése jelenti a tulajdonképpeni   esélyt. hogy az ember meglehetõsen vak. sem az elõállt probléma konkrét   tényeit   nem   változtatja   meg. vajon milyen kapcsolata   is   van   a   betegségben   kifejezõdõ   ténnyel. rrii höl fáj. Hosszú távon pedig éppen ennek a bátor lépésnek köszönhetõen kapja meg a Iehetõséget arra.   Ha   tudná. . Ahhoz.   Ha   nem   veszünk   tudomást   errõl   a   tudásról   és   a   vele   járó felelõsségrõl.   Ehhez   pedig   bátorságra   van szükség. hogy   székrekedése   legyen.   az   a   hajlandóságunk.   Az  Út   a   teljességhez címû   munkánkkal   kapcsolatos   tapasztalataink   egy   jellemzõ   mintára mutattak rá. az sem az eredendõ bûnt. Aki   saját   magát   vádolja   a   betegségéért. mint amennyire az értelmezés segíti.   Mindenki   oda   tud   bökni   a mutatóujjával   arra   a   helyre. hogy kis lépésekben és a saját ütemében fedezze fel az ember. 18 19 2.   Épp   ellenkezõleg.   amelyik   panaszokat   okoz   neki.   hogy   az   így   megvádolt   ember   az   értelmezést   sem   tudja elfogadni. és ehhez a környezetétõl is meg kell kapnia a megfelelõ   segítséget. Arról van szó. hogy begyógyuljon. Pontosan ezért   van   az. ha önmagára néz.   hogy   segítsen   megtalálni   az   összefüggést   a testünkben   megtapasztaltak   és   lelkünk   között.

  ami   eltér   a   normálistól.   hogy   az érintett síkkal kapcsolatban alig ad lehetõséget a félreértésre.   hogy   mindannyian   betegek vagyunk.   hogy   mi   az.   hogy   fejlõdjünk   általuk.   ha képesek vagyunk megtenni ezt a nehéz lépést. amelyet maga   mögött   hagyott   a   Paradicsomban.   ritka   egyetértés uralkodik az orvostudomány különbözõ területei között. Ennek megfelelõen az anatómia­ és   élettankönyvekben   ábrázoltakon   kívül   ezen   a   világon   egyetlen egészséges ember sem létezik.   A . Igen csekély a veszélye annak. itt most nagyon is jelenvaló. mindez az önmegismerés és az önmegvalósítás járható útjává válik.   hogy   a   megszokott   gyakorlat   szerint   szövetségre   lépnénk   a beteggel   a   tünete   ellen.   ha   egy   értelmezés   találó.   a   szövetséget   a   tünettel   kötjük   meg.   A tünetek   pedig   lehetõséget   adnak   arra. ugyanilyen szellemben születtek. ha mások betegségein tanulunk meg értelmezni.   Csak akkor   válik   értelmes   és   eredményt   hozó   tudássá   ez   az   elmélet.   míg   a   vallásos gondolkodás és az ezoterikus megdönthetetlen adottságként fogadja el ezt   az   állapotot.   Annyira. Mivel   minden   embernek   vannak   tünetei. és az elveszett egységet keresi. vagy nem elég mély. és   ezért   gyakran   kellemetlen. hogy észrevegyük. akkor vagy nem helyes.   Ha   viszont   egy   értelmezés   elsõ   hallásra kellemesnek tûnik. A hagyományos medicina egyre kifinomultabb vizsgálómódszereivel gyakorlatilag minden embernél   talál   valamit. hogy például a gyomorfekélyt a közvetlenül küszöbönálló  megvilágosodás jeleként  értelmezzük.   Így ismerhetjük   fel.   Mindegyik irányzat   pánaszkodik   e   miatt   az   állapot   miatt.   amelyeket   inkább   betegségstatisztikának nevezhetnénk.   hogy   valamennyien   rendelkezünk   tünetekkel. Akár egészségpolitikai botrányként.   akkor   értékes   útmutatóként   szolgálhat   hiányainkhoz.   Eszerint   az   egészség   a   testi.   hogy   a   hagyományos orvoslásnak   elkötelezett   WHO   (2)   egészségdefiníciója   emlékeztet leginkább   az   ezoterikus   szemléletre. 20 3. mint az árnyékkal végzett munka.   és abban is a segítségünkre van. komoly tanulási feladatról van szó. fõleg az ezoterikus területrõl származó értelmezési rendszerekkel szemben   a   kórképek   szimbolikájának   megvan   az   az   elõnye. A betegségek értelmezése nem más. Ezért az a legegyszerûbb. Más. De ha megtesszük.   Érdekes. Ha megszabadítjuk a tünetet a rátapadt negatív ítélettõl. Ahelyett.   ami   a   betegnek   hiányzik.   Felfogása   szerint   a   poláris   világ   embere szükségképpen nem egészséges.   hogy   egyenesen   abból indulhatunk   ki.   mint   a   hagyományos   orvoslás.   és   amire   a tünetei figyelmeztetik. mely felett képtelenség átsiklani. és az így   szerzett   tapasztalatainkat   saját   magunkra   is   alkalmazzuk. A tünetek átértékelése Az elsõ pillantásra a mai orvostudomány és a mi elméletünk között az a leglényegesebb   különbség. hogy tökéletesebb és egészségesebb ember váljék belõlünk. A természetgyógyászat a még   érzékenyebb   diagnosztizálási   módszereivel   még   annyi   valóban egészséges   embert   sem   talál.   akkor   arra   spontán elutasítással   reagálunk. Azzal kapcsolatban.   hogy   mi   a   tüneteket   pozitívan   értékeljük. szellemi és a szociális jólét állapota. akár az egységbõl való kiválásunk logikus   következményeként   értékeljük.   hogy   mindenkinek   vannak   tünetei.   Az   egészségügyi statisztikák   (1). A test gondoskodik róla.   ezért   egy   olyan   fejlõdési lehetõséggel állunk szemben.   tény   marad.

  Ezt   az energiát   a   kórképek   értelmezése   során   tudatossággal   és   a   témával való elmélyült foglalkozással kell elõteremtenünk. mely szerint az energia mennyisége mindig állandó marad. vagyis a föld­. a légnemû halmazállapotban pedig a szellemi. azzal meg is szüntettük. Mindaz. ha nem veszünk róla tudomást. és így frekvenciájuk is a legmagasabb.   hogy   az   adott   téma   a   szellemi   síkra   kerüljön. hogy azt. hogy az egyik megjelenési forma a másikká változik át. a szó   eredeti   értelmében   a   másik   oldalra   vagy   C.   majd   onnan   még lejjebb. Ha   egy   jégtömböt   felmelegítünk. A rezgésszám a testitõl a szellemi felé   haladva   egyre   magasabbá   válik.   akkor   a   szilárd   anyag   folyékony halmazállapotúra   változik.kérdés   az. hogy ne jelenjen meg helyette valami más. 4. A fizikusok és a kémikusok tudják és be is bizonyítják. A hûtés során visszájára fordul ez a folyamat. Következésképp ahhoz.   energiára   van   szükség. A   betegség   keletkezésének   a   fentiekkel   ellentétes   irányú folyamatában ezt az enegiát megtakarítjuk. A tünetek eltolódása két irányba Az orvosok teljes mértékben magukra maradtak azzal a hiedelmükkel. Ha olyan téma közeledik felénk.   A   mi   témánkra   ez   a következõképpen   vonatkozik:   a   testnek   mint   az   anyagi   világ kifejezõdésének   a   legalacsonyabb   a   rezgési   frekvenciája.   hogy   a   víz   különbözõ   megjelenési formáit   a   vízmolekulák   különbözõ   rezgési   állapota   okozza.   A   folyékony   tartományban   energetikailag   élénkebbek   és magasabb a rezgésszámuk. hogy a szellemibõl   lesüllyedjen   a   lelki   tartományba. a szellemié pedig a legmagasabb. a gõzbõl elõször folyadék. amellyel nem akarunk szembesülni. hogy útmutatóként ismerjük fel és kövessük õket. a levegõelemet látják. 21 hogy   kiküszöböljük   a   világból   a   tüneteket.   és   a   fizika   meg   is   magyarázza   az   energiamegmaradás törvényével.   tehát   víz   lesz   belõle. hogy valami úgy tûnjön el.   C. amikor a szilárd halmazállapotban a materiális.   Ha   ∙   tovább melegítjük.   a   lelki   síkra   emeljük. és ezért hagyjuk. Légnemû  halmazállapotban a legélénkebbek.   Az   árnyék   következésképp .   és   amirõl   úgy hisszük.   a   lelki síké közepes. mindössze az lehetséges.   vajon   tovább   akarjuk­e   folytatni   azt   a   több   ezer   éve sikertelen kísérletezést.   vagy   inkább   veszszük magunknak a fáradságot. Soha semmi sem hagyja magát valóban megsemmisíteni.   Még   ennél   is több energia 22 kell   ahhoz. Teljességgel lehetetlen tehát. ami a legalsó rezgési szinten mint testi tünet csapott le ránk.   a   testünkbe. majd újra szilárd jég lesz.   akkor   tudatossági   energiát   takarítunk   meg.   amit   nem   akarunk   a   tudatunkba   beengedni.   )ung meghatározásával   élve   az   árnyékba   kerül. Az ezoterikus tanok egy ennek megfelelõ felfogásból indulnak ki.   Szilárd állapotban   a   molekulák   építõkövei   viszonylag   alacsony   frekvencián rezegnek. A   fizika   továbbá   azt   tanítja. hogy az ember bizonyos dolgokat csak úgy ki tud iktatni a világból. a folyékonyban a lelki vagy a víz­. Ez magától értetõdik a számunkra.   akkor   a   folyadékból   légnemû   halmazállapotú   pára keletkezik.

A gyomorfekély konkrét példája a tüneteltolás (vagy a tünetváltás) jelenségét   is   segít   megérteni.   és   remek   útmutatóként   szolgálhatnak   a tökéletesség felé vezetõ úton. Ha már ehhez is túl késõ van. Az ember mint egész az énjébõl és az árnyékából áll.   A   fájdalom   megszüntetésének   ez   a   módja.   azaz   megszüntetett   tünetek   egy   másik   helyen   újra elõbukkannak. azaz kémiai úton blokkolják   a   gyomor   vegetatív   idegei   és   a   psziché   (lélek)   közötti kapcsolatot.   csak   ideig­ óráig   hatékony. amelyet magának az érintett személynek kell szolgáltatnia. hogy a tünet az alacsonyabb rezgésszámú síkról   a   magasabb   frekvenciájú   síkra   kerülhessen. milyen lelki gyökerei   vannak   a   gyomorfekélynek.   Abban   hátráltatják   tehát   a   gyomrot.   agyideg)   megfelelõ ágait. A függõleges irányú tüneteltolódásnak megvan az az elõnye.   bármelyik   irányba   próbálkozzunk   is   a dologgal.   Ebben   az értelemben   nincs   olyan   én   és   nincs   olyan   ember. amit szívesen elfogadunk   a   sajátunknak   és   amivel   azonosítjuk   magunkat.   A   tüneteltolás   fogalmát   a   hagyományos   orvoslás   és   a hagyományos   pszichológia   alkotta   meg.   energiára   van szükség.   A   tünetet   a   testi   és   ezzel   a   horizontális (vízszintes) síkon tologatják ide­oda. ez az integrált. és ha felfedeztük. Ami már nincs. mindazt tartalmazza.   A   testre   figyelõ   hagyományos   orvoslás   felfogásában   a tüneteltolás   természetesen   a   testben   zajlik.   A   betegségtünetek   az   árnyék   olyan megnyilvánulásai.   hiszen   az   ily   módon   lekicsinyített   gyomor   számos   más emésztési   problémát   fog   okozni. Ez pedig igazán rövid távú   logika. akkor kiveszik a gyomor egyvagy kétharmadát.   hogy   vertikális   (függõleges) irányba   toljuk   el   a   tünetet:   a   testi   síkról   a   lelki   és   végül   a szellemi síkra. Ahhoz azonban.   hogy   a   tünetek   szervrõl   szervre.   hogy   az "elterapizált".   aki   örömmel találkozna össze az árnyékban rejtõzködõ dolgokkal. inkább megpróbálunk elnézni felette. Hiszen homlokegyenest szemben áll azzal az énnel. általá23 ban   pszichofarmakonokat   kap.   a   lélek   mélyébõl   bukkannak   a   testi   sík (világ) felszínére. fel is dolgozhatjuk õket. mi az a megemészthetetlen valami. Ennek   az   lenne   az   alternatívája. Aki ideges gyomorpanaszokkal keresi fel az orvost. hogy .   Egyszerûen   átvágja   a   bolygóideg   (X. Mivel   azonban   árnyékunk   az   egészségünk   szempontjából   szükséges részünket   alkotja. mely csupa olyasmibõl épül fel.   Ezek   a   gyógyszerek   az   úgynevezett pszichovegetatív kapcsolatok felbontását idézik elõ.   A   megfelelõ kutatás során kirajzolódnak az érzelmileg hangsúlyos témák hátterében meghúzódó tudatossági minták.   mely   az érintett   személy   általános   helyzetén   mit   sem   változtat.   hogy sebészeti   úton   szünteti   meg   a   psziché   és   a   vegetatívum   közötti kapcsolatot. az nem is fájhat. A kettõ együtt alkotja a Selfet. hogy mi magunk emésszük el a saját húsunkat? Ugyanis ez az   a   képlet. Így már   könnyen   hozzáférhetõek.   csak   akkor   válhatunk   minden   szempontból egészségessé.   a   betegek   pedig "szakembertõl szakemberig" vándorolnak. ha integráljuk ezt az árnyékot.   ami   nyomást   gyakorol   a gyomorra.   önmegvalósító   embert   jelenti.   Cinikusan   azt   is mondhatnánk.   Ezekkel   a   lépésekkel   kizárólag   a testet   veszik   célba.   A   hagyományos   orvoslás   következõ   lépése   az. Az orvos   itt   csupán   a   katalizátor   (3)   szerepét   töltheti   be.   Következésképp   önmagunk megtalálásának   az   útja. amit lenyeltünk? Végül is mi vezet oda.   amelyet   minden   gyomorfekély   elénk   állít. hogy megnézzük. amit nem akartunk tudomásul venni és elfogadni.   Kiderült   ugyanis.   amelyek   .   Mi   az.   hogy   a   pszichével együtt   reagáljon.   Tudatos elkötelezettséggel képesek lehetünk arra.

  A   tüdõ   mint   szerv .   Ezzel   a   szakértõ értelmezte az adatokat és a leleteket. amelyet a színházban látott. Michelangelo bármelyik szobrát azért tartjuk nagyra."   Az   élet   számos   területén. A   test   a   forma   tartományában   létezik. Forma és tartalom A   test.   ha   az   összes vizsgálati eredményt  és leletet felolvasva  így szól hozzá az orvos: "és   ezt   az   egészet   tüdõgyulladásnak   nevezzük".   Ezzel   szemben   ha   az   orvos   egy   alapos kivizsgálás   után   ugyanilyen   tény­   és   adatmennyiséget   mond   el   a testünkrõl.   hogy   megkeressük   a mögötte   rejlõ   okot. A következõ példa megvilágítja a tudományos és az értelmezõ medicina közötti   különbségeket. Tizennégy színész játszott a darabban.   a   lélek. amit mond számunkra.   Pedig   ez   az   orvos   ugyanúgy elakadt a formális dolgoknál. mindig a tartalom mögött a helye.   azt   igen   nagyra   értékeljük. Miért éppen   a   test   jelzései   ne   fejeznének   ki   semmit?   Már   azzal   is   az egészségünket szolgálnánk. 5. Coethe   megfogalmazásában   általánosan   elfogadottá   vált   az. A   mi   elméletünk   még   tovább   megy   egy   lépéssel. ahogy a légzés is összeköti a tudatost és   tudattalant. A tüdõ a gázcsere szerve. hogy megkeresné a mélyebben fekvõ okokat.   illetve   a   szellem   függõlegesen   egymás   felett elhelyezkedõ síkjai a forma és a tartalom tartományának felelnek meg..   ez   arra   ösztönöz   bennünket. mint ismerõsünk a színházban.   hanem   ellenkezõleg.   Tegyük   fel. és erre õ így válaszol: "A színpad nyolc méter hosszú.   Mindannyian   ugyanazt   a   levegõt lélegezzük   be. A jelmezeket nyolcvanhat méter lenbõl és negyvenöt méter   selyembõl   varrták.   a   lélek.. A testben a tüdõ két lebenyének összeköttetése megteremti a jobb és bal oldal kapcsolatát.   illetve   a   szellem   a tartaloméban.   hogy   valamelyest   felvilágosították. ezenkívül   a   tüdõ   segítségével   kommunikálunk. nyolc nõ és hat férfi.   a mûvészettõl a technikáig a forma és a tartalom közötti kapcsolat a mai napig magától értetõdõ.   amely   mindkét síkon   ennyire   egyenértékûen   hozzáférhetõ   lenne.   hogy: "Minden   mulandó   dolog   csak   hasonlat.   megoldhatóvá válnak. Csak akkor érzi   úgy   a   beteg. négy méter széles és két méter magas volt. és máris jelentéssel telt meg a mondanivalója az érintett személy számára. ha olyan tudatosan kezelnénk a testünket.   Tudni   szeretnénk. A vallásos és az ezoterikus világ24 szemlélet   szerint   ez   a   párhuzamosság   magától   értetõdik.   Nincs   még   egy   olyan   szervi   funkció.   a természettudományok számára azonban idegen.   A   válasszal   alighanem elégedetlenek   lennénk. Az ókorban minden forma és ezzel minden dolog egy mögötte álló idea megnyilvánulásának számított.   Felteszi   ugyanis   a kérdést: Mit jelent valójában a tüdõgyulladás? A baj 25 megjelenési helye jelzi az érintett síkot.   a   színpadot   harmincöt   reflektorral világították   meg. milyen volt az új darab. Bármilyen fontos is az anyag.   mivel   a   hangszálat   a kilélegzett   levegõ   rezegteti   meg.   akkor   sok   embernek   az   az   elsõ   dolga.   így   a   tüdõnkön   keresztül   vagyunk   kapcsolatban egymással.   Amikor   azonban   a   testünk   küld   fájdalmas   figyelmeztetõ jeleket.   hogy   egy   ismerõsünktõl megkérdezzük.a   tünetek   nem   terjednek   tovább.   mit   akar   jelenteni   a   lámpa villogása."   ­   és   így   tovább. Ha egy technikai eszközön villogni kezd egy figyelmeztetõ   lámpa.   hogy   tablettákkal elnyomja õket anélkül. mint ahogy ezt a gépeinkkél teszszük.

  ahhoz   a   városi   strandvendéghez   hasonlít. Következésképp a tüdõgyulladásban a kommunikáció területén lévõ konfliktus testesül meg. De még ezzel a valamivel mélyebbre behatoló értelmezéssel   kapcsolatban   is   lehetnének   további   kérdéseink.   és   ami   a gyógyításnak   ezt   a   szintjét   illeti. hogy mindkettõ egyaránt   fontos.   világítás   nélkül pedig sötétben maradna a dolog értelme is.   a   küzdelem. és helyénvaló még akkor is.   ha lefordítják   nekik   azt.   ahogy   manapság   az orvostudomány   sem   ígéri   a   test­lélek­szellem   együttes   gyógyulását. miért éppen most.   a   másik gyõz. egyáltalán nem kellett volna orvoshoz menniük.   Mindkét   orvoslási irányzatnak   ugyanaz   az   emberi   test   az   alapja.   hogy   jó   a   strand. A p * sclerosis multi lex lefordítva azt jelenti: "sokszoros me keményedés". a szellemmel pedig már régóta csak a teológia törõdik. konfliktus.   de   nehezményezi.   és természetesen   mi   is   ezeket   használjuk   kiindulópontként. amely a   szövetekben   játszódik   le.   Minek   a   színdarab.   amivel   foglalkoznunk kell.   folyik   a   fegyverkezés. A gyulladás* ­ ahogy a hagyományos orvoslás leletei is minden kétséget kizáróan megmutatják ­ harcos összeütközés. .   illetve   a   kommunikáció   témája   az.   hogy   ezt   a   diagnózist   megtudják.   és   ezzel   a   második   lépés elõfeltételévé   válnak.   az   egyik   meghal.   Ahhoz. kiderül. hogy lefordítjuk a saját nyelvünkre. és az értelmezõ orvoslás egyáltalán nem teszi ezt   feleslegessé. de egyikük sem minden.   aki elismeri. ha csupán kis darabkákat ad hozzá a kórkép nagy mozaikjához.   ha   nincs   színpad   és   színész? Kosztüm   nélkül   legalábbis   kínos   lenne   a   helyzet.   Ezek   teszik lehetõvé   ugyanis   az   elsõ   lépést. Hiszen azt maguktól is tudták már régóta. Aki azt veti a hagyományos orvoslás szemére. A formális   aspektusok   leírásához   elengedhetetlenül   szükséges. 26 Analóg a helyzet a testi mérési eredményekkel és a leletekkel is. Mindebbõl   következik.   Ez   a   második   lépés   pedig   nem   más. A PCPA (4) nevû "ítélet"   hallatán   megrémült   betegek   újra   bátorságra   kaphatnak. hogy több ízületük be van gyulladva. hogy nem segítette hozzá lelke meggyógyításához. hanem csupán a test karbantartásának szerény területére korlátozódik.   amely természetesen nem helyettesíti a Ieleteket és a diagnózist.tehát   az   adott   problematika   síkja. Ha megvizsgáljuk a formát  és a tartalmat.   hogy   a   hagyományos   medicina   fontos   alapot szolgáltat a munkához.   akkor   a kapcsolatok.   Pedig   tengert   senki   sem   ígért   neki.   A   lélek   gondozását   azonban   a   pszichológiára hagyja. A fentiek közül mindegyik fontos.   itt   gyakran   valóban   csodálatos teljesítményekre   képes.   és   ha   róla   van   szó. ez   pedig   már   maga   is   vet   némi   fényt   a   betegség   természetére.   csak   jelentõsen   kibõvíti.   amit   ez   a   négy   betû   jelent:   Primaer (elsõdleges)   Chronische   (krónikus   =   idült)   Poly   (sok)   Arthritis (ízületi   gyulladás).   és folytathatnánk az értelmezést is: Miért éppen velem történik ez. A   hagyományos   medicina   látószöge   beszûkül   a   testre. és miért éppen ez sújt rám? Miben gátol és mire kényszerít ez engem? A diagnózisok értelmezése gyors eljárás. az legyen az elsõ lépés.   mint   a betegség   jelentésének   feltárása. Mivel a diagnózis általában latinul hangzik el.   Más diagnózisok pedig szinte elvesztik ijesztõ jellegüket.   fõ   tevékenységi területei azonban más­más síkon helyezkednek el.   Az   ellenanyagok   harcolnak   a   kórokozók ellen.   azaz   az   értelmezés.   hogy   nincs   kilátás   a tengerre.

  még   pontosabban   szólva   a   saját   természetünké. Ezek sokkal jobban hasonlítanak egymásra.   Természetes körülmények között ugyanis sohase fordul elõ  olyan potencia. Ez pedig fölesküdött a tettes ellen. Amikor a természetgyógyászok azt vetik az orvostudomány 27 szemére. mint általában gondolják.   A   kígyó   a   földhöz   van bilincselve. Ez a világszemlélet a valóban alternatív orvoslás szellemi alapját adja. és abban verseng egymással.   Még   a   legelsõ   és   legkedveltebb   antibiotikum mögött is az Aspergillus penicillinum. 6. hogy az egész állat egy láb (7).   hogy   a   régit.   hogy   nagy   elõszeretettel   nyom   el   mindent   kortizonnal (mellékvesekéreg­hormon). Mindkettõ a múltban keresi az okokat. mint a C30 vagy a D200: A homeopátia mesterséges eljárás. és a leghatásosabb ellenszerekkel próbálja kiiktatni. A homeopátia A   homeopátia   világszerte   a   hagyományos   orvoslással   és   a   jelenlegi természetgyógyászattal is szöges ellentétben ál!.   mely   a   becstelenség.   fájdalom   esetén fájdalomcsillapitó).   az   Aszklépiosz   botján   felfelé   tekeredõ kígyó is ezt mutatja. hanem a legtöbb természetgyógyászati eljárásra (5) is jellemzõ. A homeopátia   ezzel   szemben   egy   cseppet   sem   természetes.   Két   méregfoga   mellett   még   egy kettéhasított   nyelve   is   van. azaz a penészgomba rejlik.   Védeni   pedig nyilvánvalóan az allopátiás szemléletet védi. Még harci eszközeik megválasztásában (6) is sokkal közelebb állnak egymáshoz. következésképp egyértelmûen a   természet   része.   annak   fegyverre   van  szüksége. másrészt erre teszi alkalmassá a formája is. hogy ki találja meg az alapvetõbbeket és ki tünteti el leghatékonyábban a tüneteket.   aki   ­   mintegy   az   ördög karjának meghosszabbításaként ­ az Istennel való szakításra csábítja az embert. Az áldozatát körbefonja.   a   viszály   és   az összeveszés   (két   pártra   szakadás)   szimbóluma.   még   a   jelvénye. ezt kapta büntetésül a bûnbeesésért. Mellesleg az Egészségügyi Világszervezet csak az ötvenes   években   fogadta   el   ezt   az   orvoslás   nemzetközileg   kötelezõ jelvényeként. Itt nem arról van   szó. Õ a szimbóluma az ellentétek világának. ugyanúgy.   a   digitálisz   nem más. és hogy ez a növény természetes­e. a régi homeopátia orvosok nem is szégyellték mûvészetnek nevezni és eszerint gyakorolni a tudományukat.   A   Paradicsomban   a   kígyó   az. csak éppen ezt nem ismerik be.   hogy   a kortizon a szervezet egyik saját hormonja.   a   már   átéltet . mint az alvi28 lág. azt nem   érdemes   vitatni. Elméletünkkel mi is ennek a világszemléletnek vagyunk az elkötelezettjei. Hermann Weidelener vallásfilozófus azt mondja a kígyóról. ugyanis mindkettõ   ugyanazon   a   mechanisztikus   világszemléleten   nyugszik.   A   kígyó   másfelõl rendelkezik   azzal   a   képességgel. és a valóság két pólusa   között   tekeregve   halad   elõre. mint gyûszûvirágkivonat. Ehelyett   szövetkezünk   a   tünettel.A visszavonulás a jelentés síkjáról nemcsak a hagyományos orvoslásra.   akkor   azt   is   meggondolhatnák. Aki a tünetek ellen harcba  száll  (ellenszereket  használó.   és   hozzá   hasonló   alternatívákkal végül   is   támogatjuk   azt   a   kísérletet.   hogy   egy   tünet   ellen   küzdünk   éppen   a   tünet   ellenszerével. Eredetileg   az   orvostudomány   is   mélyen   ebben   a   gondolkodásmódban gyökerezett.   melynek   ugyancsak   a   szimbóluma.   hogy   felvillantson   egy   addig hiányzó elvet a beteg életében.   A hagyományos   orvoslás   legkedveltebb   szívgyógyszere. Ennek a szimbólumnak az emberiség kezdetéig visszanyúló története   van.

radikálisan   maga   mögött   hagyva   évente   egyszer   levedli   a   bõrét,   és
mindent egészen elölrõl kezd.
Mint   azokban   a   régi   idõkben,   amikor   a   kígyókat   ott   tartották
Aszklépiosz   szent   templomában,   a   mai   napig   is   az   az   orvosok
tulajdonképpeni és legfontosabb feladata, hogy a polaritás mérgét (e)
olyan ajándékká változtassák, amitõl fejlõdhet és gyógyulhat a beteg.
A  homeopátiás   orvoslás   látásmódjában   és   cselekedeteiben   is   a
kezdetektõl fogva ezt a gondolatmenetet követi, egészen a gyógyszerek
elõállításáig. Olyan mérgekbõl, mint az arzén vagy a Lachesis (9), a
homeopátia   orvosságot   készít,   mégpedig   úgy,   hogy   hígításokkal
fokozatosan   megszabadítja   õket   az   anyagszerûségüktõl.   Ez   az
úgynevezett   potenciálás   nem   is   hígítás,   hanem   összerázás,   illetve
dinamizálás, mint ahogy ezt a homeopátia hangsúlyozza is. Emellett az
õsanyag   vagy   õstinktúra   minden   hígítási   lépéssel   egytizedére   (D
potenciák,   a   D   a   decimálist   jelenti)   vagy   egyszázad   részére   (C
potenciák,   a   C   centestimálist   jelenti)   csökken,   és   mintájuk   minden
hígítási   lépéssel   átmegy   a   hordozóanyagra   (10).   Az   ilyen   módszerrel
készített   potenciák   a   D   23   felett   már   semennyit   sem   tartalmaznak   a
kiindulási anyagból, csak a teljes  és az eredeti mérgezõ jellegétõl
egészen   megfosztott   információt.   Ez   az   információ   pedig   a   szellemi
tartományba   tartozik,   mert   legyõzte   az   alacsonyabb   rezgésû   anyagi
síkot. Testi mivoltától megszabadítva és egy magasabb síkra átemelve
igazi   gyógyírként   hathat.   Olyan   információt   ad   a   betegnek,   amely
hiányzott belõle, és így egészségesebbé teszi õt.
A   homeopátiás   gyógyszereket   a   gyógyszervizsgálatok   során   ismerik
meg.   Az   egészséges   orvos   az   adott   szert   alacsony,   azaz   még   anyagot
tartalmazó   potenciában   beveszi,   és   regisztrálja   az   így   kiváltott
tüneteket. Ha a betegnél ugyanolyan vagy hasonló tünetek lépnek fel,
akkor   általában   magasabb,   azaz   anyagmentes   formában   kell   kapnia   a
szert,   mely   mint   tiszta   információ,   csakis   a   gyógyuláshoz   vezethet,
amennyiben a gyógyszerkép fedi a tüneti képet.
Minden   kórkép   egy   olyan   idea,   illetve   minta   testi   szintre   süllyedt
kifejezõdése, amely hiányzik az emberbõl. Ezt egy hasonló gyógyszeres
vagy szellemi információval kezelni le29

het.   Az   elsõ   esetben   homeopátiáról   beszélünk,   a   másodikban   a   minta
tudatosításáról   vagy   a   betegség   értelmezésérõl.   Az   információ   saját
természeténél   fogva   magasabb   rezgési   szinten   van,   mint   a   testi
probléma.   Ha   sikerül   visszahozni   a   problematikát   erre   a   magasabb
szintre, a méreg ajándékká válik. Az árnyéknak a tünetegyüttesben való
megnyilvánulása az árnyék megvilágosításához vezet, és a betegség az
önismerés útjává válik.

7. Az okkeresõ játék
A   hagyományos   orvoslást   az   ok­okozati   összefüggésekrõl   alkotott
elmélete gátolja abban, hogy megértse a betegségek tartalmát, illetve
üzenetét.   A   természettudományokhoz   hasonlóan   abból   indul   ki,   hogy
mindennek   megvan   a   múltban   fellelhetõ   oka.   Azt   tartja   feladatának,
hogy ezt az okot megtalálja és megküzdjön vele.
Az   a   feltûnõ   ebben   az   ok­okozati   koncepcióban,   hogy   rendkívül
korlátozó   jellegû.   Csak   egy   irányba,   nevezetesen   a   múltba   lehet
elindulni, és csak egyszer, legfljebb kétszer tehetjük fel a "miért"
szabványkérdést.   Természetesen   más   irányban   is   kereshetnénk,   és
tetszés szerinti ideig folytathatnánk a további kérdezõsködést. Miért
fáztam meg? "Mert két nappal ezelõtt belélegeztem a kórokozót."  Így
hangozhatna a hagyományos orvoslás számára elfogadható válasz. Na de

miért   tudtak   megtámadni   ezek   a   kórokozók?   "Mert   az   immunrendszerem
legyengült."   Ám   itt   is   tovább   kérdezhetünk:   Miért   gyengült   le   az
immunrendszerem? Olykor a válasz az öröklésre hivatkozik a következõ
mottóval:   "Mert   ezt   az   immunrendszert   örököltem   a   szüleimtõl."   Ám
miért éppen ilyen immunrendszert kaptam a szüleimtõl? A felelet most
már elõkeríti a nagyszülõket is, akik szintén a szüleiktõl örököltek
stb.   Végül   aztán   Ádámnál   és   Évánál   és   annál   a   kérdésnél   landolunk,
hogy: "Miért kaptak az elsõ emberek ilyen immunrendszert útravalóul?"
"Tudományosabban" ugyanezzel a kérdezési technikával eljutnánk akár az
õsrobbanásig   is.   A   következõ   kérdésre   adott   válasz   mindenesetre
ugyanilyen   nyitott   marad:  Az   isten   szerelméremiért   robbant   olyan
hirtelen?
A kauzalitás elve csak az elsõ pillanatban tûnik olyan meggyõzõnek, a
másodikra   már   kiderül,   hogy   megvannak   a   maga   meglehetõsen   gyenge
pontjai. A leggyengébb ezek közül is

30

az, hogy bizonyíthatóan nem felel meg a valóságnak, mint ahogy
azt   a   modern   fizika   is   tanúsítja.   Ez   a   legfejlettebb
természettudomány   átlépte   a   mechanisztikus   és   a   kauzalitásra
felépített világkép határait és meg is cáfolta ezt a világképet.
Ehhez a nem csupán az orvostudomány számára döntõ fordulóponthoz
az atom belsejében elhelyezkedõ egészen pici részecskék kutatása során
jutottak el a fizikusok. Azt találták, hogy a fény fotonjáig bezárólag
minden   részecskének   van   egy   tükörképszerû   ellenpólusa   (11   ).   Minden
részecskéhez tartozik tehát egy ikerrészecske, mely amannak mindenben
az ellentéte. Egy kísérlet során, amely még Einstein nevéhez fûzõdik,
az   ikerrészecskék   egyikét   valamilyen   hatásnak   tették   ki,   míg   a
másikkal   nem   csináltak   semmit.   Meghökkentõ   módon   kiderült,   hogy   a
befolyásolt   részecskénél   beálló   állapotváltozás   a   nem   bolygatott
részecskét   úgy   változtatta   meg,   hogy   az   továbbra   is   az   ikerpárja
ellentéte legyen. Még meglepõbb volt az, hogy a két változás egyazon
pillanatban   történt,   és   ezzel   a   ,   hírközlés   minden   formája,   mint
magyarázó elv, kiesik.
Az angol )ohn Bellnek sikerült aztán matematikailag bizonyítania,
hogy   az   egyazon   forrásból   származó,   úgynevezett   fáziskötött
részecskék   örökre   összetartoznak,   méghozzá   logikailag
érthetetlen,   akauzális   módon.   A   Bell­teoréma   még   egy   lépéssel
tovább megy, és azt állítja, hogy mindez nemcsak a szubatomikus
részecskék   esetében   igaz,   hanem   hogy   ez   a   törvény   általános
érvényû.   Ezzel   megcáfolták   a   kauzalitást,   illetve   egy   olyan
magyarázó   modell   szintjére   süllyesztették,   amely   a   valóságnak
csupán a megközelítését teszi lehetõvé.
Ha   meggondoljuk,   hogy   a   tudomány   szerint   univerzumunk   egy
robbanásból,   az   úgynevezett   õsrobbanásból   keletkezett,   akkor
csupán egymással összeköttetésben lévõ részecskékbõl kell állnia.
És pontosan ebbõl indulnak ki a Kelet szent írásai is. A hindu
védák és a buddhizmus szutrái szerint a valóság minden aspektusa
folyamatosan   minden   más   aspektusával   kapcsolatban   áll.   Most,
amikor a fizikusok metafizikainak tûnõ eredményeket mutatnak fel,
nem   arról   van   szó,   hogy   a   modern   és   az   ókori   tudomány   közelít
egymáshoz, mint ahogy azt elõszeretettel szokták gondolni, hanem
arról,   hogy   a   természettudomány   egyoldalúan   közeledõ   lépéseket
tesz a bölcseleti tanok idõtlen tudása felé.

Ha a kauzalitást megcáfoljuk, akkor felmerül a kérdés: miért kell
továbbra is tartani magunkat hozzá? A kauzalitás teljes

31

kizárásával   ­   legalábbis   ebben   a   társadalomban   (12)   ­   nem
boldogulhatnánk  mivel   a  gondolkodásunk,   beleértve   még   a   nyelvet   is,
kauzálisan   meghatározott   (ahogy   ezt   például   ez   a   mondat   is
bizonyítja). Mindenesetre semmi okunk sincs rá, hogy ragaszkodjunk a
kauzális   gondolkodás   korlátozott   alformájához,   mint   amilyen   a
tudományos gondolkodás is. A kauzalitást, mint a rendelkezésünkre álló
magyarázó   elvek   legjobbikát,   tovább   tágíthatjuk,   mint   ahogy   ezt   már
Arisztotelész   is   megtette.   Amint   nagyító   alá   veszünk   egy   olyan
egyszerû folyamatot, mint mondjuk egy sportesemény, azonnal kiviláglik
a   görög   mester   tágabb   kauzalitásfelfogásának   elõnye.   Még   egy
százméteres   futás   is   túl   hosszú,   ezért   vágjunk   ki   belõle   egy   kis
részletet, mondjuk a startot. Arra a tudományos kérdésre: "Mi az oka
annak,   hogy   a   sportolók   hirtelen   futásnak   erednek?"   van   egy
tudományosan   elfogadott   válasz:   az   ok   a   startpisztoly   hangja.   A
múltból   a   jelen   felé   hat,   mindig   kéznél   van,   és   a   lövés
megismételhetõ.
Ám   könnyen   lehet,   hogy   valaki   nem   elégszik   meg   ezzel   a
magyarázattal.   Nyomban   azt   mondja,   hogy   a   sportolók   egy   sokkal
fontosabb oknál fogva ugranak fel, mégpedig azért, mert meg szeretnék
nyerni   az   aranyérmet.   A   lehetséges   gyõzelem   azonban   a   startnál   még
csak a jövõ zenéje, ezért a tudomány ezt mint okot nem fogadhatja el.
Arisztotelész   szemlélete   szerint   minden   történés   hátterében   egy
mintaoknak kell lennie. A százméteres futás esetében ezt a szerepet a
játékszabályok töltenék be. Ezek például megtiltják, hogy a sportoló
kerékpáron tegye meg az utat vagy más, nem megengedett segédeszközt
használjon.   Csak   a   "százméteres   futás"   már   régóta   létezõ   mintája
alapján   tudják   a   sportolók   egyáltalán,   hogy   melyik   irányba∙kell
nekilódulniuk. Végül pedig ott van még a materiális alap, illetve ok,
a salakpálya, az izmok stb., amit a tudomány is elfogad. Egy helyett
most négy okunk is van, és még ezzel sem feleltünk meg a valóságnak,
ám egyre közelebb kerülünk hozzá.
Ha   a   betegségtünetek   értelmezésében   felhasználjuk   ezt   a   négy   okot
attól   a   hagyományos   orvoslás   természetesen   még   nem   válik   hamissá.
Kizárólag annyí történik, hogy azt az egyetlen okot, amelyet  õ szem
elõtt tart, kiegészítettük és kibõvítettük.
A megszokás és a vakság önmagunkkal szemben gyakran
azt vonja maga után, hogy éppen a saját fontos betegségeink 32

esetében a "jól bevált" monokauzalitás karjaiba menekülünk. Így aztán
a saját tüdõgyulladásunkat megint csak a kórokozók nyakába varrjuk, és
ezért   nem   is   tesszük   fel   a   további   kérdéseket.   A   kórokozók
természetesen   minden   tüdõgyulladásban   szerepet   játszanak,   õk
szolgáltatják   a   múltból   ható   okot.   Ám   hogy   nem   egy   személyben
felelõsek a tüdõgyulladásért, azt az a tény is bizonyíthatja, hogy a
legtöbb   egészséges   ember   is   ott   hordozza   a   tüdejében   ugyanazokat   a
kórokozókat, és mégsem betegszik meg tõlük. Ha azonban egy egészséges
személyt mondjuk egy súlyos autóbaleset után beszállítanak az intenzív
osztályra, akkor ugyanezek a kórokozók hirtelen aktívvá válnak benne.
Nem azért olyan nagy a tüdõgyulladás veszélye az intenzív osztályon,
mintha   ott   hemzsegnének   a   kórokozók.   Ennek   ugyanis   éppen   az
ellenkezõje igaz; sehol sem üldözik és tizedelik õket olyan mértékben,

mint   éppen   ott.   A   tüdõgyulladás   fontosabb   oka   a   kommunikációs
konfliktus,   és   ez   nyomban   meg   is   testesül,   mihelyt   a   beteg   összes
kapcsolata csupán gumicsöveken keresztül tartható fenn. Ahogy minden
esetben   meglelünk   egy   funkcionális   okot,   ugyanúgy   megtalálhatjuk   a
cél­,   illetve   az   õsokot,   és   rábukkanhatunk   egy   mintára,   amelybe   az
egész történés beleillik.

8. Analógia és szimbolika

Még   ha   visszanyúlunk   is   Arisztotelész   négy   alapokához,   a   "betegség
mint út" filozófiája nem annyira a kauzális, mint inkább az analógiás
gondolkodáson alapszik. Megint csak a fizika tárhatja fel elõttünk az
utat e felé a bölcsesség felé. A fizikusok a szimmetriát állították a
kauzalitás helyére, és elmagyarázták, hogy a számunkra még felfogható
utolsó törvények a szimmetria törvényei. A szimmetriafelfogás közelít
a   régi   orvostudomány   analógiás   gondolkodásához,   ezt   fejezi   ki
Paracelsus   mondata,   a   "Mikrokozmosz   =   makrokozmosz",   vagy   minden
ezoterikus tanítás alapmondata, a "mint fent, úgy lent, illetve mint
kint, úgy bent". Amikor a formát és a tartalmat, a testet és a lelket,
az embert és a világot (13) analóg módon látjuk, közelebb vagyunk a
valósághoz,   mint   amikor   okokat   keresünk.   A   fizika   ugyanis
bebizonyította, hogy nem a kauzális egymásutániság, hanem a szinkron
egymásmellettiség határozza meg a világot.

33

Ennek a világfelfogásnak nem az analízisben, hanem a szimbolikában
van a kulcsa. Ez áll a tünetek értelmezésének középpontjában is. Mint
minden más képet, a kórképet sem az anyaguk elemzése, hanem inkább a
kontemplatív   (14)   szemlélet   segítségével   tudjuk   egész   mivoltukban
felfogni. Ha egy festmény mondanivalójára úgy próbálunk rájönni, hogy
egyre   kifinomultabb   elemzésnek   vetjük   alá   az   anyagát   ­   kudarcot
vallunk. Végül is a kezünkben lesznek a festékpigmentek összetételével
kapcsolatos   számadatok,   de   a   kép   õszi   hangulatát   ezek   nem
érzékeltetik.   Azt   inkább   a   színek   szimbolikája,   mint   kémiai
összetétele adja. Ahhoz, hogy egy festményt értelmezzünk, valamennyi
benyomásunkat   egyetlen   összbenyomássá   kell   egyesítenünk.   Az   egész
több, mint a részek összege.
A   "szimbólum"   szó   a   görög   symbolunrból   származik,   ami   annyit
jelent,   mint   összedobálni,   összeilleszteni.   Ahhoz,   hogy   a   kórképek
értelmezése során képesek legyünk az embert a maga egész mivoltában
megérteni,   valamennyi   különálló   megfigyelésünket   és   benyomásunkat
egyetlen   mintába,   illetve   az   összes   kis   jelképet   egy   átfogó
szimbólumba kell illesztenünk.
A   modern   fizika   legitimációja   ellenére   az   analóg   gondolkodás
továbbra is könnyen háttérbe szorul az analitikus gondolkodás mögött.
Ennek   ellenére   sokkal   nagyobb   szerepet   játszik   az   életünkben,   mint
amekkorát   szívünk   szerint   beismernénk.   Amikor   elsõ   alkalommal
találkozunk valakivel, kialakul bennünk egy kép, amely a szimbólum­ és
az   analógiaértésen   alapul.   Még   ha   az   intellektusunk   figyelmeztet   is
arra, hogy az elsõ benyomás csal, gyakran hosszú idõre van szükségünk
ahhoz,   hogy   ezt   elfogadjuk.   Amikor   meglátogatunk   valakit   a   lakásán,
kialakul bennünk egy kép az otthoniakról és ezáltal róla is, ugyanúgy,
mint   amikor   az   autójába   beszállni   látjuk.   Mindez   egy   többé­kevésbé
tudatos szimbólummegértésen alapszik.

Ha jobban megnézzük, maga a természettudomány is az összehasonlító
gondolkodáson   alapszik,   ugyanis   minden   mérésben   jelen   van   az
összehasonlítás és a kapcsolatba, illetve analógiába állítás mûvelete.
Akár   távolságot,   akár   hõmérsékletet   vagy   nyomást   mérünk,   mindig   egy
hitelesített skálával való összehasonlításra vagyunk utalva. Mivel a
természettudománynak a mérés az alapja végül is rnondhatjuk, hogy maga
is az összehasonlító gondolkodáson alapszik.

34

Egyik   kedvenc   tudománya,   a   statisztika   terén   még   világosabban
felismerhetõ,   milyen   közel   is   áll   a   medicina   az   analógiás
gondolkodáshoz. Mindig újra és újra belebotlunk azokba a kísérletekbe,
amelyek   statisztikákkal   igyekeznek   bizonyítékokat   szolgáltatni.   A
módszer ismert  és igen csábító. Az ember megkérdez száz heroinfüggõ
személyt, hogy fogyasztott­e heroin elõtt valamilyen cannabisterméket,
például   hasist   vagy   marihuánát.   Ha   90%­uk   igennel   válaszol,   akkor
máris kész a "bizonyíték", hogy a cannabis (indiai kender) a heroinhoz
vezetõ elsõ drog. Ami logikusan cseng, még sincs semmiféle bizonyító
ereje. Mert ha másképp kérdezünk, statisztikailag "bebizonyíthatjuk",
hogy   a   tej   a   legveszélyesebb   drog   a   világon,   ugyanis   a
heroinfüggõségben   szenvedõk   100%­a   és   minden   alkoholista   is   tejjel
kezdte annak idején. Egyáltalán nem arról van szó, hogy lebecsüljük a
statisztikát, hanem épp ellenkezõleg arról, hogy az alapjául szolgáló
összehasonlító   gondolkodást   rehabilitáljuk.   A   statisztikák   fontos
dolgokat   mondhatnak   el,   épp   csak   bizonyítani   nem   tudnak   semmit.   A
mérési   eljárások   és   a   statisztikák   egyaránt   azt   mutatják,   mennyire
elterjedt az analógiás gondolkodás. Az a tény, hogy nem akarjuk ezt
tudomásul venni, nem sokat változtat a dolgon.

9. Formaadó mezõk

Mivel   nincs   olyan   régi   kultúra   és   nincs   olyan   modern   társadalom,
amelynek   ne   lennének   meg   a   maga   rítusai,   kiindulhatunk   abból,   hogy
ezek szükségképpen hozzátartoznak az emberi élethez. Eddig még kevés
kutatás   foglalkozott   hatásosságukkal.   Csak   az   elmúlt   évtizedben
született   meg   egy   ezzel   kapcsolatos   teória.   Sheldrake   kísérletekkel
igazolta,   hogy   különbözõ   élõlények   olyan   kapcsolatban   állnak
egymással, amely logikus magyarázatokkal nem megfogható. Posztulálta
az úgynevezett formaadó mezõket, amelyek anélkül közvetítik ezeket a
kapcsolatokat,   hogy   ehhez   anyagra   vagy   információátvitelre   volna
szükségük.   Különbözõ   kísérletek   bizonyítják,   hogy   az   élõlények   egy
közös mezõben meghatározatlan módon összeköttetésben vannak egymással,
egészen   hasonlóan   ahhoz,   mint   az   atomfizikusok   ikerrészecskéi.
Ugyanabban   a   pillanatban   ugyanazon   a   rezgési   síkon   rezegnek,   és
majdnem úgy viselkednek, mint egy élõlény. A dolog egy nagy halrajhoz
vagy

35

egy   gabonamezõhöz   hasonlítható,   amelyen   végigsöpör   a   szél.   A
megfigyelt   helyzetekben   az   élõlényeknek   idejük   sincs   arra,   hogy   a
megszokott értelemben véve fe!vegyék a kapcsolatot egymással.
Az amerikai Condennek az embereknél is sikerült hasonló
jelenségeket   kimutatnia.   Egy   különlegesen   lassító   kamerával   filmre
vett egymással kommunikáló személyeket. Ebbõl aztán kiderült, hogy a

  A "reagálás" szó itt tulajdonképpen nem is megfelelõ.   ha egyszerre lépõ csapatok menetelnek át rajta. és eggyé válhatnak  a zenével.   hogy   itt   sokkal könynyebben megy a meditáció.   miért   nem   helyettesítheti   a koncerttermet a technikailag egyre tökéletesebb gépi zene. de mindegyiknek a maga reakcióidejével   kellene   követnie   a   jelzéseket   és   átültetnie   a   maga hangszerére. Iáthatatlan és mégis érezhetõ mezõkkel végzett gyakorlati tapasztalatok teszik lehetõvé a meditációt is. hogy. mintegy a tértõl függetlenül. mert a zenészek eggyé válnak a mintával.   Olyan   összefüggésnek   bukkantunk   a   nyomára   az   organikus élet   területén. Miként lehetséges.   mennyire   megnõ   a   veszélye.   Lejárt   az   idõ.   és ugyanazok   a   tankok. A keleti blokk   rezsimjeinek   majdnem   ugyanabban   a   pillanatban   lezajló összeomlása   egy   mintaszerû   mezõ   erejét   mutatta.   Majdnem   minden   kolostorban   voltak   meditációs   termek.beszélõ   és   a   hallgató   ugyanabban   a   pillanatban   egészen   pici. úgynevezett   mikromozgásokkal   összeköttetésben   állt   egymással.   és   elvitték   õket   egy   atom­tengeralattjárón   az   anyától körülbelül ezer kilométerre. Ha a csoport egy   lényként   mozog. Illusztrálhatja ezt az a tény is. ha egyszerre lépnek a katonák. Hogy milyen nagy az összhang és a rezonancia ereje. hogy nemritkán egyszerre   találnak   fel   valamit   a   világ   különbözõ   részein. szintén érezhetõ mezõt hoznak létre. a karmesterrel. melyeknek tagjai összhangban vannak egymással.   amely   az   elemi   részecskefizika   megmagyarázhatatlan összefüggéseinek felel meg.   hogy   leszakadjon   a   híd. a zenészekkel és   a   többi   nézõvel.   A   logikusan   elvárható   káosz   helyett   szimfónia.   amelyeket kizárólag   erre   a   célra   lehetett   használni. az a zene öszszekötõ mintájának tudható   be.   az   megtapasztalhatta.   azaz együtthangzás keletkezik.   az   anya   mérhetõen   "reagált"   a   dologra.   hirtelen   már   nem   tudtak   mihez   igazodni.   amelyek   évtizedek   óta   gondoskodtak   a   temetõi nyugalomról. Itt olyan harmónia uralkodik.   Egy   nyúlanyától   elvették   a kölykeit. Kialakulhatnak ilyen mezõk nagy távolságokat átfedve is. és mélyebbre visz. Egy   hangversenyteremben   bárki   megtapasztalja   az   ilyen   tértõl   és idõtõl független mezõket. az 36 egyik õsi kínai mozgásmeditációnál ez különösen érezhetõ. mint otthon a saját hálószobánkban vagy akár a repülõgépen  ülve. A Tai Csinál.   egy   drasztikus   kísérlet   azonban   megoldhatatlan problémák   elé   állítja   ezen   a   téren. Azok a nagy csoportok. Hogy mégsem ez történik.   Egy   õsi   katonai tapasztalás szerint könnyebben megy a menetelés. mely az eddigi kritériumaink szerint megmagyarázhatatlan.   Ez   az együttrezgés   az   autista   gyerekek   kivételével   minden   embernél kimutatható. tehetjük fel   naivan   a   kérdést. amelyben már ezer   éve   meditálnak   emberek. Még a politikában is megjelent ez a tapasztalat. Ezekkel a logikai úton felfoghatatlan.   Míg   a   sarokba szorított   intellektus   ezekre   a   példákra   még   kereshet   más magyarázatokat   is. helyesebb . azt az is mutatja.   Ez   a   titka   annak.   hogy   olyan   sok   különbözõ   zenész   olyan   sok különbözõ reakcióidõvel ugyanabban az  ütemben játszik? Természetesen mindannyian ugyanarra a karmesterre figyelnek. és egy   Iényként   cselekszenek.   óriási   erõk   keletkeznek. Akinek volt alkalma olyan teremben meditálni. Amikor egy elõre meghatározott idõpontban megölték   a   kisnyulakat. hiszen az anyának semmiféle alapja nem volt arra. bármire is reagáljon.   és   hogy ugyanazok   az   eszmék   ugyanabban   a   pillanatban   különbözõ   helyeken   is felmerülnek.   nehogy   megzavarják   a légkörét.   A   hallgatók   is   ráhagyatkoznak   erre   a mintára.

Miközben   mi   még   mindig   azt   gondoljuk. hogy a mai fizika és biológia annak a   mély   valóságnak   a   nyomában   jár.   hogy   manapság   megint odafigyelnek az olyan régi tanításokra.   A   formaadó   mezõkben   történõ   jelenségek szinkronban   vannak   egymással.   itt   azonban   az   idõ   nem   jutott szerephez.   amely   váratlanul megszakadt. hogy valamit is meg kellene   érteniük   belõle.azt   mondani. Kézenfekvõnek tûnik a számunkra.   Ezért   aztán   érthetõ.   amelyet   a   keleti   szent   szövegek különbözõ szinteken szinkron lefutó nagy mintaként írnak le.   hanem   a   rituális   cselekedetek   végrehajtása által válnak a fiatalok e világ részeivé anélkül. Mi. ebbõl a gyanúbóf bizonyosság lesz.   de   ok­ okozati szempontból semmi sem 37 feltételezi egymást.  és ezért nem is tudunk erõs mezõket felépíteni.   automatikusan   nyitva   áll   elõttük   annak   minden   lehetõsége. .   és   a   kauzalitás   pusztán   csak   gondolkodási hiba.   egy   mezõ   kötötte   össze   a   kölykeivel.   és   kauzálisan   nem   lehet   megmagyarázni õket. Fölmerülhet bennünk a gyanú.   még   ha   oly   hihetõ   is.   A   reakcióhoz   idõ   kell.   Ha   megnézzük   a   régi   beavatási   szertartásokat   és gyógyító rítusokat.   hogy   a   világ   legkülönbözõbb okoknál   fogva   mozgásban   van.   minden   mindennel   összefügg.   Ha   egyszer   már   bevezették   õket   az   új szférába.   hogy   ilyen   mezõket   felépítsenek   és   a   valóságba horgonyozzanak. akik már nem hiszünk a rítusokban. amelyben mindennek   megvan   a   saját   helye.   hogy   az   ifjaknak   elmagyarázzák   a felnõttvilág   szabályait. miszerint az ember és a világ egy (15). alig vagyunk képesek akár csak elképzelni is az efféle dolgokat. hogy a rituálék hatását a formaadó mezõk elvével hozzuk összefüggésbe. A pubertáskori beavatások   során   nem   az   történik.   a   modern   fizika   máris   az   ellenkezõjét bizonyítja:   a   valóságban   egy   számunkra   megmagyarázhatatlan szinkronicitás   uralkodik. A rituálék a legközvetlenebb módon képesek   arra. Az analógia tan cseng egybe leginkább a formaadó mezõk   elméletével. mint amilyen Paracelsusé is.

  és   a   tárgyalás   befejeztéig   felhagy   azzal.   mely mind   a   maga   rítusjellegébõl   él. E szemlélet mellett még meglepõbb. Igazságszolgáltatásunk   arra   épül   fel.   melynek   során   a   felek   saját   kezû aláírásukkal   ismerik   el.   Többször   is   megnézzük.   a bérmálás. Minden   szerzõdéskötés. Társadalmunk rituáléi Az   ismert   régi   kultúráknak   kivétel   nélkül   volt   egy   közös   vonásuk: életük   különös   átmeneti   szakaszaira   szimbólumokból   rituálékat alkottak.   hogy   tekintettel   lenne   a   saját   vagy   az elítélt ember személyére.   Ezeknek   a   cselekvéseknek nincs   semmilyen   logikailag   követhetõ   értelmük.   de   a   mindennapjaikra   és   a   mindennapok   feladataira   is megvoltak   a   rítusaik. A rituális   jelleg   minden   tárgyalás   erõsen   szertartásszerû   menetében megnyilvánul.   és   gondolja   úgy. 38 II. és egyszer csak azt vesszük észre.   annak   ellenére.   az   esküvõ   és   a   temetés. hogy lépteinkkel önkéntelenül követjük a járda kövezetének mintáját.   a   ház   kapuját. A jogrend majdhogynem egyetlen (szerzetes) rendnek felel meg.   az   eljegyzés. 39 ha   nem   azért.   Mindennapjainkat   apró kényszerszertartások töltik ki.   hogy   saját egyéniséggel   és   véleménnyel   rendelkezõ   magánember   legyen. A vonaton ülve ugyanilyen kényelmesen elkezdjük számolni   az   elsuhanó   villanyoszlopokat.   Van   néhány   közkedvelt   szertartásunk. csak a szabályoknak és a jog rítusainak veti alá   magát.   hogX  a   társadalom   tagjai hisznek a jogszolgáltatás régi rituáléjában. hogy a háttérben milyen sok rituálét átmentett a mi felvilágosult korunk.   a   keresztelõ.   hogy   kihúztuk­e   a konnektorból   a   csatlakozót   és   így   tovább. Betegség és ri tuá lé 1.   hogy   nélkülük   is elboldogul. és el is ismerik azt.   hogy tényleg   bezártuk­e   az   autót. A bírák. megfelel   a   rituálé   kritériumainak.   azaz   nem   kizárólagosan   a   törvénykönyv   betûinek engedelmeskedik. Például megyünk a járdán.   Az   ember   nem   írhatja   oda   géppel vagy   névbélyegzõvel   a   nevét. Az ilyen mindennapos és látszólag   mellékes   apróságok   mellett   egész   sor   fontos   rítussal   is rendelkezünk.   Mi   másért   öltené   magára   egy   felnõtt   bíró   azt   a különös ruhát és parókát. a védõ és az ügyész talárjai megannyi jelentéssel terhes rituális   öltözék.   A   rituálék   tipikus módon csak magáért a cselekvésért folynak le.   Ám   ezek   mellett létezik   számtalan   félig   vagy   egészen   tudattalan   cselekvés   is. Észrevétlenül vagy szándékosan   figyelmen   kívül   hagyva   még   mindig   rítusok   uralják   a társadalmat.   Ha   ez   nem sikerül   neki.   hogy   )ustitiának   rituális   szolgálatot   tegyen?   A   bíró anélkül   végzi   a   feladatát.   hogy   úgy   sokkal . akkor elfogódottnak nyilvánítják és elutasítják.   Csak   a   modern   ember   tartja   túlhaladott babonáknak   a   szertartásokat.   hogy   tudatában   vannak   a   tényállásnak.

 A rituálék nem logikusak.   de   amennyiben   mindenki tiszteletben   tartja   õket. Nélkülük lehetetlenné válna a társadalomban való együttélés. hogy hajdan tudatos mintákba mélyesztették gyökereiket.   Condoljunk arra. mélyre   nyúló   gyökereik   miatt   idõnként   csõdöt   mondanak. mint   a   tudatosak. melyek   biztonsággal   lehorgonyoznák   õket   a   felnõttvilág   egészen   más szabályainak és szimbólumainak a mintájában.   A   mai   fiatalságnak   sokkal   nehezebb felnõtté válnia.   Ezek   a   formák   kifejezetten   szívós   természetüket   annak köszönhetik. Azok a kísérletek pedig. ezeknek a számunkra megmaradt utolsó relikviái.olvashatóbb   lenne. Az átmenetek rituáléi Az élet átmeneti stádiumai megkövetelik és minden idõben meg is kapták a maguk rítusait.   a   mai   fiatalság   kénytelen pótrituáléat találni magának.   A   politikai   szerzõdések   esetében   a   ratifikálást követõ   ünneplés   rituális   jellege   különösen   szembeötlõ. Míg az archaikus kultúrák bíztak a pubertáskori szertartások beavató erejében.   és   így   szükségképpen   veszítenek   a jelentõségükbõl. hogy a tudatosság csökkenésével a lelki   töltés   is   csökken. A közlekedési szabályok és táblák önmagukban   véve   teljesen   értelmetlenek. már csak afféle szokásokká zsugorodtak. Eredeti   értelme   már   rég   feledésbe   merült.   és   továbbra   is   keretet   biztosítanak   a   társadalom számára.   A   modern   ipari   társadalomban   pedig   a   rituálék tendenciaszerûen egyre inkább tudattalanok. akkor azoknak megrendül az erejük.   épp   a jelentõs érési lehetõségeket raboljuk el tõlük. és túlélte a forradalmat. mert nincsenek meg hozzá a tudatos átmeneti rítusok. 2. a bérmálás és a konfirmáció.   Ha   a   szabályoknak   csak   mechanikusan. Amikor azt hisszük. hogy a tudattalan rituálék nem mûködnek olyan jól. értelmetlennek tûnnek.   A   társadalmi   élet   területén   értelmüktõl   kiürült   formákkal találkozunk.   vagy   sötét   földüregekbe tették   õket. Ezért már   nem   is   értelmezzük   õket. Az archaikus kultúrák beavatási   rítusai   meglehetõsen   kemények   és   borzalmasak   voltak:   az ifjak   napokon   át   kint   voltak   a   vadonban.   máshol   véres   bátorsági   próbákat   kellett   kiállniuk   vagy pánikot keltõ szellemekkel taIálkozniuk. Ha nem ismerjük fel többé az értelmüket. Mindennek ellenére járható út volt ez az új életbe való átmenet során. hogy meg   tudjuk   óvni   õket   a   legsötétebb   babonák   szörnyûségeitõl. 40 hogy   nem   ismerjük   már   azokat   a   gyökereket. Mivel   rítusok   nélkül   nem   megy   a   dolog. hanem szimbolikusak. Azzal is védjük a mintát.   akkor   a   legnehezebb   helyzeteket   is szabályozzák.   amelyekbõl   annak   idején kinõttek. A probléma az.   hogy   az   1789­es   francia   forradalmárok   mekkora   lendülettel próbálták meg eltüntetni a 7 napos hetet  és  ésszerûbb. hogy elismerik és követik. amelyet a .   Ám   a   hét   ritmusa   túl   mélyen gyökerezett a valóságban.   ám   a   szokások   így   is fennmaradtak. produktívabb tíznapos   ritmusba   szervezni   a   napokat. ha úy követjük a szabályokat.   Életünket   a szimbólumok  és a jelek határozzák meg. ruházatunk színétõl kezdve a közlekedési   táblákig. )elentésük egyre ritkábban horgonyzódik   le   a   tudatban.  és aligha töltik   be   eredeti   funkciójukat. Például az elsõ cigaretta*. hogy reformokkal tüntessük el õket. õk a ható minta.   így   aztán   fokozatosan   belesüllyednek   az árnyékba.   Minden   iIy   módon   kialakított   rituális   esemény abból él. A veszély mindössze annyi. tudatosság nélkül engedelmeskedünk.

 templomõr. milyen veszélyessé válhatnak   azok   a   fiatal   emberek. õrült gyorshajtókká.   ezt   a   vákuumot   csak illusztrálni tudják. könnyebben átlátjuk azt is. ebben az esetben a felnõtt. hogy ezek milyen szerepet játszanak a   gyógyulási   folyamatokban. és a fiatal nem érezheti át a biztonság érzését. és még néhány évvel ezelõtt a fiatal lányok is szívesen vállalkoztak baby­sitternek. másrészt pedig nincs jelen á segítõ kéz. Ilyenkor az utcák.   illetve   anyai   majomszeretetnek   köszönhetõen sokszor nem tudnak leválni az otthonukról.   az   alaposan   megreformált oktatásnak   és   a   szülõi. és ezzel egész sor tudattalan rítusra is ott   kerül   sor. A porta még mindig fontos hely minden klinikán. hogy rítusjellegük nem válik tudatossá. A társadalom akkor még jól tudta. de mégiscsak kiútnak számítanak. hogy fõleg a fiatal emberek azok. 3. A horrorfilmek amelyeknek   hatalmas   betörése   azzal   magyarázható.   pánik­   és   kalandhiányuk   van. de kitölteni nem. Amikor a régi világban a 42 betegek   a   gyógyítók   oltalma   alá   kerültek.   Manapság. de felnõtté nem. Az archaikus pubertásrítusokhoz hasonlóan ez is szorongással jár.   Ha   végignézzük   az   orvostudományban   uralkodó   rituálék sorát. hogy egy autós társadalom tagja lehessen az ember. hogy ennek a tabunak a megszegésével kierõszakolhatják az új mintába való szabad bejárásukat. megfelelõ módon   kell   tudnia   igazolni   magát. Ezekkel a pótcselekvésekkel egyrészt az a baj.   teljesen   rájuk   kellett bízniuk   magukat.) A porta   után   kezdõdõ   világ   a   maga   áttekinthetetlenségében   szorongást . hogy idegenben tapasztalatokat gyûjtsenek és " megokosodjanak".   elveszítették   minden   önrendelkezési   jogukat. Régen a mesterlegényeket elküldték vándorútra.   akik   nem   okosodtak   meg   a   saját kárukon. Alaposan   szemügyre   véve   a   modern   klinikákat.   hogy   a   fiataloknak szorongás­. A modern orvostudomány rituáléi A   régi   idõkben   az   élet   kezdetét   egy   születési. De bátran és agresszívan köhögve dacolnak ezekkel a kezdeti nehézségekkel. hogy még nem felnõttek. Tudattalanul azt remélik.   Amenynyiben   ezt   a   tulajdonképpeni érettségi vizsgát kiálltá. mint annak idején a.   hogy   az   minden   sámánnak   a becsületére válna. Manapság a születést és halált is áthelyeztük a klinikákra.   és   válnak láncdohányosokká. 41 Egy   még   ennél   is   fontosabb   pótrituálé   a   jogosítvány   megszerzése. (A nevét is innen kapta. Ezek a fiatalok jól tudják. szintén ilyen színezetû kísérlet.   fõleg   a   polgárgyerekek. A jogosítvány megszerzése utáni elsõ évben bekövetkezõ balesetek száma és fajtái arról árulkodnak. Így   ragadnak   bele   a   fiatalok   a   pótrituáléba.   Ezért   kell   részletesebben   is megvizsgálnunk õket.   a   végét   pedig   egy halotti szertartással ünnepelték meg. akkor kezdõdnek az utcai bátorsági próbák.   olyan   meghökkentõ mennyiségû   varázslattal   találkozunk. akik a vezetés során akarnak megismerkedni a félelemmel. de bátorságukat összeszedve elõre megajánlják maguknak a felnõttvilág egyik tiltott privilégiumát.rokon érzelmû társai körében szinte rituális módon szív el az ember. Ahhoz. még ha veszélyes kiútnak is. úgy õrzi a másik világ küszöbét.   A   mai beteg is rögtön a portánál feladja önrendelkezési jogainak többségét.

Ennek   az   egész   gondosan   megtervezett   regressziós   rituálénak (regresszió:   egy   megelõzõ   fejlettségi   szintre   való   visszakerülés) megvannak   a   maga   kellemes   oldalai   is   a   betegek   számára. akkor pizsamában vagy hálóingben és fürdõköpenyben kell kimennie. hogy a betegek parancsra levetkõznek és egy nõvér.   hogy   többé   már   nem   õk   döntik   el.   A   gyermeki   felelõsségvállalás szintjére   lefokozva   már   nem   járhatnak   többé   szabadon. szó sincs arról. Az. Hasonló dolgok estek meg az ókorban is a gyógyulást keresõkkel.   Korunkban   már többször kísérleteztek a hierarchiák leépítésével. hogy mit nyilatkoznak majd ki  ágya felett a félistenek. türelmesen 43 várva arra. hogy itt egyenrangú felek tárgyalnának egymással. a család fejének emléke. A beteg számára nem sok beszélnivaló marad.   mint   a   normális.   mint   az   a   tény.   azaz   a   betegágynál   tett   orvosi   látogatásoknak   is megvannak   a   maguk   szigorú   rituális   szabályai.   Még   akkor   is.   például .   akik   messzemenõkig   döntenek   a   beteg   sorsa   felõl. akkor   egy   kis   nyomással   ezt   is   kiváltják   belõle. Valóban   õk   azok. hogy a beteg ­ legalábbis fizikailagaz orvos lábainál hever. mint egy fõpap.kelt.   nagykorú   felnõttek. azt megint mások döntik el.   A   hierarchia   csúcsán álló fõorvos olyan. Nem ölthet ruhát erre az   alkalomra. Mindenféle   görbét. gyermekkorukban   is   többen   voltak   egy   teremben.   Nem   lehet   olyan egészséges.   olyan   gyorsan   ágyba   dugják. és az egész leletpaksaméta olyan.   Miközben   az   orvosok tanácsaikat osztogatják. Hogy mi a legjobb nekik. Ha véletlenül még ezek   után   sem   tölti   el   õt   a   tisztelet   és   a   nagyrabecsülés   érzése. úgy hozzátartozik a dologhoz. hogy mit is ennének legszívesebben a kedves betegek. Magától értetõdõ tehát.   ahogy   annak   idején. Formailag   és   tartalmilag   is   a   lehetõ   leggyorsabban   pácienssé   (azaz "türelmessé") teszik õt. és döntenie sem igen lehet. akivel   csupán   a   döntés   eredményét   közlik. hogy pácienssé és   tulajdonképpen   gyerekké   fokozzák   le   az   embert. szemet becsukni! Másnap reggel azonban.   amilyen gyorsan   csak   lehet.   ha   teljesen   egészséges.   ám   õk   Aszklépiosz   templomába   lépve   sokkal   tudatosabban élték   át   ugyanezt   az   érzést.   mikor fekszenek   le   és   mikor   kelnek   fel. egy alig érthetõ titkos nyelvet használnak. és semmit sem kell megindokolnia. Nagyszabású színjátékot adnak itt elõ azzal a céllal. A betegben pedig feldereng a szigorú apának. Ezzel egy csapásra biztosítva van. hogy a nõvér dönti el. Mindebbõl természetesen kiviláglik. mint a gyerekeket.   Ezt   a   folyamatot számos apróság segíti elõ: ha sétálni akar a beteg.   Ennek   megvan   az   a mellékes következménye is. Az orvoslás terén lévõ   hierarchiák   megszüntetésére   irányuló   próbálkozások   különösen mélyen gyökerezõ ellenállásba ütköznek.   grafikont   és   mérési   eredményt   hasonlítanak   össze egymással. a mosakodási parancs után nem az következik.   A   fõorvos   azt   a   benyomást   kelti. A betegek riadtan néznek a velük történõ és számukra ismeretlen események elébe. hogy mindent tud.   amit   a   nõvéri "gyalogos   hadakkal"   szemben   igen.   és   egy vizsgálat   vagy   egy   beavatkozás   elõtti   este   kellett   bemennie   a kórházba.   Miután   a   kórházban   egy   szigorú   sémát követve   felvették   a   beteget. mikor van takarodó és   lámpaoltás.   természetesen   "a   kedves   gyerekek   érdekében":   Lámpát eloltani. mintha egy hét pecséttel lezárt titkos könyv lenne. hogy vele szemben   nem   engedheti   meg   magának   az   ember   mindazt.   hogy   a   vizit   idején   ne   kelljen   az   ágyban   feküdnie. A   viziteknek. ágyba dugja õket.   A   legtöbb klinikán   többen   vannak   egy   kórteremben.

  és   nem   szabad   túl   sokat   gondolkodniuk   sem. A   normál   ovosi   gyakorlat   is   tele   van   tudat   alatti   rituálékkal. mert ez hozzájárul a gyógyuláshoz. Az orvosok mindig csak annyi latint használnak.   Ugyanannyira várják ezt a pillanatot. hogy a kollégái bolondnak tartanák.   A   feszültség atmoszférájában   más   betegektõl   körülvéve   epedve   várnak   a   döntõ pillanatra. Akárcsak a higiéné körüli varázslás.   manapság   kiírják betegállományba.   Ezzel   egy   hatalmi   szó   hangzik   el.   Higiéniai megfontolásból   a   fehér   szín   semmivel   sem   jobb. és ezek valóban misztikusnak bizonyulnak a számukra.   A   betegség megkapja a maga idejét.   .   hogy   találkozzék Aszklépiosszal.   De   nem   szabad   megerõltetniük magukat. az orvosoknak kell annyira latinul tudniuk. hogy maguktól is minden további   nélkül   oda   tudnának   menni. Azaz a döntõ szavakat elzárják a   páciens   elõl. mikor tud megint a saját lábára állni. mint amennyire tartanak tõle.) Ugyanez a helyzet a klinikai személyzet "steril" fehér   ruhájával. Ebben az esetben a   rituális   tisztasági   elõírásokat   és   tisztulási   ceremóniákat   látjuk átragyogni a mélybõl. hogy azt. Ha valaki mégis megpróbálkozna ezzel.   és   így   az egészség és a tökéletesség szimbóluma.   mint   mondjuk   a sárga.   hogy   a   testnek. sok minden árulkodik efféle mélyebb   okokról. egészen biztos. Miért tehát ez a világszerte elterjedt fehér? Valószínûleg azért.   Tudomásukra hozzák.   A   higiéné   eredetileg   a   magyar   Semmelweisnek köszönhetõen szerzett fõ helyet az orvosi pótrituáléban. a gyógyulás istenével.   Amennyiben   a   páciensek   nem   ismerik   fel   a   jeleket   és   a megszokott módon saját elképzeléseik támadnak. hogy ezt megtehesse. Régebben   betegnek   nyilvánították   az   embert. Miután a betegek a beteglap formájában bejelentkeztek az alárendelt segéderõknek.   mert   a   fehér   minden   más   színt   egyesít   magában.   amely   alól   nem   lehet   kivétel.   Az orvostudománynak természetesen számtalan indoka van ezen intézkedések magyarázatára.   nem   akarják megosztani velük a teljes igazságot.  És természetesen az is magától értetõdik. Végre aztán bebocsáttatnak az orvos misztériumaiba. mint a magyar vagy az angol orvosi nyelvben. A kiírással a doktor úr hivatala . akkor még az orvostársadalom   leghevesebb   ellenállásába   ütközve. (A szerkesztõ megjegyzése: a német   orvosi   nyelvben   sokkal   több   latin   kifejezésnek   van elterjedten használt német megfelelõje. aki latinul társalgott volna a kollégájával vagy olyannyira a birtokában lett volna ennek a nyelvnek. ugyanis megkezdõdik   a   hosszú.   a   léleknek   és   a   szellemnek   nyugalomra   van szüksége. Ezer évvel ezelõtt   is   ugyanígy   félve   várt   a   beteg   arra. az orvos   dönti   el.   türelmes   várakozás.   mikor   az   orvosi   szobába   hívják   õket. a páciensek alaposan rászolgálnak a nevükre.   és   nem   a   beteg. annak ellenére. terét és gyógyszerét.   mint   ahogy   eredetileg harcoltak   ellene.mindenhová elszállítják õket. Azt mondják. anélkül hogy a rituálé szót egyszer is megemlítené. Tanulmányaim és munkám elmúlt húsz éve alatt még egyetlen olyan orvossal sem talál44 koztam.   mert   gyereknek   tekintve   õket.   És   azt   is. hogy "egymás között" maradhassanak. hogy valamely téma mögött több minden rejtõzik.   Az   ilyen   nagy   érzelmi  töltés  általában   annak   a jele. hogy nemzetközi szinten is megértessék magukat. akkor rendreutasítják és   visszaparancsolják   õket   az   elõre   meghatározott   keretek   közé. és ezután meg kell adnia magát.   Manapság   éppolyan hevesen   és   helyenként   irracionálisan   védik.   mikor   szabad   majd hazamennie.

ráadásul   a   szavak   és   a   rövidítések   mintha   egy   másik   világból származnának.   A   recept   a   nem   értõ   számára kétszeresen   is   érthetetlen.   Végül   pedig   a   gyógyítók   mágikus   jelekkel   veszik magukat   körül. hanem mi fekszünk az élet lábainál. mint amilyen a régi. Noha egyedül   Isten   dönt   élet   és   halál   felett. Végül is valóban elõnyös pozíció ez.   mindig .   a homlok   táján   még   egy   fényes   napszimbólumot   is   magán   hord. Mindkettõ   sajátja   a   különleges   viselet.   a   gyógyító   céh   csaknem   a közelébe   manõverezte   magát. A betegség mintegy   lehetõvé   teszi.   mindig   egy   orvos   képe   áll   elõttünk.   és   mindkettõ   ugyanazokat   a színeket   hordja.   amelyek   tiszteletet   váltanak   ki   a   beavatatlanokból. A horizontális   testtartás   mintha   azt   jelezné:   nem   az   élet   fekszik   a lábainknál. az orvosok õsapjának hatalma volt a kígyó és annak birodalma.   hogy gyógyító   amuletteket   akasszanak   magukra. és egy második "okiratot" a kezébe nyomva általában rövid idõ   alatt   elbocsátják   a   pácienst. Aszklépiosznak.   és   átnyújtja   a   megmentõ cseppeket vagy tablettákat.   ami   az   érzékek   számára   a   feje   körüli sugárkoszorúban (glória) látszik a leginkább. Ha a határidõ lejárt. De az ugyancsak fehérbe öltözött és ugyanahhoz a céghez tartozó   patikus   megfejti   a   receptet   (16).   A   rajta   levõ   kézírás   olvashatatlan.   Ez   az   a tükör. 46 A   betegség   mindig   regressziót   (visszafejlõdés)   is   jelent.   hogy   "legyen   meg   az   én   akaratom!".   annál   hatásosabb   a gyógyító rituálé.   amely   a   koszorút   utánozza. Mindennek   a   varázslásnak   a   következtében   áz   orvosok   megalapozzák társadalmi rarigjukat.   és   a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség állapotába juttatja a beteget.   Minél tudatosabban   merül   bele   az   ember   a   kiszolgáltatottság   állapotába   és ideális   esetben   az   ebbõl   következõ   alázatba. Ezt az ultimátumot okiratba is foglalják (a munkaképtelenségrõl szóló igazolás). hogy   az   orvos   jellegzetes   alakját   a   leggyakrabban   a   fül­orr­gégész tükrével   a   fején   ábrázolják.   azt. Így aztán nem véletlen. nagy benyomást tesznek rájuk. Ebben a két dologban egyáltalán nem maradnak le mögöttük a modern   orvosok.   a   polaritás   (e   világ)   felett. A beteg pedig minden további nélkül belátja e rang rendkívüli fontosságát.   hogy   feladjuk   a   talán   legfárasztóbb   emberi magatartást.   Az   igazi   gyógyító   a kisugárzása   okán   tûnik   ki.   Az   igazi   sámánok   aligha   mondanának   le   arról.   amit   alkalomadtán   a   beteg   szívére   vagy   más fontos helyre raknak. Ennyiben   az   összes   ­   mégoly   jó   szándékú   ­   kísérlet   arra.   A   kikényszerített nyugalom mellett alázatosabb lesz.   hogy segítsen   a   páciensnek   egyenjogú   és   nagykorú   partnerré   válni. és már ennek megvan a maga gyógyító ereje. átéli a "legyen meg a te akaratod" jelentõségét.   és   elöl. A sámánok sokszor a beavatatlan világ számára érthetetlen   beszéddel   érintkeznek   egymással.   és   olyan   rituális cselekedeteket   hajtanak   végre. Ebben az értelemben a betegség   minden   formája   megváltoztatja   az   embert.   Ha   megnézzük   a   sámánok   külsõségeit szabályozó   kritériumokat. 45 erejénél fogva határidõt szab a betegnek és tünetének.   amely   a   fénysugarak   mellett   az   összes   beavatatlan   figyelmét magára vonja. az érintettet automatikusan ismét egészségesnek nyilvánítják.   amelyeknek   mélyebb   értelmét   csak   õk ismerik. Ez a minta legalább olyan hatásos.   Az   orvosok   ehelyett   a fonendoszkópot   hordják. sõt még szorongást is keltenek.

 Ilyenkor ugyanis épp   nem   arra   van   szüksége   a   páciensnek.   illetve   az egység   elvét   kihagyja   a   játékból.   Mai   pszichológiai   tudásunk   alapján   azt   mondanánk.   és   értelmezte   a   számára.   A   döntõ   dolog   alvás   alatt történt meg vele.   A   beteget   heteken   át   arra készítették   fel. Neki is van istene. és nemcsak a testi állapot javítását jelenti a számunkra. Ennek   a   medicinának   Aszklépiosz   temploma   állt   a   középpontjában. Megérkezésük után a templomszolgák által elõkészített behangolási és megtisztulási rituálékon estek keresztül.   Ez   különösen   a   magánkórházakban   látszik.   Ha   a   gyógyulás   szót   a   mélyebb értelmében használjuk.   ahol   az   elsõ osztályú ellátás semmivel sem hoz jobb eredményeket.   és   végül   is   elaludt.   Ezen   a bizonyos éjszakán lefeküdt a templomnak egy bizonyos helyén.   hogy   tudatossá   váljon   benne. akit úgy hívnak.   a   fényrõl   és illatesszenciákról. hogy hová vezet az útja.   pedig   igazán   megpróbál   objektíven cselekedni és távol tartani magát a lélektõl. amelyben   megtörténhetett   a   gyógyulás. Arra van   szüksége.   amelyben   a   megoldás felszállhatott   a   tudatalattiból. A beteg megálmodta a meg" oldást   a   problémájára. Õk már akkor tudatosan kezelték azokat a . Maga a természettudományos medicina sem   tud   Istenrõl   lemondani.   hogy   magasabb   vagy   akár   a   legmagasabb   helyrõl   vezessék   és irányítsák. Nem opéráltak. hogy a beteg kivetíthesse rá azt a vágyát. Épp ellenkezõleg.   mégis   meg   kell mondanunk.   mindig   pótistenekre   lesz   utalva. A régi orvostudomány rituáléi Az ókorban a kórházak Aszklépiosz isten templomai voltak.   amely   az   Istent. Nem a klinika hierarchikus szerkezete vagy az ott elõadott "isteni színjáték"   az.   Ebben   az   esetben   az   orvos   egy projekciós felületet nyújt ahhoz. Az orvostudomány a szó mai értelmében nem létezett. A betegek és a   segítségre   szorulók   messzi   távolból   zarándokoltak   el   oda. A   tudományosan   gondolkodó   orvosok   által   gyanakvással   szemlélt placebohatás   (17)   és   az   "orvos   mint   gyógyszer"   egy   modern   orvosi rituálé   alapvetõ   részeit   képezik.hatástalan.   hogy   ott­tartózkodásának   döntõ   éjszakáján   átélje   a templomban   való   alvás. 47 4.   hogy   az akkori   orvosok   olyan   teret   teremtettek. hanem ha az ott dolgozó orvosok viselkedése azt sugallja a betegnek.   vagy   közvetlenül   képekben   látta   maga   elõtt. hogy õk mindenhatók. Az általunk ismert területek közül csak   a   higiéniának   és   a   dietetikának   jutott   szerep. mint manapság.   akkor   ennek   a   régi   orvostudománynak   nem   kell   a   mai   mögé elbújnia.   Annak   idején ezeket mindenesetre sokkal átfogóbban értették. annak a mondatnak megfelelõen. ahoi már elõzõleg   gondoskodtak   a   megfelelõ   atmoszféráról.   mindenható   tudományban   való   hit   is   egy   gyógyulási esélyt jelent.   Egy   olyan   orvostudomány. hogy "Tudomány".   az   úgynevezett   inkubáció   élményét. esetleg   Aszklépiosz   maga   jelent   meg   neki. az õ kezükben van minden.   és   gyógyulást hozott.   ami   valóban   veszélyes   a   gyógyulási   esélyekre   nézve.   A gyakran   ismételt   rituálé   következtében   olyan   mezõ   alakult   itt   ki. Modern   értelmünk   számára   ez   hihetetlennek   tûnik.   hogy   a   beteg   helyzetében továbbra is érvényesítse a bevált hatalmi játékait és igényeit. mert anélkül nem tud gyógyítani. A tudományhívõ emberek számára magában a tévedhetetlen. és a maiakhoz hasonló hatékony gyógyszereket sem kapott a beteg.   most   alapvetõen kiszolgáltatott helyzetbe kerü It. hogy az az Úr álmot küldött az övéire".   hogy   ez   az   orvostudomány   sikeres   volt.

 az erdei fenyõ és a pálmafélék a homokos talajon   egyformán   jól   fejlõdnek. hogy belássák. Az egyes tünetekhez nemcsak egy testi   forma   tartozik.   hanem   csak   akkor.   hogy   az   ember   felszabadítja. amelyeket épp most kezdünk újra felfedezni magunknak. Épp a függõségben szenvedõ betegek számára igen fontos. hogy   a   beteget   mintegy   teljesen   újrateremtik.   hanem   egy   környezet   is. Betegség és m i nta A kórképek a mezõket jelenítik meg. Sok   minden   szól   amellett.   Az   az   egyetlen   lehetõségük.   hosszú   távon vajmi kevés sikerrel járnak. Idõ kérdése.   nehezen   mozduló   minta. ugyanazon a talajon élõ növénynek vissza kell tükröznie   az   alapja   elvét.   hogy   ismerte   a   rituálék jelentõségét.   amely   a   maga   mezejében   kifejezõdésre   juthat. ami az elõre megadott keretékbe beleillik. A kórkép formaadó mezeje a mélyen fekvõ mintából táplálkozik.   ezeket ugyanis az elvonókúra során napok alatt legyõzheti. de nem bármilyen növény marad meg. A spárga. mélyen a tudattalanban.  ha tervbe van véve a  mintájában (18). és ez a minta szintjén lerögzíti a kereteket. A keret határozza 49 meg   azt   az   elvet.   beteljesíti   a   saját mintáját. Ezért van az. 5.folyamatokat. akkor minden esetben megvan rá a Iehetõségünk. Tehát az ilyen képkeret nem mindegyik képhez jó.   amely   a   hozzátartozó viselkedési mintákból és túlélési stratégiákból áll. A minta egy olyan kerethez hasonlítható.   A   mezõk adják   a   keretet.   amelyben   a   fejlõdés   tapogatózva   halad   elõre. Ezek közül a jéghegy   csúcsához   hasonlóan   csak   a   forma   ér   fel   a   láthatóságig.   A   jegenyefenyõ   és   más   tûlevelûek azonban nem.   hogy   a   morfogenetikus   mezõk   állítják   elõ azokat   a   tulajdonképpeni   struktúrákat. ha megtelelõ  méretû. és ezért nem történhet meg bármi az evolúció során. Magát a nagy fejlõ48 dést. például egy agressziós probléma. hanem csak az. hanem az a mélyen fekvõ. ezt a mintát egyáltalán nem lehet megváltoztatni. hogy az adott minta mikor keríti ismét hatalmába az embert.   amelyekben   a   fejlõdés   és   a gyógyulás is végbemegy.   hogy   a   minta   kiélésének egy másik formáját válasszák.   Egy bizonyos talajon például különbözõ növények nõhetnek. A betegségben egy bizonyos mennyiségû energia szilárd struktúrája dermed. Bármilyen jó szándékkal végezzék is a terápiát. amelybe különbözõ képeket tehetünk. illetve.   ha ennek   az   újrateremtésnek   az   érintett   természetben   megvan   az   alapja.   amelytõl   a   függõségben   szenvedõk   nem tudnak szabadulni.   Nem   a   testi megvonásos   tünetek   jelentik   itt   a   tulajdonképpeni   problémát. cigaretta. Ha viszont azt értjük gyógyulás   alatt. ha nem   jutnak   el   a   betegség   alapjául   szolgáló   mintákig. A betegségekre átvive ez annyit tesz. Az ókori   orvostudomány   azon   alapult. függõség ­ alkohol.   A   homok   esetében   ez   az   elv   talán   a kisigényûség és a szerénység. nyugtató stb. Az összes. . hogy nem minden   esetben   érhetõ   el   a   gyógyulás   a   szónak   abban   az   értelmében.) példáját   szemlélve   mindez   nagyon   világosan   látható.   Az addikciók (hozzászokás. feltéve. Ez a struktúra mintaként bevésõdve van jelen.   Egy bizonyos   keretbe   azonbari   csak   pontosan   meghatározott   képek   férnek bele. hogy van egy alaptéma.   az   evolúciót   is   ennek   alapján   tudjuk   jól   magyarázni. A   felszínen   ez   látszólag   egészen   különbözõ   módon   valósulhat   meg.

 az önmegvalósítás pedig a   minta   elfogadását   és   beteljesítését   jelenti.  és minden le van rögzítve a mintában.   A   látszólagos alternatíva jelenti a gondot.   Az   önmegismerés munkaterülete következésképp a felszíni síkoktól ­ azaz a testtõl és a 50 viselkedéstõl ­ lényünk isteni magjáig. Következésképp az õsmintát is meg lehetne itt találni.   Csak   a   mélyben   lévõ   minta pontosabb   vizsgálata   fedi   fel   részletesen.   Itt nemcsak   a   testi   keretfeltételek. amelyeket az élet sötét.   A   lelki síkon   az   autoagresszív   (önmaga   ellen   forduló)   érzelmek   vagy   a depresszióig terjedõ önmarcangolási fantáziák lennének a variánsok.   A   gyakori   dührohamok. hogy ezt a mintát megtapasztalja. Még ha kezdetben külsõleg nincs is olyan nagy különbség egy leendõ kutyához vagy kenguruhoz képest. A minta már ott van.   Az   emberi petesejt   megtermékenyítésébõl   minden   esetben   ember   keletkezik. . és az élete során tesz szert az illetõ azokra a lehetõségekre.   hogy   valami   "öröklött   vagy szerzett­e".   Némi   távolságból   szemlélve   eltûnik   az   alternatíva.   a megtermékenyítés   pillanatától   fogva   nincs   benne   az   elõre   megadott keretekben.   A viselkedés   szintjén   is   különbözõ   lehetõségek   jelentkezhetnek.   Az önmegismerés végül is nem más.   hanem   a   viselkedésé   is   le   vannak fektetve. "piszkos" témái gyújtanak lángra. A   "Betegség   mint   út"­ban   megkezdett   út   a   felszínen   kezdõdik.például allergiákban. A   különbözõ   szinteken   ott   vannak   a   legváltozatosabb   leképzõdési lehetõségek.   azzal   elzárjuk   az   igazi lényünkhöz vezetõ utat.   Ezzel   az   eseménynyel   egy   meglehetõsen   világosan meghatározott   keretet   kap   elõre   az   ember   az   életéhez. mint az. Ha   a   tudattalan   minták   foglyai   vagyunk.   és   a testileg   látható   és   érezhetõ   tünetekbõl   következtet   a   mélyebb   lelki struktúrákra.   hogy   egy   kutya   vagy   egy   kenguru   szülessen. amelyekben   ugyanaz   a   minta   fejezõdhet   ki. A DNS genetikai   kódja   az   összes   rólunk   szóló   információt   tartalmazza.   a   mi   nézõpontunkból   értelmetlen. ami az aller  ének aller iát kiváltó  anyagok) nagy számában és gazdag szimbolikájában tükrözõdik vissza. az allergiák kerülnek a szûkebb választékba. melyeknek mindegyike mégis az alapvetõ minta által elõre meghatározott   kereteken   belül   marad. ez ügyben a kocka már el van vetve.   A gondolkodás síkján is különbözõ formákban nyilvánulhat meg ez a minta: agresszív   szexuális   fantáziák   vagy   végletes   gondolkodásmód.   Az ezoterikus elmélet szerint azért hozzuk õket magunkkal az életbe.   Ha például azokról az agressziókról. Valamikor mindent  örököltünk.   A genetika   mai   tudása   szerint   is   sok   minden   rögzítve   van   már   a fogantatásnál.   mirõl   is   van   szó. Az   orvostudománynak   az   a   kérdése. amely alapos vizsgálódás után illúziónak bizonyul. De itt is számos lehetõség " g ( g között "választhatunk. ám a kutatások ehhez még nem eléggé fejlettek. hogy hozzáférjünk a mintánkhoz (19). idõközben általánosan elfogadott lehetõséget jelent ahhoz.   az embernek   saját   ösztöneivel   való   bánásmódja   vagy   az   árnyéktémák erõszakos   megközelítése   jelentenék   ezeket   a   lehetõségeket. A   keretfeltételeket   megszabó   minták   határozzák   meg   az   életünket. A genetika egy másik. azaz a Selfig (önvaló) terjed. hogy tudatosítjuk magunkban a mintát. Ezzel   azonban   csak   a   felszínen   megjelenõ   testi   síkot   írtuk   le. de ugyanúgy az a szélsõséges érzelmi élet is. hogy az idõk folyamán megéljük azokat.   Az   a lehetõség. magas vérnyomásban. epekõben vagy körömrágásban.

steak diófélék 52 szintes   láncot   bemutatva. a planétákról elnevezett õselvvel dolgozik.   az   elemek   a legkülönbözõbb megjelenési formákban játszanak szerepet.   három   fggõleges   és   néhány   vízÕSELV:   VÉNUSZ:   MARS: SZATURNUSZ: ELV: Kapcsolat. Izom.   mint tiszta archetípusok.   A "függõleges síkokkal" való munka az ezoterikus tanok terüle" te. vese homlok.   A psziché   világának   viselkedése   se   logikusnak.   se   kronologikusnak   nem mondható. A betegségek értelmezésének megértéséhez nem kell az õselvek szintjéig leásnunk. A függõleges gondolkodás és az õselvek Világszemléletünk szerint a valóságon vízszintes és függõleges síkok húzódnak keresztül.   KÖRNYEZET: Bordélyház csatatér kolostor TESTTÁ)AK.   kórház. Bõr (kontaktus). itt az egyidejûség és az analógia uralkodik. hogy bepillantsunk ebbe a gondolkodásmódba (22). Az õselvek a függõleges rendezõ elveknek felelnek meg. amelyen a minták felismerhetõvé válnak. 6.   és   ezért   ez   az   elem   az. C.   Az   archetípusok   szintjével   az úgynevezett   õselvek   közeli   rokonságban   állnak. A minták pedig az õselvekbõl épülnek fel. amely egyszerre nehéz és érdekes.   Ez   utóbbiak   képezik például   az   asztrológia   (20)   alapját   is.   hogy   a megjelenési   forma   szintjén   a   két   anyag   alig   hasonlít   egymásra. Mint ahogy ezt az álmaink is minden éjjel mutatják. sok mindent megkönnyíthet.   Kõképzõdmény. vér Bõr (határ) SZERVEK: ajak.   túlsúly   akut fertõzések   pikkelysömör.   Mivel   minden   elemekbõl   áll.   mint   amilyenek   pl. mint 51 ahogy   a   kórkép­szemináriumok   tapasztalatai   is   mutatják. Energia Koncentráció  harmónia megszilárdulás kiegyensúlyozás LELKI   SÍK:   Szeretet   Bátorság   Kitartás   TESTI   SÍK:   Érzékiség   Izomerõ Csontok TIPIKUS Élvezet Hare Kitartás TEVÉKENYSÉL: Evés Elõrenyomulás SZOCIÁLIS   Luxushotel.   amelyek   kb. . pénisz térd. A szén és a gyémánt   is   szénbõl   áll.   Aréna.   segít   továbbá   megérteni   azoknak   a jelenségeknek   a   mélyebb   alapjait   is. Magok. a tünet feldolgozása és beteljesítés.   HA)LAM:   artrózis   ÉTELEK:   Édességek   Nyers ételek. az ember többnyire csak két vagy tíz (21 ).   Csak   a   pszichoterápiába   tudott   behatolni. A következõ sematikus ábra illusztrálja a két gondolkodásmód közötti különbséget.   a   periódusos   rendszer   kémiai   elemeivel   lennének összehasonlíthatók.   sportpálya   Börtön.   VALÓ   akne.   a   "vízszintes   síkokba   való   leíró   besorolás   a   tudomány feladatkörébe tartozik. Másrészt ez a lépés.   a tüneteltolás.   annak   ellenére. mert ellentmond a megszokott   logikánknak. ) ung­féle   archetípusok   szintje.   A   minták   tartalmazzák   az   ember   élete   során   megtanulandó leckéket. Egy másik sík. az a C.   ami   ezt   a   kettõt "függõleges"   értelemben   összeköti   egymással. A   mai   tudományra   orientált   korunkhoz   sokkal   közelebb   áll   a "vízszintes" gondolkodás.   Sebesülések.   Ennek   a könyvnek a keretei csak azt teszik lehetõvé.   Az   õselvek   nem   mások. csontváz BETECSÉCRE Diabetes. Az õselvek segítségével történõ "függõleges" vagy analógiás gondolkodás sokkal nehezebben megy. De míg nagyon sok archetípus létezik.

 Aki kortizonnal harcol a bõrkiütés ellen. A harc anélkül. Ha valakit õrültnek tartunk. Az õsrégi szimbolika ma is élénken é! tovább.   amelyikhez   mi   magunk   is   tartozunk. és nem a   (bolond)   ötleteké. amelyet hamisan   gyógyulásnak   értelmeznek. hogy lemondjon a horoszkópokról. Talán   szégyelljük   magunkat   miatta. hogy a közhasznú logika helyett az analógián alapulnak. Ha csupáncsak a tünet ellentétével próbálunk ellene hatni. hogy logikus magyarázattal   tudnánk   rájuk   szolgálni. ami ellen harcolunk. Azonban titokban és intuíciójában sokkal szorosabban kötõdik   régi   gyökerek   alapján   ehhez   a   világszemlélethez. A betegségtüneteket csak lelki tartalmakkal vagy viselkedésmintákkal lehet   valóban   kicserélni.   Pedig   csupán   arról   van   szó. és nem a térdünkre.   Az   aztán   általában   a   tüdejében Iandol.   sõt   még   az   úgynevzett   pozitív   gondolkodásnak   is   az   a veszélye. de hosszú távon eszkalálódik (kiterjed) a probléma. Mindez és sok más ilyen közismert összefüggés létezik anélkül. úgyhogy idõvel mind újabb és újabb falakat kell ellene emelnünk. hogy semmilyen értelmes magyarázatot nem tudunk adni a dologra. hogy nem pótoljuk egy másikkal. Ám mára már az emberiségnek az a kisebb   része   is.   Ezeknek   azonban   egyezniük   kell   az õselvekkel. ha elfog bennünket a düh.   amely   a kapcsolatok   szolgálatában   áll. és sokkal több ember olvassa ezeket. 53 amivel a kép alapjául szolgáló minta nem tûnik el csak úgy egyszerûen.   Minél   jobban   sikerül   a   bõrünkön   lévõ kiütéseket legyõzni. A   betegségek   olyan   minták   kifejezõdései. és a védekezésre szánt lépésekkel egyenlõ mértékben növekszik.   A   makacsságot   a   bikanyak   szimbolizálja   a számunkra. mint ahányan nyíltan beismerik (23). Az igazi gyógyulás az elõre megadott minta keretén belül követel egy alternatívát is. mint hogy a felszíni síkokon pusztán kémiai   orvosságkkal   vagy   jószándékú   affirmációkkal   lefedik   a   mélyen fekvõ mintát. hogy nem teszek mást.   mint   amikor   az   ember   a   szomorúságot   vidám jelszavakkal próbálja legyõzni. amelyik rrtegengedhetné magának. Feketének látjuk a világot. annál nagyobb lesz a mélyben a betegségpotenciál.   A   betegségek tartós   megszüntetéséhez   néhány   felületi   kozmetikai   változtatás   nem elég. még erõsebbé teszi azt. és nem sárgát. Alig van olyan nagyobb újság.   a   kiütéseket   ugyan   levarázsolja   a   bõrérõl.   elhagyta   ezt   a világszemléletet. Elvileg hasonló   történik. Egy rövid távú javulás után. hogy akarnánk. Egy képet sohasem lehet úgy kitörölnünk. annak ellenére. A betegségeket a legjobb esetben is csak a magunk mindenkori keretein belül   lehet   kicserélni. míg a hattyúnyak az elegancia és a kecsesség jele. hogy mutatóujjunkkal a fejünkre bökünk.   mint   ahogy ezt bevallaná magának. Még mindig feketében járunk temetésre.   Legabsztraktabb   kifejezõdésüket   az   õselvek mintáiban   és   azok   egymáshoz   való   viszonyában   találjuk. azaz az alternatíváknak ugyanabból a szimbólumláncból kell . ezt azzal a jelbeszéddel nyilvánítjuk ki.   A   hagyományos   orvoslás   allopatikus eljárásainak. azzal rövid távon ugyan megkönnyebbül a beteg. ha elhagy bennünket a remény.   de   a   megfelelõ energiát   egyre   mélyebbre   nyomja.   és   mint   elõítéletet   és   babonát lenézzük.   az   elnyomott   téma   egy   más   helyen ismét felmerül.   A   tüdõ   a   bõr   mellett   a   második   olyan   szervünk. Vöröset látunk.   amelyek   erõs   gyökerekkel   a valóságban   horgonyoznak. Egyáltalán   nem   volt   olyan   régen. de mégis ragaszkodunk hozzá. A térd az alázat kinyilvánításának a helye.   amikor   minden   ember   ezt   a "pszichés" világszemléletet vallotta.

 akkor legalább tanuljon meg tudatosítani magában.   hogy   az   energiát   egy másik.   Természetesen   az   a   dédelgetés.   amelyrõl   az   Út  a teljességhez c. Tünete nélkül a beteg nem teljes egész.   Ahhoz   azonban. a kórképpel stabilizált egyensúly ismét zavart szenved.   de   még   mindig   a   téma   egyfajta feldolgozásának számít. Ha embert nem talál erre. szerelmi bánatában ön­   gyilkosságot követne el.   és   semmi   esetre   sem   az   ellenpólusból.   ami   kielégítené   a szeretetigényét. kötetben szó volt. A lelki síkon ez a szeretet. Senki sem menekülhet el elõle.   hogy   a   szellemi­lelki   témák   a tudatosság   szintjérõl   lecsúsznak   a   testünkbe. hogy mennyire szeret enni.   amely   egy   bizonyos védõréteget von köréje a szeretet nélküli külvilággal szemben. és egy másik kielégüléshez jutna.   ha   az illetõ megtanulná saját magát szeretni.   amire   olyan   nagy  szüksége  lenne. A tudattalan   vagy   félig   tudatos   édességnassolás   a   témának   pusztán   egy lehetséges   feldolgozási   formája.   egy   olyan   tünetet   alakít   ki. mint a teljes lemondásnak. hogy valamivel pótolni tudná ezt a védõréteget.   amire   tulajdonképpen   vágyik. ami hasonlít az evéshez.   de   még mindig az odafordulás egyik formája. A   páciensnek   kellene   valamit   találnia. és az evéssel pótkielégülést is hoz a számára.   Fõleg   azt   nem   kapja   meg.   amellyel   meg   tudja   tartani lelki   egyensúlyát.   Az   élet   során   ennek   a mintának különbözõ aspektusai válnak aktuálissá. A   függõleges   síkon   belüli   csere   az   az   esély.származniuk.   mindenekelõtt   a betegség képét kell megvizsgálnunk.   a   betegségeibõl   vagy   más visszatükrözõ   felületekrõl   is   felismerhetjük. A nulldiéta ezzel szemben semmit sem ad neki a problémájával kapcsolatban. illetve meg kell tölteni élettel. Az édességek vagy a többi hasonló "jó" ugyan nem   adja   meg   azt   a   törõdést. 55 A   betegségek   úgy   keletkeznek.   azaz   a   betegség   természetével   ellentétes hatású gyógyszerekkel kezelik.   az   illetõ   horoszkópjából. 54 A   következõ   példa   talán   világosabbá   teszi   mindezt:   aki   bánatában elhízik*. és ki van billentve az egyensúlyából. be kell teljesíteni. az ember az élettapasztalatainak vagy egy terápiának köszönhetõen megismerte  és mélyen  áttekintette a struktúrája egy részét. hogy olyasmit ajánljon fel a beteg számára.   Ezt   a   mintát   a   genetikai   vizsgálatok   eredményeibõl. Az ember a különbözõ alárendelt mintákból összeálló mintával születik meg.   A   betegségekbõl   pedig . és valódi élvezettel egyen ­ ennek sokkal több értelme lenne.   Egészében   véve   a   túlsúly. nyilvánvalóan jobb. mint ha pl.   Õselvi   mintákat tekintve   a   lehetõ   leghasonlóbbaknak   vagy   ­   másképp   fogalmazva   ­ homoepatikusnak   kell   lenniük.   az archetípusokból. nevezetesen   a   szeretetet.   amihez édességek formájában  és kizárólag csak a gyomrán keresztül jut. Na már most: ha ezt   a   beteget   allopátiásan   nulldiétára   fogjuk.   A   valódi   megoldás   az   lenne. Mivel minden egyes betegség csak egésszé teszi az embert.   veszélyeztetjük kialakult lelki egyensúlyát. Ha pl. A homeopátiás orvoslásnak az lenne a célja. Amennyiben   allopátiásan. Elveszti vastag "páncélját" anélkül. egyiket sem nélkülözhetjük és nem is változtathatjuk meg tetszés szerint.   ám   megfelelõ   képmezõbe   tudjuk   irányítani. nem jelent   ideális   megoldást. akkor a beteljesitésére szolgáló alternatívák is lehetõségként állnak elõtte.

 " .   A   kövek   a   szaturnusz­elv irányítása alatt állnak. amelynek ellene szegült   és   amelyet   tudatosan   nem   fogadott   el. hogy az analógiák nem egyeznek.   Amennyiben   nem   azok.   akkor óvatosnak kell lennünk. hogy egy probléma képében öltsön testet.   Ha   meg   akarunk   tanulni olaszul. ami édes és jó.   Hogy   a   térd   az   alázattal   van kapcsolatban. ugyanúgy. A betegnek mindkét. az õselvben való gondolkodáson nyugvó terápiás lépés az lenne. kialakul az ezzel együtt járó élvezet érzése. Az õselvek tiszta képeihez vezetõ lépés megkönnyíti az elv többi megnyilvánulási síkjára való jutásunkat is. Fontos.   azt   a   térdhajtás   és   a   letérdelés   aktusából   könnyen kitalálhatjuk.   A   szerelmi   bánatban   felszedett   kilók példájában   ez   az   lenne. Amikor valakiben nincs az illetõ témával   szemben   semmilyen   ellenállás. Az azonban. 56 7. mint   a   partneri   viszony   és   a   homok.fordított   irányban   haladva   ismét   a   szellemi­lelki   témákat   lehet kiszûrni. Hogy a nyaknak a bekebelezéshez van köze.   akkor   nem   is   nyomja   le   az árnyékba.   mivel   az   elnyomott. fõleg az õselvek ismeretébõl derül ki.   hogy vesehomokot kapnánk. hogy közben ne legyen rossz a lelkiismerete. Egy betegség történései következésképp egy tudattalan.   Mialatt   áz   ember éberen és figyelmesen kebelez be mindent. A testi síkon a vesehomok a partneri viszony hajtómûvébe került homokot jelképezi. Egy ilyen. Így egy nassoló rítust alakíthatna ki magának. A helyzet hasonlít ahhoz. Kézenfekvõ ugyanis a gyanú. A gyógyuláshoz vezetõ elsõ lépés az. A vese a Vénusz­elvnek van alárendelve.   Egy   minta   tudatos átélése nem más. Az ebbõl a gondolkodásból következõ terápiás lépések kihívások elé állítják   az   embert. akkor a téma lelki megfelelõi is   kellemetlenek   lesznek   a   számára. hogy (meg)élje ezt a mintát.   A   páciens ezáltal arra kényszerül. azt a funkciója és a megfelelõ nyelvi utalások is mutatják. akkor a legegyszerûbb. franciául és spanyolul.   hogy   tudatosan   és szabad akaratunkból megtesszük mindazt.   ha   a   párkapcsolaton   dolgoznánk   kitartóan   ahelyett. illetve az árnyékba Iesülllyedt rituáléval egyenlõk.   amikor   nyelveket   tanul   az   ember.   Ebben   az   nyújt   jelentõs   segítséget. amely élvezetet jelent a számára.   kellemetlen   elvet   ismét   a tudatosság felszínére kényszerítik. a test síkjára lecsúszott elvvel szembesülnie kell.   hogy  tudatosan  nassolunk.   illetve jelentésének felismerése is könnyebb. hogy a vese a partneri viszonyhoz kötõdik.   Ebbõl   a   közös   bázisból   kiindulva   az   összes további lépés könnyû lesz.   a   benyakal   szó. A lelkifurdalás az allopátiás pólusból származik.   Ha   azonban   arra   kényszerítette   az   illetõ   az   adott   témát. mint   amilyen   pl. mint rituálé. amire a betegségünk amúgy is rákényszerít   bennünket. A betegség mint rituálé A   betegség   egy   mintának   a   problematikus   megtestesülése. hogy ezt a rituálét visszahozzuk a tudatunkba. és ebben az esetben kizárólag kárt okoz. éppúgy. mint a kitartó munka. Az   õselvek   alapján   a   szervek   és   a   testtájak   értelmezése. ha elõször a latint   sajátítjuk   el.

  máris   lazulna   a   tünet nyomása.   ezen   a területen az ízérzékelés mellett a legmegfelelõbb. mint ahogy egy kiadós ebéd után jó érzéssel eltelve simogatjuk a hasunkat. A simogatás is azt az érzést adja. amely a testet.   hogy elérjünk általuk valamit. anélkül hogy az érzéki élvezetekrõl lemondana.   hogy meghozhatja a megoldást. 57 Az   elsõ   lépés   az.   A   feldolgozás mindenekelõtt   munka. A minta feldolgozásának vagy teljesítésének síkját azonban igen.   Ám   hiába   van   jelen   testben   és   lélekben egyaránt. A szemnek és a fülnek a gyönyöre.   mint   a   nassolás.   más   élvezeti   síkok   is   maguktól   feltárulnak. hogy kézbe veszi az életét. Tudatos élvezkedés esetén egyrészt egyáltalán nem kell nagy mennyiséget   magába   tömnie   az   embernek.   Ennek természetesen   élvezetesnek   kell   lennie.   minél   jobban beleillenek   a   mintába. Ha   ahelyett.   akkor   sem   oldódik   meg   a   téma   a   harcias   jelszavak üvöltésétõl. A mintát nem tudjuk megváltoztatni. Aki ezzel szemben tudatosan dolgozza fel a témáját. és ezután ezeknek megfelelõen élne. A szeretet. akkor azzal tehermentesíti a már úgyis túlterhelt gyomrát. és a maga   teljességében   érintik   az   embert.   úgy   dönt. A   teljesítések   nem   célra   irányulnak. A masszázs. Az számítana teljesítésnek. hanem egy belsõ szükségletbõl fakadnak. akkor az  értelmes döntés. ám ez a feldolgozási mód nem érinti olyan mélyen a témát.   Ha   pl.   hogy   a szenvedéssel   teli   feldolgozási   síkot   egy   fejlódési   lehetõséget biztosító   síkra   cseréljük. hogy csak a testével van jelen a dologban. ha elhatározná. bátran szembenézne az elõtte álló feladatokkal.   Ha   belemerül   az   ember   az élvezetek   tengerébe. hanem a megoldásának is számítana.   A   téma   tudatos   feldolgozása magában rejti azt a veszélyt. A   két   fogalom   között   jelentõs   szakadék   van.   éppúgy.   csak   a   testi   élvezetek   síkján történik.   Ez   annál   könnyebben   megy. az orrnak és a bõrnek kedves dolgok többé­kevésbé ugyanazt   a   mintát   töltik   be.   mint   a   Vénusz   szerve. a lelket és a szellemet is érinti.   tudatos   élvezeti   rituálékba   kezdene.   A   csókolózás igen jól helyettesítheti az édességek szopogatását.   Ha   a   többi   érzékszervén   keresztül   is   jut   az ember élvezetekhez. Ha   valakinek   a   Mars   õselvével   van   egy   számára   nem   tudatos problémája.   ha   megengedne   magának   egy   masszázsprogramot. hogy az emberrel valami jó történik.   hogy   mit   kapott   értük   cserébe. A tudattalan feldolgozásban is részt vehet az egész ember.   hogy   ismeri   is   egyben. annak megvan   az   az   eõnye.   nem   azért   történnek.   Tudja ugyanis.   hogy harci sportok  ûzésével vezeti le az agresszióját. A már tárgyalt szerelmi bánatból való elhízás esetében   akkor   dolgozná   fel   az   ember   a   témát   a   Vénusz­elvnek megfelelõen. Ekkor is fennáll persze a veszélye annak.   a   teljesítésnek   megvan   az   az   elõnye.   hogy   a   betegség   tudattalan   mintájából   tudatos rituálét   csináljunk. hogy csak egyes területeket fed le. Ez esetben még az élvezetet is ugyanaz a nyálkahártya közvetíti.   másrészt   a   nassolásból következõ   zsírpárnákat   is   sokkal   könnyebben   el   tudja   fogadni. .   hogy   rossz   lelkiismerettel   degeszre   enné   magát   az ember. akkor az agresszióját feldolgozhatja úgy is. ezzel szemben nemcsak a téma beteljesítésének.   A Vénusz   birodalmában   az   evés   élvezete   mellett   további   megfelelõ lehetõségek   is   vannak. .   A   bõr.   illetve   minél   inkább   az   adott   õselv   alá tartoznak. ugyanúgy. Következésképp az érzéki   bõrélvezet   a   habzsolás   megfelelõ   alternatívája.   A   fárasztó   vagy   fájdalmas masszírozási módok nem felelnének meg a vénuszinak.   A   következõ   lépésnek   az   a   célja. a lelkével nem. hogy elmegy a futballmeccsre   szurkolni.

  hanem   önmegvalósítást   is   hoznak. minél több sí58 kot érintenek. A fenti példához visszatérve. lehetséges lenne.   Amikor   a   betegségek   arra ösztönzik az embert.   és   ahhoz vezet.   minden   érintett   síkra   kiterjedõ   rituálét alakítunk.   hogy   a   fejlõdés   teljes   útját.   Ha   ezeket   is   behozzuk   a   tünetbe. hogy felszabadítsuk a témát. Cyakorlati útmutató a betegségek feldolgozásához 1. mégis . hogy felszabadítássá váljanak a feldolgozási kísérleteink.   Ennek   a   filozófiája   pedig   az   egész   életét áthatja. hogy rituális jelleget adjon az életének. A tünetek többnyire csak   a   feldolgozásig   vezetnek.   Így   alakul   ki   az agresszió témájával szemben szinte magától az a nyitottság. 59 III.   a   tünet   a   legelterjedtebb nyelvnek számít ezen a földön.   az   egész   életet   egy   tudatos rituálévá alakítsuk.A   rituáléhoz   az   érintett   szintek   mindegyikén   szükség   van   a tudatosságra. akkor nemcsak   önismeretet.   és   a   betegség tünettanából   egy   tudatos. közelebb kerülünk ahhoz az esélyhez.   hogy   az   ember   bátran   mer   élni. A rituálék annál hatékonyabbak. Mivel   minden   embernek   vannak   tünetei.   Az   a   cél ugyanis. Ebbõl adódik az. amely az élet   más   területein   is   utat   tör   a   marsi   energia   számára. hogy az illetõ   olyan   tudatosan   átadja   magát   a   kiválasztott   harci   sportnak.   a   felszíntõl   a   mélyen   fekvõ   gyökerekig.   és   harci mûvészetté   fejleszti. A szókincsünk Az   értelmezés   középpontjában   a   test   és   fõleg   a   tünetek   nyelve   áll. hogy a betegség egy­egy téma megoldása szempontjából gyakran igen kevéssé hatékony (24).   mert   hiányzik   a   szellemi­lelki tudatosság. Bár mindenki tökéletesen beszéli. Ez a kulcsa annak is. hogy   a   szellemével   és   a   lelkével   is   részt   vesz   benne.

 fõleg azok meglehetõsen vaskos és kevésbé szalonképes formái. ahogy a gyerekek is fölényben vannak e téren a szüleikkel szemben.   hogy   az   úgynevezett   primitív népek e tekintetben messze elõttünk járnak. A betegségek értelmezése szempontjából elõnyös ugyanis.   elárulja   azt. Egy megrögzött.   attól   függetlenül. éppúgy. ha a tulajdonosaik nem tudatosítják õket magukban.   amit   a   drága   pszichoszomatikus   vizsgálatoknak elõször igazolniuk 60 : rr r kell.   hogy   egy   kicsit   megváltoztassa   a   bõre   adta   túlzottan õszinte   benyomást. hogy a tartós bánat meg is ölheti az em­` bert. akiken   minden   érzelmi   állapotuk   meglátszik. A   testbeszéd   mellett   a   szavakkal   történõ   beszéd   is   igen   jó szolgálatot tehet. makacs emberben nem a vérrögök rekednek meg.   A   reinkarnációs   terápiának (az   elõzõ   életek   megismerése)   az   az   egyik   célja. hogy minél   intellektuálisabbak   az   emberek. hogy milyen szerepet játszik benne a betegségminta. akik meg is értik. haraós alak sem a saját konkrét fogait veti be.   amelyek   nem   is   ritkán modern köntösben jelennek meg életünkben. Cyakran sokkal becsületesebb. amennyiben hasonlítanak a saját mintához.   "Egy   õszinte   bõr"   ­   mondja   a   német   azokra. mint amennyire az kellemes a számunkra. Ezért próbál ki a modern ember a szoláriumtól   és   napfürdõkúráktól   a   sebészeti   beavatkozásokig mindent. hogy a   testünk   nemcsak   a   kezelésekre   reagál   jól. Ennek a mesének a . jó segítséget nyújthatnak a kórképek értelmezéséhez.   mint   ahogy   ezt   általában elfogadjuk. Egy olyan kifejezés például. Nem meglepõ hát.   konok   ember   sem   a   merev   nyakizmaira   hivatkozik.   Egy megkeseredett. hanem a nyelv is testi. ha tisztába jövünk a saját életmítoszunkkal és kitaláljuk. 2.   hanem   a   jelentések megfejtésére is. Mert nemcsak a test beszél. A nyelvjárások. mert becsületes. Mítoszok és mesék A   mitológiai   vagy   a   kiemelkedõ   személyiségek   életébõl   vett.   mint   az élettapasztalat   sûrített   esszenciája.   hanem   átvitt   értelemben   megreked   benne   az   élet   árama. mítosszá vált képek. nevezetesen.   hogy tudatosan álmodik­e a mese képeiben.   hogy   ilyen mintákat keressünk és a saját mítoszunkat tudatossá tegyük általa.   A   becsületes   bõr számára teljesen idegen minden elrejtõzõ és elváltoztató játék.   Csak akkor hajlamosak ezek a belsõ tartások arra. hogy testet öltsenek.   A   kórképek   a   szó   legvalódibb   értelmében   reagálnak   a kezelésre. a költészetben is   gyakran   felbukkanó   idõtlen   minta   nem   más.   annál   kevésbé   értik   ezt   a kifejezési   módot. Általában véve igaz. hogy "bánatában megszakadt a szíve". A szólások és közmondások a test és a lélek összefüggéseinek mély ismeretérõl tanúskodnak.   az   irodalmi   nyelvnél   is   sokkal   világosabban   fejezik   ki   a megfelelõ összefüggéseket. A   nyelv   bölcsessége   sokkal   megbízhatóbb. A pszichoszomatikus kifejezések egész sora vet érthetõ fényt a testre és a lélekre. vagy nem.   Így   fordulhat   elõ. A mesék is olyan archetipikus   motívumokkal   szembesítenek.csak kevesen vannak azok. Minden   embernek   megvan   a   maga   története. és egy vastag   nyakú. Azért tud a test nyelve ilyen jelentõs segítséget nyûjtani önmagunk megismeréséhez. Egy ilyen.

hogy az orvosi hivatásra való motiváció abból a kíváncsiságból nõ ki.   mint   ahogy azzal az allopátiában próbálkoznak.   illetve   abból   kiindulva   a   minta réteges   modelljét   is   megérthetjük. hogy egy pszichiáter a szabad akaratából egy ideggyógyintézetben tölti el a fél életét. hogy a népi bölcsességnek igaza van.   Az   ellentétek   sokkal közelebb vannak egymáshoz.   pedig   a   polgári   ideális   elképzelés szerint   épp   nekik   kellene   a   szellemileg   legegészségesebb   embereknek lenniük.   hogy   a   lélek   orvosa   képes beleélni magát páciensei helyzetébe és érzelmeibe. Fél   életüket   szabad   akaratukból   a   kórházban   vagy   a   saját   praxisban töltik   el. mint ahogy azt megszokott szemléletünkkel elismernénk. a lélek útját a tökéletesség felé. alapjában véve egy nagy mintát ábrázolnak. és halhatatlanná válik. Szenvedélyes érdeklõdéssel kell odafordulnia a lélek tévútjaihoz.   Azért   teszik. Egyenesen szerencse. és leképezi azt a Ielki utat. hosszú távon nem képes megoldani egy problematikát. ha az orvosok a hipochondria jeleit mutatják. Ha meggondoljuk.   ha   nem   abból. ami az elsõ pillantásra meglepõnek tûnhet. Ami a betegségeket illeti. ha ezt a foglalkozást választja magának.   mert   sokféle   különbözõ.   amelyek   a   személyesebb életutakat képezik le. egyesül vele az alkímiai házasságban (25). amelyet minden ember megtesz. a másik   szélsõségre   is   vetettünk   egy   pillantást. A   többi   hivatás   mintája   is   ennyire   egybecseng   az   ellentétes pozíciókkal.   hogy   az   illetõ valamilyen módon maga is  érintett? Ez persze semmiképp sem hátrány.   Így   nehéz   körülmények   között   sem   lohad   le   az elkötelezettségük.   mert   akárcsak   a   többi   ember. mint a bûnözõ . Az értelmezésnél ellenben segítségnek bizonyult. akkor lehet. Végül ki kell  állnia a világban az élet próbáit. felfedezése   jelentõs   segítséget   nyújthat   a   betegségminta értelmezésének   folyamatában   és   az   egész   életminta   jelentésének megértésében. Pedig 62 iI ha a bûnüldözõ nem tudna a bûnözõ agyával gondolkodni.   Azért   van   olyan   sok   mese. hogy felkészüljenek a betegségek ­ köztük a saját betegségük ­ elleni harcra. amit néha az undok és csúr mostohaanya vagy valamilyen külsõ  szükség megkönnyít. ha rövid távon idõt nyerhetünk vele.   mely   szerint   a "pszichiáterek   mind   õrültek".   õk   is   félnek attól.   A   mese   alapján. Honnan származna   azonban   ez   az   elõszeretet. mint ahogy a Crimm fivérek összegyûjtötték õket.   egyedi archetípus   rakódott   rá   az   alapmintára. Ez az alapminta a leg61 több mesében közös. Ezért az sem meglepõ. hogy megbetegszenek és meg kell halniuk. ugyanúgy. mielõtt végre megtalálja a másik felét.   Megint   a   népi   bölcsességre   hivatkozunk. A hõsnek el kell indulnia otthonról. hanem   tulajdonképpen   a   garanciája   annak. Egy és ugyanarról a témáról van szó. soha senkit sem tudna elkapni. 3. ha az ellenpólusra.   A   király­   és   a   varázslómesék. A megismerés útja az ellenpóluson keresztül A   betegség   kezelésének   az   ellenpóluson   át   vezetõ   útja. az ellentétes pozíciók éppígy hasonlítanak egymásra. még akkor sem.

 amelyek az emberiségnek a bûnös szenvedélyektõl vagy hasonlóktól való  megmentésérõl szólnak. A székrekedésben* és a hasmenésben* szenvedõ páciensek   a   belükön   keresztül   dolgozzák   fel   az   elengedés   és   a megkapaszkodás. hogy bármelyik témáról legyen is szó. mivel minden polaritásban való élet levált az egységrõl. mind a környezete   számára   jóval   nehezebb   eset.és a bûnüldözõ esetében.   Mindkét   esetben   az   a   kérdés   áll   a középpontban. Mindenkinek vannak tünetei. általában véve benne még lehet némi tudatosságot felkelteni egészségtelen helyzetével kapcsolatban.   az   alkohol   körül   köröz. hogy a tünetet áttoljuk. mint ahogy a színpad a kapcsolódási hely a színdarab tartalmához. Bár az alkoholista gyakran másokat tart bûnösnek a nyomoráért.   ÁItalában   annyira   meg   van gyõzõdve   arról.   A   forma   (a   testi)   a   szükséges   kapcsolódási   pont   a tartalomhoz (a lelkihez) éppúgy. 3. és így nem teljes és nem egész. Ha magas vérnyomásban* szenved   az   ember. hogy maga is mennyire szélsõséges. hogy egészek Iehessünk. .   Ami   a   szellemi­lelki egészséget illeti. illetve a ragaszkodás témáját.   A   forma   és   a   tartalom   a   testnek   és   a   léleknek   felel   meg   és összetartozik.   hogy   a   saját   problémáját egyáltalán nem képes elismerni többé.   a   második   meg   ostorozza.  és már nem látja. ahol a legkevésbé feltételeznénk. Az elsõ mohón kap mindenfajta   pohár   után. a szélsõséges töltés mindig gyanús. 2.   akkor   egy   alacsony   vérnyomással   küszködõ   beteg   a saját   problémájáról   mesélve   egyet   s   mást   megvilágíthat   magas vérnyomású   sorstársa   számára. Mindez   az   alkoholisták   és   az   absztinensek   nem   minden   harc   nélküli közös témájával kapcsolatban még nyilvánvalóbb (26). ezért csak arról lehet szó.   Mindegyikük   élete ugyanazon   téma. az absztinensek is éppúgy veszélyeztetettek. hogy mekkora teret foglal el az ember saját életereje.   hogy   mások   a   hibásak. Teljesen el van bûvölve saját fennkölt elméleteitõl.Minden   egyes   tünet   egy   fogyatékosság   kifejezõdése. Semmi sem tûnhet el végérvényesen. Kiindulópontok 1. a test síkján)   innen   oda. 5. ami hiányzik ahhoz. akár vízszintesen az egyik síkon (pl. 63 l V.Semmi esetre sem értékelésrõl. Összefogla lás 1. illetve a szellem síkja). Ennél az utolsó példánál talán világossá vált. Ebben a tekintetben az absztinens mind a maga. 4.   mert   valami olyasmit mutat. Általában éppen ott van közel az ellenpólus.   akár   függõlegesen   a   külön­   bözõ   síkok   között   (a test. hanem értelmezésrõl van szó. a lélek.

 akkor csak agresszív módon: köhög (rá a többiekre). illetve kommunikációs utak blokkoltak. A rituálé  feltételezi. akár mint árnyékminta. 64 2. Az ember természetesen 65 . 6. 10. Végül is nincsenek okok." 2. síthetõk. illetve  megkapta a  nátha kórokozóját.   hanem   hagyják.   Causa   formalis   (mintaok).   hogy rrregvalósítsák. hogy rájöjjünk a tünet által kikényszerített rituálé nyitjára.   Milyen   keretek   között   terjed   ki   a   tünet?   Milyen   játékszabályai vannak? Példa: Az ember nem akarja senkinek sem kinyitni az ajtót. Irányelvek és alapkérdések A négy "ok" segítségünkre lehet abban. amelyben   az   érintett   él. Ehhez meg kell érezni azt a teret. a válasz körülbelül így hangozhatna: "Két nappal ezelõtt olyan volt a helyzet.   Önmagunk   lezárásának   aktusát   a   xest   színpadán rendezzük meg: az érzékszervek és a lég­.   Ha   a   játékostársak   nem   veszik észre azonnal a jeleket. hogy az érintett megfázott. Mit céloz a tünet? Hová akarja vinni az érintettet? Válaszpélda: Be kell látnia. hogy   a   megfázottakat   nem   támadják   tovább. és köpköd.   Honnan   jön   a   tünet?   Mi   a   funkcionális   alapja?   A   "náthát"   véve alapul. és elbocsátja a köhögõ és orrát fújó   beteget.   Causa   finalis   (célok). hogy náthát szereztek maguknak. Az analógiás gondolkodás ennek inkább megfelel. 9.   és   mit   közöl   az érintett szerv? Példa:   Az   orr­   és   a   garattájék   szervei   és   az   érzékszervek. fújja az orrát. 3.   A   háború   fõleg   a   szövetekben   zajlik.   Ez   a   csata   utáni   visszavonulás rituáléja. a betegek barátságos közvetlenséggel hívják fel   rájuk   a   figyelmet:   "Csak   ne   gyere   ilyen   közel. amely   az   egyes   tüneteken   keresztül   kényszeríti   ki.   mert   meg   vagyok fázva!"   Hogy   menynyire   szükség   van   erre   a   rituáléra. tüsszent. 7.   és   végbemegy   a szociális környezetbõl történõ  visszavonulás. tele van az orra.   A külvilággal való cserérõl és kapcsolatfelvételrõl van szó.   amikor   azt mondják. hogy gondolatilág   közelebb   kerüljünk   a   valósághoz.   akár tudatos ez.   a   felhalmozott   agressziókat   pedig   testileg   éljük   ki.   azt   maguk   a csöpögõ   orrú   betegek   bizonyítják   teljes   ártatlansággal.   Az   okokra   irányuló   kérdések   a   következõk lennének: 1. semmit sem akar hallani és látni.   Milyen   materiális   alapon   fut   le   a   betegség.   hogy rendezett   sorokban   visszavonuljanak.   A   betegségek   az   embert   egyensúlyban   tartó   árnyékrituálék. illetve ha igen. A megfázás "normális" lefolyását figyelve kirajzolódik az a rituálé. Ezeket a jeleket a környezet elismeri. tudattalan. A valóság szimmetriasíkokból áll. 4.   akkor   az   ókoriak klasszikus négy okából érdemes kiindulnunk: Causa efficiens (a múltból ható   ok). mint a kauzális.   és ugyanannak az õselvnek a tudatos rituáléjával helyette­. hogy elege van. illetve a materiális alap). Nem akar kapcsolatba lépni a külvilággal. A síkok között szinkron és nem kauzális összefüggés van.   Causa materialis (a materiális ok. Amikor mégis rájuk vagyunk utalva.   A   rituálék   alkotják   az   emberek   együttélésének   alapvázát.   Hazamehet   tehát. és meg akar szabadulni az agressziójától. hanem analog(ikus). és nem is a megszokott értelemben logikus. 8.

 illetve sújt? 4. magával hozva egy betegséget. A bénulás például azt az üzenetet hozhatja. Bár az utóbbi eset ritkább.   hogy   a   "mint   kint. amely minden tudatosság nélkül folyik le. hogy épp melyik síkon és melyik fázisban van a beteg.csak olyan dolgokat szerez meg magának.   úgy   bent"   mottónak megfelelõen a belsõ  beteljesedés tényét tükrözi. azt jelezheti a beteg számára. amit eddig nem akartunk észrevenni. hogy a testét borító zsírpárna a belsõ beteljesedés jele.   és   egy feladatot tár elénk.   hogy   az   önmegismerés   csodálatos   munkaeszköze   nem értékítéletekre való. hogy minden ember magában hordozza a Buddha természetét. Ez pedig ismételten arra hívja fel a figyelmünket. Életem melyik visszatérõ mintája sejlik ki a betegségrituáléból? 3. ne züllesszük tehát kontárszerszámmá. A betegségrituáléra és annak kereteire irányuló kérdések: 1. A nyilvánvaló súlyfelesleg sokszor a belsõ beteljesülés hiányát próbálja kompenzálni. Miért éppen ez a kórkép talált el.   EIõször   is ószintévé teszik az embert.   Buddha   esetében   hajlamosak   vagyunk elfogadni. és a fájdalmas   tapasztalatot   egy   rituálévá   alakíthatjuk   át. Ám   ugyanúgy   lehetséges. hogy ideje   lazítani   a   tudatos   kontrollon   és   átadni   az   embernek   magát   a pihenésnek. A "betegség õszintévé tesz" mottónak megfelelõen a minta megoldatlan síkja rajzolódik ki. .   mégis   lehetséges. 66 Mindamellett a buddhizmus abból indul ki. hogy milyen merev(vé vált) és mennyire nem mozgékony (már) a lelki­szellemi téren. Egy kívülálló sohasem tudja pontosan megítélni. Miért éppen most történik   ez?   A   krónikus   folyamatoknál:   Mikor   jelentkezett   elõször? Mikor volt különösen intenzív? 3. amelyekre szüksége van. A betegség m i nt esély A   betegségeket   mindig   kettõs   szempontból   szemlélhetjük. "A betegség megmutatja a feladatot" alapmondat fényében pedig a minta megadott síkja válik világossá  áz ember számára.   Ez   pedig lehetõséget ad arra. Az elsõ szempontnak megfelelõen elõtûnik egy fájdalmas minta. hogy fejlõdjünk.  és megmutatják. Másodszor   pedig   minden   betegségnek   megvan   a   maga   értelme. Mivel szereztem be magamnak ezt a problémát? 2. Ennek a mintának és üzenetének az elfogadása a második síkra vezethet. Egy bénulás pl.

 a mûködési egységeket nem lehet szigorúan   elhatárolni   egymástól. amelyen a konfliktus lejátszódik.   a   betegségek   értékelése   céljából   a regionális   szemlélet   bizonyult   jobbnak. Bár   mind   a   funkcionális   körök.   amelyen   a   szellemi­lelki   dráma   testet   öltött.   A   páciens   ezzel   szemben egységes egésznek éli meg a szervezetét. hogy minden szorosan összefügg mindennel. E látásmód mellett szól. akkor az alappal. Az egyes szervek pedig.   A   test   majdnem   mindegyik   részében vannak idegek és erek.   Így   a gasztroenterológus   a   gyomor­bél   traktus.   a   nefrológus   a   vese   és   az ideggyógyász   az   idegrendszer   szakembere.   Cyakran   csak homályosan érzékeli a beteg. hogy melyik testtájból indul ki a baj. Ez   utóbbi   szemlélet   azért   is   közelebb   áll   a   laikusokéhoz.   A tüdõgyulladásnál a tüdõ az a sík. mint pl. a máj vagy a vese. A .   mert   a panaszaikat   mint   általános   állapotuk   zavarát   élik   meg. azaz a színpaddal kezdjük   a   munkát.   Ha   a   kórképet   a   megjelenési területrõl kiindulva értelmezzük. az egész szervezet ellátásáért felelõsek.   Ez   a   felosztás   a   szakorvosok   számára   megfelelõ. A fe­láb séma Az   orvostudomány   klasszikusan   mûködésük   szerint   osztja   egységekre   a szervezetet.   mind   a   régiók   szerinti   felosztásnak megvannak   a   maga   elõnyei. 67 I.

 Sem a Spanyolországból és Portugáliából származó forróvérû mediterrán népeknek. Amit a kínaiak   meridiánokként   írtak   le. Így a test egy adott területe egymástól teljesen különbözõ problémák közös alapja lehet. ahová a fej akarja" ­ tartja a német közmondás. a középsõ. és ehhez jön még az agy. sem az északi kultúrák agresszív. az   orral   és   az   ízlelõbimbókkal   egy   csaknem   abszolút információmonopóliummal (27) rendelkezik.   amelyekkel   az   eddig megjelent kötetekben még nem foglalkoztunk.   a   fõ   . Mint egy centralizált ország fõvárosa uralja a test vidékeit. Míg   az   általunk   ismert   történelem   kezdetén   az   emberek   a   zsigeri érzéseiktõl   és   ösztöneiktõl   vezetve   szoros   kapcsolatban   éltek   az anyafölddel. a füllel.   fentrõl   lefelé   haladunk. Mióta a Homo erectus  magasan hordja a fejét.   Keleten   hét ilyen fõcsakra létezésébõl indulnak ki. A különbözõ kultúrák különbözõképpen értették meg és ne71 vezték el a test központjait és ezek egymáshoz való viszonyát.   Más   kultúrák   sikeréhez   viszonyítva   ezzel   meglehetõsen lemaradtak. és végül ezt váltotta fel a fej intellektuális hatalma.   az agyát   is   nagyaggyá   tudta   kifejleszteni.   azt   az   indiaiak   nádiknak   nevezték.   Többféle   hagyomány   is   megemlíti   az indiai   kultúrkörben   csakraként   ismert   energiaközpontokat.   ahol   az   energia   koncentrálódik.   Ezek   a testnek   azon   pontjai.   de   a tüdõhólyagocskák túlzott felfújásával  és az  úgynevezett hordómellkas kialakulásával egy másik darab játszódik le ugyanazon a színpadon. Ezután mutatjuk be fontosságuk és gyakoriságuk szerint az   itt   megjelenõ   betegségek   közül   azokat. Sok   õsi   nép   rendelkezett   rendkívüli   tudással   a   test   energetikai összekötõ   útjaival   kapcsolatban.tüdõtágulás   ugyanezt   a   kommunikációs   síkot   érinti. az ötödik a nyak átmeneti részén. Míg ezt a három   energiaközpontot   gyakorlatilag   a   világon   mindenhol   ismerik.   A   fej   maga   alá   rendelte   a   szívet   és   a   hasat. negyedik   pedig   a   szívcsakra.   és megkezdõdött az ész kegyetlen uralma.   a súlypontokat   egészen   különbözõképpen   helyezik   el. a harmadik a medencébõl a hasba való átmenet területén. Mint a hatalomkoncentráció   helye.   A   fejhangsúlyos   kultúrák   alattvalójukká   tették   a   földet. ugyanaz történt párhuzamosan a testben és a lélekben   is.  nemcsak az elülsõ lábai szabadultak   fel   ahhoz.  dolog   az életben.   míg   a mediterrán   népek   inkább   a   szívük   szerint   élnek. Az értelem a szemmel.   A   nagyagy   következésképp   a test   döntõ   nagyhatalmává   vált. a spanyol­portugál világuralommal a szívközpont került a centrumba.   a   feje   lett   a   fõvezér. az a   központ.   amely   minden   más   szervet   uralni igyekszik.   Az   északi   germán népek   fejlõdésük   során   a   fejet   tanulták   meg   hangsúlyozni.   és   az   egyes problémák   tárgyalása   elõtt   elõször   az   érintett   területtel foglalkozunk. "A lábnak oda 72 kell mennie. a két legalsó a medence magasságában.   amely   jelentésük   szerint   kezeli   az   információk   áradatát. A két felsõ a fejben van. Ami a világban megesett. . józan eszének nem tudtak ellenállni. A fej   a   történelem   folyamán   megtanult   a   két   másik   centrum   felett uralkodni.   a   megsemmisüléstõl fenyegetett indiai kultúrák pedig inkább a hasukban észlelt érzésekre hagyatkoztak. Hogy   ezt   érthetõvé   tegyük.   hogy   érvényt   szerezhessen   az   érdekeinek. mint a medence ellenpólusa és a kettõ között középen elhelyezkedõ melltájék a szívvel.   Így   energetikai   szempontból   a szervezetnek három súlypontja van: a fej.

  illetve   az   eszük   az elsõbbségét. mint a fõnök és az államfõ vagy a kapitány (a latin caput = fõ). mint amilyenben   azelõtt   volt. hogy véget vessen ennek az isteni. azt állítván.   mint   a   többnyire   alattvalóvá   tett   testé.   és   azonnal   elkezdi   rákenni   a felelõsséget valaki másra. hogy az a másik elcsavarta a tulajdonosa fejét.   hogy   az   ember   a   szívével   is   láthat   és   a zsigerei érzéseivel is élhet. a has intuíció73 5 ját   biztosan   tartja   az   uralma   alatt.   amelyek megzavarják  és esetleg megsemmisítik a szerelmet. az intellektueleknél sokszor aligha dönthetõ el.  és véget vetnek a szív birodalmába tett kirándulásnak. " A   szív   tüzének   füstjétõl   tele   lesz   az   ember   feje".   a   hûvös   fejnek reménytelenül kell végignéznie. jól bizonyítják ezt a tényt. a szem került a legmagasabbra az összes érzékszerv közül.   Az   eredetileg   domináló. Nem   tartja   fairnek   az   ilyesmit.   hogy   a   fej   egyoldalú   uralma   könnyen   zsákutcává   válhat. mint "A szerelem és az értelem csak ritkán járnak kézen fogva". mint az egész testére. az illetõ elvesztette a józan eszét. Míg a szív frontján az értelemnek néha vereségeket kell elszenvednie. aki a hajót igazgatja.   ezért   az   is veszített   a   jelentõségébõl. A   szorgalomra   és   az   értelemre   építve   az   ipari   kultúrák   emberei megakadályozták   az   érzékszervek   és   az   érzékiség   közötti   kapcsolat kialakulását.   Mielõtt   a szerelmesek   teljesen   elvesztenék   az   eszüket.   tartja   a   népi "orvoslás". Munkaidõnkben és szabadidõnkben is   fõleg   a   fejünket   vesszük   igénybe. A rómaiak   a   Capitoliumból   irányították   a   világbirodalmukat. .   Az   alattvalóvá   tett   Föld   mai   állapota éppolyan   megrázó. Ezzel törõdünk a legjobban és   miatta   aggódunk   a   leginkább. ahogy a forró szív átveszi a hatalmat.   Már   csak   a   népi   bölcsesség számára   ismert   tény   az. maga   elé   engedve   a   szemet. modern emberek számára a testnek a fej a legfelsõ és a legfontosabb régiója.   többek   között   az   ételek aromájának felvételére alkalmas szaglást kitiltották az elsõ helyrõl.   a   fejnek   kell   vizet   hoznia". és ezzel hátrányosabb helyzetbe került. A többi érzékszerv a felegyenesedés következtében eltávolodott az információ forrásától.   Az amerikaiak pedig a "capital"­nak nevezett Washingtonból kormányozzák a világ nagy részét. Az   érzéki   emberek   nyitottabbak   a   fej   egyeduralmát   fenyegetõ   szív rezdülései   iránt.   Cyakorlatilag   mindig   az   õ   észérvei   azok. vagy "Amikor a szív   lángol.   A   fõ magasan fejlett intelligenciája ellenére sokkal gyorsabban szaporodnak a problémák.   A   legtöbb   ember   több   idõt   fordít   a feje ápolására.Az olyan szavak.   A   szem   ezzel   szemben   széles   körû információáradathoz   jutott.   a szív és az érzelmek közötti versengés.   Azzal.   Amikor   szerelmes   az   ember.   hogy   a   hátsó   lábunkra   álltunk   és felegyenesedtünk. vagy az ember birtokolja­e inkább a fejét. Egy normálisan mûködõ   fejnél   ilyesmi   nem   fordulhatott   volna   elõ. hogy a fej birtokolja­e a hozzá tartozó embert. az intellektus a legsajátosabb feltételezésekkel áll elõ. ám a számára rendkívül fenyegetõ állapotnak.   jól   kifejezõdik   a   fej. és a füstölgõ fej természetesen fáj. Mindenesetre számunkra. Mivel   különösen   közel   áll   hozzá   az   érzéki   élvezet. A kérdés. Az olyan német közmondásokban.   és   az   agy   irányítóközpontjára hagyatkozunk. mint a megoldások.   A   hallásnak   is   hátrébb   kellett   lépnie.   és   arra utal.

 aki el tudná képzelni. A német népnyelv ezt tudja is: "A szív   kiszárad. . miközben a betegségek többsége.   a   fejfájás gyakorisága és elterjedt volta jelzi.   Ezek   ugyanis   az   egyelõre   még természetközelben   élõ   és   az   intellektualitásról   mit   sem   tudó. úgynevezett archaikus kultúrákban messzemenõkig ismeretlenek.   hogy   mi   vagyunk   a   teremtés koronái.   "Fel   a fejjel!".   általában   az   elnyomott testet támadják meg. Fejhangsúlyos világunkban egyes dolgok  a fejünkre nõnek és fejfájást okoznak.  egyáltalán nem tudják. Valószínûleg   nemcsak   a   fejfájásainkat   köszönhetjük   annak. hogy mit értünk ezen. Annak ellenére.   ha   a   fej   egyedül   uralkodik. hogy a végén "nagyfejûvé"válunk. hogy a fej csak állítani képes.   vagy   "Csak   ne   hagyjuk   magunkat   a   víz   alá nyomni!" Cyakran figyelmeztetjük egymást. s nem ritka. Ahhoz   ugyanis   kezekre   lenne   szüksége. hogy "ne lógasd a fejed" és így   tovább. hogy a többi központ is   életfontosságú. hogy fõ a feje. akik nem hajlamosak arra.   az   ideális   gömbformát   közelítõ   formája   ugyancsak különleges helyzetére utal. )oggal tehetnénk fel azt a kérdést.   nyomásként   nehezedik   ránk.   hogy   kineveztük magunkat   a   teremtés   urainak. Azt pedig. hogy felismerje és   végrehajtsa   Isten   tervét   az   õ   életében.   és   ez nemritkán kiül az arcunkra is.  azt igyekszünk végre is hajtani. hogy vajon tudja­e a mi kultúránk tipikus fejembere.   Ez   a   helyzet   is   mutatja.   hogy   csaknem   szétreped. amelyek a   kiegyensúlyozatlan   helyzet   következményei.   hogy túlzottan   nagy   hangsúlyt   fektettünk   a   fejünkre. amíg nincsenek megalapozva. Az anatómia szerint megilleti ugyan a fejet az elsõ hely. akik nem törik folyamatosan a fejüket. leginkább a koronánkra szeretünk ügyelni. hogy   a   szív­   és   a   keringési   megbetegedések*   állnak   a   halálozási statisztikák elsõ helyén. s az embernek mindössze az a dolga. hogy hol áll a fejünk. ha minden az  õ fejük után megy.   Abbéli   meggyõzõdésünkben.   Azt   mondhatjuk. vidítjuk fel magunkat.   ha   hagyjuk.   hogy   valaki   a   fejünkön   táncoljon."   Ezért   kevéssé   meglepõ.   hogy   valóban   megilleti   a   fõnöki szerep.   és   a   fejnek   tulajdonképpen   csak   az   "elsõ   az egyenlõk között" szerep jár? Elég lenne odafigyelnünk a nyelvünkre.   Az   a   tudat   védi   õket. egészen addig. Az úgynevezett primitív kultúrákban pedig alig találnánk olyan embert. gyakran mégsem tudjuk. hogy a szívrõl oly sok szó esik.   Az. a fejközpontunkkal törõdünk   a   legtöbbet. Alig   van   olyan   ember   a   mi   társadalmunkban. hogy  fejjel menjenek a falnak. de az alapot szolgáltató test nélkül önmagában semmit sem érne. ha 74 nem   mennek   jól   a   dolgok. Felemelt helyzete a felegyenesedett gerincoszlop koronájává tette a fejet.   hanem   a pszichoszomatikus   panaszok   zömét   is. Azok az emberek. hogy a társadalmi hatalmi harcban fent tartsa a fejét. Közülük is fõleg a szívinfarktus viszi el a pálmát. és máris meghallanánk. Bár nem estünk a fejünk lágyára. hogy mi az a fejfájás. hogy csak akkor fejlõdik helyesen a világ. ) aj   nekünk.   hogy   a   teremtés   úgyis   Isten   tervei szerint fejlõdik.   Amit   a  fejünkbe veszünk. de megragadni nem. hogy ez a   túlzott   figyelem   egyáltalán   nem   válik   a   hasznára.   Kerek.   Az   állításai   is   a   levegõben lógnak.   aki   ne   ismerné   azt   az érzést.   Úgy   fáj   a   fejünk. Infarktus esetén a szív nem kap kellõ mennyiségû vért és ezzel elegendõ táplálékot. tehát gyakorlatilag éhen hal.  akiknek nem kell folyton abból kiindulniuk.   hogy   az   az   ember   legmagasabb rendû célja.

75 Mielõtt megkezdenénk ezt a feladatot és végigdolgoznánk magunkat a fej­láb   sémán   egészen   a   gyökereinkig. hogy tudtunkra   adja.   s általában   az   intellektust. 76 .   Erre   értelemszerûen   a   fej­láb   tagoláson   kívül   kerül sor. Ebben   az   esetben   is   tanácsos   tehát   elõször   az   érintett   területet tanulmányozni.   ha odafigyelnénk arra.Ennek a helyzetnek nem az lenne az értelmes megoldása.   és   azután   foglalkozni   a   rákot   általában   tárgyaló fejezettel (28). milyen figyelmeztetõ jeleket küld a fejünk. mivel a rák gyakorlatilag minden szervet és szövetet megtámadhat.   túlterheltük. hogy a fenti felismeréstõl   vezetve   mostantól   fogva   lebecsüljük   a   fejünket. hogy megkapják a nekik kijáró jelentõségüket.   Testünk   többi   vidékét   pedig hozzásegítenénk ahhoz.   a   rák   témájával   kell foglalkoznunk.   Az   jelentené   a   helyes   orvoslást.

 hogy az egész embert támadja.   Ezeknek   a betegségeknek   mindegyike.   a   modern   ipari   nemzetek ismertetõjelévé   vált. mutatja. Egyedül ez a kis himalájai hegyi nép az. A   hunzákon   kívül   nem   ismerünk   olyan   kultúrát. annak ellenére. míg nem csatlakozott ennek az évszázadnak a közepén a modern civilizációhoz. Manapság már mindenhol   ott   vannak   ennek   a   betegségnek   a   nyomai. egyes rákfajták. Az  észak­amerikai indián  õslakosoktól tudjuk. hogy csak azért fordul elõ   gyakrabban   az   ipari   országokban.   és   a   modern vizsgálati eszközök segítségével a múltban is nyomon követhetjük õket.   egészen   egyértelmû   összefüggést   mutatnak   a   mi civilizációnk   szokásaival   és   mérgeivel. Hogy   a   rák   mennyire   kiemelkedik   korunkban   az   egészségünket   érõ fenyegetések   közül.   mint   a   mai   kínaiak. mint hogy csak a megtámadott szervre   lehessen   vonatkoztatni. hogy az ember a rák veszélye nélkül éljen hosszú életet. Még az 500 éves inka múmiákban is találtak daganatokat. Az   egyik   pont   az. amely számára teljesen idegen volt a rák egészen addig. Dacára annak. és az orvosi sikerek ellenére a rákos halálozási ráta szinte az egész világon tovább emelkedik.   teljes   létében   fenyegeti   az   embert.   hogy   minden betegségnél   nagyobb   borzalommal   tölt   el   bennünket. A rák 1.   A   rák történései sokkal összetettebbek annál.   Annak   idején   alig   ismerték   a   rákot.   amelyekben   fõleg   a gyerekek és a fiatalok betegszenek meg. mint a fájdalom vagy maga a halál.   hogy   melyik   szervbõl indult   ki   eredetileg.   azt   az   a   tény   is   bizonyítja. A rák. hogy mielõtt leigázták volna õket. .   amely   még mélyebben fekszik az árnyékunkban.   Az   a   tendenciája. nemcsak közvetlenül a beteg embert. A betegeknek több mint a fele meghal.   Sehol   máshol   nem   nyer   olyan   gyorsan   teret magának.   függetlenül   attól. ám elviekben nem állja meg a helyét. hogy a hagyományos orvoslás maga is bizonyítja. Korunk képe a rákról Minden rák diagnózisa mögött  egyetlen  nagy minta húzódik meg. amely egyetlen más betegséghez sem fogható tabuvá teszi. korunk réme.   A   százéves életkor normálisnak számított. A másik az. tovább éltek. 77 mint   pl. nem vált ki ehhez fogható iszonyatot. amely az ember által ismert legszörnyûbb fájdalmakkal jár együtt. A rák valószínûleg   egy   olyan   témával   szembesít   bennünket. hogy az emberek átlagosan   magasabb   kort   értek   meg. hogy   a   rák   általánosan   elterjedt.   mert   ott   az   emberek   életkora megnõtt.   Voltak   azonban   olyan   régi kultúrák. II.   a   tüdõrák.   hogy   vannak   olyan   rákfajták. mint az utána következõ   "civilizált"   idõkben. A taoizmuson nevelkedett kínai kultúrákban a rák rendkívül ritka betegségnek számított.   A   sokkal   több életet kioltó szívinfarktus. hanem az egész társadalmat is érinti. az egyes kultúrákra vonatkoztatva helyénvaló lehet ugyan.   hogy   az   egész testben elterjed. amely számos   különbözõ   megbetegedésben   juthat   kifejezõdésre. utána   azonban   ebben   a   tekintetben   is   meg   kellett   fizetniük   a hadisarcot a modern idõknek. amelyek lehetõvé tették.   amelyet   teljesen megkímélt volna a rák. mint ezeken a helyeken. Az az   érv. és különbözõ pontokon megcáfolható.

  A túlméretezett   sejtmag   és   a   felfokozott   osztódás   mellett   a   sejtek differenciálódásának hiánya is az éretlen korai formákra emlékeztet. másrészt visszanyerik azt a képességüket. a   szellem   és   a   társadalom   közötti   összefüggéseket. A fürge osztódásokkal és a megfelelõ növekedéssel tesz eleget a feladatának. kaotikus növekedésük alapján különböztethetõk meg az egészségesektõl.   Ami   kívülrõl   teljes   káosznak   tûnik. Ezt a mintát túl jóI ismerjük.   Ez   utóbbi   képesség egyébként   csak   az   embrionális   és   a   magzati   sejteknek   a   sajátja. Az egyes ráksejtek a túl nagy sejtmagjukkal tûnnek ki az egészségesek közül. akár a személyiség szerkezetébõl.   és   gyakran elveszítik   a   képességüket   arra.   Ez   az   a   fázis. annak a sejttömegnek. amely olyan világosan mutatná a test. A rák a sejtek szintjén Az   orvostudomány   a   sejtcsoportok   alapján   tudja   a   legnagyobb biztonsággal   diagnosztizálni   a   rákot.   hatékonyabb   ugyan.Nincs még egy betegség. mindenhol analóg mintákba ütközünk.   hogy   a . a lélek. sokkol bennünket. Szaporodási   õrületükben   sok   más   dolgot   elhanyagolnak.   hogy   olyan   bonyolult   anyagcsere­ folyamatokat folytassanak.   Az   oxidáció   például   sokkal   .   és   további   mintát   szolgáltat   az   utódoknak   önmaguk felépítésére. mint az erjedés. Ez a gyors szaporodás és növekedés mindenesetre szabályozottabban   folyik.   azaz   arra   vannak   rászorulva.   mint   ez.   Önmaga megsokszorozódása a célja. hogy betöltse a 78 többi   sejttel   való   szövetségében   a   neki   jutó   feÍadatát.   amelyben   a   szaporodás   és   a   növekedés mindenek elõtt való. Míg a normális   sejtek   a   légzésre.   hogy   anyagokat   építsenek   fel.   még   nem   kell   semmilyen   specializált   feladatot betöltenie.   Akár   a sejtek szintjérõl.   a   fejlõdést   és   az   osztódást.   A   ráksejtek   rendezetlen.   Még   a   sejten   belüli   regenerációs   folyamatok   is háttérbe   szorulnak   az   újabb   és   újabb   sejtgenerációk   folyamatos termeléséhez képest. Még ennek a lemondásnak is megvan a számára   az   elõnye. és mivel velünk született.   A korábbi   fejlõdési   fázisokból   való   gének   újraébredését   és reaktiválódását   nevezi   az   orvostudomány   anapláziának   (sejtosztódás. Egyrészt az erjedés primitív elõfokára esnek vissza. nem tudunk tõle megszabadulni. illetve az embrionális szakaszra emlékeztet. mint amilyen pl. de az utóbbinak megvan az az elõnye. A morula sejtjeinek (a megtermékenyített petesejt szedercsíra állapota). amelyben a korai emberi élet   koncentrálódik.   Egyetlen   dologgal   kell   csak   törõdnie:   a   sejtek szaporodásával.   a   rákos   történések   kaotikus sejtosztódásánál   a   sejtmag   a   szó   valódi   értelmében   kinõ   saját magából. 2. a mag tartalmazza az egész rendszer bonyolult   mûködésével   kapcsolatos   összes   információt.   A   túldimenzionált   magban kifejezõdésre   jutó   nehézfejûségnek   a   sejtek   abnormális   osztódási aktivitása az oka.   Irányítja   az anyagcserét. akár a társadalmi helyzetbõl indulunk is ki.   mint   a   kíméletlen   ráksejteké.   és cserébe lemond a specializációról. Míg normál anyagcsere­irányítás mellett a sejtmag   inkább   kisméretû. az oxidáció. A rákos sejt nem azért osztódik. Ez a viselkedés a fiatal sejtre. Mint a sejt nevû cég feje. hogy messzemenõkig független a "szállítók"­tól.   az   a   rák szempontjából   értelmes   dolog. amelynek   során   az   osztódó   sejtbõl   egy   kevésbé   fejlett   sejtforma keletkezik).   Visszanyeri   az   õsrégi   képességeit.

 azaz a bél igényei szerint.   hogy   a   rák   problematikáját   is   mélyebben   megértsük.   a   normális   sejtekkel   szolgáltatják   ki   magukat.   Teljesen   elveszítik   a   kapcsolatukat   az eredetileg   nekik   szánt   mintával. Éppolyan   értelmes   megközelítésnek   látszik   a   formaadó   mezõk szemszögébõl vizsgálni a problémát.   és   megindul   a   maga   egoisztikus   útján.   sem   a   kifejezett   testi   struktúrák   nem tudják   õket   féken   tartani.   a   rákos   sejt   ennek   éppen   az ellenkezõje szerint viselkedik.k   vannak.   Mivel   maguk   túl primitívek   ahhoz. hogy ennek az új növekedésnek a halál a központi üzenete. Érthetõ   módon   ezzel   ellenséggé   válnak   a   szomszédai   is. A ráksejt következésképp kevésbé van ráutalva a szomszédos sejtekkel való kommunikációra.   az erjedésre szorítkozó sejt szinte teljesen önellátó.   Egy   normális   bélnyálkahártyasejt idõnként osztódik egyet.   leállítják   a   növekedésüket. Míg a normális sejtek egy úgynevezett kontakt gátlás alá kerülnek. ami az õ rossz szom79 szédi viszonyaiban ismét csak elõnynek számít.   hogy   differenciált   anyagcsere­folyamatokat folytassanak. ami bélspecifikus. Ezzel tovább megyünk az egyes sejtek   szintjérõl   a   szövet   vagy   a   szerv   szintjére. a sejtek is megtanulják az   érés   és   a   differenciálódás   folyamán. ám destruktív módon kiugrik a keretei közül.   hogy   a   rákos   sejt   minden   határt   figyelmen   kívül   hagy. Minden táplálékot és energiát elvesz. kíméletlenül nyomul elõre az idegen területek belseje felé. A rákos sejt egy korábbi életmintára fejlõdik vissza.   a visszafejlõdés   egy   további   módja   rajzolódik   ki. hogy a genetika síkján mutációk történnek.   Nemrégen ismerték fel. amit   csak   megkaphat.   Ezzel egy olyan viselkedésformát visz túlzásba. ami az embrionális sejthez még illik. Abban. és csak a gyors fejlõdés adta saját egoisztikus elõnyükre gondolnak. friss   vérrel   elegendõ   mennyiségû   oxigén   érkezzen   hozzájuk. Anélkül. amit a fejlõdés során megtanultak.   anélkül   hogy   valamit   is   viszonozna   vagy   részt venne   az   organizmusban   ráes   szociális   feladatok   ellátásában. A   korábban   említett   morfogenetikus   mezõk   további   vizsgálatai segítenek   majd. A probléma ekkor az elõre megadott keretek elvesztéseként fogalmazható meg. Rohanó fejlõdésükben nemritkán a saját szüleiket is otthagyják elvágva az utánpótlástól.   A   rák   eszerint .   A   rákos   sejtek   ezzel   szemben   kilépnek   a   keretekbõl. hogy más sejteket   szabályszerûen   a   rabszolgájukká   tegyenek. de nem tör ki a számára megalkotott keretek közül. mint abban látni az okát.   A   bél   elõre megadott mintája túl szûknek bizonyul a számára. hogy tiszteletben tartaná a határokat. azaz amint más sejtekbe ütköznek. felad mindent. és nem türemkedik ki a bélbõl. az a felnõtteknél már problémává válik.   és mindent maguk mögött hagynak.   és elveszik tõlük a munkájuk gyümölcsét. és így forradalmi. Sem az   élettontosságú   határok. s ez az élõsködõ viselkedésében is megnyilvánul. a fölérendelt nagyobb szervezet. A nekrózis szimbolikusan rnutatja. A nagyobb tumorcsomók   közepében   sokszor   elhalt   sejte. Még a pontosan a saját képükre formált utódaikra sincsenek tekintettel. Ami azonban a kisgyereknek magától értetõdõen szabad.   Ahogy   a   gyerekek fokozatosan megtanulják tisztelni a határokat. A rákosan 80 elfajzó  bélsejt ezzel szemben elüt a fajtájától.   Ezt   nevezik nekrózisnak (szövetelhalás). hogy a rákos sejtek attól sem riadnak vissza.   hogy   figyelembe   vegyék   az adott   struktúrákat   és   a   számukra   elõirányzott   keretek   között maradjanak.

 mint amennyire az egyes sejtek problémája (29). Mindkét magyarázat szerint az elõre megadott normákból való kitörés esetével állunk szemben. Ám eljön az idõ.   amelyek   hasonlítanak   a   pácienseknek   a   betegség   kitörése elõtti mozgásformáihoz.   hogy   leverje   a   sejtek lázadását. hogy elegendõ stabilitással és védekezõerõvel   rendelkezik­e   a   test   ahhoz. a cigarettából származó kátrány vagy a behatoló sugarak. . már gyakran évek óta megvan. Visszamenõleg vizsgálva a beteg életét. Bár a tumor fejlõdésének sebessége a   fajtájától   is   függ. Az a kifejezés.   de   az   azonos   típusba   tartozó   tumoroknál   is   a beteg   általános   helyzetének   függvényében   változik. A rákkutatók ma abból indulnak ki. A rák keletkezése A kutatók messzemenõkig egyetértenek abban.   hogy   nincse­e   neki   is   rákja.   aki   elnevezte. növekedésbe   és   önmegvalósításba   fog.   akkor   késszé   válik   arra. A szövetek sejtjei sokáig sikerrel védhetik magukat a tartós inger ellen. amely nincs már többé abban   a   helyzetben. gyakran kiderül. egy gramm súlyú.   Ez   az   elmélet   kiegészíthetné   a   genetikai magyarázatot.   hogy   minden   egyes   sejtje   esetében   érvényesíteni tudja   a   maga   mintáját.   hogy hátrafelé megy. amelyek a fáradság ellenére nem sokkal viszik elõbbre az embert. hogy a sejtek viszonylag gyakran elfajzanak. hogy a rák keIetkezésének folyamatában a sejtek szintjén a mutációk játszszák a fõszerepet (31).   az   a   hosszú   idõn   át   kínzott   sejteknek   egyfajta felszabadulás.   hogy   pontosan   hol   volt   ez   a pont.   hogy drasztikusan   megváltozzék. már nem könnyû megállapítani. hogy miért okoz a rák ilyen példátlan rémületet. amikorra a rák kitörése   észlelhetõ. már kb. Ha egy sejtet   elég   hosszan   ingerelnek. Az elõre való mozgás olyan formáit írják   le.   Amikor   a   tumort felfedezik. Maga a mutáció szó a latinból származik. kezdve a mechanikustól a kémiain át a fizikai ingerekig.annak a szervnek vagy szövetnek a problémája.  és elkezdi a saját útját járni. A saját viszonyaihoz képest valami teljesen  újat kezd.   Ami   a   test   számára életveszély.   amelynek   olló   formájú   sejtjei   szinte   ~   berágják magukat   a   szövetekbe   (30). Ilyen ingerek például a tartós nyomás.   kilépve   ezzel   az   öröklött   tulajdonságok síkjából. és változást jelent. ám egy jó védelmi berendezés ártalmatlanná tudja tenni õket. A rák valóban éppúgy környezeti probléma. Sokféle inger 81 jöhet számításba az ilyen változások elõtt.   rátalált ennek a betegségnek a lényegére. azokra a fáradságos erõfeszítésekre vonatkozik. A "rák" név eredetét nem tudjuk egyértelmûen tisztázni. hogy abban az idõben omlott össze a védekezõrendszere.   Mindenesetre   az. hogy valaki "csúszik­mászik".   A   ráknak   a   neoplazma   az   egyik orvosi   neve.   Ezt   szem   elõtt   tartva   sohase   tudhatja biztosan   az   ember. A szó  legvalódibb  értelmében elfajzik. de az immunrendszerünk ura marad a helyzetnek. Most minden attól függ. Talán a mellrák egyik formája után kapta a nevét. Ez a titokzatos sejtburjánzás az egyik oka lehet annak.   A   név   "új   növekedést"   jelent. és több   millió   sejtbõl   áll.   amely   mindenekelõtt   arról   ismert. A rák   ugyanis   az   az   állat. amikor az egyik sejt túlingerelten reagál és elfajzik.   Valószínûleg mindannyian állandóan rákot kapunk. Arra a formára   gondolnak.   Mindenesetre   azt. Az itt vázolt regressziós folyamatokat a betegség neve is kifejezi. 3.

 és gátlástalanul megszegi az életfontosságú tabukat. és gyenge szomszédját a falhoz nyomja. Kíméletlen agresszióját mind a szomszédság.   s   elindulna   a saját útját járni.   akik . 83 átvészelni. Függetlenségéért inkább feláldozza   azt   is. mivel a légzés a csere és a kontaktus szolgálatában álló funkció. Megpróbálják védeni és összehúzni magukat és nyugodtan eltûrni. 5.   A   rendkívüli   mértékû   kaotikus növekedés a meggondolt.   hogy   hozzájuthasson   a   kifejlett   struktúrák mintájához. másokra tekintettel lévõ viselkedésnek nyomát sem   mutatja. mivel a jószomszédi viszonyt agresszívan elnyomó   könyökpolitikára   redukálja.   Ahelyett.   Következetesen   figyelmen   kívül   hagyja   az egészséges növekedés és 82 fejlõdés   törvényeit. Ezzel   a   betegség   elsõ   fázisának   megfelelõ   mintával   jellemezhetõ   a tipikus   rákos   személyiség.   sem   a   saját   életének   az alapját   nem   kíméli. hogy az eddig bemutatott kép a rákbetegeknek csak egy kis   részére   illik   rá. és úgyszólván szûznemzéssel. illetve kivárni a kellemetlen idõszak végét. A betegség kialakulásának fázisai Talán úgy tûnik.   veszélyes   módon   kitör   a   hámból. Miután   a   sejt   túlzottan   sokáig   volt   tekintettel   másokra. Egoizmusa.   hogy   a   rák   az   elfojtott   mintákat   kompenzálja.   másrészt pedig az ilyen személyiségprofilok mindig a betegség kitörése elõtti állapotot   írják   le. Ha egy sejt közben   megpróbálna   fellázadni   a   tartós   inger   ellen. amelyre   eredetileg   kijelölték. minden utóda pontosan az õ képére formálódik. mind a legtávolabb fekvõ testtájak   érzik.   szûzi   éretlenségbõl   született erejével védelmezi az erõsebbek jogát. Ezzel a szaporodási móddal megy a szó legvalódibb értelmében   fejjel   a   falnak.   Ez   annak   a   tartós   ingerlésnek   a   stádiuma.   hogy   milyen   komoly kommunikációs problémája van.   A   kommunikációs   probléma   a   zavart sejtlégzésben fejezõdik ki szimbolil<usan.   Ezek   az   emberek   ugyanis   általában   véve   a fentiekkel ellentétes viselkedésmintáikkal tûnnek fel.   hogy   elfoglalná   a   számára   elrendelt   helyet   és végrehajtaná   a   kötelességét. A ráktörténések értelmezésének síkjai A   ráksejt   viselkedésének   alapsémája   egy  növekedésbeli   problematika. elfajzani. a mindenhatóságra és a halhatatlanságra tartott igényei   kedvéért   feladta   a   kommunikációt   azzal   a   fejlõdési   mezõvel. A szaporodását tekintve teljesen önellátó.   Agressziójának   a   szövetek   közötti legfontosabb   határfalaknak   számító   bazális   membránok   sem   tudnak ellenszegülni.   A   rákos   sejt   nem   követi   a   sejtek   normális együttélésének szabályait.   Ebben   a   fázisban   azonban   a   test   is   egészen   más képet   mutat.   és   sem   az   idegen   területeket. A   rákos   sejt   azt   is   leplezetlenül   mutatja. idegen segítség nélkül nemzi a gyerekeit. Ennek egyrészt az   az   oka.   Mindennek   a   ráksejt   "feje"   szerint   kell   történnie. megsemmisíti vagy rabszolgájává teszi.   most   az ellentétébe   csap   át   a   viselkedése. 4.   amelyet   a szövetek   és   a   sejtek   egyelõre   még   reakciómentesen   tolerálnak. akkor az immunrendszer azonnal elfojtja ezt a kísérletet.   Azokról   az   emberekrõl   van   szó.   Vad egocentrikus   osztódási   aktivitásában   minden   irányban   terjed.

 hogy az életüket valóban megosszák másokkal. amit mindezért fizetni kell. a második pillantásra kiderül. már csírájukban elfojtják a határokat átlépõ tapasztalatokat   vagy   akár   a   hámból   való   ártatlan   kirúgási kísérleteket. ami azt jelenti.   hogy   nekik   milyen saját igényeik és szükségleteik lennének. a valóságban nem más.   elkerülik. hogy nem más.   fiúi. A   betegség   kitörésének   fázisában   az   érintettek   már   valóban "páciensek". sõt évtizedekben a betegnél a legcsekélyebb tünetek   sem   jelentkeztek. Azt a kevés ingert pedig. hogy a rák kitörése elõtti években. terhet jelentenének másoknak. amelynek sikerül   áttörni   a   védelmi   páncéljukat.   és   az   elnyomott   élet   utat tört magának.   hogy   új   tapasztalatokat szerezzenek.   függetlenül   attól. Ennélfogva jól kiszámíthatóak . ami annyit jelent.   Engedelmeskednek   a   normáknak. mert azzal. mint a testi kitörési kísérletek elfojtása. Az   ilyen   "meg   nem   élt"   élet   alaphangulata   az   elnyomottakéhoz hasonló.   A   határok   megtapasztalásához   vezetõ   lehetõségek   elnyomása tükrözi a testben folyó észrevétlen és mindent biztos kontroll alatt tartó védekezési tevékenységet.   apai. A test messze elmegy abba a másik szélsõségbe.   A pszichoonkológus Wolf Büntig ebben az összefüg84 gésben használja a "normopátia" kifejezést. mint az életimpulzusok elnyomása és végül is a meg   nem   élt   élet.megpróbálnak   extrém   módon   alkalmazkodni   és   a   lehetõ   legkisebb feltûnést   keltve   élni. messzemenõkig figyelmen   kívül   hagyják   a   személyes   fejlõdés   és   a   Ielki   fejlõdés követelményeit   is. hogy a normákhoz való feltétlen és merev ragaszkodás betegséggé válik. arra pedig még kevésbé. Az elnyomás jelensége a lelki élet és a testi betegségek történetében is egyaránt megmutatkozik.   funkcióikat   mindenki megelégedésére   teljesíteni. úgymond.   alárendelti   stb. Ami a környezet szemében kellemes és elõkelõ visszafogottságnak tûnik.   anyai. A fejlõdésre szólító impulzusok éveken át felduzzadt   áradata   ugyanis   áttöri   az   elnyomás   gátját.   megpróbálják   figyelmen   kívül hagyni. Ezek némi mozgást hoznának az életükbe. állandóan barátsá.   ahogy   a   legerõsebb   tartós   ingerlést kiálló sejt minden erejét összeszedve próbálja továbbra is ellátni a bél­ vagy tüdõsejtként kapott feladatát.   Életük   kettõs   értelemben   véve   is   ingermentes: egyrészt   amikor   csak   lehetséges. Csak akkor tör elõ   belõlük   és   szabadul   ki   a   fogságából   vehemensen   a   megosztásra való   vágy.   Ami   azonban   az   elsõ   pillanatra   makulátlan egészségnek tûnik. Hogy mindenáron és örökre konzerválják a megszokott helyzetet.   Ennek   az   az   oka. amelyet eddig olyan áldozatosan el nyomva tartott. hogy úgynevezett üres anamnéziseket (kórelõzményeket) kapunk. Éppúgy le kell mondaniuk a saját fejlõdésükrõl. mint szigorú elnyomás. A gátszakadást követõen nincs visszaút és megállás. hanem a testieket   is   teljes   mértékben   elnyomva   tartotta   az   illetõ. Nem ritka az az eset. hogy milyen magas lehet az az ár. Mivel semmilyen ingernek sem szeretnék kitenni magukat.   hogy   nem   képesek   bármit  is megosztani  mindezzel kapcsolatban a környezetükkel. gosak és tele vannak tapintattal.   amikor   a   gát   már   átszakadt.   A környezetüktõl messzemenõkig függve. A következõ eszkalációs fok mutatja. A betegben  éppúgy nem tudatosul ez a lappangó depresszív állapot.   és kontrollálatlanul kiéli magát. A környezet nem vesz   észre   semmit. a páciensek is megpróbálják leányi.   és   nincsenek saját kívánságaik. mint a mártírsorba kényszerített sejtnek. Nemcsak a normáktól való lelki eltéréseket.   azaz   meglepõ   mértékû   türelemmel   szenvednek.   Ugyanúgy. mivel amúgy alig mernek elmenni a saját határaikig.

 most már csak a saját útja számít.   amelyen   fõleg   drátnákat.   )oggal   számíthatják   magukat   a   társadalom pillérei közé.   Mivel   nem   képviselik   a   saját   érdekeiket. mind a környezetük számára nehéz feladatot jelent ezeket a nem is sejtett tulajdonságaikat elfogadni.   A   legalkalmazkodóbbnak   ismert   emberek hirtelen   kitáncolnak   a   sorból.   Pillanatok   alatt   sutba   dobja   eddigi visszafogottságát. a daganat halálhozó lányaival. hogy valakinek így megváltozzék a gondolkodásmódja   és   a   hangulata.   a hagyományok és a mások jogainak letiprásává válik. akit eddig a világ legbékésebb lényének tartottak. Az az ember.   Ha   a   felszínre nyomulnak az ilyen árnyékrészek. Az   éveken   át   kivédett   változásra   serkentõ   impulzusok   most   a testszerte megnyilvánuló mutációkban érvényesülnek. Hogy mit szabad és mit nem.   és   kirúgnak   a   hámból. hogy mostantól önmegvalósításra és önérvényesítésre törekszik. A példakép maszkja mögött azonban ott lapulnak azok az   ellentétes   tulajdonságok. bizonyára ott vannak mellettük a megfelelõ rezonanciával _ rendelkezõ emberek.   hogy   minden   körülötte   és   "a betegsége"   körül   forogjon. A mély barátságok kialakulását azonban gátolja. milyen erõs az az eddig ki nem élt kívánság. A   beteg   társas   viselkedése   a   "hallgató   többség"   szempontjából példaszerûnek   mondható.   A   szervezet   megtelik leányvállalatokkal. könnyen szereznek barátokat.   jobban   mondva   "árnyjátékokat" játszanak. és   megbízhatóak. A normopátiás pácienseket gyakran olyan emberek   veszik   körül. hogy saját véleménye legyen. Azelõtt az illetõ sohasem engedte meg magának.   és   egészen   új felhangok   csendülnek   fel.   akik   le   vannak   kötelezve   nekik. hogy az illetõ megvalósítsa önmagát és másokra való tekintet nélkül érvényt szerezzen a saját érdekeinek. akkor a testi sík tehermentesül. a környezet elõször is rettentõen elcsodálkozik. Aztán ahogy a betegség elõrehaladtával mélyebb jellemvonások kerülnek az elõtérbe. hogy az egész (testi) világot   a   saját   képére   formálja.   és   ezért   nem   is   tudják   igazán megmutatni   magukat. nevezetesen azt. hogy ne tûnjenek fel és senkinek se legyenek a terhére. most pedig elõjön az árnyékból az a rég elfojtott igénye.   az   érintettnek   mindez   nagy lehetõséget kínál. most a testben találja meg a maga színpadát.   Ami   a   tudatban   sohasem   kapott helyet.   Még   ha   a környezet számára kellemetlen is.   A   tökéletes   társadalmi   beilleszkedés   önzõ   élõsködéssé.   hirtelen   azt   követeli.   a többieknek kezdetben egyszerûnek tûnik melléjük állni.   amelyek   a   rák   második   vagy   kitörési stádiumában   válnak   nyilvánvalóvá.   közmondásossá   vált   tapintatát. Amennyiben a beteg szellemi­lelki síkon éli ki és szociális   szinten   is   láthatóvá   teszi   a   megváltuzott   elveit. Mivel arra törekszenek. azt a rákos sejt elfelejti. és megmutatja. mind a páciensek. hogy a saját fej85 lõdésüket   háttérbe   szorítva   mindenkinek   a   kedvében   járjanak. A betegség kitörésével az ego­igény betegenként változó nagyságú része   az   illetõ   viselkedésében   is   megnyilvánulhat. mivel elkezdenek harcolni a saját életükért. Sok beteg 86 .   a   változásra   serkentõ   impulzusaikat   még   a csírájukban elfojtják. A lelkileg hosszú ideig   visszafogott   vetõmag   most   testileg   rekordidõ   alatt   szárba szökken. Olyan színpad ez. hogy õk maguk is alig ismerik   a   saját   egyéniségüket.   Mivel világéletükben azon fáradoztak.

hogy   milyen   engedelmesen   követi   a   sors   menetét. Átélheti tudatosan. hogy nem védi magát kellõképpen. A regresszió a kezdetekhez. A visszafogottság elsõ. saját maga helyett a testével élteti meg. hogy a rák felemészti az erejét. Végül is   a   betegsége   minden   esetben   kikényszeríti.   Mivel   ez   a   motívum   is   az árnyékba süllyedt. Regresszió és vallás Az eddig tárgyaltakkal párhuzamosan a regresszióban a rákbetegség egy másik   alapmotívuma   is   világossá   válik. anélkül hogy tovább harcolna ellene. A szó valódi értelmében hagyja magát megsemmisíteni.   amely   õt bizonyos funkciókra kényszeríti.   A   környezetével   szemben.   hogy   sor   kerüljön   az önmegadás fázisára (32). a tumor sejtjeinek kell helyettük kiélniük a témát. szükségszerû.  és nemcsak a testét küldi. mint a beteg helyettese. Az érintettek elvesztették az õsta87 lajjal való kapcsolatot. hanem azt hagyja magával csinálni.  és valamikor majd   oda   kell   visszatérnie.azonban   olyannyira   megreked   a   szabályozott   szerepjátékban. Ez   a   valódi   elõrelépés   feltétele. Ellentmondásnak látszik azt állítani a betegségrõl.   az   egységhez   való visszakapcsolódást   jelenti. 6. hogy visszanyúlva újra felveszi a kapcsolatot. A Biblia szerint az ember elhagyta a Paradicsomot.   Ez   a   tudattalan   egységbõl   a   tudatos egységbe vezetõ út. pedig ezt az ellenállást nyugodtan feladhatná.   Az   embernek   nyilvánvalóan   szüksége   van   arra.   A   religio   az   eredethez.   hogy   elbánjon   a   rákkal.   másrészt   pedig   túlzottan.   hogy   élõ kapcsolata legyen a gyökereivel.   A   végén   minden érintett átéli ezt a témát. magára hagyva az önmagát megadó testét. Ez azonban nemcsak azt jelenti. lényegesen kevésbé védi magát.   Összehasonlíthatatlanul jobbak   az   ember   esélyei   arra.   és   ezt   meg   is   teszik   a   testi   szinten   a   maguk   életveszélyes módján.   amellyel   a   következõ fejezetben   foglalkozunk. Ez a religio.   a   csatába. sokszor évtizedekig is elhúzódó idõszaka és a   következõ   fázis.   Hogy   milyen   mélyen . kénytelen a test. és közben továbbra is védve magát a kikerülhetetlennel szemben. kiélni. A Paradicsomból való kiûzetés történetét a tékozló fiúnak   atyjához   való   visszatérése   egészíti   ki. akár õ gyõzi le a rákot. hogy elõtte teljes egészében részt vegyen a dologban. akár a rák õt.   A   beteg   ugyanis   egyrészt   valóban   alig   védi magát.   azaz   a   rák   kitörése   után   a   kahexia   (kóros lesoványodás)   utolsó   fázisa   egy   harmadik   mintával   szembesíti   az embert. amit mások akarnak. A lelki síkok tehermentesítése nélkül pedig az ego­elv csak   és   kizárólag   a   testi   síkra   van   utalva. az eredethez való visszatérést jelenti. saját   magát   helyettesítendõ. mint kellene. és ez egyúttal a keresztény fejlõdési út célja is.   hogy   a halál   közelségének   láttára   sem   változtat   a   türelmesen   !   szenvedõ viselkedésén. vagy tudattalanul. ha sikerül a szellemi síkra visszaemelnie ezt. másrészt rohanva haladnak elõre a mindenhatóság és a halhatatlanság felé. A test megadja magát annak a ténynek.   ha   egész valójával részt vesz az  összeütközésben.   Ez   a   látszólagos   ellentmondás fejezõdik ki a rák képében. hogy az ember visszafelé tesz egy lépést. Egyrészt a sejtek visszaállnak a fiatalos­ primitív formákra. Ezzel szemben annál jobban védekezik az életfeladata. Az   ilyen   ellentmondást   csak   a   valláson   keresztül   lehet   helyesen értelmezni.   Hogy   valamivel   valóban   el tudjon bánni.   Ezen   a   ponton   két   sík   találkozik.   Ez   az   eredet   a   kereszténységben   a Paradicsom nevet kapta. hanem azt is. az útja és a sorsa ellen.

  magában   hordozza   azt   a lehetõséget   is.   Nem   szabad   tehát összekeverni   ezt   a   "sorsnak   való   megadást"   a   "legyen   meg   a   Te akaratod!"   hitbeli   magatartásával. minden újat és távolit.   hogy   elfogadta   a   sorsát.   és   ezért   elfogja   a   rezignáció.   mert   amellett.   Olyasmi   ez. aminek a valódi hithez vajmi kevés köze van. illetve a halhatatlansághoz vezetõ utat a kiindulóponthoz való elõrehaladásként írják le. hanem ennek ellenkezõje hatja át õket: a kétségbeesés és a tehetetlenség. illetve spirál.   közepén   az   elhalt   területekkel.   mint becsületes tükre a helyzetnek.   és   elkezdi keresni a halhatatlan értékeket.   Amikor   a   különbözõ személyiségprofilok a maguk hangsúlyozott vallásosságával és a sorsnak való megadásukkal ennek ellentmondani látszanak.   azt   jól   illusztrálja   sok   tumor anatómiája. hogy az életet az egy_   házi   hivatal   igazgatja   és   látja   el   szabályzattal. Ezzel szemben a tudattalanba való elfojtás   "a   betegség   mint   út"­hoz   vezet. Az út tehát egy kör alakú mozgás.   az   is mutatja.   Hogy   a   beteg   menynyire   élettelen   a   magára vett   külsõ   aktivitás   középpontjában.   A   ráknak   a   talajtalanságba   való   regrediáló lefolyása   és   reménytelen   elõrehaladása   éppolyan   szörnyû. hogy a rákbetegek a szó   mélyebb   értelmében   "hit   nélküliek". Az ember a "Honnan jövök?" kérdéssel gondol vissza az eredetére. és a   "Hová   megyek?"   kérdéssel   tekint   elõre   a   jövõbe.   hogy   gyümölcsözõ   útnak   bizonyul. hidegen hagyja a szíveket.   Az   Uroboros.   amikor   az   ember   érzékeli.gyökerezik   az   útnak   ez   az   archetipikus   mintája   az   emberekben. mert legmélyebb bensõjükben bíznak Istenben. és üresen.   hogy   túlzott   elõretekintésük   és   tapintatuk   az   egészen konkrétan   vett   környezetre   és   a   jövõre   vonatkozik.   A   vallásos eIõírásokba való kapaszkodás inkább a valódi hit ellentéte.   miszerint   "életük   virágában. Hogy milyen rövidlátóak   lettek   a   szó   szoros   jelentésében   az   érintettek. hogy a saját igények felébredjenek. hogy esetükben a templomi vallásosságról van szó.   A   sorsnak   való   megadás   azzal egyenértékû.   akkora óvatossággal togadnak minden reggelt.   jól mutatja az a tény. Az a vallásosság azt jelenti.   Ám   ez   az   út   is   megoldás lehet. 88 Mindenképpen értelmes útnak számít. Ami kívülrõl igen vallásos életnek tûnik.   hogy   a   másik   sokkal   erõsebb nála. akkor kiderül.   mint egy utolsó lökés arra. 7. és ezért a kérdések testi síkon tevõdnek fel.   Valójában   tehát   nem   arról   van szó. hogy a múlttal és a jövõvel kapcsolatos nagy kérdések számára már egyáltalán nem   marad   bennük   tér.   Annyira tapintatosak   és   annyira   tekintettel   vannak   a   többi   emberre. ha az ember megpróbál tudatosan visszatérni   a   korlátlan   lehetõségekkel   teli   kezdethez.   a   saját   farkába   harapó   kígyó õsrégi   szimbóluma   adja   a   legtalálóbb   képét   ennek   a   szó   szoros értelmében átfogó mintának.   Ha   megnézzük   az   ilyen   szövegek   mögött   rejlõ .   Nem   azért   törõdnek   bele   és   lesznek alázatosak. A rák mint valóságunk karikatúrája A   rákbetegekrõl   szóló   beszámolók. illetve   visszatekintés   a   rákbetegeknél   lesülylyedt   a   tudatból   az árnyékba. Ehhez illik az a pszichoterápiás tapasztalat.   tökéletesen   ellentmondanak   a valóságnak.   hogy   borzalmas.   Ez   az   elõre­. belülrõl   üresen   konghat. hogy az indiai vallás is egészen analóg módon írja le   az   utat:   "innen   ide". A vallások a megvilágosodáshoz. karrierjük   és   felelõsségük   csúcspontján   az   alattomos   betegség váratlanul   kioltotta   az   életüket".

  amelyik   olyan   gyorsan   le   tudná   igázni   a szervezetet   és   elérni. Aligha van még egy   olyan   betegség.   A ráktörténésnél a külsõ sikerek mögött nemritkán elrejtett depresszióra bukkanunk. kiegyensúlyozottnak hat.   Ezeknek   az   ideáloknak   a   testi karikatúráját ­ mint általában minden gúnyrajzot ­ könnyen rossz néven vesszük. mint a rák. azaz a rákot megelõzõ állapotnak nevezi.   amely   alkalmasabb   lenne   arra. A rák azonban vár.   s ugyanakkor egyik sem áll ellent olyan makacsul minden védekezésnek és terápiának.   Ehhez   a kettõhöz   jön   még   harmadik   összetevõként   a   védekezés   is.   hogy   milyen   szoros   kapcsolata   van   a társadalomnak ezzel a betegséggel.   hogy   az   embernek   eszébe   sem   jut   betegségre   gondolni. A rák és a védekezés Az említett leletek és tünetek alapján a rák egy.   hogy   annyira   rettegünk   a   ráktól. és csak bizonyos .   hogy   sor   kerülne   a tumorképzõdésre.  Az   álarcot  (németül   die   Larve)   olyan   nagyra   értékeli   a társadalom. hogy az élet szükségleteire tudjon válaszolni az ember   (33). ezzel ugyanis valamilyen külsõ értelmet adnak az életüknek ­ a belsõ értelem   híján. amikor a derék és tiszteletre méltó ideálok   átcsapnak   az   ellentétükbe.   hogy feladatokat varrjanak a nyakukba.   hogy   tükröt   tartson elénk. a testbe lesüllyedt növekedési­fejlõdési   és   regressziós   folyamatnak   tûnik. 90 e.   Az   orvostudomány   és   fõleg   a   természetgyógyászat ismeri ezt az állapotot. A ráktól sem lehet elvitatni. Nem   csoda   tehát.   akkor   kiderül. A leírt lelki feltételek már régóta fennállhatnak.   A tipikus rákos személyiség számos tekintetben példaképnek számít.   hogy   a   betegség   egyáltalán   nem olyan hirtelen lépett fel. élettörténeteket.   Az   elért   teljesítmények   és   sikerek   így   idõlegesen leplezik a dolgot ­ a lepel mögött pedig ott dühöng az értelmetlenség érzése és a depresszió.   hogy   a   magas   pozíció   és   a   nagy felelõsség hangsúlyozása azt fedi. hogy az érintett zokszó nélkül tett eleget   a   kötelezettségeinek. Így talán   nem   is   meglepõ. ennek a társadalomnak szinte egyik eszménye sem hiányzik a képbõl.   amelyik   testi   tünetei   mögé   rejtõzik. A   pszichiátria   ismeri   a   larvált   depresszió   fogalmát. és praecancerosisnak.   hogy   a   beteg   semmilyen   testi   reakciót   vagy   tünetet   sem mutatott. a fizikai feltételek is jelen vannak a megfelelõ' rákkeltõ anyagok és ingereltségi állapotok formájában. Még szívesen el is vállalják õket.   A   felelõsség   ezzel   szemben   azt   a képességet jelenti.   Még   sincs   más olyan   betegség.   Ám   épp   a   potenciális   rákbetegek   vannak   híján   ennek   a képességnek.   Mivel   nem   tudnak   nemet   mondani. és mivel önzetlen   és   segítõkész. hogy mekkora sikereket ér el a szemmel látható szinteken.   mindenkinek   szimpatikus. A rák testesíti meg azt.   pontos   és   rendes.   könnyen   hagyják.   hogy   a   saját   törvényeihez   alkalmazkodjék. Éppen az volt az egyik jele a "normopá89 tiának". és elõre megküldte a maga figyelmeztetõ jeleit is. csendes és türelmes.   Azt   a   fajta depressziót   értik   alatta. Figyelmesen   szemlélve   rájövünk. )ó és nem agresszív.   A   rák alaphelyzete   éveken   át   fennállhat   anélkül.

  Itt   pedig.   akkor   a tulajdonosa   biztos   lehet   átütõ   erejében. és a testben a kórokozókkal szembeni fogékonyság formájában merül fel ismét.   hogy   egy   teljes   ütközetben   mindent kockára   tegyen.   Funkcionális   síkon   ez   az   a   pont. hogy mi az. azaz minden   konfliktust   igyekszik   elkerülni. Az a kérdés. akkor azonnal a legnagyobb veszélybe kerülnek. ahol különösen szívesen ütnek rajta és fogják el a limfociták a ráksejteket. azaz a védelem központjába. hogy milyen bátran rohamoz.   és   lelkileg   bezárkózik.   Éppen   azért. Az   az   ideális   állapot.   Ha   az   ember   az egyik   síkon   túl   messzire   megy   el. anélkül   hogy   félteni   kellene   a   lelki   egészségét.   hogy   egy   elsõdleges daganatot   képezzen. ami mélyebb síkon a test védeke91 zésének csõdjéhez vezet. és nemcsak a rák folyamatára érvényes.   Ha   viszont   egyszer   mégis   szükség   van   rá. hogy kialakuljon ez a helyzet. Csak a testi védekezés   összeomlása   ad   esélyt   neki   arra.   kihasználja   a   saját terjedéséhez. Ha sikerül a ráksejteket immunológiailag megfosztani az álcájuktól.   Ez   alatt   az   álca   alatt   a   ráksejtek nyugodtan bemehetnek egyenest az oroszlán barlangjába.   Másrészt   ebben   a   védelem   tehetetlensége   is megmutatkozik.   büntetlenül mozoghatnak. és az orra   igazából   is   eldugul.   illetve   fogékonnyá   teszi   az   embert   a betegségre.   A   tökéletes   nyitottság   és   az   abszolút   bezártság   (34) között   mindkét   síkon   középen   kellene   elhelyezkedni.   Hogy   testének   határait   egy   életképes   immunrendszerrel védje a veszélyekkel teli idegen világtól. amelyik a sejteket kívülrõl   felismerhetõvé   teszi. Minden megfázás ezt a jelenséget mutatja: amint az embernek átvitt értelemben véve (ahogy a német mondja) tele van az orra  (azaz   elege   van   mindenbõl). az   nyilvánvalóan fontos. és sokat szorongott.   és   az   adott   idõszakról   utólag   elmondja.   ahol   a   biológiai­ hagyományos orvostudomány terápiájának megvan az esélye.   Kikapcsolja   a   sejtjeiben   az   "öregedési géneket". A rák és a védekezõrendszer közötti szoros összefüggés abban a tényben is   megmutatkozik.   hogy különösen nagy feszültségei voltak. hogy ne   árasszanak   el   bennünket   a   túl   erõs   benyomások   és   ne   rántsanak   a pszichózisba.   mivel   nem   ismerik   fel   õket. A nyirokcsomó az a hely.   Néhány   páciens   megérzi. Aki a tudatát mereven lezárja. mintha az immunrendszer fogva tartaná és uralkodna rajta.   és   készen   áll   arra.   hogy   öszszeomlott   az immunvédekezése. testi síknak kell   pótlásképpen   megnyílnia   a   kórokozók   elõtt. hogy tökéletesen   álcázza   magát.   hogy   a   rák   a   védelmi   rendszert.kiváltó   ingerek   hatására   tör   ki.   Az   immunvédekezés tehát   mindig   akkor   gyengül   le. Alapvetõen az ember mindkét síkra nézve egészséges védekezéssel van felszerelve. A nyirokutakat használja a terjedéshez.   amikor   a   tudat   szintjén   túlzásba visszük a védekezést. A testazonos katonaság legénységének kaszárnyáiba és a hadi útjain való elõnyomulással mutatja meg a rák. Ha a tudat elzárkózik az izgató témák elõl.   Addig   olyannak   tûnik   a   helyzet. általában megválaszolható. és sikerül azt a rendszert is kiiktatnia. A rák azzal éri el.   a   másikat   az   ellenkezõ   irányba kényszeríti ki az egyensúlyából.   annak   a   nyitottsága   az árnyékba kényszerül. ami persze ritkán kerül bevetésre.   mert   nagyon .   a   lelkét helyettesítendõ a teste nyílik meg a megfelelõ kórokozók elõtt.   Orvosi   kifejezéssel   élve   a   védekezés gyengülése   hajlamossá. Ugyanígy szükségünk van egy bizonyos Ielki védekezõrendszerre is.   amelynek tulajdonképpen   le   kellene   õt   gyõznie.   Ilyenkor   szinte   mindent   beengedhet.   Ez   csak   a potenciálisan erõs védelem talaján lehetséges.   amikor   az   ember   az   erõ   talaján   állva messzemenõkig   nyitott   lelkileg.

  ha   felmondanak   az   embernek   ­   holott   az illetõnek a munka az élete tartalmává 93 vált   ­   vagy   ha   az   éveken   át   tartó   kisebb   áltatások   után   véglegesen csalódik a partnerében. egyre jobban bezárul az ember tudata. ritkán   van   rá   szüksége. olyan mértékben és ugrásszerûen fokozódik a Ielki védekezõképessége. hogy a teste válik túlságosan   nyitottá.   hogy   a   védekezés   olyan   tökéletesen   összeomoljon. Már   az   is   elég   lehet. Egy   olyan   világban.   hogy   ilyen   helyzetekbe   kerüljön. Mivel e nélkül az egyetlen ember nélkül nem tud tovább részt venni az életben (az élet áramlatában). vonakodhat attól. a testébe süllyed. ez a helyzet. a környezetével   alig   kommunikáló. Így válik az immunrendszer a nyitottság és a vitalitás közvetlen mutatójává. mert nem azzal foglalkozott. és gyakrabban "kapja el" a kórokozókat.   Alkalmazkodó   és . és a testi védekezõrendszer összeomlik.   Az   ilyen   embernek   edzett   a   testi védekezõrendszere. mindig kész a harcra.   hogy   magát   kímélje. Akkor alakul ki pl.   Mindenki   számára   ismerõs.   hogy   leveri   a kórokozókat. akkor az ott mint   a   saját   maga   elhatárolására   való   képtelenség   válik   újra láthatóvá.   ha   egy izgalmas   filmbe   felejtkezünk   bele.   hogy   a legmakacsabb   nátha   is   pillanatokon   belül   a   semmibe   vész.   és   ennek   köszönhetõen   minden   feladattal megbirkózik. ∙ Amennyiben ezt a kapcsolatot már csak egy hajszál tartja össze. Épp azért.   depressziós   embernek   meghal   az egyetlen hozzátartozója.   A   mindennapi   élettapasztalat   igazolja   ezt   az   elvet. mivel a lelki sík nem gyengíti. amikor egy. Az.   amikor   az   ember   nem   nyílik   meg   többé élete egy lényeges aspektusa számára. ha elkerüljük a konfliktusokat. az kell. az immunvédekezés döntõ mérvû  legyengüléséhez vezethet. Ennek pedig az a következménye. hogy egyes dolgok izgalomba hozzák a tudatát. és ugyanezen a síkon 92 meg is tudja védeni magát. hogy nemet mondjon. és az hirtelen megszakad.   Az életet   bátran   felvállaló   (vitális   =   élõ)   ember   egészséges   testi védekezõrendszere   következtében   kevéssé   fogékony   a   fertõzésekkel szemben. hogy hagyja magában tudatosodni ezt a   hallatlan   veszteséget.   Az   a   képessége   sem   kerül   veszélybe.   hanem   bátor   életet   élve   számos kihívással és feladattal került már szembe.   Csak   a   film   végén   emlékezünk hirtelen rá.   ami   csak   kiváltja   ezt   a   labilis helyzetet. nem fázik meg ebben   a   nyitott   helyzetben. A tipikus rákbeteg a belsõ  mintájánál fogva hajlamos   arra.   Amikor   a   konfliktuskerülõ   ember   arra   való képtelensége. ami elé a kórokozók állítják.határozottan nemet is tud mondani és meg tudja védeni az életterét. és akkor dugul el újra az orrunk.   A   magát   félelmében   összehúzó   embernek   rossz   a védekezõberendezése. Ahhoz. Akkor   lép   fel   ilyen   állapot. hogy hiszen náthásak vagyunk. hogy az  érintett nagyon bezáruljon. mintha az életfonal szakadt volna el.   ahol   akkor   számítunk   kulturáltnak   és civilizáltnak. aki csupa tûz és láng. A   depressziós   betegeknél   minden.   Amilyen   mértékben   bezárja   a   tudatát   a veszteség elõtt. akivel kapcsolatban állt. akkor ez olyan. Aki engedi. annak nem kell az izgató témát a lelkébõl a testébe tolnia. és biztosan   gyõz. és lobogva lelkesedik valami iránt.   hogy létrejöhessen a tumor.

  ami   a   maga differenciálatlanságában   még   minden   lehetõséget   magában   hordoz. Egy újbóli hirtelen "szakítás" pedig kiválthatja a betegséget.   A   terroristák   forradalmároknak. latinul   lány   =   filia)   vagy   "metasztázisnak"   (áttéteknek)   nevezi ezeket. hogy   az   õ   papája. bosszanthatja ugyan a szülõket. vagy a környezet.   Még szabad arról  álmodnia. . Hogy   milyen   éretlen   ez   a   viselkedés. hogy mindenhol. A "rák" a társadalom szintjén A rákos sejt az egész (testi) világot az uralma alá akarja hajtani.   és   átváltozást.   egy   embrionális   sejthez   illik.   azt   a   gyerek   és   a   felnõtt összehasonlításából   láthatjuk.   Ez   görög   szó. Bármi.   mindent   tud.   Cyerekkorban   még   jogos. és egyfajta megkésett utóérésre kerül sor. mivel mégiscsak õk az ország új urai. mindkét ilyen tulajdonságát elvesztette vagy legyõzte. A második lehetõség.   A fejlõdés azonban többek között a beszûkülést  és a specializációt is jelenti.   a   saját   énjének   felnagyítása. és az illetõt egy pszichiátriai intézményben elhelyezve "sikeresen" kiközösíti.   se megértésre nem számíthatnak. hogy az ember a környezete ellenére érvényesíti az akaratát. majdnem mindig leveri. idõnként   forradalmi  sejteknek  nevezik   magukat. Persze ha gyõznek. Csak viszonylag ritkán sikerül egy­egy   "bolondnak"   valóban     átvennie   a   hatalmat.   hogy   minden foglalkozásba   és   életmódba   beleássa   magát   az   ember. A szellemilelki síkon a megfelelõ kísérleteket a társadalom mint nagyzási mániát intézi el.   A   politika területén   mint   terrorizmust   üldözik   ezeket   a   kísérleteket.   hogy   ki   fogja   ez   idõ   alatt eltartani. de ebben   a   korai   fázisban   ez   még   nem   jelent   problémát.   Mindegyik   ilyen   kísérlet   a felszínre   hozhatja   azt   a   sok   fáradsággal   elnyomott   érzést.   Ezért   nyomul   be   mindenhová. Az orvostudomány "filiáléknak" (leányvállalatok. és csak két 94 Y' r:y  alternatíva marad: vagy õ.   az   illetõ   állam azonban   veszélyes   bûnözõknek   tartja   õket. a test legtávolabbi zugaiban is elvegyülhessen. Vagy az történik. hogy törõdne   az   olyan   konkrét   gondokkal. akkor respektálják a hatalmukat. és mindent   a   maga   képére   akar   formálni. vagy ha ez nem megy. és megpróbálja   a   kapcsolatot   újraéleszteni. alkalmas a betegség kiváltására. Az az igény. Az az igénye. ami   csak   megkérdõjelezi   a   depressziója   elfedésére   szolgáló   sikerét. illetve küldi elõre a maga agresszív "misszonáriusait" a (testi) tájak legtávolabbikába is.   A   ráksejt   attól   függõen.   és   azt   higgye. ritkábban sikeres. hogy a   környezet   meggyõzõ   erejével   vagy   erõszakkal   érvényesíti   a   maga elvárásait. hogy elzárja magát az életenergiától.   hogy   a kapcsolat tovább már értelmetlen. hogy övé legyen a játszótér minden jáiéka.   Ha   viszont   egy felnõttnek vannak meg ugyanezek az igényei.   hogy   milyen   látószögbõl   nézzük. az tehát. 9.   és   se   kegyelemre.   áthelyezést   vagy   vándorlást jelent. azzal igen gyorsan terhére válik a környezetének.   és általában   erõszakkal   legyûrik. hogy az egész világot beutazza anélkül. akkor a társadalom határozottan kirekeszti az embert. és hogy minden játékban részt vegyen. Még a sikerbe menekült rákbeteg is egész sor lehetõséget talál arra.ennélfogva elnyomott lénye újra és újra nyomás alá helyezi magát.

  végül   pedig   országosan. ami   a   vállalkozót   sikeressé   teszi. Egészen   magától   értetõdõ.   vagy   legalábbis   behatol   a   piacaira. A kisméretû "anyadaganatokon".   amelyek   ugyancsak   kisebb filiálékat   csoportosítanak   maguk   köré. hogy lehetõleg minél   többet   megvalósítsanak   a   saját   programjukból.   mint   anatómiai   megfelelõinek.   Az   ilyen   jelekkel   ellátott térkép   megdöbbentõen   hasonlít   a   rák   által   megtámadott   testrõl készített   szcintigráfiás   képre   (radioaktív   anyag   beadása   után készített felvétel.   ugyanis   a   rák   arra   a   stílusra   emlékeztet. A gazdasági élet területén kezdetben megtapsolják azokat. mint a sok.   Egyes   országok   még   mentesek   tõlük.   és   mindent   a   maga   kezében   akar   összpontosítani.   a   gyarmati   birodalmaknak   is   gyakran   ellátási   problémáik adódtak.   az   ott   talált   embereket   csökkent   értékûnek nyilvánította és rabszolgájává tette. A periféria felé 95 C csökkennek   a   metasztázisok. és a konkurenciát könyörtelenül   kiveri   a   tereprõl. mint . amelyek maguk is rákszerûen   burjánoztak.   Az   idegen   életkörülményeket cseppet   sem   tisztelte. Arra törekednek.   A   korai   kapitalizmus   tipikus vállalkozója ugyanis átlépi a fennálló határokat.   ideális esetben   pedig   világszerte   aktívvá   válik. sikerültnek éppen nem mondható lány anyaországában. Elõször az anyacég fejlõdik. A középen   egy   vastag   piros   kereszt   jelöli   az   anyacéget.   mert   a történelem során annyiszor megismétlõdött e folyamat.   míg másokban   nagy   kolóniák   találhatók   belõlük.   a tumoroknak.   A   portugál   gyarmati   birodalom maradványaiban   még   ma   is   szembeötlõ   az   infrastruktúra   hiánya.   Erõszakosan   a   falhoz   nyomja   és kilöki   az   üzletbõl.   aztán   infiltrálódik (beszûrõdik)   a   környezetébe.   mégis   mindenekelõtt   a   terjeszkedéssel   és   nem   az   ehhez szükséges   infrastruktúrával   törõdtek. A mindenkori birodalom annyira meg   volt   gyõzõdve   a   saját   nagyzási   mániája   helyes   voltáról.   hogy   ilyen   esetekben   agresszíven   és kíméletlenül kell eljárni.   Ez   a kapitalizmus és az általa létrehozott nagy konszernek hitvallása. A   gyarmatosítás   is   a   rák   történéseinek   valamivel   kisebb   érzelmi töltést   hordozó   párhuzama.   Portugália.   és   egyre   nagyobb   lesz. A rák példájával a szemünk elõtt másképp látjuk a vállalati irodák falán függõ világtérképeket is.   Franciaország   vagy Németország   kisebb   vagy   nagyobb   kiadásának   látta. A   "rák"   nevû   konszern   leányvállalatainak   és   kihelyezett részlegeinek hasonló céljai vannak.   és   a   hazai erõknek semmi esélyük se maradjon.   Spanyolország.   Mindenütt   jelen   akar lenni.   Kizárólag   azok   a hatalmak állítottak határt az inváziós növekedésnek. így láthatóvá válnak).   Ugyanúgy. akik ezt a   magatartst   követik. A saját országon kívül gyarmatok létrehozása egy adott birodalomból szemlélve nem más.   Azért   kisebb   az   érzelmi   töltése.   amely   a közelebbi   környezetét   kisebb   piros   keresztekkel   jelzett filiálékkal szórja be.   és   nem   riadt   vissza   az erõszakos   határsértésektõl   és   a   pusztán   csak   kevésbé   agresszív kultúrák   brutális   leigázásától   sem.   Az   ember   lehetõleg   az   egész világot   a   saját   befolyása   alá   akarta   vonni.   A metasztázisok   helyett   a   gazdasági   életben   lerakatok   és leányvállalatok jönnek létre.   hogy   a világot   Anglia. akár az elsõdleges   daganat.   Az effajta differenciálatlan növekedés ideje alatt sok minden tönkrement a metasztatizálódó kolóniákban éppúgy. a ráksejtek többet vesznek fel a sugárzó anyagból. mint   a   rák   stratégiájának   alkalmazása.

 könyörtelenül kihasználják és megrabolják az ellenálló erejét.   a   mindenhatóság   és   a   mindenütt   jelenvalóság   ideáljait közelíti   meg.amilyen Portugália vagy Anglia. nem mutatnak semmilyen öregedési tendenciát.   hogy   nem   veszi észre   viselkedéséngk   következményeit:   a   teljes   szervezet   halála elkerülhetetlenül az összes sejtjeinek a halálát vonja maga után ­ a rákos sejtekét is.   A   rákos sejtek hatálytaianították ezt a korlátot. Ha egészében véve nézzük a Földet.   minden funkciót egyetlen testben egyesítve. és ezzel már azt mutatja.   Minden   más.   Rhodesia   vagy   Dél­Afrika).   Akárcsak   a   rákos daganat. magányos harcossá lesz. folyton tovább burjánzó és az erõket felemésztõ impériumok lógtak. Csak a vállalkozás kezdete olyan sokat ígérõ a rákos   sejt   számára.   hogy   még   van remény a számára.   lehet. De nemcsak a Földdel kapcsolatban viselkedik úgy az ember. Az ökobio­.   és   az önállóság.   akkor   a   Föld   képe   is   a   rák   által   megtámadott   testet szimbolizálja.   Sikeresen   szakít   a   környezetével. Ausztrália. Megadja magát az elemésztési törekvéseknek. az egysejtûek és a ráksejtek   is   életben   maradnak.   A   mûholdas   felvételeken   jól   látszik. A ráksejtek a maguk túlzottan `"' megnövesztett   sejtmagvaikkal   is   hasonló   fölényeskedõ   magatartást tanúsítanak a környezetükkel szemben. hogy a világ a részletekbe menõkig követi ezt a mintát.   hogy   a   Föld   pillanatnyilag   még   a   védelmi harc vagy már a betegség kitörésének fázisában van­e.   amelyik   egészen   önellátó.   anélkül   hogy   az   öregedés . A modern nagyvárosok növekedése   például   látványo­       san   leképezi   a   rák   terjeszkedési törekvéseit. melynek minden zugát rák módján falják fel. teo­ és más lógusok egyelõre nem jutottak még   megegyezésre   abban.   beszivárgó   növekedésben   bízva   küldik   elõre küldönceiket a szatellitavárosok. A kahexia azt az állapotot jelöli. õ is egy sejtegyüttes közepén élve egyre függetlenebbé váló. az ipari és kézmûipari zónák és más metasztázisos tevékenységek formájában. rabszolgasorba 96 kényszerített "primitívek" hátán. és mint ahogy ezt egy ördögi kísérlet is bizonyította. A   vízfejekhez   hasonlóan   élõsködtek   a   túlméretezett   gyarmati közigazgatási szervek a nyomorgó. Különösen Anglia hasonlít a rák képére az "anyadaganattal" teljesen szakító gyarmataival (USA.   és   osztódnak. Ameddig elegendõ táplálékuk van. Kanada.   hanem   azt   a   döntõ   hibát   is   elköveti. Mivel a mi Földünk még mindig megkísérel regenerálódni és tõle telhetõen védekezni   a   burjánzó   emberi   faj   ereje   ellen. amikor a test rezignáltan megadja magát a rák fiatalos  életerejének. Nemcsak a nagyobb vonalakat tekintve lehet összevetni a rákot a mi világunkkal.   az   elnyomó. amelynek a tulajdonosa a húszas években ebben a tumorban halt meg. óriási.   A   gyarmatosítás   idõszakának történelmébõl   tudjuk.   szervezett sejtekbõl álló sejtegyesülésnek megvan a maga ter97 mészetes. Ha szeme van az embernek a dologra. hogy kész átlépni egy másik világba.   az   öröklött   anyagukban   meghatározott   élettartama. mint ahogy az egysejtû is az. akkor látja.   hogy   a   nemzeti   daganatok   a   kereskedelem   és   a csere érdekében igyekeztek terjeszkedni és kibontakoztatni hatalmukat.   Mint   az   egysejtû.   hogy   ugyanúgy berágják   magukat   a   környezõ   tájba. Specializált képességeit a potenciális halhatatlanságra váltja be. Ma is   ott   élnek   a   tápoldatban.   mint   a   tumor.   normális. mint a rákos   sejt. Még   a   mai   napig   is   élnek   és   osztódnak   egy   olyan   tumor   sejtjei.

  hogy   õ   pusztán   csak   potenciálisan halhatatlan.   Az   ennek   megfelelõ kritériumoknak ugyanis máris megfelelünk.   A   szellemi­lelki   növekedési   mutatók messze   mögötte   i   maradnak   a   gazdaságiaknak.   az   a   csökkenõ   tápanyag­   és energiakínálat   eredménye. A rákprobléma megoldása és felszabad ítása Hogy a rákban a megoldás és felszabadítás képét is meglássuk.   de   a   vállalkozásnak   nincs semmilyen   elérhetõ   végcélja.   és   egyáltalán   nem   tud   független   életet   élni. hogy lemondjon   egyéniségének   fejlõdésérõl. egy ilyen kijózanító tükröt visszautasítunk. nagyon félünk a bennünk szunnyadó erõktõl és ener­ 'i giáktól.   hogy tömegemberré   váljon. 98  10. Habár a társadalom az   egyén   és   a   szabad   válIaÍkozás   kibontakozását   a   legmagasabb erkölcsi   elvvé   nyilvánítja.  õ  mindig arra a testre lesz utalva. A külsõ jutalmak megkönnyítik az ember számára.   Pontosan úgy.   az   egyes   embert   ezzel   kapcsolatban óriási   szorongások  i   gyötrik. másrészt utunkban állnak az értékítéleteink. Ha teljesülnének a politikusok jámbor kívánságai. akkor fennáll a veszélye annak.   A   tömegembert   pedig   már   csak   egy   kis   lépés választja el a normopatáktól. A társadalom fedezékére támaszkodva sok embernek   sikerül   a   saját   kibontakozását   önerõbõl   leállítania   és   ' kényszerrel   vagy   anélkül   beilleszkednie   az   elõre   megadott   struktúrákba.   és   elõsegítik. Az emberiség ebben minden egyes pácienssel azonos. ami nem más. és a fejlõdõ országok behoznák   a   technológiai   visszamaradottságukat. Még   kijózanítóbb   azonban   az   a   feltolakodó   gondolat.   a   rákos sejt   nem   veszi   tudomásul. hogy a természetbõl származtunk. Egy sor társadalmi alibivel alátámasztva az árnyékba i nyomjuk õket. ahogy az ember a világra.   A   ráknak   is   irreális   célja   van. Ha nem gondolkodunk el azon. be kellene vallanunk saját magunknak. az két okból nehéz: egyrész mi magunk is érintettek va­  i gyunk. mint a szervezet pusztulása. hogy a mi haladásunk végcélja ugyanígy a Föld nevû organizmus pusztulása.   az   a   halálos   lövést jelentené planétánk máris veszélyben Iévõ ökológiája számára. Cazdaságunk növekedése éppolyan õrületes. amelyikben él. mert saját magunkat   ismerjük   fel   benne. E rosszindulatú betegség szörnyû képe azért is ijesztõ. az azon a karikatúrán is jól látható.   Míg   az   egysejtû   valóban   függetlenül   és elvileg   örökké   él   a   maga   bõséget   biztosító   vízi   világában. amelyet a rák torzított az ideáljainkból.   Crandiózus   bruttó társadalmi ter­ Í mékünk (Németország) nem kárpótol hosszú távon a belsõ ) fejlõdés hiányáért.   Az árnyékában van ez a cél.   Ennyire   õszintén   nem   akarjuk   magunkat látni. hogy   magunk   is   fékezhetetlen   rákká   válunk. és ha semmilyen spirituális cél nincs a szemünk elõtt.   A   növekedési   mutatók   óriásiak. mint a ráké. Ha becsületesebbek lennénk. . Hogy a Földünk már elérte a betegség kitörésének fázisát.   hogy   mi   magunk vagyunk a Föld rákja. Hogy a rákos sejtek normális esetben hamarosan   a   gazdájuk   után   elpusztulnak.vagy a kifáradás jeleit mutatnák. Mint kö­  zösség.

  Folyamatosan   bocsánatot   kér   azért. hogy a fajtáját megtagadná.   Minél   hosszabb   ideig   tartják   elnyomás   alatt.   figyelmen   kívül   hagyja   a sorompókat.   Az   önmegvalósítással   a   rák   esetében   az   a   téma   süllyedt   az árnyékba. A rák minden határt és akadályt áthág.   hogy megtanuljon   nemet   mondani. növekedjen. amikor a szigorú értékek ellen fellázad az ember. egoista "nem '­mel. illetve az a végsõ nyugalom. min99 denre kiterjed.   Végül   is azonban   a   létrõl   van   szó. hogy mozgásba lendítse magát.   Ehhez   az   is   hozzátartozik.   A   rák   a   (test)árnyékba   lesüllyedt expanzió. Bár a normopata senkit sem sért meg egy . a szellemi­lelki szint a megoldottnak számít.   A   látszat   fontosabb   a   számára.   Következésképp   a   tudatban   kellene   terjeszkednie   és felfedeznie   a   lélek   határtalanságát   és   halhatatlanságát.   és   mindazt   megéli. nem találja meg a végsõ nyugalmát. milyen az. A ráktörténésnél pl. Általában véve  érvényes.   amelyik   minden   fejlõdés   legutolsó   céljára.   változzon   és   fejlõdjön. akár a meg nem oldott megjelenési formájában. Számára mindenekelõtt arról van szó. Az út szélére tolva az árnyékban landol.   és alkalmazkodik   az   adott   szint   kifejezési   lehetõségeihez. az út elején ki kell mozdulnunk belõle. hogy az anyagi szint a megoldatlannak. A legsötétebb árnyék mellett a legvilágosabb a fény. kitör a szûk struktúrából. és anélkül. akár a maga megoldott. közel és néha túl közel lép   másokhoz. szinte   sernmivel   sem   lehet   megfékezni.   és   innen   a   test   síkjára   vagy   a külvilágba. A közép lusta kompromisszumát el kell hagyni. A materiális világban az árnyéknak   két   kifejezõdési   lehetõsége   van:   a   belsõ   testi   világ (mikrokozmosz)   és   a   külsõ   (környezõ)   világ   (makrokozmosz).   Mivel   az   elv   minden   lépésnél   ugyanaz   marad.   Ebben   áll   a   rákbetegek   legfontosabb   tanulnivalója.   ahová   a legkisebb ellenállás útján került.   hogy   érezze   és   megélje   a   maga   egoista akaratát.   az   árnyékban   annál intenzívebben élnek.   felrobbantja   a   határokat.   Elvileg   azonban   még   a megoldatlan formán is át kell fénylenie a megoldott síknak. azt nyilvánítjuk   rosszindulatúnak.   iszont nem is tesz senkit boldoggá a feltétlen "igen"­nel.   és   így   a   kényelmes   középen.   annál megoldatlanabb   formában   jelentkezik. Bár a közép a végsõ cél.   és eszébe   sem   jut   a   haláltól   félni. Mivel   az   önmegvalósítás   az   ember   fejlõdési   útjának   szerves   része. amire itt találhat. azonban az eredendõ bûntõl (az egységbõl való kiválástól) nem szabadul   meg.   egyáltalán   nem   végleges   hely.   noha   nem   jelennek   meg   a   felszínen. hogy kipróbálja.   majdhogynem   halhatatlan.   mindenhol fellelhetõ.   ami   különben   az   árnyékában   a ráktörténés   formájában   található. azon nem kell csodálkoznunk. az nem az utolsó.   A   közép harmóniája   helyett   a   látszatharmónia   uralkodik. sernmi elõtt nem torpan meg.   ami   a   számunkra   átvitt   értelemben teljesen kívánatosnak tûnik: az expanzió (kiterjedés) elvét.   A   ("rosszindulatú") énerõk.   Hogy   az összes rákfajta közül a rosszindulatún süt át a legmagasabb elv. szellemi és a szociális téren változik.   A   sejtek   szintjén   zajló   mutációk helyett a lelki.   mint   a   lét.   amelyben   a   normopátiás   olyan kényelmesen   berendezkedett.   hogy   egyáltalán létezik. Legfeljebb csak félre lehet tenni. minden kompromisszumot nélkülözõ. kirúghatna a (túl szoros) hám100 . mindenbe belenyomul. és el kell mennünk a szélsõségekig.   a   Self felépítésére törekszik. még a számára idegen struktúrákkal is egyesül. nem lehet kiiktatni a világból. mindennel megosztja magát.   Az elnyomott   fejlõdési   folyamatok   útja   következésképp   a   tudatból   a tudattalan   árnyékvilágába   vezet.   Ebben   az értelemben   a   nyugodt   középszer. .

 Tapasztalatok szerint éppen   azok   a   páciensek.   hogy   már   megtettük   az   elõzõ   lépéseket.   a hozzá vezetõ fokozatok és azok sorrendje mindenkinek problémát okoz. nemcsak a rákbetegeknek. mint az   örökkévalóság. és egyben mutatja az utat is.   hogy   számbavételezzünk   egy   mégoly távolinak   tûnõ   célt   is.   Emögött   az   a   téves feltételezés   húzódik   meg. Az elfajzás helyett a saját útjára. Ha átugrunk egy síkot vagy túl gyorsan szaladunk róla tovább. Az elkülönülés helyett arra van 5züksége. hogy ha törik. akkor és épp akkor. Végül is arról van szó. hogy önálló legyen és vállalja saját magáért a felelõsséget. A saját ego megismerésérõl van szó. akkor a növekedés lesüllyed az árnyékba. A   rák   folyamatának   a   regresszió   az   egyik   része.   a   lét   vagy   a   közép   csak   megközelíteni   tudják. amikor az   nem   egy   finom   úriember   vagy   úrihölgy. pontosabban szólva a saját tulajdonságaira kell rátalálnia az embernek.   A   testi   növekedés   helyett   a szellemi­lelki fejlõdésrõl van szó.   A   cél.   Belsõ   képzeleti   képekkel   és   fantáziájukkal   támogatják saját immunrendszerük létért való küzdelmét.   Az   agresszív   ráknál   épp   az agresszió a homeopátiás. Ezt az állapotot. és   aztán   felhasználhat   pl.   A   következõ   lépések   és   feladatok   azonban feltételezik. hogy mindennel egy legyen az ember. Azok a szavak. Amilyen   fontos   az   énerõk   kibontakoztatása   ezen   az   úton.   olyan kevéssé lehet ez a végsõ cél. hazatérjen a   Paradicsomba.   a   nirvána.   ahelyett   hogy   az énjüket   annak   minden   agresszív   energiájával   kiszabadítanák   a bilincseibõl. Carl Simonton amerikai radiológus terápiája a testi síkra alkalmazva képviseli   ezt   az   irányt. A . Körülbelül húsz évig fizikailag növekszik   az   ember.   harcoljanak   a   rák   ellen. A rák történése az út további részére és   a   céljára   is   egyaránt   rámutat. amelynek kultúránként más­ más   neve   van.   és   ezért   nem   sok tiszteletre számíthat a környezetétõl.   akkor   a   soron   következõnek   sincs   esélye.   akiknek   már   régóta   az   agresszív önérvényesítésben kellene gyakorolniuk magukat.   hogy   az   énje   és   az   árnyéka feloldódjék a Selfjében.   aztán   szellemileg­lelkileg   kéll   tovább fejlõdnie.   az   Isten   országa. Az irányított meditációkban egész újra felfedezett   agresszivitásukkal   harcolnak   a   rák   ellen   a   sejtek szintjén. Az ilyen növekedés sokáig a külvilágban is lejátszódhat. azaz a hasonló szer.   illetve   engedje. Ezzel egyúttal a régóta elfojtott agressziójukat is kiélik.i ból.   hogy   nekik   könnyebb   az   olyan   fenséges témákat   megvalósítani. hajlamosak rá.   mert   azok nélkül a most vázoltak könnyen bumeránggá válnak. hogy gyorsan   magasabb   "síkokra"   meneküljenek. Az a tanács.   A   félreértések veszélye   ellenére   szükségszerû.   egy   terjeszkedõ   gazdaság   kínálta lehetõségeket.   a Paradicsom.   Simonton   naponta   több­   !   ször   sikeresen háborúztatja a rákbetegeit.   a   mennyország.   és   mégis   mindegyik   ugyanazt   jelenti.   csak   az   elsõ   pillantásra   tûnik ellentmondani   a   homeopata   elvnek. Ha ez nem történik meg. ha szakad.   A   regresszió   az eredet utáni kérdést testesíti meg. Ez pedig az elsõ kötet   rákkal   kapcsolatos   fejezetével   kapcsolatban   egyszer   már megtörtént.   mint   amilyen   a   szeretet.   a   polaritás világából szemlélve nem lehet találóan jellemezni. Egyszer azonban a 101 magasabb   értelemben   vett   önmegvalósítás   válik   a   növekedés   céljává.

 Terápiás szempontok . hogy fontos volt. se te Selfed.   Eközben   nem   veszi észre. a rák is átlép minden határt. vagy ahogy az egységet nevezzük. Így a rák valójában nem más. hogy felfedezze az énjét. semmi elõtt sem torpan meg. amelyikbe tartózik.   hogy   a   fõnöke   nem   maga   az Isten. Az önmegvalósításra és   a   halhatatlanságra   való   jogos   ambíciók   abban   a   spirituális felismerésben csúcsosodhatnak '.   mint   korábban. hogy az illetõ fellázadjon a munkahelyi vagy a társadalmi élet szûk   szabályai   ellen   és   rájöjjön   arra. Az   a   cél. az egységre mutat. uralja az egész életet. csak a Self van. átugrik minden távolságot. keresztülnyomul   minden   korláton.   hogy   az   ego   útja éppúgy a katasztrófába vezet. mint az elnyomása.   Az   ember   nem   lehet   független attól a nagyobb egységtõl. egyszer sem jut eszébe a haláltól félnie.   hogy   egoista   módon   saját   magának vívja   õt   ki   az   ember. Miután a kicsinyes szabályok   rendjét   felrobbantottuk.   fajtájától   elütõen növekvõ   sejtek   arra   a   veszélyre   hívják   fel   a   figyelmet.   legyõz   minden   akadályt.   És   a   rák   történései   ezt   is   szimbolizálják. Mint a szeretet. ugyanúgy. amit csak a szeretet képes feltárni. hogy kinõjön belõle.   Mint   a szeretet. mindenre kiterjed. A rákos sejt egyedül és a test többi részének   kárára   próbálja   ki   a   halhatatlanságát.   hogy   a   cél nélküli   haladásnak   a   halál   a   vége.   Az   individualitást   és   a   magasabb   rendet egyaránt felöleli.   a partnerünk vagy az énünk akarata. ki.   hogy   saját   magunkban   találjuk   meg   az   egységet. 1 1. ami megint csak tökéletes tükre a modern emberiség legnagyobb tévedésének. akkor   következõ   lépésként   azt   kell   felismernie.   a   lélek halhatatlanságát.   amely   a   rák történésében mindig ott várakozik fenyegetõen a háttérben. imádkozzuk. Ez azonban már a végpont vagy tulajdonképpen a középpont. mint ahogy az ember sem vette eddig észre. máris ennek az ellentéte   lesz   a   tantervben   szereplõ   következõ   feladat:   az   embernek meg kell tanulnia beilleszkedni a nagyobb egységbe. Ezért ugyanolyan fontos a páciens számára.   Mint   a szeretet. Ott van minden ember minden sejtjének a közepén. Ezt a célt azonban énerõkkel nem lehet megvalósítani. mint amilyen fontos késõbb. a mindennel   való   egység.   és   felismerjük. hogy az egyetlen cél a Self.   akkor   kell   megtalálnunk   és elfogadnunk a nagyot. Itt van a rák fõ tévedése. "Legyen meg a Te akaratod". hanem Istené. hogy a világ számlájára tett ámokfutása csak   közös   pusztulásban   végzõdhet. Ugyanúgy van ez.testi regresszió helyett a szellemi­Ielki téren történõ religió lenne a   cél. és ennek ellenére mégiscsak Egy. Nincs se én Selfem. a rák is halhatatlanságra törekszik. testtel együtt õt is elpusztítja. benyomul az élet minden területére. Lehet.   és   nem   engedi   azt   sem. Ám miután az ego kifejlõdött és teljesen úr lesz maga fölött.   hogy   az   egész   már   bennünk   van.   hogy   legyen   meg   az   elöljárónk. mint az árnyékba sü I lyedt szeretet. hogy érvényesítse az akaratát. Miután épp megtanulta.   A   minden   irányban   kaotikusan   burjánzó. és mint a szeretet. hogy ez az út végül is a 102 '!i . a poláris világból   az   egységbe   való   visszatérés   egyik   formája. és ez nem   azt   jelenti.   Az   !   egység   semmit   és   senkit   sem   zár   ki magából.   Még   a   halál   is. ahogy mi is benne vagyunk az egészben.   Minden   utalás ugyanarra a célra.

Általában   azonban   a   korai   felismerést   (35)   szoktuk   a   megelõzés szóval illetni. Hogy életben maradnak­e. hogy átvegyük a testtõl azokat a feladatokat. A   diagnózis   közlése   után   az   a   beteg   feladata.   hogy   a normopátia   már   maga   is   betegség.   hogy   az   ember   becsületesen meghatározza a saját helyzetét. és megél.   Amennyiben   már felállították   a   diagnózist.   Sok   beteg   a   "rák"   diagnózisának hallatán úgy érzi.   hogy   szinte   megkönnyebbültek. számukra a kezdet.   óriási   a   nyomás.   még   akkor   is. Ebben a stádiumban még anélkül tehetjük meg az elsõ lépése103 ket.   a Hüdrával való harca közben megharapta egy szörnyûséges rák.   Ennek   az   az   elõfeltétele. amely elõsegíti a rák kialakulását. Ebbõl megfordítva az következik. Tudatosan  életteret kell teremteni mind a testi. Ahelyett. hogy tényleg új életet   kezdenek. hogy várnak­e még a betegek valamit az élettõl.   Amikor   Héraklésznak   a   12   állatövi   jegy archetipikus   feladatainak   megfelelõ   próbákon   kellett   átesnie. amiket a léleknek kellene elvégeznie.   mert   azzal. amelynek az eddigitõl eltérõ törvények szerint kell lefutnia. mint korunk ideálja.   és   mielõtt legyõzte volna a Hüdrát.   amely   persze   nemcsak leterítheti   az   embert. az döntõen azon múlik.   Az. hanem mindennek megvan a maga  értelme. Ennek a felismerésnek   a   fényében   a   naponta   felfedezett   új   karcinogének (rákkeltõ   anyagok)   ártalmatlanok.   annál   a   belátásánál   kezdõdik.   semmiért   sem   kell   tovább   vállalniuk   a   felelõsséget. még egy ilyen ijesztõ betegségnek is.   A   hagyományos   orvoslás   tapasztalatai   alapján   az orvosi prognózis sokkal kisebb befolyással van a várható élethosszra. hogy belássa: semmi sem történik véletlenül. hogy   az   ijedségtõl   meghátrált   volna. Van. Számukra olyan a diagnózis. Arról van szó.   amikor   ebben   a   korai stádiumban indul meg az individuáció (egyedivé válás) felé az ember. hogy csak ennek a belátásnak alapján tudja a beteg amúgy igazából megélni a rák diagnózis okozta kétségbeesését. eltaposta a rákot. és hazudik neki. A valóság az. az élénk növekedéstõl a vad agressziókig. mert akkor õket   is   várja   még   valami.   Más betegek   a   "csak   azért   is"   mottó   alapján   elfogadják   a   kihívásokat. Ami az elsõ csoport számára a véget jelenti. hogy ezzel blokkolja az összes még adott fejlõdési lehetõséget.   hanem   bátorságot   is   önthet   bele   és elõrehajthatja   a   fejlõdés   útján.   amely   "a   beteg   érdekében" elhallgatja elõle a diagnózist. mint egy új életszakaszba való beavatás.   A   megelõzés   szót   tulajdonképpen csak   arra   az   esetre   szabadna   használni. Vannak. akik   elmondják. hogy halálos ítéletet mondtak ki felette.   ha   csaknem   olyan.   mégis   a   kétségbeesés átélése a további lépések nélkülözhetetlen elõfeltétele. Lehet.   hogy   lehetõleg   sok lépésben   lecsökkentse   az   árnyéka   területét.   hogy rákosok.   hogy   langyos   pozícióját   be   kell   cserélnie   az   embernek   saját életének hullámhegyeire  és hullámvölgyeire. azt a képek egész sora mutatja: a határátlépéstõl a "kirúgni a 104 hámból" érzésig. mint a beteg belsõ beállítottsága.  és eljut addig. hogy humánusabbnak   tûnik   az   az   orvostudomány.   amit   az   ember visszahoz a tudatba. azt nem kell a test színpadán színre vinnie. hogy ez az idõ egy olyan álmot álmodik. Hogy milyen lehetõségek vannak arra.   Bármilyen   keményen   is   cseng. A   legjobb   terápia   korán. mind a szellemi­IeGki tartományokban annak a .   odaállt   harcolni. És egyáltalán nem is olyan ritka.   hogy   közben   nagy   nyomás   nehezedne   ránk. Egy olyan szakasz következik.

  mint   a   testben. a sors ellen való hadakozás pedig az ellentétes irányba vezet (38). És ennek a valaminek sajátnak kell lennie ­ ezt tanácsolják a rák önállósági törekvései. Minden egyes gyógyulás elõtt szükség van 105 a betegség elfogadásának fázisára.   az   egyéni evolúciót   a   szellemi­lelki   változásoknak   kell   vezetni   az   úton. Õ két legyet üt egy csapásra.   a munkahelyén   vagy   a   családban   elfoglalt.   akkor   különleges esélyeik vannak.   A   légzés felszabadítása   nagy   esélyt   rejt   magában   arra. a páciensnek is kezdenie kell valamit az életével. Egyes betegek arról számolnak be.   hogy   integrálniuk   kell   a   tudatukba   a   rák   által szimbolizált   önállósági   törekvéseket.   sugár   és   kémia" teszik.   hogy   az   illetõ   ismét nyitott legyen az élet áramlása iránt. hogy újra és újra elárasszuk a testet   oxigénnel.   mint   ahogy   a   "vas. ezért használja a rák gyógyszereként   a   fagyöngyöt   (36).   Amikor   ezen   utóbbiaknak   mégis   megvan   a   maguk   értelme. A   légzés   lényeges   pont.   amit   az   ember   a   társadalomban.   és   ez   a   ráknál   egy primitív   és   radikális   szintre   esett   le. A   sejtek   szintjén   lejátszódó   mutációknak   a   szellemi­lelki   szinten lezajló   metamorfózisok   a   megfelelõi. Ehhez jön még az. amelyék azt harcra serkentik.   Úgy. ami az élet   áramlásának   megnyilvánulása.   A fagyöngy   jellegét   tekintve   részben   megfelel   a   rákos   növekedésnek.   Míg   a   biológiai evolúció   a   testi   mutációkon   keresztül   haladt   elõre. Olyan ingereket juttatnak általa az organizmusba.   Az   alárendelt   szolgalelkûségüket   pedig   a   nyílt lázadás váltotta fel. A társadalmilag sikeres betegek számára az is feladat   lehet. Akkor azután kiderül.   Ez   már   az   alternatív   medicina   egyik   rák   elleni módszere. hogy valami más sokkal fontosabb nála.   és   ezzel   egyidejûleg   elvezeti   a tumortól a vizet. hogy sok rákos betegnél a légzés.   visszalépjen   és   ismét   ember legyen a maga akaratos és makacs igényeivel és õrült ötleteivel.   és   ne   aláássuk. és az élni akarást és életkedvet   elõsegítõ   intézkedéseknek   ezekkel   párhuzamosan   és   fóleg utánuk   kell   bekövetkezniük. mint ahogy a ráksejt csinál magából valamit. optimális   támogatást   jelentenek   a   beteg   számára   a   kemo­   vagy   a sugárterápia mellett. milyen radikálisan megváltozott az életük a betegség óta.   Ennyiben   a   radikális légzésterápia jó Iehetóséget ad arra. akkor idõt nyerhetünk velük. A ráksejtek ellen való harcban mindenesetre figyelni kell arra.   amelyeket   a   rák   él   ki. hanem saját maguk rendelkeznek az   életük   dolgaiban. hogy abból   a   specializált   funkcióból. Az antropozófus orvoslás pl.   amelyeket   élnek   ugyan.   beszûkült   és   gátolt. mivel a betegeket a saját agressziójuk   kiélésére   buzdítja. Simonton (37) említett pszichoterápiás módszere is ezen az elven alapul.zabolátlan   kreativitásnak.   Ezen   az   úton   van   mindaz.   és   ezek   bátorságot   követelnek. Mindenhol   máshol   értelmesebbek.   ami .   vagy elkerülhetetlenek. Ez fordítva mindenesetre nem érvényes.   ám   nem látnak. Már nem mások. Végül   is   arról   van   szó.   Simonton   módszere   és   a   hasonlók   pl.   A   légzés   kommunikáció. Amikor a terápiák maguk is azok szerint az   elvek   szerint   folynak. Az említett kritériumok teljesen analóg módon érvényesek a testre is irányuló terápiákra. hogy ez a harc ne váljék a saját sors elleni harccá.   Mutációk   történnek.   amit   a   rák   eseményei   olyan   jól megjelenítenek. Mindehhez vissza kell gondolni a saját gyökereire ­ talán szó szerint szükség van arra.   amely   maga   is   egy   kinövés.   hogy   serkentsük   a   beteg   életerejét   és kreativitását. kezdve az életenergiát mobilizáló bioenergetikai gyakorlatoktól az injekciókig.

 se terápiásan kikényszeríteni nem lehet. Az ember pusztán csak késszé  teheti magát arra.   hogy   megtették   ezt   a   nagy   lépést.   hogy   az érintett   hozzáférjen   a   saját   mélyebb   síkjaihoz.   Harmóniában   van­e   nálam   a   lelki   és   a   testi   védekezés.   Felismeri   ugyanis.   amikor   az   ember megpróbált   valamilyen   különleges   emberpéldány   lenni. ha belevonják a testet és az érzések síkját is a munkába. Kérdések 1.   A   további   alázat   és   kegye­     lem   kérdése. Vállalom­e a kockázatát annak.   hogy olyanok voltak. hogy a fejem szerint élek. teljes szívébõl elfogadja és el is foglalja a helyét. feltéve.   vagy   a testi védekezés legyengült a lelki kedvéért? 9. Milyen szerepet játszik az életemben e mottó szerint megtett út: "ISMERD MEC ÖNMACAD.erõsíti   a   religióhoz   való   kapcsolatot. vagy az áldott béke kedvéért inkább súlyos kompromiszszumokra hajlok? 3.   hogy   kifejezzem   az   agressziómat.   vagy mindenekelõtt alkalmazkodni és beilleszkedni akarok? 8.   és   lehetõvé   teszi. HOCY ISTENT MECISMERD!"? . vagy minden esetben elõre meghatározott   szabályoknak   és   meghatározásoknak   rendelem   õket alá? 4.   vagy   inkább magamnak való vagyok? 7. és nemcsak   a   "fejjel   való   gondolkodás"   szintjén   mozognak. amikor megtörténik vele a dolog.   Ha   túl   van   már   a megalkuvás elleni szükséges lázadáson.   Értéknek   számít­e   a   kommunikáció   az   életemben.   hogy   a   helyére   került. hogy új területekre merészked­ 'i jek? Kreatív vagyok­e? 6. Milyen szerepet játszik ez a két alapkérdés az életemben: Honnan jövök? Hová megyek? 10. amilyenek.   vagy mindent magamban és magammal intézek el? 5.   és mindennel egy.   akik   pusztán   azzal   tettek   nagy   benyomást   másokra. akkor nyert ügye van. Hagyok­e teret a saját energiáimnak. Mindig 106 b t. mindent átfogó szeretetnek esélye az életemben? 11. Ily   módon   lehetnek   igen   értékesek   a   feltáró   pszichoterápiák. Ez   egyben   annak   a   kísérletnek   a   végét   is   jelenti.   Ugyanis   a halhatatlanság   kulcsát   jelentõ   mindent   átfogó   szeretetet   sem elõállítani. amelyben szükség volt   a   rákra.   vagy   hagyom.   Nagy   esélyt jelent rájönni annak az életmintának a nyitjá­1 ra. akik arra használták a halálos betegség adta   esélyt.   Milyen   szerepet   játszanak   az   életemben   a   változások?   Van­e bátorságom ahhoz.  " voltak olyan rákos betegek.   hogy   kirúgjak   a   hámból.   hogy   kívülrõl irányítsanak? 2.   Bár   õk   is normopátiásokként kezdték.   A   saját   életemet   élem­e. Volt­e a nagy. betegségük nyomása alatt olyan emberekké váltak. Ez lenne a megoldás (megváltás) a rákos sejt számára is: elfogadni és felismerni a test egészével való egységét.   Megengedem­e   magamnak   idõnként. hogy  éber legyen.   Megengedem­e   magamnak. és valóban megtalálja.   Mindenfajta egoizmusnak   vége.

 akik mint saját magukért felelõs egyének harcolnak   a   hazájukért   és   a   függetlenségükért.   A   Vízöntõ   kora   és   a  Hair  címû   musical   köré fonódott legendás hippikorszak látványosan demonstrálta a hajpompa és a   szabadságigény   közötti   kapcsolatot. A fej 1. Ereje és fénye saját erõnket és fényünket tükrözi. Korábban a hosszú haj a nõ  számára nem annyira a szabadság   szimbóluma   volt.   illetve   a politikai   szabadság   kifejezõdése.   s   ezzel szimbolikusan a szabadságukat is megnyirbálják.   mezési   aktussal. és ott is marad. Némi távolságból szemlélve azonban kiderül.   mint   inkább   egy   magától   értetõdõ   dolog. akkor az élet egy rendezett.   Valójában   a   tipikus   nõi   szereptõl   akartak   általa megszabadulni   a   nõk.   Céljuk   az   a   spirituális   értelemben   vett   mélyebb   belsõ felszabadulás.   Ha   minden   nap   ezzel   a   szimbolikus önfegyelmezéssel kezdõdik. õk azonban szabad akaratukból és tudatosan mondanak le a hajukról és az általa szimbolizált külsõ szabadságról. . hogy minden hajszál pontosan a helyére kerül.   Ennyiben   a   copf levágása   manapság   is   sok   lány   számára   a   felszabadulás   és   az emancipáció aktusa. A haj néha a   szabadság   szimbóluma.   Még   ma   is   szimbolikusan   vágják   le   gyermekkorunk hajfonatait. Az engedelmesség áll az elsõ helyen.   Minden reguláris   hadsereg   egyformán   levágja   az   újoncok   haját. de ugyanakkor kínosan kontrollált keretet is kap. A haj a szimbolikus szabadságharcok kedvelt szimbolikus megjelenése.   egyáltalán   nincs útjukban   a   hajuk. akkor ugyanez a hajáról is elmondható.   Számukra   a   haj   egyenesen   a   külsõ. 107 IIl. Egy hajszál sem járhatja a maga útját.   mint   a katonáknak.r. amelynek megvalósítását a külsõ szabadság csak zavarná.   de   ezzel   együtt   a   társadalmi   felelõsségtõl   is "megszabadította" õket. és a saját hajfürtök és   a   külvilág   csábításai   szimbolikusan   ennek   az   útjában   állnak. hogy a zen szerzeteseknek éppolyan   szigorúan   le   kell   mondaniuk   a   saját   akaratukról. Amikor jó formában van és egészséges az ember.Ahaj Anatómiai szempontból a haj helyezkedik el a legmagasabban.   A   Vízöntõ   kora   hippijeinek ellenpólusát   a   minden   idõk   minden   országának   katonái   adják. Ezért   számított   ennek   a   szabálynak   a   megszegése   az   emancipáció aktusának. Kínában   a   közmondásos   coptokkal   egy   túlhaladott   társadalmi   rendet vágtak   le. Már maga a fonása is felér egy fegyel108 .   minden   tincset   szigorú   szabályok   kötnek. A zen szerzeteseknél is ugyanezzel a jelenséggel találkozunk.   amely   megóvta   ugyan   õket   a   családfenntartás gondjaitól.4 ∙. Szigorú rendezettségében a copf attól copf.   A   jobbágyoktól   ezzel   szemben megtagadták a hajpompa szabadságszimbólumát.   A szabadságharcosoknak viszont.

  hirdetve.   Az indiánok   fejdísze   a   madarak   tollruhájának   utánérzése. és arra is utal.   ebben   volt   az   ereje. amikor mind a hajszínt.   Haját   soha   nem   érte   olló. Égnek állított hajjal nagyobbnak mutatták magukat. egy vad vörös loknis hajviselettel kifejezheti.   annak   a   jele. A   fejbõr   színpadáról   tehát   jól   meg   lehet   állapítani.   hogy tulajdonosa életében milyen darabok kerülnek színre.   míg   a   társadalmi   normáknak elkötelezett   emberek   a   normák   által   szabályozott   és   fantáziátlan egységfrizurákat hordják. Ilyenkor az illetõ valóban egy új területet szeretne meghódítani. Aki egy szürke 109 irodában a szürke egér életét éli. Manapság azonban mindenkinek megvan a lehetõsége   arra.   Nem   lóghat   ki belõle   egyetlen   tincs   sem.   A   szimbolikusan gondolkodó   kultúráknál   ezeknek   nem   szükséges   olyan   valódi   hajból készült pótlásoknak lenniük. mint a mi tupéink és parókáink.   Ilyenkor hatásosan felépített alakzatokba rendezve hordták a hajukat. A   hajviselet   egy   további   jelentési   síkja   a   hatalom   témájához kapcsolódik. hogy közel van hozzá az ég. hogy a konkrét élete megfelelne ennek.   amikor   elõször vágatták le a hosszú és rendezett hajukat. jelezvén.   Ezt   még   manapság   is   láthatjuk   vidéken. mind a formáját mesterségesen varázsolják az illetõ fejére. Ott az ember   szívesen   díszítette   magát   anyagokkal   és  idegen   tollakkal. A   Vízöntõ   generáció   vad   hajnövesztése   csak   egy   gyenge   villámlás összevetve   azzal   a   zivatarral. és ezért meg is kapja.   hogy   minden lehetséges   szabadságot   megadnak   maguknak. A   kelta   harcosok   harci   frizurákkal   indultak   a   csatába. így keltve félelmet ellenségükben.   sem   az   életben. A konty még szélsõségesebben merev viselet.   hogy   a   megjelenésüket emelendõ. hogy bármi közük is legyen. hogy nekik is jár az a szabadság.   amit   a   nõk   okoztak.   színesebb   világok   várnak   benne   arra. hatalmat és méltóságot fejez ki.   aki   a   maga óriási   hajának   köszönhetõen   hatalmas   erõvel   és   hatalommal rendelkezett.   hogy   egészen   más. A frizurák szellemi tartást tükröznek. ahogy ezeket a harcosokat megpillantotta. Ezért hajlamosak a mûvészek sokszor   az   extravagáns   hajviseletre.   Egy   óriási fejdísszel ékített fõnöki fõ erõt. A megfelelõ loknik vadsága így az unalmas élet kompenzációja lehet. amely  természetesen  jár a gazdájának. Ha ezzel   szemben   a   hajviselet   valódi. hogy a saját fejüknek szerezzenek érvényt. és ne mások táncoltassák õket. Századokkal ezelõtt egy manufaktúra munkatársának még nem volt meg a lehetõsége arra.  pótlólagos   hajrészeket   tûzzenek   magukra.   hogy   a   szabadságnak   és   a kreativitásnak   nincs   helye   sem   a   fejen. és ugyanakkor igényt is jelezhet a jövõre nézve. mint   a   copf. Különösen szembeötlõ és tünetértékû a ki nem élt álom. hogy a   rizsporos   loknis   paróka   viseletével   legalább   a   látszat   szerint feljavítsa társadalmi helyzetét.   A legkülönbözõbb   kultúrák   emberei   hajlanak   rá. hogy felfedezzék õket.) A madarak felfújják a begyüket.   hogy   olyan igényrõl van szó. Megjelentek az apród­ és bubifrizurás fejek. a ragadozó . Az enyv szolgált a mai hajrögzítõ zselék korai változataként.   hogy   "színre   vigye"   a   fején   a   vágyálmait   anélkül.   A   punkok frizurája   az   ellenpólust   képviseli.   Condoljunk   csak   Sámson   bibliai   történetére. Mindkét esetben arról volt szó. (Az ellenségnek is azonnal égnek állt a haja ijedtében.   és   a   jelenlegi   frizurák által szimbolizált neveléshez és rendhez nem akarják. Mindenesetre ma még a kompenzáció lehetõségére is gondolnunk kell. ami a férfivilágnak.   sok   szól   amellett.

 Az oroszlánsörényt nem lehet  és nem is kell megfésülni.   illetve   szégyenítették   meg   nõi   mivoltukban. Ezt minden olyan   tinédzser   átérzi. Amikor az ember valakinek "a haja szálát se görbíti meg".  és ez a hajszín azt a végzetes hatalmukatjelképezte.   akik   a háború alatt az ellenséges katonák szeretõi voltak. Mindez akár szõrszálhasogatáshoz és ahhoz vezethet. ám ezt az erõt rendezett pályára 111 . a saját hatalmát   és   áldozatainak   tehetetlenségét   demonstrálta   ezzel. hogy kicsivel jobb képet mutasson magáról. amikor az erejüket fitogtatják. ha csak megrázza a fejét az ember. A hatalommal és a méltósággal való összefüggésben az öntudat is megnõ. amivel elcsavarták az ártatlan férfiak fejét.   A letartóztatottakat   és   azokat   a   nõket   is   kopaszra   nyírták. A nõi uralkodók Nofertiti stílusban magasra tornyozott frizurája a hatalom témáját a méltósággal köti össze.   hogy   a   másikat lealacsonyítsa és legyõzze. Selymes fénye mintha vitalitást sugározna. Egy  göndör fej a  szó   legszorosabb   értelmében   a   "szabadságot"   (kötetlenséget. hogy erõltetett   a   dolog. Ennek az erõszakoskodásnak egy finomabb változata az a még ma is meglévõ   szokás. Mint a bõr csatolt képzõdménye. szabadosságot) testesíti meg. a saját kreatív útjukon járnak. hogy a befektetése megtérül. 110 P A   hatalom   ellenpólusa   a   kopaszodásban   mutatkozik   meg. Hasonlóan   bántak   el   a   "boszorkányokkal"   is.   A   büntetés aspektusa   mellett   ott   van   benne   az   abszolút   tehetetlenségre   való kényszerítés   fájdalmas   mozzanata   is.   hogy   az   ember   minden   esetben   hajszálat  talál   a   levesben. mivel az egyes fürtök mindennemû rendnek ellentmondva.   ami   egyrészt   kétségbeesést   fejez   ki.   Amikor   a   tanár   a   diákjait méltóságuk és szabadságuk szimbólumánál rángatta ki a padból. Egy nagyúri hajviselettel a magas   születés   még   inkább   kihangsúlyozható. amikor madonnaszerû illedelmességben. magasan ki akar emelkedni a tömegbõl. Így fosztották meg õket   a   szabadságuktól.   Hasonló   helyzetben   némely   ember   a   haját tépi.   akkor   azt   is   megtapasztalhatja. egyenesen omlik a viselõje vállára.   milyen puha.   Ha   valaki   meg   meri   kockáztatni. akkor a hatalmát és a méltóságát is érintetlenül hagyja.állatok pedig felborzolják a szõrüket. és azt reméli. a haj vénuszi minõségeket is hordoz.   Amikor valamit "a hajánál fogva rángatnak elõ" akkor abban benne van.   Aki   idõt   és   pénzt   nem kímélve hatásos alakzatokba rendezi a haját. simulékony a hosszú göndör haj.   hogy   valakinek   megcibálják   a   haját. azaz kifogásolnivalója van. Itt éppen az erõ és a méltóság válik nyilvánvalóvá. A szép sûrû haj azonban az ellentétes irányba is mutathat. Ha azonban ketten   hajba   kapnak. A hajfürtökben van valami csábító és laza játékosság.  akkor   mindegyiknek   az   a   célja.   a   valóságot   megerõszakolták   és   úgy   alakították. ahogy arra az illetõnek éppen szüksége volt. elég. hiszen   valójában   ­   félnek.   Általában   vörös   hajúak voltak.   másrészt   meglepõ   külsõt kölcsönöz.   hogy   megszelídít   egy   ilyen ragadozót   vagy   vadmacskát.   aki   buli   elõtt   gondosan   megmossa   és feltupírozza a haját. középen elválasztva.

  az   öregedéssel kapcsolatban lesz szó.   langyos belsõ beállítottsággal járnak együtt.irányították.   nincs kifelé antennája sem. hogy   az   érintett   szenved­e   az   õszüléstõl.   A   zen szerzeteseknél   még   mélyebb   jelentést   hordoz   az.   ahogy   külsõ antennáikat behúzva visszavonulnak a kolostorok elzártságába.   finom   testszõrzetére. Hirsutismus (Erõs szõrnövés) .   vagy   csak   azt   színleli. A nõk bajusza vagy szakálla és a mellükön növõ szõr tönkreteszi a nõies kisugárzást. és akkor a festett tincsek gazdája más síkokon is megpróbál eleget tenni változatosságra törekvõ igényének.   A   szenvedés   mindig   azt árulja el. Ha   az   ember   elkezd   a   haja   színével   játszani. amikor az ember szabad akaratából Iemond arról.   amit   az   életben hiányolnak.   és   a   férfias  kinövéseket  mindig újra és újra utánanöveszti.   a   legritkábban választja   a   középutat. ha ezek a "kiegészítõk" a nõkön jelennek meg. hogy milyen csekély hatással van a másik nemre.   s   a   katonák   programjában   sem   szerepel.   a   középszõkét   szalmaszõkére.   Hogy   ezzel   a   hajviselettel tetszést   arasson   az   ember.   ugyanis   természetüknél   fogva   a   laza   fürtök többet mutatnak. hogy az ember kompenzálni akar vele valamit. hogy díszként viselje a haját. a háttérbe kell szorulnia.   Az   állszakáll   a   gazdája   akaratát   és   annak keresztülviteléhez való erejét hangsúlyozza. Ellentétes esetben. hogy a másik nemre ne hasson.   A   mesterségesen   színezett   haj   azt mutatja. Míg a férfiak általában szívesen büszkélkednek szõrzetükkel.  így   az   én   személyes   szabadságának   és   annak. hogy valami a tudatból a testi síkra lett lenyomva. Condoljunk csak a   macska   bajuszára   és   az   ember   .   ezért   aztán   általában   szálanként   irtják   õket.   A   szõke. és ott kellemetlenül   érinti   az   embert. Végezetül a haj mint függelék képzõdmény a környézet észlelésének és az éberségnek a szolgálatában álló antenna is egyben. A teljes körszakáll (az arcvonásokat elfedõ szakáll) azonban rejtõzködésként is felfogható.   Döntõ   szempont. A szerzeteseknél ez soha nem   is   volt   cél.   és   hogy   hajuk   fehérsége bölcsességrõl   tanúskodik­e.   Az õszinte   természet   azonban   makacs. Aki egyszínû hajába néhány színes csíkot festet.   akinek   nincs   szõr   a   testén.   Ennek megfelelõen   egy   olyan   embernek. Hogy a punkok azt   a   tarkaságot   viszik   bele   a   frizuráikba.   ahhoz   a   hajnak   elõször   is   megfelelõ tömegûnek   kell   lennie. ám lehet egy program része is.   aranyfürtös angyal   és   a   titokzatos   sötét   démon   komasági   viszonyban   vannak egymással. A katonák esetében kívánatos.   A   sötét   hajat   elõszeretettel   festik koromfeketére. az nyilvánvaló.   Õk   az országukat   szolgálják.   Ez   történhet   egyrészt kompenzáció gyanánt.   és   harmónia   nyilvánul   meg. ha szimbolikusan is   elszigetelõdnek   a   külvilágtól:   kaszárnyába   zárják   õket. Az   állkapocs   és   az   arc   területén   növõ   szakállszõr   a   férfiak klasszikus   dísze. A   haj   õszülésének   kérdésérõl   a   könyv   végén.   Az   extrém   külsõségek   gyakran   velük   ellentétes. és az õsi erõvel és állati vadsággal teli múltunkat idézi fel. hogy õszülõ fejük   a   belsõ   szürkeséget   tükrözi­e. Az érintettek maguk dönthetik el. világosan látszik.   az   nyilvánvalóan   egy   kis   változatosságot   akar   a   fején (fejében?)   _   lévõ   egyhangúságba   belevinni. 112 '   A   mellkason   és   a   lábon   lévõ   szõrzet   végül   állatias   szimbolikára utal. azt aligha viselik el.

 A saját akarat pedig az álszakállnál lényegesen tartósabb bizonyíték arra.   A   férfias   rnegjelenés   helyett   az   erõ   és   a   méltóság mélyrõl   fakadó   sugárzása   vegye   inkább   körül. A sûrû testi szõrzet egy animális  összetevõrõl  árulkodik. hogy ezt  az érintett maga is belássa.   hogy elfogadja   a   maga   állati   részét.   hogy   az   illetõben   erõs   tudattalan   igény   munkál   arra.   hogy   kivívja   a tiszteletet. A nõi pólusra korlátozott túlzottan szõrös személy (férfi vagy nõ). hogy szükség esetén ellenzékbe is tud vonulni a gazdája.   hogy   minden   nõnek   az   a   feladata. Ahelyett.   hogy képes legyen keresztülvinni az akaratát. A   makacsság   és   az   a   képesség. az azt jelenti. Az egyetlen lehetõség az.   Ahelyett. és ezért a teste kénytelen ezt helyette kifejezni.   ha   kell.   hogy sûrû bundával venné körül magát.   Ha   egy   ember   az   ebek   harmincadjára jut.   Az elférfiasodásnak a szõrnövekedésbõl kiindulótovábbi jelei (virilizmus. Amikor pedig a szõrnövekedéstõl éppúgy nem szenved a nõ. .   és   tüskés   is   tud   lenni. hogy az illetõ az   árnyékba   nyomta   le   férfias   jellemvonásait.   hogy   az   ember   ellenálljon. aki113 ket   németül   "szõr­   vagy   kutyaember"­nek   hívnak. hogy kibékülünk vele.   (Latinul   hirsutus   = tüskés.   Tény. értelmesebb lenne átvitt értelemben megszerezni   magának   a   védelmet. A férfias jelleg a valóság két pólusa közül az egyik. A hormonállapot sokkal jobban tükrözi a   helyzetet.   elsõ   feladata. Ami az evolúció  hierarchiáját illeti. akkor arról van szó.   nevezetesen   azt.   ez   az   állati   múlttal   konfrontálódó   szõrös   emberekre   is érvényes. Sok szenvedést jelent egy nõ számára. hogy lecsúszott.   hogy   a   férfihormonok   aránya   erõsen megnövekedett.   hogy   szõrös volta miatt elbújik a külvilág elõl. hogy a külsõ a belsõt tükrözi. Különösen a változás éveiben idõszerû ez a kérdés és így ez az életkor predesztinál a testi férfiasság kitörésére.   és   nem   a testben. Az.) A megtanulandó leckének tehát egy bizonyos mértékû nyakasság elsajátítása is a részét képezi. latinul   vir   =   férfi)   is   ugyanabba   az   irányba   mutatnak.  A tünet azt akarja. ha a testén erõs és tipikus férfias szõrzet nõ. Az érintett nõk kívül.   és   azok   most   így próbálnak úrrá lenni a testen. arra mutat.   hogy   túl   kevéssé   éli   ki   az animális­férfias jellegét. és nem is lehet egy szõrcsipesz segítségével eltüntetni a világból. aki nem ismeri a tréfát.   Ahelyett. amennyiben a szellemi­lelki erre nem kap esélyt.   Ennek   azonban   a   tudatban   kellene   megtörténnie. hogy van saját akarata. hogy a szakállal hangsúlyozná az állát. akkor azzal a szexualitás területén lévõ be nem   vallott   fallikus   agresszív   hajlama   mutatkozik   meg.   mégpedig   azzal.   akkor   az   arra   utal. azt kellene   elérnie. Amennyiben a hirsutismusban szenvedõ nõ szeméremszõrzete is férfias módon növekszik. az õszinte bõrükön fedezik fel és   élik   ki   a   tudattalan   férfias   igényeiket   és   lelkük   férfias jellemvonásait. A megtanulandó lecke tehát nem a férfias jelleg elleni harc. akivel  nemjó egy tálból cseresznyézni. hogy tudassa a külvilággal: nem riad vissza az  élet kellemetlen (haarig) dolgaitól. Ez a tünet túl világosan mutatja.   azt mutatja. hogy ez a nõ olyan ember. Ha ez a tünet szenvedést okoz az érintett   számára. pontosan az lenne a dolga. Az érintettnek meg kell valósítania a férfias elvet a saját életében.   hogy felfedezze   és   kifejlessze   a   )ung   által   Animusnak   nevezett   férfias pólusát. hogy a férfias energia a szakállnövekedésben tör felszínre.   A   környezet számára többnyire azonnal világos. hanem az ellenkezõje. mint ahogy az a férfiak számára is természetes.   hogy   érvényesüljön   a   saját   akarata.

  fejének   ékét. Olyan meztelen õszinteségre és védelem nélküli teljes nyitottságra van szüksége. A hajjal azt   a   szabadságot   is   elveszíti   az   ember.   hogy   pl. amihez a páciensnek tudatosan   nem   volt   meg   a   bátorsága. Kisugárzásának és a többi emberre.   hogy   bevallották volna maguknak. Ám ha anélkül   kell   visszatérniük   a   társadalmi   életbe.   a   hatalom.   Ez   mintegy   a   hirsutismus   ellenpólusa.   Ezeken   kívül   végig   kell   gondolnunk   az   olyan . hogy feladja a külsõ antennáit.   a szabadság   és   a   vitalitás   szimbólumát.   Anélkül. hogy meztelenek.   hogy   belül   közben semmi radikális nem történt. mint amilyenben a esecsemõ él.   Kiesik   az   a   lehetõség.   hogy   be   akarják   húzni   az   antennáikat. Mivel haj és szõr nélkül szégyell a nyilvánosság elé lépni. a szenvedés nyomása ismét fokozódik. nem védi   meg   õket   senki. A haj és a szõrök látszólag minden ok nélkül 114 élhalnak   a   gyökereiktõl. A teljes testi szõrzet elvesztése A testi szõrzetüket elvesztõ betegek szervezete azzal. a tünet tökéletes elszigetelõdésre kényszeríti õt.   akkor   az   összes   fenti   témára gondolnunk   kell.   hogy   a   hajával   bûvöljön   el valakit. A veszteségek elfedését célzó kozmetikai   kísérletek   pusztán   csak   a   kórkép   üzenetét   próbálják elfeledtetni. és nem a gyógyuláshoz segítik hozzá a beteget. A tanulni való lecke szemmel látható: arról van szó.   hogy   a   gyógyulás   érdekében tudatosan érvényesítsék az erejüket és a hatalmukat. Mindenekelõtt a megjátszott magabiztosságot   ássa   alá.   A   szõrzet   teljes   elvesztése   ezzel szemben   még   mélyebben   belekényszeríti   az   embert   a   gyermeki kiszolgáltatottságba.   ugyanis   a   szeméremés hónaljszõrzet mellett a betegek a szemöldöküket és a szempillájukat is elveszítik.   és   ott   állnak   kiszolgáltatva. A betegség a természetes szégyen állapotába taszítja vissza az embert.   szabadon   és elfogulatlanul mozogjon az emberek között. hogy mentesítsék a   testüket   ettõl   a   feladattól.   Az ellenpóluson   állóknak   azt   tanácsolnánk. Ezzel pedig megvalósul a világtól való teljes visszahúzódás. 115 Hajhullás Amikor   a   hajhullás   kíméletlen   tüneteinek   köszönhetõen   veszíti   el   az ember   a   jelentéssel   bíró   ntennáit. tudattalan visszahúzódási tendenciájukra világít rá.   A   test   a   tünet   segítségével szimbolikusan   jelzi   és   meg   is   valósítja   azt   a   saját   tudattalan szándékukat.   A   kórkép   kettõs értelemben   mutatja   a   szemérmüket. a tünet veszít jelentõségébõl. valójában már régóta azt érzik.   és   nem   létezõ   szempillával   sem   tud   már   jelentõségteljesen pislogni.   illetve   szégyenüket.   és   a   beteg   szó   szerint   megkopaszodik   és lemeztelenedik. és szembesíti saját védtelen helyzetével.   és   meg   akarják szakítani   a   környezettel   a   kapcsolatot.   Még   a tudattalanul   szlelt   látáskiesésre   is   utal. hogy az embernek vissza   kell   vonulnia   saját   magába   és   be   kell   húznia   az   antennáit.   Amikor   megtanulják   a   paróka   és   diszkrét   kozmetika segítségével eltüntetni a hiányt. különösen a másik nem tagjaira gyakorolt hatásának jó részét is   elveszti.

 hogy szabadon és   tudatosan   csinálja   azt.   Ez   különösen   az   olyan kikerülhetetlen   szabadságvesztések   esetén   fontos. hogy radikálisan.   hogy   eljött   az   ideje   a   szükségszerû szellemi­lelki   vedlésnek.  Hogy   a   szülésben   benne   van   az . Sohasem   késõ.   hanem   finom   pehely   képzõdik. A teljes megkopaszodás arra szólítja fel az embert.   azt   árulják   el   ezzel.. hogy az elengedett helyen alig nõ valami vissza. akik már a serdülõ­ és ifjúkorban hullatják   a   hajukat.   és   megpróbálnak   az   igénybe   vett   elõnyökért semmit   sem   fizetni. jól mutatja ezt a ket116 tõs   aspektust.   mint   amilyen   a felnõtté válás. mivel a kopasz fej mégiscsak az "érettebb évek" jele.   Ezt   a   lépést   pedig   nekünk   kell tudatosan   megtennünk.   hogy   az   ember   elismeri   és   elfogadja   a szabadságvesztés tényét.   akkor   az   organizmus   kénytelen   ily   módon megtestesíteni   a   témát.   ha   nem   akarjuk. A   terhesség   idején   és   a   szülés   után   fellépõ   hajnövekedésbeli változások   egy   másik   szemszögbõl   világítják   meg   ugyanazt   a   témát.   hogy   új   bõre   legyen. Sok nõnek sûrûbbé és élettel telibbé válik a terhesség alatt a haja.szimbólumértékû  helyzeteket. amikor megérett   rá. ha mindezt nem   tudatosan   teszik.   illetve   a   saját   gyermeki mivoltunkat.   aki mûvésznek   érzi   magát.   Felmerül   tehát   a   kérdés:   talán elmulasztottam   levedleni   a   régi   bõrömet   és   egy   újat   növeszteni magamnak helyette? A   hajhullásnak   ez   az   aspektusa   a   következõ   megtanulandó   feladatra mutat rá: tudatosan el kell engedni a régit. A kígyó akkor vedli le a bõrét.   illetve   ballépésért   aztán fizetnie kell.   hogy   helyet   adjunk   az   újnak.   amikor   már   kopaszon   csillog   a   feje. hogy szimboiikusan megkopasztják. túlhaladott témáktól. a (haj)gyökerekig hatolva búcsúzzon el a régi.   és   magasan   szárnyaló   álmai   vannak.   amit   meg   kell   tennie.   és   ezért   szívesen   lemond   szabadsága   egy   részérõl.   különösen   akkor. Amennyiben   nem   vette   észre.   Mivel   a   haj   esetében   a   bõr   függelék képzõdményérõl   van   szó. mint egy gyermekpopó". amikor a kopaszodók jellemzõen elkezdik hullatni a hajukat: röviddel a házasságkötés és egy biztos állásba való elhelyezkedés elõtt.ebben   az   összefüggésben   a   vedlés szimbolikájára   is   gondolnunk   kell.   Kiegészítésképpen   még   arra   is történik utalás. Itt elvileg ugyanazokat a dolgokat kell belátnunk: nem az veszélyezteti a férfifejek ékét. Vannak   azonban   olyanok   is.   A   megoldás   akkor   is   az. annak   biztonságban   van   a   haja.   hogy   eleresszük   és   egy   magasabb   szinten   újra felfedezzük   a   gyermekkor   meséit.   hogy   nem   sikerült kibékülniük   a   felnõtté   válás   tényével.   akik   a   szülés   után   azonnal   újra elveszítik   ezt   a  szaporulatot. amelyekben az embernek veszítenie kell. ha tudatosan feladják a szabadságukat és a kötetlenségüket. Aki abban látja a szabadságát.   Az   ilyen   félrelépésért. azzal. pl. ' Van az életnek néhány olyan idõszaka.   Aki   szándékosan. Másrészt a szimbólumok terén iskolázott pillantás azonnal felismeri az újszülött csupaszságát. ami felett már eljárt az idõ.   hogy   a   testünk   végezze   el helyettünk   az   elengedés   feladatát. Azok a páciensek. amikor a kihullott helyén nem új   haj.   annak   nem   kell féltenie   szabadsága   szimbólumait.   A   korai   kopaszságnak   tehát kettõs   értelme   van. különösen akkor.   hogy   "olyan kopasz. A   másik   lehetõség   az.   Az   a   kifejezés.   komoly   elhatározással   válik hivatalnokká.   Közben pedig be nem vallott egzisztenciális szorongása miatt alkalmazotti sorba   lép. hanem az.   Elõször   is   az   érintettek   külsõleg   idõ   elõtt "megöregszenek".   Azt   fenyegeti   a   kopaszodás.   ha   a   hajhullás korpaképzõdéssel jár együtt.   hogy   szellemileg­Ielkileg váljék   felnõtté   az   ember.

van­e   haj   a   fején. áldozathozatal   aspektusa.   A   feladat   az.   Arról   lenne   itt   szó.   és   engedjük.   hatalmam   és   méltóságom   jelét?   Ha   igen. Másrészt a testükön élik ki azt a változást is.   hogy   a   legfelsõ   csakra   helyén   lévõ   tonzúra   segítségével nyitottá válik felfelé? A szerzetes számára közömbös kell hogy legyen. hogy észrevettem volna.   Büntetem   vagy   büntettetem­e   magamat   valamiért?   2.   hogy   új   impulzusok   lépjenek   a helyébe. A   kör   alakú   kopaszodás.   Elfelejtettem­e   fizetni   a   kiélvezett   szabadságért. Meg akartam­e menteni a túlhaladott struktúrák méltóságát és külsõ formáját még jóval azután is. az a testi síkon fejezõdik ki. hogy feláldozzam a régi hatalmi struktúrákat? 6.   hogy   valami. hogy jobban ki tudjon nyílni a magasabb világok számára.   hogy   az illetõ   közelebb   akar   kerülni   a   szerzetesek   archetípusához.   vagy   nincs. Kérdések 1. és így az ember filozófus jellegét hangsúlyozza. miért? 3.   hogy   megtaláljuk.   hogy   nem   szabad akaratukból   hozták   ezt   az   áldozatot. hogy a magas. elvesztettem a valódi   szabadságot.   Neki   az   a   dolga. Lehet. Hagytam­e új impulzusokat és erõket fakadni az életemben? 118 2. azaz valamit odaad magából. Az is lehet persze. Az arc . amely gondolkodó jelleget kölcsönöz.   Azt.   hogy   fokozatosan eloldja magát a külvilágtól. és ezzel ajándékot ad.   méghozzá azzal. Hasonlóképpen lehet a kopasz halántékot értelmezni. hogy talán anélkül.   amit   az   ember   a szellemi­lelki síkon elmulasztott.   mi   is   ez   a meghatározott   terület.   nem   élik   meg   tudatosan.   Ahhoz.   az   igazi   hatalmat   és   a   megfelelõ   méltóságot. aminek a gyermek születése után az  életükre kellene kiterjednie. megteszi ezt helyettük a hajuk.   akiknek   problémái   vannak   az anyaszereppel   és   az   áldozathozatal   tényével. intelligens homlok egy nagy gondolkodót jellemez. Itt   is   csak   arra   lehet   gyanakodni.   hogy  egy   gyermeknek életet ajándékozzon. a nõnek el kell tõle válnia. Elmulasztottam­e. Ettõl el kell határolni a férfiaknak a szerzetesek tonzúrájára 117 emlékeztetõ   jellegzetes   hajhullását. mialatt ragaszkodtam a régi struktúrákhoz? e. hogy azoknak lejárt az idejük? 7. Különösen azoknak a nõknek hullik a szülés   után   fokozottan   a   hajuk.   hatalomért   és méltóságért? 4.   Vezeklésként áldozom­e   fel   fejem   ékét.   az   úgynevezett   alopecia   areata   esetében ugyanerrõl   a   témáról   van   szó   egy   szorosan   körülírt   területre vonatkoztatva.   Hol   ragadtam   benne   a   szabadságról   vallott   éretlen   gyermeki elképzeléseimbe? 5.   az   világos.

 kik is vagyunk valójában. Az arcunk nemcsak a testünknek az a része.   A   mosolygó maszk másik oldala a komoly felelõsségtudat gondterhelt maszkja. hogy "Milyen képet vágsz már megint?" ­ az adott körülmények között   arra   figyelmeztet.   hogy   mi   rejlik   mögötte. Ott tükrözõdnek   érzéseink   és   fejezõdnek   ki   hangulataink. Nemcsak a legfontosabb érzékszervek helyezkednek el az arcon.   hogy   milyen   benyomást   keltünk   és   milyennek   látják   a külsõnket. az éles hallás is életfontosságúnak bizonyult.   hogy   ez   az   egyetlen   testrészünk. Az ilyen hivatali maszkok   legalább   annyira   elterjedtek. Az arcunk határozza   meg.   Örökké   mosolygó   arcukról   csak   egy szakavatott   tudja   megmondani.   Manápság   a   szem   az   ember   legfontosabb érzékszerve.   Annak   ellenére. Az igazi és a mutatott arcunk közötti össze nem illés egy sor izomfeszültséget okoz.   hogy   igazi   arckifejezésünket . és félünk.   Az   ember   a naptár   szerint   is   jól   eligazodhat.   hogy   a   Iélek   mélyén   egy   másik. és a szerepnek megfelelõen kisminkelik magukat. A mára már majdhogynem luxusnak számító érzékszervvé   vált   ízlelés   pedig   élet   és   halál   kérdésében   döntött. majd hétfõn reggel a hétfõn szokásosat.   hogy   szerinte   neki   három   arca   vart:   egy keresztelõre. Mindenáron megpróbáljuk fenntartani a látszatot.   Az   egyik   legelterjedtebb   maszk. egy egész sor maszkra teszünk szert  életünk során. még akkor is. mint ha megvakulna. hogy elveszítjük a szemünk   világát.   A színészek   az   önmagában   véve   õszintétlen   játékot   játsszák   õszintén. Ez utóbbit különösen a politikusokszeretikmagukraölteni. amit leginkább óvunk.   Amíg   a természet ` veszélyeket rejtegetett az ember számára.   és szükség   szerint   váltogatják   a   bájos   mosolyt   az   együttérzõvel. Az ázsiaiak még rajtunk is túltesznek   ebben   a   tekintetben.   a jelentõségteljes   pillantást   a   sokatmondó   komolysággal. õsibb értékítélet uralkodik.   annak   ellenére. 119 Egyes   emberek   egészen   könnyedén   bánnak   különbözõ   maszkjaikkal.   mégis   csak   nagyon ritkán fedjük fel valódi arcunkat. Hogy ne kelljen elárulnunk.   és   ennek   megfelelõen   a   szaglóagy   õsibb   és   nagyobb.   azaz   a szemünkkel   történik.   Vasárnap   feltölti   a   vasár­   és ünnepnapokra szóló arcát.   hogy   angol neve van.   A stewardessek   és   a   pincérek   esetében   a   mosoly   az   egyenruha   része. ha egyáltalán semmi mosolyognivalónk nincs. Arcunkon megmutatkozik. egy esküvõre  és egy temetésre való.   A bírók   és   a   sírásók   nem   jutnának   messzire   ezzel   az   álarccal. hanem egyben az is.   hogy   mi   történik.   Egy paptól   hallottam.   az   ember csak   mosolyog. Az emberiség hajnalán a kifinomult szaglás még fontosabb volt. Az a kérdés.   mint   a   munkaruhák. Ma a szemünk az.   (Mindig   mosolyogj!)   Mindegy.   ")ó   arcot   vágunk   hozzá". Ennek ellenére.   Ez   pedig   azt   mutatja. amit a világ elsõként lát meg belõlünk. A világot is a szemmértékünk szerint becsüljük feI. amikor   õseinknek   el   kellett   választani   a   romlottat   az   ehetõ tápláléktól. ha a hallását veszíti el az ember. az sokkal komolyabb lelki károkat okoz. amivel a világot látjuk. hogy mennyire vagyunk jó színészek   és   vagyunk   képesek   arra.   mondja   a   népnyelv.   hogy   ekkora   õszinteség   már   túlzás. világszerte igen nagy közkedveltségnek örvend: ez a "keep smiling". amit   leplezés   nélkül   megmutatunk   a   külvilágnak. amikor a jelenet elõtt felveszik a maszkot.   Így kínvigyorgunk át egy egész napot.   Így   érthetõ.   Minden   kontaktusfelvétel   a   látás   segítségével. hogy miért az arc köti le figyelmünk legnagyobb részét.

 Sok oka van annak. Az arckifejezés az illetõ pillanatnyi hangulatát is spontán módon közli velünk. és a kicsi.   a   külsõ   és   a   belsõ valóság   általában   véve   nem   felel   meg   egymásnak. ami belsõleg (még) nem létezik.   sokakat kellemetlenül   érint. Ennek alapján dõl el. A   fiziognómia   az   arc   formáját   értelmezi. és elfedje. ebben az esetben az arcunk bõrébe. elõredomborodó.   A   helyzetben van valami teátrális.r .   Az   alacsony   homlok   csekélyebb intellektusról tanúskodik. mint az arcát. ugyanis így megvan a   remény. az orr vagy akár a fej formáján. Ahhoz az emberismereti tapasztalati kincshez tartoznak.   hogy   a   valóság   sebészeti   úton történõ   megszépítése   új   lehetõség. amikor testi tüneteink ennyire látványosan és fájdalmasan meghiúsítják a tények elleplezésének kísérleteit. azt sok ember   tudja   és   minden   ember   érzi. Hogy ez így van.   a   sors   egy keményebb palavesszõ után nyúl.   A   gyakori   elpirulás   egy   olyan   témát   akar   az érintett   tudatába   juttatni. amit annyiszor "átmeszelne". mondván. 120 .   hogy   arcukon   meglátszanak   az   élet   nyomai. amellyel majdnem minden ember akár tud róla.   igen   jó   jövedelmet biztosítva   ezzel   egyes   plasztikai   sebészeknek. Amikor az ember   elõször   próbál   meg   lótuszülésben   ülni.   szoláriumokkal   odacsalja.   A   tökéletes   külsõ forma csal. Nem kell csodálkoznunk tehát. mélyenfekvõ szem visszahúzódottságot jelez.   Így   nézve   a tudatos kozmetikai kísérletek is értelmet nyernek.   Amikor   trükkökkel próbáljuk   elfedni   mindazt. hogy belekarcolja jeleit a valóság alapanyagába.   Lehet.   ami   az   arcunkra   van   írva. az arcra koncentrálódik. embertársaink arcát. nincs még egy testrésze. A   széles   ajkak   különös   érzékiséget   tükröznek.   ami   ellen   lezárta   magát.   amelyik   az   idõskort   lebecsüli. Mégis értelmes dolog elvégezni ezt az õsrégi gyakorlatot. A   nagyfokú   õszinteség   és   a   valóság   megszépítésére   tett   rengeteg kísérlet ­ mindez erre a kis területre. És mivel semmit sem akar az ember annyira elkendõzni. Általában egy személyes élû témáról van szó. ami ott van. Elpirulás Mielõtt a fájdalmas és az eltorzító jelekre kerülne a sor. Ezek egy részét a népi bölcsességekben is megtaláljuk.   ám   az   ötlet   õsrégi. Az arcnál   is   az   õszinteség   a   szervezet   fõ   témája. Minden a szándékon múlik. akár nem ­ rendelkezik. finomabb jelzésekhez   nyúl.   Már   a   sötét õsidõkben   is   meglehetõsen   durva   módszerekkel   próbáltak   javítani   a homlok.   Az   öregedéstõl   való félelem   jó   üzletnek   bizonyul. Egy egész ipar él   abból. hogy miért nem mutatja meg az ember a valódi arcát. mint a magas.   és   ennek   alapján   találó karakterképekkel szolgál.. nagy szemek   egyszerre   keltenek   kíváncsiskodó   és   ijedt   benyomást.   hogy   a   belsõ   idõvel   hozzáhasonul   a   külsõhöz. míg az elõreálló.   A mindennapokban   folyamatosan   értelmezzük.   ami   nincs ott.   jórészt   tudattalanul. Legszívesebben   leoperáltatnák   õket   magukról. Egy   olyan   társadalomban. valami olyat mutat. . hogy valaki szimpatikus vagy ellenszenves­e számunkra.   míg   a   markáns állkapocs hajthatatlan akaratról árulkodik.elfedjük. Mindennek ellenére nem kell teljes mértékben felhagyni a retusálással.   hogy   kozmetikumokkal. hogy õszintétlen dolog.

  A fájdalmak kezdetben legtöbbször rohamszerûen lépnek fel. hogy köze van hozzá.   hogy   az   illetõ   téma   mégsem   annyira   közömbös   a számára.   Az   illetõ megpróbálja figyelmen kívül hagyni a témát. és a rohamok krónikus.   Amit   az   érintett   nem   akart   elismerni. Mit jelent a számomra a nyilvánosság és az. akkor sem lenne semmi köze   hozzá.   Milyen   helyzeteket   akarok   mindenáron   elkerülni?   4.   Hogy   a trigeminus   neuralgiát   mi   okozza. az nem kerget szégyenpírt az arcunkba. A neuralgia szó egy 122 ∙4  ideg   beidegzési   területén   keletkezõ   fájdalmat   jelenti.   Három   ága   van. mintha egyáltalán nem értené a viccet vagy ha mégis. az világos. Az élet mely területei kínosak a számomra? Mi miatt szégyenkezem? 2. annál vörösebb és forróbb lesz az arca. Csak arra kell az embernek késznek   lennie. Kérdések 1. Mint egy világítótorony adja hírül   a   kínos   igazságot. egy látszólag jelentéktelen  és  ártatlan kis tünet is fontos tanulnivalókra és feladatokra m utat rá. Amennyiben sikerül úgy elmesélnünk egy témába vágó viccet.   akkor   a   téma   integrálódott. Amit normálisnak és természetesnek élünk meg. és az arc egyik oldalára terjednek ki.   A   jelenség   valóban   megdöbbentõen   hat   az   érintett életére   ­   mégpedig   a   szó   lehetõ   legkellemetlenebb   értelmében. Lám. Hogy itt mi a feladott lécke. Korlátozódhatnak az ideg egyes ágaira. de fájhat egyszerre több ág beidegzési területe is. a középsõ az állkapocs felsõ szárát. Minél in121 kább   ellenáll   a   tulajdonos   a   felismerésnek   és   megpróbálja   elnyomni.   Azt   a   témát.   A   felsõ   a homlokot.   amelyekért   nem   akarok felelni? 3. Hogyan tudnám az erotika témáját a fejembõl a szívembe és a nemi szerveim területére áthelyezni? Trigeminus neuralgia vagy idegfájdalmak az arcban A   trigeminus   tizenkét   agyideg   közül   az   ötödik.   Mit   kellene éppen ezekben a helyzetekben megtanulnom? 5.   A   betegben   így   vagy .   Mialatt   a   legszívesebben   a   padló   alá   süllyedne   és láthatatlanná   válna. és akkor a piros lámpa kialszik.   tartós   fájdalomba   is   átmehetnek.   hogy   az   eddig   semmibe   vett   témát   felismerje   és elismerje. hogy   közben   nem   szégyenkezünk.   amelynek   hallatán korábban kínosan éreztük magunkat és elfogott bennünket a szorongás. például úgy tesz. hogy a középpontban állok? 6.   Melyek   azok   a   gondolataim   és   érzéseim. mostantól   nyitottan   és   örömmel   megélhetjük   és   életünk   részévé tehetjük.   õszinte   és   pillanatnyilag   elvörösödõ   arcbõre arról   árulkodik.   és   többek   között   az arcban   keletkezõ   érzésekért   felelõs. ami   mondjuk   egy   viccbe   csomagolva   lebeg   a   térben.   az   az   orvostudomány   számára   még nem   világos. a harmadik az állkapocs alsó szárát idegzi be.   és   nem gyullad   ki   a   figyelmeztetõ   lámpa. Az égõpiros arc mágikusan magára vonja a figyelmet.   az félreismerhetetlenül kiül az arcára.

  Azt   az   állapotot. Kinek jutnának a pofonok ahelyett. Sok páciensnek az az érzése.   és   csak   pillanatok   kérdése. Ennyiben különösen kellemetlen   következményekkel   jár.   ha   szabadjára   engedi   indulatait.   hanem   elhajl ítottak és görbék a dolgok. A páciens azt a benyomást kelti. .   ahol   a   fájdalom   ilyen   központi   szerepet   játszik.   hogy   ilyen   helyzetben   milyen irányba indulna a beteg.   Szimbolikusan   azonban nyilvánvaló a fájdalom és az agresszió közötti kapcsolat. A páciensek nemcsak hogy nem érzik jól magukat a bõrükben.   a   másoknak   szánt   ütések. A betegség nem hagyja.   Az   állandóan   fenyegetõ   fájdalomkitörés ugyanis   az   agresszió   problematikájára   utal. kiabálni és õrjöngeni akarna.   Hangosan   el   kell   mondania. és az illetõ továbbra is jó arcot vág a dologhoz. Egy idõ után azonban   nem   bírja   elviselni   a   maszk   mögött.   mint   egy felegyenesedett emberre hasonlít. hogy a fájdalomtól nem tud uralkodni magán. 123 A   terápia   szempontjából   érdekes.   A   környezetével   is   tudatnia kell. hogy továbbra is megõrizze kifelé  mutatott formáját. A trigeminus neuralgiában szenvedó beteg úgy érzi. mennyiben javítaná a fájdalom tünetét az agresszivitás   szabadjára   engedése. Onnan. az izzadságrohamok  és a könnyáradat. ugyanis mindkettõ mögött ugyanaz a hadisten. mint   akiket   pofoz   a   sors. Ilyenkor az ember már csak egy dolgot tehet: helyet csinál a fájdalmainak.   mint pl. hogy ha szétcsapna maga körül.   hogy   sértõ   és   támadó   legyen   és kikiabálja   a   mélybõl   fakadó   fájdalmát.   mikor   tör   ki   belõle   egy rémületes dühroham.   amikor   az   izomzat   is   reagál   és szétzilálja a beteg arcvonásait. az senkinek sem tud nyugodtan a szemébe nézni.   a   mélyben   meghúzódó érzést. hogy lerakja a terheket.   illetve   agressziókkal. hogy õt magát   sújtják?   A   visszatartott   ütések   az   emberre   magára   ütnek valamikor vissza. a Mars áll.   Az   orvostudomány szempontjából nem világos. villámütésszerûen.   Egyenesen   rákényszeríti. hogy a fájdalomtól eltorzított grimasz ül ki az arcukra.   Ehhez   jön   még   az   arc   intenzív kipirulása. Akit az fenyeget. és ténylegesen abban a helyzetben van.   Fájó   arca   arra   vágyik.   A   beteg   már   nem   tudja   elviselni   magát ezekkel   a   fájdalmakkal.   az   arcizmok   még   formában vannak.   vagy   állandóan   tudatosodik   az   arca. és   sokkal   inkább   egy   szerencsétlen   féregre.   Kimondhatatlanul   nehezükre esik   jó   képet   vágni. Vonaglik fájdalmában.   már   nem   egyenesek. A fájdalomtól meggörnyedt tartás és az eltorzult arc a háttérben meghúzódó dologra utalnak. attól megkönnyebbülne. azaz fájdalmas ticnek   hívja   az   orvostudomány.   és   kiprovokálja   a   pofonokat. és végre megnyugodhasson.   hogy   milyen   pokoli   kínokat   él   át.   Az   hozza   meg   a megoldást. hogy ezzel maga ellen fordítja   a   helyzetet.   Hamar kialakul   az   arc   bõrének   a   túlérzékenysége   (hyperaesthesia).   A   kitörésnek   számító   fájdalomrohamban   a   felvett   maszk összeomlik. Ott lenn a   mélyben   valami   nincs   rendben. mintha egyszerre üvölteni. Kívülrõl nézve ez csak   ritkán   látszik   meg   a   beteg   arcán.   és különösen az ideg kilépési pontjai válnak érzékennyé a fájdalomra. hanem a legszívesebben   üvöltenének   a   kíntól.   Néha   olyan   messze   mennek   el   leplezõ erõfeszítéseikben. Aki folyamatosan visszatartja önmagát és a látszatot próbálja menteni.   Minden visszatartott dolog természetesen a sajátunk marad. annak számolnia kell azzal.   ha   olyasmit   tartunk   vissza. hogy letaglózták. tic douloureux­nek.   az agresszió sem esik messze.

 A mi férfiuralmú. hanem hogy fogvicsorgatva kiadja az agresszióját. Az állkapocs hordja a fogakat. és az is lehet. ami különben agyonnyomná. Az   esszenciális   szóval   a   diagnózisok   hátterében   gyakran   meglévõ tisztázatlan   okokat   illetik. hogy bele is bénul ebbe a fárasztó feladatba. hogy õszintén megmutassa. hogy amikor kell. Pusztán csak kifelé.   egy   mimózáról   árulkodnak. ki is lakozik valójában a maszk mögött. hogy a beteg minden adandó alkalommal kieresszen magából egy kis feszültséget.   hogy   itt   egy. különben csak érinti az illetõ a tünetet.   az   izzadság­   és   könnypatakok   és   az   a   tény. hogy ha ezt megteszik.   hogy   a   leggyakoribb.   A   páciens   maga   nagyon világosan elmondja. hogy harapjon.   Ha   a   trigeminus   neuralgia   következtében   az ember   állkapcsának   a   területe   fáj   úgy.   az   úgynevezett   esszenciális (ismeretlen kórokú) formában fõleg az 50 éven felüli nõk szenvednek. és ne kezdjen el üvölteni. hogy mi a baja: minden erejére szüksége van ahhoz. teljesítményre alapozott társadalmunkban   a   nõknek   nehezebb   a   valódi   arcukat   mutatniuk. A kiélés mindenesetre csak akkor hoz megkönnyebbülést.   a   legvésõkig provokált   és   ingerelt   emberrõl   van   szó. ha bizonyos tudatossággal   történik. amelyeket kaptak. hajlamosak a keep smilingra.   mint   ahogy   pl. hogy kifejezze mindazt. és az alapjául szolgáló konfliktust. akkor is.   A   házsártos   ingerlékenység. nem számít megoldásnak.hogy   milyen   kínt   jelent   számára   az   élet   a   felvett   maszk   mögött.   ami   csak   arra szolgál. akiknek a saját maga ellen fordított ütései szólnak. Konfrontálódnia kell azokkal. Ennek ellenére oly gyakori jelenség. Az   arc   kipirulása.   hogy   milyen   helyzetben   van. Amikor az elõrehaladott életkorban elviselhetetlenné válik a felhalmozott   kiadni   való   agressziómennyiség.   a   tisztázatlan   okoknál fogva   fennálló   magas   vérnyomás   is   az   esszenciális   hipertónia   nevet kapta. Az   a   tény. Arra jó. Aki érvényt akar szerezni saját elgondolásainak.   és kiadniuk az agresszióikat.   Ehelyett   az   arcának   kell megtestesítenie   a   robbanásra   kész   helyzetet. akkor azt követeli a betegsége.   és hogy ezt így nem tudja tovább csinálni. harapjon   és   vicsorogjon.   a   külsõ   dühkitörések helyett a belsõ fájdalomkitöréseket választják. Abbeli félelmükben.   megerõsíti   azt   a   benyomást. hogy fejjel kell a falnak mennie. és ezzel a be125 .   hogy   a   kis   ingerek   is fájdalomrohamokat   váltanak   ki. és arra való. hogy megkeseredett és mogorva legyen. de nem oldja meg. hogy tudattalan agressziók kínozzák. jól beleillik ebbe a képbe.   hogy milyen kevés kell a fájdalmak kiváltá124 sához.   hogy   üvölteni   kellene   tõle. és ezek is csak ritkán nyomulnak be látható területre. A hagyományos orvoslás terápiás javaslatai jellemzõ módon nem kevésbé agresszívek. annak ezt a testrészét kell bevetnie. hogy tartsa magát. A   fájdalom   helye   is   megerõsíti   ezt   az   állítást:   a   homlok   a konfrontáció   és   az   önfenntartás   természetes   helye   (a   latin   frons   = homlok).   akinek   a mimikája becsületesen megmutatja.   aki   nem   ismeri   be   saját magának. hogy ne verjen szét mindent maga körül. ha belül inkább üvölteni és kiabálni lenne kedvük. Az arcbõr   túlzott   érzékenysége   és   az. Nem az a dolga. hogy szinte a betegség következményének tekinthetõ. és ne féljen a saját éles modorától. Az állkapcsa mozgás után   kiált. mivel ez az egyetlen esélye arra. Erre szólítja fel égetõen fájó arca. Van. faképnél hagyják vagy télreteszik õket. nem bírja ki anélkül.   A   tünettan   ténylegesen   esszenciális   (alapvetõ)   az   érintett számára.   Ennek   azonban   tudatosan   és   a   megfelelõ   helyen   kell történnie.

 A cél ilyenkor az. elektromos úton elégetik azt a fölérendelt idegközpontot. a zajok kiváltotta felfokozott érzékenység.   vagy   azt követeli meg.   Az   ideget   ugyanis   egyszerûen átmetszik.   sõt   még   az   erõszakra   is.   E   harcias terápiás beavatkozás során.   még   becsületesebb.   amelybõl   a   trigeminus   kilép.   Ilyenkor   léphet   fel   az úgynevezett hyperacusis.   mint   a   trigeminus   neuralgia. Milyen elhajlásokat.   ami  a környezetvédelem  egy   meglehetõsen   hátborzongató   formája.   Mint   ahogy   a   trigeminus neuralgia   fájdalomrohamai   csúcspontján   az   arcizmok   is   görcsbe rándulhatnak. mindenekelõtt   az   orca   és   a   fül   területén. Kérdések 1.   Még   a   legválasztékosabb tudományos   nyelv   sem   tudja   az   itt   fennálló   témát   eltussolni:   az égbekiáltó   fájdalmakat   a   felszín   felé   lökõ   és   kitörésre   késztetõ agresszió   okozza. hogy jól érezzem magam a bõrömben? 3. hol kellene vicsorogva harapnom? 7.   amely   vagy   a  radikális  bemetszéseket. hogy ne keltsen visszatetszést a beteg.   A   belsõ érzések   helyett   itt   azonban   a   külsõ   megjelenési   forma   áll   a középpontban. A legtöbbször egyoldalúan fellépõ facialis paresis tipikus képe a lógó alsó szemhéj. Mivel kell felvennem a harcot? Hol nem merek érvényt szerezni saját magamnak.   az   orrunk fintorgásától a szájunk elhúzódásáig. A pszichofarmakonok bevezetésével a már úgyis gúzsba kötött psziché még jobban beszûkül.   hogy   egy   elviselhetetlen   és õszinteségért   kiáltó   helyzet   kitöréshez   vezessen.   A   sebészet   mint utolsó   módszer.  és láthatóvá  válik a lényük mélyebb . A facialis bénulása ugyanazt   a   területet   érinti. milyen szétszakadásokat kell túljátszanom? 4. hogy az illetõ bátran vegye a kezébe az életét. Ami a trigeminus az érzékelés.   A fájdalmaknak az elsõ  fájdalomcsillapítókkal való elnyomása ugyanebbe az irányba megy. A kétségbeesett próbálkozás   azt   akarja   megakadályozni.   A Gasser­dúc   elektrokoagulációja   még   ennél   is   tovább   megy. Mit akar feltorlódott energiám következõként a markába kaparintani? 126 Facialis paresis vagy arcidegbénulás A facialis vagy az arcideg a hetedik agyideg.   amelyek   az   én   arcomat égetik? Mi akadályoz meg abban.   A   határok   persze   nem   élesek.   A   betegek lelkiállapotát fõleg a zavart külsejük határozza meg.   és   a   két   szemrés   nagysága   sem   egyforma. A beteg képtelen teljesen becsukni a szemét.tegre   magára   próbálják   az   agressziót   irányítani. az a facialis a mozgás és az arckifejezés számára. Az a feladata. Milyen fájdalom van az arcomra írva? Hol zavart az érzékelésem? 2.   Mi   a   neve   annak   a   rossz   játéknak. Eltorzult arccal nem tudják  összeszedni magukat. Mi hátráltat abban. a facialis bénulása is érzészavarokat vonhat maga után. Nem tudja ráncolni   a   homlokát.   hogy   mennyire szükség   van   az   éles   megnyilvánulásokra. hogy lehetõvé tegye az arcjátékot   a   homlokunk   ráncolásától   a   szem   becsukásáig.   Kinek   dukálnak   a   visszatartott   ütések. senki se ütközzön meg rajta.   az   orra   és   a   szájzuga   közötti   ránc   általában eltûnik. hogy szétcsapjak magam körül? 6.   amihez   én   jó   képet   vágok?   Mi ingerel és provokál a legmélyebben? 5.   Ezen   a   beavatkozáson   világosan   érezhetõ. és az arc izomzatának a mozgató beidegzéséért felelõs.

 A szem már nem   nyílik   ki   egészen.   Eddig   a feszes  és szigorú  oldal képviselhette az egész embert.   hogyha   egy fényképész   az   ember   arcát   két   bal   vagy   két   jobb   arcfélbõl rekonstruálja. hogy ez a szükséglet az árnyékba süllyed.   hogy   a   tulajdonosát   elfogta   a   mogorva. hogy az érzelmeik õket magukat rágják szét.. A beteg eljutott a keep smiling ellenpólusába. ami pontosan ezt fejezi ki: az   ember   egyik   ujjával   lehúzza   az   alsó   szemhéját.   A   facialis paresisben szenvedõ betegek folyamatosan ezt a kifejezést élik át. Minden embernek különbözik a két arcfele. De nem is záródik le teljesen.   mivel   az   érintett   arcfél   annyira nyilvánvalóan   kiesik   a   keretekbõl. Különösen az intakt oldalukhoz és a kifelé mutatott lényükhöz oly kevéssé illõ lekonyuló részük követel magának és   kap   is   nyilvánosságot   ebben   a   betegségben.   aki   egyáltalán nincs a jó összbenyomásra tekintettel. hogy ezt mindenkivel közölje. és a test színpadán lép   fel   újra. Az illetõ lényének egy meglehetõsen  lecsúszott  oldala került ezzel az elõtérbe. rosszkedvû   benyomást   kölcsönöz   az   arcnak. Ehhez társulnak még gyakran a nyál­ és könnyelválasztás   rendkívül   kellemetlen   tünetei.   hogy   milyen   közönyös   az   illetõ. annak számolnia kell azzal.   A   beteg   oldal   mindenki számára   világossá   teszi.   hogy   mennyire   alapvetõen szüksége lenne a szenvtelenségre és a nyugalomra. Az is ebbe a képbe illik. Ez a szájzug már nem akar felkunkorodni. Ezt a be nem vallott hasadást 127 testesíti meg a betegség. hogy elege volt a sok tépelõdésbõl. Elsõ   pillantásra   a   két   arcfél   közötti   felborult   szimmetria   a leglátványosabb jel. mintha   úgysem   találná   meg   nyugalmát   a   beteg. Most azonban megkapta   maga   mellé   teljesen   neveletlen   partnerét. hogy képtelen ráncolni a homlokát.   mintha   odakint   semmi   lényeges   látnivaló   nem lenne. A lógó szájzug azt   akarja   mondani.rétegében lévõ szakadás. és nem érné meg nyitva tartani.. hogy mennyire nem tudja már a beteg ­ legalábbis ez az oldala ­ összeszedni magát.   Csak   akkor   látszik.   mennyivel   lágyabb   és   puhább   a   bal nõies   arcfél   a   jobb   oldali   férfias   arcfélnél.   zsémbes vagy sértett hangulat. Facialis paresissel aligha Iehet makulátlan vagy akár jó benyomást kelteni.   A   szemhéj   langyos .   Akkor   pedig   megoldatlan   formában   minden   tükörbõl szembenéz az illetõvel.   Két   lélek   lakik   egy kebelben.   A   bénulás   a   Iélek   mély szétszakadását   jeleníti   meg.   mintha   szélütés   érte   volna   õket. Az orr és a szájzug közötti ránc eltûnése a gyomorbetegeknél a búbánatot és azt fejezi ki.   Ebbõl   a   szempontból minden   embernek   két   arca   van."   A   bajor   köznyelv   és érintkezési formák között van egy gesztus.   és   hirtelen   mind   a   kettõ   kinéz   az   ember   arcából.   és   nyomasztó. Az is a dolga.   a   másik oldaluk   viszont   úgy   lóg. hogy vidám képet vágjon a szomorú játékhoz. Személyiségének ez a része azt közli. hogy a feszes másik oldallal ellentétben milyen  szenvtelen. Az ellazullást bénulás karikírozza. és demonstrálja.   Az   egyik   oldalon   az   érintettek   mindent szokás   szerint   a   kezükben   tartanak   és   õrzik   a   látszatot.   a   nyelv   elülsõ kétharmadán fellépõ ízérzékelési zavarok és a zajérzékenység. a tartós szenvtelenség   pedig   a   szemhéjak   lógásává   változik.   A   facialis   paresisnél   ez   a   különbség azonban   ijesztõ   módon   látszik.   A   külsõ maszk összetörése belsõ összeomlásról tanúskodik. de ez elsõ   pillantásra   alig   észrevehetõ. Ugyanez a jelenség a facialis bénulásnál azt mutatja.  Ritkán   jön   fel   az   árnyék   ilyen   világosan   a felszínre!   Aki   nem   vallja   be   magának.   Ilyenkor   kiderül.   és   hogy "mindannyian   tehetnek   neki   egy   szívességet.

 Az egyik fél   már   semmit   nem   kér.   hogy   az   arc   melyik   fele bénult meg. Ez   persze   nem   könnyû   feladat   éppen   akkor.   Aki   már   egyáltalán   nem   érez   ízeket. A petyhüdt bénulás nem más. 128 '­ hogy a szaruhártya kiszárad és következésképp károsodik.   de   nem   kerülhetõ   meg.   Ilyenkor   fennáll   a   veszélye annak. Egészében véve a rezignáció képe rajzolódik ki. és hagynia kell. . hogy üvölteni   lenne   kedve.   szél.   ha   itt   egészen   más   húrok   feszülnek. annak minden egyformán ízetlen. Hogy   mit   kell   megtanulnia.   A   szaruhártya   kiszáradása valóban egyszemûséggel és ezáltal a térbeli látás és a dimenzionalitás elveszítésével fenyeget. és megbélyegezték. hogy a környezet zajai túlzottan betolakodónak és ezzel zavarónak hatnak a számára.   A   nyugalom   és   a   szenvtelenség   iránti   vágy   a   szövetek lógásában testesül meg. az úgy érzi.   Csak   ha   felismerik   és elfogadják õket. Az arc diszharmóniája a kifelé mutatott látszatharmónia   kiegyenlítése.   hogy   elváltozzanak   a vonásai   és   eltorzuljon   a   külsõ   megjelenése. ugyanúgy a lelki síkon is a becsületes.   hogy   két különbözõ   oldala   van. a keep smiling   tartásra   felesküdött   arcfélhez   képest   siklott   ki.   A   szétesõ   személyiség ijesztõ szelleme lapul e mögött a kép mögött. hogy az embernek átvitt értelemben is meg kell mutatnia az igazi arcát.   Hogy   már   nem   ízlik   neki   az   élet. hogy ismerjék fel. amit ugyancsak komolyan kell venni.  . hogy mindig mindent irányítana és kontrollálna   az   ember. A szomorú arckifejezést sokszor a beteg szeme sarkából folyó bõséges könnyáradat is hangsúlyozza. Az arcjáték csak a másik.   Az   érintettnek   különösen   nehéz bevallania magának.   Csak   a tükörbõl   kellene   leolvasnia   és   magának   is   bevallania. mint a kontroll elvesztése. A külsõ megjelenés  és a belsõ valóság közötti tudattalan szakadás azt követeli.középállásban   renyhén   és   ellazulva   lóg. hogy az igazi harmónia a harcból és a békébõl nõ ki. a bal nõies vagy a jobb férfias arcfél. Ezert szokták   egy   úgynevezett   óraüvegkötéssel   lezárni   a   szemet   és   saját érdekében   egyszemûvé   tenni   a   beteget. Ahelyett.   amikor   belülrõl   olyan heves   kritika   éri. A   tünetek   jól   mutatják   a   beteg   megtanulandó   feladatainak   egyes oldalait.   hogy továbbra   is   összeszedje   magát.   Lejárt   a bújócska ideje. õszinte oldalra kell átállni.   azt   az ízérzékelés   kiesése   mutatja. A betegnek ez az oldala elárulja.   Akinek   ez   a   hasadás szétszakította az arcát. hogy a lélek másik oldalának   õszinte   vonásai   is   érvényesüljenek.   jó   lenne   egyszer   végre   szabad   folyást engednie a dolgoknak. és integrálják az életbe. A szakadás csak akkor kellemetlen és fájdalmas.   Azonkívül   meg   kell   figyelni. Ellaposodna a beteg látása.   Feladta   erõfeszítéseit   arra   nézve.   Ahogy   a   mimikai   izmok felmondták a valóság elleplezésére irányuló munkakörüket. hogy egész lénye szétszakadt. akkor tehermentesül az arcizomzat. A szomorú arckifeje129 zés   a   személyiség   sötétebb   oldalainak   a   vágyakozásáról   be­   . Még egy démon is elveszíti a hatalmát. Arról van szó.   Mostantól   fogva   el   kell   ismernie   és integrálnia   kell   az   életébe   az   eddig   figyelmen   kívül   hagyott oldalát. még akkor is. ha van benne valami igazság. Csak a konfliktusra való készség teszi lehetõvé a békére való képességet. A hallás túlérzékenysége jelzi.   az   a   beteg   arcára   van   írva.   és   hagyja. ha a nevén nevezik.

 Ez pedig annyit jelent. A napi táplálék 130 h  felvetelével a ki ném élt szomorúsága keveredik és egyáltalán az az igénye. Hol szenvedek ízérzékelési zavarokban és tévedésekben? Hová nem akarok igazán benézni? 6. A   hagyományos  orvoslásban   szokásos  terápia   nem  sokat   tud  bevetni ez  ellen   az   õszinte   dráma   ellen.   hogy   "semmi   különös". Ugyanakkor azonban élesíti a hallását. Amennyiben az arcideg rostjai a regeneráció során a bénulás után a fültövi nyálmirigy helyett a könnymirigyekhez juttatnak ingerületeket. a bénulási jelenségek is bizonyos mértékig visszafejlõdnek. Mindenesetre   a   regenerációs   fázisban   is   felléphetnek   problémák. pontosabban fogalmazva akkor. A   zajra   való   túlzott   érzékenység   jó   útmutató   lenne   az   ilyen   tévutak elkerülésére. Mindenki megkérdezi.  alighogy   elkezdi   falatonként beereszteni magába. hogy az ember tényleg hagyja magát lógni.   és   ezzel   indokolja   visszahúzódását.   a   stresszek   leépítését   javasolják.   hogy   neki kelljen elõadnia ezt a drámát.   krokodilkönnyek képzõdnek helyette.   kíméletet. és átviszi a lelki síkra. hogy  még mindig   elege   van   a   világból. A betegség magától is megtesz egyet s mást azért. hogy milyen folyamatról is van valójában szó. Így lesz   az   orvosi   tehetetlenségbõl   egy   egészen   használható   terápiás megoldás.   nevezetesen.   ugyanis   teljesen   meggyûlölteti   a   beteggel   a nyilvános fellépéseket. Megmutatkozik. azaz a világ bekebelezésének aktusa közben a betegnek sírnia kell.   Az   akut   kezdeti   fázisban   nagy mennyiségû kortizont adnak a folyamatot elnyomandó. Hol mondtam le és hol engedtem el magam az életben? Mit fojtok magamba? 3. másképp fogalmazva azt. és senki sem   hiszi   el   neki. A betegség leggyakoribb   formáját   itt   nem   esszenciálisnak.   Különösen   látványosak   a   rohamokban   jelentkezõ krokodilkönnyek. A visszavonult életmód ideális lehetõséget biztosít arra. a betegnek minden harapásnál könnyel telik meg a szeme. Hol kontrollálok túlzottan a harmónia kedvéért? 7. hogy hagyja a lelkét kiáradni. Elviselhetetlenül hangosnak tünteti fel a környezetet   a   beteg   számára. Amint   a   páciens   megszabadítja   a   testét   attól   a   tehertõl. Kérdések 1. máris bömbölnie kell.   Miben   gátol   és   mire   kényszerít   engem   az. hogy felerõsödhessen az ember saját belsõ hangja és új harmóniára leljen magában. hol fenyegeti az . Hol játszottam bújócskát egy látszólag intakt homlokzat mögött? Mennyiben torzítom el a valóságot? 4.   amit   állít. mint "magából kifolyólag szenvedõ". ha a felszabadult energiák rossz irányba terelõdnek. Amikor   a   nyálnak   kellene   összefutnia   a   szájában. miközben többnyire nem világos. Evés. hogy a terápiás program   meglóduljon. hogy mi a baja. és ezzel azt tanácsolja.   hanem   idiopátiásnak nevezik. Ezenkívül   nyugalmat. ébredjen fel végre. Hol rekedtem meg az egyoldalúságban. hogy hallgatózzék egy kicsit az ember.   hogy   összetört   ez   a külsõ kép? 5. Életem melyik oldalát hanyagolom el? 2.

 hanem a levegõn át is terjed. ritkábban a fül és még ritkábban a szem az a hely. hogy ne feledkezzenek meg róla.   a   súlyos   mérgezések   vagy   az immunrendszer 132 összeomlása   az   AIDS.   szigorúan   az   érintett   ideg   beidegzési területére korlátozva és majdnem mindig egy oldalon.   Egyedül   a   fej   területén   24 ilyen "parkolási lehetõségük" van a 12 agyidegpárnak megfelelõen.   Mi   sért engem az életben? Mivel sértem én az életet? 9.   az   immunválasz   csökkentését   célzó   gyógyszerek következtében.   mint   a   rák.   Ebben   a   betegségben   a trigeminus neuralgiához hasonló rendkívüli fájdalmak 131 világosan   látható   külsõ   jegyekkel   járnak   együtt. Végül kialakulnak   a   kis   hólyagok. Így a fertõzés tulajdonképpen bárhol felléphet.   a   betegségnek   szabad választása   van. A kórokozók azonban   soha   többé   nem   hagyják   el   a   szervezetet. mint a facialis paresis esetében. Vannak olyan tipikus helyzetek. Melyik oldalam tulajdonsága ül ki az arcomra? Sömör az arcon Ez   alatt   a   betegség   alatt   az   arcon   fellépõ   herpes   zostert   értik. A varicella­zoster vírussal való  másodfertõzésrõl van szó. életév között támad. a nyugalom és az odaadás állapota? 10. Ezzel viszont a dolog még nincs elintézve.   hanem   beülnek   a gerincvelõi   idegek   hátulsó   gyökereibe.   a   leukémia   vagy   a   szervátültetések   után alkalmazott. általában anélkül.   A   kiütések megjelenése legtöbbször heveny égetõ és húzó fájdalmakkal jár. ahol megjelenik. azt.   Ugyanígy   kedvezõ   alkalmat   jelentenek   a   vírusnak   a   súlyos fogyáshoz   vezetõ   bajok. A   betegség   lefolyása   olyan. és a szél továbbítja õket. a vírus ugyanis újra   és   újra   bebizonyítja   az   alattomosságát.   A bárányhimlõ   egy   ártalmatlan.   a   lakosság   fertõzöttsége   a   100%­ot   is   megközelíti. életemet   kisiklás   belsõ   szétszakítottságom   miatt?   8. az. hogy heget hagynának maguk után.   Néha   a   bõrtünetek lecsengése után egy­két évvel is még heves fájdalmakkal és rendkívüli érzékenységgel gondoskodik arról.   A vírus nemcsak cseppfertõzéssel. Mivel   minden   bõrterületet   idegek   látnak   el.   A   csontvelõ­átültetésen   átesett   leukémiás   betegeknek .   amelyik   övsömör   néven*   ismeretesebb.   A   folyadékkal   töltött   hólyagocskák   végül beszáradnak és bevarasodnak. A gyakorlatban azonban a vírus határozott elõszeretettel választ ki magának bizonyos helyeket. A beteg körül kétméteres körzetben ott lebegnek a kórokozók a levegõben.   Cyakorlatilag   mindenki   magában   hordozza   ezt   a vírust. és így az arcon mindenekelõtt a bõr. Mennyiben hiányzik nekem a szenvtelenség.   pl. A vírus az elsõ fertõzésnél bárányhimlõt   okoz.   amikor   egy   súlyos   fertõzés.   tüdõgyulladás. Látszólag jól ki lehet gyógyulni ebbõl a betegségbõl. Csak nagyon ritká n támad mindkét oldalon vagy terjed ki két vagy több idegszegmens   területére. amikor a betegség fellángol.   mint   a   tipikus   gyulladásé.   tuberkolózis következtében   vagy   akár   a   cukorbajnak   köszönhetõen   kimerül   a védekezés. Ilyen pl.   hogy   rátaláljon   az   illetõ   legérzékenyebb   helyére. és 70. Fõleg az 50. ám minden más életkorban lesújthat a betegség.   ám   rendkívül   fertõzõ   gyerekbetegség.   még   ha   egészen másmilyenek is.

  hogy   annyira   Iegyengüljön   a testi ellenállás. és akkor vaksággal fenyeget.   A   folyamattal   szemben   mutatott   ellenállás   és   a   tõle   való félelem   égõ   és   szúró   fájdalomban   és   szorító.   A   fel­   és   kitörés   a   legfájdalmasabb   és   a   legnehezebb   a dologban. Az arcon jelentkezõ sömörben szenvedõ beteget megbélyegzi a tünete.   Különösen   ez utóbbi   pofonok   annyira   kemények.   és   az   ember   úgy   érzi. és elõadja a kívánságát. amely pillanatnyilag a leggyengébb. az arcon megjelenõ   sömör   esetében   valóságosan   is   arcon   csapja   az   illetõt. A modern medicina ezzel rendkívül kedvezett a vírus terjedésének.   feszítõ   érzésben jelentkezik. A témának pedig nem más a neve. Ha a fülön jelentkezik. és a betegség   ezt   a   kettõsséget   ábrázolja.   amikor   az   ember   az   alapbetegség következtében. Talán az a legrosszabb a dologban.   Miután   áttörték   a   határokat.   a   fülére   vagy   a   szemére   is.   hogy   megbélyegezték   és megverték.   ez   a   rendkívül   veszélyes   herpesz   a   szaruhártyát   is megtámadhatja. A fokozott és tartós stresszet tartják a betegség kiváltó okának.   itt   is   az   agresszió   kérdésérõl   van   szó.   és   ez   elég   ahhoz. Ezzel önmaga helyetteseként arra kényszeríti a testét.   A beteg lelke mélyén egy egészen más valóság él.   hogy   az   érintett   oldalon   kiesik   a beteg látása és a hallása.   ami   maga   is   egy   konfliktust szimbolizál.   akkor   feltételezhetõen igen   erõs   lelki   ellenállás   mûködik   a   betegben   az   élet   egy   központi területével   szemben.   A   herpes   zosternek. amit õ elferdít. a krónikus gyulladásos góc vagy egy fel nem fedezett   daganat.mintegy a fele kap herpes zoster fertõzést. A háttérben türelmesen lesben álló vírus kihasználja az általános gyengeség teremtette helyzetet. hogy akkor támadnak   ezek   az   ütések. hogy a vírusok már évek óta várnak arra a pillanatra.   Az   idõzített   bomba   jelleg mellett   a   védekezõ­   és   az   ellenálló   képesség   problematikája   is hangsúlyos. megint csak egy konfliktus az alapja.   Akárcsak   a trigeminus   neuralgiánál.   amikor   áldozatuk   kellõképpen   legyengül   ahhoz.   A   kiütés   éppen arra a helyre csap le.   hogy   õk . Már maga az alapbetegség is a fokozott lelki ellenállásra ∙ utal. hogy az illetõnek már régen az 133 idegeire. hogy konfliktus. mint ahogy azt a beteg   anamnézisében   szereplõ   alapmegbetegedések   mutatják. a hagyományos orvoslás elkezd egy rejtett betegség után vadászni. hogy megnyíljon és aláássa az ellenálló erejét.   hogy   a   testi   védekezõerõ gyengülése mellett a lelkiállapot is döntõ szerepet játszik ebben a betegségben.   Idegen csapatok segítségével zajlik le a hosszú ideje halogatott összeütközés és   szerzi   meg   magának   a   beteg   és   a   világ   figyelmét.   tehát   egy   másik   szempontból   már   amúgy   is   súlyosan érintett. hogy a lappangó herpes zoster vírus kitörjön.  ami most újra a felszínre törekszik. A betegség tanúskodik arról. A   hagyományos   orvoslás   is   felismerte. mint egy jókora pofon után. mint amilyen pl. Ugyanúgy ég az ember egyik arcfele.  illetve  a bõre  alá  ment valami. Az   arca   közepén   kinyíló   rózsa   vele   és   a   környezetével   egyaránt tudatja. Kaphat azonban   egyet   az   orrára. Ha belegondolunk.   A   stressz   fajtái   közül   azonban   csak   a   túlerõltetés következtében   fellépõ   a   veszélyes   ­   a   normál   követelmények   által kiváltott stressz ugyanis inkább serkenti az ember védekezõerejét.   Iegtöbbször   két­három   hét elteltével   beszáradnak   és   meggyógyulnak   a   hóIyagok. a beteg meg is süketülhet.   Ha   ilyeneket   sem   találnak. A túlzott   követelményekkel   szemben   azonban   megpróbálja   védeni   magát   a szorongató külvilágtól. hogy itt valami fel­ és kitört. Amennyiben elsõ pillantásra semmilyen alapbetegség sem tûnik elõ. mint az. Míg a homlokon és az arcon lévõ hólyagok "csak"   eltorzítanak.

  Egy   egész   sor borzalmat okoznak egészen a rákig.   az   mellékes.elõjöjjenek onnan hátulról. Mi által vagyok megbélyegezve? Mi által vagyok kitüntetve? 7. Ami eddig a   mélyben   szunnyadt. hogy ki kell fejezni. Régebben   a   betegségnek   az   volt   a   neve. de ugyanakkor Venusszal. A vörös rózsa szimbólumában a tüske is ott van. Mi ment az idegeimre? 3. Életem melyik területe és melyik téma jelent ekkora túlterhelést a számomra? 5. Milyen félelem tesz lelkileg olyan bezárttá.   fel   akar   szabadulni. az ideggyökökbõl. Az ilyen lángoló düh természetesen vakká és süketté teheti az embert. Azt   kell   az   érintetteknek   megtanulniuk.   A lényeg az. A vírusok szemszögé135 .   Mi   virágzott   ki   az   arcomon.   amit   nem   akartam   kimondani?   Ég­e   az   arcom   a   ki   nem   osztott pofonoktól? 9. A beteg arcán ott ég a vad és eddig még ki nem fejezett düh.   Hogy   a   düh   szent   avagy profán   harag­e. a szerelem istennõjével is kapcsolatban áll. de ott lehet a nem kevésbé lángoló düh is.   azaz szent   tûz   vagy   vad   tûz. hogy az ember elkezdje megoldani az   alaptünetek   formájában   napvilágra   lépett   védekezési   problémát.   Mivel   egy   magasabb   síkokról   érkezõ   jelet láttak   benne.   Valóban   egy   másik   síkról érkezõ jeI ez.   hogy   valóban   kinyíljanak. amely a Mars hadisten jelek  nt bele tud szúrni a húsunkba.   hogy   "ignis   sacer".   hogy   a   bosszú   friss   vagy   õsrégi­e. Éppen ez a ki­ és feltörés hozhatja mozgásba a szükséges energiát ahhoz. Az ilyen jelek magukban hordják az átalakulásra való esélyt is. és lecsapjanak rá. még akkor is. éppolyan valódi létük magva is kivirágozzék. Kérdések 1. És ráadásul elcsúfítja. ha ez a sík az ember saját bensõjében van. Milyen szerepet játszik az alattomosság az életemben? 10. illetve pontosabban fogalmazva felszakadjanak. Milyen idõzített bombák vannak a lelki hátországomban? 8. Az   indulatkitörések   mögött   lángoló   lelkesedés   és   forró   szerelem   is loboghat. Az "arcrózsa" kifejezésben is két lehetõség van egymás mellett: a rózsa virágzása mint a szépség képe. és leplezétlenül kifejezzék azt. hogy jó adag alattomosság van a dologban. ami legbelül mozgatja õket. Megkapja­e a jogos helyét a lángoló harag és a lelkesedés tüze az életemben? Lázhólyagok vagy herpes labialis Az   épp   most   jellemzett   zoster   vírus   ennek   a   több   mint   90   tagot számláló   víruscsaládnak   csak   az   egyik   képviselõje. hogy feltörjön belõlem? 6. hogy a másik. hogy testileg kell kinyílnom? 4. Milyen konfliktus van az arcomra írva? 2. Mit mond el az arcomon viruló rózsa lelkem gyenge pontjairól? Belém fagyott­e valami.   A kellemetlen   téma   iránti   lelki   ellenállást   és   nem   a   testi védekezõképességet kell csökkenteni.   amit   nem   tudok   kendõzetlenül kifejezni? Mit akarok és mi kell. akkor látjuk.   mágikus   szerekkel   kezelték. és 134 engedjék.

 álmok és a megoldás   utáni   lázas   vágyakozás   is   felszabadul.   ami   a   képregényfigurák   szájából   kiinduló   szóhólyagok helyett herpeszhólyagok formájában jön az ember ajkára.   A   pohárral   való   fizikai . Viselkedésük a maffiáéhoz   hasonlítható. ugyanis az ember kedvvel keres olyan   helyzetet.   és   lázhólyagokat.   a   herpes genitalis alapja. azzal   a   félelemmel.   A következõ   napok   folyamán   a   hólyagok   kipukkadnak   és   beszáradnak. abban   látja   a   betegség   okát. ami ott éghet az ember ajkán. "Nem lenne jobb ezt az egész utazást lefújni?" kérdés   az.   ugyanúgy. Ez a kettõsség feszültséget szül.   és legkésõbb másfél hét elteltével az egész tünet elmúlik. Az arcon a zoster mellett a herpes simplex vírusnak van jelentõsége. azaz az emberi testet. akiktõl 136 'z  fél. feszítõ.   Az   útiláz   is   vezethet   lázhólyagokhoz. az undor félelemmel keveredik. Mindenekelõtt azonban a lelki megrázkódtatások hozzák elõ a herpeszt.   Egyrészt   az   ember   ég   a   vágytól. mire iskolába kerül.   amit maga   nem   mert.   illetve   teszi   azt. Az ettõl csak   kis   mértékben   különbözõ   II.   hogy   csökken   a   védekezõerõ. az   orrlyukak   bejáratánál.   és   ugyanúgy   egy   fura helyzetre   világít   rá.   típus   az   övön   aluli   testrészekért felelõs. A   hagyományos   orvoslás.   Kezdetben   tiszta. bizsergõ vagy viszketõ fájdalmak közepette kialakulnak a hólyagocskák. Nagyon ritkán ugyan. Két   típusa   van. pl. és ezért   magunknak   sem   valljuk   be. hogy fél tõle.   részben   szomszédos   bandákra specializálták   magukat.   Különbözõ. a láz vagy a lámpaláz is lehet kiváltó ok.   mint   a   herpes   genitalis   esetében. Nem merjük a közös pohár meghittségét megtagadni. Bár a vírus mindenhol ott van.   hogy   útra kelhessen.   Az   emberek   99%­ában   tartós vendégként   szállásolta   be   magát.   és   becsületesen   felosztják   maguk   között   a munkaterületüket.   hogy   elveszítjük   ennek   az   embernek   a rokonszenvét.   amely   egyszerre   vonzza   és   kelt   benne   félelmet. ám   ezért   cserében   sokkal   elterjedtebb.bõl nézve az egyik legsikeresebb famíliáról van szó. Amikor valaki más poharából iszunk.   de   súlyosabb   is   lehet   a   betegség   lefolyása.   a   hordozói   közül   csak   minden   századiknál   okoz   újra   és   újra visszatérõ tipikus panaszokat.   Az   undort   kiváltó   hólyagjaiban   testesíti   meg tulajdonosa   ki   nem   mondott   iszonyát.   ezek   közül   az   egyik   az   öv   feletti   területre specializálta   magát.   Az ember   éppen   azoktól   az   emberektõl   szeretne   elismerést   és   figyelmet kapni. Az I. A lázban a hõ és a testi harci kedv mellett fantáziaképek. amelyek undorérzéssel vagy egy   be   nem   vallott.   "legrosszabb   helyre   nyomott"   vággyal   állnak kapcsolatban.   a   környezõ   szövet   feldagad   és   kipirul.   késõbb   zavarossá   váló folyadékkal   telnek   meg.   és   a   manapság   legelterjedtebb   nemi   betegség.   A   herpesz   aztán helyettesítõként   az   ember   szájára   veszi. másrészt saját magának sem vallja be. Nemritkán ez a ki nem mondott.   Cyakorlatilag   minden   gyerek érintkezésbe lép vele.   Ilyenkor   a szájnyálkahártyát és még ritkábban az agyhártyát támadja meg.   A   lámpaláz   esetében egy belsõ ellentmondás válik láthatóvá. az ajakherpesz kórokozója jóindulatú. típus. Az ajkakon húzó.   A napsugárzás. Ezek közül is fõleg azok.   ajakherpeszt   vagy   az ibolyántúli sugárzás által kiváltott erõs bõrgyulladást okoz. Sõt már annyi is   elég. lényegesen ritkábban más helyeken is.   hogy   undorodunk.   ha   a   menstruációs   ciklus   keretein   belül   átállítódnak   a hormonszintek.

 és így átérezheti az undor másik   oldalát   is.   Náluk   a   herpes   labialis   ismeretlen betegség. Undorral fordulnak el.   amikor   a   magas   hegyekben. hogy a gyerek utáni vágy témájához egy be nem vallott belsõ ellentmondás kapcsolódik. Mint ahogy Ikarosz példája   is   tanítja.   Valami   tisztátalan   jön   elõ. Ezenkívül a havivérzés sok nõ számára a tisztátalanság érzésével jár együtt. akinek épp herpesze van.   hogy   a   herpesz eltorzította   õket. Azok a modern hõsök. belsõleg.   A nyálkahártya az undorérzés kifejezésének a területe. A   Nap   a   férfias   princípium   és   az   életerõ   szimbóluma.   és   saját   undorukból.   habár   a   napimádókkal   nem   is   olyan ritkán   rossz   tréfát   ûz.   és   legalábbis   meg   kellene   próbálniuk   megtalálni magukban   ennek   az   elvnek   az   ellenkezõjét.   és   ehelyett   az   ajkuk   nyálkahártyáját   kell kinyitniuk. Orvosi   szempontból   nézve   a   herpes   labialis   veszélytelen   tünet. Az ajkak felduzzadva megnagyobbodnak. fertõzésnek   itt   nincs   szerepe.   ami   mindig   ott   égett   az   ajkán   és illembõl   nem   jött   ki   a   száján. lelkileg bezárulnak a herpeszes   ember   elõtt.   Az   égõ   hólyagok.   a tiszta levegõben különösen közel kerülünk hozzá. annak tudatában ott van a be nem vallott védekezés ugyanezzel az elvvel szemben. hogy "tisztátalanná" váltak. amivel a tulajdonosa   nem   akar   azonosulni.   A   téma   mögötti   töltés   a   hozzátapadt értékítéletbõl   származik. Nem akarják megmutatni.   mert   a   vírus   úgyis   minden résztvevõben ott áll rendelkezésre. Valójában az ajakherpesz (ugyanúgy. Itt is tetten érhetõ a kettõség: egyrészt a felhólyagosodott   ajkak   magukra   vonják   a   figyelmet. Ami az érintettnek szóban soha   nem   jönne   a   szájára.   az   most   herpeszhólyagok   formájában válik   élõvé.   az   égések   életveszélyesek   is   lehetnek.   azt   a   herpesszel   mégis   kifejezi.   a   nyáladzó   gyerekekre   emlékeztetõ nedvek." Az eltorzulásban a becsületes test közszemlére tesz valamit.   Ezért   tudják   az   indiánok   a legcsekélyebb   undorérzés   nélkül   elõre   megrágni   a   táplálékot gyerekeik   és   betegeik   számára. Egyesek számára már az is elég. ambivalens vonásokat hordoznak. visszataszító és undorító vagyok.   amiért   is örömmel   keresik   a   közelségét. Most tehát mások undorodnak az embertõl.   és   közben   herpeszüket   "gleccseréges   (súlyos bõrgyulladás) formájában teszik ki a felszínre.   Az   a   dolog. A nyálkahártya szegélyén megjeIenõ jóindulatú fekélyek ugyanis túlságosan is viharos lelki dolgokról árulkodnak.   Az   indiánok   ezzel   szemben   az élet   megnyilvánulásaként   tisztelték. mint a gyomorfekély. mivel a köpet a mi   kultúránkban   undorítónak   számít.   akik   Ikarosz   nyomain   a   gleccsereket   és   a   hegyeket   mászva közelí137 tenek   a   Naphoz.   Különösen   akkor   csalogatja   elõ   nagy elõszeretettel   a   herpes   simplexet.   és alig   igényel   kezelést.   Az   érintettek   úgy   érzik. A   menstruáció   kezdetekor   fellépõ   lelki   megrázkódtatások   arról árulkodhatnak.   és ráadásul az ember saját bensõjébõl érkezik.   másrészt   azt   a jelzést adják le: "Ne nyúlj hozzám.   A   hegyi   levegõ   hûvös tisztaságában tisztázódhatna néhány nyomasztó kérdés a számukra.   Meg   kellene   kérdõjelezniük   a   Nap   hõseire   emlékeztetõ vitalitásukat.   a   fekély   túlzott   nyitottsága   vagy   a   varasan   megkeményedett .   Akinek megégeti az ajkát az életerõ fizikai elve. de   mindenesetre   kevésbé   kártékony   módon)   a   védõ   nyálkahártya   és rombolóerõ közötti kapcsolatra világít rá.   és   az   elõre   megadott   keretek   közül   kilépõ érzékiségrõl tanúskodnak. ha meglátnak valakit. és ennek megfelelõen undorral és iszonnyal tölti el õket.   iszonyatukból   kiindulva kerülik a nyilvánosságot.

  A   megfertõzés   elve   azonban   ugyanaz   marad. hogy herpesztõl felduzzadt ajkam fejezze ki õket? Melyek azok a szavak vagy kifejezések.   Úgy   gondoljuk.   A   kórokozók   a   különbözõ   helyzetekben   a   minta   fontosabb vagy kevésbé fontos átvivõi. és megbetegszünk tõle.   Semmi külsõdleges nem tud megijeszteni bennünket. hogy milyen érzés Ienne a számára egy herpeszes ajkat megcsókol n i. amelyeket sohasem vennék a számra? 5.   habár   úgy   teszek. hogy   a   fizikai   kórokozók   átvitele   nagyobb   szerepet   játszik   a megbetegedésKérdések 1. Amennyiben az undor és a fertõzéstõl   való   félelem   felborítja   az   ember   lelki   egyensúlyát. Milyen belsõ ellentmondás okoz gondokat a számomra? Milyen kényes ügybe   nem   merek   igazán   belemenni. ahová tartoznak? 4.   amelyik   felborítja   a   lelki   egyensúlyomat   és egyengeti a herpesz elõtt az utat? 2.   hogy valami külsõ.   Ez   nem   minden herpeszfertõzésre   igaz.   hanem   ott   él   a   testünkben   is.   Amit   eddig visszatartott   és   nem   engedett   ki   a   száján   az   ember.   A   valóságban   azonban   csak   akkor   találhatunk   valamit   külsõleg visszataszítónak. Hogy milyen visszataszí tó az ember számára.   Rémisztõ­e   a   számomra   az   a   gondolat. Ez az összes ki nem 138 9 feezett "tisztátalanság" testi formája.   Összes   visszatartott   nyafogása. Eltorzítom­e magam azért.   ha   az   a   valami   Ielkileg   már   bennünk   van.   sem   partneremmel   kapcsolatban?   Megakadályozom­e visszataszítóvá vált számmal. hogy megcsókoljanak vagy a kontaktus más formáiban vegyek részt? 6. sem a szóba jövõ   témákkal.   Melyik   az   a   téma.   a .   és   állandóan   a rendelkezésünkre áll.   Mitõl   undorodom?   Mit   tartok   visszataszítónak?   Hogyan   undorodom másoktól   és   keltek   undort   másokban?   Mi   tölt   el   utálattal?   Mit tartok   szennynek?   Mennyiben   kapcsolódik   az   undoromhoz   az   érzéki vágy? 3. Mely "tisztátalan" gondolatokat tartok titokban és hagyom.   A   herpes   genitalis   esetében   látni   fogjuk. azt azon a gondolaton lehet letesztelni.   tajtékzó   dühe.   Az   ajakherpesz   az   ember   saját   hátsó gondolataitól való irtózás testet öltött formája. és épp a tüneteimmel érem el ugyanezt? Mi van.   az   most   mind kijön.   minden   maró szava. visszataszító dolgot magunkra hozunk. egyedül a lelki a döntõ. Milyen viszonyom van a nedvekhez és a nyálkahártyákhoz? Tudom­e ott élvezni õket. A herpes Iabialisnál ez a minta nemcsak a tudatban   van   jelen. ha az nem létezik bennünk   mintaként. hogy ne kelljen színlelnem. Ezen a helyen adódik az alkalom arra. Ezért a fizikai fertõzés ebben a betegségben nem ∙ játszik szerepet. hogy a fertõzés el­ 1 vét mélyebben   megértsük.tisztátalanság   tönkreteszi   az   ember   megjelenését. és az is éppolyan egyértelmû.   mintha belemennék? 139 ben. "tisztátalan" megjegyzése és az összeszorított ajkakon megakadt sértõ   kifakadás   esélyt   kap.   A   herpes   labialis   esetében   egyértelmûen   a megfertõzés jelenségérõl van szó.   hogy   a   problémáimat nyilvánosságra hozzam. ami ennyire elmondhatatlan az életemben? 7. hogy a   kórokozóknak   vajmi   kevés   közük   van   a   dologhoz.

testben élõ.   Coethe   így fogalmazott:   "Ha   nem   lenne   a   szem   napsugaras." A hallószervünkbõl ezzel szemben kívülrõl csak a fülkagyló látszik. Ez meglehetõsen pontosan tükrözi azt.   a   szaglás­   és   az   ízleléskieséseket   pedig egyáltalán nem érintettük.   hogy virágnyelven   és   még   az   eltûrt   formák   keretein   belül   mondjuk   ki   a témával kapcsolatos gondolatainkat. mintha összeharapdálta volna az ember a száját. játszanak. A nedvek ugyan140 is   nemcsak   undorítóak. és   számolnia   kell   azzal   a. Az undorról az érzékiségre kell rátérnünk. A   merész   gondolatok   megfûszerezhetik   az   ember   életét. Nostradamus élete és munkássága jól bizonyítja ezt a tényt. A   szem   testünk   egyetlen   olyan   része. hogy elégedetlenkedjék és tajtékozzék.   hanem szóban fejezi ki óket. és így a legveszélyesebb kórokozók sem tudtak kifogni rajtuk.   hogy   életet   adnak. pl. és minden ember sötét ölbõl mászott elõ. Szemünk világa és a látás A   leggyakrabban   elõforduló   szemproblémákkal   az   elsõ   kö­   .   A   vicc   egy   további   formája   annak.   tetben foglalkoztunk   részletesen. Ne   feledjük:   a   nyitott   herpeszes   sebek   éppúgy   véreznek   és elvarasodnak. Egyes filmek jó példát nyújtanak arra. A híres járványorvosok. hogyan lehet   erõsen fûszerézett szókoktélokat elegánsan   szervírozni.   impulzusokat adhatnak arra.   ha   bevallja magának   az   idevágó   gondolatait. ami szimbolikusan a Holdhoz és a nõieshez ál I közel.. a menstruáció is a maga sötét   váladékaival   teremti   meg   az   új   élet   '   keletkezésének elõfeltételeit.   és   azt   akarja.   Sokkal   jobban   megkíméli   az   ember   száját. hanem ellenkezõleg.   hanem   a   "tisztátalan" gondolatokért kapott büntetésként éli meg az ember.   hogy   "tisztátalanként"   elkönyvelt   érzékiségünket és a többi kétes témát a sajátunkként fogadjuk el és fejezzük   ki. A testnek erre az Iesz az õszinte reakciója. Ilyenkor nem szabad lakatot tennie a  szájára.   és   nem   herpeszhólyagokban.   ahol   láthatóvá   válik   az   agy.   és   ezért   még   mélyebbre   süllyed   az árnyékba.   Fel   kell   ismernünk   és   élveznünk   kell   azt   a   másik   oldalukat.   A   füllel   kapcsolatos   bajokat   ∙   kevésbé részletesen   tárgyaltuk. mintha kibékültek volna vele.   sohasem   tudná megpillantani a Napot.   Ahol   a herpeszt   nem   a   saját   undora   kifejezõdéseként.   hanem   az   érzékiségben   is   fõszerepet   . Konstruktív vagy akár harapós kritikában is ki lehet fejez­   ni õket.   hogy   mint   az   élet   !   alapvetõ   részét fogadjuk eI. A szem a külsõ megjelenésénél fogva   a   Napnak   és   a   férfias   elemnek   felel   meg   (39). Viszont mindezért cserébe ott a csábító lehetõség.   A   sötét   õsingoványból   keletkezett   az élet.   hogy   esetleg   átvitt értelemben megégeti a száját. hogy nagykorúbb és nyitottabb ember válik belõle. Ennélfogva a . hogy még több herpes labialist produkál. ott ez a terület még   szigorúbb   tabuvá   válik. ám kontroll alatt tartott vírus kicsúszik ellenõrzésünk alól.   amikor   az   értékítélet   helyettesíti   az   értelmezést. ugyanis   fejlõdéstörténeti   szempontból   a   szem   a   látóideggel   és   a recehártyával együtt a központi idegrendszerhez tartozik. A   herpesz   esetében   különösen   nagy   az   ördögi   kör   kialakulásának   a veszélye..   és   ez   az   adott   kultúrára nézve tipikus értékrendet is kifejezi. hogy melyik   szervünkkel   van   a   legtöbb   bajunk.   veszéllyel   is. A belsõ minta aktiválása nélkül a legalattomosabb vírusok sem lehetnek veszélyesek. Nem féltek a betegségtõl. A   megtanulandó   lecke   az.

  tanítja   a   Biblia. Születéskor elõször a világ fényét pillantjuk meg. sem a derékszöget nem ismeri.   A   recehártya   nem   minden   területén   lá   p   nk egyformán   élesen. A kiválasztásnak kettõs jellege van.   a   négyszemû   pásztornak   adatott   t   meg. látni csak   a   világ   felét   látjuk. Ezt a helyzetet félreismerve helyeztük a látást a hallás elé.   és ezért   úgy   tûnik.   a látással összefüggésben álló gondolkodási hibán alapszik.   hogy   a   szem   elsõ osztályú érzékszervvé emelkedett.   és   nem   a hangjáról.   Az indiai   védákból   megtudjuk.   Ennek   megfelelõen tudatunkat is a legfontosabbra összpontosítjuk.   kitérõk   nélkül gondolkodni   és   tervezni.   Ennek megfelelõen   mi   is   megpróbálunk   egyenes   vonalúan.   Csak   néhány   többszemû   istenségnek   és Argusnak. Az ausztrál õslakosok elképzelése szerint Isten énekébõl keletkezett a világ. hogy a természetes környezet megerõszakolása és az egyenesvonalúság erõszakos   érvényesítése   összefügg   egymással.   és   hogy   életünk egyes fázisaiban jobb.. A   gondolkodás   meghatározza   a   látásunkat. és tettük   az   üvegriél   is   átlátszóbb   tiszta   értelmet   az   elsõ   helyre. a nagyagy elsõbbségének köszönhetõ. 141 Ugyanis míg mind a négy égtáj irányában hallunk és szagolunk.   hogyan   keletkezett   minden   az   Omm õsszótagból.   és   a   látás   meghatározza   a gondolkodásunkat. a lényegtelen dolgok gyakran az asztal alá kerülnek.   a   sötét   középkor   stb.   "Kezdetben   vala   az   ige".   A   gondolkodás elegáns módon korrigália a látás bizonyos hiányosságait.   a   világos   értelem.   Az.   Tekintetünket   egy   pontra   szegezzük. A szem felépítése látásunk és ezzel tudatunk egy további 142 sa)atsagára   világít   rá.   és   kölcsönösen   segítik   egymás   mûködését. Sok szól amellett.   miközben   a   természet   görbékben   és kerekségekben él.   Ez   azonban   egy.   hogy   mindig   a   legrövidebb   utat   választják. míg a középpont felé ' haladva egyre javul. hogy jóval   elõtte   már   halljuk   az   anyai   szív   dobogását.   hogy   az   univerzum   az   õsrobbanásból   jött létre.   hogy   egyszerre mindent áttekinthessen.   A   Nap   sugarai   mindig   egyenesek.. az ilyen terveknél idõnként félresiklanak a dolgok.   és   a színérzékelés is hiányos. Mivel azonban a valóságban semmi sem egyenes vonalban zajlik le. habár tudjuk. A   látás   a   Nap   fényétõl   függ. A gondolkodásunk   nemcsak   hogy   a   legrövidebb   út   mellett   kötelezte   el magát. azt jól mutatják az olyan kifejezések is. A látás egy koncentrációs gyakorlattá vált a   számunkra. Hogy   a   látáson   keresztül   milyen   szorosan   kapcsolódik   a   tudat   a fényhez. Lehetõségeiket és hibaforrásaikat tekintve mindkettõ egyforma.   hanem   minden   elképzelésünk   és   a   további   fejlõdéssel   kapcso' latos elvárásaink is a jövõbe való egyenes vonalú kivetítések. ugyanis a legkülönbözõbb népek mítoszaiban a hang állt az elsõ helyen. ha a szívünkre hallgatunk és nem az értelmünk szerint kancsalítunk.   az   ízérõl   vagy   a   szagáról.látás   és   a   tudat   igen   közel   áll   egymáshoz.   A   hang   persze   bejelenthetné. hogy jogosan igényt tart erre a tisztességre. Még a mi varázslatok alól feloldott világunkban is   azt   tanítja   a   fizika. mint a sziporkázás. a   megvilágosodás. . és az egész teremtés egy hanggal   kezdõdött.   Mesterséges   környezetünket   egyenesre   és derékszögûre   igazítottuk. és sem az egyenest.   és   ezzel automatikusan   kirekesztjük   a   többi   területet.   Egészen magától   értetõdõen   a   megismerés   fényérõl   beszélünk.   A   széleken   sokkal   gyengébb   a   látóké   esség.

 Más képek nincsenek. ∙   Álmaink   minden   este   azt   bizonyítják. Hogy a szemnek ehhez mennyire meg kellett tagadnia önmagát. A legélesebb látás pontja mellett a mi szemünkben van egy vakfolt is.   a   ló   is   az   egész   látómezejét egyformán jól látja.ugyanis egy beválasztásból és egy kiválasztásból áll. ami a történelem során a gondolkodásunkat meghatározta. Mégis fényképezõgépnek tartjuk a szemünket.   hogy   mesterségesen egyenesre nyújtották a görbe világot. Csak ami közel van hozzánk.   Ebben   a   problematikus. ami pedig belül helyezkedik el.   hogy   szemünk   az   elektromágneses hullámspektrumnak   és   ezzel   a   "valóságnak"   csak   igen   kicsiny   részét képes   érzékelni. Másrészt   itt   van   a   projekció   látszólag   ellentétes   hatása.   azt   a   perspektívával   kapcsolatos   ' tapasztalatok tanítják. ami pedig odakint  d egészen biztos. akkor egy sötét foltot lát. A valóságban mindent belül látunk.   annak   ellenére. az valóban ott kint van.   mások szemében a szálkát is igen világosan felismerjük.   a   valóságban   mégis görbe.   hogy   mindent   kívül   lássunk. és gondolkodási folyamatokat feltételez. Minden kép.   Még maga a fény sem egyenes vonalú sugarakban érkezik a Földre. amit ott kint beképzelünk magunknak. Minden koncentráció és a belõle következõ kiválasztás az értékelésen alapul. Az utóképek rávilágítanak erre a tényre: ha a   világos Napba néz az ember. kitolhatunk a külvilágba. az a hely. azt a saját kerek formája is mutatja. az kapja   meg   gondolkodásunkban   az   optikájának   megfelelõ   helyet. A   "többi   emlõs   állat". és abból indulunk ki.   hogy   a szemünk ellentétesen mûködik. Tudatunk   azt   hiteti   el   velünk. megfelel a valóságnak. Ma már tudjuk.   melynek   segítségével   mindent. hogy milyen problematikus ez a számunkra oly magától értetõdõ feltételezés. Ezzel máris megtaláltuk a látásunkban is azt az egocentrizmust.   mint   pl. A   kiválasztásra   és   az   egyértelmû   álláspontokra   képzett   tudat   a legrövidebb   útnak   elkötelezve   ugyanigy   produkál   néhány   vakfoltot. Az elsõ kötetben más módon mutattuk meg. és különösen az álomképek.   amit   saját magunkban nem szenvedhetünk.   Azt   is   tudjuk. noha a   külvilághoz   tartozónak   nyilvánítjuk. Végül   is   a   szemnek   és   fáradozásainak   köszönheti. azt kicsi­ i nek. hogy a valóságban ezen a világon semmi se fut le egyenes vonalban. Hogy   milyen   nagy   szerepet   játszik   az   értékelés   mind   a   látásban. amelyeket 143 látszólag kintrõl hozunk be.   a   maga   korlátlan   hatalmát fenyegetõ   helyzetben   az   intellektus   és   a   szem   még   szorosabb . Ezen   a   trükkön   nyugszik   a   világképünk   és   az   intellektus   uralma.   mint   ahogy   azt   a   Föld   domborúsága   mindenkor   bizonyítja.   Ez   a   projekció. a Nap negatívját. mint a latin­amerikai kolerajárvány. A mellett köteleztük el   magunkat. azok. ahol a látóideg  belép a recehártyába. Minden kép a recehártyán keletkezik.e objektív. és utána becsukja a szemét. Vélhetõleg nem mindig volt ilyen központosított a látásunk. a valóságban mindig belsõ képek. ami pedig távol. A valóságot meghazudtolva nagynak látjuk azt. és ezért fontosabb is a számunkra. hogy nem létezik. ami közel van hozzánk.   hogy   szemünk   minden   érzéklet. hogy amit kint "lefényképeztünk". azaz minden. mind   a   gondolkodásban. és elvileg nem is lehetnek.   azaz   a kivetítés   mechanizmusa.   Ami   kicsiben   egyenletesnek   látszik.   Míg   a magunk   szemében   a   gerendát   sem   vagyunk   hajlandóak   észrevenni.   Az orrunkon lévõ pattanás sokkal közelebb van hozzánk. hanem nagy spirálokban.   hogy   a   látáshoz   egyáltalán nincs szükség recehártyára.

  A   következõ   ábra szemléletesssé teszi a dilemmát: A   két   középsõ   kör   egyforma   nagy. illetve az értékelés.   de   a   kisebb   környezetben   a   bal oldali   kör   nagyobbnak   látszik. mint ahogy   a   többi   érzékszerv   egyikébe   sem.   mint   a   mérés.   Minden   filmben megéljük. egy kisszerû környezetet keres magának. mert szubjektivitásunk mindig belejátszik az  észlelés folyamatába.   azonban   ugyanúgy. Kontaktlencsék próbálják ezt a tényt elfedni.   Az   érzékelés   minden   tudományos   mérés mintája.   mint   ahogy   azt   szemünk   becsületesen   mutatja.   mindenesetre elgondolkodtató. 144 f   Mindezekhez   a   fájdalmasan   igaz   tapasztalatokhoz   jön   még   a   modern fizika. Mikroszkópokat épített a kicsik   világának   tanulmányozására   és   távcsöveket. amit a következõ képen magunk is Iátha­ : tunk: .   A   szemüvegek nagyon   világossá   teszik.   teleszkópokat   a világmindenség távoli tereinek kémleléséhez. fejlett országok lakosságának több   mint   a   fele   segédeszköz   nélkül   alig   lát. hogy objektíven érzékeljünk. megfelel a mindennapi tapasztalatnak: ahhoz. ha lehet. hogy az úgynevezett . Minden trükk és technikai segédeszköz azt akarja elhitetni. és az ész annyira besegít a szem munkájába.   hogy   a   valóságban   mozdulatlan   képek   az   eleven   élet illúzióját adják.   Be   kell   látnunk. Látásunk talán legproblematikusabb oldala a kiválasztás. hogy különösen nagyszerûnek tûnjék az ember. Ám   nemcsak   relatív.   hogy   milyen   relatív   a   látásunk   és milyen   könnyû   félrevezetni.   hanem   csalóka   is   a   látásunk. A kipróbálás idõszakában lévõ  tartós kontaktlencsék sem tudnak majd sokat változtatni a helyzeten.   és   ennélfogva   relatív. Az. hogy alapjában véve sohasem vagyunk abban a helyzetben. amely Heisenberg határozatlansági elvével bizonyítja.   hogy   a   világ   legtöbb   intellektuele   csak   a saját szemüvegén keresztül képes látni. C'   '  . hogy nem áll olyan rosszul a dolog a látással. a régi filmekben a kocsikerekek hirtelen hátrafelé forognak stb.   Ami   optikai   csalódásnak látszik.   ez   is   mindig   az összehasonlításon   alapul.   míg   jobb   oldali   ikertestvére   a   nagy körök   környezetében   inkább   kicsinek   tûnik.szövetséget kötött.   Technikai   segédeszközökkel bõvítette ki a szem korlátozott képességeit.

 hogy a polaritás bilincsébe vagyunk verve.   Hogy   ezeknek   a   jelenségeknek.   amelyek   csak   meghatározott. hanem tipikus. nõies alakja van. egészen más   minõséget   kap. és a többit kieresztik. Az a tény. amikor a tudatunkkal nem akarjuk elfogadni az érzékelt   dolgokat. Mindig nyitva áll.   az   idõskorukat   pedig távollátás nélkül élik Ie. a fül külsõ részének befogadó. Nem tetszés   szerint   vetjük   a   pillantásunkat   a   világra.   amit látunk. Két fizikai szemünkkel elvileg lehetetlen belelátnunk az egységbe.   Míg   a   szem   tetszés   szerint fokuszál   és   elvileg   a   valóság   egyik   felére.   A   szemhéjak   mozgékonyságával   ellentétben   a   fülkagyló mozdulatlan.   ha   tisztázzuk   magunkban.   Persze   csak akkor adódnak problémák.   Az   elektromagnetikus   skálán érzékelt frekvenciatartomány jóval meghaladja a !   szemét.   Még   azután   is   lehetetlen   egyszerre   látnunk õket. E. számunkra kellemes dolgokat engednek át. hogy   az   állatok   még   mozgatni   tudják   a   fülüket   ­   néhány   embernél   is .   hogy   nem   akarjuk   megnézni   és   valóságnak   tekinteni. Míg a szem az aktívabb kontrollra szolgál. Az egyidejûség egymásutániságot csinál.   hanem   egyes dolgokat   belelátunk.   akármilyen   nagy   mennyiségben fordulnak   is   elõ.   és   ez   ennek   az   érzékszervnek   a   passzivitását hangsúlyozza.   s   ez   az   elsõdleges optikai   világunk   támasztotta   követelményekbõl   adódik.   saját   választásunk alapján azonban elõször azt látjuk meg.  Így természetesen a legélesebb hallás   pontját   sem   tudjuk   megjelölni.   a   mindenkori arc(fél)körre   korlátozódik.   nem   hagyja   uralni   és   irányítani   magát. Ebben a helyzetben nem meglepõ. mint a szem.   és   ennek megfelelõen nem is tud 146 .   míg   mások   fölött   elsiklik   a   tekintetünk. Schopenhauer   mondata. A fül tipikus módon nem a centrumban van. mint a szemek.  r . Hill után 145 Az   öreg   és   a   fiatal   nõ   egyidejûleg   van   jelen. T W.   Meghallgatunk   valakit.   miután   mindkettõt   felfedeztük.   a pillantásainkat ezzel szemben csak magunk köré vethetjük.   A   betegségek   legkülönbözõbb   formáiban   az   ölt testet.   a   fül   nem   tud   kikapcsolni. hanem   az   arc   perifériáján   helyezkedik   el. a nap nõies részében is nyitva   van.   és   ezért   a   világban   való kétségbeesett helyzetünk kialakulásában is központi szerepe van. és így linearitást hoz létre.   hogy   tudjuk:   ott vannak.   Egészen   általánossá   vált. Ami egy találós kép esetében szórakoztatónak tûnhet.   a   másik   akkor   is   éber   marad. a fül egy passzívabb törvénynek engedelmeskedik. Az   egységet   kettõsségre   változtatja. amelyikhez na­ "' gY obb   affinitásunk   van. ugyancsak ezt a gondolatot közvetíti. A szem arra figyelmeztet. A fül és a hallás A fülkagylónak.   dacára   annak. hogy ∙ annyi   gondja   van   az   embernek   a   szemével. annyira koncentrálni.   akik   kevésbé   egyoldalú   vizuális orientációval   a   fiatalkorukat   rövidlátás. Még ha az ember ráfekszik is az egyik fülére. hogy   az   ember   hajlamos   túlerõltetni   a   szemét. még éjjel.   egész   életünket   ilyen rasztereken   keresztül   érzékeljük.   és   ezért mindig átfogóbban informált.   azt   az   úgynevezett "primitív"   népek   mutatják.   mi   magunk   vagyunk   az   okozói.   miszerint   "A   világ   akarat   és   elképzelés".

 A két érzékszerv különbözõ súlyozása abban is megmutatkozik.   Carus   azt mondta: "A belsõ fület nevezhetjük a 147 pszichés   fejlõdés   legfontosabb   és   legsokatmondóbb   szervének.   A szoptatásnál   is   nem   utolsósorban   ez   az   ismert   hang   az. Ez   a   kitaszítottság.   A   szemünkkel   a   világ felszínét.   Az   élet   ritmus.  Hogy milyen messze jutottunk a régi állapottól.   A   DNS   átörökítõ   anyagában   is   a   nyomára akadtak a molekuláris biológusok. EIõször a látáson keresztül kerülünk kapcsolatba egymással. Ez az az örvény.   hogy   könnyebb   elviselni. azt szinte már elfelejtettük. hogy   majd   az   élet   végén. ám   a   gyakorlat   azt   mutatja.   C. ahol az új anyag keletkezik.   minden   teremtmény   is   a   kezdettõl fogva   hallgatja   az   anyja   szívverését.   amikor   a   lélek   ismét   elhagyja   a   testet.   hogyan   reagálnak   az emberek   arra. hogy elhanyagolódott.   hang   a   világ"   (40)   C. hogy állandóan a szemünkre hagyatkozunk. akkor egy hang nélküli világban élünk. a jelenségeket látjuk. A szólásmondás tudja. együtt érezzünk a világgal.   aki   a   nyugtalan gyerekét   spontán   és   intuitív   módon   a   szívére   szorítja. Hát igen.   amit   lelkileg   alig   lehet   elviselni.   amitõl .   hogy   ez   a   képesség   attól fejlõdött vissza. amivel megkezdõdik az élet a fogantatásnál. természetellenesnek tûnik a számunkra.   ha   megvakulnak   vagy   ha   megsüketülnek.   és   az   egyenessel   ellentétben   sokkal   közelebb   áll   a valósághoz.   amit évezredek   óta   a   csillagok   mozgása   szerint   mérünk. A spirált a pszichoterapeuták is jól ismerik. hogy csupa  fül vagyok. amibõl a depresszióig terjedõ pszichés zavarok adódhatnak. Ha viszont a szeme mozdulatlan. életünk .   aktív   mozgási lehetõsége   ­.   akik   a   világmindenség   óriási   dimenzióiban   a spirálköddel   találkoztak.  a fülünkkel azonban behallgatózunk a mélybe. ismerte fel Rudolf Steiner.   azt   abból   mérhetjük   le.   A   spirál   képe     egy   õsi szimbólum. Ha elveszítjük a hallásunkat. de csak ritkán mondhatjuk el magunkról. mint az   asztrofizikusok. hogy a hallás és az érzékelés a gyereknevelésben is   helyettesítheti   egymást:   "Aki   nem   akar   hallani   (vagyis   szót fogadni). Csak átvitt értelemben tudjuk a  fülünket hegyezni." Schopenhauer   és   Kant   a   fülnek   az   idõhöz   való   viszonyára   utal. hogy egyült rezegjünk. ott. az tragikusnak.   Az   uralkodó értékítélet alapján a vakságot valami sokkal nagyobb rossznak tartjuk.   a   legrosszabb   értelemben   vett   kívülállóság érzését   adja.   A   hallással elveszítjük azt a lehetõséget.   "Nada­Brahma. bezáruljon. aztán a hallgatással megtanuljuk   egymást   megérteni.   Hogy   milyen   fontos   ez   az akusztikus   köldökzsinór. Látjuk és halljuk egymást. A fülnek a kagylónál is fontosabb része a csiga. szoros   összeköttetésben   áll   az   életünkkel. hogy manapság már egyenesen komikusnak tartjuk.   A   fül   érzékelése   következésképp   jobban   megközelíti   a valóságot.   Mint   ahogy   a teremtés   egy   hanggal   kezdõdött. hogy mit jelent meghallgatni valakit. fõleg ha arra gondolunk.megvan   a   fülkagylónak   ez   az   elcsökevényesedett.   Hogy   menynyivel   mélyebben   érint bennünket   a   hallás. a belsõ   fülben elhelyezkedõ   tulajdonképpeni   hallószerv. J A   két   elsõrangú   érzékszerv   közötti   kapcsolat   az   emberek   közti érintkezésekben is nyilvánvaló. gyökereinek mélységébe. azt az a tény is bizonyítja. annakéreznie kell" (mivel kikap).   azt   minden   anya   érzi. hogy ebben a teremtésben minden a hangzásra   épül. és mivel az idõ is ritmikusan halad (41). ha valakinek mozog a füle.   arra   enged   következtetni.   Az   atomfizikusok   éppúgy   megtalálták   ezt   a   formát   a legkisebb részecskék területén.

 a sípolás és a fütyülés figyelmeztet vagy jelzéseket ad. illetve a nagyotthallás* azt üzeni. és azt. mint minden tünetet) üzenetet   közlõ   jelzésként   kell   érteni. annak   számolnia   kell   azzal. nyugodt marad a gyerek. hogy nem kellemesek.   hanem   magukba   fojtják.   hogy   a fülzúgást a lárma okozza. hogy ideje abbahagyni a kifelé hallgatózást.   Ahogy   halkabbá   válik   a   hápogás. Az   anya   egyfolytában   hápog. Beethovent és Smetanát. Az érintettek tehát saját magukat zavarják. hogy onnan várjuk a válaszokat. és szélsõséges   esetben   ez   marad   az   egyetlen   kapcsolat.   ideje visszafordulni.   arra   hajlamosak. A vihar zúgása.   hogy   a   sors   megteszi   a   korrigáló intézkedéseket.   Most   már   nem   a   kinti. A megsüketülés. egy méhraj döngése vagy egy medve 149 .   illetve   belül   hallják   az agressziójukat. mint belülre beengedett lárma. de mindig értelmesek. A belül lévõ hangokat (ugyanúgy.   cseng. amelyeknek kivétel nélkül valami figyelmeztetõ vagy legalábbis   figyelmet   kívánó   mondanivalójuk   van. Aki elõrehaladott életkorában továbbra is csak kifelé hallgat.   hogy mindent belül.   akiket   a   külsõ   "lárma"   zavar.   zavarja. Sok   szöl   amellett. hogy hangzik.   addig minden   rendben   van. amire a betegsége vezeti és utalja rá az embert. mint Isten hangja.   hanem   a   belsõ   hangnak   kell engedelmeskedni. A természet szerint ez az érettebb életkorok feladata. a fizikai fültõl függetlenül hallható. és ezzel elérte a járvány rangját. hogy konstruktív módon bánnának a stresszel és   kívül   néznének   szembe   a   követelményekkel. hogy megtalálják. a szirénák felriasztják.   kopogásnak. Végül is a fülzúgás nem más. az ébresztõóra.   Az   üzenet   fajtája   a   zajok jellegébõl adódik.   és   amíg   a   kiskacsák   hallják.   hogy   azok. ezért a betegség is elõszeretettel ebben az életkorban jelentke148 'á :t a.   zümmögésnek. Nem csoda tehát. A   hagyományos   orvoslás   a   betegek   felénél   abból   indul   ki. Ahelyett. A belsõ ritmus azt akarja. hogy egy s más történik bennük.   és   idõnként csökkent értékûnek érzi magát.   Ezt   az   esetet drámaként   és   esélyként   is   felfoghatjuk. csörgésnek vagy akár üvöltésnek írják le a hallottakat. magukban intézzenek el. Minden kacsacsalád mutatja ezt a jelenséget.   A   saját   belsõ   hang ugyanúgy.   amit   az érintettnek nem sikerült legyõznie. Cyakorlatilag minden betegnél megtalálható az   összefüggés   a   fülzúgás   és   a   között   a   stressz   között. Tinnitus vagy fülzúgás Ami az elsõ pillantásra  ártatlan kis tünetnek látszik. ik. aki a külsõ megsüketülés ellenére csodálatos zenét komponált. Az érintettek túlnyomó   többsége   szenved   a   belsõ   lármától.   !tt   említhetjük   a   két zeneszerzõt.   A   betegek   zajnak.   fütyülésnek.   morajlásnak. Az ilyen hangok lehet.   például   bezárja   a   külsõ   fület.   süvöltésnek. az milliókat sújt szerte a világban. mert belsõleg hallott. ami azt jelenti.   brummogásnak.   nem védekeznek   ellene. haranghangnak. A " tinnitus szó a latin "tinnire ­bõl származik.   A   csörgõ   vekker felrázza az embert.

 Ez az.   Ez   a   helyzet gyakran   egyidejúleg   zajló   érelmeszesedésben   csapódik   le.   másrészt   túl   rosszul   a maga   folyamatosan   növekvõ   követelményeivel   elõálló   élet szükségleteihez. hogy a harangok a szó legszorosabb értelmében vihart kongatnak. hogy a betegnek ismét odakint kell felismernie a belülre vett stresszet.   hogy   szálljanak szembe a zajjal. amely ugyanúgy egyre lehetetlenebbé teszi a csendet és egyre több lármastresszel ütközteti az embereket. akiket a fülzúgás zavar a kisebbikbe azok tartoznak. a   zúgással   és   a   morajlással   rendreutasítják. A belsõ csend azonban csak azután adatik meg. hanem kívül is hangosak legyünk.   A tinnitusbetegek egy olyan társadalom termékei. Így elõfordulhat. csengése.   amikor   a figyelmeztetések   bentrõl   kezdenek   hallatszani.   A   stresszet. Már az is nagy segítség lenne. Legtöbbször. amikor hallgat   rá   az   ember. de nagyon hasznos. Arról van szó.   Az   élettörténetnek   van   egy   pontja.   akkor   a   vihar   vad   hangjai   máris   elfogadhatóvá válnak.   A   lárma   szót   itt   sokkal   tágabb   értelmében   használjuk. és ezáltal megismerik a   bennük   mélyen   meglévõ   szükségletüket   ahhoz. akik a fülzúgásukat nem zajnak. az lenne a feladatunk.   mégis   arra   szólítja   fel   õket   a   tünetük. azt a feladatot adja.   miután   a   távolabb   lévõ   szigná   lokra   nem figyeltek   oda. és el tudnak vele boldogulni. Ehhez .   Ez   a     pont   mutatja. hanem hangnak hallják. Ez az érintettek lényeges feladata.   ami   egyébként   elóhívhatná   és felélénkíthetné az életerõiket.   a   zajokra   a   nem harmonikus rezgések jellemzõk. hanem meg is kell védelmeznie. mit akar mondani nekünk. ! !Y.brummogása természetesen semmi jót sem ígér. Míg   a   hangok   az   energia   harmonikus   rezgései.   hogy   ha   az   ember   eliazulva   eI   tudja fogadni   a   zajokat. hogy ne csak belül. I  A   tinnitusbetegekben   belülrõl   támad   a   hang.   komolyan   veszi   a   figyelmeztetéseket   és   annak megfelelõen viselkedik.   Ebbõl   a   szempontból hasonlít a helyzet a mi modern társadalmunkra. A nagyobbik csoport azok150 ból áll. hogy csend legyen bennük. az embert kifütyülik. és utat tudnak mutatni a beteg számára.   és   a   legszoro   sabb közelségbõl   figyelmeztet.   A   páciensek megakadályozzák tehát. ha az elsõ csoportot át tudnánk változtatni a másodikra. De mielõtt allopátiásan a lárma ellen harcolnánk. amit a legtöbb terápia célként tûz ki maga elé. Épp ezzel alakít ki egyre nagyobb igényt a csend iránt. és a külsõ szorongatások ellenére is meg kell állnia a helyét.   hogy   nyugalmuk   legyen végre. Ezen a ponton lehet a betegek két csoportja között különbséget tenni. hogy   mikor   került   az   utolsó   csepp   a   pohárba. amely alig ismeri már a csendet. A   tapasztalat   azt   mutatja. és a jól funkcionáló külsõ   élet   mellett   belsõleg   elbarikádozták   magukat. és tanuljanak meg bánni vele. miután az ember kint   már   minden   szükséges   tennivalót   elvégzett. belülre engedték. Azonban minden hangban energia szabadul fel. A páciensek egyrészt túl jól   alkalmazkodtak   a   társadalom   igényeihez. hogy meghallgassuk. nemcsak   a   decibelekben   mérhetõ   zajokat   értjük   alatta. A fülzúgásban szenvedõ betegek egyre növekvõ száma a növekvõ lármának felel   meg. hogy szembe tudjon szállni vele.   A   káosz   közepette nemcsak   hogy   meg   kell   találnia   mindenkinek   a   maga   álláspontját.   A   fülzúgás egyes válfajai akusztikusan is rámutatnak a megkeményedés aspektusára és az élet változásaihoz való alkalmazkodás hiányára: a zajok ébresztõ jellegéhez   adódik   még   a   megmerevedett   struktúrák   csörömpölése.

Nem   az   tehát   az   elsõdlegesen   megtanulandó   feladat. Kérdések 1.   hogy   felegyenesedve   tudjunk   a   nehézségi erõvel szembeszállni. Amennyiben   a   páciens   szabad   akaratából   tanul   meg   odafigyelni. és hogyan a : túlzott követelményekkel? 2 Mi volt a baj akkor.   Ha   a   zajoktól   dühbe gurul az ember. illetve a környezetem által támasztott követelményekkel és kihívásokkal. Nem a külsõ lárma a hibás. a hallgatás és az engedelmesség. Ha a   koncentrációs   képességében   zavarják. jön még. A vekker abban a pillanatban ébreszt és jelez. a saját rendhez és valóság151 . amikor az ember minden külsõ ingert magába fogad. Belsõvé teszi a zajt. A gyakran társuló hallási problémákat a zavaró belsõ   zajkulisszával   magyarázhatjuk. A zavaró zaj pedig átalakulhat lelki tanácsadóvá. Abban a mértékben. Mint figyelmen kívül hagyott és az árnyékba süllyedt belsõ hang a tinnitus   visszaváltoztatható. Ha az a veszély fenyegeti az érintettet.   A megváltozott belsõ hangokból a misztikusok által leírt belsõ zene.   a statoacusticus   (hallóideg)   idegzi   be.   hogy   hangjaik   finom   és   megbízható jelzõmûszerként   szolgálnak.   hogy   a   belsõ   rendet   káosszá   változtassa.   és   ellátják   a   beépített   ébresztõóra feladatát   is. amikor elsõ alkalommal hallottam a hangokat? Hogyan reagáltam rájuk? 3.   amely   megakadályozza.   Azt   mutatják.   és   ugyanaz   az   ideg. és megtanuljon befelé hallgatózni.   a   tapasztalatok   szerint   a   belsõ hang karikatúráját jelentõ tinnitus is elkezd felhagyni a kiabálással. Mi az.   hogy   visszasüllyedjenek   a tudattalanságba.   A   fõ   mondanivalójuk mindig az. Ismét életre kel az intuíció. hanem az. hogy az ember lehetõség szerint effektíven   elterelje   a   figyelmét   a   belsõ   zajadóról.   akkor   ez   azt   mutatja. hogy kizökken a belsõ egyensúlyából.   Az   egyensúly­érzékelõ   szerv   ugyanabban   a   sziklacsontban helyez7cedik   el.   akkor nem kell rákiabálni.   akkor agresszívabbak lesznek stb. akkor azok a saját agressziójára akarnak utalni. és a belsõ lényeg számára egyáltalán nem marad már hely.   hanem   épp   az ellenkezõje.   majd   befelé   fordulnia. figyelmeztetõvé.   A   feladat   az. ahogyan az ember bánik vele. a belsõ   univerzum   szféráinak   zenéje   válhat.   hogy nehézségei   vannak   a   lényeg   megragadásában. illetve megengedi a   zajnak. amit nem akarok többé hallani. ha ilyen hangokat hall az ember. hogy az illetõ fennhangon nyugalmat teremtsen magának az idegesítõ külsõ környezetben.   elmondják. és kinek nem akarok engedelmeskedni? . ahogy az embernek sikerül rendet teremtenie.   és   ha   ismét   magába   fojtja   az   agresszióját. hogy a baj gyökere az ember belsejében van. Hogyan bánok a stresszel.   Egyenesen   oda   kell   rá   figyelni.   Különbözõ   spirituális hagyományok szerint nagy értéket jelent az.   ahogy   a viselkedésterápiás irányzatok vélik.   akiknek   sikerült   ily   módon   pólust váltaniuk. amint az ember valamilyen kihívással kerül szembe. és ezért elhanyagolja saját belsõ világát.   Azok   a   betegek.   Végül   is   innen   kapja   minden izom   az   irányítást   ahhoz. hoz vezetõ út. kit nem akarok meghallgatni. hogy az illetõ elõrehaladt az útján. hogy sok tinnitusban szenvedõ betegnek egyensúlyzavarai is vannak. Ezek a hangok jelzik. akkor hangosabbá válnak   a   hangok.   mint   a   belsõ   fül.   hogy   milyen nehézséget jelent a hallás.   akár   a   mesebeli   békakirályfi.

 Ebben a helyzetben testesíti meg a szervezet a nyilvánvaló csalást. Mit akarnak nekem elmondani a belsõ hangok? Mit akar közölni saját belsõ   hangom?   Milyen   szerepet   játszik   az   intuíció   és   a   befelé figyelés az életemben? 152 Á Az egyensúly szerve és a stabilitás Ahogy a belsõ fülben elhelyezkedõ csiga az idóspirálnak felel meg. A tünet az érintett testében hozza létre azt. A belsõ fül szerveinek segítségével tudunk egyenesben  maradni. Vagy nyugalom. úgy a labirintus a maga ívjárataival a térbeli tájékozódás szerve. amit kívül . A szédülés A szédülésen nem sok értelmeznivaló van: Nomen est omen.   Az   ívjáratok   és   a   hallócsiga   is   a   belsõ   fülben helyezkednek   el.   Ez   a   betegség   a prototípusán.   Az úgynevezett hallókristályok a súlyukat követve mutatják a szervezet térben   elfoglalt   pillanatnyi   helyzetét   a   nehézségi   erõhöz viszonyítva. 4.   az   állóképességgel.   és összeköttetésben   állnak   egymással.   A jelenség   arról   kapta   a   nevét. A három   ívjárat   derékszögben   helyezkedik   el   egymáshoz   képest.   A   tipikus   helyzet   valahogy   így   játszódik le: az ember éppen hajón utazik a tengeren.   a   dolgokat   újra  egyenesbe   hozni   és  magunkat egyensúlyban tarta n i. A tér és az idõ érzékelésére szolgáló  érzékszervek olyan szorosan  összefüggenek egymással. vagy mozgás uralkodik. Az anatómia õsidõk óta mintának ajánlja magát. és eszik. hogy inog a talaj a lába alatt. de a kettõ egyszerre nyilvánvalóan nem lehetséges.   a   tengeri­   vagy   útibetegségen   világosan   látszik. nevezetesen. Nemcsak a levegõben beszélünk idõtartamról. mint maga a tér és az idõ. Ebben az esetben különösen világossá válik. nem ismert fel.   A   tünet   keletkezésének   feltételei elvileg   mindig   azonosak.   a   hullámvasúton.   mind   a   kettõt   ugyanaz   a   folyadék   tölti   ki. A szédülés egy   mélyebb   értelemben   vett   szédülésre   utal. mert valóban a   konkrét   talaj   az.   Hogy   áll   a   dolog   az   egyensúllyal.   agyideg.   olyan .   és térbeli   koordináta­rendszerünk   három   dimenziójának   felel   meg. A szeme egy terített asztalt lát maga elõtt.   Ugyanaz   a   VIII.   noha   autózáskor. Következésképp ezt jelenti a szem a központnak: "Minden nyugalomban és   rendben   van.   sõt   még   a liftekben   utazva   is   fellép.   és   egyáltalán   nem   mozog.   ami   mozog   az   ember   lába   alatt. A tengeribetegség esetében ez a kijelentés ártalmatlan.   Az   .   hogy   a   tengeri   hajóutak   alkalmával gyakran   elõfordul.  és  értesíti róla a tudatot.   a statoacusticus látja el mind a kettõt. a modern fizika idõközben felfedezte a téridõt. amelyre az agyközpontnak nincs megoldása. azaz a szédítést."   Ugyanakkor   az   egyensúly   érzékszerve   "ingó mozgásokat" jelez. hogy mennyire õszintévé teszi a betegség az 153 embert. amely   szilárdan   áll   a   padlón.   az önállósággal   és   önmagam   érvényesítésének   kérdésével?   Szilárd talajon állok­e? 5. Ezzel egyfajta double bind helyzet (42) álI elõ. a fedélzet alatt ül az ebédlõben.

 Ez az oka annak is.   csak   az   útitársakat. Mindenekelõtt   a   gyerekek   hajlamosak   a   "szédülésre". Úgy   tesznek. A   betegség   már   magában   foglalja   a   megoldást   is. A Méniére­betegség Itt   nem   annyira   egy   körülírt   betegségrõl. és álomba ringatják az illetõt.   hogy   a   hibás   jelentéseket   küldõ érzékszervet   átmenetileg   lezárjuk.   a   fedélzetre   kényszeríti   az   érintettet.   az   összes   hasonló esetben   bevált   módszer   pedig   az. hogy még mindig az ismerõs   és   nyugodt   földön   állnak.   azaz   egyszerûen   becsukjuk   a szemünket. Elülhet a szédülés és a hányinger. Az a fontos tehát. Ha ezt nem erõsíti meg egy belsõ tartás is. hogy a nekik megfelelõ sebességgel lassan keljenek fel újra. melynek a hányással járó szédülésrohamok. A   betegek   a   szó   legvalódibb   értelmében   nem   érzik   magukat   a   saját elemükben. Ha kevesebbet kellene hányniuk.   A   fellépõ   hányingerrel   a gyerekek   természetesen   azt   is   megmutatják.   A   vezetõvel ellentétben   általában   nem   az   utat   nézik.   hogy   az   autó   nem   az   õ elemük.   Az   autó vezetõjét   sem   fogja   el   a   betegség   soha. a tünet a vele járó hányingerrel ugyanúgy azt jelzi a testnek. amikor túl gyorsan kelnek fel az ágyból.   Így   az   elõbb   még   kellemetlen   és   felkavaró   mozgások megszelídülnek. hogy "hányni tudna".   A   legegyszerûbb. Ezután hamar I rendbe jönnének. hogy 154 becsukjuk a szemünket. feladjuk a kontrollt és rábízzuk magunkat a kialakult helyzetre.   Ezért   van   az. Ugyanaz   az   elv   érvényes   minden   típusú   szédülésre.   és   újra   megegyeznek   á látottakból és a belsõ fülbõl származó információk.   hanem   inkább   egy tünetegyüttesrõl van szó. és szeme belátja tévedését. mint a sclerosis multiplex (SM). akkor a testnek kell felfednie.   ugyanis   mivel hánynia   kell.   amit   az   alacsony vérnyomású emberek éreznek. illetve megtestesítenie ezt a szédítést. Az ember ezzel ismét saját elemébe került. Egyszerû megoldás az. az izzadságkitörések és a sápadtság állnak a középpontjában. ha mozgatjuk õket.   Az   érintett   érzékszervek   egymással összeegyeztethetetlen   dolgokat   jelentenek. akkor átvitt értelemben a helyzetet adnák ki magukból.   Ez   azonban   az   a   helyzet.   hogy   sok   gyerek   annyira   szereti.   ha hintáztatják. mert hasonló módon ringatózott annak idején a magzatvízben. amikor   fellép   a   kétértelmûség. Ellenkezõleg.   Az   érintettek   megint   lefekszenek.   akkor   csakhamar   rendbe   jön:   a   vízre   kell koncentrálnia.betegségeknél azonban. Ha egy vitorlás hajóban a "szédülõs" embernek a kezébe adják   a   kormánybotot. és ezt a helyzetet a legszívesebben a leggyorsabb úton kiadná magából. abban az illúzióban élnek. Ehhez jön   még   a   hallás   elvesztése   vagy   a   fülzúgás   és   a   nystagmusnak .   és   ezzel   új   esélyt kapnak arra.   Ezt   a   helyzetet   kellene   minden   érzékükkel belátniuk és teljesen ráhagyatkozniuk az õket vivõ vízelemre.   hanem   szemük   az   autó belsejében   folytatott   játékukat   követi.   még   a   sokkal gyakoribb   keringéses   eredetû   szédülésre   is. hogy miért   nem   lesz   soha   tengeribeteg   az   ember   úszás   közben.   mintha   nagy   lendülettel   vetnék   bele   magukat   egy   új napba vagy egy új helyzetbe. vagy az utazás során érdekes   dolgokat   mutatunk   nekik.   Ott   aztán   a szeme   látja   a   víz   és   a   hajó   mozgásait.   mialatt   már   régóta   a   tenger hullámain   hintáznak.

  ám õszintén ábrázolja a helyzetet. Ha ez utóbbi egyszer hirtelen elmarad.   képletesen   szólva:   csak   fél   lábon   élnek. hogy a betegekben nem tudatosult a saját helyzetük.   Az   ehhez   csatlakozó   nagyothallás   tovább erõsíti elszigeteltségüket.   és   az   állóképességüket alaposan megkérdõjelezi.   mutatja   a   betegnek. akkor elbizonytalanodnak és tehetetlenné válnak ­ ha nem a tudatukban. A test   egyrészt   azt   is   jelzi   a   betegnek.   akkor   gyakran   azt   találjuk. Saját magukkal szemben támasztott követelmé155 nyeik   megakadályozzák.   Az   a   tény. itt is nagyon komolyan kell vennünk a szédülést.   akkor   valóban   a legkellemetlenebb tévérzetek kerítik a hatalmukba. megpróbálnak. A   rohamszerûen   vagy   fokozatosan   fellépõ   nagyothallás   orvosi   oka szintúgy a belsõ fülben.   Ez   az   állapot   állandó fenyegetést   jelent   az   önállóságuk   számára. nevezett jelenség. a talaj minden .   se   másokat meghallgatni nem képes.   kitartásukkal   kitûnnek   embertársaik   közül.   hogy   a   betegek   etikai.   Ezek   közé   '   kell   a   Méniére­betegséget   is sorolnunk.   hogy   az   ívjáratok labirintusrendszerében jelentkezõ nyo­   más problémájáról van szó. Annak ellenére. A   betegség   hirtelen   és   látszólag   a   derült   égbõl   való mennykõcsapásként jelentkezik és rohamokban támad. annyira kicsi. amin állnak.   mak   esetén   lép   fel.   mindentõl   visszahúzódnak   és sündisznóállásba   vonulnak. hogy belsõ   kényszertõl   hajtva   állandóan   csinálnak   valamit. A szervezet   rávilágít. A rohamok között egészen eltérõ hosszúságú.   hogy   nem   tud   lenyelni valami   számára   megemészthetetlent.   Mivel   a   külsõ mozgások bármikor kiválthatják a belsõ ingómozgásukat. annak éreznie kell.   hogy   hirtelen kihúzták   a   talajt   a   lába   alól.   hogy   ingoványos   talajra lépett. Például elfogja a hányinger. és szemtekerezgés a magyar megfelelõje.   hogy   elkerülhetetlenül   szédülni   kezdenek odafönt.   és vasakaratukkal.   hogy   az   ember   már   se   hallani.   hogy   a   testnek   kell   a   drámát   színre   vinnie.   hogy   a   betegek   már   egyáltalán   nem   tudnak   két   lábbal   állni   a földön. A páciensek nem biztosak már az   életükben.   Különbözõ   idegbántal­   .   mégis folyamatosan a külsõ elismerésre vannak utalva. és gyakran elõfordul a belsõ fül megbetegedéseinél   is. Ha   terápiás   szempontból   vizsgáljuk   a   beteg   szellemi­lelki környezetét. mert oly magasra helyezték magukat a   világ   profán   dolgai   fölé.   Ilyen   helyzetekben   és   ezenfelül   a   tünetek   által elbizonytalanítva   nemritkán   ördögi   körbe   kerülnek. A mozgékonyság teljes hiányának a képe egy külsõ   mozgásviharoktól   fenyegetett   kis   világban   lehangolóan.   Néha   azt   az   érzést   is   közvetíti   a   számára.   A   szem   reszketése   és   az   ezzel együtt   járó   nyugtalan   pillantás   gyakran   a   zuhanástól   való   félelem jele.   mozdulatlanok   maradni. A megoldás a tünetben van: a beteg élete alapjával kapcsolatban becsapja önmagát.   mint amilyen a sclerosis multiplex (SM).   amely   azt   . mutatja. amennyire   lehet. amely el is bírja  õket.   Ideáljaik   egyetlen lábán azonban bizonytalanul állnak. akkor az ingó talajon. vallási   vagy   becsvágyó   okokból  széditõmagasságokba   ragadtat   ták   el magukat.   Amikor   ugyanis  bedugul  az   ember   füle. Csakhogy aki nem akar hallani. Ez az alap inog és megbízhatatlan. tehát a hallás mély rétegeiben keresendõ.   mint   amilyen   pl. Bizonytalanná vált az az alap. Mint az SM­nél. Az élettér annyira beszûkült. panaszmentes idõszakok vannak.   a polaritás   kifejezõdése. és a   környezetükben   sem   lehetnek   biztosak.   a   szexualitás   is.   Másrészt   a   térben   nem   létezõ mozgásokat csal oda.   hogy   magasröptû   elképzeléseikben   olyan életalapot találjanak. A szó görög eredetû.   mert   nagyon   valószínû.

  hogy   térrõl   és   idõrõl megfeledkezzék. A szerelmi mámorban.   akkor   az   érzékszervek   szédülése  és   kábulata szárnyakat   adhat   neki.   maszt keressenek maguknak. Hogy adhatom  át magam az  élet körforgásának.   Mi   az. mint egyen állva  kiállni. amiért érdemes élnie. Így máris élvezetessé válik számára az élet körforgása. illetve Kérdések 1. hogy mit mond a belsõ hangom? 3. hogy az embernek alapot kell találnia az élete számára.   hogy   értelmes   dolog   lenne   saját   megélhetés   után   nézni   és mindenekelõtt tartalmat keresni az életük számára. A rángatózásszerû szemmozgások jelzik. A   belsõ   hangjukat   igyekezzenek   megérteni.   hogy   ne   kifelé figyeljenek. A tünetek a következõ tanulnivalókat fejezik ki: a betegnek meg kell adnia magát az ingásoknak. Hol van életemben a szilárd. egy okot. adja át magát neki. és miközben érzékcsalódásokat okozó  kalandokba  veti magát  az ember.   amit   az   életutam   szempontjából   már   nem   használhatok. Hogyan tájékozódom térben és idõben életem koordinátarendszerében? Mire támaszkodhatnék? 5. és  hogy jobb két lábon. hogy felbuktatja.pillanatban azzal fenyegeti. hogy az ember újra és újra megszabaduljon mindattól. ami biztosan megtart? 6. hogy feladják a túlzott kontrollt. illetve hogy bármelyik pillanatban kicsúszhat a lába alól. nincs vesztegetni való idõ. Az ingás rámutat. mert különben felbuknak. megbízhatóan megtartja a testi egyensúlyát. Mely pontokon nem bízhatok meg az életem bázisában? Mi a helyzet az életem tartalmával és a megélhetésemmel? 2.   Ha   kell. és ha megtalálta.   erre   agresszív   módon   is   sor kerülhet. illetve ho­   gyan lehetek vele szinkronban? 157 ' kábulatban  megjelennek az érzelmek magas és mélypontjai. Az orr és a szaglás Az orr az ember prominens és a legõszintébbnek számító érzékszerve. Amikor az ember élete biztos   alapokon   áll. Miért nem akarom meghallani. ne a külsõ parancsoknak engedelmeskedjenek. a biztos és a megbízható pont? Van­e valami ingó világomban.   és   annak   engedelmeskedve járják saját útjukat.   és   Iehetõvé   teszi. A   nagyothallást   illetóen   pedig   az   a   feladat. hogy sietni kell. hogy mindehhez arra lenne szükség. Kétséges   esetekben   az   ember   orra   hegyérõl   leolvasható   az   igazság. ameddig világossá nem válik.   hogy   anyagi   tá.   és gyorsan meg kell szabadulnom tõle? 4. egészen addig. A tünet mélyén a megoldására is rátalálunk.  A tünet az érintetteket   egyenesen   arra   kényszeríti. hogy az élet magasságból és mélységbõl 156 áll. hanem befelé. ami idegen a számára vagy már   semmire   sem   használható. Exponált   helyzeténél   fogva   különösen   jelentéssel   teli   és   sokatmondó . Világossá akarja tenni a számukra. Sokszor arról van szó. A hányinger és a hányás lehetõvé teszi.

  mivel   az   orrkagyló   nyálkahártyájában   valóban   ott   vannak   a nemi szervek reflexzónái.   Efelett   manapság   már   csak   az  orrunkat fintorgatjuk. az elegánsan ívelt a megfelelõ eleganciára. hogy miért épp az orrtúrás számít illetlenségnek. Ezekben a szaglósejtekben az érintés váltja ki az ingerületet.   ahogy   különös   elõszeretettel   ráncigálják   a   napvilágra   a legrosszabb   hírû   doIgokat.   Míg   a   szem   felépítése   egy   kameráéra   és   a   fül   egy zeneszerszáméra   . 158 és miért akarják annyira megakadályozni. Hogy egy rózsa   illatát   érzékelni   tudjuk. A legfelsõ orrkagyló szaglónyálkahártyája   ötmillió.   formátlan   orr   pedig   esetlenségre   és ügyetlenségre vall.  a   materiális világ mélyföldjei felé néz. A   szaglás   és   az   ízlelés   még   a   hallásnál   is   jobban   a   háttérbe szorult.   Ez   a séma   mélyen   belénk   vésõdött. I Csak amikor az orrunk alá dörgölnek vagy az  orrunkra   kötnek  dolgokat. Ott aztán a szó legszorosabb   értelmében   véve  feltárul   az  illat.   hogy   jót   szórakozzanak   rajtuk.   ami   a köznyelvnek abban a kijelentésében csapódik le. a sasorr   a   merészségre.   eközben   azonban magasabban   hordjuk   az   orrunkat.   olyan   a   )ohannja". aki mindig élénk és kíváncsi. Az orrtúró nyilvánvalóan nagy élvezetét Ieli benne.   míg   a   bohócok   kerek   krumpliorra   a fesztelenség szimbóluma.   Az   "égre   nézõ"   orr   a   kisgyerek   sémához   tartozik.   A   szemölcsöktõl   eltorzított   orr   a boszorkányokra és az õ veszélyes lényükre emlékeztet.   a   szaglás   az   egyszerû   kulcs­a­zárba   elv által meghatározott testi érintkezésen alapszik.  Büszkén   felemelkedtünk   a   földrõl.   és  teljesen   elveszítettük   a   jó szaglásunkat. ugyanúgy. Olyan gyerekre emlékeztet.   Hogy   ez   így   van.   A   szimatot   felvevõ. A gyerek akkor kezdi kevesebbet túrni az orrát. Így minden egyes orrtúrás e kényes terület egyfajta reflexzóna­kezelésének számít. amikor a fejlõdés folyamán az élvezet áttevõdik a genitális területre. A meglehetõsen fiatal nagyaggyal összehasonlítva a szaglóagy õsréginek   számít. miszerint "Amilyen a férfi   orra.   Az   orrlyukunk   azonban   még   mindig   lefelé.   érzõszõröcskékkel   borított szaglósejtbõl áll. Az egész világ megpróbálja úgy sminkelni az orrát. a megfelelõ  illatanyagok pedig a kulcs szerepét játszszák. és szívesen megelõzi egy orrhosszal a környezetét.   A   népi   bölcsesség   ismét   ráérzett   a lényegre.területté   vált.   akkor   tudunk   az   orrunkkal   biztosan érzékelni.   Ha   az   ember   mindig   az   orra   után   megy. Ez az oka annak is. Púderrel és alapozóval próbálja megszüntetni csillogását és tompítani éles kontúrját.   és   ezért   szomorú. hogy az ne keltsen feltûnést.   és   sokkal   jobban   meghatározza   a viselkedésünket.   annak   a   nátha . A bohócok és a bolondok ezzel szemben egyenesen hivalkodnak orruk valódi mivoltával.   hasonlít.   Az   orral   együtt   eredetileg   egy   viszonylag   talaj menti   életmód   érzékszerve   volt. Mûködésüket tekintve ezek a sejtek felelnek meg a zárnak.   Az   ízérzékelés   is jobbára   ezt   az   utat   követi.   mint   ahogy   az   a   racionális   intellektus   szerint helyénvaló volna.   a   nagy. A "kampós orr" "cinkelt" jellemre utal. A népnyelv szerint a hosszú. hogy gazdáját elhanyagolják. míg pisze társa szemtelen.   ahhoz   a   "rózsaparfüm"   néhány molekulájának meg kell találnia az orrban lévõ zárját.   ugyanis   az   ételek   aromáját   szintén   a szaglónyálkahártyával   fogjuk   fel. hegyes orrot mindenbe tolakodóan   beleüti   a   gazdája. kotnyeles gyerekességet mutat. A csöpögõ orr azt a benyomást kelti.   Itt különösen   az   orr   szexuális   vonatkozása   játszik   szerepet.  akkor természetesen egy ferde orr rossz irányba is vezethet.   szaglászó   orr állatias   jelleget   õrzött.

 Már nem állhatjuk a saját szagunkat.  Orruk   van   a  gyanús helyzetekre. A szaglás pedig közvetlen fizikai kontaktust igényel a kívülálló és a befogadó   között.   hanem   a férfiak is parfümöt használnak.   akik   szagról   megérzik   a   veszélyt.   Történelmünk   régi   koraiban   a   szaglás   az intuitív tartományokban is szerepet játszott.   hogy   itt   egy tömegcikkrõl   van   szó.   akkor   attól   egy   viszonylag   felületi   szinten határolódunk el.   Az   állatok   nemcsak   a   veszélyt   szimatolják   meg. illetve egyáltalán nincs is. hanem lelkileg is mélyebbre nyomul.   Ha   a   hallást   és   a   látást   a   differenciált. azt tudjuk. moderneknek.   A   náthás   ember   számára mindennek egyforma íze van. Nekünk. és ezért haladunk elõre az egyre " mesterségesebb" illatanyagok irányába mutató kényszerpályán. akkor a szaglás és az ízlelés a   régebbi   képekbõl   álló   nyelveknek   felel   meg.   A   minden   emberre   nézve   tipikus   testszagot manapság   már   csak   ritkán   találjuk   vonzónak.   Hogy   az   ínyenceknek mindenekelõtt finom orruk is kell hogy legyen. A másik nemre való tekintettel igen szívesen csalunk az ilyen   eredeti   illatokkal.   Õse­     ink ugyanezt   tették   több   millió   évvel   ezelõtt. mint ahogy   azt   gyakran   bevallanánk   magunknak.   Egy idegenekbõl   álló   csoportban   a   tagok   kezdetben   csak   óvatosan körülszimatolják   egymást.   Mindenesetre   a   partner   és   a   táplálék keresésében nálunk is sokkal nagyobb szerepet játszik az orrunk.szolgáltatja   a   gyakorlati   bizonyítékát. amit ki nem  állhatunk. Hogy milyen fontos   a   partnerünk   szaga. Nem véletlen. a szagláson   keresztül   érinti   meg   a   két   test   elõször   egymást.  és a minták szintjén felmerül bennünk a Paradicsom képe.   A   szemen keresztül jön létre az elsõ 159 kontaktus.  Ám ha a szaga az. Még ma is vannak olyan emberek. hogy olyan sok kultúrában a Paradicsomra gondolva egy kert képe jelenik meg az emberben. hangunk segítségével ismerjük meg a másikat. Majdnem kizárólag virágillatokkal dolgozik. különleges 160 . és új illatokat   ajándékoznak   nekünk. Szinte  érezzük a tavaszt.   hanem táplálékukra   és   partnerükre   is   a   szaguk   alapján   találnak   rá.   A   szaglás   ezzel   az érzékelésnek   olyan   közvetlen   és   õsi   módja.   ha   a   természetes   kellemetlen   szaggá vagy bûzzé züllött le. Itt sietnek a parfümgyárosok a segítségünkre.   ami   jól   csengõ   nevével   és   magas   árával személyes. hangokból álló beszédhez hasonlítjuk. A mi ezzel kapcsolatos szimatunk erõsen visszamaradt az állatokétól.   melyekben   minden fogalomnak   megvan   a   maga   szimbóluma. A szaglás képessége lelki   élményekre   való   érzékenységünk   fokának   felel   meg. Az embernek megvan a maga kölnije. mert ezek az intellektus megkerülésével biztosan elvezetnek a tudattalan archaikus területére.   Ha   mondjuk   valakit   nem bírunk   tovább   látni.   a halláshoz már az anyagi természetû hanghullámokra is szükség van.   szag   után   vizet találni a sivatagban.   Az úgynevezett   primitív   népek   még   ma   is   képesek   pl.   Emellett   nyilvánvaló. legfeljebb már csak átvitt értelemben   bûzlenek   a   dolgok. Míg   a   látás   elektromágneses   hullámok   segítségével   történik. Idõközben már   nemcsak   az   általában   teherbíróbb   orral   megáldott   nõk.   amely   nemcsak fizikailag.   azt   a   parfümipar   óriási   mérete   is bizonyítja.   Túlzottan   õszinte   ez   a szag a számunkra. és azt   tartja   személyes   illatának. akkor az ellenszenv   igazán   mély.   amíg   össze   nem   ismerkednek.

  hogy   vállalnánk   saját   egyéni szagunkat.   amennyiben   nem   a   saját   kipárolgásának   elfedésére. Az egyik oka az. Sokkal többet nyernénk a szagokkal.   és   mások   is   büdösnek   találnak bennünket. Indiában azt mondják. szívesen csüngünk néhány divatos példaképen. akit nem szeretünk. és hogy a szerelem ragályos. hogy  õk azok a sápadtarcúak.   de   mi   már elvesztettük   ilyesfajta   ártatlanságunkat. hogy akkor tiszta és ártatlan egy test. ha komolyabban vennénk és   nemcsak   harcolnánk   ellene   és   elnyomni   igyekeznénk.   rosszul   vagyunk   tõle.   Hogy   az   õ illatukat.   és   a   mi   partnerkeresésünkben   is   komoly   szerepet játszik   az   illat. A szaglás. Végezetül már   azért   sincs   ínyünkre   a   saját   személyiségünk. akkor a testünknek valami haszontalan dologtól kell megszabadulnia. hogy milyen   különféle   hulladékok   távoznak   ilyenkor   a   test   mélyébõl   a hozzájuk tartozó szagokkal együtt. A régi orvosok komolyan vették a   szaglószervüket   a   diagnózis   felállításánál. Erre persze a   magunk   gyakorlati   módján   reagálunk.   Ahelyett. Ha az izzadságunknak rossz szaga van. és a bõrön keresztül méregteleníti magát. hogy milyen felületessé váltunk.   Az   indiánok   úgy jellemezték az elsõ  fehéreket. hanem egyéni illatának felerõsítésére használja. Saját   szagmirigyeink   a   másodlagos   nemi   szõrzettel   fedett területeken.   A   vizsgálatok   azt   mutatják.   Belülrõl.   a   mélybõl megtisztulni már sokkal fáradságosabb. Mindazonáltal   egy   felséges   parfüm   természetesen   még   izgalmasabbá teheti   az   embert. mint a bonyolult   elektromagnetikus   látórendszer.   Életmódunk   és   mindenekelõtt   a   táplálkozásunk meglehetõsen rossz irányba befolyásolta kipárolgásainkat. jól tükrözi azt is.   Mégsem   fog   azonban   egészen   sikerülni uniformizálódásunk az illatok terén.   Minden   alkalomra   megvannak   a különbözõ illatos sprayink és szagos vizeink.   "Szagát   se   bírom"   ­   tartja   a   szólásmondás   arról   az emberrõl.   a   hónaljban   és   a   szemérem   környékén   vannak.   ha   "valakinek . és kevésbé hajlamos a tévedésre. az igazán saját szagunkat már nem  értékeljük.   különleges   emberekkel   reklámoztatják   a   parfümöket. ha a legutoljára élvezett gyümölcs illata  árad belõle. az megtapasztalja. Így vezethette õket az orruk a helyes nyomra és így sokszor a helyes útra is. Ezekkel felszerelkezve próbáljuk   lefedni.   Ha   rossz   a szagunk.   Ez   alól   már   csak   a fokhagymával   szerzett   élményeink   a   kivételek. hanem az egész embert is intenzíven körülszaglászták.jelleget próbál elhitetni. Ipari   környezetünkben   az   erõs   és   természetellenes   szagok   olyan áradatával   kerül   szembe   az   ember.   hogy   az   illatok erotikusabbak. mondjuk egy hosszabb böjtkúra formájában (43). hogy már valóban nincs jó szagunk. akiknek büdös   a   szájuk.   A   lepkék   kizárólag   az   illatanyaguk   alapján   találják meg   a   partnerüket. Hogy manapság fõleg a felülethez kötött látószervünkre hagyatkozunk.   hogy   teljesen   lecsökken   tõle   az érzékenysége és a szagok megkülönböztetéséwe való képessége. annak több oka van. ugyanis annyira erõsek az egyéni összetevõk. A kisbabák kellemes szaga még emlékeztet   erre   a   majdnem   paradicsomi   állapotra.   Egészen   biztosan   köze   van   a   kipárolgásnak   ahhoz. és átvesszük az   õ   állítólagos   illatukat.   Így   az. mily kevéssé vagyunk eredetiek. Aki ezt mégis megkockáztatja.   hogy   még   az   ipari   parfümök   is   minden   bõrön   egy   kicsit másképp   hatnak.   hogy   a szerelmesek ellenállhatatlannak találják egymást.   mert   valóban tömegemberekké   lettünk. mint az optikai benyo161 mások. Hogy ne vegyük észre.   ami   bûzlik   a   számunkra. azaz a kulcs­zár módszer eredetibb.   Nemcsak   az   egyes váladékokat.

 hogy az így keletkezett fokozott nyomással segítsük a váladék eltávozását. A mostani "optikai világ" helyett egy   másik   világot   teremtenénk   magunknak. amikor a finom orr még jelentett valamit. Amikor erre nem a kellõ idõben és nem elégséges módon kerül sor.   hogy   krónikus   torlódás   keletkezzék   a   mélyében. Ez egy mélyebb síkon megvalósuló hatás.   az epilepszia aurájában. hogy az embernek jó orra van valamihez. annak sinusitis a következménye.r Akkor   mindenesetre   megtapasztalnánk.   A   hyperosmia. Így meg kellett tanulnunk. Mialatt azonban felemelkedett.   az   orr   eltávolodott   az anyaföldtõl. A nagyobb méretû szennyezõ   részecskéket   az   orr   finom   szõrökbõl   álló   hálója   fogja fel.   mivel   az   orr   nemcsak   szaglószerv. Az.   Ehhez   tágas   üregrendszer   áll   a rendelkezésére. többet mond. mint a kulcs a zárhoz.   Kialakult   a   lehetõsége annak.   Ha   viszont   felegyenesedik. hogy biztos érzései vannak az illetõ dologgal kapcsolatban ­ csak kívánni tudjuk magunknak és a világunknak is. Be   nem   vallott   kellemetlen   lelkiállapot   tükrözõdik   az   orr eltömõdésében.   manapság   egészen   le   is   mondhatnánk   róla.   hogy   a   levegõ.   Az.   nemcsak   a   szagló­.   modern   emberek   bátrabban   hagyatkoznánk   szaglásunkra.   és   nehéz   helyzetbe   került. egy olyan világban történt.   hogy   eltávolodtunk   az orrunktól.   Ebben   a   szerepében   elvégzi   a belélegzett levegõ elsõ tisztításának feladatát.   egy   s más egyszerûbbé és könnyebbé válna.   hanem egyben   a   légutak   elsõ   szakasza. a hisztérikusoknál és a terhesség alatt fellépõ fokozott szagérzékenység azokba az archaikus idõkbe való visszalépést jelzi. és a váladékok nem tudnak már az üregek természetes lejtésénél fogva kiürülni. Az   orrmelléküregek   kivezetõ   járatai   a   természettõl   fogva   úgy helyezkednek   el. hogy adott esetben többet fújjuk az orrunkat és lihegve fújtassunk.   Néhány   ezer évvel ezelõtt azonban õseink számára a túlélés szempontjából alapvetõ jelentõséggel bírt. További feladata az. azt jelenti.szeretjük a szagát". Ha   mi. hogy mielõtt a mélyebben tekvõ légutakba kerülne. hogy ismét megtanuljunk jobban bízni szaglószervünkben.   Ha   ehhez   hozzájön   még   az   is. mint az. akkor a kivezetõ járatok kerülnek a legmagasabbra. hogy csinosnak találjuk. feltéve.   hogy   a   váladék   folyamatosan   ürülhessen   lefelé.   mint   a mellkas és a medence.   hogy   az   ember   fél   a . Amikor   még   négy   lábon   jártunk.   amivel   az   orrunk   még   mindig rendelkezik   felettünk   és   a   döntéseink   felett. Orrmelléküreg­gyulladás   vagy  sinusitis   A   fejünk   nem véletlenül és nem a kezdetektõl fogva helyezkedik el egészen felül. a sinusitishez vezet.   amit belélegzünk. amely nagy területeken bûzlik a szó konkrét és átvitt értelmében is. Hogy milyen mélyen gyökerezünk a múltunkban.   ha   az   ember   négy   lábon   jár. Ebben az esetben úgy illenek az emberek egymáshoz. azt jól   mutatja   az   a   tudattalan   hatalom.   felmelegítse   a   levegõt.   ugyanolyan   magasan   volt. és a szem egy további   látómezõt   kanyarított   ki   magának. 162 .   hanem   a   légzõszervünk   számára   is durva   támadást   jelent. Felületesen   nézve   szaglóképességünk   csökkenése   nem   tûnik problémának.   Az   ilyen torlódás pedig egyenesen a melléküreg­gyulladáshoz.

 és a megterhelõ téma feldolgozása elmarad.   mint   altestünkben   a féregnyúlványét. mégis gyakori orrfújásra kényszeríti az embert.   az   az   intuícióját   és   a   belátásra   való   képességét   is blokkolja. és az alvilág tudatossági tereit. A tünet már közel fekszik az oda164 vágó intézkedésekhez. (elege   van   mindenbõl).   Megtelnek   az   orrüregek   és   a melléküregek. A koponyában lévõ terjedelmes üregekre egyrészt azért van szükség. és orrhangon beszélnek. A fájó állkapcsok kettõs értelemben is utalnak a testben tomboló agresszióra: az állkapocs szimbolizálja azt a   képességet.   A   felsõ   melléküregek funkcióját   éppolyan   nehéz   megértenünk.  és tájékozódjék  újra. Ezzel tehát súlyt takarítanak meg. fennálló konfliktustól.   hogy   az   ember   átrágja. már   nem   rezeg   együtt   a   világgal. Akinek tele van az orra. Egy krónikus homloküreg­gyulladás   a   gondolkodásbeli   gátlást   hangsúlyozza.   és   mindig   egy   kicsit   náthás. megsebesítõ nyelvét beszéli.   Ha   szemellenzõ   van   az   emberen. A feladat  úgy hangzik.   amiben   az érintettek szenvednek.   hogy   az   illetõnek krónikusan tele van az orra és a mellékürege 163 r.   az   emberek   közötti   érintkezés lényeges komponensét veszíti el.   és   a   megfelelõ felszabadítást   célzó   ütések   után   ismét   szabadságot   szerez   magának   a tudatában.   hogy tartson szünetet. illetve   a   sötét   tudattalant   képviselik.   hogy   inkább   minden   szagérzékelésrõl   lemondott. Számos kultúra a homloküregek területére helyezi a harmadik szemet vagy a hatodik csakrát. azaz bedugult állapotban odalesz a fej   könnyedsége. A megtanulandó feladat abban áll. hogy tudatosítania kell az embernek a maga számára a blokádokat.   mennyire   fáj   az érintettnek. hogy megint egy pillanatra  levegõt szerezzen  magának. ami a mélyebb értelemben vett belátással áll kapcsolatban.   Aki   központilag   ennyire eldugult. akkor   mindez   a   testbe   süllyed.   átharapja   magát   valamin.   és   megtestesítik   azt   a   torlódást. A gyulladás világít rá az elnyomott helyzet konfliktusos   természetére.   hogy "jó   orra"   más   vonatkozásban   sem   mûködik.   A   lelki   zavar   abban   a   mértékben   válik   világossá.   A fájdalom pedig a Mars éles.   és   a   beszéd   is   a   franciára   emlékeztetõ   orrhangú jelleget   kap.   hogy   ehhez   túl   sok   nehéz csontanyagot kellene felhasználni.   akkor   az   a   dolga. Tulajdonképpen arról   van   szó. amennyire hiányzik a beszédbõl a rezonancia. A szaglóképesség minden esetben beszûkült. Ernellett   azonban   természetesen   azt   is   számításba   kell   vennie. hogy   megadják   a   fej   formáját   anélkül.   Míg   õk   maguk gyakran figyelmen kívül hagyják ezt a visszás helyzetet. mint ahogy a homloküregek magasságában lévõ harmadik szem az éghez áll közel.   A   betegség   mutatja. a hangjukon hallani. A sinusitisnek köszönhetõ blokkolt. Emellett rezonancia­ és rezgõterekként is szolgálnak. A felsõ melléküregek felelnek meg a pokolnak a felsõ szinten. az ajnát. hogy .   Az állkapocsüregek   fájdalmas   eldugulása   arról   vall. hogy nem kapnak elég levegõt.   Különösen   a   Iappangó   formához   szokik hozzá   számos   beteg. hogy agresszíven beleharapjon valamibe vagy valakibe.   hogy   az   ember   liheg   a   dühtõl. A tudattaIan kivonja magát a tudatos értelem alól. A mindenkori melléküregek tovább bonyolítják a képet. Valószínûleg annyira bûzlött valami   a   betegnek. A bél* üregeinek felelnek meg egy feljebb lévõ síkon.

 hol kellett volna több levegõt vennem? 165 nak tûnik. amit kívülrõl elfogadok ugyan. Hol blokkolom magamat. ami még a tudattalanban köt.   nagy   energiákat emészt   el.   Kellõ   mértékû   cserét   folytatok­e   a   környezetemmel?   Elégséges rezonanciát találok­e az embertársaimban? 7. a hatodik érzékemet? 8.   Tisztító hatásánál   fogva   fényt   visz   a   tudattalan   sötétjébe. Ha ehhez hozzávesszük az akut megfázásokat*.még egyszer le kell szállni a poklokra. Ami a fejlõdéstörténet szempontjából mellékes problémáKérdések 1. amelyek szintén tele orrhoz vezetnek.   Amennyiben   az   ember   lelkileg   nem tudatosuló védekezési harcokba bonyolódik. aminek ki nem állhatom a szagát vagy amit nem akarok tovább szagolni az életemben? 5. Mi az. Nem véletlenül az orrunkhoz kötõdik.   és   a   blokkoló masszákat konkrét és átvitt értelemben is hagyja elfolyni.   akkor   a   gyulladás   is   krónikus gyulladás   lesz.   Ebben   a   helyzetben   világosan   látszik   a   gyerekeken. a test legfontosabb rendõrõrsét képezik. de belülrõl nem? 3. Az állandóan nyitva tartott száj és néha a kimerültségtõl lógó szemhéjak energiahiányról .   Az   orrgarat manduláiként   is   leírhatjuk   õket.   Van­e   az   életemben   valamilyen   krónikusan   izzó   konfliktus?   2.   Ez   utóbbiakhoz   tartoznak   a   limfociták   is. Polipok A   polipok   a   nyirokvédelmi   rendszerhez   tartoznak. akkor beugranak helyette a nyirokszervei. és van­e elég szabad terem? 6. Kötöttem­e olyan rossz kompromisszumot. az intuíciómat. Milyen területen vagyok hajlamos arra. Az önmagunkkal kapcsolatos tudatosságért folyik a harc. és õt magát helyettesítve megvívják az éppen tennálló háborút. hogy sértõdötten reagáljak? 4.   és   mint   minden   rossz   kompromisszum.   mint   a   kitartáshoz. csak a szájukon keresztül tudnak lélegezni.   Egy   ilyen   krónikus   helyzetben   az   ütközéshez legalább   annyira   szükség   van   a   bátorságra. hogy mi az. és kitalálni. Hol kellett volna átrágnom magamat. és aztán felszállni a felismerés fényébe.   Még   a   csillapító   hatású kamilla is magán hordja a Nap jelét. illetve az nyomja az   ember   kedélyét. Mivel állandóan el van dugulva az orruk. Az összecsapás ideje alatt felduzzadnak.   A hatékony terápiák a megfelelõ kompo­ ' nenseket legalább szimbolikusan behozzák   a   játékba. Ha a   heveny   konfliktus   tartóssá   válik.   hogy mennyire blokkoltak és kimerültek. Elég levegõt kapok­e. A hosszabb böjtölés végül is a legjobb   terápia   a   szervezet   krónikusan   eldugult   üregeire. akkor máris kirajzolódik a világszerte leginkább elterjedt és a mi világunkra nézve a legjellemzõbb betegség. az jobban szemügyre véve az egyik tipikus betegségünk. A   polipok   a   mandulákkal   együtt   a   védelem   területének   a   harcoktól leginkább feldúlt részei.   A   fehérvérsejtek egyik alcsoportját.   és   ezért   demonstrálja   leggyakoribb közös állapotunkat: náthásak vagyunk és meg vagyunk sértõdve. A szövetekben tombol a kórokozók és a védekezõ sejtek közötti csata.   A   felismerés   fényéért   folytatott   küzdelemben   a fény   és   a   Nap   alapvetõ   szerepet   játszik. Ez a régi jó tiszteletre méltó szervünk a rohanó fejlõdés   során   félre   lett   tolva.

. A   fennálló   téma   a   védekezõképességhez.   hogy   nálunk   alig   van olyan fiatal ember.   ugyanis   a   belégzett levegõ nem a neki szánt úton halad.   vakbél)   ­   és   ezt   megpróbálják   elegánsan   kifejezni   és ártatlan színben feltüntetni. Közben a gyerek tovább betegeskedik. és nem ritka az sem.   Ez   az   õ   tehetetlen   védekezési   módja   a   túlkapások. amelyen harcolni lehet? 4.   azt   azon   a   tényen   is   lemérhetjük. és jelzi környezetének.   a különbözõ mandulákban és a féregnyúlványban. és ott parázslik tovább. A gyerek makacsnak tûnik.árulkodnak. Van­e a családban még a konfliktusok alkalmával is olyan teherbíró bizalmi sík.   Dagadt   polipjai   blokkolják   a   kommunikációs   utakat. amelyeken a gyerek túl van terhelve.   amelyek   a   konfliktusokat   is elbírják. hogy a beteg fellázad a túlzott követelmények ellen. Milyen területek azok. hogy a fenti tematikát be kell hozni a   tudatba. hogy nem tud   megfelelõen   fejlõdni. hogy a szülõk arról számolnak be. aki fogja a kését. hogy a gyerek az operáció után nagyot ugrott elõre a fejlõdésben. majd következésképp rezignációba vonul? 5.   Cyakran   elõfordul. amit a gyerek   tudatosan   nem   tud   megvívni. A tennivaló az.   a   harckészséghez   és   egy tévutakra   vezetett   kommunikációhoz   kapcsolódik. Cyakran a sebész az.   Õk   ennek   megfelelõen jobban lesznek.   hogy   nem Iehet   csak   rövid   távon   megkerülni.   és   butának tüntetik   fel. a polipoknál arról van szó. tartós konfliktusunk? 2.   Eldugult orrával és örökké nyitva álló szájával õ a két lábon járó makacsság képe. hogy egész egyszerûen kivágja a csatamezõt.   Cyerekkorban   tipikus   módon   a védekezõ   nyirokrendszer   szerveiben   jelentkezik   a   gyulladás. Milyen struktúrák gátolják a családban a fejlõdést? 167 csolatban.   A   gyerekek   egy   részének   sikerül   az   operációt követõen   az   összeütközést   ­   aminek   most   már   nincs   meg   a   testben megszokott   helye   ­   visszahoznia   a   tudatába. A védelmi csata. hanem a szájon keresztül. A gyerekek   másik   részének   nem   sikerül   ez   a   lépés.   és   tehermentesíteni   kell   a   testet.   Ilyenkor   aztán   gyakran   a   test   saját   védelmi rendszerének egy másik színterére csúszik át. Van­e egy küszöb alatt parázsló.   Mivel   a   polipoknál messzemenõleg   gyerekproblémáról   van   szó.   hogy   a   különbözõ   szinteken   beállt blokádok jelei buta arckifejezést kölcsönöznek a gyereknek.   és   a   védekezõ   harc testi   harc   marad.   Gyakran   ki   kell   venni   a   három   legfontosabbat   (orr­   és garatmandula. Milyen összeütközésbe ragadtam bele.   Az   agresszió   olyan   komoly   téma. és vérig harcolja a harcot azzal. amibõl nem tudok kijönni.   a   szülõknek   kell megteremteniük   azokat   az   alapokat. és csak fogyasztom vele az energiámat? 3. Az akció különbözõ eredményeket   szül. Míg a torokmandulák területén zajló összeütközések a nyelés körül 166 köröznek. Ez pedig nem jó megoldás. visszaélések és a túlzott követelmények ellen. Hogy   milyen   az   álláspontunk   az   agresszió   témájával   kapKérdések gyerekeknek és szülõknek 1.   a   testben   ölt   formát. aki nyirokszerveinek teljes létszámával éri el a serdülõkort.

a   lélegzettel   áramló   életerõ   központi   szerepet   játszik.   hogy   a   bal orrlyukkal a nõies vagy a jobb orrlyukkal a férfias pólus szûkült­e be. ha egy pillantást vetünk keletre.   akkor   a szervezetnek   még   számos   más   lehetõsége   van   arra. akkor a probléma még inkább felerõsödik.   Amennyiben   a   szükséges   tudatosulás   lépései kísérik. ahová elhajlik.   A gerincoszlophoz   hasonlóan   ez   a   válaszfal   is   elhajolhat   az   egyik irányba. Kérdések 1. amely számos más területre is érvényes. Mielõtt az ember reményeket támaszthat arról. el kell fogadnia ezt   az   egyoldalúságot.   Itt   azt   lenne   jó   megfigyelni. hogy az egyik oldalra kibillent helyzetébõl visszakerülhet a középpontba. Amennyiben a két pólussal   kapcsolatban   úgy   tudunk   ellazulni. Ahogy ezzel a tünettel bánunk.   hogy   mindegyik   oldalt   a maga egészen más helyzetével együtt elfogadjuk. Lelki síkon is arra kell törekedni. a phyma pedig görögül daganatot. illetve növekedést. aki csak az egyik orrlyukán keresztül kap levegõt.   A   kommunikáció   árama   is   minden   esetben   egyoldalú   lesz. Ha az ember erõszakkal próbál ugyanakkora mennyiségû levegõt keresztülpréselni a beszûkült járaton.   a   bal   nõies   vagy   a   jobb   férfias oldalon? 2. és finoman csak annyi levegõt mozgat át a szoros helyen. Mi hozhatná egyenesbe az életemet és engem pedig középre? Rhinophyma vagy krumpliorr és az alkoholista orr Hogy   milyen   ez   az   eltorzító   tünet. amennyi könnyen átfér rajta.   A pránájamánál. A tünet egy fõleg veleszületett egyoldalúságot mutat   az   életben.   Ha   viszont   csak   egy   funkcionális korrekcióról   van   szó.   egy   speciális   légzõgyakorlatnál   nagy   súlyt   fektetnek arra. Afrikában a "rhino" egy orrszarvú (a rinocéroszból).   ténylegesen   hátráltatva   van. ennek megfelelõen többé­kevésbé beszûkül.   hogy   a   fennálló egyensúlyvesztést megtanulandó feladatként állítsa elénk.   azt   már   a   neve   is   tökéletesen leírja.   és   egyoldalú   a   világgal   való csere   folyamatában. Akkor nyílik meg a leginkább. akkor utána egyezségre lépve középre kerülnek. A rhino orrot jelent. Ami a . az operáció ebben az 168 értelemben   segítséget   jelenthet.   Melyik   oldalon   szûkültem   be. )obb. az egy olyan tapasztalatot tükröz. Az indiai jóga rendszerében a prána.   amelyet   nem   tölt   meg   az   élet. ha az ember alkalmazkodik a helyzetéhez. mint a széles nyíláson.   mert   a   lélegzet   a   polaritásban   való   életünk szimbóluma. Az az oldal. Orrsövényferdülés Ez   a   tünet   az   orr   kiképzésének   aszimmetriáján   alapul. hogy a redukált pólust tehermentesítsük.  és ne helyezzük nyomás alá.   hogy   a   két   orrlyukon   keresztül   egyenlõ   mennyiségû   levegõ áramoljon át. Mi a helyzet az életenergiám áramlásával? Hogy segíthetném elõ a szabad áramlá sát? 3. Ennek a tünetnek a jelentését úgy érthetjük meg a leginkább. Az az ember. Hogyan bánok a polaritással? 4.

  A   kis   vulkánok   mutatnak   rá   arra   a nyomásra.   Az   agresszív   és   a   vénuszi komponens   kéz   a   kézben   jár.   A   serdülés   helyett   mindenesetre   a   genitális szexualitás   az. másrészt utalhat a ki   nem   élt. Az   arc   közepén.   a   szexuális   izgalmat   éppúgy. Ez   az   illetõ   életében   különbözõképpen   fejezõdhet   ki.   A   népnyelv szimbolikus   fallosznak   tartja   az   orrot.   és   harmadrészt   azt   is megmutathatja.jelenség   szemléletes   leírását   illeti.   a   rosacea   hypertrophicans   név alatt   írják   le.   amelyek   nemigen   "csúsznak"   az   illetõnek.   Amilyen mértékben   nem   vált   súlyponti   kérdéssé   az   érintettek   fallikus   ereje.   A   rosacea.   A   foltokon   idõvel   korpa.   az érintettek úgyszólván úsznak a zsírban. azaz a faggyúmirigy­problémákra   való   hajlam   talaján   alakul   ki.   ám   mindig   a tudatosság   hiányáról   árulkodik. A rosaceában  és a rhinophymában   mértéktelenül   eltúlozzák   e   feladat   teljesítését.   hogy   bejelentse   az   elmaradt növekedésre   való   igényét. olyan mértékben válik a szimbolikusan helyettesítõ orr krumpliorrá.   A   betegség fõleg   az   élet   ötödik   Pvtizedében   jelentkezik.   és   majdnem   kizárólag férfiaknál.   Alkalmas   arra   is.   mint   az agresszívet.   ám   tudatos   fantáziákra. hogy nyilvánvalóvá tegye a maga   kinövéseivel.   pattanás   és   kiütés   képzõdik.   mint   valamilyen   szimbolikus   ok?   Ehhez   jön   még   a rhinophymánál a lángoló rózsavörös szín. amely a bõrünket fedi.   Sok   szól   amellett.   Az   embernek   tilos   a   nyilvánosság   elõtt   megérinteni   az orrát. A pattanások tömege és a sok kis gyulladásos "vulkán" a serdülõkori aknékra emlékeztet.   a   krumpliorr   név   sem   hagy kívánnivalót   maga   után.   még   mielõtt   túl   késõ   lenne. és mutatja az érintett téma súlyát.   Egyrészt   a   rhinophyma   leképezheti   a szexualitással kapcsolatos konkrét  élethelyzetet. amelyek szirltén a seborrhoeás alkat alapján   fejlõdnek   ki.   hogy   mind   a   faggyúmirigyek. amely a szégyent és a dühöt egyaránt   kifejezheti.   ami latinul rózsaszínt jelent. Milyen más ok állhatna ennek a   hátterében.   jelezve   ezzel. Mivel a testi kenõfolyadékot túlzott mennyiségben választja ki   a   szervezet. illetve burjánzanak.  amikor   kiélik   õket.   Ezek   annak   a   zsírrétegnek   a kiválasztásáért felelõsek.   hogy   az ember   felnõtté   váljon. Még akkor   sem   tudatosulnak   a   szexualitás   terén   a  kinövések   és   a züllöttség.   illetve   az   orron   keletkezõ   kinövésekrõl   van   szó.   kézenfekvõ   a   gyanú. az arc foltokban való piros elszínezõdésére utal. A férfiak orra alkalmas arra. A   tünet   mindenkinek   az   illetõ   arcára   és   fõleg   az   orrára   tereli   a figyelmét. mint a rhinophyma.   A   tünetet   gyakran   még   egy   második jellegzetesség.   mind   a kötõszövetek túltengenek.   Idõnként   a rhinophymát   a   rosacea   alformájaként.   A   krumpliorr   egy   korhely   emberre . 169 A   túltermelés   következtében   a   faggyúmirigyek   elzáródásra   és   emiatt gyulladásra is hajlamosak.   amely   alatt   az   érintett   áll. amelyek   bõrmirigyekbõl   indulnak   ki.   ami   itt   szimbolikusan   a   tudatba   nyomul.   az   úgynevezett   rosacea   súlyosbítja.   hogy   itt   egy   lelkileg   hiányzó síkosítóképesség kompénzálásáról van szó. az úgynevezett seborrhoeás alkat.   hogy   itt   egy   utolsó kétségbeesett   pubertásról   és   arról   a   kísérletrõl   van   szó.   hogy   milyen   szoros   kapcsolatban   áll   a   fallikus szexualitással. hogy mi játszódik le észrevétlenül a tudattalanban.   Ez ugyanúgy. orrot túrni pedig egyenesen tabu. A betegség azokra a témákra mutat   rá.   Ezt   a   kapcsolatot   a   nemi szerveknek   az   orrkagylóban   elhelyezkedõ   reflexzónái   komolyabban   is bizonyítják.

  az   ember   az   italba'fojtja   a   saját képtelensége   feletti   bánatát. A többi alkoholtünet is ezt az irányt hangsúlyozza: az ember úgy imbolyog. Az orr világító 171 pirossága   mindenki   számára   megmutatja.   hogy   saját   magát   orron. hanem inkább magára akarja húzni a takarót. hogy a tettlegességig   elmenõ   kemény   férfi.   Amit   az   ember   a   gyümölcsözõ   folyadékból   konkrétan   vagy fantáziában   elpazarolt.   Azt   a   tényt.   A   felszínen   elfogadhatja   az   ember   az   ilyen   mintát.   ami olyan   hamar   impotenssé   tehetné   az   embert. azt az egész világ látja az orra hegyén.   az   már   függõségre.   Másrészt   kevés   olyan   dolog   van. Így   aztán   hamar   kialakul   a   tipikus   ördögi   kör:   az   alkohol   minden szinten   az   impotencia   drogja.   Ez   a   kép   látszólag   teljesen   ellentmond   a brutális alkoholistákról kialakult szokásos képnek. hogy "megismerjen" egy nõt. mert túl puhák. és el akarja tompítani a kudarc felett   érzett   fájdalmát. A betegség egyrészt arra figyelmeztetheti.   Az   orr   kötõszöveteinek   élénk növekedésében   épp   a   termékenység   aspektusa   fejezõdik   ki. mint egy gyerek. mintha még nem uralná a nyelvet. hogy ne üsse bele mindenbe az orrát. és az is lehet. ami csak úgy megy.   világossá   válik.   Nem   erõs   emberekrõl   van   tehát   szó.   Magukat   ámítva   az   alkoholból   próbálnak   egy   kis bátorságot   meríteni.   az   ugyanúgy. mielõtt biztosan tudna járni. a saját bizonytalanságának és gyengeségének a kompenzálására tesz kísérI etet. amelyek világító színnel és tulajdonképpen vérrel írták rá magukat az arcára. Épp amikor a reklám az ellenkezõjét szuggerálja.   akik semmilyen szempontból sem tudják megállni a helyüket. amelynek a vörös alkoholista orr   a   következménye.  és fõleg  ne dugja túl mélyre a poharába. azok   nyúlnak   az   üveghez.  Másrészt azonban   egy   feladatra   is   rámutat.   mintha   a potenciájával hivalkodna. A   rhinophymánál   és   az   alkoholista   orrnál   a   megtanulandó   lecke   a szenvedélyes szexualitás és annak megfelelõ megoldása körül forog.   hogy   különösen   azok   az   emberek.   hogy   valójában   mi   a   baj. akik túl keménynek és férfiasnak látszanak.   Az   ember úgyszólván az orrával ütközik bele a problémájába.   mint   a   rendszeres alkoholfogyasztás. regressziós tendenciára és visszavonulásra utal. hogy a szenvédélybeteg nem tud ráállni a saját lábára. Az a dolga. mint egy bohóc viselheti.   Sokszor   az   egész   akció   nagy   erõfitogtatásban végzõdik. A tünet gyakran alkoholizmussal társul.   ho   az   alkohol   erõs   kábítószer.   A   fallikus   erõ   a . Amikor azonban valaki így bizonygatja.   ha   a   nagyok   is   ugyanezt   teszik.   még   az   is mutatja.emlékeztet. és úgy gõgicsél.   illetve fülön ragadva. ugyanis   a   szó   legszorosabb   értelmében   oda   van   írva   az   illetõ   orra hegyére.   azt   örvendetesnek   nem   mondható   mértékben   a faggyúmirigyek   kiválasztják   helyette. és semmit sem   akar   tudni   saját  burjánzó  fantáziáiról   és   álmairól.   hanem ellenkezõleg. hogy az ember a   nemi   szerelem   minden   síkján   bebocsátást   nyer. Ám szégyellheti is magát miatta. és hogy mi is az. hogy az egész tartalmi vonatkozást elfojtja. menjen neki azoknak az égetõ témáknak.   Míg   a   kisgyerekek   joggal   kapaszkodnak   a cumisüvegükbe.   Az   átvitt értelemben   megrövidült   növekedési   idõszakok   öltenek   testet   a helyszínen.   és vörös orrát 170 kihívóan.   Az   alkohol   a   mi   társadalmunk   klasszikus menekülésre használt kábítószere.

 és túl meszszire   ment. Hol merészkedtem túl messzire elõre? 2.   Azt   a   tipikusan   férfias.   A   . nem pedig annak rikoltva fitogtatott változatáról.   A   tünet   azt   szemlélteti. hogy kinyilvánítsák.   szimbolikus   kapcsolatban   áll   azzal   az   alsó. mint a gyengeség hangos maszkja.   hol   vannak   saját   bátorságának   és   a férfiúi. ugyanazt a fricskát közvetlenül a sorsától   kapja. Aki kap egyet az orrára.   ha   az   ember   kockáztat   ezt­azt. és ezzel azt akarja mondani.   hogy   a   bevett   életút   iránya   ­   ami   mindig   az   ember   orra   után vezet ­ egy kis korrekcióra szorul.   Aki bokszoló   lesz. mondja a népnyelv. hogy nem a megfelelõ talajon gyakorol az illetõ.   Hol   és   milyen   tekintetben   volt   szükségem   hangfogóra. elõrerohamozó erõt és energiát képviseli.   a   megfelelõ helyzetekben   úgyszintén   prominens   taggal.   Az   rendben   van. Az ember élhet vele.   és idõnként megkapja a magáét.   Amikor   valaki   orrba   vágja   az   embert. hogy az orrcsonttörés nem is olyan nagy baj.   Az   orr. hogy vakon   rohanjon   a   kiszemelt   úton.   amikor   arra figyelmeztet. azt megfékezik   az   elõrenyomulásában. Aki saját magától bukik az orrára.   Az   orrcsonttörés   arra figyelmeztet.   fallikus   erejének   a   határai. ami nem más.   ezen   az   érzékeny pontján alázza meg.   hogy   az   embernek   egyes területeken jobban állna egy bizonyos mennyiségû visszafogottság.   és   hogy szereztem be magamnak? 3. kíváncsiskodók könnyen kaphatnak egyet. Ennyiben kapcsolódik az orrcsonttöréshez még egy jelentés a szimbolikus anatómia talaján.   Mennyiben   avatkoztam   bele   olyan   dolgokba.   amelyekhez   semmi   közöm sem volt? 4. hogy uralkodjanak rajta.   már   ha   nem   betegszik   meg   súlyosan.   az   elõre   számol   az   orrcsonttöréssel. Különösen a fiatal fiúk látnak ebben a szimbolikában jó 172 lehetõséget arra. Orrcsonttörés Az orrcsonttörés nem lábtörés.   mint   az   arc   legkiállóbb része.   hogy   ne   üsse   bele   az   ember   mindenbe   az   orrát.   Erre   céloz   a   népi   bölcsesség. milyen messze el mernek menni a veszélyes   területeken. Hogyan mehetnék értelmesebb. Hol kell korrigálnom az életem irányát? 5.középpontba nyomul.   hogy   az   ember   egy   kicsivel   messzebbre merészkedett a kelleténél. Az erõrõl van szó. arra utal. hogy megszakad az ember orrcsontjának folytonossága. Az orrtörés aztán rárakja a hangfogót. Egy­ egy ilyen figyelmeztetõ orrbavágás fékezi meg az embert abban. Kérdések 1. hogy   mindenáron   kipróbálja.   és   talán   még büszke   is   rá. még begipszelni is csak ritkán kell. Erõrõl és hatalomról a mélyebb síkon. Az a tény.   Arrõl   árulkodik. és csak egy kicsit torzul el   az   arca. és szüksége volt egy kis orrbavágásra. új területekre? Ízérzékelés . hogy nem lenne­e jobb inkább átvitt értelemben fáradozni. és azt akarja.   és   mi   mindent   meg   mernek   kockáztatni. és kevésbé lenne fájdalmas a számára a dolog. Ám meg kellene vizsgálni. Nem az az ember feladata.

A bõr felületi érzékenysége mellett az ízérzékelés a legközvetlenebb
érzékünk.   Ahhoz,   hogy   az   étel   ízét   érzékelni   tudjuk,   a   nyelven,   a
szájpadláson,   a   gégefedõn   és   a   torok   nyálkahártyájában   elhelyezkedõ
ízlelõbimbók   megfelelõ   kemoreceptorainak   közvetlenül,   materiálisan
érintkezniük   kell   az   étellel.   Csak   négy   minõséget   érzékelünk,   az
édeset, a savanyút, a sósat és a keserût. Az ízek nagy változatosságát
az ételek aromája adja, amit az orr szaglónyálkahártyája segítségével
érzékelünk. Az

173

ízérzékelés kiesése mint tünet nem veszélyes, és ezért nem is igazán
tartják betegségnek.
Hogy   nem   valami   jó   a   helyzet   ízérzékelõ   idegeinkkel,   az
mindenekelõtt   a   dohányosok*   nagy   számából   adódik.   Míg   a   reklámok
folyamatosan   az   egyes   dohányfajták   finom   zamatát   dicsérik,   ennek
pontosan   az   ellenkezõje   az   igaz.   Semmi   sem   gátolja   annyira
ízérzékelésünket, mint a dohányzás. 100 dohányosból csak egy van még
abban a helyzetben, hogy több cigaretta közül felismerje azt a márkát,
amit sajátjának mond  állítólagosan egyedülálló  íze riatt. A többiek
máris   elvesztették   az   ízérzékelési   képességüket.   Ez   az   egyik   oka
annak, hogy  általában miért nem szeretik a dohányosok a gyümölcsöt.
Már nincsenek abban a helyzetben, hogy érzékelni tudják a gyümölcsök
finom   ízárnyalatait,   és   inkább   a   nehéz,   erõsen   fûszerezett   ételeket
kedvelik. Ha megnézzük, hogy milyen mértékben emelkedett az elmúlt 200
évben   a   fûszerek   és   ízanyagok   fogyasztása,   akkor   világosan
kirajzolódik   a   túlingereltség   képe.   A   túlingereltség   pedig   az
ízérzékelési   képesség   csökkenésének   felel   meg.   Minden   böjtkúra
újrakezdést   jelent,   és   mutatja,   hogy   ép   érzékelési   képesség   mellett
milyen kevéssé van szükség ízanyagokra. A megszokott túlfûszerezés a
normáiisnak   számító   túlingereltség   állapotának   és   annak   a   görcsös
próbálkozásnak felel meg, hogy egyúttal az életünket is fûszerezzük.
Másrészt   a   mesterséges   aromaanyagok   is   egy   valódi   igényt   elégítenek
ki.   Még   az   eltompult   íny   elõtt   sem   maradhat   rejtve,   hogy   milyen
ízetlenné   vált   sok   minden.   A   mûtrágyának   és   az   üvegházkultúrának
köszönhetõen megtáltosodott anyaföld mindent szállít a számunkra, amit
és amikor csak akarunk. De a növényeinek csak a testét adja ilyenkor,
a   lelkét   (44)   visszatartja.   Külsõleg   szebb   és   nagyobb   a   málna   és   a
paradicsom,   mint   valaha,   csak   éppen   az   ízük   veszett   el   meglepõ
mértékben.   Rászoktunk   már,   és   a   minõségbeli   veszteséget   nagyobb
mennyiséggel   vagy   mesterséges   ízekkel   kompenzáljuk.   Ezekhez   szoktak
hozzá   az   ízlelõidegeink.   Most   már   "erõs   dolgokra"   és   nagy
koncentrációkra   van   szükségük,   hogy   egyáltalán   még   reagáljanak.
Ízérzékünk mutatja, hogy az egyre többõl egyre kevesebbet kapunk.
Ezt a környezetünk is igazolja. Amit saját magunkból és a világunkból
csináltunk,   az   aligha   egyeztethetõ   össze   a   jó   ízléssel,   és   inkább
ízléstévelyedésnek nevezhetõ. Herman Weidelener arra vezeti vissza a
Nyugat katasztrótáját, hogy a nyel174

vet   csak   beszédre   használjuk   és   elválasztottuk   az   ízleléstõl,   pedig
anatómiailag mindkét feladata elválaszthatatlanul egyesül a nyelvben.
A nyugati embernek a homlokán kellene hogy legyen a szája, mert mindig
az   agyából   beszél,   az   ízlése   szerint   szinte   soha.   Mindenesetre   a
nyelvünket   is   ugyanannak   az   eldurvító   kúrának   vetettük   alá,   mint
ízlelõbimbóinkat.   A   beszéd   és   íz   észlelésének   kifinomítása   terápia
lenne beszéd­ és ízkultúránk számára.

175

I V. Az idegrendszer

A központi idegrendszer centruma az agy. Még ha betegségei az egész
szervezetet   érintik   is,   akkor   is   a   fejben   lévõ   központtaI
összefüggésben   kell   kezelni   õket.   Az   idegrendszer   a   test   alapvetõ
hírközlõ  és  összeköttetés­rendszere. Szabályozza a parancsokat kiadó
centrum   és   az   azokat   végrehajtó   periféria   különbözõ   szintjei   közti
kapcsolatokat. A hormonrendszerrel együttmûködve minden közvetítésért
felelõs (45). A test kommunikációs centrumai között lévõ határok nem
merevek, hanem többdimenzionális rendszert alkotva egymásba nyomulnak.

Így az idegrendszer ahhoz, hogy a kapcsolódási pontjain elhelyezkedõ
szinapszisoknak nevezett hidakon átjuttassa az információkat, olyan, a
hormonokhoz   hasonló   anyagokat   alkalmaz,   mint   pl.   többek   között   az
adrenalin,   az   acetil­kolin   és   a   dopamin.   A   szinapszisokat   olyannak
képzelhetjük el, mint a különbözõ elektromos kapcsolóköröket összekötõ
konnektorokat.   Az   idegrendszer   mindenekelõtt   elektromossággal
dolgozik, míg a hormonrendszer inkább egy futárszolgálathoz hasonlít,
amely   anyagi   formában   szállítja   a   híreket.   Ennyiben   az   idegek
számítanak az újabb, a jövõt magukban hordozó változatnak.
Kétfajta   idegrendszert   különböztetünk   meg,   az   akaratlagos   vagy
szenzomotoros   és   az   akaratlan   vagy   autonóm   idegrendszert.   Az   akarat
által   irányítható   rész   tehát   a   vázizomzat   szándékos   mozgásmintáit
vitelezi   ki.   Az   önkéntelen   rész   a   zsigerek   akaratunktól   független
beidegzéséért   felelös.   Ez   az   úgynevezett   vegetatív   zsigeri
idegrendszer   maga   is   két   antagonista   részbõl   áll:   a   szimpatikusból,
melyet az archetipikus férfias pólusnak nevezhetnénk, mivel az aktív,
kívülre   irányított   viselkedésmintákat   szabályozza,   mint   amilyen   a
harc,   a   menekülés,   a   munka   és   a   koncentráció.   Ellenpárja,   a
paraszimpatikus   pedig   a   regeneratív   folyamatokért   felelõs,   az
emésztéstõl a

176

nemiségig, és ezért az archetipikusan nõies pólushoz kell számítanunk.
A   vegetatív   idegrendszer   mindkét   pólusa   különbözõ   átvivõanyagokkal
rendelkezik,   amelyek   az   egyes   idegrostok   közötti   információt
illetékesek   továbbítani.   A   férfias   avagy   szimpatikus   zsigeri
idegrendszerhez az úgynevezett adrenerg átvivõanyagok tartoznak, mint
az adrenalin, a noradrenalin vagy az agy területén a dopamin. A nõies
vagy   a   paraszimpatikus   rendszer   átvivõanyagai   a   kolinerg   anyagok,
mindenekelõtt az acetil­kolin.
Ha   az   idegrendszer   részeit   hozzá   akarjuk   rendelni   a   pólusokhoz,
akkor az akaratlagos idegrendszer a férfias vagy jang pólusnak felel
meg,   míg   a   vegetatív   vagy   zsigeri   idegrendszer   a   jin   pólushoz
rendelhetõ.   A   szimpatikus   aztán   a   férfias   része   ennek   az   önmagában
vett   nõies   területnek,   a   paraszimpatikus   pedig   kétszeresen   is   nõies
része.
A tartalmi felosztás mellett a téri elrendezõdés szerinti felosztás is
használatos.   Eszerint   megkülönböztetünk   egy   központi   idegrendszert,
amely az agyból és a gerincvelõbõl áll, és egy perifériásat, amely az
egész testet átszövõ érzõ akaratlagos és akarattalan idegpályákból áll
össze. A perifériás rendszer szállítja az összes információt a testbõl
és   a   környezetbõl,   és   megvalósítja   az   ezek   nyomán   kialakuló
reakciókat.   A   központi   idegrendszer   a   felelõs   tehát   mindenért,   de
ebben a tekintetben a perifériás idegek együttmûködésére van utalva. A
perifériás idegrendszer együttmûködése nélkül egyrészt el lenne vágva
az   információ   áramától,   másrészt   nem   lenne   képes   kifejezni   a
parancsait.

1 . Az idegességtõl az ideg­összeroppanásig

Mivel az idegrendszernek a kommunikáció a központi feladata, az idegi
problémák   mögött   mindig   kommunikációs   nehézségek   rejtõznek.   Aki
idegileg   úgy   érzi,   hogy   a   végét   járja,   az   a  kommunikációval   futott
zátonyra. A köznyelv azt mondja rá, hogy kész idegroncs. Az érintettek
maguk   inkább   a   kivetítést   választják   menedékként,   és   abból   indulnak

ki, hogy nagyon érzékeny az idegrendszerük, és a többiek kötéltáncot
járnak   az   idegeiken.   Ezt   fejezi   ki   az   a   kifejezés   is,   hogy   az
"idegeimre mész". Mint ahogy ez minden más testi funkciónál elõfordul,
csak akkor tudatosodik bennünk, hogy vannak idegeink, ami177

kor valamilyen problémát okoznak. Akinek  állandóan feszül­ ∙ tek az
idegei,   az   külsõleg   idegesnek   hat,   és   idegesítõnek   éli   meg   a
környezetét és az általa támasztott követelményeket. Aki ezzel szemben
kötélidegekkel   rendelkezik,   megengedheti   magának,   hogy   szoros
kapcsolata   legyen   a   jelen   témáival.   A   kihívások   szívesen   vett
ingerületek a számára, és ahelyett, hogy terhet jelentenének neki, az
elevenség érzését adják. Az ilyen "idegek nélküli ember" biztos benne,
hogy még a vészhelyzetekben sem roppan össze. Egészen más eset az az
ember,   aki   nem   mutatja,   hogy   idegei   vannak,   ugyanis   tompa   és
érzéketlen, és egyáltalán nem veszi észre, hogy mi történik benne és
körülötte.   A   tipikusan   erõs   idegzetû   ember   a   magabiztosságába
burkolódzik,   és   nem   azért   erõs,   mert   az   idegeit   kíméli   vagy
folyamatosan   nyugtatja.   Ellazultak   és   nyugodtak   az   idegei,   egészen
addig, amíg nem kerülnek szembe valamilyen feladattal. Akkor azonban
megfeszülnek, és az illetõ rábízza magát a belsõ és a külsõ közötti
kommunikációra.   Az   ideges   ember   egészen   másképp   mûködik.   Már   a
normálisnak   számító   helyzetekben   is   túlfeszült,   a   különleges
követelmények esetén pedig gyorsan eléri idegileg a határait.
A biológusok az állatoknál is ismerik az idegesség jelenségét. Nemcsak
a túltenyésztett, a természetes környezetüktõl  és  életfeltételeiktõl
messze   eltávolítva   élõ   versenylovak   idegesek.   Ha   egy   populáció
túlnépesedik   és   helyszûkében   van,   akkor   az   egyes   állatoknál   az
idegesség kifejezett jelei mutatkoznak. A kommunikáció összeomlik, és
értelmetlen   agressziós   kitörések   lépnek   fel.   A   szûkösség   szorongást
vált   ki,   amitõl   "kiégnek   a   biztosítékok".   Analóg   módon   kevéssé
meglepõ, hogy fõleg az ipari csomópontokban  élõ  emberek közül egyre
többen szenvednek ideges panaszokban és szorongásban.
Az   idegi   problémák   mögött   alapvetõen   a   kommunikáció   zavara   áll.   Az
ideges   problémák   csak   annyiban   különböznek   a   neurológiaiaktól,   hogy
kevésbé mélyen süllyedtek le a testi síkra. Egy ideges ember nem bízik
benne, hogy meg tudja gyõzni a környezetét önmaga értékeirõl. EI van
bizonytalanodva,   és   állandóan   viszontbiztosításokat   keres.   Ez
különösen   egy   idegõrlõ   vizsga   esetén   válik   nyilvánvalóvá,   amikor   a
pattanásig   feszült   idegek   még   a   vizsga   kezdete   elõtt   azzal
fenyegetnek,   hogy   felmondják   a   szolgálatot.  Az   érzékeny   idegzetû
emberek egyenesen idegõrlõnek tártják az ilyen helyzeteket. Röviddel a
mindent eldöntõ esemény elõtt az idegek reszke178

tése   eléri   a   tetõpontját,   és   az   érintettek   teljes   mértékben
elerõtlenedettnek,   enerváltnak  hatnak.   Az   idegeket   próbáló   esemény
elõtt a legkisebb zajtól a legkisebb késedelemig minden az idegeikre
megy.   Mintha   minden   azon   múlna,   hogy   súrlódásmentesen   mûködnek­e   a
vezetékeik, és most úgy tûnik, hogy nem nõttek fel a megterheléshez.
Úgy  érzik, csupasz idegekkel  állnak a világban. Ez magyarázza, hogy
miért   érzi   magát   az   ilyen   ember   védtelennek   és   kiszolgáltatottnak,
amit persze fel is lehet használni, mint érvet, ha kifogásokat akar
találni.
Az   ingatagsággal   és   az   ugrásra   kész   feszültséggel   jellemezhetõ
tipikus ideges viselkedésben mutatkozik meg az a vágy, hogy mindennel
egyszerre   kommunikáljon   az   illetõ.   Emellett   általában   összeomlik   a
kommunikációs struktúrák hierarchiája. Viszonylag jelentéktelen dolgok

nyomulnak   az   elõtérbe,   míg   a   lényegesek   áldozatul   esnek   ebben   a
hajtóvadászatban. Az ideges ember állandóan vadászik az eseményekre,
és   gyakran   úgy   érzi,   hogy   ezek   lehengerlik   és   túl   sokat   követelnek
tõle. Ennek az ördögi körnek a közepén áll ott õ a maga Énjével és
azzal   az   igényével,   hogy   minden   körülötte   forogjon.   Ebben   az
elbizonytalanodott helyzetben fordulhat elõ, hogy túlpörögnek az amúgy
is teljesen túlfeszített idegek, és az illetõ ideg­összeroppanást kap.
Akkor   aztán   valóban   minden   körülötte   forog.   A   fizikai   zsarolással
elérte a célját, még akkor is, ha ez csak orvosi síkon sikerült. Az
egyszerû   és   hatásos   terápiának   az   a   célja,   hogy   minden   túlzottan
komolyan   vett   dologtól   távol   tartsa   õt,   és   gondoskodik   a   külsõ   és
mindenekelõtt a belsõ nyugalomról is.
Az ideg­összeroppanás esete hasonlít arra, amikor a csúcsforgalomban
csõdöt   mond   a   közlekedés.   A   betegség   elõtörténete,   lefolyása   és
eredménye   is   ugyanaz.   Amikor   minden   autó   gyorsan   és   egyszerre   akar
eljutni   valahová,   és   ezért   figyelmen   kívül   hagyja   a   közlekedési
szabályokat, akkor igen hamar eljön az a pillanat, amikor már senki
sem   tud   egy   tapodtat   sem   elõrehaladni.   Közben   pedig   meglehet,   hogy
minden egyes sofõrnek jó oka van a rohanásra. Ám ha egyszer bedugul a
keresztezõdés, akkor senki sem mozdulhat. A legmagasabb stressz­szint
mellett   beáll   a   nyugalom.   Ugyanígy   folyik   le   a   test   önmaga
megsegítésére tett próbálkozása is, és amit elér, az is ugyanaz: az
idegroham   tetõfokán   beáll   a   nyugalom.   Ez   a   kikényszerített   nyugalom
megnyugtatja a túlterhelt struktúrákat,

179

és   így   járul   hozzá   a   beállt   zavar   helyreállításához.   Az   ilyen
összeomlás   esetén   sem   az   utak,   sem   az   idegpályák   nem   károsodnak
komolyan.   A   forgalom   összeomlása   mindkét   síkon   ahhoz   hasonlít,   mint
amikor egy áramkörben kiégnek a biztosítékok. Ez megakadályozza, hogy
az ember idegeiben mélyebbre menõ károk keletkezzenek.
Ennyiben   az   ideg­összeroppanás   egyben   saját   maga   terápiája   is.
Azzal, hogy összeomlik a környezettel való kommunikáció, és a páciens
összecsuklik, véget vet egy túlpörgetett állapotnak. Amikor a külvilág
elõl pihenõállomásra megy, nagyon nyomatékosan jelzi, hogy nem mehet
tovább így az élete. A feladat nem más, mint feladni: a betegnek abba
kell hagynia a külsõ harcot, hogy visszataláljon saját magához és újra
felvegye a saját centrumával való kapcsolatot. Csak ezután van értelme
annak, hogy lassan elkezdjen külsõ kapcsolatokat kötni.
A   zilált   idegállapot   azzal   a   félelemmel   társul,   hogy   az   illetõ
lemarad   valamirõl,   esetleg   nem   lesz   ott   az   egyik   partin.   Az   ideg­
összeroppanás   megmutatja   azoknak,   akik   minden   esküvõn   ott   akarnak
táncolni, hogy hol vannak a határaik, ám rámutat az esélyeikre is. A
megtanulandó   lecke   itt   úgy   szól,   hogy   ne   csak   kifelé,   hanem
mindenekelõtt   a   saját   belsejükkel   állítsák   helyre   a   kapcsolatot.   Az
érintett   eddig   folyamatosan   vadászott   a   rettentõen   fontos   külsó
dolgokra.   Most   az   lenne   a   feladata,   hogy   a   belül   lévõ   legfontosabb
dologgal,   azaz   a   szívével   kössön   békét.   Erre   utal   felgyorsult   vagy
összevissza   kalimpáló   szívverése.   Arra   is   szükség   lehet,   hogy
szorosabb   kapcsolata   legyen   tudatossága   központjával.   Hogy   mennyire
szükség   van   erre,   azt   a   témával   kapcsolatban   végzett   irányított
imaginációk   szép   sikerei   is   bizonyítják.   Ezen   a   módon   jut   hozzá   a
páciens   ahhoz   a   nyugalomhoz   és   csendhez,   ami   ott   uralkodik   minden
ember   középpontjában.   Az   elismerés   után   folytatott   hajtóvadászat
helyett   a   belsõ   valójával   keresi   a   kapcsolatot,   és   abból   a   valódi

 Megtalálom­e a nyugalmamat saját magamban. Elég terem van­e ahhoz.   A hányinger és a hányás jelzi. el tudom­e viselni? Megengedem­e olykor magamnak. A fejfájás   mutatja   azokat   az   agresszív   próbálkozásokat. Az érintettek túl messze mentek el.   vagy   a   tartós túlterheltség miatt csakhamar az összeomlás szélére jutok? . és elég drasztikusan húzzák vissza õket. Sajátjaim és megvalósíthatóak­e kitûzött céljaim? Vagy az életem a túlterheltség következtében egyenesen halad az összeomlás irányába? 2.   A   rákövetkezõ   szédülés   kertelés nélkül   mondja   ki.   amit   az   érintettek   a   szellemi­lelki síkon   nem   hagynak   a   közelükbe   férkõzni. vagy állandóan bizonyítékokra szorulok? 6. az agyat megrázkódtatás éri. a közösséghez.   Ez   pedig   nemcsak   nyelvileg   áll   közel   a kommunikációhoz. 2.   hamis elõfeltételezésekbõl   indult   ki. a szívtõl szívig való kapcsolathoz.   mutatják. " Az   olyan   szólások.   mint   "leesni   a   magas   lóról. akiket egyébként  semmi  sem  tudna  megrázni. Mindenekelõtt olyan emberek agyáról van szó.   hogy   itt sokszor egy tévút korrekciójáról van szó. hogy a sarokba szorítottak? 5.   A   baj   egy   traumával. Hogy . aminek most a levét issza.   hogy   az   egész ember   fejjel   akar   a   falnak   menni. Ennek mély szimbolikájával még a kéz­ és lábtörésekkel* kapcsolatban is foglalkozunk.   hogy   az   ember   valamit   színlelt. Az agyrázkódás (commotio) egyes tünetei érthetõ nyelvet beszélnek. és a hajó orra beleütközött valamibe. Agyrázkódás Ez   a   betegség   a   keletkezését   és   a   jelentését   tekintve   is   hasonlít bizonyos mértékig az orrcsonttöréshez. hogy kibontakozzam.   vagy   pedig   túlbecsülte   önmagát.   hogy   távol   tartsam magamat tõlük? 3. 180 Kérdések 1. amely tév181 :s úton   az   érintettek   "kapnak   egyet   a   fejükre".   Vannak­e   a   kommunikációs   mintáimnak   tartalékai. Mint ahogy a név is mutatja. hogy nyugodt legyek? 7.   TúI   magasra   akarnak szállni.  és ha megtaláltam. Mely alkalmakkor érzem az idegeimet? Mi megy az idegeimre? Kinek engedem meg. vagy úgy érzem.kommunikáció   érzése   nõ   ki. A fej könyveli el a magáénak   azt   a   megrázkódtatást. legtöbbször egy zuhanással kezdõdik. Hogy állok az önbizalom és a saját magam adta biztonság dolgában? Rendelkezem­e ezekkel. hogy a test a lehetõ leghamarabb szeretne megszabadulni attól a problematikától. hogy az idegeimen kötéltáncot járjon ? 4. Fenntartom­e a kapcsolatot életem égetõen fontos témáival? Vagy épp a   "gyenge   idegeimet"   használom   kifogásként.

 Az ember kilopakodik a felelõsség alól. ami a balesethez vezetett.   Az   ödémával   járó   agynyomás fokozódása*. hogy aztán tudatosan. A megtanulandó feladat az.   és   mint   a   kisgyerekek. Elölrõl   kell   mindent   kezdeniük.   hogy elvesztette   a   tudatát. átvitt értelemben hagyni.   Az   agyrázkódáshoz   egy   rövid   tudatvesztéses   állapot   is tartozik.   amelyen   nem   tudnak   minden   további   nélkül   átlépni. szellemi­lelki síkon most ugyancsak a hasznukra válhat.   ami   elárulja.   . Ezzel a további fizikai megrázkódtatások feleslegessé válnak. az epilepsziás roham*.   és   elájult.   A   betegség visszavetette   õket   a   gyerek   szintjére. az   apraxia*. "Nem ér a nevem. mint leszállni a magas lóról.   azt.   csak fokozatosan   tanulhatják   meg   újra   egyedül   ellátni   a   mindennapi elintéznivalókat   és   vállalni   értük   a   felelõsséget. a fizikailag   mutatott   bátorságot   szellemi­lelki   szempontból   kiélni   és eze   a   síkon   merészkedni   elõre.   Be   kell   ismernie   magának.   Hogy   felhívják   magukra   a figyelmet. másrészt az elfojtott tartalmakat a tudatosság fényébe emelik. Az így történõ újratájékozódásban van az újrakezdés lehetõsége. A következõ eszkalációs fokozatnál. Az a merészség.   Azonban   megnyitja   elõttük   az újrakezdés lehetõségét is. mint az agnózia*. és   a   kóma   állapotáig   is   elmehet. a gondolkodás és a tájékozódás nehézségei és a különbözõ   pszichés   zavarok:   az   indítékzavaroktól   az   érzelmi elszegényedésig és a konfabulációra való hajlamtól (mellébeszél. és elpusztulnak a szövetek.   hogy   a lökésgátló   funkció   felmondja   a   szolgálatot.   Ezek   a   tünetek   egyrészt kiszakítják   az   érintettet   az   élet   mindennapjainak   folyamatából.   és   ezzel   hangsúlyozza   a visszafejlõdésre   való   hajlamukat.   Ebben   a   saját   akciókért   való   felelõsség   további elhárítása is nyilvánvaló. hogy mások vegyék át a kormányrudat.   a   beszéd készségének eltûnése. A vizes   folyadék   jellegû   liquor   által   körülvett   és   ezáltal   a   legjobb rugózó   burkolattal   ellátott   agy   olyan   erõsen   megrázkódik. hogy   mily   kevéssé   tudnak   az   érintettek   a   baleset   lefolyására visszaemlékezni. a felismerésre való képtelenség. a légzési és hõszabályozási zavar csak néhány a lehetséges komplikációk közül. hogy megrázkódtassa valami. Egy zuhanásnál ez annyit tesz.   és   az   erõs   ütõdés   vagy ütés   következtében   a   megrázkódtatás   helyén   vagy   az   ellenoldalon vérzések keletkeznek. A tudatvesztés mély.   a   ki   nem   élt   és   elfojtott   tendenciák   felhasználják   a kedvezõ   idõpontot. és további súlyosak is társulnak hozzájuk. amit az érintett tudattalanul bevet.   Az   úgynevezett   retrográd   amnézia   jelzi."   Így   nevezi   a   népnyelv   ezt   a   könnyen   átlátható taktikát. Ellenkezõleg. nem a kérdésre   válaszol)   a   hallucinációkig. ami a testben történt.   azaz   az   ügyesség   és   a   készségek   elvesztése. Kérdések . azt a gyomor  és a belek nyelve mutatja.   hogy   itt   valaki   rövid   távon   feladja   az életéért   való   felelõsséget. az agyzúzódásnál (contusio) ezek a tünetek felerõsödnek. kis lépésekben újra felvegye. átvitt értelemben élje meg a beteg. Az   érintettek   szemmel   láthatólag   nekiütköznek   egy   meghatározott határnak.a trauma  élménye nem volt kellemes.   ezzel   mintegy   feladta   a felelõsséget. 182 Az   üzeneteik   saját   magukat   értelmezik. Ezekhez járulnak még a különbözõ kiesések. káposzta   a   fejem. és inkább hagyja. hogy mindazt.   hogy   az   erõs   rázkódás   összeroppantja   a védelmet.   a   kísérlet   során   õk   bizonyulnak   a   becsapottaknak.

  Mint   ahogy   a   születésnél   való harántfekvés azt jelzi.   A   behatolt   kórokozók heves   harcot   váltanak   ki   a   test   védekezõrendszerével.   mint minden   gyulladásnál*.   Milyen   szempontból   kellene   kisebb   "feladatokat"   választanom   és átláthatóbb célokat kitûznöm magam elé? 6.   amelyben   a   szó   legszorosabb értelmében   az   ember   feje   és   élete   a   tét.   A   gyulladásos   folyadék   áradata   a   kemény koponyafalnak nyomja a 184 .   HoI   mutatok   kívülrõl   bátorságot   és   olyan   kockázatvállalási készséget. A gyereknek még tovább dagad a már egyébként is túlméretezett feje.   a   felsõ férfias pólus túlzott hangsúlyozásának tragikus szimbóluma.   nincs   tekintettel   a   veszteségekre. A lágy (pia mater)  és a kemény (dura mater) agyhártyák is  érintettek.   mint   a   sötét   õsanya   ellen.   A   messzemenõkig   nem jellegzetes   szubjektív   tünetek   mutatják. hogy végérvényesen belépjenek ebbe az életbe. Az õsanya visszatartó erõi ellen folytatott harc a test színpadán zajlik. illetve becsaptak­e? Hol van az életemnek új irányokra és újrakezdésre szüksége? 5. és meningoencephalitisszé alakul át.   mintha   még   mindig   azért harcolnának. akinek az ölébõl éppen most szabadult ki.1.   A   lágy   kutacs kitüremkedik. az ilyen   korai   ellenállások.   Nem   ritka. aminek fedezete belülrõl hiányzik? 4 Hol csaptam be magam. mivel a gyulladás okozta vízbõségtõl   tovább   fokozódik   az   agyban   lévõ   nyomás. Hol kellene a külsõ felelõsséget letennem és vállalnom a belsõmért való felelõsséget? 183 3.   Milyen pályáról térített le a baleset? 3. Az ebben a korai életkorban túldimenzionált fej a születés után másodszor válik az   életveszélyes   harc   színterévé. A reinkarnációs terápia tapasztalatainak alapján a rutinszerû születés során. Szimbolikusan a gyerek nagyobb   ellenállást   fejt   ki   az   új   élet.   Ez   a betegség   tehát   a   legmagasabb   szinten   folyó   háborút   ábrázolja   a megõrizendõ   nõies   erõk   ellen.   Hosszabb   távon   a   vízfej   kialakulása   fenyeget. itt is egy bizonyos ellenállás fejezõdik ki.   Hol   blokkolom   le   a   szellemi­lelki   megrázkódtatásokat?   2. hogy ez a gyerek keresztbe feküdt és az élet tervbe vett játékát nem játssza olyan egyszerûen együtt a többiekkel. Magáért az életért és a túlélésért folyik a harc. Különbözõ baktériumok   és   vírusok   is   részt   vehetnek   a   tevékenykedés   központja körül   kialakult   konfliktus   megjelenítésében. Az   elsõdleges   megbetegedés   fõleg   újszülötteket   és   kisgyerekeket érint. belevéve a születés elõtti szakaszt. Egy ilyen korai   életkorban   távol   esõ   magyarázatnak   tûnne   fej­   vagy   akár   ego­ problémára gondolni.   hogy   itt   egyéni   képrõl   van szó.   amely.   az   életbe   való   belépésért   folytatott agresszív összecsapások teljesen mindennaposak. az indiaiban Kali néven ismert véréngzõ istennõ a maga sajátos eszközeivel   dolgozik. Ez a görög mitológiában Hekaté.   Ebben   az esetben   egy   olyan   háborúról   van   szó.   hogy   a   történés   az   agyra magára is átterjed. Agyhártyagyu I ladás vagy men i ngitis A   meningitisnél   az   agyat   borító   védõhártyák   gyulladnak   be.   akik   azt   a   benyomást   keltik.

A   meningitis   tünetei   a   fej   és   a   fejfájás   körül   forognak.   az õstenger habjaiba.   mennyire   túlingerelt   a beteg   bõre. 185 Másrészt az olyan tünetek. . akkor az agyszövetek mennek tönkre. hogy a betegnek mindjárt szétrobban a feje.  és sok emberrel utáltatta meg a természetet. fennáll a veszélye annak. hogy az érintett elvesztette az életre való étvágyát. amikor   a   beteg   fektében   szinte   felágaskodik.   hogy   tudatosan   részt   vegyenek   az életben   maradásukért   vívott   harcban. akkor az alapvetõ harc   a   legmagasabb   szintre   terjedt   ki   és   élethalálharccá   vált. A gyötrõ fejfájások   fokozatai   a   lüktetéstõl   a   szúráson   át   addig   az   érzésig terjednek. ha kell.   másrészt   az apátiáig és álomkórig terjedõ indítékszegénység sorolható az általános tünetek   közé. Az alvás mint a halál kistestvére látszik megszerezni az uralmat az õsanyától való   elszabadulásért   folytatott   törekvések   fölött.   Mialatt   a legmagasabb   szinten   tombol   a   harc   az   agy   védekezõpajzsáért.   mert   a   növekvó   életkorral   egyre   keményedõ   koponyaüreg kitágíthatatlan   határokat   szab   a   térfogat­növekedés   elé.   mint   testének   külsõ   határa.   Természet   anyánk   érezteti   velünk   a   hatalmát. Ennek pedig a gyengeelméjûségig mindenféle agykárosodás lehet a következménye.   A   fejnek   mint   a test   fõnökének   le   kell   feküdnie.   hogy   engedjen. amely sokszor az  úgynevezett ' opisthotonuson (a test görcsös megmerevedése hátrahajló helyzetben) látszik.   az   agyat   pedig.   a vízbe és a levegõbe. amikor   az   ilyen   kis   segítõcsapatok   milliárdjait   küldi   a   földre. hogy milyen kevéssé   készek   a   betegek   arra. Az állkapocs agressziós eszközei a legmagasabb feszültségi szinten bénulnak meg. Felnõtteknél   a   betegség   fõleg   mint   másodlagos   megbetegedés jelentkezik.   ami   nem   más.   Az   agyat nyomás alá helyezõ víz szintjének emelkedése és az ellenállást kifejtõ koponyacsontok közötti szakítási próbát éli meg a beteg fejfájásként. mintha egy nagyobb erõ   próbálná   felrázni   az   életre.   és   gyakran   náthaszerû   panaszok   is jelentkeznek. s átváltoztatja az ártalmatlan kis élõlényeket az ember ellenségeivé.   Az   elsõ   a   testbe   csúszott   agresszív   alaphelyzetet jeleníti meg.   Egyrészt   az   általános   ingerlékenység.   Az utóbbi   néhány   évben   sok   szó   esik   a   kullancscsípés   veszélyes szövõdményévé  vált meningoencephalitisrõl. azt mutatják. A delíriumokat felesleges  értelmezni.   Amennyiben   a   csont   még   elég   puha   ahhoz.   a   test védõrétege a legmagasabb fokú riadókészültségben van.   hogy   visszasüllyed   .puha   agyat. Ez az állapot. A beteg végigrázkódik. A somnolentia. A hiperesztézia   nevû   túlérzékenység   árulja   el. hogy mentse a bõrét és harapjon. hogy vízfejû Iesz a gyerek. Ha viszont ehhez már túl késõ van.   Cörcsök   kísérik   és súlyosbítják ezt a drámát. hogy a szó legmélyebb értelmében véve átalusszák az életüket. mint az apátia.   A   szájzár   mutatja   azt   a képtelenséget. vagy nem is volt neki soha. még néhány évtizeddel ezelõtt ártalmatlan vérszívókat   a   természet   alattomos   válaszának   tekinthetjük   a   mi erõszakoskodásunkra. Meglehetõsen közvetlenül fejezõdik ki bennük az eddig pórul járt tudattalan tematika. a nagyfokú álmosság azt demonstrálja.   Ennek   éppen   az   ellenkezõjét figyelhetjük meg. A tágulásra képes testrészekben zajló gyulladásokkal ellentétben azért játszik ennyire kiemelkedõ szerepet a minden gyulladásban jelen lévõ víz. A kicsi.   bár   a gerincvelõ   is   érintett.   a   szervezet kapcsolócentrumát   az   a   lehetõség   fenyegeti. Ha a tbc átterjed az agyhártyákra is. A teljes étvágytalanság pedig arról árulkodik.

  A gondolatok elkezdenek pörögni.   Az   elsõ   esetben  I   agyödéma.   Minden foknyi   lázzal   több   mint   kétszeresére   növekszik   a   szervezet védekezõképessége. hogy a magáévá tegye az életterét. hogy ebben a konfliktusban az   egészrõl   van   szó. hogy 186 tudatosan   harcoljanak.   mutatják.   és   ki   kell   szabadulniuk   a   szorításából. hogy félõ: megfojtja a központi kommunikációs struktúrákat. mintha egy moziban néznék végig   rendkívüli   erejû   szimbólumokkal   illusztrált   saját   filmjüket.   Közben   pedig   lelkileg   egyre   nõ   az   apátia. hogy felegyenesedve megtartsák a   fejüket.   amelynek   tulajdonosa   túl   sokáig halogatta vagy nem volt kész arra.   és   mennyire   elnyomott helyzetbe   jutott   a   kommunikációja. a koponya elülsõ ré­ . ahová félõ.   ami   a   normális   tudati   állapotukban elviselhetetlen lenne a számukra. A . Egyes betegeknek valóban az az érzésük.   Az  úgynevezett   opisthotonusban   a   gerincoszlop∙túlzott kinyújtása   testesíti   meg   a   talán   utolsó   felágaskodásra   való törekvésüket. és nem ritka. Ebben az esetben azonban nincs   kiút   a   vizes   dagály   számára. a gyulladás pedig azt mondja el. hogy a betegek úgy élik meg pokoli harcukat.   homorú   testtartásban. a mennyekbe néz.   mint   az   egyre   fokozódó   agynyomás. ám dacosan. hogy mennyire a sarokba szorították. Minden   gyulladás   kórképébe   bele­   '   tartozik   az. Az   olyan   tünetek.   hogy   harcolni fognak érte.   hogy   életben   maradjanak.   hogy   a   szövetekbõl kilépõ víz hatására duzzanatok keletkeznek. Azt mutatja. hogy milyen kevéssé készek arra.   A   fölérendelt kapcsolóközpontban   zajló   pokoli   lárma   a   be   nem   vallott   tudatossági állapotot tükrözi vissza. Csak akkor csökkenhet a fizikai harc.   és   így megszabadulnak az elviselhetetlen nyomástól.   és   le   kell   feküdniük. Ez az újszülöttekre nézve is érvényes.   az   átélt kínokat tükrözve. vagy le kell gyõzniük a nyomást gyakorló   sötét   áradatot.   A páciensek nincsenek abban a helyzetben. ami arra vall.   és   általános   mozgósításra   került   sor. A "szét tudnék robbanni" kifejezés világít rá arra. akiknek azt kell eldönteniük. Ennek   a   tudatködnek   a   védelme   alatt   szemlélhetik   belsõ távolságtartással   azt.   A   tekintetük   felfelé.   az   álluk   felfelé   kinyújtva. A csecsemõk kutacsa.   Minden   egyes   fej­   vagy   térdhajlítás   fájdalmas   a számukra. A tartás csekély alázatról tanúskodik.   amikor   elhatározzák. hogy   a   fejük   teteje   bármelyik   pillanatban   kinyílhat.   hogy milyen   feszültség   alá   került   a   központ. A betegség magas lázzal jár. hogy mi a helyzet.   Attól   a   pillanattól   fogva   van   jó   esélyük arra. szének még   nyitott   területe   kidomborodik. cserbenhagyva a testüket.   Így   fekszenek   betegen. hogy a beteg megvakul. ahogy az agy védelmére szolgáló agyhártyák is fenyegetéssé válnak. Ugyanúgy. Ilyesmi   fenyegeti   azt   a   fejet.   A   tomboló   háborúban olyan sok lelki (víz) marad a pályán.   A   pangásos papilla szélsõséges esetben annyira összenyomhatja a látóideget.   Ebben   az   állapotban   sem   a felnõttek.   a másodikban   vízfejûség   a   fenyegetõ   szövõdmény.   sem   a   kisgyerekek   nem   tudják  i   érvényesíteni   akaratukat. És ez az érzés valóban a páciensek   számára   nyitva   álló   alternatívákat   tükrözi:   vagy   felfelé menekülnek.   azaz   a   látóidegnek   a   szem recehártyájából   való   kilépési   pontján   keletkezõ   ödéma. A felé a terület felé. lázfantáziák keletkeznek.   a   háború   színtere   felé vagy még azon is túl. hogy részt vesznek­e ebben   az   életben   vagy   visszatérnek   az   õsanyába.   hogy   elmenekülnek.   a nyakszirtjükre   tolt   fejjel.   A   felnõtteknél   kialakul   az úgynevezett   pangásos   papilla. a liquor is veszéllyé változik.   vagy   pedig   a  testüket   kell letenniük.

A hátgerinc túlnyújtása mutatja azt a feladatot.   és   maradandó   kieséseket eredményezhet. mint a beteg saját gondolati impulzusai   és   azok   szabad   kreatív   áramlása. A betegség elõször is azt mutatja.   Az újszülötteknél   kézenfekvõbb   az   az   értelmezés. szellemi­lelki helyzetének a kompenzációja. A test feletti uralomért folytatott háború egyrészt a kórokozók és a védelem. a tünetek valami belsõ ellentmondásosat mutatnak. És természetesen a nõies víz az (a liquor). A vizes áradat emelkedése a felnõtteknél gyakran a domináló száraz intellektus fordított. ami 188 bántja és szorongatja. A túlélésre hangolt természetünk szerint a lázongó férfias oldal mellett állunk. ami ilyenkor a szó szoros értelmében nyomja az embert.   az érzelmek   és   az   emóciók   keveréke   indított   pert   a   tudatos   életben   õt megilletõ helyért. Ez a háború szétrombolhatja   a   kommunikáció   bázisát. A megoldást   jelentõ   feladat   ezzel   kapcsolatban   az   "érzõgondolkodás" kialakítása lenne. hogy húzza ki magát. másodszor pedig azt. . és azt kívánjuk az újszülöttnek.   és szabályszerûen összenyomja az agyat.   Ebben   a   háborúban   a   teremtés koronájáról. amikor a beteg   úgy   érzi. és emelje fel a tekintetét.   akkor   gyakorlatilag élethalálharc   veszi   kezdetét.   hogy  szétrobban   a   feje.   Egyrészt   a   liquor   emelkedõ szintjével   a   nõies   erõk   (érzelmek)   akarnak   az   életben   lendületbe jönni. fejlessze ki öntudatát. ami annyit tesz.   mely   az   emelkedõ dagályban   annak   az   õsharcnak   a   leképzõdését   látja.   amely   az   anyák sötét birodalma és a felfelé törekvõ szellemi erõk között folyik.   ha   szükséges. hogy megtalálja a saját közepét. mint az érzések nõies­vizes erejét összekötni   a   gondolkodó   intellektus   száraz   szellemiségével. Másrészt az agresszív­férfias jelleg még erõsebben nyomul fel. az agyról van szó. hogy egyensúlyvesztés állt be a nõies­vizes és a férfias­ tüzes erõk között. ez ugyanis az az egyetlen helyzet. amely összeegyeztethetõ az élettel. hogy mennyi harc dúl az élet központja körüli védõbástyán. álljon rá saját útjára. és vegye kézbe mindazt. A ki187 sebb­nagyobb   kiesések   mutatják   a   fenyegetõ   irányt.gyulladás   következtében   egyre   nagyobb   mennyiségben   termelõdik.   A   gondolati   képek. A halálos fejfájások. Az élet mindegyik fázisában az az ember dolga.   ahogy   azok   a   lázálmok rohanó   fantáziáiban   kitombolják   magukat. A   feladat   pedig   az. Erre pedig kevés dolog lenne olyan alkalmas. másrészt a sötét õsanya visszahúzó erõi és az elõre­ és felfelé törekvõ világos szellemi erõk között tombol.   másrészt   a   nõies (gyulladásos) vízrõl. Az agyhártyáknál az élet alapjának védelmérõl van szó. Ebben a fázisban a testhez való kötõdés is meglazul. és gyõzzön. Ami a felnõttek számára a megtanulandó feladatot illeti.   hogy   merje   megvívni   a   háborút   a   legmagasabb szinten.  a   megoldások   látszólag összeegyeztethetetlen   voltát   mutatják. büszkeségét. az emelkedõ liquordagállyal   és   a   területérõl   visszahúzódó   aggyal   a   polaritások harcáról:   egyrészt   intellektusunk   alapanyagáról.   merjen   szétrobbanni   (ahogy   a   fejfájás   is üzeni). a tudat idõnként elválhat a testtõl. hogy vívjon meg a forró harc sötét erõivel.   A   teljes tudatvesztésig   is   terjedhetõ   öntudaxzavárok   már   a   lét   és   nemlét érzésével szembesítik az érintettet. Ha a háború agyvelõgyulladás vagy encephalitis formájában átterjed az agyhártyákról   a   tulajdonképpeni   agyállományra.

 és már régóta   fennállnak. hogy egy újabb síkon újra fel tudjam fedezni? 2.   hogy   a   téma   felzaklassa.   Van­e   még   bennem   elég   lelkesedés   ahhoz. Mennyiben vagyok kész arra. Melyik életbe vezetõ lépés áll most elõttem? Hol kell az õsanyait magam mögött hagynom ahhoz. Arról a bátorságról van itt szó. ami jár neki. és mindegyiknek megadja. hogy tudatosan az egészre törekedjek és harcoljak érte? Látom­e ebben a nõies­érzelemtelit is? 5.   A   Mars   az   energia   minden   formáját   képviseli. hanem magasabb szinten kell megvalósítani õket. Végül nemcsak az újszülötteknél. a központi szervét kívülrõl bolygassa fel.   Az   agyvelõ(hártya)­gyulladásban   szenvedõ   beteg   elõtt   álló követelmény   az.   hogy felnyíljon az izgalmas témák iránt.   Mire   építettem   az   alapjaimat?   Makacsságban   vagy   nehézfejûségben szenvedek­e? 6. Végérvényesen el kell hagyni   az   anyaölet.   ahelyett   hogy   a   veszélyes kórokozók számára nyíljon meg. Annak az érzõ gondolkodásnak a kifejlesztését érthetjük ezalatt. A születés minden esetben összeütközés a megõrzõ nõies  és az elõretörekvõ  férfias erõk között. és ha kell. ami középen van a nõies és férfias jelleg között. Ezért abból kell kiindulnunk. amellyel az ember nekifog megtenni az életben az elsõ saját lépéseit.   A   nagy   kórképek. 189 Kérdések 1. bátor és dinamikus.   a   sclerosis   multiplex   és   az .   fogalmazta   meg   Hérakleitosz. hogy a zavarok mélyebben gyökereznek. hanem a felnõttek esetében is egy új születésrõl van szó.   A   contusióval   és   a meningitisszel ellentétben ezek a bajok krónikus természetûek. Melyik életbe vágó konfliktust tagadtam le? 3. Melyik  érzelmi téma nehezedik rám nyomásként  és fenyeget azzal. "A   háború   minden   dolgok   atyja". Neurológiai kórképek Az   ideges   panaszokkal   ellentétben   ezeknek   a   betegségeknek   az   idegek konkrét   elváltozásai   adják   az   alapját.   fejemet   felemelve   a saját akaratomat érvényesíteni és a saját utamat járni? 7.   és azzal lehet kielégíteni. hogy belsõleg felizguljon és talán még   hagyja   is. A központban dúló pokoli háború helyett az élet központi kérdéseivel kellene tûzzel és lánggal. tûzbe megy a közben megszerzett ideáljaiért. Nyilvánvalóan Marsra.   hogy   ennek   az   idõtlen   tudásnak   a   maga   életében   is érvényt   szerezzen. A   meningoencephalitisnél   a   benne   lévõ   alappolaritásokat   össze   kell hoznia az embernek.   Az   lenne   a   dolga.   mint   a   saját   fejét tenni   egy   pokolian   forró   harc   mezejévé.   ám   közben   nem   szabad   figyelmen   kívül   hagyni   az igényeit.   Mennyiben   tudom   a   gerincemet   kiegyenesíteni. a hadak istenére és az általa képviselt õselvre gondolt. azaz lelkesedéssel foglalkozni. ha az ember pl. hogy gondolkodásom központját felrobbantja? 4. Inkább   a   környezet   számára   fûteni   be   a   poklot. és forró.   hogy   teljes   erõvel nekilássak életem álmának megvalósításához? 4. intellektuális harcot kell vívnia saját nõies érzelmi világával.

 A piramispályák idegrostjainak legnagyobb része a   koponyaalap   magasságában. mint a többi tünetet.   és   az   extrapiramidális   pályák betegségeit. Az   ennek   eredményeként   fellépõ   szindróma   világos   kórképet   mutat. Parkinson­kór A   Parkinson­kór   az   elõrehaladott   életkor   leggyakoribb   neurológiai betegsége.   az   ellenoldali kiesésekhez.   Amennyiben   a   piramispálya valahol megszakad. Zavar esetén két alcsoportot lehet elkülöníteni: a)   a   mozgásszegénységhez   és   a   merevséghez   vezetõ   hypokinetikusrigid szindrómát.   a   test egyensúlyának megtartásáért és a testtartásért felelõs.   ami különösen   nyugalmi   állapotban   jelenik   meg. A lábak hajlamosak egyik pillanatról a másikra teljesen összecsuklani. így aztán állandóan fennáll az a veszély. amelyben   a   kifejezéstelen. mintha az alsótesthez képest elõre akarna rohanni. Így az   izmok   mûködését   tartja   kontroll   alatt. b)   és   a   hyperkinetikus   szindrómát   a   maga   sajátos. A mozgásszegénység kontrasztjaképpen   fellép   a   tipikus   tremor. akkor kiesik ez a gátlás. Orvosilag bizonyított. mint amilyen a kar lengetése járás közben. csillapul a remegés.   Amint   a   betegek   egy célirányos mozdulatsort hajtanak végre. szaggatottá és monotonná válik.   egy   erõs   remegés. hogy a beteg elõre­ vagy oldalra esik.   az akarattól   független   és   a   koordinációt   szolgáló   mozgásokért.   Minden   mozgás   lelassul. vagy akár egészen   meg   is   szûnik.   amelyet   a nõies pólus­hoz kell számítanunk.   maszkszerû   arc   és   az   általános   merevség tûnik   fel   elõször. és spasztikus (görcsös) bénulások keletkeznek.   Ezért vezetnek a vérkeringési zavarok 190 vagy   vérzõ   gócok   ugyanúgy. és ugyanúgy. A betegség az akarattól függetlenül mûködõ extrapiramidális pályákat érinti. A beszéd lehalkul. A piramispálya mint átfogó struktúra gondoskodik az izmok saját reflexeinek gátlásáról és az izomfeszültség csökkentésérõl.   A   járásra   a   sajátos   kis   tipegõ   és   csoszogó léptek jellemzõk. Ez tovább fokozza az esés veszélyét. Ennek az a következménye.   Ez   az átvivõanyag   a   dopamin. a felsõtest úgy tûnik. nem lehet akarattal befolyásolni.   A   központi   idegrendszer   férfias   pólusában fellépõ hiányról van tehát szó. Itt a vitustáncot és az athetosis nevû ritka kórképet kell   megemlítenünk   a   maga   féregszerû   tekeredéseivel   és   a   torgó mozgásokkal járó ballismust.   az   ellenoldalon   keresztezõdik. hogy a középagy adrenerg ideg­ összeköttetéseiben   lévõ   átvivõanyag   hiányáról   van   szó.   és   hiányzanak   az   olyan fiziológiai együttmozgások.epilepszia mellett két alcsoportot lehet elkülöníteni: az úgynevezett piramispályák   betegségeit.   amelyek   az   akaratnak   alávetett mozgáskoordinációért   felelõsek. A beteg 191 .   az   úgynevezett   kolinerg   rendszer   kerül   túlsúlyba. hogy a másik pólus.   mint   a   szélütésnél. Az   úgynevezett   extrapiramidális   rendszer   az   izomfeszültségért. amilyen a Parkinson­kór is.   kontrollálatlan mozgásmintáival.

  ami   abban   a   pillanatban eluralkodik a betegen. rázkódó mozdulatokkal.   rávilágít   az   érintettek   dilemmájára:   a   bénulás   elveszi idegesítõ   elkötelezettségük   értelmét.   Egy   ritkább   forma   a   gyakori "agyrázkódások" következtében kialakult úgynevezett bokszolóbetegség. Az egykori forradalmár ugyanis az élete   végére   egy   élõ. Nem finoman remeg. A lassan csõdöt mondó hang mellett további testi funkciók is jelzik.   Az   orvostudomány   "amimiáról". neve továbbra is dicsõítve forgott minden szájon.   ami   a   természetes   életet   kísérné.   Ehhez   jönnek   még   az   olyan vegetatív tünetek. míg az úgynevezett primer parkinsonizmusnak nevezett   leggyakoribb   változat   keletkezésének   története tisztázatlannak   számít.   A   beteg kézírásának a képe is hasonló. hogy a beteg hajlamos az   elesésre. és erõi fogynak. mely csak akkor . A sorok jobbra lefelé esnek. mint az erõs nyáladzás. Azt.   hogy   minden   olyan   mozgásformával leáll   a   beteg. hogy mennyire   megmerevedtek   a   kifejezés   terén.   Mint   élõ   szobor   azonban továbbra is teljes mértékben meghatározta Kína életét.   hogy   "agitált   vagy   izgatott bénulás". akkor a még életében hulla.   A   lelki   területen   a   melankolikus   fázisokkal   járó   hangulati ingadozások a jellemzõek. hogy az érintettek hosszú ideig nem látják meg.   Muhammad   Ali   is szenvedett.   Emellett   ismert   a   szekunder Parkinson­szindróma   kisebb   csoportja. hogy a beteg lefelé halad.egész   tartása   meghajlott. 192 A még életében hullamerevvé vált kínai államférfi.   A   beteg   nyilvánvalóan megtanulta. azaz egy zombi   képe   merül   fel.   Az   orvostudomány   különbözõ formákat különböztet meg.   a természetes   mimika   teljes   hiányáról   beszél. akik nagyon aktívan  és magas igényeknek megfelelõen  éltek.   a   kézírása   is   tükrözi. Mao Cetung esetében ördögi képet mutat ez a horrorvízió. mérgezés.   A   szó   legvalódibb értelmében   egy   arcizmuk   sem   rándul. agyvelõgyulladás vagy neurolepticumokkal való orvosi kezelés következtében   lép   fel   (47).   Ha   a   test   többi   részének   a   tipikus   rigorban   való megmerevedését is hozzávesszük. amikor az övé már régóta   a   Parkinson­betegekre   jellemzõ   enyhén   nyitott   állásban némaságra volt ítélve.   A   halált   idézõ   megmerevedés mellett   egy   mély   félelem   is   kifejezõdik.   hogy   észrevegyék.   anélkül   hogy   ezt   bevallanák   maguknak.   mint   amikor   az   ember   megmerevedik   a rémülettõl.   Az   orvostudomány mikrográfiának   nevezi   ezt   a   jelenséget. Azt a mottót követve. ahogy nyugalomba kerül.   Most   a   testük   gondoskodik   arról. és a sorok közben   a   betûk   is   egyre   kisebbek   lesznek. az izzadságkitörések és a tipikus   "kenõcsös   arccal"   összefüggõ   tünetek.   Ezenkívül   a   bõr ellátásának zavarai és a szexuális kreativitás csökkenése figyelhetõ meg. hogy semmilyen érzelmi rezdülését se ismerje fel.   a   rigor   mortis (hullamerevség) kialakulásának irányába mutat.   és   mennyire   csökkent   a mozgékonyságuk. még akkor is.   amely   agyér­elmeszesedés. A betegség gyakorlatilag csak idõs korban és fõleg olyan embereknél lép fel. A Parkinson­kór által teljes mozdulatlanságra ítélve   egyáltalán   nem   tudott   beszélni. mint a nyárfa lombja. Fõleg   az   intellektueleknél   gyakori. amelyben   az   egykori   nehézsúlyú   világbajnok.   a   környezete   által   politikailag   megfelelõen bevetett emlékmûvé vált.   ami   néhány   szempontból   a   halotti   maszkra emlékeztet.   Az   ugyanis. hogy "a betegség megmutatja az árnyékot" abból indulhatunk ki. Az arca maszkká   merevedett.   Az   a   név. hanem heves. Olyan   állapotban   élnek.   mintha   megverte   volna   a   sors.

  A   betegségük   azt   mutatja   nekik.hagy   alább. Felvetõdik a kérdés: miért rázkódik az ember.   világháború   éveiben jelentõsen megnõtt a "rázkódó bénaságban" szenvedõ betegek száma.   A   saját tehetetlen   testük   és   a   hozzájuk   tehetetlenül   viszonyuló   környezetük egyenesen   teher   a   számukra. vagy miért rázza meg magát? PI. és a kommunikáció nem hozza létre a közösséget. Közben pedig teljesen elfoghatja õket a szorongás.   ha   valamit   csinál.   akinek végig kellett néznie.   hogy   nincs   abban   a   helyzetben.   hogy   mennyire félelemmel   terhes   számára   a   céltalan   nyugalom. A másik kommunikációs szerv. A   bénulás   csak   látszólag   ellentéte   annak.   A   betegség   elõrehaladtával   egyre   súlyosbodó beszédproblémák   a   kommunikáció   zavarát   is   tükrözik. Ceorg   Croddeck   megfigyelése   szerint   az   I. hogy a valóságuk tapasztalata   az. az életerõt veszi felmindegyik esetre igaz.   hogy   fõleg   olyan emberekról van szó. hogy a légzés bénulásával az energiaellátás is megbénul.   és mindenekelõtt milyen kevéssé volt mozgalmas a lelki életük.   ami   rángatja. mivel a tüdõ a bõrünk után   a   második   legfontosabb   kommunikációs   szervünk. Amikor a   szavak   már   elvesztették   az   egymással   való   kapcsolatukat.   akkor   a tartalmuk is szétesik. Az ember megrázkódhat a félelemtõl. hogy folyton azon fáradozott. ha az úgynevezett seborrhoeára és annak következtében kialakuló "izzadságtól fénylõ"   kenõcsös   arcra   gondolunk. Végül pedig a kenõcsös arcnak a .   hogy alkalmazkodjék az életbe vágóan fontos változásokhoz. amelynek merev bénaságát most  õk maguk testesítik meg.   amit   legszívesebben   leráznának   magukról.   remegõ   mozgások   mutatják.   Mindegy. Ha a bénulás a légzésre   is   átterjed.   Nemcsak   egyre gyengébbé.   A   rázó.   Feje   és   teste   teljesén   merev   és kifejezéstelen.   és   meg   akarnak szabadulni   tõle.   ami   félelembe   és   rémületbe   kergeti   õket.   a   félelem   az.   a   másodiktól megmerevedik.   ugyanis   a   kilégzett   levegõáramok modulációján   alapszik. dacára annak.   Az   elsõtõl   megremeg   az   ember. és lerázzuk magunkról a vízcseppeket.   ahogy   a   betegek   az  arcuk   veritékével próbálnak valamit elérni a világban. Nem áramlik be több életerõ az emberbe. Érdekes. hanem egyre szaggatottabbá is válik a beteg hangja. hogy a pszichoszomatikus orvos. hogy megmozgassanak valamit   a   világban.   hogy   csak   az   oxidációs   folyamatok szempontjából életfontosságú oxigént vagy a keleti szemlélet szerint az életfontosságú Dránát.   hogy   az igényeikhez   képest   milyen   kevéssé   mozogtak   belsõ   valóságukban. Az érintettek   nyilvánvalóan   valamit   tudattalanul   le   akarnak   rázni magukról. A Parkinson­kórban szenvedõ betegek élettörténe193 il tét végignézve az a benyomás alakul ki az emberben. a bõr is éppennyire károsodik.   Másrészt   azt   az erõfeszítést   is   jelezheti. akiknek az volt az igényük.   A   betegek   arcán   megjelenõ   félelem izzadsága   a   tartós   halálfélelmet   is   kifejezheti.   Tudatosítja   az   érintettben. ha kijövünk a hideg vízbõl vagy megszabadulunk a hidegtõl.   Feltûnõ.   A   teste   arra   a felismerésre   kényszeríti.   hogy   az   ember   tetõtõl talpig   rázkódik.   hogy   nagy   dolgokat   hozzon   mozgásba. A tüdõvel mint a kommunikáció szervével a beszéd   is   szoros   kapcsolatban   van.   A   bénult   légzés   kettõs értelemben testesíti meg a bénult kommunikációt. hogyan bizonyulnak megvalósíthatatlannak nagynak és merésznek vélt gondolatai.   Itt   a   gyökere   a "rázkódó bénaság" elnevezésnek is. A beteg tulajdonképpen béna és nem mozog. akkor rázkódunk meg akarattal. mint ahogy a borzalomtól is.   Az   energia felvételéért   felelõs.   a   beteg   meghal.   hogy   menynyire   nem mozgékony és rugalmas a lelke mélyén.   Újra   felmerül   "Mao   elnök"   képe.

 hogy kifejezõerõik fogytán   vannak. amelyek az egyes foglalkozásokról a társadalomban élnek.   Az   érintettek ragyogó benyomást keltenek.   Emellett   a   saját   igények   háttérbe szorulhatnak.   A   defektek   láthatóvá teszik. amit akarnak és amit tudnak.   A   dicsõségtõl   csillogó   tettekbõl   gyakran   csak   az izzasztó   erõfeszítés   marad. hogy elõrebukhatnak. A   járás   sajátosságai   megerõsítik   az   eddigi   értelmezéseket:   az érintettek. ritkán vannak abban a helyzetben.   A   test   minden   lépésnél   demonstrálja   a különbséget aközött. csak éppen a test síkján. és mégsem sikerül megtenniük azt. illetve azok a képek foglalhatják el a helyüket. Még azoknál a fürge. A   betegek   élettörténetében   gyakran   ott   van   a   fénylõ. meggörbült tartásuk éppúgy emellett szól.   hogy   mindig   a   szenvedõ emberiség   szolgálatára   álljon.   nem   kapja   meg   azt.   az   ember   ott   marad.   hogy   mennyire   hegyrõl   lefelé tartanak. Valójában  éppen azok az emberek. " Christos" annyit jelent. Egyenesen   hozzátartozik   az   orvosideálhoz. Az   izzadásra   való   hajlam   mellett   a   bõr   úgynevezett   trofikus. hogy felfigyeljenek rá. másrészt hogy általa az ember elhatárolja magát. A bõr.   Mint   hangulati   barométer elárul valamit a mélyben egyre növekvõ rezignációról.   A   tulajdonképpeni   (lelkileg)   mélyebb   és egyúttal (társadalmilag) magasabb cél többnyire nem elérhetõ. mint ahogy szó volt róla. A kimerültség és az elerõtlenedés képe jól illik az eddig igazolt orvosi   kutatási   eredményekhez. hajlott. hogy megmutathassák a valódi arcukat.   mintha   a   dopamin. hogy csõdöt mondanak. hogy felvegye a szeretetteli kapcsolatokat. akik elérték vágyott pozícióikat ­ amelyekre a Parkinson­betegek sokszor sikerrel törekszenek ­. mozgékony.   Monoton   hangjuk. mint az írásuk. Az orvosnak   például   mindig   fittnek   és   egészségesnek   kell   lennie. Ezek mögé bújva nem kell   valódi   arcukat   és   belsõ   feladatukat   közszemlére   tenniük.   nyilvánosság   elõtt   élõ embernél nyomatékosan felmerülhet ez a téma. Nem a valódi arcukat mutatják. a külsõ szemlélõ számára 195 sikeres embereknél is felmerül a gyanú.   azaz táplálkozási   zavarai   is   szerepet   játszanak. hanem a "jól olajozott" maszkjukat. Ám ebben van a helyzetük kulcsa is. és a test szintjén sikerült kivívnia.   mivel   felsõtestükkel   gyorsabban   törekszenek   elõre.   az   arcuk verítékével megvalósított teljesítmények iránti vágy és ugyanakkor az a félelem is.   és   ezzel   átvitt értelemben el van hanyagolva.   lelke mélyén   beteljesületlenül. hogy milyen zavart a világgal való kontaktusteremtési felület. Így itt   is   megmutatkozik   az   árnyékba   süllyedt   igény. A királyokat is felkenték. mint   ahogy   azt   lábuk   gyõzné. ami minden   egyes   sorával   bizonyítja. Egyre gyengülõ hangjuk arról árulkodik.   Az ügyvédeknél.   amire   szüksége   van. Ehhez jön még az a veszély.   és   utalhat   a   beavatottakkal   való kapcsolatra is. hogy szellemi­lelki síkon nem váltották   be   saját   haladásukkal   kapcsolatos   igényeiket.felkentséghez   is   köze   van. az igényeikhez képest csak igen kicsi lépésekben tudnak elõrehaladni. amelynek mint szervnek egyrészt az a feladata.   a   kifejezés   gépiességét   skandáló beszédük   a   szívélyesség   hiányát   mutatja. ami   fontos   lenne.   A   járásuk. és ha a csillogás   elenyészik   és   a   glória   leesik.   Ugy   tûnik.   az .   a   politikusoknál   és   a   többi.   A   nagy   erõfeszítések   eredménye   ott   van   az arcukra írva. hogy felkent. 194 A ragyogás az árnyékba süllyedt.

  hogy   erre   képtelenek. amely emberek millióit döntötte nyomorba ahelyett.   ami egyúttal az átvitt értelemben vett termékenység hiányát is kifejezi. demonstrálni a termékenységét. boldog ûj embereket faragott volna belõlük. most kimerült. amelyet ettõl a ponttól   fõleg   Mao   határozott   meg.   a   klasszikus   közlési   lehetõségek   egyaránt összeomlanak.   A   merev.   nem   marad számukra más. A   csökkenõ   szexuális   potenciának   az   az   oka. mint ahogy azt a betegek saját maguknak bevallják.   hogy   a   másik   nem   képviselõivel találkozzék   és   ezzel   bebocsátkozzék   a   polaritásba. hogy mint ahogy ígérte. nem volt más.. Kimondhatatlar> kudarc lett belõle.   Az   érintettek   az   ellenpólusba   kényszerülnek.   A   helyzetnek   a konkrét   értelemben   vett   hiányos   termékenység   a   következménye. ha közben remegnek a félelemtõl. miután hosszú ideig aktív volt. még akkor is. Ennek   az   agytevékenység   nõi   pólusának   viszonylagos   túlmûködése   a következménye. amely alapjaitól felfelé akarta átalakítani Kínát. gyakran túlzásba vitt erõfeszítéseket téve.   és elveszíti   a   kapcsolatát   az   anyagi   valósággal. de élettõl idegen. A beszéd   és   az   írás. A férfias pólus. ha az idõ tájt õ még nem volt beteg.adrenerg   átvivõanyag   fogyott   volna   el   a   túlzott   aktivitás következtében. mint élete   karikatúrája. hogy a mögöttük   lévõ   túlzott   aktivitással   teli   életet   meg   kellene emészteniük. A testük azonban azt   mutatja   nekik."   (48).   akkor   teljes   mértékben megszabadul   a   betegség   minden   akadályától. A forradalmi elképzelések   és   nézetek   semmiféle   kapcsolatban   nem   voltak   a   kínai vidéki   élet   paraszti   valóságával.   Ilyenkor azonnal csökken a remegése is. A bent és a kint. A nacionalisták felett aratott katonai gyõzelme után kezdte meg elsõ nagy kampányát.   és   teljesen   kihúzták   alóluk   a megélhetést jelentõ talajt. Oliver   Sacks   megfigyelése:   "A   mozgásképtelen   parkinsonos   beteg   tud énekelni   és   táncolni.   a   szellemi­ lelki   és   a   fizikai   realitás   közötti   koordinációs   nehézségeket.   A   nõies   pólus képességei   tehát   messzemenõkig   megtartottak. Ez lett volna "a nagy ugrás elõre". mint hogy a bénaság és a merevség következtében átadják magukat a nyugalomnak.   A problematikus   járás   elárulja   a   felsõ   és   az   alsó   szint. Sok páciens  éppen ebbõl a szempontból akarja.   "a   nagy   ugrás . az agyban lévõ fekete kör területén egy egyértelmúen degenerálódott  és elszínezõdött területet találtak. A fokozott nyáladzás azt üzeni. illetve a fent és a lent 196 közötti   kapcsolat   egyaránt   érintett.   amelyet   a   test szimbolizál.   A gondolati   világ   és   a   realitás   közötti   kapcsolat   lényegesen problematikusabb.   megfelel   a   Parkinson­beteg   Mo járásának. A belsó igény és a külsõ sikerek közötti diszkrepancia aligha válik annyira nyilvánvalóvá a parkinsonos betegek között. mint Mao Ce­tung esetében.. Mao ideái meghatározták Kína szellemi világát. még akkor is.   és   ha   ezt   teszi.   A   Parkinson­betegeknél   is kialakul   az   idegbántalmakra   nézve   tipikus   koordinációs   és kommunikációs zavar. Az.   hogy   egyre   kevesebb lehetõsége   van   a   betegnek   arra. Igazán   csak   tevékenykedés   közben   érzi   jól   magát   a   beteg. A substantia nigra.   kegyetlen   vonásuk   egyre   nyilvánvalóbb   lett. hogy a felsõteste saját magát megelõzve rohant elõre. A kínai történelem menete. Ebben az összefüggésben érdekes az amerikai neurológus.   A   magasröptû   álmokkal   teli   fej   rohan   elõre.   maszkszerû   arc   arról vall.   milyen   nehéz   a   betegnek   a   belsõ   folyamatokat   kifelé visszatükröznie   és   a   külsõ   eredményekre   belülrõl   reagálnia.   és   nyitva   állnának   a betegek számára.

A test rendkívüli merevségét abban lehetne kiélni. és mindig vissza kell térriie a tények talajára. ami lényeges. hogy az ország jóval azután is magán hordja ennek a betegségnek a jegyeit. hogy   Maót   követve   az   õ   Parkinson­betegsége   az   egész   népre átterjedt.   Arról   van   szó   tehát.   egyáltalán   nem   fogant   meg. A merev hatalmi apparátus még ma is leveri a szellemi megújulásra tett kísérleteket.   a   környezettel   való kommunikáció   vereséget   szenvedett.   hogy   kisebb   lépésekben   kell haladni.   a   tartásuk   kényszertartásba   görbült.   A   testi   remegésben   a félelem mellett ott rezeg a lelki területrõl hiányzó érzékenység is.   A   történelem   tragikus   iróniája. egészen szerényen végzõdik. a Parkinson­szindróma is ijesztõen megmutatja a tünetek mögött megbújó igazi arcot.   Mindegyik merev.elõre" nevû kampánynak példátlan zuhanás lett a vége. A mennyiség mellett a minõségre is figyelni kell. Ezt a minden egyes leírt sorban kifejezõdõ felismerést belülrõl is el kellene fogadni. Az egyre kisebbé váló betûk   arra   figyelmeztetnek. hogy orra bukhat az ember. Az életidegen.   amit   tulajdonképpen megcélzott. A kenõcsös arcban és a remegésben kifejezett félelemnek és merevségnek az ideák nagyobb mértékû szilárdságában 198 . illetve mintát.   A   fizikailag   fellépõ   erõs   ellenállásokat   a   magasröptû gondolatokba is bele kell kalkulálni. hogy mi az.   A   mikrográfia   egyenesen   azt   a feladatot   fogalmazza   meg. A meghajlott testtartás és az a lehetõség."(49) Mint más betegségek.   Ezzel   mindent   terrorizálnak   és meggátolnak:   az   embereket. hogy az elnök meghalt benne.   a   családokat   és   a   társadalmat.   hogy   az   életben   minden   kezdeti   lendület alábbhagy   az   akció   lefolyása   során.   a   test   rázkódó   mozgása helyett   inkább   a   lelküknek   kellene   mozognia.   hogy óvatosan és elõrelátóan szemügyre kell vennie a fizikai realitást.   Arról   van   szó. mint az elsõ "nagy ugrás".  a   földre   irányítja   a   figyelmét.   hogy   a   dolgokat   kisebb   méretekben   és realisztikusabban fejezze ki az ember.   ezért   még   távolabb   állt   a reális élettõl. és ezáltal annak karikatúrájává   válik.   Az   emberek   szívében   és   fejében. 197 Az osztrák patológus. mesterségesen kiagyalt elméletet ismét   csak   a   legkeményebb   erõszakkal   lehetett   a   konkrét   valóságra ráerõltetni.   A   kifelé   mutatott   szellemi   élénkség   helyett   a merev olajos maszk áll itt ennek szimbólumaként. A remegõ bénulás diagnózisának megfelelõen   a   betegeknek   meg   kell   tanulniuk   mozogni   és   pihenni. hogy az ember a testi állapotnak megfelelõ lelki keménységgel keresi. Hans Bankl írja a mai Kínai Népköztársaságról: "Összesen   9   millió   öregasszony   tartja   megfigyelés   alatt   hivatalos megbízatás   alapján   a   polgártársakat. A   feladat   a   tünetekben   kifejezett   minta   megoldott   formában   való megvalósítása. Így a kulturális forradalom is szörnyûséges beugratássá vált. Ami az út elején olyan nagyként kezdõdött. nem kell az embernek felemelnie a hangját. a kulturális forradalomnak a következményeitõl még ma is szenvednek a kínaiak.   A merevség   és   a   bénulás   helyett   a   pihenésnek   kellene   a   folyamatosan elõrerohanó   tevékenységüket   felváltania. Maónak annyira meghatározó befolyása volt Kínára. és figyelni kell a részletekre is. maga   elé. Mao utolsó nagy kampányának.

  Ez   a   parkinsonos   betegek   titkos   igénye   és feladata. mint kialakítja a velem való közösséget? 7.   akinek   egyik szülõje vitustáncban szenved. és 50. Milyen rémület szállt az inaimba? Mi fojtja a torkomra a szót? 3. Hol figyeltem jobban oda a külsõ mennyiségre. Hol túlzom el az aktív férfias pólust? Mivel maradtam a passzív nõies pólus adósa? Hogy érzi magát a bennem lévõ gyerek? 9. hogy fogadja el a sors kikerülhetetlenségét. Hullamerevvé válok­e a halálfélelemtõl? 4. és mi marad számomra célként? 8.   Mivel   alakítom   olyan   barátságtalanná   a   kommunikációmat. a valóság talajára. Mi az. A betegség autoszomálisan és dominánsan öröklõdik (500). Éppen szörnyû könyörtelensége miatt vezet ez a betegség gyakran   gyümölcsözõ   utakra. Az izomzat általános renyhesége mellett fõleg a végtagokon  és az arcizmokban hirtelen fellépõ rángatódzó  és többnyire aszimmetrikus mozgások jelennek meg.   Ezzel   a   feladattal   születtek. mint a belsõ minõségre? 11. ami megemésztetlen maradt az életemben? 10. Milyen félelem. Miféle magas cél tesz olyan nyugtalanná és elégedetlenné? 6.   Olyan   ez. és hozzá kellene illeszteni a saját szúk lelki valóság határaihoz.   és   addig   áldozatának   hosszú (gondolkodási)   idõt   kell   eltöltenie. és használja ki az addig maradt idõ ajándékait. Kérdések 1. Mint egy Damoklész kardja terheli sorssze199 rûen születésétõl fogva az újszülöttet. Innen a betegség neve is   (görögül   choire   =   tánc).   Ehhez   jön   a   tudati   teljesítmények fokozatos   gyengülése   az   elbutulásig. milyen becsvágy hajt belülrõl és gátol meg belsõ nyugalmamban? 5.   Milyen   a   felfelé. hogy a pillanatot  élvezze. hogy a Miatyánknak azt a sorát.   a   betegség   biokémiai   oka   a   neurotranszmitterek. Ugyanúgy.   hogy inkább gátolja. mint a Parkinson­kór esetében.   és   errõl . A hírnév és a tisztelet iránti igénynek. hogy "legyen meg a Te   akaratod".   Az   érintetteknek   végül   is   nincs lehetõségük arra.   kikerüljék. A betegség attól kapja a maga különös jellegét.   Az   összes   olyan   gyereket   utoléri   ez   a   sors. Mire pazarlom az erõimet.   Az   érzelmi   labilitás   és   a szellemi ziláltság is gyakori jelenség. életév között tör ki rajta. A jövõ fenyegetõ volta azt a vágyat  ébreszti fel. ami a   kenõcsösen   csillogó   arcban   jelenik   meg. hogy az élet második felében   könyörtelenül   fellép. A magasröptû távoli elemet le kellene hozni a földre.   a   lefelé   és   a   saját   alvilágommal   való kapcsolatom.   mintha   arra   akarná tanítani a betegség. de csak a 30.kellene megvalósulnia.   azaz   az idegvégzõdéseknél mûködõ hírvivõ anyagok anyagcserezavara. Milyen érzéseket rejtek egy pókerarc mögé? 2.   ragyogó   belsõ   fejlõdéssel kellene   megfelelni.  és az itt  és mostban éljen.   és   milyen   a   viszony   saját   belsõ   és   külsõ   világom között? Huntington­chorea vagy vitustánc Ez a Parkinson­kórhoz képest lényegesen ritkábban elõforduló betegség a túlmozgással járó extrapiramidális szindrómák körébe tartozik.

  és   fokozatosan belesüllyednek a részvétlenségbe. A szokásosnál jobban a tudatba nyomul az a két központi kérdés. Korábban is iszonyattal   töltötte   el   az   embereket. . még az enyhébbek közé   tartozik. George S. hogyan szidalmazták az ördög cimborájának nevezve a járókelõk azt az anyát és lányát.   Egy   olyan   betegség. Huntington   New   Yark­i   orvos   valószínûleg   akkor   határozta   el. hogy átkozottak vagy megszállta õket az ördög. Ez pedig hihetetlen életéhségre és arra a kísérletre vezethet. hogy ennél a betegségnél minden energiáját a fiatalságába ölje az ember és az élete közepével kezdõdõ idõszakot leírja. A genetika és a pszichoterápiás tapasztalatok egyaránt azt mutatják. Mi. modern emberek olyan szívesen lennénk teljesen önállóak. A   felelõsség   kivetítése   a   családi   örökség   problematikájával kapcsolatban nem vezet eredményre.   mint   a   chorea   azonban   keményen   és világosan bizonyítja. hogy inkább nem kellett volna gyereket szülniük. nem marad más a számára. Az embernek az eredetével és   az   ellentétek   világán   túli   egységgel   való   kapcsolata   korán bekerülhet a beteg látóterébe.   A törvényes örökséget még visszautasíthatjuk. nevezetesen az a feladat.   i.   A   betegek   minden   felelõsséget   feladnak. Az is nyilvánvaló.   és megpróbálja a szülõkre hárítani a felelõsséget. Ebben az esetben az " átadott" és a nem szabad akaratból átvett feladat nem áttekinthetõ.   amikor   az   egyik   szülõjük megbetegszik. Az az érthetõ. hogy az ember a szokásosnál korábban kezd feltenni olyan kérdéseket. amit már születéskor odatettek:az érintett mellé a bölcsõbe.   I   átsejlik   a   tünetek   megoldott   oldala.   aki   ezzel   egyenesen   ennek   a   társadalomnak   a   karikatúrájává válik.   ami   a   felelõsség   elõl   való   teljes elmenekülésnek   felel   meg.   hogy ezt a betegséget fogja kutatni.   hanem   a   vallásoknak   és   sok   kultúrának   a   közös életmintáját is kifejezi: elõször kifelé megyünk a világba. amikor végig kellett néznie.   mivel   az   érintettekrõl   azt gondolták. a genetikai és a lelki azonban minden esetben a mienk marad (51). Ha nem fogadja el az ember a sorsszerû fenyegetettségét. hogy lehetõleg gyorsan   és   lehetõleg   sokat   megéljen   az   ember.   hogy   az   érintett   perelni   kezd   a   sorsával. Az agy mint   kapcsolóközpont   lassan.   ám   biztosan   leköszön.   A   megoldatlan   testi   szimptomatikán (tünetegyüttesen). függetlenek és eredetiek ezen a világon. Ebben az irányban található a tünetek kitörésénél kezdõdõ és azután folyamatosan elõrehaladó demencia (elbutulás) jelentése is. nemcsak ahhoz áll közel. amíg a környezetükkel teljesen meg nem   szakad   a   kapcso­   '   latuk. hogy "Honnan jövök?" és "Hová megyek?" és velük együtt a megtanulandó feladat. Fiatalság dolgában a mi társadalmunk is ugyanígy érez. hogy ennek az ellenkezõje az igaz. mint a reménytelen menekülés a rendeltetése elõl. akiket a nyilvánosság szeme láttára lepett meg egy roham.   hogy   a   materiális világban találják meg a világi boldogságot. Ez a tudás pedig gyakran ahhoz vezet. majd az élet felének eltelte után  visszafordulunk saját magunk felé.   és   korábban   kezd   el   a   hitélettel   is   foglalkozni.   Elejétõl fogva   kérdéssé   válik   a   számukra   az   a   lehetõség.   gyerekek. ahogyan a mi kultúránk az élet egyes fázisait   értékeli.   A   saját   fiatalsága mindent jelent a beteg200 nek.   és   ugyanakkor   egybecseng   az   orvostudomány álláspontjával is. hogy mi az élet értelme. kívánság. Az a szemrehányás.legkésõbb   akkor   szereznek   tudomást. hogy   mennyire   azonosak   vagyunk   a   szüleinkkel   mi.   és   elengedi   a hatalmát.

  Arlo   Cuthrie   elkötelezett   protest­ . Ott az a szokás. hogy felkelésre mozdítsa õket. Nem az a terápia célja.   Mivel   azonban nincsenek tudatában és nem értik ennek a történésnek a mélységét. hogy nem lehet õket megakadályozni. anélkül hogy valóban tartós megkönnyebbülést hoznának.   hogy   milyen   mértékû   tudatossággal   foglalkoznak   a számukra felállított témával.   A   betegek   a feszültség   drasztikus   hiányától   szenvednek. amelyeket ki   kell   élnie. grimaszokat vágjon az életnek.   és   az   amerikai   ifjúság   vietnami   háború   elleni lázadásának. Hogy mégis milyen fontosak.   az   uppekhát   ismerhetjük   fel. hogy   az   ember   megadja   magát   neki. Az észak­amerikai indiánoknál találunk erre egy rituális példát.   és   ezzel   automatikusan   a középpontba   állítja   a   beteget. hogy erejüket ennek   a   táncrituálénak   a   rendelkezésére   bocsássák. hogy saját   magától.   A   betegek felé közelítõ sors a maga kikerülhetetlenségében áldásos is lehetne. hogy az ember életre táncolja az álmait. 202 csavarja   a   testét.   Woody   Cuthrie   és   fia.   Testben   és   lélekben   is   adja   át   magát   az eksztatikus táncoknak. A   leglátványosabb   tünetek. 201 hogy   az   életút   közepén   túlhaladva   irányt   változtasson   az   ember   és befelé   forduljon. ha ezeket a megoldott lehetõségeket már a tünetek megjelenése elõtt szemügyre vennék. és eressze el magát.   a   táncszerû   akaratlan   mozgások   a feltorlódott   energia   spontán   kisülésével   egyenlõek. az abból is látszik. A betegeknek az a dolguk. bátran mozgassa. mint amilyenek a mudrák is   a   jógarendszerekben.   Arlo   fia   vette   át   apja hagyományát.   Ugyanilyen   robbanásszerûen   sül   ki   a táncenergia.   Végül   is   minden   tánc   az   energia   rituálisan   kötött formában   történõ   kiélése.   amit   oly fontosnak   tart   a   Kelet   az   ember   fejlõdése   szempontjából.   szabad   akaratából   menjen   el   a   megfeszülés   és   az ellazulás   végletéig. s ezzel az összes rohamban szenvedõ beteg esetében arra kérdez rá. Hogy milyen közel esik egymáshoz az ilyen sors elleni lázadás és az. Ehelyett arra kell buzdítani a beteget. hogy az ember meggátolja és kordában tartsa az ilyen mozgásviharokat.   hogy   kitáncolja   lelke   minden   elcsavarodását   és eltorzulását.   Ilyenkor   a   szó legvalódibb értelmében egy táncot  adnak  elõ.   Arlo   története. Mindenesetre egy   nagyobb   adag   energia   süllyedt   le   az   árnyékba.   amíg   egy   mozgásroham   az elmulasztottat   eltúlzott   módon   be   nem   pótolja. Egész élete egyetlen   lázadás   volt   korának   megmerevedett   Amerikája   ellen.   és   tör   most látványosan   utat   magának   a   rohamban. A népnyelv ilyenkor azt kérdezi: "Mi ütött beléd?".   és   idõszakonként megismétlõdnek.   azt   jóI   példázza   az   amerikai protest­song­énekes.   Különösen   a   sajátos   kéz­   és   lábmozgások emlékeztetnek azokra a szimbolikus tartásokra.   Az   érintetteknek   szemmel   láthatóan   csak   abban   lehet választaniuk.   Hogy   mennyire   elõre   meghatározottak   ezek   a tünetek.   Felmerül   a gyanú. az önrendelkezésnek és a tudattágító drogokért folytatott harcának   kultuszfigurájává   vált. hogy az ember feladatokat hozott magával az életbe.   Még mielõtt   Huntington­choreában   meghalt   volna.   azt   a   nyugati   ember   sem   tudja   nem   észrevenni.   A   külvilág   iránt   való   érdeklõdés   csökkenésében   a közömbösség   buddhista   elvét.   Azért énekelte Woody a nyomorgó kaliforniai földmunkásoknak a  This Land Is Your Land  címû dalt (52). a minták   már   nem   érik   el   az   eredeti   hatásfokukat. hogy nem szállta­e meg az ördög.

song­énekesbõl   késõbb   az   önmegvalósítás   útjának   elkötelezett
keresõjévé vált.

Kérdések

1.   Hol   engedem,   hogy   szabadon   áramoljanak   az   energiáim?   Hol   vagyok
hajlamos arra, hogy összegyûjtsem õket, és robbanásszerûen süljenek
ki? '
2. Mely pontokon vagyok hajlamos arra, hogy olyan táncot adjak elõ,
amely nincs kapcsolatban a helyzettel?
3.   Mennyiben   találom   meg   a   nyugalom   és   az   aktivitás   közötti   !
középpontot?
4. Milyen szerepet játszik az életemben az élet értelmének a keresése?
5. Kész vagyok­e arra, hogy vállaljam a sorsomért való felelõsséget?
6. Milyen a viszonyom az élet egyes fázisaihoz, a fiatalkorhoz és az
idõskorhoz?
7. Milyen "öröklött terhet" kell lelki szempontból megválta­ 'i nom?
8. Mennyire tudatos a rituálékhoz való viszonyom? Mennyiben rituálé az
életem?

203

Szélütés

A   szélütéskor   az   agy   központi   idegpályái   szakadnak   meg.   Ez   a   test
féloldali   bénulásához   vezet.   Döntõ   elentõségû,   hogy   a   bal,
archetipikusan nõi, vagy a jobb, férfias oldal­e az érintett, és hogy
a beteg férfi­e vagy nõ. Ezekbõl sok különbözõ alaphelyzet rajzolódik
ki.
A betegség történésének alapját mindenekelõtt a magas vérnyomás és
annak   következményei   szolgáltatják.   Az   ezzel   összeköttetésben   álló
lelki   alaphelyzetet   a   szívproblémáknál   (53)   tárgyaljuk   részletesen.
Élesen   fogalmazva   olyan   túlzottan   aktív   emberekról   van   szó,   akik
minden harcba hálásan belemennek, csak hogy ne kelljen belemenniük és
megvívniuk az életüknek azt az egy döntõ harcát. Minden ütés csak ott
tud   károkat   okozni,   ahol   valami   keménnyel,   merevvel   találkozik,   ami
széttörik.   A   legtöbb   gutaütésnél   az   elmeszesedési   folyamatok
következménye   ez   a   helyzet.   Vagy   az   az   ok,   hogy   az   alvadt   vérrögök
elzárják a vérereket, vagy pedig az elmeszesedett erek beszûkülnek, és
nem tudják kielégítõ módon ellátni az agyszövetet, esetleg eltörnek az
érfalak, és ezért keletkezik vérzés az agyban. Tipikus módon az ágyban
vagy a vécén éri a beteget a szélütés. Ezek azok a helyszínek, ahol az
erõfeszítés   által   fokozott   nyomás   hirtelen   leesik.   A   szélütés
következ­   ,   tében   majdnem   minden   funkció   károsodhat.   Ha   például   a
légzõközpont   érintett,   akkor  beáll   a  halál.   Cyakran   az   úgynevezett
Cheyne­Stokes­légzéssel   jelzi   a   közeledtét.   Félelmetesen   hosszú
szünetek   után   kompenzációképpen   különösen   mély   levegõvételek
következnek. A tulajdonképpeni légzésszabályozás már kiesett, az élet
utolsó  pillanataiban a vészhelyzetekre szolgáló  mechanizmusok veszik
át az irányítást.
A   tipikus   szélütésnél   a   központi   idegpályáknak   az   ellenol=,   dalra
történõ   keresztezõdés   elõtti   része   az   érintett.   Amennyiben   a   bal
agyfélben   alakul   ki   egy   blokád,   akkor   a   kiesések   a   jobb   testfelet
érintik. Szimbolikusan ebben az esetben tehát mindig a férfias pólus
az   érintett.   Ehhez   a   pólushoz   kell   a   jobb   testfelet   számolnunk,

amelyikkel a férfi a kardot forgatná, és ugyanígy a bal féltekét. A
Tai Csi szimbóluma szemlélteti ezt a felosztást:

204

A   jobb   testfél   felel   meg   a   fehér   férfias   jang   mezõnek,   és   benne   a
fekete pont a szellem princípiuma, a nõies jin, amit a testben a nõies
jobb agyfélteke fejez ki. A vele szemben fekvõ fekete nõies jin a test
bal oldalán fekszik, a férfias fehér jang ponttal a középpontban. Ez a
férfias   bal   agyféltekének   felelne   meg   a   nõies   bal   testfél   közepén.
Amennyiben tehát a szélütés következtében a jobb (nõies) agyféltekében
keletkezik   károsodás,   akkor   a   nõies   bal   testfélen   jelentkeznek   a
funkciókiesések.
Az érintett oldal olyan, mintha elvették volna a betegtõl, nem érzi és
ismeri fel sajátjaként. Egy beteg, akit éjszaka ért a szélütés, úgy
érezte, hogy zavarja a mellette fekvõ felesége lába,  és megpróbálta
kitolni az õ ágyfelébõl. Csak hosszas hiábavaló próbálkozás után jött
rá,   hogy   a   saját   lábáról   volt   szó,   csak   éppen   minden   kapcsolatát
elvesztette vele.
Ebben   a   betegségben   mintegy   a   teremtés   aktusa   ismétlõdik   meg,
amelyben Isten elvette az elsõ ember, Ádám egyik oldalát (54), hogy
abból   alakítsa   ki   Évát.   Ehhez   szûkösen   csak   egy   fél   állt   a
rendelkezésére. Ettõl az idõponttól kezdve felezõdtek meg az emberek,
és lett az a feladatuk, hogy újra megtalálják a "jobbik felüket". Az
az   ember,   akinek   a   testében   a   visszájára   fordul   a   teremtés   aktusa,
természetesen teljes egészében érintett. Akár a jobb nõies, akár a bal
férfias   felét   veszíti   el,   minden   esetben   tehetetlenségre   és
gyámoltalanságra van kárhoztatva. Most, hogy egyoldalúvá lett, mindkét
oldala   feladatot   jelent.   Míg   a   szó   legszorosabb   értelmében  leverve
fekszik   az   ágyában,   és   elfordul   az   érintett   testfelétõl,   figyelmét
automatikusan a másik oldalra irányítja, arra, amelyikben a betegség
góca   van.   A   rehabilitációs   kezelésnél   is,   amikor   a   beteg   ismét
fáradságosan   üzembe   helyezi   a   testét,   fokozottan   rá   van   utalva   az
egészséges   oldalra,   és   teljes   figyelmét   a   beteg   oldalra   kell
irányítania.

205

A   szélütöttnek   az   a   feladata,   hogy   megkeresse   a   másik   felét.   '
Kézenfekvõ a gyanú, hogy ezt eddig sem a partnerség területén, sem a
lelkében nem dolgozta fel. Az egyik fél ilyen fokú elhanyagolása az
illetõ oldal kiesésében és végül megszûnésében ölthet testet. A sors
megmutatja az érintettnek a maga fél­ségét és azt, hogy másik oldalát
koloncként   vonszolta   magával   végig   az   életen.   A   helyzet   nagyon
tudatossá   válik   a     tünetben,   mert   a   betegnek   az   egészséges   oldala
segítségéve  kell  a hiányzót  maga után vonszolnia. Most veszi  észre,
hogy   ilyen   egyoldalúan   nem   jut   elõre   az   életben,   és   a   másik   keze
nélkül nem is tudja kézbe venni az életét. A lekonyuló testfél lógó
szájzuga árulkodik a kedélyállapotáról. )ól szemlélteti azt is, hogy
mind a két arcfelére szüksége van az embernek ahhoz, hogy megfelelõen
ki tudja magát fejezni.
Amit gyakran úgy írnak le, mint a derült égbõl a villámcsapást, a
valóságban   régóta   halogatott   témákkal   szembesíti   az   embert.   A

"viharfelhõk", az egyoldalúság következtében beálló vihar jelei, már
régen   ott   gyülekeztek.   Az   érintett   számára   azonban   mégis   olyannyira
idegen   az   elhanyagolt   oldalával   kapcsolatos   problematika,   hogy
szubjektíve   felkészületlenül   találja   vele   szembe   magát.   Egyesek
testének   és   lelkének   az   érinte2t   fele   oly   kevéssé   vett   részt   az
életében,   hogy   nem   is   igen   konfrontálódik   a   kiesésével.   A   betegek
tipikus   módon   elfordulnak   a   bénult   oldaltól,   kifejezve,   hogy
egyáltalán   semmit   sem   akarnak   tudni   róla.   A   szemük   az   ellentétes
oldalra fordul, és az agyi történés gócát, azaz a baj gyökerét nézik.
Amikor a korábbi dél­afrikai államfõ szélütést szenvedett és ezzel
harcképtelenné   vált   a   jobb,   azaz   nõies   agyféltekéje,   úgy   gondolta,
hogy ez még nem ok arra, hogy letegye a kormányzás teendõit. Mint az
apartheid rezsim képviselõje, a nõies (fekete) pólus elnyomásának vált
a szimbólumfigurájává. Szemmel láthatóan nemigen hiányzott neki ez a
pólus   akkor   sem,   miután   a   saját   személyes   életébõl   is   kiesett.   A
pártbarátai   számára   azonban   bizonyára   túlságosan   õszintévé   vált   az
álIam csúcsán álló, immár kívülrõl is egyoldalúként megjelenõ alak. Új
embernek kellett jönnie, hogy tovább vigye az egyoldalú politikát. Õ
talán   azért   tájolta   elõvigyázatosan   a   közép   irányába   az   állam
kormánybotját,   hogy   megmeneküljön   elõdje   sorsától   vagy   megvédje   az
országot a hanyatlástól és a politi kai gutaütéstõl.
Nemcsak a politikában válhat a szélütés újrakezdéssé. Min206

den terápiás lépés is azt mutatja, hogy itt új kezdetekrõl van szó. A
betegeknek éppúgy meg kell tanulniuk bánni az érintett testfelükkel,
mint a kisgyerekeknek. A gyógytornának fõleg az a célja, hogy a beteg
foglalkozzon a hiányzó oldalával. A félrefordított fejet újra és újra
a semmibe vett, sõt megvetett oldal felé fordítják. Így tanulja meg a
beteg   idõskorára,   hogy   két   félbõl   áll,   és   hogy   két   lény   lakik   a
keblében.
A   szélütést   így   a   C.   C.   )ung   által   megfogalmazott   feladat
kényszervégrehajtásaként lehet felismerni, ami nem más, mint hogy az
embernek   integrálnia   kell   a   saját   árnyoldalát.   )ung   szerint   minden
férfi tudatából hiányzik a nõies része, az Anima, és minden nõébõl a
férfias része, az Animus. Az életkor elõrehaladtával ez az ellenpólus
egyre   inkább   a   megvalósulás   irányába   nyomul.   A   szélütésben   a   már
azelõtt is béna oldal kiesik, egy csapásra szakít a testbirodalommal,
és minden parancsának ellene szegül. Nem is jelez már vissza a közös
központba. Sztrájkol, és holtnak tetteti magát. Akik ellen sztrájkol,
azoknak   meg   kell   alázkodniuk,   és   testileg   kell   meg­     tenniük,   amit
lelkileg halogattak: soha nem ismert mértékben kell törõdniük a másik
féllel.
A betegek kis gyakorlatokkal lépésrõl lépésre tanulnak meg újra járni.
Ehhez   gyakran   járókeretet   használnak,   amirõl   eszünkbe   jutnak   a
kisgyerekkorban   a   járáshoz   használatos   segédeszközök.   Ami   a   kezet
illeti,   még   messzebbre   esik   vissza   az   ember.   A   markolás   képessége
veleszületett   a   gyerekkel.   Az   érintett   oldalt   azonban   most   kell
tanítani   markolni.   Szimbolikusan   világossá   válik,   hogy   a   betegnek
kézbe kell vennie az életét, és meg kell tanulnia valóban megértenie.
Az   akut   helyzetben   képtelen   rá,   hogy   két   kézbe   fogja.   A
hozzátartozókat oda kell állítani a betegágy mellé, hogy simogatással
újra és újra az érintett félre irányítsák a beteg figyelmét. A beteg
persze   azt   szeretné,   ha   az   egészséges   oldalát   simogatnák,   az   orvos
azonban arra kéri õket, hogy a jó oldallal ellenkezõ ágyszélre üljenek
le.   Így   kényszerítik   arra   a   beteget,   hogy   foglalkozzon   azzal   a
részével   is,   amelyet   eddig   elhanyagolt.   Ebben   a   kutyaszorítóban

sokszor sajátos, kígyószerûen elcsavarodott testhelyzetet vesz fel a
beteg, elárulva ezzel, milyen nehezére esik a méltánytalan kívánság. A
szélütés majdnem mindig az élet harmadik harmadában lép fel. Ebben a
szakaszban   az   ellenpólus   integrálása   jelenti   az   egyik   legfontosabb
feladatot. Hogy egészséges legyen az ember, integrálnia kell azt, ami

207

eddig hiányzott. Az élet derekán túl lévõ embernek ez a fõ feladata
mindenekelõtt akkor, amikor a hiány a fél életét teszi ki.

Kérdések

1.   Mit   akar   a   vérnyomás­   vagy   érproblémám   közölni   velem?   2.   Melyik
testfelemet vesztettem el, a bal nõieset vagy a jobb
férfiasat?
3. Melyik kapcsolatomban hagytam eddig figyelmen kívül, il­ ' letve
vetettem meg a lényem gyenge oldalát?
4. Ráruháztam­e ezt egy partnerre; vagy hagyom­e, hogy létezzen ?
5.   Mely   ponton   álltam   az   életben,   amikor   a   szélütés   ért?   Milyen
irányba hajt a váratlan fordulat?
6. Hogyan lehet ezt a másik felemet újra együttmûködésre mozditani?
7.   Mi   hiányzik   még   az   életembõl   ahhoz,   hogy   teljessé   tegyem?   Mi
tehetne egésszé és egészségessé?

Sclerosis multiplex

A világon több mint kétmillió ember szenved sclerosis multiplexben.
Az északi országokban többen betegszenek meg, mint a déliekben, és a
nõket jelentõs mértékben jobban "kedveli" ez a betegség. A betegség
általában   a   20.   és   40.   életév   között   jelentkezik,   bár   a   nyomait,
utólag szemlélve, gyakran a gyerekkorig vissza lehet vezetni. Már a
sclerosis   multiplex   név  is   érthetõ  utalásokat   hordoz.   A   latinból
fordítva   azt   jelenti,   hogy   sokszoros   megkeményedés.   Az
orvostúdománynak ez az idegrendszerre vonatkozó kifejezése azonban a
beteg pszichés alapmintáját is éppolyan jól jellemzi. Saját magával és
a világgal szemben is rendkívüli keménységgel viseltetik, ami gyakran
a   saját   igényeivel   szembeni   kíméletlenségben,   acélosan   kemény
alapelvekben és túlzó morális elképzelésekben fejezõdik ki. A központi
idegrendszer   megkeményedései   nemritkán   a   központi   élettémák
megkeményedéseit testesítik meg.

208

Az idegek és különösen az idegek és az izmok közötti összeköttetések
megkeményedése mutatja, hogy mennyire nincs kapcsolat a beteg egyéni
életszükségletei   és   a   külvilág   követelményei   között,   és   õ   maga   is
mennyire csekély készséget mutat arra, hogy ezek között közvetítsen.
Az orvostudomány máig nem biztos benne; hogy mi az SM testi alapja.
Biztos csupán az, hogy az idegek myelinburka leépül, ami hosszú távon
az idegek vezetõképességének elveszítéséhez vezet.
A   betegségnek   annyi   arca   és   tünete   van,   hogy   kezdetben   gyakran
félrediagnosztizálják. Mikor pedig kész a diagnózis, akkor is szívesen
elhallgatják   a   beteg   elõl,   mivel   a   hagyományos   orvoslás   nem   tudja

kezelni   (55),   a   betegség   pedig   könyörtelen.   Ez   a   már   magában   is
kérdéses   eljárás   az   SM­betegek   esetében   különösen   ostoba,   ugyanis   a
diagnózis   nélkül   a   lelki   mintájuk   alapján   most   aztán   valóban
kilátástalan helyzetben vannak. Mivel az az igényük, hogy több mint
jól mûködjenek és mindent százszázalékosan csináljanak, és még ennek
tetejében arra is hajlamosak, hogy mindenért saját magukat   okolják,
a betegség okozta számos kiesés kétségbeesett helyzetbe taszítja õket.
Ez   néha   olyan   messze   megy,   hogy   egyenesen   megkönnyebbülnek,   amikor
végre megtudják a diagnózisukat. Végre megszabadulnak a szimulálás és
a "minden alól kivonja magát" vádjától, és végre kaptak egy ürügyet
arra,   ogy   legalább   egy   kicsit   engedjenek   saját   tökéletességükbõl.
Most már nem kell mindent tudniuk.
Az a tény, hogy fogukat összeszorítva minden kudarcért saját magukat
hibáztatják, még egy jó adag makacssággal is párosul. Ez pedig szintén
veszélyt   jelent   a   megfelelõ   értelmezések   szempontjából.   Itt   még
egyszer utalnunk kell arra, hogy sohasem értékítéletrõl van szó, még
akkor sem, ha néha a nyelvnek köszönhetõen ez a benyomás alakul ki az
emberben,   hanem   mindig   értelmezésrõl.   Ha   az   ember   az   életet   annak
minden jelenségeivel együtt értelmezi, attól az nem jobb vagy rosszabb
lesz, hanem értelmet kap.
A   sokfélesége   ellenére   a   tünetek   egy   alapmintát   követnek.   A
gerincoszlop gyakori fájdalomérzékenysége a mélyben lezajló  krónikus
gyulladásos folyamatokból származik. Az õszinteség körül egyre dagadó
konfliktust   azt   jelzi,   hogy   az   õszinteség,   a   színlelés   és   az,   hogy
gerincesnek   mutassa   magát   az   ember,   fájdalmakkal   jár.   Más
fájdalomérzetek is hozzátartoznak ehhez az összefüggéshez. Sok beteg
panaszkodik láb209

fájásról,   és   ez   arra   vall,   hogy   milyen   nehezükre   esik   az   út,   ami
többnyire   nem   az   õ   útjuk.   A   láb­   és   lábszárfájdalmak   valóban
ledönthetik   a   lábukról   az  embereket,   arra   kényszerítik   õket,   hogy
leereszkedjenek,   illetve   leüljenek   és   elfogadják   saját   fájdalmas
gyengeségüket.   És   persze   hátborzongatóan   hangzik   a   fülükben   az   az
közhiedelem,   hogy   a   betegség   fájdalommentesen   zajlik   le.   Az
érzészavarok   kifejezik,   hogy   a   betegek   a   testük   és   a   lelkük   egyes
részeibõl már semmit sem éreznek, és ezzel semmit sem érzékelnek. Még
azt sem veszik észre, amikor az orvos beleszúr egy tût a húsukba. A
megérintett tárgyak is veszélyessé válhatnak a számukra, ugyanis azt
sem érzik, ha megsérülnek. Ténylegesen a külvilág és annak hatásainak
kikapcsolásáról beszélhetünk. Az ilyen kikapcsolás más tünetekben is
megnyilvánul.   Ilyen   pl.   a   reflexek   gyengülése,   ami   a   teljes
reflexkiesésig mehet. A reflexek az idegrendszernek az ingerekre adott
legegyszerûbb reakciói. A reflexek nélküli emberek a külvilágra való
Iegõsibb öröklött reakciós lehetõségüket vesztették el, illetve adták
fel. A szó legszorosabb értelmében reakciómentesek. Még ha ingerlik is
õket, akkor is némák maradnak, és nem válaszolnak már az életre és az
élet   adta   feladatokra   és   kihívásokra.   Ennek   felel   meg   a   gyakori,
idõszakosan fellépõ apátia. Az "apátia" szó szerinti jelentésében még
egy lépéssel tovább megy, ugyanis "nem szenvedni"­t jelent (görögül a
=   nem   és   pathos   =   szenvedni).   Ezzel   jellemezhetõ   az   a   tipikus
renyheségbõl fakadó vonakodás, hogy részt vegyen az életben és együtt
szenvedjen a többiekkel. Hogy is vehetnének részt mások életében, hogy
érdekelhetné   õket   a   mások   sorsa,   amikor   a   sajátjukkal   sem   éreznek
együtt, mint ahogy ezt az érzészavarok is bizonyítják. A zsibbadtság
és   a   kábaság   érzése   gyakran   az   elsõ   tünet,   és   olyan   fokozatosan
kezdõdhet, hogy a betegekben csak késõn tudatosul a saját helyzetük.

  Amikor   a   saját   karjuk   mázsás   súlynak tûnik.   Végül sokszor   már   a   lábukat   sem   tudják   megemelni. hogy kézbe vegye az életét. hogy elfogadják a segítséget. Nem ritka. mintha "el lennének kábítva".   A   betegek fokozatosan észreveszik. és most az is együtt rezeg a fáradtsággal.   Mind   a   sétabot. Nem tudják már tartani a vizeletüket. Az   ujjakban   és   a   kézben   jelentkezõ   bénulási   jelenségekig   terjedõ erõhiány mutatja.   A   külsõ   testi   bénulás   a   belsõnek leképzõdése. ha a betegeknek sikerül rávenniük magukat arra. A   további   tünetek   a   húgyhólyagot   érintik. hogyne lenne nehéz a konyhakés is. hogy minden nagyon kifárasztja õket. de nyomást is ki tud fejteni. Kézenfekvõ   a   gyanú. A   gyakorta   fellépõ   bénító   fáradtság   szintén   hozzátartozik   a   képhez. Eleinte még gyakran megpróbálnak az életbe csimpasz210 kodni a betegek azzal.   Minden. Egyes betegek 16 órát is alszanak naponta.   s   ezek   senki   számára   nem . Mindkét szinten képtelen már arra. A tünet a korai gyerekkorba kényszeríti 211 vissza a beteget. hogy kontrollálja a   testi   funkcióit   és   a   saját   életét.   amelyen   keresztül elszivárog   az   energia. és már alig   tudják   elvégezni   mindennapi   tevékenységeiket.   ahol senki más nem veszi észre rajtuk . Úgy érzi magát. Az ilyen ólomnehéz súlyok mutatják a terhet. hogy az éber élettel szembeni védekezés egy jó adagját fojtotta a testébe a beteg. Ez az eltolt sírás változhat újra   vissza   a   teljesen   kifejlett   betegség   fázisában.   Ezt   a   lyukat   valószínûleg   sikerült   az orvostudománynak   felfedeznie:   az   immunrendszer   vizsgálatainak eredményei   arra   utalnak. amely átvitt értelemben is ránehezedik a betegekre.   amikor   a védekezés összeomlik a szenvedés súlya alatt. mintha belül is megbénult volna. amikor az ember még képtelen arra. hogy ilyenkor sírórohamok   kerítik   hatalmukba   a   beteget.   hogy   az   SM   egy   autoagressziós   betegség. Itt nyilvánvalóan arról van szó. hogy sokszor meglévõ becsvágyuknak engedve elõrehaladjanak és   magasra   jussanak   az   életben. A késõi ébredés után azt mondják. átaludva ezzel az életük több mint a felét.   azt   a   szervet.   a   kábító   gyengeség meggátolja. Cyakran hallani a betegektõl. hogy minden szalmaszálba beleka­ ' paszkodnak. kézbe vegyen valamit. hogy az ember az  élete folyamatában  már le volt verve. azaz a legcsekélyebb indítóok következtében túlcsordul a hólyagjuk.   mind   az   oly   sok   rémülettel körülvett tolószék is óriási megkönnyebbülést hozhat. és aligha várható el tõle. hogy saját erejébõl befusson a célba.   Az   élet   a   szó legvalódibb   értelmében   túlságosan   fárasztóvá   vált   a   számukra.  akkor is vonakodnak egy ilyen harmadik láb segítségét elfogadni. hogy úgy érzik magukat.   amely elernyedhet.   alul   csordulnak   ki.   hogy   van   valahol   egy   lék. amely újra kiszélesítené az   életük   alapját. Amikor átvitt értelemben már régen  bottaljárnak.   A   fent   ki   nem   sírt   könnyek.   még   a   legkisebb   apróság   is rettenetesen   kifárasztja   õket. Ezzel   párosul   a   majdnem   mindig   fellépõ   erõtlenség. )ellemzõ módon süketek a saját életük kihívásaival és saját igényeikkel szemben. A levertség érzése demonstrálja. hogy megragadjon. kívül.   Másrészt   azonban   rendkívüli erõfeszítésükbe   kerül   az   élet. Minden rendelkezésre álló erõt elszív az embernek a saját maga ellen folytatott harca. hogy a betegnek nincs ereje ahhoz. Sok SM­betegnél itt is a gyengeség áll az elõtérben. úgyhogy a külsõ életre alig marad már valamennyi. amelyeket   az   SM­betegek   a   maguk   reakciómentességében   és   érzelmi blokkolásukban   nem   éreznek   a   sajátjuknak. hogy legszívesebben az egész   nyomorukat   átaludnák.

 azt az a tény mutatja.   hogy   az összefüggést megõrizzék és 212 egy   egész.  Némák. és ezzel elveszítenek egy jelentõs lehetõséget arra.   anélkül   hogy   magából   vagy   a   lelkébõl   sokat tudna adni.   keménynek   látszó   emberekre. A   további   tünetként   társuló   beszédproblémák   ugyanazt   a   drámát illusztrálják.   önmagában   értelmes   mondatot   képezzenek. és megindulnak a könnypatakok. A szótalálási nehézségek _ esetén a betegek már nem továbbítják az információjukat a házastársuk felé.   Kedélyállapotuk   most   cseppet   sem   száraz   életet tükröz.   olyan   mértékben veszítik   el   azt   a   képességüket   is.   Ez   a   meghatározhatatlanság   az   állapotuk általános   jellemzõjévé   válik. ami benne van. a lelkük mélyén mennyire megérintette õket valami.   egy megható filmjelenet felszabadítja a régóta ott torlódó lelki árvizet. Nemcsak azt demonstrálja. hogy elengedje. hogy ott bent. Az ugyancsak tünetként jelentkezõ  vizelet­visszatartás majdhogynem a hólyaggyengeség ellenkezõje. A vizelet viszszatartása testesíti meg.   Az   a   nehézségük. Hogy az egész történés nem csupán a test történése. Az az élet. hogy   befolyást   gyakoroljanak   a   környezetükre. amelyet a beteg él. A húgyhólyaggyulladásokban az elengedés konfliktusa ölt testet. a .   hogy   megbénulnának.   A   szótalálási   nehézség   jelzi.   A   rossz koordináció   következtében   alakul   ki   a   betegségre   jellemzõ   és   a részegekére     hasonlító   bizonytalan   járás.   Azoknak   az embereknek a számára.   A   legcsekélyebb   apróság.   mint   neki   magának.   A   hírek   továbbítása kérdésessé válik. és csak nagyon korlátozottan tudnak a saját izmaik   fölött   rendelkezni.   A   koordinációs   problémák   más   területeken   is   döntõek. Az is lehet.   az   érzelmi   kitörések   egészen   más   emberre vallanak. hogy egy összefüggõ mondatot kimondjanak. hogy folyamatosan szivárog a   könny   és   mutatja   a   betegnek. akiknek mindenre kiterjed a belsõ kontrolljuk. hogy ez milyen nehezére esik és mennyire fájdalmasan éli meg.   pl.   Már azelõtt   gátolják   a   betegek   mozgását. A test síkján az idegek és az izmok közötti összeköttetés jelenti a beteg   gyenge   pontját. az önkifejezésre való   képességük   is   jelentõsen   sérül.   Az   érintettek   szinte átimbolyognak az életen. kiadja magából.   hogy   irányítsák. az általános összefüggések zavarát mutatja.   a   betegség   egyik további jellegzetességét.   hogy   a   betegeknek nincsenek  szavaik.   A   hagyományos   orvoslás   szerint   az   SM mindenekelõtt   egy   degeneratív   ideg­izom   gyulladás.   Amilyen   mértékben   nem tudják   már   szavakkal   befolyásolni   a   környezetüket.olyan   kinosak. Ez általában véve érvényes a kifelé   érzelemmentesnek. hogy mennyire visszatart minden lelki dolgot a beteg.   A   tünet   folyamatosan   az   elengedés   aktusára kényszeríti   a   beteget. hogy a hólyag   sirós   túlcsordulása   a   vizelet   teljes   visszatartásával váltakozhat.   hogy   mennyire   közel   van   hozzá. és a saját lénye összeegyeztethetetlen egymással.   Az   ember   saját   lelki   árvizének   visszatartása   a   lelki alaphelyzet egyik jellemzõ tünete. hogy a betegek csak az adott pillanatban lehetnek biztosak. hanem azt is. Égetõ szükséggé   válik. az állandóan nedves szemek elárulják.   Ahol   aztán átszakad   a   duzzasztógát.   hogy eltörjön   a   mécsese.  Amikor pedig már az is problémát jelent a számukra.   A   betegség   a   jó   és   a   rossz   idõszakok elõre megjósolhatatlan váltakozását mutatja azt.   tehát   krónikus konfliktus   uralkodik   az   információt   vezetõ   '   és   kivitelezõ mozgásszervek   közötti   összeköttetési   pontokon. hogy mennyire szüksége van arra.

  A   betegek   már   semmit sem tudnak megjegyezni. nem is tud semmilyen felelõsséget . az   aktív   és   becsvágyó   páciensek   ritkán   ismerik   el   és   gyakran   nem akarják elfogadni. Arra sem képesek. Hasonló   irányba   mutatnak   a   memóriaproblémák.   hogy   ezeket   másokkal   szemben megvédjék vagy akár keresztülvigyék. hogy aki nem tud felelni.   A dupla képek azonban elárulják. arra. Erre is utalhatnak   a   kettõs   képek.   amiért   is   a   legtöbb   páciens tudattalanul   elhatározza.   Nyilvánvalóan olyan   dolgokat   látnak.   hogy mégis   megpróbál   valami   fényt   csiholni. találnak itt jó terepet   belsõ   mintájuk   számára. Koncentráció   nélkül   lehetetlenné   válik   az   érintett   számára. hanem ellenkezõleg. A rokkantság pedig jogilag is felmenti õket a saját magukért való felelõsség terhe alól.   és   miért   tudott   létrejönni   az   SM­ betegek rendkívüli mértékben szervezett támogató közössége.   Amikor pontosan   a   fél   látóterük   esik   ki.   ha   csak ritkán   vannak   abban   a   helyzetben. 213 sem a beszélgetõpartner. hogy épp mirõl beszélt. Az igényeikre a nyakasságig. Az SM­betegeknek alapvetõ késztetésük van arra.verbális   kontrollvesztés   szörnyû   fenyegetést   jelent.   hogy   önmagán   segítsen. A befolyásolásra és a kontrollra   való   törekvés   magyarázza. és újra kell tájékozódnia. mivel a látásuk is gyakran   károsodik.   vagy   egyáltalán   nem   is   fogadja   be   õket.   hogy   az   ember   két.   A   saját igényeinek   a   világa   és   a   külvilág   támasztotta   követelmények összeegyeztethetetlenek   egymással.   egymással összeegyeztethetetlen   világban   próbál   meg   egyszerre   élni.   hogy   miért   szervezik   meg   egyes betegek   olyan   jól   az   életüket. hogy ami van. hogy rokkantak lettek. sem viselni. elfelejti.   anélkül   hogy   az   ember észrevenné.   akkor   egyszerû   az   értelmezés:   az ember   a   (saját)   valóságának   csak   az   egyik   felét   látja. hogy konkrétan válaszoljanak. kétféle mércével mérõdik. A betegek a valóságot is elvesztik a szemük elól.   hogy   a saját feladatuktól eltérítse õket. Kézenfekvõ. Különösen azok a betegek. állandóan kizökken a kerékvágásból.   A   valóság.   A   sajátos.   Ha   a   beteg írásban   próbálja   megértetni   magát   a   környezetével.   hogy   képtelenek   egy dolognál maradni.   hogy továbbra   is   a   megszokott. sõt a   szemellenzõségig   menõ   állhatatosság   és   elvhûség   jellemzõ.   akkor   a   karok fenyegetõ bénulása válik rettenetes félelemmé. A   koncentrációs   képesség   elveszítése   mutatja.   A   gyakran fellépõ   kettõs   látás   egy   veszélyes   kétértelmûségre   hívja   fel   a figyelmet. Ellenkezõleg.   mivel   nem   arra   használják. annak egyszerûen nem szabad lennie. s  így ez egy csodálatos megoldási lehetõséget jelent.   bejáratott   keréknyomokban   haladjon. Dacára annak.   amelyek   nem   léteznek.   világos   villámokhoz   hasonló fényjelenségekben   az   organizmusnak   azt   a   próbálkozását   Iátjuk. A   dupla   optika   arra   utal.   Cyakran   fátylat   is tesznek   a   szemük   elé. sem az élet szavára.   és   idõszakonként   meg   is   vakulnak.   még   akkor   is.   hogy   drasztikusan   letompítja   a   saját érzéseit   és   érzékelését. akik a saját problémájukat legyõzték. hogy mereven   ragaszkodjanak   az   álláspontjaikhoz. ezért beszélgetni sem lehet velük.   A koncentrációs   képesség   csökkenése   ugyanúgy. hogy a saját elkép214 .   mint   a   húgyhólyag túlcsordulása   a   test   egy   kísérlete   arra.   A   betegek   morális   és   etikai   elképzelései   gyakran   annyira szigorúak. hogy a betegségük mindezt világosan érthetõvé teszi a számukra.   hogy   lásson. hogy más betegek tükrében felismerjék saját magukat.

 és így ott ülnek két szék között a földön. A kifelé orientált életbeállítódás esetén különös nehézséget jelent a betegnek az. úgyhogy azoknak nincs más választásuk. Úgy kell elõreküzdeniük magukat.   hogy mindent kontrolláljon és elõre megtervezzen. A terápiás beszélgetések során ilyenféle mondatokat   hallunk:   "A   házasságom   nem   volt   más. ami belsõ dühvel tölti el   õket. azonnal ellenáll. A két.   A   keskeny   hídon   egyensúlyozó   és   a lezuhanástól rettegõ ember félelmével élik meg az életet és a szakadék közelségét.   hogy   milyen kevéssé szilárd és megbízható a saját bázisukkal való kapcsolatuk és a lelki   talajba   vert   gyökerük.   Teljesen   képtelenek   arra.   hogy   kifejezze   a bosszúságát és hangot adjon a nemtetszésének.   "Mindig   megalázkodtam".   Ha   feltevésszerûen mindez   mégis   tudatossá   válik. A szexuális problematika igen fontos szerepet játszik. A szexuális élet   zavara   különösen   a   férfiaknál   kifejezett.   de   tovább   léteznek. A   személyiségre   egyrészt   az   a   kívánság   nyomja   rá   a   bélyegét.   elveszítik   a   lábuk   alól   a   talajt. Közben pedig elhanyagolják a saját igényeiket. mint hogy befelé forduljanak. Cyakran úgy írják le a tapasztalatot.zelések   az   árnyékban   ugyan. hogy mindig mindent jól csináljanak.   mutatja. és elfogja a félelem.   mint   a   tengeribetegség esetében. A ki nem élt árnyék azzal fenyegeti a pácienst. Különösen veszélyessé válik. Amint valami a beteg jól összeillesztett és gyakran merev elképzelései ellen halad.   hogy   mennyire   elnyomja   a   saját életimpulzusait   és   az   életre   adott   reakcióit.   "Soha   nem   engedtem   meg   magamnak. hogy a talaj süllyed a lábuk alatt. ben állnak azzal a hajlamukkal.   hogy   a   beteg meglehetõsen konok. A kudarctól való félelem és a hiányos   önbizalom   azonban   megakadályozza   benne. mintha folyami homokon járnának. A   betegben   aligha   tudatosodik. Egész egyszerûen a csalás. A sclerosis multiplexet az orvostudomány autoagressziós   betegségnek   tartja.   akkor   néha   túlkompenzálásokhoz   és különösen demonstratív életéhséghez vezet. illetve a szédelgés esete forog fenn. hogy az ember   beleszédül. hogy gyenge legyek" vagy "Olyan messze eltávolodtam magamtól". A gyakran fellépõ egyensúlyzavarok is ide tartoznak. hogy a saját értékelése szerint már  nem állja ki   a  másokkal   való   összehasonlítást. hogy a maga befolyása alá vonja.   hogy   érvé­   ∙   nyesüljenek   és kifejezzék az agressziójukat. nyakasság és a jól kialakult elképzelések ellentét215 .   mint   egy   kötéltáncosnak. A betegség elõrehaladtával tényszerûen egyre fokozódik a leesés veszélye. A merevség.   hogy .   és   innen   kelnek versenyre   a   külvilággal.   és   az   erekciós gyengeségtõl   az   idõ   elõtti   ejakuláción   át   az   orgazmusképtelenségig terjed. A két világ közül egyikben sem tudnak igazán feloldódni.   A   mechanizmus   ugyanaz.   hogy   mintha   részegek lennének.   és   ez   megmagyarázza.   A   terápiának   az   a   célja. hogy nem mutatja a kihívásokra való megfelelõ reakciókat.   Ingó   talajon mozognak.   Az   az   érzés.   vagy   mintha   közben   egy   keskeny párkányon   egyensúlyoznának. hogy milyen   kevéssé   vannak   a   betegek   lelkileg   harmóniában.   mint   egyetlen áldozat". Elárulják. másrészt az jellemzó rá.   hogy   hová folyik el a beteg energiája. egymással átfedésbe nem hozható érzékelés gyakran oda vezet. amikor ehhez az   imbolygáshoz   még   a   mázsás   súlyúnak   vagy   teljesen   elzsibbadtnak érzett lábak gyengesége és érzészavara is hozzájárul.   Az   SM­páciensek   úgyszólván   két   ­   egymással harcban álló ­ világ gyerekei. Ezt a keveréket látva a kívülállók   gyakran   meg   vannak   gyõzõdve   arról.

  kérdõjelezze meg saját elveinek és morális elképzeléseinek a látszatbiztonságát és látszatvilágát.   ha   nem   a   hullaengedelmesség   és   a   gyengeség   kelletlen következményei. "Legyen   meg   a   Te   akaratod!"   ­   mielõtt   azonban   ezt   valóban   ki   tudná mondani.  amelyek   az   ember   elõtt   és   ezért   az útjában állnak. pl.   fantáziáik   és   a   saját életterük megteremtése válik életfeladatukká. A sors terapizálja az SM­betegeknek azt a nyíltan ugyan ki nem mondott szükségletét.   A   megkeményedés   és   a megszilárdulás arra szólítja fel a beteget. az szükséges.   A   harc   feladása   válik   a teladatukká.   A   szédülésre   való   hajlam   azt   a   követelményt tartalmazza.   és   hogy   az   életnek   valóban   dupla   feneke.   Csak   ezzel   a   második   szinttel. használjon   ki   minden   lehetõséget   arra.   amit   a becsvágy   és   a   versengés   motivál.   hanem   az   illetõ   szabad   akaratából   fakad. Elõször   a   saját   szükségleteinek   kell   megadnia   magát   és   végül Istennek.   irányítsanak   és   ellenõrizzenek.   A   tematikát   más tünetek   is   felidézik. hogy odaadóvá válik az ember.   a   minden   embernek hozzáillõ életutat kínáló isteni tervbe vetett bizalommal fejlõdhet ki az az önbizalom. hogy   elfogadja   a   betegség   általános   irányát:   az   egyre   jobban megnyilvánuló gyengeséget.   A   saját   érzéseik.   illetve   az   egységnek   a   "legyen   meg   a   Te   akaratod!" értelmében.   hogy   megismert   énjüket   átalakítsák   és   egy   magasabb akarat216 nak vessék alá.   Csak   azután   válik lehetségessé. Abban kell segíteni a betegnek.   Kérdésessé   kell   tenni   a   bejáratott   utakat   és   a megszilárdult  elképzeléseket.   hajlamosak   rá. amikor sorstársaikért vetik be magukat a betegek.   álmaik. Az önbizalomnak kellene a lelki élet alapjává válnia és   a   fizikai   idegek   megkeményedését   helyettesítenie.   hogy   saját   magukat   meglássák   vagy   mi   több. és nagyon hamar már csak kizárólag a betegség tüneteiben éli ki magát.   Az   SM­betegek. hogy mindent a maguk elképzelései szerint tervezzenek.   ugyanis   az   ilyesmi   a   szexuális teljesítménynek amúgy is biztos gátja. hogy   megvalósítsák. Saját maga érvényesítésének igénye árnyéklétet él. A környezet irányába mutatott odaadás csak akkor jelentene megváltást. azaz   talaja   van.   testének   engedve   elfogadja   a   rákényszerített   pihenõt.   hogy   hagyja   a   könnyeit   kifolyni. hogy belülrõl a saját lábára álljon az ember. A gyengeséget végül is azzal lehet megváltani. másrészt rámutatnak a megtanulandó   feladatra   és   ezáltal   az   útra   is. attól   való   félelmükben.   gyámoltalanná   és érzéketlenné tegyék magukat.   Cyakran látunk ilyesmit.   A   túlzottan   nagy   alvásigényben   és   a  bénitó  fáradtságban   a napnak az éjszakai és ezzel a nõies oldala kap hangsúlyt és kötõdik a betegek   lelkéhez.   hogy   a   lelki   torlódás . miután sikerült elszakadniuk a környezetük igényeitõl.drasztikusan   megszüntessen   minden   olyan   viselkedésformát. hogy   az   ember   továbbra   is   odaadással   megfelel   a   külvilág követelményeinek. A kettõslátás többek között arra utal.   hogy   az   ember   együtt   forogjon   a   világgal.   hogy   történjenek   vele   a   dolgok.   és hagyja. akkor. hogy a jelenlegi mellett van még   egy   másik   valóság   is. A   túlcsorduló   hólyag   arra   biztat. A feladat nem az. ami annyira hiányzik az SM­betegekbõl. hogy a saját életigényei érvényesítésében legyen szilárd és következetes. és mozgásban oldja fel a belõlük létrejött álláspontok merevségét. A tünetek egyrészt õszintévé teszik az embert. és találja meg saját magában az erõt. A gerincoszlopban jelentkezõ fájdalmak a saját vonal és az õszinteség tematikája   körüli   harcra   irányítják   a   figyelmet.   hogy   kicsivé.

  hogy   kikapcsoljak?   Milyen   lehetõségeim   vannak.   hogy   mindent   úgy csináljak. Miért kábítom el magam? Hol tettetem magam süketnek? Mire vagyok vak? 8. és tekintettel legyen saját magára. A többiekért. amivel kapcsolatban már régen esedékesek a könnyek.   megmerevedett   álláspontjai mellett? 4. Mennyire vagyok képes arra. Miért vagyok olyan szigorú önmagammal és ítélkezem mások fölött is keményen?   Miért   próbálom   meg   ennek   ellenére. hogy az ember el217 7 Kérdések 1.   önmagára   fordítsa   lelki   energiáit:   a visszatartás   és   a   visszavonulás   helyett   visszafelé   átgondolja   az életét. Hol tudom a   lelki   árvizet. hogy   az   eddig   pórul   járt   belsõ   világát   tanulja   meg   érezni   és érzékelni. hogy ehhez a megfelelõ helyzetben lennék? 3.túlnyomásából   leeresszen   valamennyit.   Hol   próbálom   meg   kontrollálni   (ellenõrizni)   magamat   és   a környezetemet anélkül.   Milyen   más   nézetek   vannak   ebben   a   világban   a   magam   élettel.   hogy megbirkózzam a stresszel és a túlterheltséggel ? 6.   A   vizelet­ visszatartás. a világgal való cserefolyamatok teljes visszatartása és a tõlük való elfordulás mind olyan jelenségek. ahogy az nekik tetszik? 2. és mivel kapcsolatban feleslegesek? 10. Az marad feladatként. Ebbe az irányba mutatnak az érzészavarok is.   észrevenni   a   saját életemben? Mi az.   Hogyan   tudnám   megkönnyíteni   az   életemet?   Hol  gyakorolhatnéktöbb türelmet   magammal   kapcsolatban?   Hogyan   mérkõzhetnék   meg gyengeségemmel? 5. illetve   a   többieken   keresztül   megszerzett   elismerésért   való futkosásnak is vége.   A   belsõre   való   utalást   a   bénulásos   jelenségekbõ!   is   ki lehet   olvasni. amelyeknek az lenne a megoldásuk. Mennyiben irányítom fõ energiáimat saját magam ellen? 9.   Mi   gátol   meg   abban. és hogy viseljem a felelõsséget? Miért teljesítek elvárásokat.   A   hólyagjában   érzett   inger   az "elengedés"   fontosságára   irányítja   a   figyelmet. ahelyett hogy saját magamra hallgatnék? Hogyan jutok el a saját magamért vállalt felelõsséghez? 11. Mi bénítja a lelkierõmet? Milyen ellenállás fáraszt ki? 7. Befelé menni ­ ez lesz az egyetlen nyitva maradt .   hogy   részt   vegyek   az   életben?   Mi   ösztönöz arra. és megtalálni az életem értelmét? 218 gondolkodjék   saját   magán. hogy válaszoljak az életre.   Mi   hátráltat   engem   abban.   ami   a   hólyagomat   feszíti. erkölccsel   és   etikával   kapcsolatos. Lelki folyamataim milyen mintát alkotnak? Mi a maguk természetes rendje? Mi tartozik az elsõ helyre? Hogyan lehet a külsõ és a belsõ rendet összhangba hozni? 12.   Hogyan   tudok   lelki   identitásom   megõrzésével   a   nagy   egészbe beilleszkedni.   akkor nyilvánvalóan nem kellene többé kifelé mennie a világba.   hogy   nyíltan   találkozzam   és szembeszálljak életem kiszámíthatatlan és változó dolgaiva I ? 13.   Amikor   az   embert   már   viszik   a   lábai.

 és csak a tudatát veszti el az ember   egy   rövidebb   idõre. A tudatuk elhagyja a testüket.   A   nagy   feladat   végül   is   nem   más. a tudatvesztés a döntõ jelenség. Ezzel ellentétben vannak úgynevezett petit malnak. hogy egy problémáról nem veszünk tudomást. Az emberi lét nagy kérdései az árnyékbirodalomból a tudat fényébe emelkednek: "Honnan jövök?" ­ "Hová megyek?" ­ "Ki vagyok?" Epilepszia Az   epilepszia   az   általunk   ismert   legrémisztõbb   rohamkitörésekkel teríti   le   az   embert. az eredethez való visszakapcsolódás vallásos értelemben. egyáltalán nem befolyásolja annak létezését.   azt   jelenti. 219 I : A   megszállottság   jelenségei   nálunk   is   ismertek. pl. Életünkön   visszafelé   gondolkodva   a   mítosz   és   a   vallás   által közvetített   archetipikus   képek   azok. mint a többi tünetet.   illetve   bajnak   nevezett   rohamok. elsõrangú feladattá válik. és annyit jelent. Önmaga belsõ életének megformálása azonban továbbra is lehetséges. A betegek tulajdonképpen nincsenek jelen. önmaga belsõ világával foglalkozzék. A név a franciából ered. mint a sclerosis multiplex. és egy .   A   rohamot   õk   a   két   szellemnek   az   egy   testért vívott harcának látják. amikor az embert rohamszerûen megszállja valami. amelyekbõl hiányzik a görcskomponens.   hogy   kézbe   vegye   az   ember   a   külvilágot. hallani sem akar a témáról.   mindenesetre   egy   pszichiátriai   problémról   van   szó.   hogy   idegen   szellemi   lények költöznek   a   betegbe.   Mindkét   megnevezésben   benne   van   az   az elképzelés. A   klasszikus   nagy   epilepsziás   rohamot   grand   malnak   nevezi   az orvostudomány.   megrohanja.   mint   hogy   az   embernek vissza kell emlékeznie szellemi­lelki õshazájára. A   fellépõ   testi   jelenségeket   természetesen   ugyanolyan   kritériumok alapján értelmezhetjük. azaz szent betegség. A régebbi orvostudományban nálunk is volt az epilepszia   elnevezés   mellett   egy   másik   neve   is   a   betegségnek. hogy saját magával.   Az   a   szó.   Úgy hívták.   hogy   az embert   valami   megtámadja. hogy az ilyen jelenségeket agyonhallgatják. Az azonban.   valami   idegen.   amelyekre   alapvetõen   más kiindulási feltételek érvényesek. Az epilepszia olyan eseteinél. Egy olyan betegség. hogy a roham történéseiben valami rossz érvényesül. hogy "a nagy baj" vagy "a nagy rossz". az absence­okat is beleértve. Ezzel közel kerül a beteghez a religio témája. sõt mi több.   Amikor   a   kezek   elerõtlenednek. közben pedig állandóan beleütközünk az elmebetegség határaiba. akár kívülrõl csap le az emberre.   nyilvánvalóan kívülrõl jövõ. Minden epilepsziafajtánál.lehetõség. az indiánoknál a betegség szent jelenségnek számít. A megszállottság és egyáltalán a szellemi lények létezése annyira nem illenek bele a mi világképünkbe. nyomatékosan kényszeríti arra a beteget. hogy "morbus sacer".   tartják.   akkor   már   nem   azt   a   célt szolgálják. A különbözõ kultúrákban.   Az elmebetegségek   között   kellene   tárgyalni.   Az   indiánok   azt   .   Közben   pedig   a pszichiátria.   hogy   "roham".   amelyekkel   a   legmeszszebbre juthatunk. ami egy másik síkról tör be az érintetten keresztül.   tehát   kis   rossznak.   és   rányomja   a saját bélyegét.   aminek   tulajdonképpen   tudnia   kellene   az   ilyesmirõl. akár belülrõl tör ki belõle.

 Reng a föld. ha megnézzük a   rengéstevékenység   hátterét. Ha   a   fizikai   rohamtörténéseket   nézzük. Az aurát követõen a betegek azonnal összeesnek és elvesztik az eszméletüket.   mintha   a   betegek   az   utolsókat   ránganák.   és   szét   is   haraphatják   a   nyelvüket. továbbra is fáradtan és gyakran fejfájásokkal ébred.   egy   rohamszerû   rengésben   sülnek   ki   ezek   az   évtizedek alatt felgyûlt feszültségek. és beáll a mély.   aztán   kisebb   utórengések   után   beáll   a nyugalmi   helyzet. Ez alatt azt értik. és kezdetben majdnem teljesen leáll a légzésük. Azzal. alábbhagynak a rángások. Így nem marcangolják   szét   a   nyelvüket   és   az   ajkukat.   Ezen   túlmenõen   egész   sor pszichiátriai   állapot   figyelhetõ   meg. Az egyes tünetek értelmezése elõtt szeretném bemutatni a makrokozmosz egyik   történését. A vérnyomásuk is leesik.   A   pupillák   tágak   és reakciómentesek.   A   földrengés   lefolyása   és   az   a   kár.másik realitásba ragadja át õket.   mint   a   tisztán   testi   problémák esetében.   dezorientáltság.   az   erõszakos   kitörés.   hogy   a   roham   kezdetén   egy   hangos   kiáltás   szakad   ki   belõlük. és amelybõl   általában   semmilyen   emlékképet   nem   tudnak   viszszahozni magukkal. úgynevezett terminális alvás.   ami   a   maga   szimbolikáját   tekintve   sok   szempontból megfelel a grand malnak: ez a jelenség a földrengés.   Téveszmék.   A   szenvedésük   is   más. 220 közé. A kívülállók számára valóban   olyan   a   helyzet.   akkor   azok   egyértelmûen   a földrengésre hasonlítanak.   a   depressziós   ingerült lehangoltságtól   és   az   öngyilkosságra   való   hajlamtól   akár   az úgynevezett "fecsegõ" epilepsziáig.   Hogy   ez   a   föld szempontjából is nagy baj­e. hogy a beteg értelmetlen szavakat ismételget az epilepsziás roham alatt. mint a hulláké. Itt is erõszakos erõk sülnek ki rángásszerû mozgásokban. mert minden földrengés tragédia. A páciens gyengén.   testi izgalmi   állapot.   sõt   durva   cselekvések   is   elõfordulhatnak.   mint amilyen   pl. gyakran habzik a szájuk. míg a legnagyobb feszültségek   el   nem   múlnak.   a   földnek   épp   epilepsziás rohama volt. Van. Miután eltelt néhány perc a görcsökkel jellemzett harcból. aki épp a következõ rohamára vár. amelyben nem tudnak tájékozódni. annyira   hasonló. hogy gumiéket tesznek a fogaik .   hogy   azt   gondolhatnánk. San Francisco. elfogy a beteg energiája. amelyek azáltal keletkeznek. hogy a rohamot egy rövidebb aura elõzi meg (56).   amit   okoz. a saját harapásuk ellen próbálják megvédeni a betegeket.   nagy   baj   az   ott   élõ   emberek   számára. A   kis   epilepsziás   rohamokhoz   sorolható   egy   egész   sor   álomra emlékeztetõ   kábultsággal   és   önkívülettel   (delírium)   járó   tudatködös állapot. olyan merevek.   tájékozódási   képtelenség. hogy két kõzetlemez elcsúszik egymás fölött. amely jelzi a beteg számára a fenyegetõ történést. egy olyan epilepsziás betegre hasonlít. Még maga a név is átvihetõ lenne. Végezetül heves görcshullámok törnek rá a testükre. óriási   feszültségi   mezõk   lépnek   fel   közöttük. abban már kételkednünk kell. Mivel a széleik nem homogének.   Amikor   az   ív túlfeszített. Van.   székletet   és   vizeletet üríthetnek. az egyik legnagyobb feszültségi zóna fölött fekszik.   A   földrengések   a   földkéregnek   az úgynevezett feszültségi zónáit érik. amely közvetlenül a Szent András­hasadék. mintha 221 . mert állapotuk döntõ pillanatait nem élik meg tudatosan.   A   földrengéskutatók   egyáltalán   nem   voltak   az   ottani   1990­es földrengéssel megelégedve.

  A   tapasztalat   ugyanis   azt   mutatta.   hogy milyen tanulni való feladatot szán az érintetteknek. hogy az élet tör be egy másik szellemi világba. Az egész procedúra az ördög kiûzésével   volt   egyenlõ.   Ezzel   éppoly   kevéssé   zárjuk   ki   az indiánoknak azt a feltételezését.   melynek   során   az   összes   elektromos   agyi   tevékenységre telepszik egy túldimenzionált elektromos feszültség.   A   betegeknek ugyanígy   szükségük   van   ezekre   a   kisülésekre.   Az   epilepszia   nem kivétel. és elhallgattatja õket. hogy bepillantást   nyerjünk   a   kórkép   keretfeltételeibe   és   meglássuk.   hogy   beleharapnak   a   saját nyelvükbe.   még   akkor   sem. ami   már   régen   ott   halmozódik   bennük. hogy az utolsó nagy rengés óta egyre   gyûlõ   feszültségtõl   megszabadítsa   a   területet. A kérdés az: ki kapcsolja ki és miért? A választ aligha lehet a testi tünetekbõl levezetni. Ezt a másik síkot mindenesetre a tudattalanhoz   kell   sorolni. akkor a teste tehermentesülne. az a beteg feladata. s ez veszélyesen közel jár az epilepsziások valóságához. az éber tudat számára hozzáférhetetlen síkon.   A   régi   pszichiátriában   erõs   elektromos áramütésekkel próbáltak javulást elérni.   sem megérteni nem tudja õket.   ha   az   idegrendszerben   nyugtalanító károsodásokat okoz.   Akár   a   dühtõl.   hogy   a "gonosz  szellemek"  idõnként   valóban   egy   idõre   kereket   oldottak. A kívülrõl látható tünetek azonban lehetõvé teszik a számunkra.   Ebbõl   a szempontból a roham még pihentetõ is lehet a számukra.   amelyet messzemenõkig analógnak tarthatunk a roham lefolyásával.   hogy   figyeljen   a   jelekre.   semhogy   kimondjanak   valamit"   mondja egy szólás. Oliver Sacks szerint   az   epilepsziás   rohamok   "a   béke   és   a   valódi   jó   közérzet érzésével járnak együtt".   még   akkor   is. mindenekelõtt azokra. hogy valami.   A   nagy   rohamot   valóban   elektromos   jelenségnek   kell tekintenünk. A   roham   megjelenési   formájában   világossá   válik   a   páciensben felhalmozódott   feszültség. mert hogy mi zajlik azon a másik. a roham elsõ   jele   arra   tanítja   a   beteget. A szükség viszi rá. Mindenesetre úgy tûnik. A harcokbn az összeütközés által keletkezett súrlódás   fejezõdik   ki. Ez pedig az elektrosokk­kezelés. Van   az   orvostudomány   területén   egy   másik   olyan   dolog   is. A beteg tudatát egy felsõbb hatalom hasonlóképpen kikapcsolja. A   nyelvizomzat   görcse   és   az   a   veszély. arról alig tudunk valamit. hogy megtanulja értékesnek tartani az ilyen jelek imminens (fenyegetõ)   jelentését.   a   történés   kezdetén   fennálló   feszült   helyzetet   jelzi.   akár valamilyen más energiától habzik.   Habzik   a   szája. hogy idegen szellemek törnek be az életbe.   Minden   harchoz   legalább   két rivalizáló   fél   kell. . "Inkább   leharapják   a   nyelvüket. és nagyon gyorsan alulmarad.   amikor   sem   megmagyarázni. amelyek egy másik szférából érkeznek. az mindenesetre igaz. az epilepsziás rohamban is két világ kerül egymással konfliktusba.   és   állandóan álljon rá készen. Külsõleg egy elektrosokk természetes áramütés után beálló rohamhoz ha­ '   sonlítható. . Az aura.   ki   akar   jönni.   nem   tudatos   síkkal   csap össze. hogy 222 adja   meg   magát   a   két   világ   között   folyó   küzdelemnek.   A   tudat   egy   másik.túl gyengének tartották volna ahhoz.   Ahogy   a   földrengés   esetében   a   két   kõzetlemez ütközik  össze egymással. A   görcsroham   egy   harcot   ábrázol. amint a másik oldalról érkezõ jelek erre felkérik. Ha   szabad   akaratából   menne   bele   a   beteg   a   másik   oldallal   való kapcsolatba ­ amire a betegség amúgy erõszakkal rákényszeríti ­. mint azt a lehetõséget.

  amelyhez   nem   vagyunk eléggé felnõve lelkileg. A   felhalmozott   nyomás   kíengedésének   tematikája   az   akarattalan vizeletürítésben   is   tükrözõdik. Ellenkezõleg. illetve eressze szabadon árnyékvilága tartalmát.   hogy   a   más   spirituális   világokban   tett   testen   kívüli élmények egybeesnek a Iégzésmegállás fázisaival.   hogy   az   embernek   maga   alatt   és   maga   mögött   kell hagynia mindent.   A   légzés   világosan   kifejezi. hogy érvényesítse önmagát. azt jelzi.   a   holtak   birodalmának   istene uralkodik.   Az. hogy a beteg lélegzete is az ijedségtõl akad el. Az itt   feltorlódott   sötét   témák   a   roham   idején   szerzik   meg   maguknak   a nyilvánosság   fényét.   az   utolsóval   pedig   el   kell   hagynunk. Lehet. Így a habon és egy kiáltáson kívül semmi más nem jöhet ki a szájukon.   az ellentétek világához kötõdünk. )ól illenek a képhez a tág. hogy most nem az a dolga az embernek.   Az   elsõ   lélegzetvétel   elõtt   még   nem   érkeztünk   meg   igazán erre   a   világra. Zuhanás és kezdõdó ájulás jelzi a betegek feladatát. mert valami meghaladja az erejét.   A   bélsár   közvetlenül   a test alvilágából származik. abból az ár223 nyékvilágból. ami materiális.   amelyben   Pluto­Hadész.   félreesõ   helyen   kieresszük magunkból a felhalmozódott nyomást.   mintha   már   meghalt   volna   az   ember.   amit   olyan   görcsösen   szorongatnak. és ez a legmélyebb   rémülettel   vagy   hitetlenkedõ   ámulattal   tölti   el   õket. Idõnként persze elragadtatásában is felkiált. reakciómentes pupillák.   hogy   olyan tágak. Így nézve ez a tünet azt a feladatot rejti magában. amely a mi világunk eszközeivel nem hozzáférhetõ.   saját   magukat   pedig hagyják   összecsuklani. a be­ és a kilégzés az. inkább saját magukat marcango!ják szét.   A   modern halálkutatások kiderítették. A .   Végezetül   azt   a   követelményt   is   felismerhetjük ebben   a   tünetben.   hogy   a   roham   által   kikényszerített   állapot   nem   e világi. Más testi tünetek is utalnak arra. A roham képe a kezdeti harc után az egész vonalon elengedést tükröz ­ a   beteg   gyakran   akaratlanul   székletet   ürít. amelyek majdnem úgy   viselkednek. A   légzés   kezdeti   leállása.   A   mély   meditációban   lévó   emberek   vizsgálatánál kiderült. hogy még a roham legelején talán mégis elkapnak a betegek egy villámszerû benyomást a másik síkról.   az   úgynevezett   apnoe   arra   enged következtetni. hogy saját maguk megadása a feladatuk. hogy ezek az érzékletek nem errõl a világról   valók   (57).   hogy   ehhez   a   polaritáshoz. hogy tetszhalott állapotban. Az is világos azonban. hogy az ember nyíltan és nyilvánosan.   amelynek   a   rohamon kívül semmilyen esélye nincs az érintett életében.   és   az   elején   néha kiszakadó kiáltás arra utalhat. A két pólus. A vérnyomásesés pl.   A   hólyag   az   a   szerv. hogy   félrevonuljunk   és   egy   csendes. Minden lehetséges alkalmat kihasználunk arra. Mindent egybévetve a gátlástalanság képe   rajzolódik   ki. Sok epilepsziás   példás   kézírása   például   az   összeszedettségtõl   áthatott rendrõl árulkodik.   hanem   hogy   adja   fel   és   szolgáltassa   ki   magát   az   erõsebb hatalmaknak.   abban   sokszor   a konok elkeseredésre és makacsságra való hajlamukat lehet felismerni. Mielõtt valamit kiengednének. méghozzá elképesztõen pontosan. hogy eresszék   el. amikor tehát már nem lélegzik az ember. ami   ehhez   a   világhoz   köt   bennünket   az   elsõ   lélegzetvételtõl   az utolsóig. továbbra is érzékel.Amikor   az   epilepsziások   a   saját   ajkukba   harapnak.   mintha   a   rémülettõl   tágultak   volna   ki.   Az ember  általában az iszonyattól vagy a borzalomtól vagy azért kiált.   amellyel   a legérzékenyebben   reagálunk   az   olyan   nyomásra. szégyen és bármire való tekintet nélkül könnyebbüljön meg.   egy   olyan   gátlástalanságé.   Adják   meg   magukat   annak   a   másik   hatalomnak. Az a dolguk.

 Ez pedig amellett szól.   az   világos. Nyilvánvalóan az a feladatuk.   akik   szerint   az   epilepsziában   egy   szent   hatalom tombolja   ki   magát. hogy túl sokat fizettem. hogy Dosztojevszkij alkalman224 ként eksztatikus epilepsziás aurákat élt át. a nappalból az éjszakába vagy az alvásból az álomba való átmenet alatt áll be.   hiszen   ­   legalábbis energetikailag. Ez a mély álom majdhogynem a tudatvesztéssel egyenlõ.   Az absence­ok   mögött   a   beteget   hirtelen   a   hatalmába   kerítõ   tudatködös állapotok húzódnak meg. hogy   rámutassunk.  Az   EEC   alátámasztja   azokat   az   értelmezéseket.   és   el kellene menekülnie. pusztán azért.helyzettel   az   is   összeegyeztethetõ   lenne. tudatuk határait   feszítõ   utazást. Ebben az öt másodpercben egy egész emberöltõt élek át. Túlzottan   megterhelt   vezetékeinek   is   regenerálódniuk   kell. A beteg idegrendszere nincs abban a helyzetben.   ám   valószínûleg   tartalmilag   is   ­   egy   ideig   teljesen túl volt erõltetve. Abból a ténybõl.   és   alig emlékeznek valamire.. 225 A   petit   mal   történéseit   inkább   a   pszichiátriának   kellene tárgyalnia.. és nem frissít fel.   Sem   a   beteg   idegrendszere   nem   elég   fejlett elektromosan   ahhoz.   és   ezek   csak   öt   vagy   hat   másodpercig tartanak. illetve az ébrenlét és az alvás közötti ­ átmenet pontját. és egy sokkal erõsebb hatalom veszi át az uralmat.   Hogy   a roham   után   fáj   az   ember   feje.   miszerint   valami erõszakos   dolog   rohamszerûen   tör   be   az   emberbe.. amellyel betölti az embert.   alapvetõen   ugyanabba   az   irányba   mutatnak. és a következõket idézi tõle:   "Vannak   pillanatok. hogy az ezzel bejövõ erõsebb áramot tudata megtartása   mellett   kibírja.   sem   a   tudata   más szempontból. hanem nagyon is fárasztó. anélkül hogy azt hinném.   ha   ezt   a   kiáltást segélykiáltásként   értelmeznénk. Itt most csak mellesleg említjük meg õket. rettentõ.   A   szörnyû   világosság.   Ebbe   az   irányba   mutat   az   epilepsziások   késõbbi   képe:   az általános meglassúbbodás. és mindent odaadnék érte.   amelyekben   az   ember   megtapasztalja   az   isteni   harmónia létezését.   hogy   a   beteg   hosszú   távon   elveszíti   a   fejét   és   az akaratát.   mintha   a   normális   váltóáramról   hirtelen erõsáramra   kapcsolnánk   át.   amivel   ez   megnyilvánul. le lehet   vezetni.   A   reinkarnációs   terápia   tapasztalatai szerint   az   epilepsziánál   mindenekelõtt   a   túlerõben   lévõ   sötét   erõk betörésérõl van szó. hogy a betegnek vagy tovább kell élni a másik síkon szerzett élményeket. hogy tudatosítsák magukban a szürkület .   az érthetõ. A betegek csak lassan pihenik ki a hosszú. A ködös állapot az egyik síkról a másikra.   a   lélek   nem   tudná   elviselni. Ha ez az állapot tovább   tartana   öt   másodpercnél." (58).   Ugyanígy   vehetnénk   a   beteg   mély dimenziójából   kiszakadó   õskiáltásnak   is. Az absence­ok arra kényszerítik a betegeket.   Olyan   ez. illetve fordítva. Hogy   a   pácienseknek   mindezek   után   szükségük   van   az   alvásra. Kiégnek a biztosítékok.   Az   agy   saját elektromos tevékenysége hirtelen kikapcsol.   Oliver   Sacks neuropszichológus utal arra.   Itt   ismét   az   indiánok   értelmezéséhez kerülünk   közel.   hogy   elbírja   ezt   a   terhelést. hogy minden grand malnál pusztulnak az agysejtek. hogy lépjék át a síkok közötti ­ ebben az esetben az ébrenlét és az álmodás..   és   az elragadtatás. a körülményesség és az elbutulás jelei.   Ébredés   után   aztán   nyugodtak. vagy egy   nagy   erõket   felemésztõ   folyamatban   integrálnia   kell   õket.

Ezek közé tartozik az a követelmény is.   hogy   inkább   leharapná   a   beteg   a nyelvét. hogy megismerje.   amiben   minden   epilepsziás   roham hasonló: mindegyik olyan.   az   õ   másik.   Az   elegáns. az álom­ és . más világokba vándoroljon el. Sok szempontból a delírium ennek a polgári életnek az ellentéte.   illetve kisülhessenek. hogy mí   a   feladata:   a   tudatból   hosszú   ideje   kiszorított   tartalmak   azt akarják. mint a vándorlási mánia (epilepsziás roham alatt elkóborol. A tünet a duzzasztógát átszakadásának   felel   meg. A páciens nyilvánvalóan túl hosszú ideig topogott egy helyben. mint a gátszakadás. hogy nyissa meg magát az ember más síkok.   hogy   ezek   a   tettek   a beteg   polgári   létéhez   mérve   értelmetlenek   ugyan.   Amikor   "kontrollálhatatlan   és értelmetlen   erõszakos   cselekedetek"   törnek   elõ   belõle.   Elég   hosszú   idõn   át   kellett   tartania magát. sõt a beteg lényének legmélyebb rétegeihez tartozik. A betegnek meg kell tanulnia ezt a másik dimenziót a maga valóságaként integrálni az életébe.   Ennek   a   sötét   oldalnak nyilvánvalóan már régóta az árnyéklétben kellett idõznie. Erre a területre 226 tartoznak   azok   a   ritka   aurák   is.   Ugyanez   érvényes   az akusztikus. illetve ragadt le ugyanazon a helyen vagy ugyanannál a témánál. ami mozgásba lendíti az ember lényének eddig visszafogott részeit. A beszélgetõs epilepszia kifejezés nagyon világosan tudtukra adja az üzenetet:   már   nem   arról   van   szó.   egészen   biztosan   az   egyik   legfontosabb   lecke   az epilepszia   történései   által   a   felszínre   hozott   tanulnivalók   közül.   hogy   az   ember   kapcsolódjék   be   az   életenergia   óriási   áramába   és hagyja. különösen azok számára. a szaglási és az érintési hallucinációs formákra (59).   Most   aztán   szinte   elragadja   az   embert   a   tünet.   hogy   saját   energiái   szabadon   áramoljanak. Mivel a kényszerképzetek esetében legtöbbször az ember árnyékának megvalósulásáról van szó. úgyhogy most csak   egy   robbanásos   effektussal   tudott   a   tudatosság   fényébe felnyomulni.   szabad   akaratukból   szenteljenek   neki   figyelmet   és   világok közötti vándorrá váljanak.   illetve   gátolt visszafogottság   ideje   lejárt.   sötét   oldala. A   delíriumok   esetében   még   nyilvánvalóbb   ez   az   összefüggés.   akkor   az egyrészt azt mutatja.   semhogy   kinyitaná   a   száját. amit a páciensek a maguk polgári életében nem ismernek. nyilvánvaló az is.   Ez   az.   sötét   oldalát   képviselik. amit   rajta   kívül   senki   sem   tud   érzékelni.   amelyekben   a   hangok   egyre   jobban felerõsödnek   és   egyre   gyötrõbbé   válnak.   és   a   régóta felduzzasztott áram locsogással vezetõdik el.   és ebbõl   a   szempontból   nagyon   is   értelmesek.   amiért   is   a   pszichiátria   az   effélét mint lényegileg idegent írja le.   ám összegzisztenciáját   véve   nem. A delíriumban mindaz testet ölt. Az optikai hallucinációban szenvedõ beteg lát valamit. hogy a beteg ezeket az energiákat olyan régóta tartja   teljes   kontroll   alatt.   A   másik. Az olyan tüneteknél.   Itt   a legsötétebb   árnyék   nyomul   fel.   nem   emlékszik   rá)   gyakran   napvilágra   kerül   a   dolog felszólító jellege.   Másrészt   kiderül.   és   a   csúcspontot   elérve megfosztják a beteget a tudatától.   hogy   azok   csak   erõszakosan   tudnak érvényt   szerezni   maguknak. Az. amelyek a normális éber tudat elõl el vannak zárva. Ettõl azonban nem válik idegenné. hogy útra keljen és új területekre. Ez az õ árnyéka. A   téveszmeszerû   jelenségek   már   egy   másik   világban   szerzett tapasztalatok. Most kényszeresen arra hajtja valami. elismerje és integrálja õket.zónáját. A betegség az új tudatossági szintekre.

  hogy   az   ember szabad   akaratából   adja   át   magát   a   roham   által   kikényszerített iránynak. hogy másokkal (más hatalmakkal) szemben odaadást tanúsítsak? 7. EI tudom­e képzelni. annak ellenére. Az energiák áramlását és robbanását lehetõvé tevõ intenzív nemi élet terápia az epilepsziások számára. tudatosan utazzon oda­vissza a világok közötti határokon.   az   allopátiás   szempontok szerint bolondságnak tûnik. a valóság többi síkjára.   A   nagy   görcsrohamok megelõzésének az is egy lehetséges módja. és bízza rá magát az élet erõs áramlatára. A   betegségnek   azonban   az   a   legjelentõsebb   üzenete. lanul el tudom­e engedni magam? 4. hogy itt a fókusz áz altestben és   nem   a   fejben   van.   Az orgazmusban is az egész testen és hullániformában 227 sülnek ki az energiák.fantáziavilágra. Hogyan tudnék önként teret adni a bennem lévõ árnyéknak? 6.   és   a   fejük   síkjára   tolják   át   a történéseket.   Milyen   a   kapcsolatom   a   szokásos   idõ­   és   térérzékelésen   túli transzcendentális viGággal? e.   Milyen   nagy.   és   bizonyos   szempontból   hasonlítanak   is   egymásra.   A rohamokon kívül milyen lehetõséget teremtek arra. hogy összetorlódott energiáim levezetõdjenek? 3.ség egy lelki gátszakadásra? Cátlásta­ .   ami   az   elsõ   pillantásra. többnyire piszkosnak megélt szinten nem me­   rik a betegek az összes energiájukat   szabadon   engedni.   Az   epilepsziás   betegek   pszichoterápiájából kiderül. ugyanis ez a sík tisztának tûnik a szemükben.   ellentétes   áramlatok   ütköznek   a   lelkemben?   2. Egy   teljesen   átélt   orgazmus   és   a   roham   között   is   megvannak   a párhuzamok. Sok   olyasmi   van.   Az   alsó. Képes vagyok­e rá. Hol lenne nálam szük.   hogy   az   energiák   lentrõl   felfelé   tolódtak   el. hogy tudatosan járkáljak oda­vissza a világok közötti határokon? 228 . köztük az árnyékbirodalomba.   sõt   még   a   más   szellemi   dimenziókkal   érintkezõ médiumok nyitottságára is utal. A légzésterápiás ülés a roham homeopátiás (hasonló) képét idézi elõ. hogy az ember még a roham elõtt kis adagokban lecsapolja a lelki és testi világában bennszorult energiákat. behozva ezeket a beteg számára jelzett feladatok körébe.   Milyen   jeleket   kaptam   más   síkok   létezésérõl   és   hagytam   õket figyelmen kívül? 5. Kérdések 1. Nagyon jól   bevált   az   intenzív   légzésterápia. ám a gyakorlatban igen sokat segít.

 Az embert perceken   belül   a   fulladás. Az itt uralkodó szûkösség következtében a nyak.  Mivel   mindig   akkor   lép   fel   a   fullasztó   érzés. A   nyak   tehát   nagyon   is   az   ember   megölésére   predesztinált   hely. alulról felfelé a test visszajelzései futnak vissza a központhoz.   napokon   belül   a   szomjan   halás.   amikor  nyakon   ragadják. A legszûkebb helyen találkozik itt három központi összekötõ út: a légcsõ. a félelem ' természetes otthona a nyak. A régió alapvetõ feladata a kifelé irányuló kommunikáció a hang útján és a befelé tartó kommunikáció   a   légcsõ  útján. ezért nem is nagyon csodálkozhatunk azon. Ha a torkot mint a fej és   a   test   közötti   három   alapvetõ   kapcsolatot   meghatározó   járatot félelem szorongatja. illetve a torok. a táplálék és a fej parancsai érkeznek.   amikor   a helyzet szorongatóvá válik. ha   megengedjük   valakinek. a nyelõcsõ és a gerincvelõ. vagy éppen a tarkója bizsereg.   a   keleti   országokban   karddal metszették   el   a   torkát. amelyen minden fontos dolognak  át kell haladnia.   A   kezdetben   már   minden   benne   rejlik.   a születés alkalmával mindenki egyszerre találkozik a szûkösséggel és a szorongással.  A   gerincvelõ   idegei   mindkét   irányba közlekednek. Ha valami baj van a nyakunkkal. Másrészt viszont a bizalom jele. hasonlóképpen   ahhoz. a gerincvelõ esetében pedig központi bénulás okozhatja pusztulását.  akkor   az   azonnal   veszélyes   helyzetbe   kerül.   hogy   karját   szeretettel   a   nyakunk   köré . Következésképpen ezeknek   az   összeköttetéseknek   az   ellenõrzése   e   régió   egyik   lényeges feIadata.   Ha   valaki   a másik  torkának   ugrik. Felülrõl lefelé a belélegzett levegõ.  ha szorul a   hurok.   ám   a   legtöbb   közülük elõszeretettel   választotta   a   nyakat   az   esemény   színteréül. latinul: angustus­ ból   =   szûk)   és   különösen   a   halálfélelemmel.  és ellenfeleiken elõszeretettel alkalmazzák az izzasztó "nyakfogást".   ' Angliában   felakasztották   az   elítéltet. Franciaországban a guillotine­nal végrehaj229 tott   tökéletes   gépi   megoldást   alkalmazták   a   nyak   elmetszésére. Ezért   aztán   túlságosan   is   érthetõ. akkor az éppen ezért fenyegetõ vagy legalábbis terhes a számunkra.   A   döntõen   a   gégefõ   által   meghatározott   hang   is   a közvetítéssel és a kommunikációval van kapcsolatban.   kosok elõszeretettel használnak sálat vagy a puszta kezüket a fojtogatáshoz. az több szempontból is életveszélyes. V.   A   gyil­   . A nyak A   nyak   mint   összekötõ   kapocs   a   fej   és   a   test   között   kifejezetten érzékeny régió.   Az   élet   kezdetén.   minta   magban   a felnõttfa. olyan szûk járat.   egymástól   egészen   eltérõ   társadalmak   a   kivégzés Iegkülönbözõbb   módszereit   fejlesztették   ki.   heteken belül pedig az éhhalál (60) veszélye fenyegeti. illetve a torok közeli kapcsolatban áll a szorongással (= németül: Angst. akkor nagyon hamar  nyakig   merülhetünk   a  tartozásokba   és   a   kátyúba.   hogy   az   embernek   a   torkát szorongatja a halálfélelem. hogy a szorongás az ember alapvetó tapasztalata volt és marad.   nyugaton   pedig   bárddal. Ha uzsorás ül a nyakunkon.   A legkülönfélébb.  Már   a   gyerekek   is engedelmeskednek ennek a szabálynak.

fonja. Átvitt   értelemben   is   megbízhatunk   valakiben   annyira.  és nincs is sok haszna sem a világból. Áldozattá teszi magát. az axis körül fordul   el.   mert   olyan rossz a világ.   Meghatározza   a   fej   irányát   s   ezzel   a szemlélõdés   területét   is. Ilyenkor a nyaknak kell viselnie a lelógó fej terhét. Aki valódi alázattal hever az .   mint   a  torkosság. felemelt   fejjel   nézzen   szembe   az   élettel. hogy egyenesen. A várt tarkóütések így nem is maradnak el.   A   nyak   tartása megegyezik a fej tartásával.   Úgy   vélik. ami az élettõl megadatik a számára. Aki túl torkos.   Ahogy   titáni   névrokona. Aki alázattal 2 várja.   mégpedig   a tulajdonba vételé és a birtoklásé. sem az  életbõl. )ellegzetesen ördögi körrõl van szó. mint amennyi megilletné.   azt   a legszûkebb térben préselik össze. úgy tartja a legfelsõ nyakcsigolya fejünk gömbjét és vele a mi világunkat. a garatot. annak nem kell ebbe   a   tartásba   kényszerítenie   a   nyakát.   A   nyak   merevsége   így alkalmazkodóképes mozgékonysággá lágyul. arnely még az ízlelés élvezetét is felülmúlja. Aki telhetetlen. és elrejtik a világ elõl. Ha megfigyeljük az embereket mohó evés közben. hogy a lehetõ legrövidebb idõ alatt a lehetõ legtöbbet akarják lenyelni.   azért   lógatják   a   fejüket. és úgyis csak nehézségeket tartogat a számukra.  A   közmondásosan   merev bikanyakkal   ki   lehet   húzni   a   szekeret   a   kátyúból.   hogy legféltettebb   titkainkba   is   beavatjuk. Tévedhetetlenül.   amely   így   a   világ   tengelyévé   válik. amit   érdemes   volna   bekebelezni.   Késõbb   nem   fog  kötelet hurkolni a nyakunk köré. s ez a tarkó izmai számára hosszú távon túlterhelést   jelent. az nem sokat lát belõle. és ennek jeléül a megfelelõ tartásban kínálja fel érzékeny tarkóját.  Biztosak vagyunk abban. és így egyúttal hátbatámadás is ­ azaz sportszerûtlen és visszataszító. A   tarkó   vagy   nyakszirt   további   jelentésréteggel   gazdagítja   az eddigieket. hogy nem fogja  kitekerni a nyakunkat.   A   tarkón   ütés   azért   olyan   veszélyes. Ráadásul hátulról jön. Az atlas közben a második nyakcsigolya.   és   ezzel   még   biztosabban kikényszerítik a következõ nyakra ütést. Semmit sem várnak az  élettõl.   Az   olyan   kifejezések. és a torkot kapcsolatba hozzák a birtoklással és a vágygyal. ha valaki   már   a  tarkójában   érzi   a   félelmet. mert az érintettek az egészet kivetítve   élik   át.   A   következmény   a  merev  nyak   (makacsság). Aki lógó fejjel járja a világot.   A   nyakas  ember   a földhöz ragadt erõ jelképe. Minden csapás   után   még   jobban   lekonyul   a   fejük. A   nyak   mindezeken   túl   a   dolgok   átlátása   és   a   szellemi   horizont szempontjából   is   fontos.   ami egyúttal kísérlet is arra. hogy az ember felvértezze magát a fenyegetõ tarkóütésekkel szemben. hogy feloldódjanak ebbõl a merev tartásból. gyakran az a benyomásunk támad. Ilyen tekintetben fõleg jelképes értelem Iakozik benne. az szenvedélyesen többre vágyik. az mindent magába akar habzsolni. s vele a bekebelezés  és a birtoklás területét.   Atlasz   tartja   a földgolyót. Az érintettek egyúttal elrejtik nyakuk elülsõ részét.  errõl   a tapasztalatról szólnak. Ha valakibõl hiányzik a bátorság ahhoz. Azt kell megtanulniuk. ezért különösen veszélyes. intellektuális kételyek nélkül   járja   az   útját   a   saját   erejébõl   és   a   vele   járó   makacsság segítségével. Õsi erõvel rendelkezõ hely.   Amit   mégis   birtokolnak.   mert   éppen   a szimbolikus erõ he230 lyére irányul. A   szorongás   mellett   a   torokban   uralkodik   a   vágy   is.   akkor   nem   csupán   átvitt értelemben  lógatja a fejét  (vagy az orrát). és a Ievertséget alázattá változtassák. A nyelés sok ember számára olyan kielégülést jelent.

  de legalábbis megszûnik csapásokat mérni rá. Ha azonban balra fordítjuk a fejünket.   annak   nem   kell   fizikai dölyfösséggel   igazolnia   szuvereni­   .   annak   végül   a   világ   fog   a   lába   elõtt   heverni.   Azt   kell   megtanul­   . Ezáltal hangsúlyossá vá231 lik az áll. Az ilyen ember egész lényével azt a várakozást fejezi ki. és így a világ jobb oldala felé nyitunk. Még tisztábban jelentkeznek ezek   a   tünetek  ferde   nyak  (torticollis)   során:   ebben   az   esetben   a valóság egyik fele teljesen el van zárva.  Felnõtt   a  világhoz.   ha alázatosan fölemelték teki ntetü ket. azt a fej oldalra billentése is jelzi. aki  nem lát tovább az orránál. amint   a   bal   ­   a   nõi   ­   oldal   felé   történõ   nyitáskor   automatikusan lágyabb. odaadóbb hangulat kezd el uralkodni rajtunk.   míg   a   másik   annál jobban   feltárul   elõtte. hogy a többiek engedelmeskedjenek neki.   hogy   ezentúl tudatosan   forduljunk   az   elõnyben   részcsített   oldal   felé. sára is.   illetve   azt   a   hangulatot   is. akkor hangulatunk a férfi pólusnak megfelelõen keményebbé és határozottabbá válik.   ni. Ha valaki állandóan az egyik oldalra fordítva tartja a fejét.   Ehhez   a kísérlethez   csak   saját   magunkat   kell   megfigyelnünk.   és   nem   azzal   fog   kísérletezni.   tását   saját   maga   és   a   világ elõtt.  vagyis elõretolt állal hátraveti a fejét. hogy átvitt  értelemben is  áttekintést nyerjünk. akkor   az   egyik   oldalt   elzárja   a   tekintete   elõl.   Aki   a   szó legmélyebb   értelmében   legyõzte   a   világot.   Egy   egyszerû   kísérlet   igazolja.  és a gõg helyett valódi. A megoldás (megváltás) útja ilyenkor   is   az   állandóan   szemlélt   póluson   keresztül   vezet.   amely   az   emberben   az   idõk folyamán lerakódott. 232 1.   és   olyan sokáig   nyugtassuk   rajta   a   pillantásunkat. hogy a valóságnak melyik részét kerüli és melyiket   részesíti   elõnyben. az akarat szimbóluma. Régen a nemesek   magas   lóról   és   az   ennek   megfelelõ   gõggel   szemlélték alattvalóikat.   A   külsõ odafordulásnak   mindenesetre   belsõvé. Ennek a hibás tartásnak a megszüntetéséhez azt kell megtanulni. Az   ellentétes   pozíció   az. Ha az ember egy kissé oldalra billenti a fejét. ahogy a dölyfös ember kívánja. Hogy mennyire "kéz a kézben jár" test és lélek.   a   szemléletnek   pedig   lényegét   illetõen mélyebbé kell válnia. Mindennek úgy kell történ­ ' nie. pöffeszkedve tolja elõre a nyakát. akkor ez nagyon pontosan kifejezi.  Ennek megfelelõen   felülrõl   szemléli   a   Iábai   elõtt   heverõ   világot.   Azok   pedig   nemritkán  golyvát  pillantottak   meg.   hogy   a   fej jobbra   billentése   a   bal   oldalt   nyitja   meg   és   viszont.   amíg   képesek   nem   leszünk elfogadni   és   felismerni   a   lényegét   és   ezzel   éretté   nem   válunk   a valóság másik felének elfogadá­.   hogy   érezzük. A hang ­ a hangulat barométere A hang a megjelenített tartalom mellett mindig kifejezi a mindenkori hangulatot. Cyakorlatilag szinte mindenki figyelembe veszi a hangfekvés jelentését és értelmét is .élet   lába   eIé.   hogy fárasztó   és   erõltetett   tartásával   egy   kissé   nagyobbnak   tüntesse   fel magát. A gége . belsõ   erõn   nyugvó   bátorságot   fejlesszünk   ki   magunkban.   ha   valaki  fenn   hordja   az   orrát.

 és a legszívesebben nem hallana.   hogy   nem   találnak   rá   teljes   (hang)erejükre.   hogy   az   ember   nem használja   ki   rezonanciaterét.   nincs   elég   tere   a rezonanciára.   A reszketõ   hangban   szintén   ott   vibrál   a   szorongás.   A   "reszelõs"   hangban   a   beszéd impulzusa mellett egyúttal a vele szembeni ellenállás is érezhetõ.   ami tünetként együtt jár a legtöbb gégemegbetegedéssel.­ még ha különben álmában sem gondolna erre (61 ) ­.   az   utóbbi   alig   fordul   elõ. a gyulladástól a bénuláson   át   a   tumorig. Idejekorán jelzi.   az   nem   csupán   a   politikában   jelenti   a   jog hiányát. az a hatalom­   és   jogvesztés   be   nem   ismert   helyzetére   utal.   Ezért   nem   olyan   nehéz ezen a téren magyarázatokat adni. ha meghûlt.   hogy   szorong   a   saját   erejétõl   és   hatásától.   anélkül   hogy   tényleg   szívébõl elordítaná magát. A tanárok és az énekesek gyakran szenvednek rekedtségtõl.   és   nem   volt   lehetõségük   saját   erejük kibontakoztatására és az erõteljesebb önkifejezésre.   ha   tulajdonosa   a körülményekhez   képest   túl   sokat   beszélt. és ezzel egyrészt   azt   jelzik.   E   mögött   azonban alighanem mindig valamilyen lelki szorongatottság húzódik meg. A   rekedt   hang   oka   a   hangszalagok   ingerlése   és   a   be   nem   vallott ingerült hangulat.   és   ilyen   szempontból   õszintébb. Utalhat ez arra például. látna és szagolna semmit.   amelyek   kifejezésre   jutnak   általa.   finom   felépítésû   termethez.   Míg   az   elõbbi   eset viszonylag   gyakori.   ám   bizonyos pillanatokban   a   belsõ   mozgalmasság   és   elfogódottság   is   okozhatja   a hang   remegését. akik túl korán kényszerültek arra.   Ha   a   test   nem   ad   teret   a rezonanciára. ha nem illik a testalkathoz. az gyorsan bereked. mivel az i lyesm i megszokott dolog.  aki   nem   mer   élni   a   lehetõségeivel. hogy megremegtesse a   testét.   Hogy   valaki  nem   hallathatja   a   hangját  vagy nincs   a   szavainak   súlya. Aki például akkor sem mond le a beszédrõl. Az   edzett   hang   csak   akkor   válik   rekedtté. illetve   távolságot   tart   a   testiségtõl. mindenesetre nem a 233 szívbõl   vagy   a   hasból   jön.   A   halk susogás éppúgy nem illik a robusztus testhez. hogy a hang a fej és a nyak környékérõl ered. annál kevésbé hangzik hihetõen. hanem minden oldairól bezárkózna.   hogy   túlságosan   igénybe   veszik   a   hangjukat. másrészt   pedig   azt.   amely   olyan megszeppent emberek sajátja. hogy a hang a hallgatóság körében rezonanciára talál­e. A   rekedtség   hangadási   képtelenséghez   (afónia)   is   vezethet.   és   nem képes kihasználni õket.   hogy   nincs   meg   az   összhang. Minél rekedtebb és krákogóbb.   Tulajdonosa   tehát   nem   adja   át   egész személyiségét   a   megnyilvánulásaihoz. mint a mély. Ha valakinek a hangja teljesen felmondja a szolgálatot. A hang akkor válik tünetté. A rekedtség azt jelzi.   A   gyenge   testben   a hangnak   ahhoz.   Ez gyakran   odáig   fajulhat.   A   külsõ   megjelenéssel ellentétesen   teli   van   szorongással.   hiányzik   belõle   az   önbizalom. Tulajdonképpen torkig van mindennel. A   tekintélyes   testbõl   nyöszörögve   elõtörõ   csipogó   hang   olyan tulajdonosról  árulkodik. hogy a hang tulajdonosa állandóan   a   kiabálás   határán   áll.   Ám   az   is   nagyon   jól   elképzelhetõ. mint   azok   a   tartalmak. erõteljes hang   a   gyenge. hogy meghunyászkodjanak.   Közeli   rokona   ennek   a   fakó   hang.   és   a   hangja   ezért   nem   zeng   annyira.   Egyértelmû.   A   fizikai szûkösségrõl   látványosan   tanúskodhat   a   golyva   is.   hogy   mély   és   erõteljes   lehessen. amikor a szervi funkciókat   vagy   tüneteket   kívánja   értelmezni. A rekedt hang a túlságos ingerültség állapotáról árulkodik. kétséges.   hogy   a   feloldatlan   hangulati   görcsök   a . Nem engedi meg a hangjának. amenynyire zenghetne.

 hogy valamikor azzá is válik. "a lélek torkolatán keresztül sikerülhet megindítani a valódi hangoltságot.   homályos   beszéd.   Cyakran   a   fej   felemelésételõsegítõ légzõgyakorlatok teszik lehetõvé az érintett számára. az nemcsak a környezetét fárasztja ki hosszú távon.   akik   már   több   ilyen mûtéten   is   átestek.   és   szorongás   akadályozza   hangosabb kinyilvánításukat. Aki   kifejezés   és   nyomaték   nélkül   beszél. Rekedtség esetén a feladat nyilvánvalóán az. és így örökre rejtve   marad   elõle   a   valódi   szelídség. hogy mögötte báránybõrbe bújt farkas rejtõzik. hogy  õszinte­e. 234 Aki   elmosódott   hangon.   a   gondolatok   zavarosságáról   is árulkodik. lelki síkon pedig elmélyüléshez vezet.   tagolatlanul   beszél. amely szinte minden nyomatékot nélkülöz.   annak valójában a szelídség elsajátítása a feladata. hogy nem õszinte vagy nem egészen szívbõl jövõ. fennáll a veszély.   mint   valaha.   Ha   viszont   felfedezte   és elfogadta   lényének   farkastermészetû   részét   is.   akkor   a   kényszerû szelídségbõl   oldott   õszinteség   lesz. hogy sokkal több és   egész   más   is   rejlik   benne.   A   bajok   sebészi   megoldása   azonban   nem   igazán sikeres   ­   tanúskodnak   errõl   azok   az   énekesek.   biztos   és világos ahhoz. hogy mondanivalója nem is beszéd. valamint a gyanú. és én sem bántalak".   amelyeket   olyan érthetetlenül   enged   szabadjára?   Az   elmosódott.   kiaknázva lehetõségei   teljességét. a hang   hangosabban   és   teltebben   zenghet.   Ha nem érti meg a környezete. biztos és világos hangon tárja a világ elé. Cyakran túlharsog minden gyengédebb rezdülést. akkor felmerül a kérdés. Máskülönben megmarad báránybõrbe bújt farkasnak. Csak így lehet esélye az õszlnteségre. A hangsúlyos szelídséget tapasztalva hamar felvetõdik a kérdés. A lélegzet  áramán. A halk   hangszín   feladatot   és   lehetõséget   jelent   a   számára. SzelídségérõI esetleg el kell ismernie. és érdekli­e õt igazán. Hasonlóan áll a dolog a sírós vagy a nyöszörgõ hanggal. illetve a nyöszörgés panaszos mellékzöngéjébõl. A   susogó   minden   elsuttogott   szava   mellékjelentést   tartalmaz:   "ne bánts. hogy megértsék.   csak   locsogás. A beszélõrõl könnyen kiderülhet. Az állandóan hangosan zengõ hang is tünetté válik.   Álláspontja   nem   elég   határozott. akkor ez érezhetõ az összeszorított torokkal való suttogás hangszínébõl. Ha azonban a gyakorlás kedvéért feloldódik a báránylétben. hanem õ maga is 235 . vajon õ akarja­e egyáltalán. amelyben   a   szavak   egymásba   folynak. amit mond. ami testi szinten kímélethez és pihenéshez.   Amíg   továbbra   is   báránynak   mutatja magát.   amely   megfelelõen   ki   is fejezõdhet: leheletfinoman és lágyan ­ vagy üvöltve. hogy ebbõl a tel essé bõl merítsen.   mégsem   sikerült   megtörniük   hangszalagjaik ellenállását. akkor észre fogja venni.hangszalagokon képzõdõ csomók formájában csapódnak le.   hogy megtalálja önmagát. Ha mégis van   súlyuk   a   szavaknak. hogy határozott. gátlásos hang.   azt   nehéz   megérteni. ezért azok már nem   zárnak   rendesen. Vajon saját   maga   számára   világosak­e   azok   a   gondolatok.   és   az   erõtõl   meg   a kifejezõerõtõl   való   félelem   elõl   szelíd   gyengédségbe   menekül. Az elmosódott hanghoz hasonló jelzést ad a bizonytalan. hogy legyünk halkabbak és tanuljunk meg hallgatni. Aki mindig ágyúdörgéshez hasonló hanggal remegteti meg a falakat.     Szervezetük   újra   és   újra   szinte   ugyanazon   a   helyen kötötte meg a problémák csomóit. Ha viszont a görcs már felszakadt.

  abban   van   egy leheletnyi a veszélybõl és az összeesküvésbõl. hogy lelkük legmélyén   is   megérzik   azt. hogy (ami a hangot illeti) szabadon  és nyíltan közeledjünk minden hangulathoz.   hogy   megtaláljuk   hozzá   a   hangot. át kell élni. Ha a hang olyan érdes. mint a reszelõ. Günter Grass A bádogdob címû regényének dobosa lehetne ennek   a   fajtának   a   prototípusa. akiknek gégéjét állandóan füst ingerli.   világos   szavak jelentik. Kérdések 1. a sziszegõ hangnak ez is   a   sajátja. gyakran tûnnek ki ezzel a hangfekvéssel. A   notórius   harsány   hangulatúak   is   a   saját   hangos   vagy   kotnyeles. Csábítás hallik ki.   Ha   valakinek   sziszegve   mondunk   valamit. Ha egyszer annyira belemerülnek a jókedvbe és a vidámságba.   hanem   valami   csábító   felhang   is belejátszik.   akkor   éles hangjával apró cserepekké tör minden üveget. amit a beszéd tartalmával valószínûleg nem volna olyan könnyû elérni.   és nyitottabbak lehetnek az új helyzetek új hangulataira.   és   már   a harcias   dobolás   segítségével   sem   képes   érvényesülni.   elõ   kell   segíteni   megnyilvánulásukat.   akkor   ezután   engedhetnek   belõle. Mintha valaki az agresszióját köpné ki. hogy tulajdonosa kicsapongóan élt és szeretett.   rnindig   a   pillanathoz   illõ hangoltságra van szükség. Az embernek az a próbálkozása rejlik e mögött.   ami   õt   elfojtja.   azzal   a   mély jelképességgel. hogy jól fejezze ki magát. A   sziszegõ   hang   kígyótermészetrõl   árulkodik.   Nem   lenne­e   helyesebb.   Az   ellenpólust   a   nyíltan   kimondott. feltûnõ szimbolikája miatt mégis rendkívüli ellenszenv övezi.   Ha   minden   kötél   szakad. A   köpködõ   beszéd   nem   annyira   a   hang.   ha   e   helyett   a   gyerekes   köpködés helyett   az   érintettek   a   szükséges   erõt   és   nyomatékot   beszédük tartalmában fejeznék ki? Ahhoz. helyesebben érint meg a durva hangból is. Az éles. Az érdes hang arra utal. A   fojtott   hang   színezetében   az   van   benne. A megoldást a belsõ ellenállások felismerése jelenti.   amit   változataiban   érzéke=   lünk   ­ ahhoz. ám ez inkább azt sugallja.   hogy   összhangban   legyünk   a   hangunkkal.   mint   inkább   a   kifejezés problémája.   hanem   bizonyos   ellenállásba ütköznek beszéd közben. mint a düh vagy a harag.   A   nyomott   hangban   végül   is   mindig   valamilyen   lelki szorongattatás jut kifejezésre. amelyek nem riadnak vissza a nyilvánosságtól. hogy az embernek nem csúsznak   ki   simán   a   dolgok   a   száján. A dohányosok. Ebbe nemcsak   a   kétágú   nyelv   álnoksága.   A  hangulat   olyasmi.   elkerülhetetlenül foglalkozni kell a hangszínben megjelenõ érzelmi síkokkal. metszõ hanggal figyelmet és figyelmességet kényszerítünk ki magunk iránt. mulatságosan vidám hangoltságukon át találhatnak rá a megoldásra.   A visszafojtott könnyek éppúgy megjelenhetnek benne. amely a bibliai idõk óta tapad ehhez a hüllõhöz. ami egyébként nem egykönnyen sikerülne neki.lehangolódik. Ezzel együtt viszont 236 eljut hallgatóságához.   Csak   így   van   esély arra. akkor beszéd közben az erõfeszítés hallhatóvá is válik.   Nincs­e   baj   a   hangommal?   (Illik   a   megjelenésemhez?   A foglalkozásomhoz? A társadalmi helyzetemhez?) . Bár tulajdonképpen ártalmatlan tünet.

 Az L­tiroxin és a még hatékonyabb   trijód­tironin   nagyrészt   jódból   áll.   hanem   leragad   a megszólalás   elõtti   helyzetben. vagy   nyitott vagyok a pillanatra? 7. a pajzsmirigy két lebenye a légcsõ két oldalán helyezkednek el.   amely   vékony   testét   kevéssel   a   pajzsporc alá. )obb. Ezek az anyagok hosszabb távon  és tartósabban fokozzák a vitalitást. 2. míg a szárnyai. Egy mexikói gyíkfajta.   a   pajzsmirigy   pajzsot   alkot.   Ha   valaki állandóan köhécsel. Megbízhatom­e a hangomban.   A   vérnyomással   és   a   szívritmussal öszszefüggõ   keringés   mellett   serkentik   a   légzést   és   a   bélfunkciót. és fokozódik a gondolkodás gyorsasága. a gége fölé helyezi. Franz Alexander rámutat. A   pajzsmirigy   ezenkívül   döntõ   szerepet   játszik   a   növekedési folyamatokban is. 2. ha a fenyegetõen bíráló krákogásból is nyílt. az idegek teljesítménye és az izomzat ingerelhetõsége ­ miközben csökken a reakcióidõ. és kritikára is utal. mind a külvilág számára terhessé   válni. Elõtérbe tolakszik­e a hangom.   A   krákogás   a   légutak   megtisztításának   kísérlete. Az élõlények   csak   a   kétéltûek   fejlõdési   fokától   kezdve   rendelkeznek pajzsmiriggyel.   és   anyagcsere­ serkentõ  szerepe van.   mint   ahogy   nõ   az alapanyagcsere. mielõtt   mondana   valamit   az   ember.   A   szó   szoros   értelmében   nem   jut   szóhoz. az axolotl esetében a tiroxin . szabadon beszélek? Eljutok­e általa a megszólítottakhoz? 4. Felada­.   amely   a   beszéd   elkezdésére   figyelmeztet. növekszik az éberség. Ebben   az   esetben   azt   kell   megtanulni.   ha állandóan fellép. amelyre nem kerül sor. vagy inkább elrejtõzik? Megfelel­ e az élettel szemben támasztott valós igényemnek? 3. A pajzsm i rigy Ahogy   a   neve   is   elárulja. ta olyan anyagcserehormon termelése.   hogyan   érjük   el.   Leginkább pillangóhoz   hasonlítható. amit mondok? A krákogás mint tünet A   krákogás   természetesen   csak   akkor   számít   betegségnek. hatásukra   a   hõmérséklet   éppúgy   emelkedik. Leragadok­e bizonyos hangulatoknál a hangommal. Képes vagyok­e vita esetén megvédeni az álláspontomat? 5.   szavainknak   pedig   súlya legyen. amely kétféle formában fordul eIõ. Miféle üzenetet közvetít a hangom azon túl. Olyan emberrõl van 237 tehát   szó.   de   már   a   kezdet   kezdetén elakad. hogy a fejlõdés folyamán a pajzsmirigy tette lehetõvé a vízbõl a szárazföldre való kilépést. hogy az illetõ személy ezt formába öntené. anélkül.   A   köhécselés   és   krákogás   a figyelemfelkeltést is szolgálja. Milyen alapvetõ érzelmet fejez ki a hangom? Megfelel­e lelkem egészének? 6. és elkezd mind számunkra.   Ezért   honosodhatott   meg   olyan jelzésként. mint a mellékvesék gyorsan ható hormonjai. tartalmi kritika lesz. akkor olyan hozzászólást jelent be.   hogy meghallgatásra   és   figyelemre   találjunk. az adrenalin   és   noradrenalin.   aki   szeretne   mondani   valamit.

 hogy az érintett személy nem vallja be magának a megnövekedett üzemanyagigényt.   ez   az   egyetlen anyag.   akárcsak   pajzsmirigy­alulmûködés esetén. olyan környezetben élnek. amely túI kevés energiát és változatosságot kínál   nekik. illetve az elégtelen mûködés. hogy hiánya esetén kretenizmus vagy mixödéma alakulhat ki. Még az éhség is megszûnik.   A   fejlõdés   szakaszában   a   tiroxin   és   a   hipofízis   növekedési hormonjához hasonló hatást fejt ki. Elégtelen mûködés esetén a golyva szintén a megnövekedett üzemanyag­ szükségletet jelzi. valamint az   anyagcsere   megváltozása   nélküli   golyvaképzõdés. és például messzi hegységek 238 csúcsaira vándorolnak. a problémák is három nagy csoportra oszthatók fel: ezek a túlzott. 239 hogy a pajzsmirigy golyvaszerû kialakulása ellenére sem tudnak eleget tenni   testük   energetikai   igényeinek. amelybõl képes hormonjait elõállítani. A golyva a leggyakrabban a jódhiányos táplálkozásra vezethetõ vissza.  és az  érintett személy visszamarad a szellemi fejlõdés terén. de hiába.   A   mirigymûködés . A   pajzsmirigyhormonoknak   az   emberi   érésben   játszott   szerepérõl tanúskodik.   A   test   a   hormontermelõ   szerv   megnagyobbításával   utal arra. Miként a golyvák három fajtája.   Az   energia.kísérleti   adagolása   kopoltyúlégzésrõl   a   tüdõlégzésre   való   átállást eredményezi.   A   golyva   az   ebbõl   fakadó   éhségrõl   árulkodik. A golyva Ha   megnagyobbodott   a   jódtartalmú   serkentõanyagokat   termelõ   szerv. akik többnyire meghatározott hagyományokhoz ragaszkodnak.   úgyhogy   az   állatok   víziállatokból   szárazföldiekké változnak   át. akkor   abból   kell   kiindulni.   Brown   a   pajzsmirigyet   "a   teremtés   mirigyének" nevezte. Az érintettek. mivel hiányzik az energia ahhoz.   W.   hogy   megnövekedett   az   "üzemanyag­ szükséglet".   mégsem   híznak   meg. melynek során elakad a szellemi és a testi fejlõdés. energetikai szempontból már semmi sem történik az életükben. A pajzsmirigy túlmûködése esetén az érintett személyek az anyagcsere iránti éhséget valódi farkasétvágy formájában érzékelik. hogy a termelõhely folyamatos kihasználása ellenére sem fedezhetõ a szükséglet.   mert   testük   azonnal   elégeti   az anyagot. A pajzsmirigy a tengerhez való viszonyt mindmáig fenntartja a jód   általmely   nagyrészt   a   tengerben   fordul   elõ   ­. Ha az emberek túlságosan eltávolodnak a tengertõl. Szünet nélkül képesek   enni. akkor könnyen támad pajzsmirigyproblémájuk.   Egyre   csak   halmoznák   a készleteket. hogy kezdjenek valamit a táplálékkal. A pajzsmirigy golyvás megnagyobbodása által végül is sikerül minden jódatom kihasználásával fedezni az anyagcsere­szükségletet. A helyzet annyiban súlyosabb. Fogyásuk arról árulkodik.   A hormonhiány   talaján   alakul   ki.   I.  és csak azután a hozzá szükséges anyagra.   az   aktivitás   és   a   váltás   éhsége   van   a háttérben. A betegek lustábbak és kövérebbek Iesznek. A végtagok hosszú csontjainak a növésben szerepet játszó végei például csak lassanként záródnak le.   Ez   a   nagyobb   anyagcsere   iránti   éhség   elõször   a   csere energiájára vonatkozik.

  A   jódhiányos   táplálkozás   olyan mértékû   növekedésre   ösztönzi   a   pajzsmirigyet. csakhogy ez esetben az illetõ mindent bekebelez és elrejt a külvilág elõl.   és   nem   fektettek különösebb   súlyt   szellemi   horizontjuk   kiszélesítésére   vagy   éppen életmódjuk megváltoztatására. amijük van. A telt golyva a pelikán nyakához hasonlóan a teli pénzeszsákot és a gazdag termést szimbolizálta.   saját földjükbõl  élõ  emberekrõl volt szó. 240 Kétségtelen.   A   témakör   alapjában   véve   természetesen   hasonló. robusztus benyomása.   A   megragadás   és   a   felhalmozás ilyen be nem vallott módja akadályozhatja a légzést s vele együtt az anyagcserét   és   a   kommunikációt   is.   Ha   valakinek  dagadt   a   nyaka. hogy mennyire fájdalmas és szorongó a dolgok további elnyelése. Ha a keletkezõ golyva kifelé növekszik. A   mohóság   témája   itt   még   mélyebbre   szorul   a   tudattalanba. .   ezzel   egyidejûleg történõ   nyitás   is   hozott   egy   kis   mozgalmasságot   a   paraszti   vidékek eredeti   elzártságába   és   változatosságot   nélkülözõ   egyhangúságába.   szigorúan   betartották   a részben   a   középkorig   visszanyúló   hagyományaikat. egészen a merevnyakúságig.   szempontjából. Ez kifelé ugyan jobb benyomást tesz.   A   német   parasztasszony   a dirndlihez magától értetõdõen díszes golyvakötõt viselt. Az  érintettek "kiteszik az ablakba".   akik   szilárdan   megálltak   a   lábukon.  akkor   ezzel   a bekebelezés   és   a   birtoklás   té­     máját   hangsúlyozza. ami szintén negatív hatással van az áttekintésre és a szellemi horizontra is. kozmetikai problémákat okoz. akkor a hang is a szenvedés részesévé és rekedten krákogóvá válhat.   a   méretváltozás   miatt.   és   ennek megfelelõen   mélyebb   problémákat   okoz. ahol jódszegény sóval táplálkoztak.   mint   a   keselyû. Most más (kifejezési) utakat keres.   Mint   ártalmatlan   változat. Konzervatív mozgáshiányuk mértékét és a tulajdonra   és   megtartására   való   törekvésüket   többnyire   a   jámborság fedte el.   Végül   a   kövér nyak a mozgékonyság hiányát is jelzi. vastag nyak az ügyetlenség és a földhözragadtság benyomását kelti.   légszomjat   és   hangproblémákat   von   maga után.   hanem   csak   esztétikai   vagy   mechanikai szempontból. ha befelé. ahogy a népnyelv találóan megfogalmazza. Olyan emberek voltak. Az érintett   személyek   egyrészt   olyan   hangot   adnak. akikhez illett a földhöz ragadt ember golyvával is hangsúlyozott. éppen az eÍegancia ­ ahogy mondani szokás ­ a karcsú hattyúnyak ellentétét   fejezi   ki.   hogy   az   értékes   anyag minden létezõ részecskéjét fel tudja használni.   nem   okoz   tüneteket   az anyagcsere   . és ezzel azt jelzi. A kövér. Egyes   tájékokon   a   golyva   annyira   normális   dolog   volt.   hogy hozzátartozott   a   táj   lakosságának   képéhez. ezért problematikusabb a befelé   növõ   golyva. a befelé irányuló  nyomás azonban annál veszélyesebb. Az  étkezési só   és az ivóvíz jódozásának bevezetésével az ilyesfajta golyva a háttérbe szorult.   A   befelé   növõ   golyva   gyakran megnehezíti a nyelést. bár ezzel a téma természetesen nem szûnt meg.   Az   érintettek   körében   elsõsorban   paraszti.   hogy   a   városi   kultúra   felé   való.   s ezzel   az   annak   alapjául   szolgáló   lelki   magatartás   egyre   nagyobb mértékben vesztett jelentõségébõl a felnövekvõ nemzedékek körében. Ha a nyomás átterjed a gégére. akkor többek között   nyelési   nehézségeket. Rejtettebb.normális értékei mellett jelentkezõ golyva néhány évtizeddel ezelõttig széles körben elterjedt volt azokon a tájakon. A külsõ golyva a tulajdon  és a hatalom iránt be nem vallott igényt jelképezi.

  A   nyakméret   gyorsan   növekszik.   Az   ember   gyakorlatilag   már   nem   tûri   meg nyakában   a   szûkösség   érzetét.   Õk   az   ellentétére   fordítják   az   eddig mondottakat. Természetesen ezt a témát érinti az a golyva is.   A hideg   változat   szöveti   tekintetben   úgy   degenerálódik.   hogy   semmit   ne   kelljen   odaadnom. amelyhez nem   kellemes   hozzáérni. hogy elzárjuk a fejünket a testünktõl.   különböznek   a   forró.   erõteljesen   tároló   csomóktól. Úgy gyújtögetek­e.   és   hajlamos   arra.   amelyek   felfújnak   és   ' megakadályoznak abban. hogy mi való a világnak és mit   kell   inkább   maguknak   megtartani.   Szélsõségesen   viszonyulok­e   a   "tulajdon"   témájához?   Közszemlére teszem­e a tulajdonomat? Vagy torkig vagyok már a tulajdonommal? 3.   a segítségére   sietõ   galamboktól. az életben hamar tüzes vassá válnak.   Mint   a   test   legfontosabb elzáródási pontjainak egyike. amelyet hajlamos az ember elreteszelni. rosszakat a ' begybe" mottó alapján mindent gondosan szétválogatnak aszerint. és mélyen lenyeljük.másrészt   mintha   éppen   meg   akarnának   fulladni. amelyek jódot csak kis mennyiségben vagy egyáltalán nem   tárolnak. az Iehetõséget ad arra is.   hogy   az   a   szorongás   otthona.   vagy szégyenbõl? 7. Gyakran csomós alakban jelentkezik.   Lelki   megfelelõi   ennek   a klausztrofóbiás tenden242 .   Magamévá   teszek­e   olyan   dolgokat. hogy minden jót és hasznosat odaadjunk.   amelyeknek   hátterében   orvosilag   úgynevezett   autonóm adenómák (62) rejlenek. Túl sok dolgot teszek­e el? Értékes dolgokat? Kellemetlenségeket? 6.   Hosszú   távon   természetesen   nem lehet egészséges. 241 Kérdések 1.   Gáttá   alakítom­e   át   a   nyakamat   és   így   elválasztom   a   fejemet   a testemtõl. amely azzal fenyeget. A   nyakról   szóló   bevezetésbõl   kitûnik. Az a veszély fenyegeti õket. hogy részt vegyek az élet elevenségében ? 4. a rosszat és haszontalant pedig megtartsuk magunknak. hogy megõrizzem elevenségemet? 2.   és   ez   bizonyos értelemben így is van. amely nem biztosít elég ingert ahhoz.   de   nem feltétlenül jár együtt golyvával. és a hideg csomók. Mi a helyzet a súly(osság) témakörével? Fontosnak érzem­e magamat vagy esetleg fontoskodnom kell? 5. Nyomasztják­e az életemet a felhalmozott dolgok? e. Nem jár azonban túlmûködéssel.   hogy rosszindulatúvá fajuljon el. a nyak i olyan hely. hogy   összeszorítja   az   ember   torkát. A   további   összefüggésrõl   képet   kaphatunk   Hamupipõke   meséjébõl. Ha golyvát növesztünk. a gondolataimat az érzéseimtõl? Pajzsmirigy­túlmûködés A   pajzsmirigytúltengés   (hyperthyreosis)   egyre   gyakoribb. Olyan környezetben élek­e. hogy abból mások semmit sem vesznek észre (belsõ golyva)?   Azért   teszem­e.   hogy   már   nem tölti   be   hormontermelõ   feladatát. hogy belefulladnak a mohóságba. A   forró   csomók. A "jókat a csuporba.   a szûkösség   érzése   mégis   megmarad.

  Hajlamosak   a   korai   érésre   és   a   felelõsség téves átvállalására például a fiatalabb 243 testvérekért.   sõt   láthatóan   ki   is dülledhet (63).   és   nyilvánvalóvá   teszi   a   testben elsüllyesztett. amelyektõl a leginkább féI. hogy nélkülözni tudjam. verejtékezés   és   idegesség   lép   fel. amely homoszexualitásba is torkollhat.   szinte   fékezhetetlen   növekedési   kényszert.   Franz Alexander "Basedow­sokk"­ról beszél (64).   mintha   fojtogatnák. Cyakran   még   anyjuktól   is   elszakítva. Az arckifejezés mellett a félelem a   beteget   kínzó   hasmenésben   is   megnyilvánul. A szem   remeg   az   izgatottságtól.   a   testbe   lesüllyedt   igényeket   jelzi.   sem   a megerõltetéstõl. amilyen õ.   a   belében   éli   meg   a   "marsot". Az ilyen szem nemcsak tágra nyílik. A tagadásban gyakran   olyan   messzire   megy   el. ahogy a népnyelv mondja.   A   motorikus   nyugtalanság szórakozottságban. Ezekben a kórtörténetekben gyakrabban   lehet   találkozni   félelmetes   jövõképpel. ("Ha nem lehetek vele. A legnagyobb riadókészültséggel néz elébe annak az élethalálharcnak.   sõt kíváncsiság is. akkor olyannak kell lennem. hogy maguk azonosulnak az anya szerepével. Azonban többnyire jelen van a halállal való korai találkozás és valamely közel álló személy elvesztésének tapasztalata is.ciák." Ez   az   érintett   nõk   esetében   gyakran   az   apa   iránti   vérfertõzéshez közelítõ   kötõdéshez   vezet.  tele   van   a   nadrágja. Ahelyett.   férfiak   esetében   a   nõi   szerephez   való ragaszkodáshoz.   Nemcsak   az   arckifejezés   miatt   kapcsolhatók   a   tünetek   a rémülethez   ­   a   kapcsolatot   már   állatkísérletek   is   megerõsítették. mint akut rémületélménnyel.   A   növekedési   és   érési   hormonok   túltengése   a   vérükben késõbb   az   ennek   megfelelõ. hogy átvitt értelemben masírozna át az   életen. A beteg azonban nem néz szembe   a   halálfélelemmel   és   a   rémülettel.   Az   izzadásra   való   hajlam esetében   a   félelem   verejtéke   mellett   a   túlzott   megerõltetés   és feszültség is ott bábáskodhat.   és   a rémülettõl   tágra   nyílt   szeme   ki   akarna   ugrani   a   helyérõl. Úgy tûnik.   csalódottan   vagy   elutasítva megpróbálják   leküzdeni   az   ebbõl   adódó   félelmet   és   bizonytalanságot azáltal.   és   az   ezzel   járó hosszú távú lelki megterheléssel.   hanem   tagadással   és elfojtással hárítja el azt. Ezzel a látszólagos ellentmondással még gyakran fogunk találkozni. A   betegnek   az   arcára   van   írva   az   ijedség.   A   nyak   dagadni   kezd.   tágra   nyílik. hogy a páciensek fenyegetve és üldöztetve olyan . a hyperthyreosis   összes   tünetét   produkálták. és így írja ki saját arcára.   reszketésben   és   ûzöttségben   nyilvánul   meg.   azaz   az   érintett   személy   minden   korlátozó   helyzetet   szorongva kerül.   A   szív hevesebben   ver. A   tágra   nyílt   szemekben   azonban   tükrözõdhet   harci   vágy.   Az   ilyen   kompenzációs   kísérlet   kudarca   kiválthatja   a tünetegyüttest.   A nyestek elé kitett nyulak. amire a test többi része is nyilvánvalóan készülõdik. Álmatlanság rabolja el a test számára égetõen szükséges nyugalmat.   hogy   éppen   azokat   a   helyzeteket keresi.   a   vérnyomás   és   a   testhõmérséklet   emelkedik. amelyek elõl elzárták a menekülés útját.   A   nyak   felpuffadásában   és   a   szem   kidülledésében   a pánik   mellett   benne   van   a   totális   túlerõltetés   képe   is. hanem túl éber is. A   betegek   valóban   nem   riadnak   vissza   sem   a   fáradságtól.   A túlerõltetésre   való   hajlandóság   benne   van   szinte   minden   érintett személy   élettörténetében. Az anyaszerep túlzott kívánalmakat támasztó feladatához a betegek az önfeláldozásig hûek   maradnak.   beleértve   a   szemgolyó exophthalmusnak nevezett kidülledését is.

  holott   átvitt   értelemben   mindenen   felül kellene   kerekedni. A heves harc helyén. amit értelmezhetünk úgy is.   hanem mindenekelõtt   távolabbra   jutni. Nem hajlanak arra.   A   nyak   ­ mint a testbõl a fejbe vezetõ út ­ feljárat a legfõbb ítélõszékhez is.   s   ilyenkor   látszólag motiválatlan   könnyáradat   keres   utat   a   szabadságba.   Ennek   gyakran   valamilyen   heves tekintélykonfliktus megtestesülése áll a hátterében. Testük azonban forró csomók és duzzadt nyak formájában a legõszintébben jelzi.   hogy   az   ember   elmulasztja   a legfontosabbat az életben.   Néha   árulkodó   a krákogó.   és   a   tapasztalatok   szerint   késõn fordulnak orvoshoz. amely a vágy sajátos.   hogy mennyire felõrli és mennyire elemészti az erõket ez a küzdelem. és így állnak melléjük. amely az érintett személy   léte   szempontjából   döntõ   fontosságú. amelynek egyáltalán nincsenek tudatában.nagy tettekre készülnek.   amíg   csak   lehet.   Nemcsak   kiterjedni   akarnak. megbecsülésre 244 sóvárgó   formájával   van   összefüggésben. hogy a felfelé vezetõ járat hogyan válik egyre szûkebbé. hogy már   semmi   sem   jöhet   fel.   de mindennemû   érzelmet   a   golyva   gátja   mögé   szorítják   vissza.   a nyakukba   kerülhet   a   dolog. hogy betegállományba menjenek. és ez még inkább megerõsíti a   hajszoltság   benyomását.   minden   további   beszûkülés   miatt   magukon kívül   vannak.   Nem   ritkaság. hogy milyen hevesen vágynak   a   terjeszkedésre   és   a   fejlõdésre. Ellenségeiknek   ésszerû   megfontolásokból   még   szívesen   segítenek   is. Õk maguk mindazonáltal semmit sem tudnak errõl. és gyakran égetõ becsvággyal emésztik magukat.   és   jelzi. és azt jelzi.   hogy   mielõtt   még   bármit   szereztek   volna. hogy össze tudják szedni magukat.   Nem   tudják megtölteni a torkukat.   amely   elzárja minden   létfontosságú   ellátás   útját. A vihar   elõjelei   mutatkoznak. és azt is.   Az   állapotban   van   valami   emésztõ. akkor ezt annak a nagyszerû képességüknek köszönhetik. A torkukban jókora gombóc van.   rekedt. amelyekhez összes erejükre szükségük van.   Ez   az   elzáródás   olyan   heves összeütközés színtere. hogy az érintettek lefogynak. A vágynak ez a fukarrá tevõ formája messzemenõen az elõtérbe kerül. ha   a   nyakban   levõ   gát   idõnként   átszakad. tüneteiktõl gyakran belsõleg a legnagyobb mértékben   elhatárolják   magukat. A golyva itt nemcsak megnagyobbított védõpajzsot jelent a test egyik legérzékenyebb   része   számára. hanem   kitartanak.   Árnyékban   marad   harci   kedvük.   a   rémület   és   az   éber védekezõkészség   mellett   még   egy   további   téma   is   feltûnik.   A   test   bemutatja.   mintha   a   túlélésért   folyó   küzdelem legnagyobb csatája állna a küszöbön. Attól való állandó   félelmükben.   csillapíthatatlan   éhségük   az   élet iránti   éppilyen   csillapíthatatIan   étvágyról   árulkodik. hogy egy kávéscsészét sikeresen a szájukhoz emeljenek.   amely azzal   a   (halál)félelemmel   társul.   és   milyen   erõfeszítéseket tesznek   ezek   érdekében. és a tárgyiasságot mindenek fölébe tudják helyezni.   Ehhez   még   hozzájárul   az   élet   iránti   vágy.   hogy milyen sok gondot okoz ez a helyzet.   Becsvágyból   és   teljesítménykényszerbõl emésztik el magukat. mint a legmagasabb helyhez   vezetõ   útért   való   küzdelmet.   hallhatóan   szorongatott   hang   is. A zsilipek csak akkor nyílnak meg.   különösen   az   ellenségeseket.   hanem   olyan   reteszt   is.   Az   érzelmi   rezdüléseket. mint   ahogy   rivális   testvéreiknek   is   legszívesebben   anyai   támogatást nyújtanak.   hogy   megfelelõ   tekintély   jelenlétében   a reszketéstõl még arra sem képesek. A nyugtalanság   gyakran   a   golyva   valóságos   rezgésében   és   lüktetésében nyilvánul  meg. A betegek remegésében a szorongás  és a nyugtalanság nyilvánul meg. Ha   ilyen   helyzetben   még   egyáltalán   ki   tudnak   ejteni   egy   szót   is   a szájukon. A hang nyíltan  beszél  arról a .   az   alapanyagcsere olyan magas. ellenkezõleg.

  illetve ezenkívül   még   örökbefogadással   és   nevelt   gyerekekkel   növelje   a családot.   valamint   fokozza   a   halálfélelmet   is.   Itt   valaki   többször   és jobban szeretne megnyilvánulni.   Ezért   nem   meglepõ. Az alvásnak.   A   páciensek   annyira éberek.   Az   anyagcsere­   és   a   növekedési   hormon   túltengése   túlságosan érzékennyé. visszaszorul   a   testbe. de nem sikerül neki.   Abbéli   igényük. zavarodottá és túlzottan elevenné teszi a betegeket. sem küzdõ törekvéseiket nem   vallják   be   maguknak.   és   fokozottabban   mûködik.   hogy gyermekkorban   alig   fordul   elõ   hyperthyreosis.   hogy   rendkívül   gyorsan érjenek   és   nõjenek   és   hogy   lehetõleg   minél   több   dolgot   éljenek   át. a halál kis testvérének   mellõzése   miatt   bezárul   a   kör. Az  érintett személy alighanem attól fél.   egy   már   nem   megfelelõ   szintre   való visszasüllyedésrõl. A betegek sem növekedési.   amely   eltölti   õket.   Ez   esetleg   arra   vezethetõ   vissza. hogy el kell hagynia   az   életet. Ilyen   tekintetben   is   szûkebb   határokat   szab   a   társadalom   a   nõknek. hogy egy másik síkon életet adnak. A felnõttek esetében a fölösleges hormon   regresszióról   árulkodik.   és   a   nyomasztó hangulatról. Feltûnõ.   hogy   le   sem   tudják   hunyni   a   szemüket.   A férfiak   nemzõképességére   is   pozitív   befolyással   van   a pajzsmirigyhormon.   Napközben   remeg   a szemhéjuk. változékonnyá. hogy saját halálfélelmüket azzal hárítsák el.   Vannak   olyan   adatok. és ezért nagyobb a valószínûsége annak. hogy a nõket körülbelül ötször olyan mértékben sújtja ez a betegség. "A   gyerekek   révén   tovább   lépni"   a   hyperthyreosis   esetében   általában jelentkezõ.nyomásról.   A   pajzsmirigy   a   terhesség   ideje   alatt   például enyhén   megnagyobbodik.   amely   alatt   az   érintettek   állnak.   amelyek   szerint   a   pajzsmirigy fejlõdéstörténeti szempontból a méh tájékáról származik.   és   az   eredmény   a halálfélelem. A   pajzsmirigyhormonok   növekedési   komponense   alátámasztja   az értelmezéseket. A terhesség és a pajzsmirigy közötti kapcsolat többfélekép246 pen   is   igazolható. Ráadásul a viszonylag gyermekellenes környezetben nehézségekbe   ütközik   az   a   feltûnõen   sok   betegben   meglévõ   kívánság.   A   mirigymûködés hiányosságának   gyakran   meddõség   vagy   vetélés   a   következménye.   a   mindenáron   való   fejlõdésre   törõ   becsvágy   gyakori változata. a hormontúltengés mégis a test mélyén rejlõ növekedési igényt   jelzi.   A   hang   kényszerû   halkságában   az erõfeszítések 245 közepette   megcsendül   a   voltaképpeni   igény. hogy ezek elfojtódjanak.   Ha .   Ez   az   ifjúkorig   ide   tartozik. Ez az ellentmondás az érintett nõk azon kísérletét tükrözi. amelyek   fájdalmasan   testesülnek   meg   a   pajzsmirigytúltengésben.   és   a   megbetegedések száma csak a pubertáskor után nõ. hogy   növekedési   törekvéseit   terhességekkel   elégítse   ki.   Alexander   "a   terhességtõl   való   félelem   ellenére   fennálló fogantatási vágy"­ról beszél.   Ez   a   törekvés   egyébként   kimerítõ   munkában   és   a   beteg   és környezete képességeit felülmúló teljesítmény igényében éli ki magát.   mielõtt   még   igazán   megélte   volna   ­   néhány kórtörténet megengedi ezt a feltételezést. éjjel pedig nélkülözik az alvást. Így például növeli a spermiumok számát és áramlási sebességét.   hogy számukra   lényegesen   rosszabbak   a   társadalomban   a   növekedés   és   az érvényesülés lehetõségei.   ahol   a   hormonszint   növekedésében   tombolja   ki magát.   mint   a   férfiakat.   azután   azonban   már kizárólag   a   szellemi­lelki   színvonal   része.

kétségbe vonják a terhesség és a teljesítmény iránti vágyat, az ennek
a tünetegyüttesnek a jelentkezéséhez vezethet.
A   nõk   körében   nagyobb   gyakoriság   további   oka   az   lehet,   hogy   a
teljesítés,   a   küzdelem   és   az   önmegvalósítás   inkább   az   archetipikus
férfi pólushoz tartozik,  és ezért a nõknek alapjában nehezükre esik
ezt   megvalósítani.   A   gyermekszülés   õsi   nõi   területére   például   csak
nehezen  ültethetõ   át. Ráadásul a társadalom a gyermekek nagy számát
inkább bünteti.
Végül   pedig   az   anya   és   a   lány   közötti   tekintély   problémáját   a   lány
sokkal   nehezebben   tudja   megoldani,   mint   a   fiú.   Alexander   szerint
minden   érintett   abba   a   nehézségbe   betegszik   bele,   hogy   meg   kell
birkóznia a szerepcserével, amikor gondozottból gondozóvá válik.
Meg   kell   tanulni   bevallani   magunknak   a   saját   életünkre   vonatkozó
ijedtséget és pánikot, illetve a fejlõdés, a teljesítmény, a növekedés
és az átélés magas igényeit. Saját történetünkkel kell összefüggésbe
hozni azokat az óriási erõfeszítéseket és törekvéseket, amelyek arra
irányulnak,   hogy   a   többnyire   magunk   választotta   tekintély   részérõl
elismerésre   találjunk.   Ahhoz,   hogy   felszabadítsuk   a   mintát,   szükség
van az ellentmondásos helyzetben való saját szerepünk elismerésére: az
arcon tükrözõdõ félelem és szorongás többnyire visszavezethetõ saját
függõségi   vágyunkban   való   korai   (gyerekkori)   csalatkozásainkra.   A
rákövetkezõ   próbálkozások,   hogy   a   fenyegetett   biztonságot   azzal
helyettesítsük,   hogy   másoknak   nyújtjuk,   rávilágítanak   a   túlzott
követelményekre. Hiszen hogyan is adhat247

nánk   olyasmit,   amink   nincs,   de   amire   magunknak   is   égetõ   szükségünk
volna?   A   megoldás   a   betegség   tünetegyüttese,   amely   lerombolja   a
félelembõl,   erõfeszítésbõl   és   önmegtagadásból   emelt   épületet,   és   az
idetartozó   impulzusokat   a   testbe   irányítja,   amely   most   már   a   maga
részérõl   a   legmagasabb   igénynek   veti   alá   magát,   és   megnyerhetetlen
küzdelembe   bocsátkozik.   A   kiváltó   okok,   amelyek   a   kapcsolatok
válságától a halál általi veszteségig terjednek, és amelyeket alapvetõ
félelem táplál, gondolatban többnyire már elõzetesen jelen voltak, s
így még az önmagát beteljesítõ jóslat félelmével is körül­ ' veszik
magukat.
Ha   az   ember   már   feldolgozta   saját   lelki   hátterét,   amihez   gyakran
elkerülhetetlen   a   pszichoterápia,   akkor   jön   el   az   ideje,   hogy   újra
tudatosan élje meg a testbe számûzött impulzusokat. A torokban dobogó
szív a törekvést és a küzdõszellem táplálta becsvágyat rejti. Miután a
beteg már bevallotta magának, hogy milyen hevesen vágyik az életre és
mindennek az átélésére, a felemelkedésre és az elismerésre, és milyen
szívesen   lenne   valóban   "tüzes   asszony   (tüzes   fickó)",   aki   mindeddig
csak rejtve élt, a magasröptû álmoknak valós esélyük van arra, hogy a
valóságban   mérettessenek   meg.   Csak   akkor   válhat   tudatossá   a   teljes
szorongás, ami a nyak szûk járatában tanyázik és a kidülledõ szemben
nyilvánul meg, ha a páciens már elismerte a nyaktájéki zárlatot, amely
elválasztja   a   fejet   a   test   valóságától.   Az   érintetteknek   nemcsak
konkrétan van gombóc a torkukban, hanem a lelki csomó, a fent  és a
lent   közötti   barikád   az   igazi   bajuk.   Ha   szembesülnek   ezzel   a
szorongással, amit eddig lenyeltek (a golyvába), akkor a küzdelemnek
van esélye a külvilágban. Az is lehetséges azonban, hogy feleslegessé
válik   a   küzdelem,   ha   a   növekedés   erõi   más,   kielégítõ   irányokat
keresnek.
Az élet elve árnyékba süllyedt, és tudatos síkokon akar visszatérni. A
hyperthyreosis   az   élet   és   a   növekedés   hihetetlen   teljességének
jelképe,   ami   túl   sok   a   testnek.   Az   életnek   ezt   a   túláradását   kell

szellemi­lelki   csatornákba   terelni,   és   ehhez   tetszés   szerinti
mennyiségû ­ mindenféle ­ irányban el lehet indulni.

248

Kérdések

Hideg csomók esetén:

1.   Vannak­e   a   nyakamban   olyan   csomók   (=megoldatlan   problémák),
amelyek meg tudnának ölni hideg életellenességükkel?
2. Mi alakulhatna rosszul az életemben a további elfojtás miatt?
. 3. Hol van olyan fontos terület az életemben, amitõl minden energiát
elvontam, amit megpróbáltam befagyasztani?

Hyperthyreosis és forró csomók esetén:

1. Milyen tüzes vasat nem akarok megfogni?
2.   Milyen   égetõ   becsvágy   és   magas   igény   hajt?   Mire   irányul
esillapíthatatlan éhségem?
3. Mi derít túlságosan jó kedvre és mi hoz ki ugyanígy a sodromból ?
4.   Milyen   gombóc,   miféle   félelem   van   régóta   a   torkomban?   5.   Ki
törhetne az életemre? Én kinek törhetnék az életére?
Milyen tekintély körül forog a küzdelem, amit vívok? 6. Mennyiben
ingadozom a halálfélelem és az élni vágyás
között?
7. Miért nyelem le az ellenséges indulatokat?
8.   Hogy   vagyok   képes   a   tárgyiasságot   az   érzelmek   fölébe   helyezni?
Miért szorítom le a testembe a heves összeütközéseket?
9.   Mi   rejlik   túlzott   segítõkészségem   hátterében?   Mi   van   (túlzott)
gyerek utáni vágyam mögött?
10. Mi rejlik gyámoltalanságom mögött, ha magamról és saját érdekeim
védelmérõl van szó?
11.   Mire   unszol   anyagcserém   magas   foka?   Életem   melyik   anyagát   kell
kicserélni? Milyen váltás esedékes?
12. Hová igyekszem a bennem lévõ túláradó élettel? 249

Elégtelen pajzsmirigymûködés

A   fokozott   mûködéssel   ellentétben   a   pajzsmirigy­elégtelenség
(hypothyreosis)   esetében   túl   kevés   pajzsmirigyhormon   jut   a   vérbe.
Ennek   csökkent   alapanyagcsere   és   energiahiány   a   következménye.   A
vérnyomás   és   a   vércukorszint   egyaránt   leesik,   anémia   lép   fel,   az
anyagcsere   pedig   már   csak   takaréklángon   mûködik   ­   és   ez
fáradékonyságban, kimerültségben, általános kedvetlenségben és növekvõ
súlyban érezteti hatását. Mindehhez étvágytalanság és szorulás járul,
a   haj*   kiszárad,   kócossá   ,   válik,   és   ki   is   hullhat.   Rossz   a   bõr
vérellátása, ezért hideg, és hajlamos a megkeményedésre. A bõr alatti
szövetek   szivacsosan   vastag   állagúvá   válnak,   ezért   az   orvosok
mixödémáról   beszélnek.   A   hangulat   kedvetlen   és   nyomott,   az
arckifejezés  érzéketlen  és részvétlen. A lelassult, intellektuálisan
álmatag,   már­már   visszamaradottnak   ható   letargikus   személyiség   a

pajzsmirigytúltengéses,   rendkívül   eleven   és   éber,   izgatott   és
félelemmel teli beteg éles ellentéte.
A mixödémás betegek a külvilággal szembeni védekezésül vastag bõrrel
fedik   el   magukat.   A   tésztaszerúen   felpuffadt   bõrtõl   a   vérárammal
együtt az életerõt is elvonják, azaz semmiféle eleven érintkezésre nem
akarnak lépni a rajtuk kívül álló világgal. Így a bõr, mint a külvilág
határa, hûvös és élettelen marad. A hideg kezek arról árulkodnak ­ ha
egyáltalán érintenek valakit üdvözlésül ­, hogy nem képesek szívélyes,
meleg   kapcsolatra.   A   hideg   lábak   pedig   mintha   a   földbe   kívánnának
élettelen gyökereket ereszteni. Ha az embernek hideg a lába, az együtt
jár   a   félelemmel.   Az   olyan   ember,   aki   még   nem   találta   meg   azt   a
helyet, ahol gyökeret verhetne, természetesen  alapvetõ  félelemmel él
együtt.
Ezek a tünetek a betegeket túltengéses társaikkal ellentétes pólusra
sorolják. Mint minden ellentét, ezek is szemben állnak egymással, ám
ugyanazon   a   tengelyen   helyezkednek   el.   Míg   a   túltengéses   betegek
halálfélelemmel   szembesülnek   az   élettel,   és   küzdenek   az   életben
maradásért,   az   elégtelenségben   szenvedõk   közömbösen   viselkednek,
mintha   semmi   közük   sem   lenne   az   egészhez.   Olyanok,   mint   a
tetszhalottak.   A   halál   témakörében   azonban   megint   csak   a
hyperthyreosisos betegekkel való azonosság bújik meg. Az egyik típus
fél a haláltól, a másik pedig utánozza, de mind a kettõ állandóan vele
foglalkozik.

250

Nem csoda, hogy a betegek nem érzik jól magukat a hideg, szivacsos
bõrükben.   Ez   meg   is   látszik   levert   hangulatukból   és   tompa
arckifejezésükbõl,   ami   nélkülöz   minden   részvétet.   A   szív   fáradt,
gyenge   ritmusban   ver,   és   olyan   vért   áramoltat,   amibõl   hiányzik   a
tápanyag.   Teljesen   híg   életnedv   rõl   van   szó,   amiben   kevés   az
energiahordozó (vörösvértest) és
a   tüzelõanyag   (cukor).   Az   alacsony   cukorszint   emellett   arra   is
rávilágít, hogy az életükbõl hiányzik az édesség. Nem csoda, hogy a
betegek   külsõleg   is   általában   az   élettõl   való   elfordulást
szimbolizálják. A háttérben az élet minden frontjáról való feltétel
nélküli visszavonulás húzódik és testesül meg. A kórkép szélsõséges
formában a mixödémában mutatkozik meg, amely tetszhalálállapottal
és   alacsony   testhõmérséklettel   ­   ez   lehet   akár   23   C­os   is   ­
járhat.   Az   élet   közel   áll   a   befagyáshoz,   az   életfunkciók
gyakorlatilag nem mûködnek. A betegek mély öntudatlanságukban már
régóta nem adnak életjelt magukról. Már nem tudnak felmelegedni az
élethez, ez immár csak kívülrõl érkezõ segítség révén lehetséges.
Ténylegesen   vissza   kell   hozni   õket   az   életbe.   Általában   ilyen
szélsõséges   helyzetek   húzódnak   meg   az   élve   eltemetettekrõl   szóló
rémtörténetek hátterében.
Az   elégtelenségben   szenvedõ   betegeket   még   a   saját   életük   sem
érdekli.   Fáradt,   mély   árokban   ülõ   szemük   éles   ellentétben   áll
túltengéses társaik csillogó, kidülledõ szemével. Lusta, érdektelen
apátia áll szemben a túl aktív ûzöttséggel. Az egyik nem mozdul a
helyérõl,   a   másik   egyik   helyrõl   a   másikra   rohan,   anélkül   hogy
valaha is megérkeznék. Bár ellentétesnek látszanak, egy témakörön
osztoznak,   ami   éppen   kettejük   között,   a   középpontban   helyezkedik
el,   és   amitõl   mind   a   ketten   egyformán   távol   vannak.   Az   életben
betöltött   helyükrõl   van   szó.   Az   egyik   esetben   a   túl   kevés,   a

másikban   a   túl   sok   élet   között,   mindkettõtõl   egyformán   távol,
félúton helyezkedik e! a valódi élet.
Hogy valójában milyen közel van egymáshoz a két ellenpólus, azt a
modern   orvostudomány   is   jelzi,   amely   radikális   terápiás
módszereivel, a sugárkezeléssel és a mûtéttel gyakran változtatja
át   a   túltengést   elégtelenséggé.   Ezeket   szükségszerûen   a
pajzsmirigyhormon   egész   életen   át   tartó   adagolásával   '   kell
stabilizálni.   Az   érintettek   ezen   eljárás   során   két   különbö­     zõ
oldalról   élik   meg   ugyanazt   az   alapvetõ   problematikát.   Míg   az
elégtelenség terápiája a hagyományos orvostudomány sze251

rint a helyettesítés elvét és az allopátia gondolatát követiéletet adó
pajzsmirigyhormonokkal fejt ki hatást a beteg élettelensége ellen ­, a
radioaktív   jódos   sugárzás   már   szinte   homeopatikus   utakon   jár.   A
betegek   radioaktív   jódot   vesznek   be,   ami   felgyülemlik   a
pajzsmirigyben, és azt belülrõl sugározza be. A kezelés ideje alatt a
beteg   olyan   radioaktív   sugárzást   fejt   ki,   hogy   szigorúan   el   kell
különíteni.   A   kórisme   testbe   hatolt   agresszív   létimpulzusait   a
radiológusok még agresszívabbakkal ütköztetik. A radioaktív anyagok az
elképzelhetõ legaktívabbak és legelevenebbek közé tartoznak. Belülrõl
szinte   szétrobbannak,   más   szóval   megszakadnak   halált   hozó
elevenségükért.
Ahhoz, hogy a beteg fel tudja oldani az elégtelenség problémáját, azt
kell   megtanulnia,   hogy   tudatosan   egészen   visszahúzódjon   magába,   az
aktivitást   a   minimálisan   szükségesre   korlátozza   és   hagyja   maguktól
zajlani az seményeket. Azt a "
minden   mindegy"   hangulatot,   amivel   az   érintett   mindenki   máshoz
viszonyul,   át   kell   alakítania   a   "legyen   meg   a   Te   akaratod!"
tudatosságába. Nem az a feladat, hogy hagyja magát ide­oda lökdösni,
hanem   az,   hogy   türelmesen   várja   ki,   míg   az   élet   kijelöli   a   saját
helyét. Nem az  élettel szembeni rezignáció, hanem a visszavonulás a
helyes út az "akarom!"­tól a "legyen meg a Te akaratod!"­ig.
Míg a túltengés hátterében az élet húzódott meg, e mögött a halál
rejlik. Ezért hagyni kell meghalni minden régi dolgot, a régi mintákat
és programokat, mindazt, ami már régóta elfáradt. A mixödémás beteg
olyan   külsõleg,   mint   egy   hulla,   hideg,   felpuffadt,   vértelen.
Elsõdleges feladata a halállal való szembesülés. Csak akkor élhet, ha
megtanul meghalni. A modern ipari társadalomhoz nem nagyon illik ez a
feladat.   Léteztek   viszont   olyan   kultúrák,   amelyekben   a   halálra   való
felkészülés volt az élet legfontosabb feladata, például az óegyiptomi,
a maja vagy a tibeti Iámák kultúrájában. Errõl az útról a megfelelõ
halottaskönyvek tanúskodnak.
A   pajzsmirigy   veleszületett   elégtelensége   vagy   mûködésképtelensége
esetén   a   kretenizmus   kórisméje   alakul   ki,   amely   törpenövéssel   és
különbözõ   fokú   szellemi   fogyatékossággal   jár.   Ebben   az   esetben   a
tanulás   fentebb   leírt   feladata   még   világosabbá   válik,   ám   lényegében
teljesen   a   szülõkre   irányul.   Ahhoz,   hogy   az   "akarom"   legalább
alkalmanként   megvalósulhasson,   intelligenciára   van   szükség.   Ha   ez
teljesen hiányzik, ak252

kor fel sem merülhet a külvilág saját akarat alá vetésének témája. A
kretének a világot ösztönösen, nem pedig intelligenciával érzékelik,
õk   kezdettól   fogva   kívülállók.   Mivel   a   társadalom   céljaira
használhatatlanok,   mégis   annak   segitségére   szorulnak,   terhesek   a
közösség számára. Az érintetteknek mindezeket a megalázó helyzeteket
el   kell   viselniük,   akár   akarják,   akár   nem.   Számukra   ez   többnyire

kevésbé   nehéz,   mint   szüleik   számára.   Az   egyetlen   megoldás   abban
rejlik,   hogy   a   megaláztatásból   alázatot   tanuljanak.   A   kifejezetten
alacsony   növést   is   ilyen   szempontból   kell   értelmezni.   Az   életben
nyilvánvalóan   nem   arról   van   szó,   hogy   eljátsszák   a   "nagyfõnök"­öt,
hanem hogy egy nagy világban kis keretek közé illeszkedjenek be, és
apró, szerény szerepeikkel azt töltsék be.

Kérdések

1.   Miért   nem   akarok   tovább   eleven   lenni?   Mi   ad   okot   arra,   hogy
takarékra állítsam magam?
2. Miért van szükségem ilyen vastag bõrre?
3. Mit akar közölni a túlsúlyom*? Mit helyettesít?
4. Hová rejtem életenergiámat?
5. Mitõl válok jégtömbbé?
6.   Hogyan   változtathatom   rezignációmat   odaadássá,   fatalizmusomat
alázattá?
7. Mit kellene hagynom meghalni, hogy újra elevenné válhassak?
e. Mennyire maradtam még a halllal való konfliktusban adós?
9. Hol van a helyem, ahol élhetnék és fejlõdhetnék? 253VI. A 
gerincoszlop

Legfõbb   összekötõ   szervünk   a   gerincoszlop,   amely   összekapcsolja   a
fentet   (fej)   a   lenttel   (medence).   A   gerincoszlop   neve   (columna
vertebralis) csak annyiban közelít a valósághoz, hogy az élet idejének
túlnyomó részében kevésbé oszlop, mint inkább mozgó ív. Oldalról nézve
kettõs   S   alakot   formáz.   A   gerincoszlop   úgy   viselkedik,   mint   egy
funkcionális   egység,   de   33­34   különálló   csontból   áll:   7   nyak­,   12
hát­, 5 ágyék­, 5 keresztcsont­ és 4 vagy 5 farkcsontcsigolyából. Ezek
közül   a   felsõ   24   mozgatható,   az   alsó   10   vagy   11   keresztcsonttá   és
farkcsonttá   nõtt   össze.   A   gerincoszlop   funkcionális   egységéhez
hozzátartozik még az õt körülvevõ támasztórendszer 550 izma, 440 ina
és   szalagja,   amelyek   gondoskodnak   a   stabilitásról,   és   egyúttal
lehetõvé   teszik   a   144   kis   ízület   hatékony   mozgathatóságát.   A   két
legfelsõ nyakcsigolyán, az atlason és az axison kívül a többinek mind
hasonló az alapformája:

  hiszen kizárólag csigolyákból  áll.   A   gerincoszlopot   gyakran   hátgerincnek   is nevezik   hátrafelé   irányuló   tövisnyúlványai   miatt.   A   kígyó   tulajdonképpen   egyetlen   gerincoszlop.   A zselés   mag   terjeszkedésre   törekszik. E körül a lágy. amely alkalmazkodik a   gerincoszlop   mozgásaihoz. A gerincvelõ idegei mindig két szomszédos csigolya   között   nyúlnak   ki.   A   vitorlások árbockötélzetével   összehasonlíthatóan   feszes   egyensúly   jön   létre.   az érzékeny gerincvelõt védi.   és   összehúzódáskor   a   teheroszlató. akkor mindenekelõtt két szempont válik azonnal szembetúnõvé: a kígyóforma és a poláris felépítés. i0 éves korban is még 70 százalékban vízbõl áll.   az   õt   formába   terelõ   rostgyûrû pedig ellenáll neki. mert   ez   az   erõteljes   perem   volt   az   elsõ. Ez korlátozza mozgásában a lágy magot.   A   hátcsigolyák   egyúttal   a   bordák   kis csigolyafelületeivel is rendelkeznek. nyújtózáskor   pedig   a   tehermentesítõ   feladat   betöltésére   egyaránt képes.   Minden   ilyen   korong nyálkás­folyékony   anyagú.   amit   az   ember   a gerincoszlopból észlelt. amely a   csigolyák   egymás   fölött   elhelyezkedõ   üregeibõl   alakul   ki. Ezen   erõdítmény   esetleges   szakadásai   elõsegítik   a   porckorongsérvek rettegett   elõfordulását. 254 Míg a masszív csigolyatestek a terhet viselik. a gerinccsatorna.   amely   a   kemény   csigolyatestek   és   a   lágy porckorongok váltakozásában fejezõdik ki. Ha a gerincoszlopot funkcionális szervi összességnek tekintjük. Figyelmesebb szemlélés esetén hozzájárul ehhez   a   poláris   szerkezet. mint egy kígyótest szegmentumai. és úgy húzzák össze õket.   kocsonyás   magvat   tartalmaz.   bizonyára   azért. alakját változtató mag körül.* : .   A   zselés   mag   erõteljes   belsõ   nyomását   a gerincoszlop   számos   izma   és   szalagja   egyenlíti   ki. A   gerincoszlop   fõ   részeinek   különbözõ   mozgékonysága   lényegében   a szalag­   vagy   csigolyaközti   korongokon   alapul. Az egyes csigolyák úgy hatnak. rostos körszerkezet helyezkedik el. és így lehetõvé teszik a mellkas légzéstõl   függõ   mozgását. Az izmok egymáshoz feszítik a csigolyákat.   Újszülöttek esetében 88 százalékban. és a porckorongot a szó szoros értelmében formában tartja. hogy az embert kicsinek és koncentráltnak tartsák meg. 255 .

 Ha eléri a legfelsõ csakrát.   és   arra   a   célra irányultak.   az   egész   embernek   is ezen a központi tengelyen kell felfelé   haladnia   a   legvégsõ   egyenességig. Ebben a mi anatómiánk által is szentnek   tartott   csontban   nyugszik   a   hindu   hit   szerint   az   emberi õsenergia. Ebben kínálkozik az indiai kultúrával összekötõ híd lehetõsége. A   kígyó. hogy a voltaképpeni emberré válásnak a gerincoszlop mentén   kell   végbemennie. Ez a legalsó csakra.   megvilágosodott.   amelyeken keresztül   az   energia   felszállhat:   az   Ida   és   a   Pingala   kétoldalt. a kígyó a legalsó csakrában. a keresztcsont magasságában fek" szik.   amelyek   a Kundalini   erejével   való   könnyelmû   bánás   esetén   fordulnak   elõ. valódi emberré.   olyan meghatározó volt a korai ember fizikai felegyenesedése.   A   kígyó   felegyenesítését.   az   orvosok   jelképéhez   való   hasonlósága.   eszmei szempontjai felé. akkor feltûnik Aszklépiosz kígyójához.   a Shushumna   pedig   középen. Kundalini felébredése döntõ a valódi   szellemi   emberré   való   felemelkedés   szempontjából.   hogy   legyózzük   az   ellentétek   világát.   hogy   elszakadjanak   az   anyaföldtõl   és   közelebb kerüljenek a mennyei Atyához.   Ahogyan Aszklépiosz   kígyója   és   pálcája.   Más   õsi   kultúrák   is tudnak azokról az erõkrõl.   hogy   milyen   könnyen   válik   Iehetséges   ajándéka   ismét méreggé. hogy ezekkel az e tájékon szunnyadó hatalmas erõkkel játsszunk és hogy értõ tanító nél256 kül   bemerészkedjünk   ezekbe   a   régiókba. és az megnyílik.   Többszörösen   és   nyomatékosan   óvnak   attól.   a   legnagyobb   segítséget nyújthatja   abban. A   kínai   akupunktúra   tana   például   ugyanígy   az   ebben   a   régióban elhelyezkedõ   központi   jelentõségû   energiacsatornáktól (meridiánokból) indul ki.   Arról azonban.   míg   fel   nem   ébresztik. Ahogyan az indiaiak energiakígyója.   illetve   a   Ienti   felemelését tartották   központi   feladatuknak   az   antik   kor   orvosai.   A veszély abban rejlik.   Mint   az   ener   giának.   A   védák   felfogása szerint Kundalini.   Valamivel   költõibben kifejezve   ez   azt   jelenti.   mint   a   polaritás   jelképe.   és   a   gerincoszlop   i   mentén   a csakrákon keresztül fel nem száll. mert csak ez tette lehetõvé az egyenességet s vele a tulajdonképpeni emberré válást.   hogy   felsegítsék   az   embert   a   lenti   anyagi   világ fogságából   és   utat   biztosítsanak   számára   a   valóság   magasabb.   hogy   az   ember   magasröptû   álmai   minden idõkben   a   gerincoszlopon   indáztak   felfelé. amelyben az emberi fejlõdésrõl való tudás Kundalini kígyó erejével   és   a   gerincoszloppal   van   összefüggésben.   tanúskodnak   azok   a   spirituális   balesetek.   a   gerincoszlop   is   a   nehézségi   erõ elképzelt   vonala   köré   csavarodik. .   amelynek   '   mentén   az   emberi   test alulról   állandóan   visszakényszerül   a   földhöz   és   ezzel   az   állatok tartásához.   A   gerincoszlop   tehát   mindkét   szempontból   az   emberi felemelkedés   középpontjában   helyezkedik   el.   Azzal foglalkoztak. A   hinduizmus   okkult   anatómiája   abból   indul   ki.   akkor   az   ember   megvalósult. a Muladharában alszik három és félszer összetekeredve.   vagy   akkor vált ­ ahogy az indiaiak nevezikpurusává. és túl messzire jut el az egyik pólusba. A célhoz csak a középút vezet el. hogy az ember elveszti az egyensúlyt. Ha kívülrõl tekintünk a gerincoszlopra.   Másrészt   semmiféle   kétség nem marad afelõl. latinul "os sacrum ­nak nevezik. a gerincoszlop mentén elhelyezkedõ hét energiaközpont közül az elsõ. amelyek a gerincoszlop mentén áramlanak.   hogy   a   hátgerinc tájékán   három   finom   anyagú   csatorna   helyezkedik   el.

 amely minden kultúra és vallás sajátja. A nõies és a férfias állandó váltakozásával a gerincoszlop olyan õsi szimbolikát mintáz. a vizes­zselés rész az éppoly ' szükséges rugalmasságot és   alkalmazkodóképességet   biztosítja. Ez a zseniális elv az autók lengéscsillapítójáé258 hoz hasonlítható.   amelyek.   mint   kiemelkedõ   és   ezért   inkább   férfias elem.   A   kettõs   S   alak   a   konkáv   és   konvex kanyarulatok állandó váltakozásával jár. A csontkemény anyag és a vizenyõsen lágy kocsonyás anyag váltakozása (a porckorong magvában) szükséges a mûködéshez. A gerincoszlop hajlatai a spirális rugóknak felelnek meg.   Az   olyan   kórismék. A taoizmus ezt a kapcsolatot   a   Tai   Csi   jelképében   ábrázolja.   a   tulajdonképpeni   lengéscsillapító   körül   futva. 257 az   isteni   kovács   fekete   és   fehér   gyöngyöket   váltakoztatva   ké­   . nõi jellegû.   hogy   a   Iökéseket   és   a   taszításokat   ideális   módon elhárítsa.   hiszen   minden   csontos   csigolyatest után egy elasztikus porckorong következik. .   Ezzel   ellentétben   a   csontlágyulási   folyamatok esetében   rachitikus   vagy   tuberkulózisos   folyamatok   következtében   a gerincoszlop helyi összeroppanásaira kerülhet sor.   amelyekben valamelyik   szempont   háttérbe   szorul. egyszerû módon   valósítják   meg   a   lengéscsillapítás   eszméjét. A   gerincoszlop   jellege   is   a   váltakozva   egymást   követõ   pólusok elvének   engedelmeskedik. szített.   A   nap   terhe   (legfeljebb   két centiméterrel) lenyomja. Az akut terheléseket ezzel szemben a gerincoszlop görbületei hárítják el. A polaritás elvének kihasználása módfelett megnöveli a gerincoszlop terhelhetõségét. amit Héphaisztosz. és ezt csak akkor lehet járni. míg a vízelem lágy.   A   mindennapi   terheléshez   való   alkalmazkodás   nagyon egyszerûen igazolható egy centiméter segítségével. középpontjának a szó szoros értelmében vett   megcsontosodása. tartalmaz valami nõiesen rejtõt. Ennek következtében gyakran görbületek vagy púp­ . Oldalról nézve az úgynevezett nyaki   lordosis   uralkodik. A   terhelés   négyszeres   növelését   csekély   összenyomódással   képesek felfogni. Normális esetben 30­50 kg súly nehezedik a porckorongokra.   a   szélsõségek   problematikáját mutatják:   a   Bechterew­kór   az   elasztikus   csigolyaközti   zónák megkeményedésé­ . képzõdés korlátozzák az egyenességet. Míg a csontos rész a szilárdságról és a stabilitásról gondoskodik. A gerincoszlop mellkasi és lágyéki része közötti átmenetben megint egy lordosis   ellenté­   '   tes   irányú   görbülete   következik. Szélsõséges esetben a bénulás veszélye fenyeget. a férfi és a nõi. ha a kétoldali poláris erõk. egyensúlyban vannak. Reggelente az ember láthatóan   magasabb.   A   (szent) keresztcsont ésa farkcsont egyesülésében pedig ismét a tipikusan óvó nõi jelleg jelenik meg a medence kelyhének hátsó részeként.   mint   esténként. hez és csontosodásához vezet.   valamint   a   formák   ritmusa. amely a gerincoszlopot tulajdonképpen gerincfüzérré alakítja. alkalmazkodóképes minõsége. amely a porckorongokban túlsúlyban van.   Mindkét   eIv alkalmas   arra.   és   védõn fogadja be a mellkasi szerveket. A kígyóforma mellett a gerincoszlop második sajátossága a pólusok váltakozása   egész   hosszában. )elképesen a kemény és erõs inkább a férfi pólushoz tartozik.   a   görög   mitológia Harmonia gyöngysorában.   ahogy   hátrahajlik. A következmény a beteg lété­ i nek súlyos korlátozása.   míg   a   mellkasi   kyphosis   (65). A   kemény   és   a   lágy   elemek   váltakozása.

 Egysejtûként kezdi. Mert lehetünk bármilyen büszkék is az agyunkra. hanem csak a lehetõsége kerüla   bölcsõnkbe.   mintegy   jelképes   formában   újra   végig   kell   járnia   a   i törzsfejlõdés lényeges állomásait.   Az orvosok   arról   beszélnek. hogy lehetõségük volna a kemény lökések és ütések felfogására. a szélsõségekben rejlik: az S alak túlzott kialakulásakor az egyenesség megy veszendõbe a megnövekedett alkalmazkodóképesség javára.   hónap elérkeztével. mint oly gyakran.   Ezért   aztán   nem   is   meglepõ. Míg az újszülött csimpánz már a kifejlett csimpánz arányait mutatja.   érdemes   egy pillantást vetni az evolúcióra.   Másrészt   viszont. állni a saját lábán.   ha   meggondoljuk. és éppen ezért különösen sérülékenyek. Ha az S   alak   nem   fejlõdik   ki   kellõképpen. amely a tartós terhelést viseli.   mielõtt   határozottan   meg   tudna   állni   a   hátsó lábain. Az 5. Akinek volt alkalma megfigyelni egy gyermek fejlõdésének eme fárasztó lépéseit.   mint   a   lábboltozat. és nem .   aztán   felküzdi   magát kúszva   négykézlábra.   hogy   a   filogenezis   (törzsfejlõdés)   és   az ontogenezis (egyedfejlõdés) megfelel egymásnak. mint kellene.   Legkorábban   a   6.   mint   a   hüllõk.   éppúgy. akkor láthatjuk. hogy a felnövekvõ embernek 259 I . Az egyenességet nem kapjuk azonnal ajándékba. A biológus Adolf Portmann úgy vélte. Ez azt jelenti.   Ezért   anatómiai szempontból az egyenes gerincoszlop mellett ez a legemberibb dolog az emberben. hogy máig menynyire problematikus ez a történet.   hogy   a   hátsó   lábakra   való   felegyenesedés   jóval   megelõzte   a nagyagy   kifejlõdését.felfogják   a   hirtelen   lökéseket.   Mindenkinek   újra   meg   kell   küzdenie   érte. az embernek még fel kell nõnie felnõtt testmintájához.   Felfedezték   egy   olyan   lény   30   millió   éves csontvázát. vízilénnyé lesz ­   a   magzatvíz   máig   bizonyos   párhuzamokat   mutat   a   tengervízzel. hogy a hátsó lábakra való felegyenesedés volt a döntõ lépés az emberré válás útján. az akkor sem egyedi   dolog.   A   különbözõ   bálna­   és   delfinfajoknak   nagyobb   és differenciáltahb   agyuk   van.   A   voltaképpeni   lengéscsillapító   a csigolya­porc rendszernek felel meg.   akkor   ennek   az   ellenkezõje történik. hónaptól kezdve és csak idegen segítséggel tud meg­ .   tehát   majdnem   egy   év   elteltével   válnak   lehetségessé. amely még a majom agyával rendelkezett. Születés   után   hason   csúszik.   hogy   a   civilizációban minden második ember ismeri a hátfájást. A problematika. képes   függõleges   helyzetbe   hozni   a   gerincoszlopát. Az emberi fejlõdés rendkívül szorosan összefügg   a   gerincoszlop   fejlõdésével. hogy a gerincoszlop legtöbb problémájának fejlõdéstörténeti gyökerei vannak.   Az   egyenes   járás   ezzel   szemben   egyszeri jelenség. de már két lábon járt.   és ebben   semmilyen   más   teremtménnyel   nem   osztozunk. Az ilyen emberek háta kidomborodik. Túl kemények (a rugóik). A   századforduló   tájékán   egy   Schwalbe   nevû   paleontológus   igazolni tudta. az képet alkothatott azokról a vízszintes irányba tett éppen .   de   szabad   lépések   csak   a   17. hogy az ember egy évvel korábban jön a világra.   amely   azt   lehetõvé   teszi. hónap elõtt nem tud felülni. Más megfontolások is alátámasztják azt a feltételezést.   Az   elsõ   ingadozó. Mielõtt   rátérnénk   a   gerincoszlop   konkrét   problémáira. Az érintettek peckesen vonulnak végig az életen. nélkülözve a szükséges alkalmazkodóképességet és anélkül. I rövidített.

  A   négy   lábon   való elõrehaladáskor a test négy megbízható oszlopon nyugodott.   becsvágyó   emberek. Minden felvállalt .   az   is hozzákapcsolódott.   Az   embriónak   a   4.   A   fej   még   nem   a   legmagasabb   helyet   töltötte   be   az életben. E két lépéssel azonban az egyenesség mind   fizikai. s így a legfõbb helyre emelkedett.   mind   erkölcsi   értelemben   kategorikus   követelménnyé válik.   mert   nemcsak   megnyugtató   biztonságra   tettek   szert   két   hátsó lábukon. Felegyenesedésükkel azonban csupán a tele orr problémáját szerezték be maguknak   a   magasra   törõ. Ennek azonban meg kellett fizetni az árát.   Csak   a   fejnek   a legmagasabb helyre való felemelése és a gerincoszlop felegyenesedése teszi lehetõvé az egyenességet. Ezzel azonban mindkét értelemben fennáll a túlterhelés lehetõsége.   ezért   még   nem   szerezte   meg   az   uralmat.   hogy   hány   évmillió   van   már   az emberiség ' háta mögött.   Ezért   a gerincoszlopról nemcsak azt lehet leolvasni.   hogy   visszamaradt   a fejlõdésben. A fejlõdés folyamán aztán alábbhagy a chorda vérellátása.  és ettõl kezdve csak az egyenes ember számít elfogadhatónak.   ha   anatómiai   szemmel   nézzük. Ahhoz a képességéhez. Aki   nem   egyenes. Porckorongproblémáinkban   azok   a   nehézségek   jelentkeznek. és így többnyire alacsonyabban voit. Hogy   rnilyen   mélyen   rejlik   bennünk   törzsfejlõdésünk   öröksége. elegendõ volt a másik három. hogy hány  év nyomja az egyes   ember   vállát. nevezünk. A feltörekvõ emberek ezt a lehetõ legjobban használták ki. azzal a " réssze!   hosszabb.   amit   a   "többi   gerincesek   esetében   faroknak   .   amelyekre   õseink   a   távolba   veszõ õsidõkben rászánták magukat. hogy az   a   chorda   dorsalis   (66)   továbbfejlõdése. A négy lábon élõ   állatoktól   józan   ember   nem   várhat   egyenességet.   amíg   azok   négykézláb   mozognak. Nemcsak a magasan hordott  és ezért olyan gyakran náthás orr   vált   az   új   problémák   jelzõszervévé.   akárcsak   a gyerekektõl. hanem ügyességre is szabaddá vált mellsõ lábaik révén. Egyébként pedig csekély volt az esés okozta veszély a töld közelsége miatt.   A   poroszkáló elõrehaladás közben elõrelógott.   illetve   a   fej   felemelésével   követelmények   és terhek áradata zúdult az emberre. A   felegyenesedéssel   bekerült   az   életbe   az   egyenesség   témája. Ennek megvolt az a már említett elõnye.   amelyeket fejlõdés(történet)ünk   okoz   nekünk   mindmáig. Az   egyenes   élettel.   hogy   átvitt   értelemben   is   terheket   kell   hogy   a vállára vegyen.   hónapig   egyfelõl lényegesen hosszabb a gerincoszlopa.   amely   minden   gerinces állatban közös.   a   tej pedig a legmagasabbra.   és   a   stabil   egyensúlyt   labilissá alakították át. és elutasítjuk.   hanem   természetszerûleg   a gerincoszlop is a konfliktusok középpontjába került. és   belõle   alakulnak   ki   a   porckorongok   zselés   magvai. A gerinc még nem volt oszlop. A még meg nem született embernek is ilyen õshúrja van kezdetben.   Azáltal.   hogy   a   négy megbízható oszlopot két ingatag lécre cserélték. Másfelõl az embriológia kiderítette a gerincoszlopról.   arról   ösztönösen   úgy   látjuk. veszélyesen magasra helyezték   a   súlypontjukat.   hanem   azt   is. hanem inkább enyhén meghajlított lánc. Rajta függött szilárdan és biztonságosan egy szabályszerû zsák az érzékeny bel260 sõségek   számára.   az kiderül   az   embriológiából. Még ha egy kiesett is. hogy elõdeink alig ismerték a náthát.   Ez   akkor   válik nyilvánvalóvá. hogy fizikai terheket   tud   nagy   távolságokra   cipelni   a   vállán.ilyen   óriási   elsõ   lépésekrõl. mint a vállöv.

 mondja az igézõ logika.   Azt. A tipikus isiász esetén egészen a Iábszárig   és   tovább.   sok   esetben úgynevezett   akasztással   (pl.   férfias malomkövei   közé   kerülve   engedett   a   nyornásnak.   és   heves   fájdalmat okozva nyomja az ott lévõ idegeket. A keletkezõ fájdalom az idegpályák mentén kisugárzik a perifériákra. A porckorongot ott   éri   a   legerõsebb   terhelés. Hátsó porckorongsérv esetén fõleg az oldalsó ideggyökerek szenvednek. 262 lábakban és a húgyhólyagban. hogy a növekvõ nyomás elõl   oldalra   kell   kitérni. a gerincvelõ irányába fejt ki nyomást.   teher   és   felelõsség   kicsit   visszanyomja   a   magasra   emelkedett embert. a téma azonban még mélyebbre húzódik a háttérben.   csak   elodázták.   és   rossz   dolog   következik   be:   a     porckorong kitüremkedése.súly. amelyek az embert nyomasztják. mert azokról az ember tudott. Akut sérvek után a kipréselõdött   mag   gyakran   újra   visszacsúszik   magától.   A   mûtét   rövid   távon   ugyan   megoldja   a helyzetet.   ami   lágy   és   nõies. ahonnan a legközelebbi alkalommal megintfelhívja magára a figyelmet. A   porckorongsérv   elõtörténete   sokkal   korábban   kezdõdik:   az egészséges   rugalmas   kocsonyás   mag   a   porckorong   belsejében   normális esetben minden nyomó terhelés elõl a kinyújtott oldal felé tér ki. Manapság fõképp a tudattalan megterhelések és terhek azok. Az ember a nyomástól képtelen megmozdulni. Akkor nem fájhat többé.   Ilyenkor   a   mag   már   a   normális   nyomó terhelés   közben   is   kitér   a   védõgyûrû   hasadékán.   Fájdalomban   és   más   tünetekben   nyilvánul   meg   ­   az érzékelési   zavaroktól   a   bénulásig   ­.   alkalmazkodnak   és engednek. Ha elveszti   rugalmasságát. illetve a belekben. egyszer azonban már nem bírják tovább ' (illetve nem bírja a rostgyûrû).   A   kipréselõdött porckorong ritkábban középen. Az   ilyen   kitüremkedések/sérvek   leggyakoribb   elõfordulási   helye kikövetkeztethetõ elõzetes anatómiai megfontolásokból. Porckorongproblémák A   tudatos   fizikai.   A nyomás terhének növekedése esetén tehát fokozódik a külsõ rostgyûrûben elõforduló   szakadás   veszélye.   Ezért   a sérvek   90   százaléka   a   legalsó   három   porckorongot   éri. amelyekbõl   a   megszorított   idegszálak   erednek. a fájdalomtól pedig ordítani szeretne.   akkor   már   nem   képes   olyan   jól   kitérni.   A porckorongsérvben az a tendencia testesül meg. Ezzel azonban   nem   szüntették   meg   a   problémát. Ebben a fizikai terhek még a legártalmatlanabbak.   Amíg   Iehet.   és   fõleg   az utolsó   kettõt.   Különféle   bénulási jelenségekre kerülhet sor a .   de   fõleg   a   tudattalan   szellemi­lelki   túlterhelés teljes   súlya   kihat   a   porckorongokra. és nehézzé teszik a porckorongok dolgát.   ahol   a   lengéscsillapító   rendszer   a legkevésbé   képes   a   kiegyenlítésre   és   a   teher   a   legnagyobb. Ilyenkor   a   fájdalom   azokban   az   alsó   testtájakban   érzékelhetõ. az ortopédorvosok a legjobb szándékkal távolítják el.   és   '   a   kemény.   hogy   milyen   fenyegetõ   ez   a nyomás.   súlyfürdõ)   vagy   kiropraktikus . 261 1.   a   lábfejig   is   terjedhet.   és   most   fájdalom formájában kiált segítségért.

 Ezután azonban a betegnek minden szokatlan mozdulat esetén számítania kell újabb sérvre.   merev   háttal   és   görbén   tudnak csak   létezni.manipulációkkal lehet ismét visszatéríteni.   A   népnyelv   nemhiába   beszél   "görbe   utakról".   A   régiek   a   hirtelen   fellépõ fájdalmakban   a   gonosz   megjelenését   látták.   hogy   milyen élettelen   és   uralhatatlan   a   sérv   alatti   terület.   Arról   van   szó. Amennyiben a porckorongsérv hosszabb ideig fennmarad.   és   ezt   a   gonosz boszorkányokra vetítették ki. A skót és az ír nyelvben "Albschoss" és "Elfflint" szavakkal   illetik   a   derékzsábát.   hogy .   A   kórisme   kezdetben   a   téves   érzések által világít rá arra.   hogy   egyenesek   .   A   téves   érzékelések   a   figyelmet   lefelé   irányítják. illetve hexensusszról (boszorkánylövés) beszélünk.   végsõ   soron azonban az útjukból kitért eseményeket kell helyretenni szellemi­lelki síkon.   Csípõbõl   elõrehajolva.   A   bénulásban   aztán   megmutatkozik.   hogy   tudattalan. Egészen   konkrétan   jut   napvilágra.   hosszú   távon   pedig   ki   kellene szabadítani   a   szorult   helyzetbõl.   Egyes   porckorongbetegek   például   már   nem   képesek   igazán kiegyenesedni. A lábakkal és akadályoztatá­   sukkal az állás (állóképesség.   milyen   fájdalmas   is   az érintetteknek.   legyenek.   amelyben   felõrlõdhet   az   ember. aki hagyja magát. az   nem   a   német   nyelv   véletlen   sajátsága.   és   I annak szükségességét hangsúlyozzák. haladás.   A   feladat   is   a tünetekbõl fejt263 hetõ   meg. A hexensussz megjelölés a   felelõsséget   a   boszorkány   nyakába   varrja. hogy milyen pontatlanul és hibásan érzékeljük testünk   felsõ   részét.   önállóság)   és   a   menés   (elõrejutás. akkor a kezdeti bizsergéstõl   és   az   olyan   érzésektõl   kezdve. hogy a panaszokat és fóleg a hirtelen lecsapófájdalmakat a sors és ezáltal az istenek   idézték   elõ.   hogy   van   gerincük. A   panaszok   speciális   problematikája   a   mindenkori   tünetmintából adódik.   A   megoldás   a   hajlott­ alázatos   tartásban   fejezõdik   ki.   és   semmi   köze   nincs   a boszorkánytémához. Természetesen létezik egy sor más helyzet   is.   hogy   valaki   ­ mindenesetre nem õ maga ­ felelõs az egészért. A   valódi   megoldás   az   lenne. illetve ezeket a területeket kell ellazítani. hogy e terület felé forduljunk.   hogy   ezt   éljük   meg   oldott   módon.   ha   a   nyomás   alatt   álló   lágy   részt megszabadítanánk   a   nyomás   terhétõl.   a   kivetítés   mechanizmusa   változatlanul kézenfekvõ.   s   megmutassák. Amikor lumbágóról.   illetve   egyenes   úton járjanak.   Közös   azonban   a   minta.   "mintha   hangyák futkároznának".   Az   a feladat.   állhatatosság.   aki   állítólag   mintegy hátulról   és   ok   nélkül   Iõtt   rá   az   érintettre.   Eközben   segítséget   jelenthet   az eltolódott   csontos   környezet   újbóli   helyreigazítása.   hanem   sok   nyelvben megtalálható. egészen a harántszindróma* értelmében vett bénulásokig kerülhet   sor   megbetegedésekre.   Itt nyilvánvalóan   a   hiányzó   egyenesség   problematikája   testesül   meg.   A   valóságban   a legbelevalóbb "boszorkány" is csak annak a fejét (és a gerincoszlopát) csavarhatja el. A bénulásbán   az   ellazulás   feloldatlan   formája   testesül   meg.   hogy ilyen szempontból kell feloldódni. amelyeket teljes mértékben nem lát át az ember.   ezért ellenõrizetlen mozgásokról van szó.   Nyilvánvalóan   arról   van   szó.   az   alsó­     testre   és   a lábakra vonatkoztatva. Az ókorban magától értetõdõen abból indultak ki. Még ha ma már túI vagyunk is az ilyen okozati   magyarázatokon.   Ilyen   szempontból   fõleg   Hekaté   és   Pandóra tüntette ki magát.   felemelkedés)   témája   kerül   elõtérbe.   Sok   ember   kacérkodik   a   gondolattal.

  Az   egyenesség   kényszeredett   és   hamisnak   tûnik. . hogy a hátát meghajlítsa és alázattal   álljon   elébe   az   életnek. milyen merevek és élettelenek.   hogy   milyen   kevéssé hajlékonyak.   a   gõgösség   és   a megaláztatás.   akkor   részesülhet   az   ellenpólus   õszinteségébõl   és egyenességébõl is. hogy ezt tegyék velük.   Ha   megtalálta   magában   a mélységes   õszinteséget. Azok   a   botmerev.   hogy pihenésre   kényszerítik   õket. Ugyanilyen   diagnózissal   "futnak"   azonban   az   ellentétes   alakok   is.   Ez   a   kórisme   nyomatékosan   jelzi. aki saját maga semmit sem tud görbe (rossz) természetérõl.   feloldatlan feszültségbõl   érkezve   közeledik   a   két   dolog. megoldandó feladat: azt az egyenességet. mint azt.   akkor   könnyedén   lehetõvé   válik   a   számára   az is.   Azon   a   síkon.   Az   agglegény   vagy   a   porosz katonatiszt képe ebbe a lelki tájba illeszkedik. A tünetek   azonnal   meghatározzák   a   terápiát   is. és azt kell megtanulnia. illetve a megaláztatást valódi alázattá kell változtatniuk.   Két   ellentétes.   És   senki   sem   hat   olyan   arrogánsnak   és taszítónak.   közelségük   még megfoghatóbbá válik.   mint   a robotok.   Ha   ez sikerült.   Még   ha   látszólag   olyan messze  állnak is egymástól. szögletes mozdulatokkal járnak.   ez   az   a mankó. Nyilvánvalóan túl sokat vettek magukra. hogy leszálljon az élet mélységeibe. annak hajIottságát kell   feloldania   és   a   benne   rejlõ   alázatot   felszabadítania.   hogy   bensejükben   semmilyen   átmeneti   árnyalatot   és finomságot. aki fenn   hordja   az   orrát. és most azt a fájdalmat érzik.   saját   magával   szembeni   valódi   egyenességgé   és õszinteséggé kell változtatnia. egészen az önfejûségig.   A   becsvágyért   és   a   felemelkedésért   folyó   külsõ forgatag belsõ veszteségrõl árulkodik. Aki "görbe úton" jár. hogy mi okból és mi célból vettek olyan sok terhet a vállukra.   amely   segíti   õket   abban.   mivel   minden   mozdulat fájdalmat okoz nekik. Peckesen vonulnak át egy lágy   mozdulatokkal   és   finom   átmenetekkel   teli   életen. mert nem tud kivetkõzni saját 264 halcsontos   fûzõjébõl.   ugyanahhoz   a   különbözõ   oldalakról   megoldott   alapvetõ témához:   az   egyenességhez   és   az   alázathoz.   módfelett   egyenes   tartású   betegek.   hogy   gyõzelmük   tudatában. illetve semmi bizonytalanságot nem engedélyeznek.   Az   átmeneti   árnyalatok   és   a   valódi   alázat   idegenek   a számukra. mint a púpos. a valóságban mégis közel vannak. hogy   megpróbáltak   rendkívüli   teljesítményekkel   rendkívüli   elismerést szerezni   maguknak.ilyen   pozíciót   kel!   felvenniük. Életüket kemény szerkezetek és a túlzott egyenesség határozzák meg. és a test csigolyáiban csapódik . Az egyenes "agglegény"­nek pedig a merevségét kell elfogadnia.   mégpedig   úgy. amit az ember állandóan mutat. További   jelentõs   pont   a   nyugalom   tényezõje. Kézenfekvõ a tünetek képében megjelenõ. hiszen a valóban alázatos ember abszolút egyenes.   amely szükségképpen   idegen   marad   a   számukra.   ahol   már   feloldódtak. mivel a legcsekélyebb hajlás vagy a függõlegestõl való bármilyen eltérés kibírhatatlan panaszokat okoz   nekik. Senkit sem fenyeget például annyira a veszély. A   két   típus   ugyanabban   a   témában   osztozik.   azaz   valóban   meg   kell   hajolniuk.   akik.   csak   ellentétes pólusokról: az egyenességben. Az ilyen megfontolások eredménye elvezet ahhoz a felismeréshez.   Így   aztán   teljes   nyugalomban gondolkodhatnak el azon. amit az életük terhei alatt való mozgás okoz. vagy miért engedték meg másoknak. hogy megalázzák.   kevélyen haladhassanak   el   a   való   élet   mellett.   )árásukban   világosan kifejezõdik. hogy az õszinteség és a szellemi­ lelki   egyenesség   vár   benne   felszabadulásra.   A   legtöbb porckorongbeteget   erre   késztetik   a   tünetei.

  fekvõ helyzetben   érzik   a   leghevesebb   fájdalmat.   hogy   nem   egyedül felelõs. Ahogyan ennek a helyzetnek alá265 vetik magukat.   A   legfelsõ nyakcsigolyának   az   övéhez   nagyon   hasonló   feladata   van:   nemcsak tartania kell koponyánkat. a felegyenesedés és a felelõsség igénye merül fel. hogy közben egy kicsittúlmozdítja a célon.   és   így   ébren maradásra. amelyek az egész   gerincoszlopra   kihathatnak. hogy a továbbiakban már nem képes a (nehéz) fej terhét panasz nélkül viselni. illetve felébredésre késztet. utat enged a fájda266 lom   kisugárzásának   a   csigolyák   láncolatának   lejjebb   elhelyezkedõ. ahelyett hogy   továbbra   is   kitartanának   az   összes   súlyos   próbálkozás   mellett.   A   mélyben   rejlõ   téma   a   következõ:   a   fej   általi   megterhelés   már kibírhatatlan. az atlas  által mutatja meg nekik. Milyen terheket viselek az elismerés érdekében? 7. hanem ki is kell egyensúlyoznia.   Itt   a   tünet   mozgást   eredményez.le.   és   ezért   nyugtalanul bolyonganak. Testük legfelül  álló  képviselõje.   Mivel   úgy   érzi.   hogy   a   betegek   éppen   nyugalmi.   Hajlékony   és   rugalmas   vagyok­e. hogy elviseljék saját nyugalmukat. akik ilyen panaszokban szenvednek. akkor ez olyan kísérlet.   hogy ülve   aludjanak. hogy oldalra tér ki. hogy pihenhessenek.   Felhívja   magára   a   figyelmet. amelyek tudatosan nem érdekelnek? 6.   képes   a   valódi   alázatra?   4. Ha az atlas úgy próbál megszabadulni ettõl a szereptõl.   ha   a   fejet   hagyjuk   megint   visszatérni   a   helyére.   sõt   a   fájdalom   miatt   még   azt   is   megkísér­   Í   lik.   A   mitológiában   Atlasz   az   a   titán. Viselek­e tudat alatt olyan terheket. Cerinces vagyok­e és egyenesen közeledem­e a fontos dol­ ' gokhoz? 3. amellyel a ráruházott felelõsség alól akarja   kivonni   magát. Tüneteim nyugalmat vagy mozgást követelnek­e tõlem? 2. Az elsõ lépéshez azonban egy   csontkovács   (kiropraktor)   is   hozzájárulhat   kívülrõl.   A   fej   az   ember   számára   egyenlõvé   válik   a világgal. hogy hosszú távon nem használ . akinek az  összes titán Iázadása miatt büntetésbõl a vállára kellett vennie   és   ott   egyensúlyban   tartania   a   földgolyót.  úgy kell levetniük minden fölösleges terhet is. hanem az aktivitás. Ritkábban   fordul   elõ. mégpedig tüstént. és erre való hajlandóságát helyzetváltoztatással fejezi ki.   hogy mennyire   fáj   neki   a   golyó   terhe. )ellemzõ.   Ez persze leginkább átvitt értelemben történhet. legalábbis azok számára.   hogy   továbbra   is   nyugodtan   kell   pihenni   és   heverni   az   ágyban. Elnyomja vagy még zsarolja is nõi részemet a férfi rész? 5. Azt kell megtanulniuk. alárendelt   tagjaira   is. amelyekkel   belsõ   kisebbségi   érzésüket   a   külsõ   nélkülözhetetlenség bizonyítékaival akarják elfedni.   Legszívesebben   elmenekülne oldalirányba. és fájdalmas kisugárzásával olyan problémákat okoz.   és   a   fájdalom   hevességétõl függõen   valósággal   segítségért   kiált.   A   fejet erõteljes rántással ugrasztja vissza eredeti helyére. Nyilvánvalóan nem arról van szó. Kérdések 1. Mi a helyzet az életemben az egyenesség terén? 2.   A   fájdalmakkal   egyúttal   azt   bizonyítja.   Az   egyetlen   értelmes megoldás   az. Az elsõ nyakcsigolya eltolódása A   legfelsõ   nyakcsigolya   eltolódása   többnyire   balesetre   vezethetõ vissza.   túllépi   a   fájdalomküszöböt. úgy.

  A   tartás   tehát   önmagában   még   nem   azonosítható   a   betegség .   hosszú   távon   az   lesz   a   megoldás. hogy megtanuljunkakár hirtelen is ­ letérni a bejárt pályákról. hogy a kisebb elõnyök kedvéért váltson.   amíg   átvitt   értelemben   nem tisztázódik   a   helyzet.   és   valószínûleg   nincsenek panaszai.   és   saját   magának   is gondot   okoz.   a   csigolya   ugyanis   továbbra   is mindaddig   hajlamos   az   eltolódásra. Ha   valakire   egy   kórkép   bizonyos   testi   formát   kényszerít. mert arra késztetik a beteget. Szükség van némi erõszakra ahhoz. Kibírhatatlanul súlyos teherré vált­e a fejem? 2. s hogy mindezt önként és az újdonság örömével tegyük. Ha   valakinek   minden   adandó   alkalommal   kificamodik   valamije. hogy rátalál az igazi mozgékonyságra és alkalmazkodókészségre. Az értelmezés szempontjából az a döntõ. sõt   esetleg   még   azt   is   engedjük.a   tisztán   fizikai   helyreigazítás.  hanem az.   hogy   az   illetõnek   elcsavarják   a   fejét.   A   baleset   és   a csontkovács   egyaránt   azt   bizonyítja. hogy kövesse az élet áramlását és alkalmazkodjon követelményeihez. Mi ellen próbál fellázadni az atlasom? 3.   hogy   mennyire   szükségesek lehetnek a mégoly hirtelen irányváltoztatások is.   hogy   a   csontkovács   helyett   inkább valamilyen  elragadó  ember csavarja el erõszak nélkül.   Másrészt   viszont   a   tudatosan   végrehajtott   külsõ változások ­ például egy szertartás folya­ ' mán ­ belsõ valóságot is teremthetnek. aki erre csak rákényszerült. Ha valaki belsõ tartását tudatosan felvett külsõ tartással próbálja palástolni.   hogy   milyen   nagy   az irányváltoztatásokkal szembeni ellenállás. Az   ilyen   rítusokból   nem   támad   olyan   testi   fájdalom. és se   jobbra.   se   balra   nem   nézve. A tartás problémái A külsõ tartás megfelel a belsõnek. hogy nem vallja be magának_ opportunista váltási kísérleteit. megalázva   érezheti   magát. 267 Nem az a feladata.   Az   atlas   olyan   balesetet   használ   ki (el)tolódásához.   amelynek   hevessége   jelzi. hogy az ember tudatosan azonosul­e egy tartással. A tünetekben itt is benne van a terápia. Miután   kipróbálta   az   ellenpólust. és túllõ a célon. hogy idõnként szemellenzóvel járja a világot. Eltolódott atlas esetén az a feladat. amirõl azonban a beteg nem tud.   mint   amilyen   a hibás tartás fáradságos legyõzésébõl. vagy tudattalanul válik áldozatává. ∙ Mit akar mondani a sorsom azzal. hogy kirándulásaival túl messzire megy.   akkor kézenfekvõ a gyanú. hogy helyreteszi a fejemet? 4. mi tudná helyrebillenteni? 5. Mi a helyzet alkalmazkodókészségemmel és hajlékonyságommal ? 3.   céltudatosan   menjen   az   orra   után. Fájdalmasan érteti meg vele. hogy új irányba fordítsuk a fejünket. Mi tudná elcsavarni a fejemet.   és   teste   ilyen   módon   hozza   azokat   a   tudomására. azt testesíti meg.   Iesütött   szemmel. ­ i Kérdések 1.   és   ellenállásával   összefüggõ   fájdalmakat érezhet.   Az   alázatos   ember   teljesen   jól   érezheti   magát   némileg hajlott   testtartásban. A hatha­jógában ez az eszme az ászanák és mudrák alapja. Ugyanezzel a tartással valaki.   akkor minden bizonnyal fennáll az annak megfelelõ belsõ tartás is. akkor az   többnyire   hamar   feltûnik   a   környezetének.

A fokozott ágyéki lordosis vagy egyszerûen lordosis mint ellenpólus. hogy valaki nem tartja a hátát. mindenkinek a   kedvére   tegyen.   A   kifejezés   nagyon   õszinte. ingatag ember kompenzálására szolgál.   Más   képek   is   hasonlóan   opportunista   magatartásformákat Iepleznek   leilyen   például  a   talpnyaló  vagy   a   csúszómászó.   Lelki   púposságukkal egy   olyan   korba   való   visszaesést   testesítenek   meg. A gömbölyû hát azt jelzi.   akik   nem   képesek felegyenesedni   és   emelt   fõvel   járni   az   életben.   ha   megfelelõen   akar   elõrejutni.   A   gömbölyû   hát   meghajló.   és   ezért   fáradhatatlanul figyelmeztetnek:   "Állj   egyenesen!"   "Ki   a   mellet. hogy semmibe 269 ! se gabalyodjon bele. A gerincoszlop már önmagában is billegõ tartását a szélsõségig fokozza.   amelyben   az "emberek" még nem jártak felegyenesedve. és   valóban   nem   õszinte. titkon talpnyaló.   egyenes. akkor a lordosis jóravaló emberrõl árulkodik.tünetével. hogy . Itt a gömbölyú hát és a lyukas hát képezi az érem két   oldalát.   A   népnyelv ebben az összefüggésben a kerékpáros képét használja. Az ilyen módon megtört ember természetesen görbe.   pedáloz. mert nem szívesen emlékszünk vissza kollektív múltunk sötét korszakára. és ingatag léptekkel halad át az életen.   mint   a gyertyaszál.   Derekát   példásan   kihúzza. ban fedezhetjük   fel.   hiszen   nem   a   saját   életét   éli.   megalázott   porckorong­ betegekének felelt meg. és "gerinctelen".   akiknek  nincs  tartásuk.   hogy   kiálljon   saját   érdekeiért   és   nézeteiért   és   emelt   fõvel járjon az életben.   Ez   a   kép   az élethez   való   viszony   karikatúrája:   felfelé   hajlong. 268 Gömbölyû   hát. ha megakadályozzák abban.   nagyon   be   kell   húznia   a   mellét. amellyel az érintett személy a tartáshoz viszonyul.   hanem demonstratív.   Ahol   az   ilyen   tartás   nem   természetes. Medencéje elõrebukik. nem tud kiegyenesedni. közeli   rokon.   még   azzal   is   kísérletezik. hanem a beállítottság a döntõ. aki szintén fáradságosan lopakodik át az életen. dagadó mellel hívja fel magára   a   figyelmet. akinek be kell görbítenie   a   hátát. Valószínûleg ez a regresszió az. és makulátlanul délceg járással.   Az   eredmény kérdõjelhez hasonló  tartás (?) lesz.   azaz   tisztes benyomást keltsen. ami meghatározza az  életét is.   fokozott   ágyéki   lordosis  Az   ellentéteknek   a porckorongproblémák esetében megvilágított közelsége a tartáshibákban tovább folytatódik. . õ. és hogy ezt az elülsõ terhet kiegyenesítse és még valamelyest egyenes benyomást   keltsen. Míg a hajlott hátú ember minden elõl kitér. abbéli próbálkozása közben. amit olyan rossz néven veszünk tõlük.   Ha   a   gömbölyû   hát   a   meghajló.   ott   kézenfekvõ   a   gyanú.   és   a   tartás   ürességérõl tanúskodik.   Nem   akarnak szembesülni   befolyásuk   eredményével.   hogy   egy   árnyékban   rejtõzõ.   hogy   jó.   lefelé pedig   tapos.   Ám   többnyire   éppen   a tünet   szembetûnõ   õszintesége   szálka   a   nevelõk   szemében.   be   a   hasat!"   Így idõvel a gömbölyû hát tünetét a fokozott ágyéki lordosis kompenzációs mintájával lehet helyettesíteni.   Olyan emberekrõl   van   szó. Meg lehet törni egy ember gerincét fizikai érintés nélkül is.   sõt   néha   megtört   gyermekrõl (vagy   késõbb   ugyanilyen   felnõttrõl)   árulkodik. A   legagyafúrtabb   ­   mert   a   legnehezebben   felismerhetõ   és   a   legtekintélyesebbnek ható ­ hibás tartást az agglegény alakjá­ .

 anélkül hogy arról a leg­ .   Minthogy   sem   az ellenségre. sokszor nevetséges ­ példát jelentenek.   az   embernek   természetesen   fel   kell   adnia   a   saját   akaratát. belsõ270 leg azonban a lekötött energiák helyett az energiaáramlás jellemzi. a mester ellenállására van szükség. mint általában   azok   az   emberek. külsõleg meglehetõsen közel áll a katonák tartásához.   hogy   a   gerincoszlop   területén   jelentkezõ szélsõséges tartások egyetlen témáról szólnak.   A   kiképzésnek lényegében az a célja.   hiszen   jelzi. Azok   a   megtört   gyerekek. Egyenesen és nyugodtan állva helyet kínál a madárnak a vállán.   de   arra   igen. Feltétlen függésre és engedelmességre van szükség.   a   mester   követi   a mozdulatát. Kérdések A gömbölyû háttal kapcsolatban: 1. ami szükséges.   amerre   néznie   kell. Mi üres az életemben? 2. A "tartásbeli   károsodások"   megnevezés   nagyon   kifejezõ.   A   katonának   semmiképp   sem   szabad   önállóan gondolkodnia  és a saját  érdekeit képviselnie.   Amint   neki   akar   rugaszkodni. gömbölyû háttal vonulna hadba.   Az   erre   irányuló   parancsszavak   ­   éppen   naiv együgyûségükben   ­   õszinték:   "Igazodj!"   "Lépést   tarts!"   Harcra   nem alkalmasak   ezek   az   utasítások. hogy a mester nem fél ­ hiszen nincs is rá oka. hogy géppé váljék. hogy a madár visszanyerhesse szabadságát. Idegen parancsra kell mûködnie. kezdve az   iránytól. begyakoroltatják vele a merev   derekat.   "Balra   át!"   "Hátra   arc!"   "Vigyázz!" "Oszolj!" stb.   akik(kel)   betanul(tat)ják   ezt   a   tartást. mert érzi. Az öntudatos embereknek van ilyen egyenes. kibe rúgok bele? Mitõl félek? 2. Arra kíván rámutatni ez a kirándulás a gyermekszobától a gyakorlótéren át   a   tudatos   harcosig. Kiért vagy miért görbülök meg? 3. Hajlongva megyek­e keresztül az életen? Kinek a rúgásától tartok. hogy  megtörje a  "szolgálatteljesítõ" akaratát és   egyúttal  a   gerincét  is. a közmondásos vakfegyelem a cél.   Egy kiváló   katöna. Kinek akarok bebizonyítani valamit? . amit rogyásig   gyakoroltatnak. nem   sikerül   neki. szomorú  ­ ha katonák.   aki   magáévá   tette   ezt   az   eszményt. amely mindhárom szélsõség ellenpontja. másfelõl pedig a bátor egyenesség.   hogy   harcoljanak   a jogaikért. illetve   feltétel   nélkül   alá   kell   vetnie   az   idegen   irányításnak. Számomra ennek a tartásnak a legszebb példája az a Tai Csi­ mester. aki hajlékonyságával fog madarat.   egészen   gerincének   tartásáig.   sem   saját   parancsnokaira   nem   tenne   jó   benyomást. hogy káros ­ mert a sajáttól oly nagyon eltávolodott ­ tartásról van szó. A lazán tartott derék.   annál   "jobbak"   a   katonák.   hogy   az   önálló gondolkodást kiiktassák. A filmek "jó" hõsei ezt a belülrõl jövõ egyenességet és erõt sugározzák. kisebb mértékben is elgondolkodnék. Amikor ismét el akar repülni. Ahhoz. hiszen akkor aligha i tenné kockára az életét hadvezérek vagy politikusok eszméiért.   akik   készek   arra. Minél keményebb   a   kiképzés. Mit várok ettõl? Hová akarok megérkezni? A lordosisszal kapcsolatban: 1. s ez egyfelõl a támasz hiánya és a gyenge belsõ tartás. Mindent megparancsolnak neki.   nyilvánosan   és büszkeségtõl eltelve nevezte magát "harci gép"­nek. A madár leszáll. de hajlékony alakjuk. Ahhoz.   ha   a katona õszinte.   A gerincet   parancsok   vasszerkezete   helyettesíti.

 A púp A púp a gerincoszlop elõreirányuló görbületén alapul.   a   keleti   ember   számára   pedig karmatikus   büntetést   vagy   vezeklési   feladatot   jelent.   akivel   valaha   találkoztam.   Anélkül.   azt   a   síkot   azonban   aligha.   mi   elõl   akarok   elsomfordálni?   A   merev háttal kapcsolatban: 1.   azt   meg   igazán   nem.   A   sors   által meghajlított emberek számára nyilvánvalóan kevés lehetõség van arra. Mikor hajlok a meghajlásra.   egy   nagyon   idõs.   púpos   asszony. Mit nem vettem észre abból. A gyermekek például természetes idegenkedéssel viseltetnek a púposok iránt.   a   notre­dame­i   toronyõr   állhat   itt   példaként.   hogy   a   púpos   ember   a   vezeklõ   alakja.3.   Az   egyes   országokban   elterjedt   néphit   a   púpban   a korábbi   gonosztettek   büntetését   látja.   amelyen   a   páciens megéli. Egy ilyen érzelmileg rendkívül   terhelt   téma   esetében   különösen   veszélyes   az   értékelés problémája. Van­e okom a büszke tartásra? 271 4. amikor külsõdlegesen felveszek egy tartást? 3.   de   örökletesen   vagy   baleset következtében   is   jelentkezhet   a   panasz.   õk   nyilván   nem kerülnek sorra ott. hanem a föld felé  fordul. Türelme és jósága mellett feltûnõ a sorsa iránti feltétlen alázata. sõt esetleg iszonyatos.   amit   az   ember   magával   hoz   az   életbe. hanem az alakjuk iránti ellenszenvrõl.   oldódott   már   fel. és kerülik õket. Számunkra azonban ­ ahogy erre már a kígyóproblematika i esetén is utaltunk ­ minden lenti dolog gyanús.   akinek   pillantása   nem   az ég. hogy az egyik legalázatosabb ember. ami kézenfekvõ és a lábam elõtt hever? Hogyan reagálok a púposokra? 3.   púpos   boszorkányára   emlékeztet. hogy   az   élettel   '   egészséges   módon   szembesüljenek.   Arról   van   szó. Mit akar a sors az orrom alá dugni? Hagyom­e magam elnyomni? Magam is megteszem? Vagy másoknak engedem? 2. azokat õsidõk óta a gonosszal hozzák összefüggésbe. Quasimodo. Tuberkulózisos vagy rachitises folyamatok következtében összetörhetnek   a   csigolyatestek.   ám   ez   .   így   oldja   meg   saját feladatát.   Saját tapasztalatomból kiindulva azt mondhatom. A   feladat   elvben   megegyezik   a   hajlott   isiászbetegével. Ilyenkor nyilvánvalóan nem az illetõ emberek elutasításáról van szó.   és   ugyanilyen   benyomást   is   keltenek. ahol mások tülekednek. megállapítható. esetben   sokkal   alapvetõbb   és   mélyebb   célra   irányul. Külsõ "boszorkányalakját" arra használta fel.   hogy   mennyire   . Mi történik bennem. Olyan téma testesül meg benne.   Konkrétesetben   a   kívülálló   ugyan   mindig   képes   lesz felismerni   a   témát.   A   rájuk   kényszerített tartás   megakadályoz   bizonyos   élettapasztalatokat. . Akiket a sors így jelölt meg.   hogy kitérnénk   arra   a   feladatra. hogy a megalázó tartásból alázatot kell tanulni.   Viszszataszító   hatásával   a mesék   vén. 272 Kérdések 1. hogy az iránta bizalmat tanúsító   emberek   számára   angyallá   váljék.   Milyen   csapásoktól   félek. Mit érek jó magaviseletemmel és engedelmességemmel? 2.   Lesütött   szemmel járnak. és kü­  lönféle okai lehetnek. amelynek az érintettek többnyire nincsenek is egyértelmûen tudatában. és mikor hajlítok meg másokat ? .

  Érdekes.   másvalamihez   pedig   odafordul. amely   ­   mint   minden   egyoldalúság   ­   mindkét   oldal   számára   egyaránt káros. Ha a test súlypontja a bal. utakról van szó.   A szárnyaknak térre van szükségük.   hogy   gerinc   nélkül   kígyózzon   át   az   életen.   a   gerincoszlopa   lépett színre. Az egyik beteg a terápia során még egyszer tudatosan átélte.   hogy   másokat  az   uuk   köré  csavarjanak   és olyan kerülõ utakat válasszanak. nál. hanem a jobb is szenved saját fölényétõl. Milyen a viszonyom az alázathoz? 7. A scoliosis vagy a gerincoszlop oldalirányú elgörbülése A scoliosis. ­ 273 A   testi   elhajlásoknak   lelkiek   felelnek   meg.   hogy   a   tüdõlebenyek   nem   terülhetnek   ki   szabadon. és a súly ismét egyenletesen oszolhat el. akiknek   ilyen   elhajlásaik   vannak.   Azok   az   emberek.  és bármerre fordulnak is. akkor tehermentesíti a testét. Milyen a viszonyom az élethez? 5.   hogy szemmel   láthatóan   több   jobbra.   amikor   az apjával   szemben   nem   tudott   egyenes   lenni. amelyek az érintetteknek egyáltalán nem tûnnek fel. Milyen helyzetek aláznak meg? Melyekben alázok meg én másokat? 6.   A   fiú   egyébként   is   megpróbálkozott azzal. nõi ol­ ! dal felé fordul. A kommunikáció során a közvetlen. amikor a jobb oldal élvez elõnyt. hogy a sziv  nincs a helyén. és elõfordul.   Ennek   a   mintának   a   gyakorlott   testû   változatát   vehetjük szemügyre a varieték úgynevezett kígyóemberében. Ha ezt a pólust kiéli.   Elsõsorban  görbe   .   megpróbálnak   ki­   '   térni   és elkerülni   az   õszinteséget. A   középvonaltól   való   erõsebb   eltérések   a   mellkas   belsõ   szerveit   is érintik. hogy átvitt értelemben is hasonló dolgokra hajlanak. hogyan   kezdõdött   el   a   gerincferdülése   pubertáskorban. Fordított esetben. Azt   sem. ahol a fiúnak az apja jobb oldalán kellett ülnie. Ahogyan mindkét oldalnak hasznára válik a harmonikus egyensúly.   és   esélyt   ad   arra.   hogy .   hogy   valóban   az   elõnyben   részesített   oldalra álljon az ember. akkor sem csak a baI. nõi oldal károsodik.   és   elhajolt   az   apától. sem pedig kommunikatív értelemben. Azt. Az egyik oldalban való igazi feloldódás   tudatosítja   annak   fél   voltát. vagyis a gerincoszlop oldalirányú elgörbülése esetén egy központi terület középpontjától való tudattalan eltérésrõl van szó. Azt   kell   megtanulni. akkor automatikusan háttérbe szorul a jobb.   Különös   drámák   játszódtak   le   akkoriban   az asztal­ .   a   férfi   oldalra   hajló   scoliosis létezik. azaz a férfi oldal. ugyanúgy együtt szenvednek az egyensúly elvesztése miatt.   Mi   elõtt   hunyászkodom   meg?   Másoknak   meg   kell­e   hunyászkodniuk elõttem? 5.   Cerincoszlopuk   görbe   utakon   jár. Bárhogy csûrik­csavarják is a dolgokat. hogy valaki õket csavarja az ujja   köré.   és elárulja. Az elhajlások mindig kettõs természetûek. 4. de a nõi sem érzi jól magát. A szabadságukban megnyirbált szárnyak nem   engednek   teret   a   nagy   (ki)repüléseknek   és   kirándulásoknak. Eközben õk is tévútra juthatnak.   sem konkrét. Mivel lelkileg   nem   jutott   el   az   eltávolodáshoz. Az õszinte   test   e   tény   mellett   még   az   eltévelyedés   irányát   is   jelzi.   és   ehelyett   inkább   a testével   tért   ki   elõle. a hiba a hátuk mögött van. ám ezt nem vallják be maguknak. egyenes út helyett   arra   hajlamosak. ahol nem ütköznek akadályba.  nem is érdemes magyarázni. az ember   egyvalamitõl   el­.

 hogy együtt rezdüljön az elevenség   ritmusával.   Ez   szigorú   értelemben   véve   protézis.   hogy   mint   a   szélkakas. A   harántbénulás   a   gerincoszlop   bármely   magasságában   lehetséges.   A   gerincoszlop   annyira   megsérül   egy helyen.   A   bénulásban   a   saját   lenti   pólussal   szembeni tehetetlenség   válik   érzékelhetõvé.   hanem   teljes   zárlat   uralkodik   a   fej   és   az alsótest   között. hanem arról. Hová (és hol) akarok görbe úton felkapaszkodni? 6.   hogy   a   legerõsebb   csontfalak   által   védett   idegcsatorna megszakad.   A   tünet   arra   kényszeríti   az érintetteket. Nem   eleven   kapcsolat. 274 Kérdések 1.   és   olyan mozgékonyságot tesz lehetõvé. Egy baleset során az érintett személynek a szó szoros értelmében   megroppan   a   gerince. illetve az altest közötti kapcsolatot szünteti meg. a fej és a test. A   tünetek   a   test   alsó.   és   ­   mivel mûszakilag   egyre   feljettebb   ­   újra   megnyithatja   az   élet   bizonyos területeit. A kígyó módra való átsiklás megoldása az élethez való simulékony alkalmazkodásban rejlik.   Milyen akadályok körül hajózom. dekeltség belsõ érzése nélkül.   A   tolókocsi   az   élet   részévé   válik.   A legtöbb   harántbénulás   az   alsótestet   érinti. de kívülrõl és az ér­ . hogy úgy forduljanak altestük felé.   Ha azonban   a   trauma   az   idegcsatornát   nagyon   magasan   éri.   melyik   maradt   meg   tehát   a számomra? 2.   Mi   hiányzik   az   életemben?   Mit   kerülök   el   szívesen?   3. mintha az idegen 275 test volna. ha kell.   Mi   a   helyzet   az   õszinteségemmel?   Ilyen   szempontból   milyen kompromisszumokra és enyhe eltérésekre vagyok kész? 5.   amely   az   élet   kontinuitását   a legélesebben szakítja meg.   mindenféle fuvallatnak engedjen az ember.   és   tolókocsis   életre kényszerít. A helyzet egyúttal azt is világossá ' . Nem   arról   van   szó   persze. amitõl a sors tulajdonképpen meg akarta fosztani   az   embert.mélységében az ellentét minõségét is felfedezzük.   Melyik   oldalamtól   fordultam   el.   akkor   az akasztáshoz   hasonlóan   halál   vagy   légzésbénulás   következik   be. zavaros vizeken is? 4. Állandóan foglalkozniuk kell vele. hiszen a fent és a lent.   Ez   az   a   baleseti   esemény.   Hérakleitosz   és   az   õ   felismerése   értelmében: panta rhei ­ minden mozog. A harántbénulás Ez   majdnem   mindig   a   gerincvelõ   traumatikus   megszakadásának következménye.   archetipikusan   a   nõihez   közelítõ   felének élettelen   merevségét   és   a   helyzet   megváltoztathatatlanságát   jelzik.

 hanem visszaesés is a kisgyermekkorba.   Újra   meg kell tanulni a hólyag és a belek ellenõrzését.   Így   gyakran   a tolókocsi az. Az egyik   beteg   úgy   érezte.teszi   a   számukra. és megint kezükben tartják az életüket. hogy   a   vakmerõség   csak   a   mélységes   kisebbségi   érzés   kompenzációja volt. hogy mennyire szükségesek a hirtelen és mélyreható irányváltások. A felbukott motorosok és más szél276 sõséges sportot ûzõk egyéb nyilatkozatai is igazolják. Megszûnt az altest magától értetõdõ mûködése. hogy az érintetteknek át kell helyezniük életük súlypontját a külsõ tevékenységekrõl a belsõkre. hogy térfiasan megállják a helyüket.   A   gyengédség   olyan   formái. akik úrrá lettek nehéz sorsukon. Ezeket már csak a megfelelõ belsõ lépésekkel lehet helyettesíteni. Ilyen szempontból az esemény nem csupán csapás.   A   Föld   távoli   vidékeinek   meghódítása   helyett   a legkisebb   körben   kell   boldogulniuk.   hogy   meg   kell   találni   a talajt   a   lábuk   alatt.   hanem lekötözte õket a sors (a tolókocsihoz). Az illetõ arra utal. Az élet köre jelentõsen leszûkült.   Ami   azelõtt   magától értetõdõ   volt. Most már feltételes reflexekkel irányítva és a belsõ érzéktõl függetlenül   kell   megtanulni   az   ürítést.   A   tünet leleplezi. A   legkézenfekvõbb   megtanulandó   feladat   az. hogy hiányzik az adás megfelelõ idejéhez való természetes érzék. A   járás.   amelyeket   régebben banálisnak   és   jelentéktelennek   tartott. A külsõ haladás helyett belsõ fejlõdés   a   cél.   hogy   milyen nehéz   dolog   lent   újra   kiadni   azt. amitõl nyilvánvalóvá válik az elõrehaladás csodája.   nem   is   sejtett   mélységet   és jelentõséget   nyertek. Teljesen nyilvánvaló.   az   hirtelen   értékes   ajándékként   és   mélyebb tapasztalatok   szerzésének   lehetõségeként   jelenik   meg. Azoknak a balesetben megbénultaknak a megnyilatkozásaiból.   A   béna   férfiak   esetében   gyakran   döntõvé   válik kettõs alkalmatlanságuk arra. mint az élet kezdetén. hogy vakmerõségében túl messzire ment és túl mozgalmasan élt. de fõleg tudattalan mozgás szakaszát zárta le. gyakran mély önismeretre és a tragikus esemény megfelelõ értelmezésére derül fény.   hogy   mennyire   szükséges   az   alsó   pólus   az   életben maradáshoz. "A baleset vget vetett az õrült hajtásnak" ­ ez például komoly önismeretrõl tanúskodik.   Az   élet   ilyen   tekintetben kényszerû szertartássá válik.   hogy   a   baleset   terelte   a   céltalan   útról   a helyesre:   "A   baleset   nélkül   soha   nem   fogtam   volna   fel. de gyógyító hatással hozta vissza õket a földre.   A   megnyirbált   szabadság   és   az elvesztett egyenes tartás olyan problémákra tereli a gyanút."   Egy   másik beteg   elõtt   csak   akkor   tudatosult   a   másik   nemmel   szembeni elbizakodottsága. amelyek ilyen szempontból már korábban is fennálltak. Az   embertõl   hirtelen   és   radikálisan   elvették   a   nemiséget   és   vele együtt saját nemének hatalmát.   amit   fönt   beengedtek. és most már csak   külsõ   erõfeszítésekkel. Fõleg az olyan emberek számára nehéz átállni a belsõ . az állás és a kapaszkodás s egyúttal   a   haladás. és kiterjedése korlátok közé szorult. Miután az életet a tolókocsiban elõször értéktelennek ítélték.   az   elõrejutás   és   a   felemelkedés   is   megbénult.   amikor   elsõ   kétségbeesésében   fel   kellett   ismernie.   Az   érintettek   átélik.   amikor   meg   kellett   válnia   a   genitális   szexualitás Iehetõségeitõl. hogy a baleset a túlzásba vitt külsõ. és idõt kell maguknak hagyniuk   saját   helyzetük   felismerésére.   Már   nem   szabadok. Igazi bátorságra csak balesete után   tett   szert. és hirtelen. A sors balesetek általi kemény beavatkozásai jelzik.   el   kell   fogadni   és   meg   kell   tanulni   a tehetetlenséget. késõbb kinyílt a   szemük   az   élet   önmagában   való   értékeire. de   nehezebb   feltételek   mellett. A genitális szexualitás teljesen ellehetetlenül.   fáradságosan   helyettesíthetõ.

  hogy   mintegy   túlnõjenek   magukon   és   lehetõségeiken.   akik   korábban   túlzottan   aktívak   voltak. hogy nincs szüksége .   ezt   arra használják   fel.   hogy   az   élet Iábainál ülnek.   és   a megmaradt lehetõségeknek kell áldozniuk magukat. hogy milyen idegen   a   saját   nõi   oldaluk. A tünetekbõl nemcsak kiderül. A fizikai értelemben lealacsonyi­  tott betegek tolószékükben megértésre szorulnak. hogy az élet nem tart örökké.   Érezhetõvé   válik. most a lába elõtt hevernek. ami a szexuális szempontot illeti.aktivitásra   és   mozgásra. Testileg örökre ülésre vannak kárhoztatva. akik me buktak az iskolában. mégpedig az eddiginél alázatosabb pozícióból.   hogy   ez   teszi   ki   az   élet   felét.   és   maguk   gördülnek keresztül rajta.   A   hatalomból   egyik   napról   a másikra tehetetlenség Iesz. akiknek az életét   egy   ilyen   sorscsapás   szinte   középen   szelte   ketté. be kell fejezniük szárnyalásukat.   ahogyan   az   olyan   kísérletek   is.   azt   a mozgáskorlátozás   tünetei   jelzik.   A   nõi   oldal idegen testként lóg rajtuk. hogy mennyire megalázó ez a helyzet. hogy a valósághoz mérten hangsúlyozzák a mozgás és a megmaradt   lehetõségek   örömét. és   túlzott   igényeiket   a   realitáshoz   kell   mérniük. hogy olyan emberek. Feloldódva odaadás és alázat által.   és   hogy nélküle csak fél élet létezik.   hogy   nyugodtan   áldozzák   magukat   az   élet   értelmének   és odataláljanak   magukhoz. Bár a betegek sokat kaptak tõle. A baleset megerõsíti azt a tudatot. Õk is sok helyzetben "korrepetálásra szorulnak. gyakran   nem   voltak   készek   arra.   az   lehetne   a   kiindulóhelyzet. hiszen gyakorlatilag mindenki más föléjük magasodik. feloldatlanul pedig a rezignáción és a szeszélyes (67) ingerültségen keresztül egészen a depresszióig. Ahhoz.   akkor   viszont   még   a   gyógyulást   is elõsegíthetik.   Ha   az   ilyen   (küzdõ)sportversenyek arra szolgálnak.   Az   ülõ   élet   arra kényszeríti õket.   nem   szabad   Iemondani. és hogy jelentõs értéke van.   mint   inkább   szellemi­lelki   mezõkre   vezet.   Mélyebb értelemben   azonban   elõször   mégiscsak   hagyniuk   kell   _   magukat legyûrni. Ezt   a   tartást   kell   feltölteniük   szellemi­lelki   energiával.  Így a gyengeség  és a gyámoltalanság alárendelt pozíciója egyszerre megtanulandó feladat és kihívás. Az érintettek megtanulnak ' felnézni.   azaz:   "nem   szabad   feladni. hogy ülve érvényesüljenek az életben. és meg kell   tanulniuk   elfogadni   a   segítséget. hogy mekkora értéket képviselt a múltban a test alsó fele és vele a nõi pólus.   hanem   kényszeríti   is   õket. hogy nem hagyja magát legyõz" ni. A tolószékben egészen   konkrétan   veszik   a   kezükbe   az   életüket. Hogy   a   sors   által   kijelölt   út   eközben   nem   annyira   a   rokkantak olimpiája   felé. Sok beteg jelszava az. mint azok. Következésképpen ­ amint a tünetek tanácsolják   ­   a   világgal   való   bánást   messzemenõen   a   nõi   pólus határozza meg.   holott   már   aligha   várhatnak   tóle   valamit. A baleset elfogadásából következõ központi feldat az.   hogy   most   már   aztán   igazán mindenkinek megmutassa és bebizonyítsa az ember. Másfelõl az érintettek a kapcsolatok terén szükség­ ' szerûen  cserbenhagyják  partnerüket és saját magukat. hogy ki kell használni a megmaradt felsõ pólust. Egyre­másra elõfordul.   és külsõdlegesen mozgalmas életre rendezkedtek be. szõnyegre kell kerülniük. Ha eddig lenézték az életet. Most aztán be kell pótolniuk és teljesen felé kell fordulniuk. A mégoly nehéz sors elleni küzdelem is a hatalom útja lehet.   hogy   jobban odafigyelje277 nek   rá. Be kell vallaniuk maguknak.   hogy   a   megérdemelt   figyelemmel forduljanak feléje. A partnerkapcsolat közege ­ hiszen sokakat cserbenhagynak ­ igazolja.

  A   "most   aztán   igazán"   viselkedésmintáinak   egész   sora egyértelmûen a küzdõ­férfias 278 pólushoz tartozik. ha az ­ eredeti esemény elfojtásához vezetnek.   Mit jelent számomra az egyenesség? 5.   Sem   a   történetírásból.   Hogyan   állok   az   adással   lelki   és   anyagi   értelemben?   4. Ezekmindig   csak   funkcionális   kísérletek   maradnak   arra. a medencéhez és a földhöz? 279 Vll. és feladat is marad.   halott   felem?   Mitõl   szenvedek   a kiiktatása után? 3. Milyen a fenthez.   sem   a   népek   legõsibb vallási   és   mitológiai   irataiból   nem   ismeretes   egyetlen   olyan   eset sem. hogy nem kellene kihasználni a modern technika adta elmés lehetõségeket. Mi roppantotta meg a gerincemet? Mi fosztott meg életem korábbi tartalmától és alapjától? 2. Ez nem aztjelenti. Kérdések 1. Milyen viszonyban vagyok a hatalommal és a tehetetlenséggel ? 10. miközben éppen arról van szó.  és ugyanazt a leckét más csomagolásban még egyszer   fel   kell   adnia. ahol az ilyesmi végül sikerült volna.   Hogyan   bánok   a gyámoltalansággal és a függóséggel? 9. hogy nõi jelleget kell közelíteni a férfi pólushoz.   Nem   vezethet   mélyreható   megoldáshoz   az   olyan kísérlet. A   három   központ   közül   a   medencétõl   van   a   legnagyobb   mértékben megfosztva az ember.részvétre. Hogyan szembesülök a sorssal.   Mit   akar   közölni   velem   alsó. Ezek csak akkor válnak veszélyessé.   hogy   a   sors   utasításait   a   beteg   agyafúrt   tiltakozással semmibe   vegye   ­   kiváltképp   ha   nem   létezik   protézis   azoknak   az érzelmeknek   és   érzéseknek   a   pótlására.   Mi   közöm   van   a   "cserbenhagyás"   témájához?   8.   hogy rászedje   a   sorsot. A váPl . a fejhez és az éghez való viszonyom? Milyen a lenthez.   Miközben   ugyanis   még   a   modern   protetika csodálatos   lehetõségeinek   is   vannak   korlátai. Megalázva érzem­e magam vagy közel az alázathoz? 6. a szív­ és a fejközpont azonban teljesen ép. Mert akkor a sorsnak valami mást kell kigondolnia. amely ilyen kicsivé tett engem és elvette alsó felemet? 7.   amelyektõl   megfosztatott. A beteget nemhiába borította fel és taszította le pályájáról   a   sors.   a   sors elképzelhetetlenül sokrétû lehetõségekkel rendelkezik.

 hogy olyan dnlgokat színlel. Ha megijedünk valamitõl.   amelyre   ráhajthatják   a   fejüket. A vállöv ­   övre   jellemzó   módon   ­   összetartja   a   test   felsõ   részét. A váll összeköti a kart és a kezet a mellel. hogy felelõsséget vállaljon saját   maga   és   mások   iránt.   A   krónikusan   felhúzott   váll következésképp azt mutatja. és átvállalna belõle valamennyit. A   kifejezetten   keskeny   váll   annak   a   képességnek   a   csökkent   voltát jelzi. A csak bal oldalon felhúzott váll a szív védelmét és elrekesztését egyaránt szolgálja. hogy tulajdonosa állandóan megfélemlített és sokkolt állapotban van.   Be   van   húzva   a   kívülrõl   jövõ veszélyektõl való félelem miatt.   Az   edzett   izomkötegekkel   az   ember   azt mutatja   ki. a Iapockák pedig a hát felsõ részét takarják el.   ami   túl   sok   neki.   amikor   úgy   tûnik. Ám itt is fellelhetõ a túlzás néhány jele. és a lapockák   valóban   mutatnak   valami   hasonlóságot   a   fejlõdésben visszamaradt szárnyakkal. mint a csiga vagy a teknõc feje.   és   egyúttal   a felelõsséget is átruházhatják. és már egyáltalán nem tud megszabadulni a szorongástól.   és   kivonja   magát.   akik rezignációt fejeznek ki. ami a közép és az integráció helye. akik nemcsak egyenruhájuk zubbonyán viselnek vállrojtot.   feszes   izmú   férfiváll   mintha   azt   akarná   tudatni   a világgal. ha állandóan lapít.   mint   amennyit   elbír. tulajdonosa túl van terhelve. Az   anatómiai   ellenpólust   a   csapott   vállú   emberek   jelentik.   A vállízületektõl   a   kulcscsontokon   keresztül   egészen   a   szegycsontig nyúlik elõre. akkor automatikusan behúzzuk a fejünket.   hogy   az   ember   a   saját   életéért   vállalja   a   felelõsséget. amely a normális állapotot jelzi. Az érintettek olyan   benyomást   keltenek. A   legnyilvánvalóbb   a   felhúzott   váll.   amellyel   az   élet   terhét   és   az   érte   vállalandó felelõsséget viselni lehetne. Talán már olyan sokat kapott a fejére. a váll ismét visszatér elõzõ tartásába.   mintha   össze   kellene   szedniük magukat   ahhoz. hogy milyen terhet visel az ember és közben hogyan érzi magát. Az ilyen váll gyakran nélkülözi azt a szélességet   és   erõt. amelyeket csak szeretne birtokolni.   hogy   el   tudják   viselni   terheiket. Ezért az a gyanú is felmerülhet vele szemben. A csapott vállnak 280 többet   kell   elviselnie   (a   felelõsségbõl). hanem minden . hogy tudat alatt elõnyösebbnek érzi.   amelyrõl   le lehet olvasni.   Az   ilyen   váll tulajdonosainak   nagy   az   igényük   a   támaszra. fõleg. hogy engedje lecsúszni.   Az   ember   legszívesebben   a   hónuk   alá   nyúlna   (mert   a karjuk is lóg). A felhúzott és a csapott között helyezkedik el a szögletes váll.   A   gerincoszlop   mellett   ez   a   testnek   az   a   része.   Az ilyen váll tulajdonosai összehúzzák magukat. A   jellegzetes.   A   vállövben   feszült   és   megkeményedett   izmok.   sõt   esetleg   a csontos   váz   deformációi   is   jelezhetik   a   krónikusan   hibás   belsõ tartást.   Olyan   benyomást   keltenek. és behúzott fejjel lopakodik át   az   életen.   A   válltájékra   krónikusan   ráfagyott   félelem   a   tartás szoros voltában is jelentkezik. és a   fej   megint   elõmerészkedik.A váll tartása elárul egyet­mást az élethez való viszonyról.   mintha   magukra   kellene   venniük   a   világ összes   terhét.   hogy   milyen   sok   gondolatot   szentel   a   kifelé   irányuló hatásának. Lelógó szárnyú madarakra emlékeztetnek. hogy eI tudjanak bánni az élettel. Amikor aztán alábbhagy az ijedség. ha a váll ráadásul keskeny is.   fõleg   a   széles   vállat részesítik   elõnyben.   hogy   az aggódó   fej   a   vállak   közé   bújik. A váll azzal próbálkozik. hogy itt valaki készen áll arra.   Ebben   van   valami részvétet keltõ. Azok a katonák.

 hogy a mellet és a szívet fogadja rejtekébe.   Hiszen   a felhúzntt váll is elkeskenyedik. Emiatt belül szûkössé válik a hely. ilyen szempontból külön csoportot képeznek.   és   alig   védekezik   az   esetleges támadásokkal   szemben. 282 Vállproblémák . Így például a férfiaknak általában a jobb válla van valamivel alacsonyab281 ban. Önbizalom hiányában a nagy kebel is ok lehet arra. Ez jellegzetes önvédelmi tartás. A   váll   viszonylagos   magassága   és   az. hogy a világhoz férfiasan és támadóan közeledjenek.   Megtestesül   a   saját   nõi   szereppel   kapcsolatos   kisebbségi érzés   és   bizonytalanság. A váll voltaképpeni feladata az.   akkor   a   növekedõ   kebleket   nem     örömmel fogadja.   Nõk   esetében   gyakran   ott   van   e mögött az az  érzés is.ingükön is szükségük van váll­lapra.   Kifelé   azt   sejtetik. hogy ezen a téren lazábbak. és ez arra utal.   miközben   valójában   annyira   megroppant   a   gerincük. A csapott váll azt mutatja. A váll tehát elárul valamit a világgal való kapcsolatról. és hajlamosak arra.   hogy   óriási   hatalmat   és   felelõsséget viselnek.   hogy   milyen   sérülékenynek   és védelemre   szorulónak   érzik   magukat.   Az   ilyen   helytelen   tartás   gyakran   a pubertásra   vezethetõ   vissza. hanem inkább szégyenkezve elrejti. karjuk   és   görbe   hátuk   rejtekébe.   hogy parancsra bármit végre képesek hajtani.   hogy   melyik   oldalon   van alacsonyabban.   hogy   az   ember megtartja   magának   az   érzelmeit. ezenkívül azt is elárulja.   akkor   ' többnyire a bal váll görbül feltûnõen elõre.   Ha   a   lánynak   tulajdonképpen   fiúnak kellett   volna   születnie. Az ebbõl adódó felületes légzés csekély kommunikációs   készségrõl   tanúskodik. amivel   az   érintettek   azt   mutatják   ki.   Még   jobban   visszavonulnak   elõrehúzott   válluk. hogy a nõiesség ilyen határozott jelét inkább elrejtsék. hogy biztosítsa a karok számára a cselekvés   szabadságát. mert megpróbál összehúzódni. merevséget és szorosságot okoz a vélt védelem mellett. miközben fedezéket biztosít a fejnek. a felhúzott pedig azt.   szinte   magukba húzódnak.   hogy   felfelé   akarja   kivonni   magát   a   feleIõsség   alól. Ettõl   a   tartástól   az   érintettek   elvékonyodnak.   és   a   megfelelõ testtájakon mintegy védõpajzsként válik láthatóvá és érezhetõvé. mennyire függ gazdája másoktól. hogy mellüket  óvniuk kell a világtól ­ vagy éppen   eI   kell   rejteniük   elõle. elõre is húzódhat.   Ám   hasonlóan   ahhoz. és a tüdõlebenyek nem tudnak megfelelõen kiterülni.   ha   nem   szembesülnek   vele. Ha a védekezõ   tartás   a   szívre   és   a   szívbéli   érzelmekre   irányul. hogy az ember ­ aki ez esetben többnyire nõ ­ jobbára nõiesen passzív módon közeledik környezetéhez.   Ám   még   a   legjobb   bunker   is légszomjhoz vezetõ szûkösséget. Az alacsonyabban fekvõ váll arra utal. hogy az életben a polaritás melyik fele kap nagyobb hangsúlyt.   ahogy   idõvel   felfelé vándorolhat és a fejnek búvóhelyet nyújthat.   A   bezárkózás   és   a   külsõ   dolgok elõl   való   elzárkózás   képéhez   illik   az   a   tendecia.

  Az. Kérdések 1. az még odáig is elmerészkedhet. amelynek során   a   baleset   történt.   Ez   a   minden   irányzat által   kivételes   egyöntetûséggel   elismert   eljárás   egyenesen   a homeopátia felé közelít. Aki ismeri saját határait.   ami   biztos határok   között   megszilárdítja   az   azt   körülvevõ   izmokat   és   inakat. hogy ismét a megfelelõ mederbe terelhesse a dolgokat.   elhagyja   eredeti   helyét. hogy messzire merészkedjen és távoli célokat érjen el.   A   kar   többnyire dobáshoz hasonló forgómozgások közben ugrik ki. mielõtt a   pácienst   ezzel   a   módszerrel   "helyrerakja". ami nélkül   nem   is   merte   volna   végrehajtani   ezt   a   hõsiesen   brutális beavatkozást. attól függ.  kézzel­lábbal. sõt fájdalmak árán is. Ahhoz. A   krónikus   esetek   használatos   terápiájának   célja   a   vállhüvely mérsékelt   mozgatással   és   edzéssel   történõ   erõsítése.   hogy   többé   nem   vesz   részt   a játékban.   hogy tulajdonosa is visszatalál­e erre az útra. Az érintetteknek azt kellene gyakorolniuk. amelyet a határain túllépett kar jelenít meg.   hogy   nem csupán õ.   Máskülönben   az   úgynevezett habituális vállficam alakul ki. azaz hasonló helyzetekben továbbra is ki fogja ficamítani a karját. Ezt a koncepciót a lelki problémákra is lehet 283 alkalmazni. miközben az érintett szintén elveszti a fejét. és hirtelen újból visszarántja.   A   kezelést   végzõ   személy   a sérült vállgödrébe támasztja a lábát. hogy lélekben magának is adott egy lökést. Szinte minden orvosnak össze kell szednie magát. a saját ízületében rejlõ újbóli hõsies és   tudatos   túlterhelésre   van   szükség. a sérülés ugyanis a kar túlzott   mozgatásából   származik.   Ezzel   az eltévedt   kart   fizikailag   visszavezetik   a   helyes   útra.   de   most   tudatosan   és   eltúlozva. de gazdája is rossz úton jár. Nem várok­e túl sokat magamtól? Talán elérhetetlenért nyúlok.   és   fájdalmasan   közli.   ha   az   érintettek   a   mozgás szélsõséges kísérleteit szellemi­lelki területre helyeznék át. A lélek ilyen szempontból többet visel el.   hanem bátorságra. A kificamodott kar A   vállízület   eme   gyakori   és   látványos   sérülése   esetén   kiugrik   a helyébõl a felkarcsont feje. Ennek az az elõfeltétele.  és értelmetlenül okozok fájdalmat magamnak? . Azt az aktust hajtják végre újból. valamint esélyt is adhat arra. akár  jelentõs erõfeszítések. hogy mennyire tudatosítja   magában   a   történteket. többnyire azt követõen. ami egyébként   minden   kiugrás   és   az   azt   követõ   helyreigazítás   során bekövetkezik.   Valamivel   görcsösen. Az a lényeg. hogy a   merész   mozgékonyság   elérje   voltaképpeni   célját. saját   lehetõségeit   télreismerve   és   túlbecsülve   próbálkozott.   A   kar azzal   jelzi   a   túlzott   igénybevételt. Hol megyek túl messzire? Mennyiben lépek túl saját lehetõségeimen és képességeimen? 2. hogy   megismerjék   határaikat. Ez lenne a feladatnak az az igazi megoldása. végü! pedig minden adandó alkalommal. hogy túlnõjön rajtuk és saját magán. Ezzel elkerülhetõ az ízületi tok és a szalagok további megnyúlása. hogy a i külsõ körülményeik adta határok között mozogjanak. Természetesen   több   értelme   volna   annak. Hiszen már korábban is magánkTvül volt. ha a helyzet úgy kívánja.   Nem   kíméletre   van   tehát   szükség.

  hogy   tcibbet   végezzen   a ballal. vagy ütõképes karjuk esik ki. hogy a kezünkbõl kelyhet formálunk.   Az   ember   a   jobb   karjával   tud   hozzáfogni   a   dolgokhoz. Már nern tudnak úgy tenni­venni. amelybõl   hiányzik   az   ellenpólus   elkeseredett   makacssága. hogy többet kell törõdni a férfi pólussal. Ha a férfi pólus záródott el. ha jobb kezük. Ha   a   beteg   már   nem   tudja   felemelni   a   karját.3.   Többnyire   a   plexus cervicobrachialis (a nyakat és a kart ellátó idegfonat) kórtünetérõl van szó ­ azon idegfonatról.   A   bal   karral   a   kapaszkodás   és   a   ragaszkodás lehetõségét   vesztik   el.   mint   amennyire   az   megfelel   nekem   és   az életcélomnak? 4. amellyel inkább kérünk valamit. hogy összeszedje magát és megmutassa. A tünetbõl kiviláglik.   és   ezzel   azt   jelzik. jövõjét pedig maga határozza meg.   Mit   akarok   elérni?   Hová   akarok   eljutni?   Mi   az   élettervem   célja? Milyen "nagy dobás"­ra készülök? A váll­kar szindróma Itt a váll és a kar tájékán fellépõ fájdalmak olyan tünetegyüttesérõl van   szó.   és   így   az   érintett   arra   kényszerül. Meg   kell   tanulniuk   nyugalmat   tanúsítani   a   hátrányos   helyzetû szempontra vonatkozóan.   és ezzel tudja a saját kezébe venni az életét.   a   másik   oldal   pedig   most   kap   esélyt. Mennyire túloztam el a leblokkolt oldal témakörét? És mive I ? . amellyel a hatalom szablyáját tartaná az ember.   jelképes   értelemben   pedig   a   kérését   és   a kéregetését.   mert célzatosan éppen abban korlátozza a beteget. férfi jellegû kar blokkolt­e le. az azt jelenti. Az a feladata.   Kényszerszünetre   van ítélve.   végül   már   alig   lehet   felemelni. Ilyenkor a   kar   mozgásra   fájdalmassá   válik. Kérdések 1. Már nincs abban a helyzetben. amely a kar ellátásáért felelõs. hogy kezelhetõvé  tegyék a világot. ahogy   nekik   tetszik. Melyik oldalt nem tudom már kézben tartani? 2. az a kar. Hol riadok vissza átvitt értelemben a határoktól.  úgy. hogy a jobb oldal   felé   fordulon.   hogy   élete   hajóját   saját kezûleg ellenõrizze. Az értelmezés szempontjából döntõ. és hol szorítom vissza   magamat   jobban. annak a lazább és oldottabb.   hogy   milyen nehezükre esik kiemelkedni a lógás nyugalmi pozíciójából. nõies magatartsnak az alapján. vagy a bal.   az   már   szinte   nem   is szorul magyarázatra.   Az   akadémikus   orvostudomány   20   különféle   okot   jelöl meg   a   porckorongsérvtõl   a   tumorokig. A betegek gyakran természetellenesen   nehéznek   érzik.   amely   gyakran   összefügg   a   gerincoszlop   nyaki   részének szindrómájával. ki az úr a (testi) háznál.   Ha   a   nõi oldal záródott el. Ezzel az oldallal nyilván elég   sokáig   prõbált   mindent   megkaparintani.   hogy   minek   kell   háttérbe   vonulnia   az   életben. hogy a jobb. mindenesetre vízszintesnél magasabbra nem emelhetõ.   és   ez   arra   ösztönzi. Hiszen csak a ba I kéz marad.   A   betegek   hátráltatva érezhetik magukat abban. 284 hogy a kezében tartsa az életét. az automatikusan a nõi területtel való több törõdéshez vezet. nõi jellegû.

 szembesülni azzal. Aki viszont keveset is kelletlenül vagy öntudatlanul visel el. Ha komolyan veszünk valamilyen felelõsséget. Az ember csak azt rázhatja le. Mit kell elviselnem? Mit nem akarok többé (el)viselni? 286 VlII.   amit   a   vállunkra   veszünk   (vagy   engedünk). amit valóban ismer.   még   akkor   is.   úgyszólván   a   személyes   hadserege. és az izmai megkeményednek.   amelyeket   '   tudatosan   és   szívesen   vállalunk   fel.   szoros   kapcsolatban   vannak   a   test   alsó végén   elhelyezkedõ   ágyékcsigoiyák   túlterhelési   problémáival.   hanem azok   a   kötelezettségek.   azt   el   is   bírjuk. milyen felelõsségek terhelnek? 4.   A   kisfiúk   a   bicepszükre mutatva   szokták   az   erejüket   fitogtatni. Aki egész életén át tudatosan és ' készséggel. és  vontatottá  teszi az életet.   ütésre zászlólobogtatásra vagy hogy szólásra jelentkezzem? És mi rossz volt ebben? 4. A kar A kar két részre. hogy ebbõl mi nyomasztja és feszíti. amit az embernek   tudatosan   és   tudattalanul   fel   kellett   vállalnia. Meg kell tanulni tisztázni a túlterhelést.   amelyeket   tudattalanul   és   bevallatlanul cipelünk magunkkal. hogy készséggel viszi­e tovább. annak még azt is nehéz cipelnie. Mi nehezedik rám és terhel meg engem? Mi nyomaszt? 2.   Az   alkarnak   pedig   a cselekvõképességet   köszönhetjük.   mivel   az   alkaron   van   a   kéz . A hátfájáshoz hasonlóan nem azok a terhek okoznak panaszokat. Lényem melyik részét hanyagoltam el.   Hiszen minden. tarthatatlanná válik. akkor el   is   viseljük. mert kibirhatatlanná vált. Kérdések 1. az erõs vállat és edzett izmokat nyer.   és   azzal.   ha   valóban   sokat   nyom. Milyen kötelességek. Amiért azonban nem vállaljuk a felelõsséget. az alkarra és a felkarra osztható. a válla pedig fájni fog az elhasználódás tünetei miatt.   Mi   célból   emeltem   fel   a   leblokkolt   karomat?   Esküre.3.   egészen   a szabályos   izommerevedésig.   végsõ   soron   lent nyomja a medencét. a két részt a könyökízület   köti   össze   egymással.   A   felkar   szimbolizálja   az   ember erejét. és amit nem ismerünk el (vagy nem vallunk be). amellyel most kénytelen vagyok sokkal többet törõdni? 285 Vállgörcsök A   válltájékon   vagy   a   hát   területén   jelentkezõ   görcsök. Mit vállaltam fel zokszó nélkül. Ezután tudatosan eldöntheti. de mégis titkolt ellenszenvve I ? 3. az hamar kibírhatatlanná.   Amit   tudatosan   hordunk   konkrét   vagy   jelképes   ' értelemben. vagy inkább lerakja. keményen kitartott a felelõsség és a súly mellett.

 287 azzal a tulajdonosáról árulkodik.   mint   amilyen simulékonyak. A   pók   karjaira   emlékeztetõ   vékony   és   erõs   karok   olyan   emberrõl árulkodnak.   odacsapnak. A   kövér   és   gyenge   karok   hol   tehetetlennek.   adakozóak.   de   a   problémáit   is   kitartással   megoldja.   hogy   van   bénne   egy   bizonyos   fokú   nehézkesség. ugyanis a kéz az a tapogatóként használt testrész.   Hajlamos   a merevségre. ez  azt jelenti. hogy megtartsa. Így a túlzottan izmos és nehéz karok nemcsak   tulajdonosuk   erejérõl   és   hatalmáról   beszélnek. hogy mily kevéssé meleg és szívélyes a világhoz való viszonyuk (68).   a   dinamika   és   az   erõ   mellett   a   finomság   is hiányzik a mozgásukból. mutatván.   Nehezen lendülnek   mozgásba. amire szüksége van. hogy   amit   csinál. különösen   akkor. Azt a benyomást kelti az illetõ. Persze az is lehet. és távol tartsa magától. amelyekkel oda tudunk nyúlni azért.   kevés   életörömet   és   mozgékonyságot   árulnak   el. általában hiányzik belõle a gyengédség.   elfogy.   hatékonyan   dolgozik. Ha pedig nem veszünk komolyan valakit.   hogy   nincs   érzéke   a finomságokhoz. ha arra van szükség.   hanem   többek között   arról   is. A felsõ végtag tehát az ember erejét.  Ég   a  keze   alatt  a   munka  ­ tartja   a   szólásmondás.   ha   alaposan   meg   is   dolgozik   azért.   Azt   fejezik   ki.   de lágyan   is   tudnak   ölelni. mintha   õ   is   kellemetlenül   érezné   magát   ilyen   erõteljes   szerszámok birtokában. noha igen ügyes is lehet.   hol   esetlennek   hatnak. . Az egészséges karok arányukat tekintve illenek az ember testéhez. A könyök egy csuklós  ízület.   ami   kell   neki.   néha   talán   erõszakos   és tolakodó   is. a világban való ügyességét és mozgékonyságát tükrözi.   és híján   van   a   simulékonyságnak. és a túlkapások sem idegenek tõle. Ha az embernek hosszú a karja. és azt.   s   ez   azt   a   megbecsült   emberi   tulajdonságot fejezi   ki. Fogókra emlékeztetõ karjával hajlamos megragadni a dolgokat. és idõnként még tapintatlan is.   hogy   átölelje   és   birtokba   vegye   az   életet. amit megkívánunk. és minél messzebbre ér.   lusták. hogy fontos számára karjának súlya.   hogy   a   gazdájuk   híján   van   annak   a képességnek. Az   ellenpólust   a   gyenge.   A saját   súlyuk   és   az   élet   terhe   mázsás   tömbként   lóg   rajtuk.   mintha   elégett volna. amelyet a   világ  és   lakói  felé   kinyújt  az   ember.   amikor   valaki   jókedvûen.   Ha   kell.   Lehet.   és   határozottan megragadnak   valamit.  A   hõnuk  alá  tudnak   nyúln!  azoknak.   Fogva   tartanak.   vagy  mereven   kitartva   nemet   is   tudnak rnondani.   a   fejlõdésben   ugyancsak   visszamaradt   karok jelentik. Lassúak.   olyan   jól. Amennyiben egy kar nem felel meg ennek az ideálnak. azt a karunkra véve gyerekké fokozhatjuk vissza. ami fontos a számára. A   kéz   és   az   emberek   közötti   kapcsolatok   szorosan   összefüggenek egymással. kitartson abban. annál nagyobb a hatalma. lehetõvé teszi azokat az emelõ mozgásokat.   A   kezük   ráadásul gyakran még hideg is.   és   fõleg   járás   közben   lóg   ügyetlenül   és tehetetlenül a gazdája teste mellett. hogy mennyire tudja kézben tartani az életét és hogyan bánik más emberekkel. és ezeken   az   arányokon   belül   maradva   éppolyan   erõsek.   akiknek segítségre   van   szükségük. hogy nagy a befolyása. amit nem visel el. A testépítõket ábrázoló plakátokon lát az ember ilyen karokat a hozzájuk tartozó vállakkal.   aki   megragadja.   megbízhatóak   és   gyengédek. Az ilyen kar durvának és   esetlennek   hat. Wilhelm Reich megfigyelése szerint   az   ilyen   emberek   nemigen   kezdeményeznek.   A tehetetlenség érzésébõl kifolyólag aligha van abban a helyzetben.   az   elfogy   a   keze   alatt.mozgatásához szükséges  összes izom.  és mint ilyen.   hogy   feldagadt izmaival másokra is nagy benyomást tehessen.

  Prométheusz   példája   igen   szemléletesen   mutatja   a   lázadás fázisát.   már   semmit   sem   tud megragadni   és   megfogni. amikor az istenek tilalma ellenére elhozza az embereknek a tüzet. Az ilyen feszítõ eseményeket átvitt   értelemben   is   megélhetné   az   ember.   A   régi   kultúrákban   levágták vagy eltörték a tolvajok jobb karját.   azok   mindenesetre értelmesebbek lennének.   A   törés   történése   a   testi. és vétünk saját természetünk törvényei ellen. de mindegyikben benne van az embernek a   Teremtõje   elleni   lázadása   és   a   rákövetkezõ   zuhanás   õsmintája.   és   a   megváltásig   súlyos   büntetést kell elszenvednie.   Ezután   igen   mélyre   zuhan. hogy melyik oldal esik   ki:   a   jobb.   hogy   az   ember   zuhan egyet.   Más kultúrák más képeket használnak. Ha a jobb   karja   törött   el.   A törött hely többnyire a hegszövet képzõdésének köszönhetõen szilárdabb lesz.   azaz   megoldatlan   formában jeleníti meg a feladatot.   és   a normális ügyekben sem tud részt venni. mivel a testi sík meglehetõsen alkalmatlan a lázadási kísérletekre. hogy eltörött az embernek a világhoz való   kapcsolata.   nem   tudja   magához   ölelni   a   világot. A csontok utánaengednek. Mégsem azt az üzenetet olvassuk ki ' belõle.   és   tekintsd kihívásnak. Minél több változatosság jön az ember életének szilárdan összeillesztett   sínjébe. Ha egy törött csont nem jól forr össze. Cselekvésképtelenné vált. A betegség azzal.   vagy   a   bal. akkor az .   amelyikkel   hatni   tud   a   világban.   Már   nincs   a   kezében   az   élete. EItúlzunk valamit. hanem   az   ellenkezõjét. Egy szokatlan vagy terjedelmében eltúlzott mozgás drámai módon megnöveli a feszültséget. a külsõ kereteket is meghatározza. 289 Következik a büntetés. hasonló a szimbolika. és így ismét beáll a lazulás állapota.   annál   kevésbé   megy   a   téma   a   csontjaira.   Az ókorban egyedül az számított bûnnek. Az orvosilag elrendelt nyugalomban ki kell   rajzolódnia   annak   is. mint azelõtt. A zuhanás egy õsi emberi problematikával hozza kapcsolatba az embert:   azzal. Lényeges. Karproblémák Kartörések A törött kar azt szimbolizálja. nehogy kipróbáld a határaidat!". A töréseknél a bejáratott életminta tudatos megszakítása a tanulni való feladat. amelyikkel inkább kérni szokott. ha az ember fellázadt az istenek ellen.   aláírni   sem   tud. Amikor eltörjük a csontunkat. 288 1. Az esés és a zuhanás teszi ki amúgy is a balesetek legnagyobb részét.   a   legtöbb   kartörésnek   az   az   oka.   amikor   a   kar   emelõ   tulajdonságait feszítik   túl.   hogy   kiesett   a   polaritás   paradicsomi   egységébõl.   hogy   merd   élni   az   életet.   Azt. hogy cselekvésképtelenségre ítéli az embert. hogy alakul a feszültség és az ellazulás mintázata az illetõ életében. hogy "sohase merjél semmit megtenni.   hogy   milyen   változásokra   lesz   szükség   a jövõben. Azoktól   az   esetektõl   eltekintve.

 akár késõbb a gipsz formájában. hogy szünetre.   hogy   képletesen   elmenjek   a   határokig   és azokon is túl? 7.   Hol   kérgesedtek   a   meggyõzõdéseim   túl   szilárddá. Itt azonban   nem   az   eltúlzottan   erõs   emelõhatásból   és   az   erõszakos ütésekbõl fakad a baj. Fel kellene hogy ismerjék azok   mélyebb   értelmét   és   az   ezzel   összefüggõ   szándékaikat. hogy megálljunk. mint ahogy a légy berepül   a   pók   hálójába?   Az   ilyen   sorssal   terhes   motiváció   el   tudja venni   a   megnyugtató   tevékenység   lazaságát.   hogy   esetleg   hasra   esünk   az úton. Ahelyett.   és   meg   kell   kérdõjelezni   a   szilárd. Mindig   újra   meg   kell   kockáztatnunk. Minden   terápiás   forma   pihenést   ír   elõ. Egy esésnekarra kell alkalmat szogáltatnia. megszakításra lett szükségem? 2. Vajon a monotóniából való kitöréshez volt szükség a törésre? Mit hoz számomra a töréssel együtt járó változás? 4. A nyugalomban pedig tudatosulnia kellene a fájdalmas helyzetnek.   és   közben   ínhüvelygyulladást   kap   tõle.   és   fájdalomkiáltások   közepette követelik   ki   maguknak   és   a   tulajdonosuknak   a   gondolkodási   szünetet.   akár   még   idejében   ésszerû pihenés. és men nyi re fojtogattam ? 3.elárulja. és más. hanem a dolog görcsös kivitelezése.   A   görcs .   amelyektõl   minden. Aki azonban azt állítja. és hol feszítettem túl vagy túloztam el a dolgokat? 5.   hogy   az   illetõben   nem   tudatosult.   Akkor   aztán   meg   kel! törni   a   dolog   folyamatosságát. Hogyan vihetnék változatosságot. és továbbra is a testben tükrözõdik az összhang hiánya. Itt sem maga a tevékenység okozza a problémát. A kötés természetesen nyugtató is lehet.   az   ítéleteim elõítéletekké. Mennyiben volt ennek a résznek az élete a markomban. Olyanokat.   A   tudattalan   konfliktus aztán   az   ínhüvelyekben   gyullad   be. A tanulni való feladat fõleg a nyugalmat célozza. hogy akadálytalanul közvetítenék az izmok   erejét. amelyek kivezetnek abból a régi   kerékvágásból.   abból rögtön   világos. hogy õt   nyugtatja   a   kötés.   amelyikbe   beleszaladtunk.   nehézségeket   okoznak.   hogy   milyen görcsösen   csinálja. vagy valakinek bele kellene sétálnia abba a hurokba. A nõies vagy a férfias oldalam akadt­e el annyira. hanem inkább a hosszabb idõn át végzett kisebb és görcsös mozgásokból. Hol követel az utam nagyobb (mozgás)szabadságot? 6. izgalmat és értelmes ellazulást az életembe? 290 Ínhüvelygyulladás Az ínhüvelyek gyulladása is a túlzott igénybevételnek köszönhetõ.   Talán   valakit   be   kellene   hálózni   azokkal   a   szemekkel.   Cseppet   sem   nyugtató   dolog   lopódzott   a   kötés szemei   közé. hogy a belsõ lépések nem voltak elégségesek.   legalábbis   az izmok összes ereje függ. acélossá merevedett alapelveket. mint a kötés vagy a gépelés. l Cérdések 1.   Van­e   bátorságom   ahhoz. fõleg új utakat keressünk.

  mialatt   ezt   az   "elidegenedett"   munkát   végzi.   akkor inkább a felkar izmaiban testesülne meg ­.   amikor   olyan tevékenységek közben alakul ki a gyulladás.   Szeretetbõl   vagy   barátságból   ugyan lehetséges   monoton   tevékenységet   végezni. és adandó alkalommal (még a gipszszünet elõtt) egy pihenõidõt iktat be magának.   ám   nehéz   feladat.     és   mindegyikben   ott   van   a   be   nem   vallott ellenállás.nyilvánvalóvá   teszi. A munka önmagában véve egyik   esetben   sem   igényel   nagy   erõkifejtéssel   járó   mozgásokat. hogy egy pulóvernek még gyorsan el kell 291 készülnie.   hogy   jó   nagyot   csapjon   maga   köré   ­   ha   az   lenne. ' hanem egy állandóbb és (az   ínhüvelyekben)   jól   elbújt   ellenállásról. vagy a munkához való hozzáállásán változtat.   amely   az   ember   ínhüvelyében   ölt   testet   és   ugyanakkor rejtõzik el.   amely önmagában   véve   semmilyen   örömet   nem   szerez.   Az   embernek   erõsen   össze   kell   szorítania   a fogát.   Az   ín   szinte   sistereg   és serceg   a   hüvelyében. Ilyen pl.   Minden finom mozdulat fáradságos megerõltetéssel jön létre azzal a mottóval. ha az ember rituálisan átadja magát a pillanatnak. Ahol a "saját kötésû" pulóver a derék. annak mélyen azonosulnia kell az illetõvel ahhoz. mert jól kifejezi a tudatos kívánság.   amely   még   átvitt értelemben is kellemesen csengõ szólarnok mögé rejtõzik.   és   ez   feszüléssel   és   fájdalommal   jár. hogy "csak azért is". azaz a hatékonyság és a munka befejezése iránti vágy és   a   beláthatatlan   munka   elleni   tudattalan   ellenállás   közötti konfliktust. Nem nagy és veszélyes ellenállásról van szó.   mint eddig.   hogy   ellenállás   is   van   a   dologban.   Az   ínhüvelyek   más  kézimunkáknál   is   erõs   konfliktusok színterévé válhatnak. amelyeket általában véve nem értékelnek sokra. Ez a helyzet csak azért olyan tipikus. A dolognak többféle háttere lehet. 292 . nem csoda. Célraorientált. a gépelés is.   azzal   elõzhetné   meg   igazán   az   ínhüvelygyulladását. hogy nem okoz mély kielégülést   a   kötögetés. és vagy a munkán.   hogy   figyelmen   kívül   tudja   hagyni   a   világosan   jelentkezõ figyelmeztetõ jeleket és a betegség teljes kialakulásáig tartani tudja magát. Akkor   válik   különösen   világossá   a   probléma. dolgos ember és a sikk hiányának a szinonimája.   Aki   meg   olyasmit   gépel. hogy mi ellen irányul. Így az ínhüvelygyulladáshoz mindig egy bizonyos elkeseredéttség   járul. mint pl. amely arra ösztökélné az   embert.   amit   valaki   más gondolt ki. hogy jól érezze   magát. Az ellenállást okozó erõs súrlódást pedig   a   teljesen   kialakult   ínhüvelygyulladás   súrlódó   érzékleteiben érezni   és   majdhogynem   hallani   is   lehet. a "de   hát   olyan   szívesen   csinálom   a   páromnak   (vagy   gyerekeknek)   és tényleg   csak   szeretetbõl".   hogy tisztázza a tevékenységhez való viszonyát.   Ilyen tevékenységc:k   közepette   gyakran   ellenállások   alakulnak   ki   az emberben:   Ahelyett.   hogy   ugyanúgy   tovább   csinálná   a   dolgot.   Ki   kell találni. céltudatos gondolkodással valami halál unalmas dolgot odaadással   csinálni   ­   majdhogynem   lehetetlen.   és   a   szíve   mélyén kielégítetlenül hagyja az embert.   Az   ilyesmi   csak   úgy sikerülhet. Természetesen nem mindig arról van szó. Mindkettõ   igen   monoton.

 hogy általában milyen értékesnek tartják a munkámat? Merek­e több és igényesebb tevékenységeket vállalni? 6. Az ütõ. Szívem mélyén milyen hozzáállással végzem ezt a tevékenységet? 2.   hanem   más   analóg   helyzetekre   is   vonatkoznak. Titokban milyen kivetnivalóm van a munkám ellen? Honnan származik az ellenállásom. amikor az ember könyöke segítségével nyomul elõre az  élet különbözõ területein. Az a kifejezés.   A   fájdalmak   ezt azonnal   jelzik. Ezalatt a játé­   kosnak alkalma nyílik felülvizsgálnia.   A teniszkönyökkel   kapcsolatban   leírtak   természetesen   nemcsak   a teniszezésre.   hogy   átlássák. A   teniszkönyök   elterjedt   betegség. túlzottan nagy nyomásként nehezedik   rá. amikor az érintettek nem veszik figyelembe a test világos jelzését.   Az   lenne   a   dolguk.   Annak   is lehet teniszkönyöke. hogy pihennem kel lene? .   Az   elszarusodott   felületek egyfajta konfliktusokkal terhes könyökvédõk.   Az   okozza. Vagy már eleve megerõsítik a   könyökünket.   pl. pontosan mire vonatkozik? 5. Milyen jeleket nem vettem figyelembe arra. magunkat pedig átverekedni rajta.   azt. finoman írja körül azt. Klasszikus példája az ütésre való im. hogy "könyökölni". Mennyiben van köze ahhoz. rendkívüli módon megnö293 veli   az   emelõ   erejét.   és   jó   esetben   innen   minden   szükséges   dologra   sor kerülhetne annak rendje s módja szerint. Ez az a klasszikus emelõ. hogy lefõzzék   a   másikat.   másokat   kibillentünk   vagy   gyengéden magunkhoz tudunk húzni. vagy szorongatja a becsvágya. hogy milyen motívumok   hajtják   erre   a   túlfeszített   játékra. Egyesek olyan kemény könyökvédõkkel dolgoznak. Milyen a monotóniához való viszonyom? Csak az eltompultságot vagy a rituális aspektust is látom benne? 2.   a   játék   az játék.   hogy   hoznia   kell   egy   bizonyos teljesítményt.   gyakran   innen   indul   ki. ami hajt.   Ha   ezután   az   ember   görcsösen   összehúzódott tartásban   "játszik". mint a kar meghosszabbítása. A könyökízület A   könyökízület   segítségével   tudjuk   a   világot   magunkhoz   ölelni. mint addig.   vagy   utólag   kell   a   könyöknél   kikopott   ruhaujjakat varrogatni.   Mit   akarok   igazán. Milyen (görcsös) célokat követek vele titokban? Milyen motiváció van bennem a mélyben. pulzus és az egyidejû ütési gátlás párhuzamos létezésének. Ez a pikkelysömör* egyik kedvenc   helye. Hogy mennyire szükség van idõnként rájuk.   hogy   a   könyök emelõszerû alkalmazása szakszerûtlenül és túlzott igénybevétel mellett történik. Milyen elkeseredetten melengetem ezeket a titkos szándékaimat? 4. és könyörtelenül játszanak tovább ugyanúgy. Kérdések 1.   Csak   az   jelent problémát. Kérdések 1. hogy szarupikkelybõl páncél nõ a könyökükön.   amikor   minden   követ   megmozgatok?   Kit   akarok kibillenteni? Hol vetem be magam túlzottan? 2. Egy fájó könyök ellenáll a további játéknak. azt a ruháink is mutatják.   és   ennek   megfelelõen   valóban   játszva   játsszanak. amellyel minden   követ   megmozgatunk. hogy kössek vagy gépeljek? 3. aki még életében nem fogott teniszütõt a kezében.   akkor   túlerõlteti   az   emelõízületét. és gondoskodik a szükséges gondolkodási szünetrõl.

 A kéz A   kéz   az   ember   cselekvõ   testrésze.   Ez   a   vágy   szívbõl   jön.   mint   a   vér. amely alá   tartozik. Még a kezek hõmérsékletébõl is   fontos   következtetéseket   vonhatunk   le.   megragadja   a dolgokat. azt megvilágítja az az õselv.   ahhoz   azt   a   valamit   átvitt   értelemben elõször   kézbe   kell   vennünk.   mint   a száj. amikor az emelõimet lendítem ? 4.   A   meleg   kéz   a   kapcsolat utáni   vágyat   fejezi   ki.   illetve   az   emberek   egymás közötti kapcsolataiért is felelõs.   hogy   tulajdonosuk visszatartja az életerejét. A hideg kezek ezzel szemben távolságról beszélnek. és jóval õszintébbek. Ha valamit fel akarunk fogni.   Hogy valamit   fel   tudjunk   fogni.   és   elárulják. betegeket kezel.   amikor   az   ujjlenyomatok vonalaiból határozzák meg egy ember személyazonosságát.3.   mint   ravasz közvetítõ. Hogy a kezünk mi mindenre képes. akkor a hüvelykujj szemben áll az ujjakkal. Milyen ellenállás van bennem. Minden   kisgyerek   a   keze   segítségével   ismeri   meg   a   világot. simogat és megáld. A nonverbális kommunikáció   keretei   között   a   kezek   ugyanolyan   megbízhatóak. Amikor meg akarunk fogni valamit.   Hermész­Mercurius.   amellyel   megfogja.   ami felmelegíti (68). akkor ugyanúgy a dolog ellentétére van szükségünk. arra van szükség.   aki   az   istenek   és   az   emberek. Nem   járja   át   õket   jól   a   vér. és nem szándékozik kapcsolat295 . kezébe veszi az életét. A   nyomozók   is   ezt   a   tényt   használják   ki.   a   kereskedelem   és   a   tárgyalás. Milyen be nem vallott motívumok (milyen becsvágy) emelik a karomat? Mely   ütések   ütnek   rám   vissza   és   rázkódtatnak   meg   (engem   és   az ízületemet)? Tulajdonképpen kinek szántam õket? 294 IX. hogy poláris világunkban megértsünk valamit.   a kézimunka   és   a   kézügyesség   istene   éppolyan   ügyes.   és   ez   analóg   módon   történik   akkor   is. Nincs két pontosan egyforma kéz. Csak a   "szegény"   segítségével   érthetjük   meg. Az ember keze teljesen egyéni szerv. hogy az illetõ   dolog   ellentétét   is   felfogjuk. Ahhoz. békét köt.   a "nagy" a "kicsin".   hogy   mi   az   a   "gazdag". mint a szavak. ám ugyanakkor manipulálni (latin manus = kéz) is tud vele. a "jó" a "rosszon" keresztül  fogható  fel. amikor kézbe veszünk és nekilátunk valaminek.   A   kéz   ezt   anatómiailag   is érthetõvé teszi.

 amelyek nagyobb fizikai nyomás nélkül is sokat éreznek és fejeznek ki. hogy mennyire meghatódott.   Elárulják.   és   feltárják   azt   is. tisztességtelenségre is utal. Így a kéz bõre az. hogy köszönéskor és búcsúzáskor a kezét nyújtja az ember. hogy gazdája szorult helyzetben   van   és   szorong.   amelyeknek   jó   a   vérkeringésük   és   már   köszöntésnél alaposan   megszorítják   a   másik   kezet. Van.   aki megszokta. Már   maga   az   a   tény   is   mutatja   a   kezek   tág   kifejezési   lehetõségeit. ami a lélek mélyében történtekrõl tudósít. nyirkos kézben ott vibrál a szorongás.   amit akarsz. Így   a   kezek   nyelvébõl   anélkül   is   sok   mindent   rnegérthetünk. A maga zártságával viszont azt mutatja.   hogy elemeznünk kellene az illetõ tenyérvonalait vagy a kézírását.   A kézfogásnál érezhetõ­ ' vé válik.   Míg   tulajdonosa   még   mindig   egészen   hûvös   módon viselkedik. ehhez pedig nyitott kézre van szüksége. Mivel a becsületszó is kézfogással jár. arra a szavát adja.   Ha   a gyerekek a hüvelykujjuk köré szorítják az ujjaikat.   hogy   mennyire   vagyunk szívélyesek. akkor inkább kínosan érzi magát. mennyire megmutatják 296 az   életmûvünket. valószínûleg abból az idõbõl származik.   Mintha   azt   mondanák:   "Csinálhatsz   velem. az a félelem és a bizonytalanság tipikus jele.   Végül   meg kell még említeni az érzékeny. amelyek már a kézfogásnál teljesen elhagyják   magukat. a keze máris elárulhatja. s ez több mindent szimbolizál. hogy õszintétlenséget tükröz. hogy milyen kifejezõ és egyéni az ember keze. hogy valamit becsületesen lepecsételjen az ember.   mert   az   közvetlenebbül   és   fenntartások nélkül   válaszol.   egyáltalán   semmilyen   igényem   sincs   (az   életben)". Az   erõs   kezek. Ezek az eddig inkább okkultnak számító módszerek is egyre nagyobb elismerésnek örvendenek.   ami   ilyenkor   a   becsületesség   szimbóluma. Az ilyen kezek gazdája ugyanilyen. a zárt kéz amellett.   hogy   mennyire   vagyunk   képesek kapcsolatokat   kötni. Vannak viszont olyan kezek. A kéz és a kéz bõrének rendkívül becsületes voltát a pszichoterápia is kihasználja. és a kezek nyelvét is magától értetõdõen   jobban   értették. Az a szokás.ba lépni a többiekkel. Amikor az embert elönti a hideg izzadság. Dupuytren­kontraktúra vagy a görbe kéz Ennél a betegségnél a tenyér inai a kisujjtól kezdõdõen fokozatosan összehúzódnak. Az ember zsebében összeszoruló ököl pedig . és mint legjobb szerszámaink. Különösen a kritikus fázisokban éri meg közvetlenül a páciens   bõrével   "beszélni". ami kell neki. hogy az ülés alatt mérik és megfigyelik a páciens bõrellenállását. amikor az emberek még jobban álltak az intuitív tehetség dolgában. A hideg. 1.   olyan   emberrõl   árulkodnak. Egyrészt az õszintétlenség jele. A kéz tartós kényszertartásba zárul. mint kommunikatív hangulatban. hogy   mindenkinek   megvan   a   maga   keze   írása   konkrétan   és   átvitt értelemben is. pedig ez még nem is tudatosult az illetõben. hogy rendben van­e és mindkét fél számára megfelelõ­e az üzlet. A felsoroltak között az átmenetek minden fajtája létezik. és a saját kezébe vegye az életét.   Ehhez   jön   a   görcsösség   benyomása.   Az   üzleteket   még   ma   is   kézfogással pecsételjük   meg. kényes kezeket.   Egy   angol   orvoscsoportnak   nemrég   sikerült   meggyõzõ összefüggést találnia az ember életvonala és az élete hossza között. hogy megragadja. Az összes ilyen lehetõség mutatja. mert ahhoz.

 a körmeit. A mindennapok gesztusai között az ökölbe szorított kéz fenyegetést. Az érintettek már nem nyitottak az életre.   Megfoghatja   és kívülrõl körülveheti.   Mindezek jelenléte az érintett számára természetesen tudattalan. Abból is látszik helyzetük tragikus volta.   és   elbújnak.   és   árulkodó   is   a   szimbolikája. A négy ujjal egyedül szembeálló hüvelykujj az egység és az individualitás jelképe.   hogy kéznyújtással   fogadja   a   többiek   köszönését. Éppolyan kevéssé tudják   a   hatalmúkban   tartani.   Igaz.   Ekkor   már   senkit   sem   tud   normálisan köszönteni.   hogy   nyitott. hogy a segítõ vagy a megmentõ   kezet   sem   tudják   már   megfogni.   sem   kapni   nem   tudnak.   a   bal   kezét   is   adhatja   az ember   ­   attól   elte­   . akkor azt többnyire eldugja az ember.   ugyanis   ezt   a kezet a zsebébe dugja a tulajdonosa. és maga is ugyanazt a sorsot szenvedi el. A megtámadott oldal szerint tovább finomíthatjuk a képet. hogy arra már mindenki felfigyel.   Ez   utóbbiakat   a   betegek   a   markukba   rejtik.   ha   muszáj. Még a kezét sem tudja kinyújtani.   A   csomók   a problémákat jelentik. mint a bal nõies érzelmi oldala.   Ha   tudatos   szimbólumként   használja   az   összeszorított öklét.   Kezükkel   szimbolikusan   magukat   is .   megragadni.   Aki   csak   visszatart   és semmit sem ad.   Ehhez   jön   még.   kintve.   akkormár   nem   tudja   azt színlelni.   mint   a   feléjük   nyújtott kezet. bosszút vagy a harc szándékát fejezi ki.   és   a   kettõ   gyakran  kéz   a kézben   jár.a   félelem   mellett   agressziót   is   kifejez. Ezt a karmokká hajlított ujjak és a csomók egyaránt elárulják. Végezetül   a   zárt   kéz   formája   a   titkolódzást   is   kifejezheti. ezért kell a testének   megjelenítenie   õket.   akkor   ezzel   kapcsolatban   is   fellép   a védekezési igény.   Ha   mindkét   kéz   beteg. a sajátjával mintegy foglyul ejtve a beteg zárt kezét.   hogy   bal   kezet   nyújtani   egy   kissé ügyetlennek   és   esetlennek   tûnik. Az agresszió tudvalevõleg a legjobb védekezés. A harcos szellem árnyékában azonban mindig ott oson a félelem is.   mert   túl félénkek és bizonytalanok vagy agresszívak.   köszöntéskor. amelyeket olyan szigorúan elzárnak a világ elõl. Ha   az   ujjak   körülzárják.   Sóvár   igyekezetük   ellenére.   mint   ahogy   a   harcos   munkásmozgalom.   hogy   a   beteget   láto­   '   gató   ember   nem ajlandó   lemondani   a   valódi   köszöntési   kontaktusról.   másrészt kifejezi   az   illetõ   meglévõ.  A   dologban   ismét   van   valami   õszintétlen. Ha a jobb oldalról van szó.   A hatalmat   gyakorló   jobbját   eldugja   az   ember.   hogy   a   megcsomósodott megvastagodások alatt  összehúzódó kéz a kapzsiság képét is adja. akkor a társadalmi életet tekintve nehezebb a helyzet.   ha   ilyenkor   teljesen   lemond   arról. Az érintettek 297 i "r valójában   sem   adni. hogy mindent (fõleg anyagit) a markukban tartsanak és soha többé ne engedjék ki belõle.   akkor   az   agresszió   és   a harc témája egyértelmû. amit félelem és agresszió is táplálhat.   A   betegek töltenek   maguknak. A betegségnek   az   alkohol     is   feltûnõen   gyakori   kísérõje. Ha a bal oldal az érintett.   Ilyenkor   azonban   fonák helyzet   is   elõfordulhat.   Az érintettek   nem   akarnak   egyedülállóságukkal   elõrukkolni.   és   ezért   az   ártatlan balját   veszi   elõ. az életük végén már semmit sem kapnak a kezükbe. A betegség tehát egyrészt az   õszintétlenségre   és   a   rejtett   szándékokra   világít   rá. Épp a köszöntési próbálkozásoknál válik a képszerû problematika világossá.   Becsületesebb. azaz a karmait pedig a kezébe   rejti.   ám   ki   nem   élt   agresszióját.   pl. az természetesen nem is kap semmit.

 hogy személyiségemnek megfelelõen éljek? 8.   az agressziós   kitörések   túláradó   életenergiává. nem könnyû az embernek jó  állapotban tartani a körmeit. Miért   áll   így   az   én   kezem?   Tudom­e   még   ártatlanságomban   mosni   a kezeimet? 3. Az   eltorzult. hogy már nem tudom nyitva tartani a kezemet. hogy miért kell a kezüket eldugniuk. amelyek nem tartoznak a nyilvánosságra.   mint   a gombák*.   a   félelem   pedig   bölcs megszorításokká válhat. mint a miénk. félelmeire   és   bizonytalanságaira   is. és csak én érezzem? 7. Ha ez elmarad. Korábban   lekoptak.   Ugyanez   érvényes   agresszív   indulataira. Egy ilyen korban.   Kinek   szól   tulajdonképpen   harci   kedvem. másrészt magam elõl? 299 2. és már nem tudom megragadni a felém nyúló megmentõ kezet sem? 9. méghozzá szabad . és dacára annak. mi tesz olyan bizonytalanná és gátol meg abban. Fõleg gyerekkorában lerágja*  õket az ember. Ebbõl képet kapunk a körmöknek és az embereknek az agresszióhoz való viszonyáról. ha megnézzük.   hogy   senkinek   sem   tudom   (az   életre   vagy segítségül) nyújtani a kezemet.   illetve visszafejlett   változatai. Amennyiben tudatosan megéli saját egoizmusát. Mit dugok el saját magam és a külvilág elõl? Kit vagy mit tartok a markomban?   Kinek   szólnak   azok   a   fenyegetések.   Az. a sajátjaként ismerje el õket.   mint   a   ragadozó   állatok   karmai. A körmök Az   ember   kéz­   és   lábujjainak   körmei   a   karmok   tovább­.   rendszeresen   le   kell   vágnunk   õket. hogy senki más se lássa meg. mint kijózanító képet kapunk. hogy ismét megélje saját ügyleteinek a 298 minõségét. amely egyszerre agresszióellenes és rendkívül agresszív. hogy megragadtam vagy meg   akarom   ragadni?   Hogy   állok   az   adás   és   a   kapás   dolgában?   Mit jelent nekem.lezárják.   ami   az   ökölbe   szorult kezemben csapódik le? 5. Az a beteg feladata. Kérdések 1.   Mit   jelent   a   számomra. és  itt mindenki számára láthatóvá válik. azokat ugyanis kéznyújtással szokták megpecsételni. Mit akarok elrejteni egyrészt a világ. hogy olyan szándékokat is táplál.   Ezen   a   ponton éppolyan becsületes. Mitõl félek. a kéz alatt kötött üzletek ötét hangulata dereng fel. Amióta már nem vetjük be karmainkat közvetlenül a   mindennapokért   vívott   harcba. de nem is tudok többé üres kézzel ott állni? 6. hogy rajtunk kívül milyen fajok hordanak még karmokat az állatok világában.   Miben   vagyok   tisztességtelen?   Mirõl   tájékoztat   engem   az   ujjaim formája? 2. Milyen (probléma)gubancokat fogtam meg olyan erõsen.   Következésképp   agresszív   örökségünkhöz   és eredetünkhöz van köze. Mivel kapcsolatban nem vallom be magamnak.   a   titokzatoskodás   titoktartássá. hogy azok negatív asszociációkat keltenek benne. A lényük a  kezükben van.   Megtelepszenek   rajta   olyan   idegen   betolakodók.   karomszerûvé   zsugorodott   kezekkel   üzleteket   se   lehet rendesen kötni.   amelyeket   a   kezem fejez ki? 4. Be kell vallania magának.  megvesztegethetõséget   jelent. akkor annak nem kell már a   testébe   leszállnia.   A   fukarság   értelmes visszafogottsággá   alakulhat.   ha   az   ember  tartja   a   markát.

 A gyerek   nem   meri  kézbe  venni   az   életét   és   a   karmait   mutogatni. mivel   jelezhetik:   "Eddig. Az ilyen gyerek tudja.   A színes lakkok közül túlnyomórészt a pirosat választják. azon a   helyen. a hadak istenének. mint a fogínygyulladás (gingivitis) esetében.   Ha   egy   gyerek   állandóan   a   mama   szoknyájába csimpaszkodik.   hogy rendeltetésüknek megfelelõen agresszívak lehessenek.   a   szerelem   nyílvesszõjét   az emberek szívébe.   akkor   az   általa   megtestesített konfliktus az otthon és az agresszió. illetve az életerõ körül forog. hogy   egy   ilyen   életsílust   megvalósítson   az   ember   és   szert   tegyen   a hozzá szükséges   hatalomra. az a szorongását és bizalmatlanságát árulja el. akkor azzal a bizalmát tanúsítja. hogy akkor is számíthat szüleire.   Idõt   és   energiát   nem   kímélve   ápolják   és   festik. hogyan   bánik   tulajdonosuk   az   agressziójával. hogy milyen messzire távolodott el tulajdonosuk a hitvány   mindennapi   kétkezi   munkától. Ha ezzel szemben a gyerek meg mer tenni idõnként olyan dolgokat is. a vitalitását és az energiáját ki tudja fejezni. hogy olyan a színe. Még világosabb a helyzet. A pirosra   festett   és   hosszúra   növesztett   körmökben   az   agresszió   és   a szerelem   szenvedéllyé   egyesül.akaratából. Analóg módon az embernek is szüksége van az önbizalomra ahhoz.   Agressziós   eszközeinknek.   kellemetlen kötelességeink is a körmünkre égnek.   vagy   a   körmükbõl   csöpögõ   vérre   hívják   fel   az   ember figyelmét. Úgy.   és   jelzi.   mint   a   gyöngyházé.   A   piros   körmök   tulajdonosuk   csábító külsejére.   illetve   a vitalitásának.   akkor   nem   mernek   agresszívek   lenni.   az   íjjal   lövi   anyja   kívánságát.   az   gyakran   nem   más.   Végül   a   körmöknek   saturnusi. Amikor a gyerekeknek nincs önbizalmuk és fõleg.   Egyes   kultúrákban   a körmök hossza jelzi. Az apja harci fegyveré300 vel.   Ha   ezen   a területen   alakul   ki   a   gyulladás. amikor   szabad   folyást   enged   az   agressziójának. és Venusnak. Az ápolt köröm és az agresszió  rafinált megjelenési módja nálunk is arról árulkodik.   Az .   Emel­   '   lett   a   hosszú   körmök divatja arra is rávilágít.   határszabó   jellegük   is   van.   amely   mindig   is   ebbõl   a   két   forrásból merített. a szerelem istennõjének a színe. amikor még a körmét is rágja az ember. Körömágygyulladás Ez a panaritiumnak is nevezett betegség az ember kezének és lábának a körmein is felléphet. ugyanis ez Marsnak. amikor nem bíznak a szüleikben. ami nincs egészen a szülõk ínyére. Ha a közlekedési lámpákra és a páviánok fenekére gondolunk.   A körömlakk az élet egyik szerves alkotórészévé vált. mivel Erósz­Amor. Ez nem meglepõ. ott is a piros   a   klasszikus   jelzõszín. mennyi agresszivitásra van szükség ahhoz. A   mi   kultúránkban   fõleg   a   hölgyek   hordják   büszkén   agressziójuk szimbólumát.   hogy   az   agressziós   tematika   a tulajdonosnál   valami   csillogóba   és   érté­   '   kesbe   változott   át.   és   ne   tovább.   Ami   kifejezetten   jó gyerekhez   illõ   ragaszkodásnak   látszik. vagy könnyen törnek és beszakadoznak."   Elhalogatott.   a   körmöknek   és   a fogaknak   egészséges   alapokra   van   szükségük   ahhoz. hogy az illetõ szellemi dolgozó. hogy az agresszióját.   mint   a bizalom hiánya. itt is az önbizalom témájáról   van   szó. Ez mind azt mutatja.   Az   ily   módon   hangsúlyozott   karmokban van   valami   erotikus   csáberõ. az erotika istene Venus és Mars egyik fia.   ahonnan   a   köröm   kinõ   és   amelybõl   táplálkozik. Ez szimbolikus és nagyon találó. Begyullad és genny képzõdik a körömágyban. Van. ellenjátékosának és játszótársának.

  és   így   azok   könnyen   begyulladhatnak.   A   tipikus panaritium   vagy   körömfekély   azonban   az   önmagukban   ép   körmöket   is megtámadhatja. ha tudatosan karmol és kapar az ember.   az   azt   mutatja.életenergiája nem talál megfelelõ szelepeket. hogy a gyerek harapósságának nem õk az áldozatai. Mialatt az ember hagyja.   Való   igaz. semmi sem védi az ujjuk   hegyét.   Hol   kellene   a   karmaimat   mutogatnom. úgynevezett vegyes fertõzéseket okozva.   és   pusztítani   kezdi   saját   agressziós eszközeit. hogy a körmök   kiesnek. A helyzet többnyire   nem   olyan   krónikus.   a   csontok   vagy   az   inak   az érintettek. hogy kifejezzék a vitalitá­ ! sukat.   akkor   a   napvilágra   lépõ   lelki   prob­     lematika   is   ennek megfelelõen   mélyebb. 302 Kérdések 1.   Fizikai   értelemben   véve   többnyire   a   gennyképzõ staphylococcusok   vagy   más   baktériumok   támadják   meg   a   körmöket. Mi tehetné világosabbá az agresszióra való éhségüket?  Amennyiben   a   tünet   a   serdülõkorig   vagy   még   tovább. Hogy tudnék megtanulni bízni a saját erõmben és a vitalitásomban? . hogy ezek a kórokozók elõidézzék a gyulladást. és így saját maga ellen irányítja   az   agresszióját. az aligha tudja magát megvédeni. allergiák formájában jelenik meg.   hogy   továbbra   sem   lett lehetõségük arra. Az idõszakosan harcképtelenné vált körmök azt tanácsolják feladatként. az agressziós problémát még mélyebbre kergetik az árnyékba. a tulajdonképpeni kórokozó témák   kevés   teret   kapnak.   illetve   akinek   a   fegyverrendszere   bentrõl   és lentrõl.   hogy   kiûzzék   a   gyerekbõl   a "neveletlenséget". Belefúródnak a saját húsukba. úgyszólván a saját hazájából válik kérdéssé.   aki   saját magával   háborúzik. Mivel a gyerekek sokszor tövig rágják a körmüket. A körömágy tipikus fekélye mellett vannak más. Hol vagyok átvitt értelemben véve az agresszióm áldozata? 4.   A szellem   fegyverei   ajánlkoznak   itt   a   testiek   elõtt.   csak   nem   merem?   Hol tulajdonítok el tudattalanul valamit? 2. hogy örülnének a szülõk. amelyekben kialakulhat egy hajlam arra.   A   testi   fegyverrendszerekért   folytatott   harcot   olyan szinteken   kell   megvívni. mint hogy fekélyeket növesszen a körmére. hogy emelje az ember ismét tudatosabb szintre a saját agresszióját és vitalitását. A közönséges körömágyfekély is elmehet addig.   mint   a   körömrágásnál.   hanem   egy   akut konfliktus kapcsán gyullad be.   hogy   olyan   ember. pl. Mennyiben tesz a félelem védtelenné az agresszióval szemben? 3. hogy benõjenek. hogy a dolog késõbb más köntösben. Egyes   gyerekek   ilyen   helyzetben   odáig   is   elmennek.   Amikor   a   csonthártya.   De   még   az   is értelmesebb dolog. még sokszor meg is büntetik a 301 körömrágásért.   Abbeli   próbálkozásukban.   ahol   megoldásokra   is   lehetõség   nyílik.   és   ezzel   rámutatnak   a   védekezési   képességben   támadt veszteségre. csontokig menõ módjai is   a   dolognak. és így megindítják a háborút. Ahelyett. Nem ritka.   hogy   a lábkörmeiket is lerágják. fiatalkorukig   is   fennmarad.

  amelyek   megszakítás   nélkül. a tüdõ*.5.   másrészt     a felsõtest központi területe. A fej és a medence csontos tokja mellett a mellkas a harmadik olyan "tartály". Milyen értelmes lehetõségeim vannak arra. Míg a koponya és a medence szilárd és ennélfogva megle­ . A mell A   mell   egyrészt   a   nõi   mellmirigyet   tartalmazó   szerv. Az egyik a kapcsolatteremtõ és kommunikációs szervünk. Nemcsak hogy a szívvel és a tüdõvel két olyan   szervet   foglal   magában. a másik pedig az ember energetikai középpontja.   gyors ritmusban   mozognak. szor kitágul és összehúzódik. amely életfontosságú szerveket rejt magában. Az . hogy használjam agresszív védekezési   készségeimet?   Mivel   tudnám   jobban   csillapítani   az éhségemet? 303 ! i X.   a   bordákból   és   izmokból   álló   mellkas meghökkentõ módon mozgékony. a szív*.   Ez   annyit jelent. hogy percenként egy tucat­ . " hetõsen   merev   "tartály.   hanem   a   légzés   ritmusát   is   követi.

  kívülrõl .teszi   lehetõvé   ezt   a   rendkívüli   mozgékonyságot.   Az   oxigén. hogy adják és kapják. Amikor a  mellét döngeti az ember.   hogy   az   ember   fenn   tudja   tartani   magáról   ezt   a   félreismert képet.   hogy   milyen   ez   a   felfújt   és megmerevedett   állapot.   Viszonylag   gyorsan   beáll   a   túlterheltség   és teltség érzése.   hogy   milyen   központi   szerepet   játszik érzelmeink   és   kommunikációs   cserénk   központja   a   létezésünk szempontjából. ami csak a racionális fentrõl le.   az   anahata   a   test negyedik   és   egyben   a   középsõ   energiaörvénye.   nincs lehetõsége. ám a beteljesedett élettel nem. Felfújtsága következtében a felsõtest meghatározóvá válik. Miután amúgy is hajlamosak vagyunk   arra.   A   keleti   felfogás   szerint   a   szívcsakra.   Ennek   az   állapotnak   a   hordómellkassal   együtt   járó tüdõemfizéma   a   tipikus   betegsége. A levegõ oxigéntartalmánál fogva az elsõdleges életenergiát jelenti   a   számunkra. akkor teleszívja magát levegõvel. amely fogva tartja a szívet és a tüdõt (69). A szívvel egy olyan szerv kerül fogságba. hogy a maga felfújt állapotának köszönhetõen   egészen   tágas.   hogy   az   ember   mindenekelõtt   társas   lény. mivel végül is a beszéd nem más. mint a hordó. Formája és funkciója tükrözi.   el   kell   nyomnia   az   érzelmeit. amely nyomást gyakorol az emberre. akkor a kasból kalicka lesz. Ez a kalicka lehet. hogyan boldogul az ember ezzel a négyszeres feladattal.   Középen   fekszik   a   szív. A kitágu It mel I kas Amennyiben   a   mellkas   magába   záró   és   védelmezõ   szerepét   a   túlzott védelemigénynek   megfelelõen   izomfeszültséggel   és   merev   ízületekkel megerõsíti. az intuitív­archaikus lentrõl fel és az érzelmi bentrõl kifelé jön.   A   mell   értelmezésénél   az   is   lényeges. Olyan teltség ez.   hogy   az   ember közepe. amely az életnedvek cseréjérõl és a szívbõl jövõ érzelmekbõl   él. Ahhoz.   Ha   meggondoljuk.   de   az   energiaellátás   síkján   is   ez   a   pöffeszkedés   az altest   rovására   megy.   azzal   élete   alapvetõ   értelmétõl fosztja   meg.   a   szeretet. ahol minden integrálódik.   az   életerõ   tartja életben és látja el energiával az embert.   elhal   a fogságban.   ám   akkor   is   csak   börtön   marad. következésképp az a hely. mint a gégefõ és a szájüreg modulálta kilégzett levegõ.   és   megtapasztalhatja.   hogy   a   bordák   a gerincoszlophoz   ízületekkel.   hogy   az   összes   elhasznált   gázt   kipumpálja   magából.   A   szív   központi   tevékenysége.   egyúttal   az   energiából álló ember középpontja is. ugyanis az élteti.   mint   amilyen valójában.   illetve   a   prána.   hogy   a   kapacitásának   megfelelõ   mennyiségû   friss   levegõt beszívja.   Így   lesz   a   hatalmas.   A   mellkas   erõteljesen   kitágult formája olyan. Az érzelmek szempontjából. teljesen megmerevedik. 304 1.   hogy   tüdõnk   kapacitásának   csak   egy   kis   részét használjuk. A tüdõ a kommunikáció szerve. se a nyitottságot nem biztosítja.   sokkal   erõsebbnek   mutatkozik   az   ember.   Rugalmassága   ellenére   a   mellkas   szilárd várként   veszi   körül   érzékeny   tartalmát. akkor   világossá   válik. és a lélegzettel áramló életenergia számára se a kellõ rugalmasságot. A test síkján minden a szív körül forog.   az   az   életben   maradással   ugyan összeegyeztethetõ.   se arra.   Ha   egy madarat   kalickába   zár   az   ember.   A   börtönszerû   mellkas   gátolja   a   tüdõ   mûködését.   Amikor   elveinek   felfújt   mellkasával   ad hangsúlyt. aztán benn tartja a   levegõt.   a vérés az energiakeringés központja.   ha   egy   további   megszorítás   következtében   még   ennél   is kisebb   mennyiségû   levegõt   cserélünk.   a   szegycsonthoz   pedig   rugalmas   porcos összeköttetéssel   rögzülnek.

3.   Lelki alaphangulatára   a   kisebbrendûségi   érzés.   a   depresszió   és   saját jelentéktelenségének   tudata   nyomja   rá   a   bélyegét. hogy amit a maga szûk keblébe beereszt.   Ezt   az   életérzést   is   könnyen elõidézhetjük a légzésünkkel úgy. annak az élethez vajmi kevés köze van. Távol áll tõle.   A szívproblémák   elvileg   a   tüdõproblémákhoz   hasonlítanak. Úgy érzi. hogy gyakran kínozza az az érzés.   A   felfújt.  üres.   úgyszólván   a   medrébõl kilépõ  mellkas tulajdonosa a bõség közepette hal  éhen  érzelmileg. hogy magát és a mellkasát össze tudja szedni.   Így   bár   egymás   ellentétei. beesett mell is ugyanilyen énrõl árulkodik.   Az   angina pectorisban*   vagy   az   infarktusban*   kiéheztetik   az   amúgy   is   ∙   magas nyomás alatt dolgozó szívüket.   és   szinte kényszeresen akarnak ellenõrizni. 2. mégsem teszi meg. mindent és mindenkit a hatásuk alatt tartani. hogy teljesen kifújjuk a levegõt.   hogy   elfeledkezett   róla   az   élet. A nyomasztó üresség érzése nagyon   hamar   egyfajta   kínzó   és   kétségbeesett   minõséget   kap. Állandóan az az érzése. Mindkét típus elbarikádozta magát az élet ellen a különbözõ pólusokon. és ameddig csak bírjuk. A túl felfújtak erõdöket építenek. Csak a fejét tölti meg nagyszabású fantáziálgatással. A mel I kas "betegségei " . akkor sem   nyíltan   és   egyáÍtalán   nem   nyilvánosan. várunk a belégzéssel.   Az érintettet szinte gúzsba köti a szorongás és a félelem. Mellkasa. vagy ha igen. hogy gyenge a tüdeje.   az   asztmára*   és   a   tüdõemfizémára*. üres és zárt. hogy   nem   kap   eleget.   Míg   a   túl   tág.   hogy   mindig   agyonhajszoltan   rohanjanak.   Arra   törekednek. túlzottan tele van és ugyanúgy elzáródott. hogy mellre szivja az életet. a beesett   mellkasú   ember   nélkülöz. mintha az utolsó erejére lenne szükség ahhoz.   a   döntõ   ponton   mégis azonosak:   kisebbrendûségi   érzéseik   talaján   nem   válnak   nyitottá   és átjárhatóvá az életenergia számára. amely tu306 lajdonképpen érzelmektõl akar túláradni.   és   kívülrõl   várja   a   segítséget. a védelemre szorulók behúzott mellkassal álcázzák magukat az élettel   szemben. Ezért aztán nem meglepõ.   a   maga   énjét   kitágító ember   környezete   és   sokszor   õ   maga   is   szenved   ettõl   és   tönkremegy bele. és nem gondol arra.   Haj­   '   lamosak   a   túlfeszítésre   (hypertonus   =   magas vérnyomás*)   a   szívproblémákra.   hogy ahol   és   amiben   csak   lehet.   Belefáradt   az életbe. A beesett mel I kas A   levert. az õ esetében túl kicsi. Az ilyen mellkörfogatok tulajdonosai ritkán sírnak.   kedvetlen   állapotokat   ezzel   szemben   beesett   boltozatú mellkassal   éli   meg   az   ember.   õk   legyenek   a   hangadók. boltíves mellkas nemritkán a lélek finom rezdüléseinek és szívbõl jövõ 305 érzelmeinek a sírboltja. és nemigen mutatják ki a gyengeségüket.nézve nagy benyomást keltõ.   és   a   végét   járja. az asztmánál és az emfizémánál nem kap elegendõ életerõt a túlfújt tüdõ. Hatalmas   mellkassal   rendelkezõ   ellenlábasánál   ez   a   kas   túl   nagy. a gyengén fejlett. Felületes légzése és gyenge szívmûködése következtében joggal érzi úgy.   Azt   azonban.   hogy   elegendõ mennyiségû friss levegõt szívjon magába és adjon át a vérének.   Ezzel   szemben   hajlamosak arra.

 kat? 5.   amelynek   következtében   szüksége   volt   a   betegnek   a bordatörésre.   A   további   töréseket   pedig azzal lehetne megelõzni. Érzelmi világom mely területei vannak annyira bebörtönözve. 307 Kerdesek 1. Éjszaka nehézkesen és egyenetlenül folyik a kommunikáció. hogy egyedül lehessenek. hogy  betörjön  az új az életébe. Mennyiben hanyagoltam el a különbözõ kommunikáció­ .   Az   erõszakon   kívül   mi   tudja   még   feltörni   mellkasom páncélszekrényét? 2. Mindennek vagy felkészületlenül kell érnie az   áldozatot.   és   erõszakkal   nyitottá   válni. hogy nem akarnak mások terhére lenni. és tehetetlenül ki vagyok szolgáltatva a külsõ erõszaknak? 4. Ha mégoly komolyan hangsúlyozzák is.   összeroppanjon.   ahonnan   nem   tud kijutni. amit ez a nyitottság lehetõvé   tett.   mint   amilyen   a   mellkas.   vagy   pedig   olyan   helyzetbe   szorult. Bordatörések A bordatörések. ami már amúgy is a rendelkezésére áll. Mozgásba merem­e újra lendíteni a nyitottság és a rugal­ I masság témáját az életemben? Horkolás Az elõrehaladott életkorral egyre gyakoribbá váló jelenség a légzésen keresztül   a   kommunikáció   témáját   érinti.   A   horkolók   félnek   attól. melynek   során   megpróbál   az   ember   lyukat   ütni   az   õt   körülvevõ erõdítményre.   és mozgékonyságot   vinni   a   szívbõl   jövõ   érzelmek   és   a   kommunikáció világába.   Ehhez   jön     még   a szabálytalan   légzési   fázisokban   kifejezõdõ   ritmusprob­     lematika. hogy az ember szabad akaratából újraéleszti azt a sok mozgási lehetõséget.   csak   magukban   szeretnének   lenni.   Szellemi­lelki   síkon kellett   volna   megvalósítania   a   test   szintjén   töréssel   keletkezett nyitottságot  és azt a fokozott mozgékonyságot. Mely területen juttattam annyira szorult helyzetbe magamat. Hagynia kell. illetve érik el.. Így aztán tehermentesítené a mel Íkasát. különösen ha sorozatos törésrõl van szó. Végül is olyan kísérletrõl van itt szó.   illetve   helyén   átmenetileg   új "segédízületeket"   helyez   üzembe   az   ember. egy nyílást vágnak   a   mellkas   erõdjébe. hogy milyen szívesen töltenék az éjszakát a közös házastársi ágyban.   hogy   ilyen rugalmas   képzõdmény.   és   mégis   minden   áldott   éjszaka   ezt   teszik. hogy az erõszakos kiszabadítás jelenti számukra az egyetlen esélyt? 3. hogy már se ki.   hogy   másokat zavarnak. és tetemes ellenállásba   is   ütközik.   hogy eltörjön az ember bordája. A   rugalmasság   a   téma   és   a   feladat.   A   törés   következtében. a .   amelyet   mindenekelõtt   átvitt értelemben kell megvalósítania. hogy legalábbis   éjszaka   egyedül. Azzal az "ürüggyel" szerzik meg a kívánt teret maguknak.   Óriási   erõszak   kell   ahhoz.   A zajokkal tartják távol a többieket. se be nem tudok jönni rajta.   Zavart   a külvilággal való kontaktusuk.   A   testi   helyzetleírás   egyúttal   arra   a   lelkiállapotra   is érvényes.   ki   kellene   nyílnia   az   extrém   támadásokkal   szemben   is.   Ily   módon   tudott   csak   egy   megmerevedett   és   beszûkült korlátozó helyzetbõl kitörni. A szervezetük világosan kifejezi.

hogy mindenki elkerülhetetlenül meghallja. hogy a lelkem nõies ol­ i dalát is megmutatom a környezetemnek? .tünetük egész másról  árulkodik.   átadást. Nem vitás.   az   az erõfeszítéseibõl is hallható.   ahhoz   jókora   adag   alázatra   és   alárendelõdési hajlandóságra van szüksége. Ez bizonyítja. köszörületlen kommunikációt jelzi. Az alvás csökkent 309 minõségét   a   mennyiséggel   kompenzálják. A hosszú. Itt egy.   Vagy   pedig   füldugóra.   A   horkoló   az   egyetlen ember. Mennyiben hiányzik nálam a két szélsõség közötti összeköttetés? 3. és nincs alkalmuk arra sem. hogy õk adják meg   a   hangot. Éjszakánként kell kinyitnia a szelepeket.   amelyrõl   aligha állíthatja   bárki   is. különösen mély belégzést erõszakol ki. Ha esetleg valaki mégis a közelükbe merészkedne   éjszaka.   hogy. hogy a maga módján kifejezze   az   összes. már ami a kommunikációjukat illeti. hogy milyen nagyon beleragadtak az egyik pólusba.   Ennek   persze   nincs tudatában.   A   horkolók azonban   általában   kiosztanak.   Ha   a   horkolás   maga   nem   is annyira   egészségte_len. A ritmusprobléma a gyakran megdöbbentõen hosszúra nyúló lélegzetvételi szünetekben   lép   fel. mint hogy az ember nem vesz részt az életben. Kérdések 1. a kifulladásig megerõltetõ közlési mód tükrözõdik.   Egy   ilyen   hosszú   szünet   aztán   egy   reflexen alapuló.   de   egy   alapvetõen   egészségtelen   helyzetre mutat rá. Hol túlzom el a valóság egyik pólusát? 2.   ha   keményen kell   érvelnie   vagy   közölnie   a   mondandóját.   mintsem   hogy   megosszák   másokkal. Nem lélegezni annyit tesz. A legtöbb horkoló sokat alszik.   legalábbis ami az éjszakai. E mögé   rejtõzik   az.   légzésmentes   intervallumok   világítanak   rá. Milyen szerepet játszik nálam az.   hogy   nem   hallotta   meg. amely a megfelelõ légzésszüneteket kényszeríti ki.   hogy   napközben   megszerezzék   maguknak   a   szükséges   teret.   A   kommunikáció   (a   Iatin communis   =   közös)   közlést.   hogy egyben õ az egyetlen olyan ember is.   a   fûrészeléstõl   a reszelésig változó zaj a kemény.   A   többiekben   azonban   éjszaka   tudatosul   a   hangos. hogy kimerítõ közlési stílusuk   következtében   egyrészt   hosszú   regenerációs   fázisokra   van szükségük.   még   ki   nem   mondott   dolgot.   Ezzel   az   illetõ süketté teszi magát a horkoló mellett. Ezzel demonstrálják a horkolók.   egészen   addig.   a távolságot és a tiszteletet. Ez az oldal pedig a lélek nõies.   Ezért   nagy   hangerõvel   demonstrálják.   aki   nem   hallja   a   saját   horkolását. aki nem érzékeli a saját közlési stílusát. demonstratív   és   gyakran   agresszív   közlési   stílus. több figyelemre lenne szükségük. sötét részének felel meg. ki itt a hangadó.   míg röviddel a megfulládás elõtt ismét levegõ után kapnak ­ persze úgy. hogy a horkolók nincsenek olyan hely308 zetben.   másrészt   pedig   hogy   ez   a   fajta   alvás   nem   hoz   elegendõ pihenést a számukra. illetve árnyoldalukat illeti.   hogy   az   illetõnek   nehézséget   jelent. A horkoló ember kevésbé pihenten ébred. Kézenfekvõ a gyanú. A   légzés   egyik   vagy   mindkét   fázisában   megjelenõ.   hogy   gyakran egyáltalán   semmilyen   csere   sem   történik.   továbbítást   jelent.   ami bennük   van.   és   végül   saját   magukat   blokkolják. ugyanis a horkolást lehetetlenség csak úgy elereszteni   a   füle   mellett.   Hogy   milyen   magas energiafogyasztással   jár   ez   a   fajta   kommunikáció.   s   ez   arra   is   utal.

  A   legtöbb   anya számára a szoptatás boldogsággal jár együtt. Ez az anyaságot és a táplálás képességét   szimbolizálja. Úgy tûnik.   Ez   pedig   egy   olyan történés. 4. Hol zárom magam ki az élet áramából? 5. amely a felsõtest szintjén az alsón történõ szeretkezésnek . Az orvosi nyelv latinul mammának nevezi. Ezzel együtt jó hatása van   az   utófájásokra   és   a   méh   összehúzódására. ahol érdemes élni.   különösen   a   nagyvárosokban   és különösen a gyerekek számára. Kiúsznak   a   partra.   Az   újszülöttek légzésmegállás   következtében   halnak   meg. A lefolyásából úgy tûnik. megnagyobbodik a mell is. Bár a szopás a gyerekkel veleszületett reflex. ám a szexualitást a pokolra kárhoztatják.   az   érintett   szülõk   nagy   érdeklõdéssel próbálják a rejtélyes történést megfejteni.   hogy   megindulhat   a   szülés   utáni   regeneráció.4.   akik   az   anyaságot   a mennybe emelik. Hogy a szoptató mellnek a nemiség témájához köze   lenne. Az eddig ismretlen hátterû jelen310 ségekkel   párhuzamosan   a   világtengerekben   is   egy   éppilyen   titokzatos dráma zajlik.   hogy   a   mi fenyegetésekkel   teli   környezetünk. mégis a lágy mell érintése és a meleg tej árama ugyanúgy a boldogság és az elégedettség érzésével tölti el (70).   az   az anyánál és a gyereknél is kéjérzést vált ki.   ami összekötõ? 6.   Mi   az. A gyerek arcának finoman simogató érintése és mindenekelõtt a nyelvének és az ajkának szopó mozdulatai nagyon sok nõnél kéjes érzést váltanak ki.   illetve   halálkép orvosi   szempontból   tökéletesen   tisztázatlan. A mell rendkívül érzékeny.   hogy   ezzel   a   világgal.   Amikor   elõször   teszik   mellre   a   gyereket.   Tény. A nõi mell nemi   vonatkozását   mindemellett   nem   vitatják. mintha a gyerek leállította ' volna a kommunikációt a világgal. A nõi mell A nõi mell mind funkciója. hogy egyre több gyerek szenved. A megtelt mell ürülése a megkönnyebbülés érzését adja. Hogy tudnék harmonikus életritmust kialakítani magam­ ∙ nak? Újszülöttkori légzésmegállás vagy hirtelen bölcsõhalál Ez   az   utóbbi   idõben   egyre   gyakoribbá   váló   kór­. és ebbõl a szempontból is kellemes. mintha elfelejtettek volna levegõt venni.   az   úgynevezett   kruppnál   fellépõ gégefõ­elzáródástól az obstruktív bron­ i chitiszen* át az asztmáig*.   és   feladják   magukát.   mi   az. illetve hal   meg   légúti   megbetegedésekben.   Ahogy   a   gyerek   fejlõdik   a   méhben. mind a formája miatt központi jelentõségû. Anélkül.   ami   szétválasztó   jellegû   a   kommunikációmban.   A   szoptatásnál   és   a csókolózásnál   is   kéjjel   veszik   a   szájukba.   azt   mindenekelõtt   azok   vitatják.   és   mindenféle   belsõ   harc tünete vagy jele nélkül holtan találják õket az ágyukban. A bálnák újra és újra valódi öngyilkosságot követnek el. Bár természetesen nincsenek terápiás   tapasztalatok. hogy egyedül erre akarnánk tolni a hirtelen gyerekhalálért a felelõsséget.   Úgyszólván   ez   a   jel arra. már nem olyan hely. talán azt   mondhatnánk. a szülést követõen a tej belövésével pedig feszesen   megtelik. Ebben az értelemben az anyai szeretet alapja nemi jellegû is.   Az   állatok   erõs   halálvágya gyakran   megsemmisíti   a   dráma   meg­gátlására   irányuló   emberi kísérleteket is. az is biztos.

 A "fent semmi" tehát nem a mi liberális korunk vadonatúj találmánya. Ezért vetik be legalább olyan ügyesen.   Akármilyen különbözõek   voltak   is   az   egyes   korok   divatjai   az   idõk   során.   hogy   vajon   a   gyerek   a   szoptatásnál   az   anyját nõként is megéli­e.   Valakit   meg­     ölelni.   azt   az   a   tény   is mutatja. mint (fél)tudatosan   a   nõk   a   kivágott   ruhák   félrecsúszott   pántjait   és   az efféléket. Függetlenül   attól.   Egy   nõ természetesen közelebbi kapcsolatban áll egy másik nõ mellével.   Hogy   a   mell   a   maga   anyai tápláló   feladata   mellett   a   kapcsolat   szerve   is. az úgynevezett "primitívek" divatjáról nem is beszélve.   kevésbé   nyilvánvaló   utakon­módokon   is   hangsúlyozzák   a   mellet: emelõkkel   felemelik. Lajos mellrész nélküli ruháira.   ha   a   nõ   egyszerûen   csak   a   melle   alatt keresztbe fonja a karját.   Athénban   a polgárasszonyok   ünne­   '   pi   alkalmakkor   pucér   mellel   jelentek   meg (topless).   a   másik   nemet   ingerlendõ. Ha pedig jó szorosra fûzi a derekát.felel meg. mivel a férfi­ i ak mégiscsak intenzíven keresik a mellet.   Ami   a   divatot   és   ezen belül a nõi mellet illeti. mint egy   férfi   a   másik   hímtagjával. Ez érvényes a nõkre is.   csak ritkán mondtak le arról.   Egy   szerv   i   sem   fejezi   ki intenzívebben és melegebben a részvétet. Az embernek az a legkorábbi élménye. Mint ahogy a nõk mindig is hajlanak arra. a másikat a keblükre szorítva. hogy a természettõl fogva kiemelkedõ   mellüket   a   szociális   játékokban   is   bevessék. hogy továbbra is a mellen keresi a szeretetet. A mell itt a benyomuló pénisz szerepét játssza. Condoljunk csak XIV. a szájüreg pedig a hüvelyboltozatnak felel meg.   Ezt   a   már   csecsemõként   is   intuitíven elsajátított 312 . ! A szerelemben a mell végül is nemi szervvé válik.   ugyanúgy   a férfiak   sem   akartak   errõl   sohasem   lemondani. azt majdnem kizárólag a férfiak határozzák meg. a brossok és a láncok az   alattuk   lévõ   értékekre   utalnak.   melltartókkal   megfékezik   és     ugyanakkor demonstrálják.   hogy   jól   érezze   magát   egy   másiknak   a   keblén. Szívesen átölelik egymást. azzal is a melle jut külön hangsúlyhoz. A régi idõk ezzel kapcsolatban még szabadosabbak is voltak.   A   mell   a   maga   puhaságával   és   rugalmasságával   a   test   legkisebb ellenállást   I   tanúsító   része. Más.   Az   is   a   mell hangsúlyozását   szolgálja.   különleges   fûzõkkel   formába   hozzák. A ' régi Egyiptomban a dekoltázs mélysége a   társadalmi   befolyás   magasságával   állt   arányban. Az ékszerek. hogy a mellre teszik. A mellek közötti helyet már a régi   korok   óta   kitakarják. amit egy "véletlenül" elõrehajló nõ a ruhájából látni enged. puha biztonságot adva 311 ezzel egymásnak. a mell a késõbbi életben is központi jelentõségû.   A   meztelen   mell   látványánál   sok férfi számára sokkal ingerlõbb az. és sehól máshol nem tudja az ember   például   olyan   jól   kisírni   magát. hogy ezt az izgató árkot közszemlére tegyék. Ennyiben kézenfekvõ. hogy csak az emberek melle állandóan ilyen kidomborított.   mindig   a vonzalom   és   a   szeretet   gesztusa. Egyáltalán nem kell leszbikusnak lennie egy   nõnek ahhoz. a "többi   emlõsállatnál"   csak   a   szoptatás   ideje   alatt   fejlõdik   ki idõszakosan.

 a biztonságra és a védelemre és ezzel az erõs nõre vágynak.   míg   a   magyarok   ilyen   szép   nevet   adtak   neki. szól errefelé az   egyszerû   képlet. ha túl nagy. A gyümölcsök között erre vonatkozóan   az   almát   és   néha   a   körtét   emlegetik. Az   ilyen   férfiak   az   anyát   keresik   a   nõben.   undorítóra   utal.   hogy   ez   az elnevezés   az   inkvizíció   egy   maradványa. akkor a gazdája fogyatékos lénynek számít.   Számunkra   .   cowboyosdit   és   indiánosdit   játszó   gyerekes   .   azé   a   kollektív   projekciós õrületé. feszesnek és középnagynak kell lennie. A mellnek jól formáltnak.   hogy   a   németekben   küszöb alatt negatív beállítódás uralkodik az érett nõiséggel szemben. akkor a 313 tulajdonosával   együtt   provokáció   tárgyává   válik. szexuálisan annál izgatóbb a nõ.   csábító   boszorkányokat látott.   Így   lesz   a   mell   egészen nyilvánvalóan azzá a szervvé. a "lógó ' melleket" dicsõítik. A   nõi   mell   a   legfontosabb   másodlagos   nemi   szerv. hogy a mellén keresztül az egész nõt meghódítsák.   alig érthetõ.   például   azzal.   amely   a   vonzó   külsejû   nõkben   rossz. Minél nagyobb a mell. Az   ódivatú   lelkülettel   rendelkezõk   még   több   szóval   fejezték   ki ideáljukat. Ha túl kicsi.   amit   az életben   késõbb   is   minden   kerek   dolog   iránt   tanúsítunk.   A   szemölcs   név   ebben   az összefüggésben   arra   enged   következtetni.   Félgömbformájának   lágyalakja valószínûleg   meghatározóan   felelõs   azért   az   elõszeretetért. illetve "az ördög golyójának" nevezték. hogy szemölcsökrõl* (Brustwarze) beszéljenek.   Ki venne   szívesen   egy   szemölcsöt   a   szájába?   Lehetséges.   A   "hódító férfi" elbújhat az ilyen keblek között.   hogy éjszakánként nehéz ólomlemezeket tettek a nõk mellére. hogy vannak olyan kultúrák. Vonzó.   A   modern   nõmozgalom   ennek   elfedésére   napjainkban   a "mellgyöngyök"   nevet   próbálja   bevezetni.   Ami   a   mellbimbót illeti. amerikai   kultúrára   éppannyira   jellemzõ. hogy mint egy bébit.   a   németek   nem riadnak vissza attól. amelyen keresztül egy nõt meghatároznak. A szemölcs   név   valami   visszataszítóra. a bõséges gyermekáldást és egy erõteljesen megélt életet jelent.   a   férfiak rendszerinta   mellükre   repülnek. érdekes és csábító. Ennyiben a valódi mellfetisizmus világos tünet.   Nincs   rajta semmi visszataszító.   mint   az   olaszéra.   A   nõket   három   számjegygyel   jellemzik. Ezt néha alaposan ki is használják. elkényeztessék. A lógó mell ott az érettséget. Így írják körül igényes   és   kevésbé   igényes   módon.   Az   olasz . sõt.   amelynek   a keletkezését   a   csúf   öreg   boszorkánnyal   szoktuk   összekapcsolni. Ez a nagyevõ Miki egeret és társait   megalkotó. a kebleket pedig "az ördög fújtatójának". Különösen a katolikus országokban próbálkoztak azzal. Míg   a   nõk   inkább   a   férfiak   "nyakába   ugranak"   (71   ).   képekben   dicsérve   tökéletes kerekségét és puha formájának tökéletességét.   a   három közül   elsõ   helyen   a   mellbõség   áll.   és   optikailag   a legszembeötlõbb. amelyek pl.   és   az   érett   genitális beteljesülés helyett inkább az érzelmi gondoskodásra. hogy a nõ szégyenletes módon közszemlére tegye a mellét. hogy elejét   vegyék   a   mell   veszélyes   fejlõdésének. Még a politika   is   foglalkozott   az   izgató   keblekkel. Mindenekelõtt az amerikai   és   az   olasz   filmipar   hoz   fel   a   férfiszíveket   megdobogtató "dögös   nõstényeket".   és   rendeletekkel tiltotta és ítélte el. A középkorban a vallási fanatikusok a dekoltázst a pokol ablakaként szidták.   Ez   egy   nagyon   anyaízû   szexualitás. Ennek is megvan a történelemben a maga hagyománya.tudást használják ki minden idõk férfiai. és ' hagyhatja.

 és mekkora szégyen érte. és így   aztán   tudatosan   el   is   nyomja. amelyen a történés zajlik. Amikor a mell puha mirigyszövete.   nem   azért. Az ember a keblébe temeti a benne tomboló érzelmeket. Cyakran a büszkeség is megakadályozza a kitörést. Ugyanakkor nincs még egy nõi szerv.   hogy   odacsapjon.   A   legszebb   és   a   legpuhább   helyen keletkezik valami kemény és rosszindulatú.   hogy   közel   engedje   magához. a szív közelében találta el az érintettet. amelyet minden orvosi szükségszerûség nélkül annyit operálgatnának.   ugyanis   a   mellrák   a nõknél fellépõ leggyakoribb rákfajta. Így a testnek kell megmutatnia.   hozzáadva   annak   a   szintnek   a jelzését. és tetõtõl talpig betölti . a lapos. Tény. A mellrák A   mellrák   nemcsak   hogy   a   leggyakrabban   elõforduló   nõi   megbetegedés.   hogy   mennyi  pokoli  energia   szunnyadt   ott   eddig   és . amelyet   annyiszor   kellene   sürgõsen   megoperálni. hanem   a   legfélelmetesebb   is. az öröm és a kéj számára fenntartott 314 hely megkeményedik és rosszindulatúvá válik.   Többet   vesz   a   szívére.   Ezek   ellen   a magas   ideálok   ellen   persze   semmit   sem   lehet   mondani. Az egoizmus különösen távol áll az önfeláldozó anyától. azt saját magának sem vallja   be. Hogy   milyen   alak   számít   ideálisnak. A be nem vallott fenntartás testet ölt   és   elárulja. Hogy ez mekkora horderejû és milyen nagy bánat.   az   sokkal inkább   a   félelem   attól. amikor egy mély bánat éri a beteget.   Az   ideáloknak   ez   a   sokfélesége szükségképpen problémá­ . ma inkább a karcsú vonalak. kat szül.   az   mindig   a   kor   ízlésének   a függvénye. hanem hogy elrejtse. Ami   önzetlen   visszafogottságnak   és   megértésnek   látszik.   amelyet   a   dögös   sztárok   valósítanak   meg. mint a nõi mellet.   hanem   a   formájánál   fogva   szexuálisan provokáló   jellege   is   van. s ez rémületet vált ki.   a   mindenki   iránti   anyai   megértés   lakik. az érzékiség   és   a   kapcsolatok   témáját   veti   fel. karcsú nõ.   a nagy mellû. hogy fenntartás nélkül ezekért a célokért éljen.   A   testben   azonban   ismét kitüremkedik. akkor ez az anyaság.   "Az   a   valami"   a legérzékenyebb helyen.   nem   árulja   el   senkinek. és a beteg   megtartja   magának.   ahol   a   valódi lágyszívûség.   panaszkodjon   és   a   saját érdekeiért harcoljon az ember.Mamma klasszikusan telt keblû. az a vágy. fiús alak. hogy mennyire aggódik vagy dühös. A rákról szóló általános fejezetben elmondottak a betegségre általában érvényesek.   A keblére   szorítja   a   bánatát. A   mell   nemcsak   hogy   érzékeny. a természetes biztonság.   Az   érintett   szerv   helye   és   speciális   jelentése   pedig tovább   bõvíti   a   betegség   jelentését. hogy az orrot is beleértve nincs olyan szerv.   és   méghozzá   pontosan   azon   a   helyen. A Hollywoodból meghatározott   ideálkép.   hogy   mennyire megsebezték. Ellentéte a Twiggy­ideál. Ehelyett a keblében õrzi.   csak   éppen   az érintett nincs (még) nyilvánvalóan abban a helyzetben. gyakorlatilag   mell   nélkül.   mint   amennyit   bevall   magának. hogy számos kis és nagy gyerekét ellássa. és rákká változhat.   A   századfordulón   még   a   kerekded. hogy valójában mi is a helyzet. ahol az testet ölthet. A mellrák esetében gyakran akkor omlik össze az immunrendszer és akkor tör ki tulajdonképpen a betegség.   úgynevezett   teltkarcsú alakok voltak a kelendõk.   Így   az   offenzív   erotika   témájára   is gondolnunk kell. Nem kiabálja ki magából.

 Aki nem kész arra.   nõies   jelleg   hátrányossá vált   az   élet   küzdelmeiben. hogy jobban fel legyenek fegyverkezve az élet   harcára   és   legalább   jobboldalt   olyanok   lehessenek. hanem mert nem vallja be vagy nem engedi meg magának.   kolással   jár   együtt. pusztító.   olyan   egoistává   válik. hogy a harcban jobban meg tudja feszíteni az íját. j és ott is   csak   a   dolgók   visszamenõleges   végiggondolásának   és   a   religio keresésének értelmében.   hogy   az   érintett   feladta   a kezdeményezést. Az összes ki nem fejezett agresszív. A   mellrák   is   ugyanúgy   jelzi.   az   abból   is   látható.ébredt fel most a saját keblében.   hogy ezeket a dolgokat kiélje. A mell puha szövete.   amilyen   a   beteg   tudatosan   sohasem szeretne   lenni. amelynek az adás. Visszavonulni azonban a testi síkon nem lehet.   és   bizonyos   körülmények   között   a   nõiesség   egy   részérõl egészen le kell mondani. annak végül is a megoldatlan szinten kell majd elvégeztetni. Ha a csomót.   Azt   mutatja.   hogy   kifelé   jobb   minõséget   tudjon   kiállítani   az illetõ.   Önként   lemondanak   puha   nõiességük   egyik   részérõl. és a ráksejtek mellett   számos   egészséges   sejt   halálát   is   okozzák.   hogy   a   kemény   élettel szembeszálljanak. A rák gyakran a bõr behúzódása   formájában   mutatja.   Amennyiben   integrálná   ezt   a   tudatába.   Szimbolikusan   a   citosztatikumok hasonlíta­   '   nak   leginkább   magára   a   rákra.   De   az   energiában   gazdag sugarak (a sugárterápia) is agressziót sugároznak ki.   az   amazonok   királynõje   levágja   a   jobb mellét. Nem azért nem éli ki. az orrhoz hasonlóan többek között a mellnek is az lenne a feladata. hogy   ez   az   a   két   szerv.   akkor kihozhatná   a   testi   árnyéklétébõl.   ami   ott eddig   hiányzott.   amelyet   a   leggyakrabban   változtatnak   meg sebészeti   úton.   akkor   a   vérig   menõ agressziót   nem   lehet   nerr     felismerni.  összekuszáló   és kíméletlen  érzés most a test síkján kezdi meg a támadást.   Ugyanez   áll   a citosztatikumokra   is. Mint kimagasló.   Penthesilea.   hogy   a   puhaság   keménységgé alakult. Ami a mellet. ami a szimbólumok nyelvén mindig egy megoldatlan problémát jelent.   Hogy   ez   milyen   fontos.   hogy   a   puha.   amelyeknek   pokoli   agressziója   mérgezéssel   és blok­   . mint a kapcsolatok szervét illeti.   akik   kivágják.   és   megszabadíthatná   magát   a fenyegetettségtõl. A tudatosan ki nem élt támadó­agresszív elem ugyanúgy kifejezõdik a rák történésében. A   mitológiában   van   egy   motívum.   A   test   ezzel   leveszi   válláról   azt   a   terhet. az valamikor   a   sebészek   feladata   lesz. a gondoskodás és a táplálás a feladata. a mellráknál 315 a támadás maga is gyakran az  árnyékba süllyed.   Ezek   a   visszataszító módszerek   .   és   a   visszavonulás   pólusába   helyezkedett. .   Õt   követve   az   amazonok levágják lányaik jobb mellét.   mint   a férfiak. azazhogy egy   férfivilágban   jobban   megállja   a   helyét.   ami   az   (élet) útjában áll.   mert   az útjukban   áll. hogy a 316 szükséges metszéseket maga végezze eI a saját életében. mint a manapság használatos I terápiás formákban.   valami   olyant   hoznak   be   a   rákos   beteg   életébe.   és   gátolja   õket   abban. mert nincs neki. hogy támadó   jellegû   legyen. Ami átvitt értelemben nem történik meg. csak a lelkin. a testbõl kiálló szervnek.   amely   közel   áll   ezekhez   a történésekhez.   sebészi   úton   kivág­   .   ják   egy   késsel.

  örökké   háttérbe   szorított   szeretõ. A rák rámutat.   vagy   hogy   megállt   rajta.   ezért   az eltartás és az eltartottság. hogy más. és jelzi. "megértõ anya" szerepét.   Ebben   az   összefüggésben   a   váladékozó mellbimbóra. A rák alapvetõen azt jelzi. amikor kiderül. i Ehhez pedig egy idõre le kell mondania arról. hogy puha és hajlítható legyen.   akkor   addig   fõleg   a teste miatt érezte magát annak. Biztosan gyógyítóbb. hogy az ember nem a saját fejlõdésének az   útját   járja.   mint   hogy szimbólumértékû nõies vonásától. Sokkal többet vesztett el. . Ha az amputáció   után   már   nem   érzi   magát   igazi   nõnek. ami jár nekik.   a mindent elfogadó. és azt vigye keresztül. hogy elhagyta õket. hanem a saját egyéni útját szándékozikjárni.   a   holdországot.   a   táplálás   és   a tápláltság témáját érte a karcolás.   ami "helyes". Elvesztett egy szimbólumot  és ezzel annak az érzésnek egy részét is. Le kell mondania   az   alkalmazkodóképességérõl. ám a fejlõdése útjában álló pozícióját. Amennyiben már elvesztette a mellét ebben az összecsapásban. a mellétõl kelljen megválnia. Ezt kell végül is megvalósítani. hogy a táplálás és a szoptatás témája az árnyékba csúszótt. kezdve attól. A mell mint a kapcsolatok szerve a visszahúzódás és az ember magából való kikelése. "jó" vagy amit "elvárnak" tõle. mint csupán egy szervet.   és   feladja   a   "jó   feleség". Minden ember fejlõdése   egyedülálló. hogy az ember  élete bizonyos területeit (egy idõre) feladja. Amíg nem jut 317 el   idáig   az   ember. Szabad akaratából és átvitt értelemben   kell   elföldelni   a   családi   tûzhelyet. és csak   akkor   jön   be   a   képbe   a   szeretet   mint   a   ráktematika   megoldása. a "szokatlanul jó és   mély"   viszonyig   bezárólag.   feladni   a   Borsószem hercegkisasszony viselkedést. a sebezhetõség és a kín. Az élet más tartalmai akarnak helyet kapni az életében. hogy meghaljon a jó házból való. Lemond a feltételekhez kötött   ellátásról   és   gondoskodásról.   a toleráns. hogy melyik helyen szorult be az ember   a   szülõcsatornába. hogy az ember feladja a függõséget.   A   mellel   az   anyaság   érzékeny   területét   és ezzel   az   anyáskodás. jó modorú úrilány. Például ez azt is jelentheti. ami neki magának megfelel. hogy mi mindent jelentett a számára.   hogy   kedves ember­e az illetõ. hogy egyáltalán nem ért mindenkivel egyet.   Vagyis:   el   kell   hagyni   az   anyák   birodalmát.   hogy   az   ember   ne   azt   akarja   csinálni.   a   rólunk   való   gondoskodás. akkor világossá válik. a biztos. hagyni.   ha   a   célja   ugyanaz. a csábítás és az elcsábítás. hanem találja ki.   akkor   is. addig világosan ki kell fejeznie.   és   fütyülnie   kell   a   "nagyon rendes nõ"­féle jelzõkre. a megsértõdés és az érzékenység témája is felvetõdik.   az   elretés   és   a   kihívás   témáit   is   veszélyesen   mozgásba hozza. Ez a cél pedig az egység. Így nem meglepõ. hogy a mellrákos betegeknek majdnem kivétel nélkül különös kapcsolatuk van az anyjukkal. Mivel   a   mell   a   puhaság   és   a   simulékonyság   szimbóluma   is. Mindezeknél   az   a   cél.   azaz   nem   vált   mindennel   és   mindenkivel   egygyé. hogy õ teljes értékû nõ. eddig elhanyagolt területek is megkapják. hogy mi az. A mellmirigy elkezd tejet adni. hogy már ne csak a testi nõiességgel határozza meg magát. Az a feladat.   és   így   nem   tudott   egészen megszületni a lelke.   a   mellráknak   a   betegek   10%­ánál   fellépõ   figyelmeztetõ jelére is gondolnunk kell.   a   "kedves   lány". A jövõben rákényszerül arra. Ennek   a   szeretetnek   pedig   már   semmi   köze   sincs   ahhoz.   mint   mindenki másé. ha az ember az  élete bizonyos   szakaszaiban   szabad   akaratából   lemond   minderrõl.

  hogy   mennyiben jelenti az apácarendi nõvér hivatása a nõi út ellentétét. ha az ember a kolostori élettel mintegy visszaél.   Azok   a   nõk.   Mint   ahogy   a bevezetõben   már   említettük.   hogy   ilyen statisztikák alapján fogjunk családtervezésbe. amely fõleg saját magával. mint amennyi egyesek számára rendjén való lenne. ugyanis menekülésre használja.   Így   válhat   a   veszteség   eséllyé   .   Az óriási növekedési arányszámnak nyilvánvalóan egy. amennyiben ez az élet az illetõ nõt a saját útjára viszi.   Míg   az   apácák átlagon felüli gyakorisággal betegszenek meg mellrákban. Mint ahogy elõsegíti a rákot. A   betegségnek   a   lakosság   körében   való   megoszlását   tanulmányozva további   érdekes   összefüggéseket   lehet   . A megbetegedések száma egyébként is   döbbenetes   módon   növekszik. azok a nõk.   Ennek   az   útnak   semmilyen   köze   nem   kell   hogy   legyen napjaink   nõiességideáljához. Valószínûleg azok az apácák betegszenek meg. amelyet különös   elõszeretettel   támadott   volna   meg   a   rák.   arra.   és   az   amputációt   sok   évvel  i   túlélték. ám ennek ellenére ott maradtak.elfedezni. A   specifikus   helyzetet   keresve   nem   nehéz   felfedezni   a   saját   nõi   út elhanyagolását.   akik   bár   hivatástudatból   lettek apácák.   mint   amilyen   gyakran   a   nõk mellmirigygyulladást kapnak. ugyanúgy meg is gátolhatja a kialakulását. máris   megnõ   a   rizikó.   Magyarországon   a   daganatos megbetegedések a haláloki statisztikákban a második helyet foglalják el. . amennyiben az elsõ stádiumban elvégzik.   Amennyiben   a   szülések   idején   25   évnél   idõsebbek   voltak.   Mégis jóval   kevesebbszer   jelentkezik   rák   a   száj   nyálkahártyáján. hatásosan   számolnak   be   arról. ennek ellenére a rákos megbetegedés náluk teljesen ismeretlen.   és   sokkal   több   keménységet   és   erõt követelhet.   hogy   az   ember rátaláljon   új   identitására.   már   nagyobb   veszélynek   vannak   kitéve. mert nem   elhivatást   követve   kerültek   a   kolostorba.   mint   a gyerektelenek. a mai nõk életében és a mai modern társadalomban egyre gyakrabban fellépõ problematikához van köze.   Másrészt   viszont   meglehetõsen   megbízható jelzõszerepük van.   és   ezzel félreértettük   õket. hogy az apácák átlagon felüli gyakorisággal betegszenek   meg   mellrákban.   s ráadásul   még   egy   sor   rákkeltõ   anyaggal   is   kapcsolatba   kerül. Itt   kell   beszélnünk   arról.   amelyek   nem   is ismerik   a   ráknak   ezt   a   fajtáját. akik   fiatalabb   éveikben   több   gyereket   szültek.   a   legkevésbé érintettek.   Az   amazonok   mítosza   sejlik   fel   a háttérbõl. Ezek szerint a korai gyerekszülés még mindig nagyon . hogy a   statisztikákat   ok­okozati   összefüggéseknek   tekintjük. akik nem a saját útjukat járják.   hogy   a   következõ   öt   évet   visszaesés   nélkül   túlélje.   hogy   fõleg   tartalmi   '   szempontból mennyire   megváltozott   az   életük.   vannak   olyan   kultúrák. a nõk majdnem 90%­ának teszi lehetõvé. Ez azt jelentené.   hanem   az   élet   elõl menekültek   oda.   akik   csak   30   éves   korukon   túl szültek   gyereket.   A   tejelõ tehenek   tõgye   gyakrabban   gyullad   be.   Egy   olyan   tartalomnak   kellett   helyet kapnia az életében.   És   talán   azok   is.   A   mellrák   korai   felismerésrendszere   (72)   és   az   operáció.   hogy   miért   válhatott   a   mellrák   a   nõk leggyakoribb rákos megbetegedésévé.   Természetesen   semmi   értelme   sincs   annak. és nem annyira másokkal kapcsolatos.   akik   egyik   vagy   akár   mindkét   mellüket   is   kénytelenek voltak   feláldozni   a   ráknak. de késõbb elveszítették a kapcsolatukat a kolostori úttal. Az a tény is beleillik ebbe a képbe. A mellmirigy önmagában eddig nem volt olyan szerv. Más318 részt   viszont   i   lyen   érzékeny   szövet   az   ember   szájában   is   van.   Természetesen   a   mell   esetében   egy kifejezetten érzékeny szövetrõl van szó.   Meg   kell   gondolnunk.Azok   a   nõk.

  mert   manapság   ez   hozzátartozik   a korszellemhez. ideált. hogy a modern életstí319 lus   felszíne   alatt   még   mindig   õsrégi   ideálok   és   minták   élnek. A beteg éppenséggel olyan anya is lehet. természetesen   éppúgy   a   rizikócsoportba   tartozik. akkor az nem az õ útja.   míg   a   nagyon késõi   gyerekszülés   inkább   egy   kívülrõl   elfogadott   igénynek   vagy   egy racionális   megfontolásnak   felelne   meg. i Aligha   találunk   olyan   specifikus   személyiségprofilt.   A   mellrákot   azzal   lehet   megelõzni. Statisztikákat   értelmezni   mindig   kényes   ügynek   számított.   mert   annyira   sikerült   megközelítenie   a   nõi   . mert aligha felel meg az ember saját alkatának. Azt viszont leszögezhetjük: annak ellenére. Aki azonban nem felel meg a . Az elhagyott vagy a meg nem talált.   Minden.   de   ha   csak   társadalmi   normákat   utánoz.   akkor   az   õ példaképszerû élete is rákgyanús.   Ez   a   mozgalom bizonyult   az   elmúlt   évtizedek   talán   legfontosabb   mellrákmegelõzõ kampányának. aki annyira szeretne démon lenni.   hogy   saját   nõies útjának   járására   biztatják   az   embert.   nem   kell   mindenben   követni   a   nyomdokaikat.   ha   csak   látszólag   csinálja   azt. mint amilyen a nagy könyvben ' meg van írva. csak nem mer.   Ezt   támasztják   alá   a pszichoterápia tapasztalatai. mennyire fontos az embernek a saját útját járnia.   amely   ' mellrákra lenne predesztinálva. és ezért veszélyessé válik a számára.   Még kényesebb. valami hideg és veszélyes. de a szíve mélyén a klasszikus anyaszereprõl álmodik.   akkor   az életébe   kerülhet   az   embernek. Ha az anyalét nem szívbõl jön   és   csak   eljátssza   saját   magának   és   a   világnak   a   képeskönyvek anyafiguráját. modern . ugyanis új (szabad) teret és lehetõségeket nyitott meg a nõk   számára. ami a valódi anyai szeretetet helyettesíti.   ám   valójában   nem   az. mind a nõies szó hangsúlyos. Maga a dinamikus. Ezek a témák nyilvánvalóan mélyebben rögzülnek. hogy az emancipációs mozgalmak azt hangsúlyozták.  és   ezzel   akaratlanul   is leértékelte   a   nõi   utat. mint maga az út.   Ám   ha   ez   nem   felel   meg   saját   belsõ   ideáljának. ugyanis meglehetõsen gyakran derül ki. mint amennyire a korszellem védelmezõinek az ínyére lenne. amihez kedve van.   akkor   éppolyan   veszélyeztetett.   Ahogy   azonban   hatalmat   kapott.   akivel   õ   maga   és   a   partnere   is szerfelett   elégedett. A nõmozgalom azonban mégoly sok jogos követeléssel a zászlaján   egyre csak arra bátorította a nõket.   Ha   szívbõl   jön.   . A probléma éppolyan egyéni.   Ugyanezzel   a   problémával   találhatja magát   szembe   a   képeskönyv­nõ. ha egy ilyen témáról és egy ennyire érintett korról  i van szó.   sok   nõnek   esik   nehezére.   akkor   mindent meggyógyító   ír.   az   árnyéka   is   rögtön kirajzolódott. hogy itt olyasvalami nõ.   Ahol   a   gyerekek. aggasztó.   talpukon. nõ sem automatikusan   védett   a   mellráktól.sok   nõ   számára   döntõ   az   önmegvalósítás   szempontjából. A modern nõ.   a   konyha   és   a   vallásosság szitoknak   számít.   Az   anyai   szeretet   a   maga   önzetlenségében   az   isteni szeretetrõl   ad   valamelyest   ízelítõt.   ami   a társadalmilag elõre megadott sablonok szerint történik. A növekvõ csomó azt jelezheti az   anyasággal kapcsolatban.   hogy   megtalálja   és értékesnek is tartsa az  útját.   aki   azért   "emancipálódott". de minden esetben a nem járt   egyéni   út   problematikája   azonban   mindig   áttûnik   valamilyen formában.   Ebben   a   mon­   '   datban   mind   a saját. Ha mégoly sikeres démont játszik 320 is. hogy  férfiak   legyenek   a   .   mint   az   a szürke egér.

  hogy   gondoskodjanak   rólam?   Tudnék­e   saját   magamról gondoskodni? 3.   illetve   az   emancipáció   az életemben? 4. A kisgyermek esetében még minden a has körül forog.   mint   a   mellkas   és   a   medence. és a saját egyéniségének megfelelõ utat járja.   Megtaláltam­e   nõként   az   utamat?   Haladok­e   elõre   rajta?   6. az az én életem volt­e? Amit közeledni látok magam felé.   Milyen   szerepet   játszik   az   anya   témája   az   életemben?   Elvárom­e. lapos izmaik által. hogy anyáskodjanak felettem? Kielégít­e. Ha meleg és tele van. De nemcsak védettségébõl. hogy másokkal anyáskodom? Hogy állok a saját anyámmal.   A   hátsó   lábakra   való   felegyenesedés okozta   számára   a   legnagyobb   hátrányt. hogy a testébe süllyed az a vágya. akkor minden . Következésképp az a rák megelõzésének legjobb módszere. és ezek védik a belsõ ' szerveket a kieséstõl. amelyek   között   elhelyezkedik. A felegyenesedés a hasüreget elõrefelé   nyitottá   és   teljesen   védtelenné   tette. a saját anyaságommal ? 2. Az út teljesen egyéni. és akörül. ha bátor életet él az ember. csak az van hátra.   Milyen   szerepet   játszik   az   önállóság. Hanem azt fogják kérdezni. hogy legyen? Merem­e jelképként bevetni? 5. A   has   sokkal   kevésbé   védekezõképes.   Felülrõl   a   gerincoszlop gondoskodott   a   takarásról.   elõrefelé   pedig   a   mellkas védõbástyája szolgáltatott biztonságot. Mennyire engedem meg a mellemnek. a cél azonban túlmutat az egyénen. A has Mivel a has belsõ életét az Emésztési problémák (73) címû könyvben már részletesen bemutattuk. és tökéletes.   Fennáll   a veszélye.   milyen   szerepet   játszhatott   legrégibb õseink számára. hogy elüssön a fennálló normáktól. Susya rabbi ezt mondta röviddel a halála elõtt: "Ha a mennybe megyek.   Amit eddig éltem. az egyedi és a törzsfejlõdés nagy vonalakban analóg történetének alapján   kikövetkeztethetjük. Abból. hogy miért nem voltál Mózes.   az   veszélyesen   él. és ezen a szinten saját maga ellen fordul.   Csupán   a   hasfalak adnak némi biz­ .   Milyen   szerepet   játszik   a   gondoskodás   a   számomra?   Milyen motívumoktól hajtva gondoskodom másokról? Milyen érzéssel és milyen áron   hagyom. hanem jelentõségébõl is vesztett a has a fej felemelése miatt. Hová kellene hogy vezessen? Mi az álmom? Mi a célom? 321 XI.   A   négy   Í   lábon   járás   közben belsõ   részeit   még   valóban   óvta   a   hasüreg. nem azt fogják tõlem kérdezni.saját   alkatának   és   jellemzõinek.   oldalról   a   végtagok   biztosították   a lágyékokat. ' hogy a hasat mint régiót értelmezzük. hogy miért nem voltál Susya. aki csak te lehettél volna?" Kérdések 1. Miért nem az az egyetlen lettél. hogy a csecsemõ ' számára milyen fontos a has.   alul   volt   a   védelmezõ   talaj. hogy az hogy érzi magát. vajon az az én életem? 7. tonságot hosszú.

322 A mi világunk lenézi azokat a kultúrákat.   A   legtöbb nyugati   ember   számára   azonban   a   has   továbbra   is   a   test   leggyengébb része. amely gondoskodott a mesés viszonyokról   az   anya   testében. A   kisgyermek   számára   saját   köldöke   még   a   világ   közepe.   A   köldök   az   élet   elsõ   súlyos egzisztenciális válságának színhelye. Cyakran elõforduló löttyedt puhasága.   hogy   a   has   a   befogadás.   Felszínre   kerül   az   egyik   legõsibb szorongás. amikor az élet még természetes módon a has körül forgott.   Ha   valami   a kedve ellenére történik. amelyek ­ mint az indiaiak ­ a   has   érzésére   és   az   intuícióra   hagyatkoznak. A felnõttek a rejtettséggel és a védettséggel kapcsolatos legyõzhetetlen érzelmeikért még mindig a gyomrot* okolják.   az   a   vihar   jele.   Az   olyan   õsi   erõ. valamint a terhes has és a   hasüreg   azt   jelzik. Ha megkísérelnék elhalasztani a 323 köldökzsinór elvágását. azt az elsõdleges utánpótlást biztosító vezetéket.   kétségtelenül   durvának   és bárdolatlannak számít az agy vitára kész közremûködésével szemben. Aki "hasból"   (ex   has)   cselekszik   azt   nem   értékelik   nagyra. akkor a kellemes érzés a hasát bizsergeti. A dühödt has a legnehezebb partner az okos fej számára.   azt mutatják.   mint   a   belek mélyébõl   kíméletlenül   elõtörõ   éhség. akkor hasfájással reagál.   hogy   egyáltalán   nem   kellemes   dolog   a   visszaesés   abba   a korba.   mondhatni   kaotikus igényeitõl. elvágják az újszülött köldökzsinórját. amelybõl   pl. A mély.   mint   "hasra   esni". Ha   a   fej   az   ész   központja. ha jól érzi magát. az intellektuális problémák közvetlenül fejfájáshoz* vezetnek.   az   éhhalál   félelme. felfoghatatlan szorongás hasfájást* okoz. olyan problémákhoz vezet.   Ezzel   a keleti   hagyományok   elfogadták   azt   a   kihívást. és még a szív rezdülései is háttérbe szorulnak a has érzéseivel szemben.   a   szív   pedig   az   érzelmeké   és   a   lelki rezdüléseké. manipurának sok köze van az eredendõ erõhöz és hatalomhoz.   Az   ilyen   embereket elõszeretettel nevezzük primitíveknek.   a   harcmûvészetekhez   szükséges   erõt   merítik. .   A   fej   megfon­   ' tolásai még nem játszanak semmiféle szerepet. Védtelenségében és sebezhetõségében a has az a hely a testben. egyrészt gyermeki.   összehasonlítva   a   fej   differenciált véleményeivel   és   megfontolásaival. Fejlõdéstörténetünknek ezzel a korai szakaszával a továbbiakban nem kívánunk   foglalkozni.   A   hideg   fej elhatárolja   magát   a   hastól   és   annak   rendezetlen.   A   köldökön   szenvedjük   el   egyúttal   a létharc elsõ elkerülhetetlen sebét.   ha   üres   és   feszült.   az   emésztés   és   a regeneráció "õsi nõi" helye.   Az   a   kísérlet. másrészt archaikus érzések   és   ösztönök   otthona.   amely   gyenge   pontunk kiszolgáltatásával   jöt'   lére.   hogy   a köldökzsinór elvágását átvitt értelemben kitolják.rendben   van.   és   meg   is   birkóztak   vele.   Az   olyan   kifejezések. Még mielõtt kipróbálták volna az ellátás új lehetõségét. az rendkívüli mértékben akadályozná ­   talán   fenyegetné   is   ­   a   fizikai   létet. ahol kifejezõdhet az egzisztenciális félelem és az embernek a világban való mindenkori   fenyegetettsége. A keleti emberek számára a has általában a test középpontját jelenti. az érzelmi nyomás pedig fõleg a szívet* terheli meg. amelyek gyakran a gyomorban* vagy a  nyombélben* csapódnak le.   A   köldök   alatt   elhelyezkedõ   harmadik csakrának. A has érzelmeiben és érzéseiben valóban   van   valami   primitív. akkor a has az õsi.

A   kórokozók   az   ártalmatlan   gyermekbetegségek   után   nem   hagyják   el   a testet.   mint   a   fekélyképzõdés   vagy   a   szövetelhalás. az övsömör Mivel övsömör esetén ugyanarról a kórismérõl van szó. s benne ismét világossá válik a fent és a lent érdekeinek ellentétes   helyzete. észre és rossz esetben fanatizmusra hajló fejember I kevéssé becsült ellenpólusa. azt pedig egyenesen becsüljük.   hanem   elítéljük   a   hasat tartalékoló gondolkodásáért. Ez   utóbbi   feladatot   nem   becsüljük. az ott mondottakat itt is tekintetbe kell venni.   amelynek   gyakorlatilag   nincs   mit   eltakarnia. mert gyakorlatilag mindenkinek volt már dolga a bárányhimlõvel. sor kerülhet az egész törzsre való átterjedésre is (generalizált zoster). A hasember az aszketikusan átszellemült. amit az alsó   térfelek   kínálnak.   Pedig   mindez.   amit   a   has   élvezeti tevékenységeivel leköt.   tartja   a népnyelv. Ha jót akarunk egy embernek.   és   jelzi   az   elhelyezett   anyagi tartalékokat.   hanem   a   gerincvelõ   idegeinek   hátsó   gyökerében   sáncolják   el magukat. vagy ha éppen a belek hallatnak magukról.   és   a   felsõ   pó­     lust hangsúlyozzuk. mint a herpesz esetében. Még a bõrjelenségek elmúlta után egy­két évvel is heves fájdalom és nagyfokú érzékenység jelentkezhet . nem pedig a konkrét emésztéshez van köze. Nem éppen finom dolog. becsvágyó fejnek hiányzik.   ha   nem   is   annyira tiszteletreméltó.  ha a has morogva árulkodik érdekeirõl. ami a szájból  jön. azt mondjuk: "Fel   a   fejjel   !   Ne   hagyd   magad   legyûrni   !".   teli   has   lehúz   bennünket.Végül   a   has   a   test   éléskamrája   is.   Ritka   a   mindkét oldali   támadás   vagy   a   betegség   több   mint   két   idegszegmentumra   való kiterjedése.   amelyek   szigorúan   az   érintett   idegek   hatáskörére korlátozódnak. de fölöttébb õszinte.   a gyógyulási   folyamat   elhúzódhat. aki kedvére él sejtelmeibõl és érzelmeibõl.   Mindamellett   az   ellenállás   rendszerét   gyengítõ megbetegedések   keretein   belül. hogy sebhelyek maradnának utánuk.   Mindaz   a   vér. ha egy pillantást vetünk a modern jóléti társadalomra és a rá jellemzõ túlsúlyra (74). A névvel ellentétben a vírusok fõ támadási felülete a derékvonal fölött húzódik. A gyulladás többnyire már napokkal a heves égetõ és húzó fájdalommal járó. amennyiben a szellemi.   Így például rendkívül viszolygunk a has hangjaitól is.   jellegzetes   kiütések   megjelenése   elõtt   elkezdõdik. életév közötti embereket támadja meg.   és   a   hegek   két­három   hét elteltével leesnek anélkül. a tanulni akaró.   "Teli   hassal   nem   lehettanulni". )aj viszont akkor. A   modern   ember   has   helyett   leginkább   egy   sima   telületet     szeretne.   öv   alakban   veszik   körül   a   testet. Normális esetben a folyadékkal feltöltõdött hólyagocskák   hamarosan   leszáradnak. és 70. és az 50.   Az   ilyesmi   távol   áll   a   test­   és  i   élvezetorientált hasembertõl. Így csak a törzs körzetében mindkét oldalról 31 idegpár van a birtokukban. 1 . a has az anyagi jövõbe vetett bizalomról tanúskodik. azt azonnal láthatjuk. Herpes zoster.   Hogy   sok   ember   a   Iegszívesebben   minden   szükségeset mindenhová magával cipelne. Az olyan komplikációk   miatt. I míg a szívhangok ellen nincs semmi kifogásunk.   és   kevés dolgotgyûlölünk   ennyire. amelyek hatókörében lecsaphatnak.   A   kövér.   Az   apró hólyagok. feszes   hasfalat.   amilyen   például   az   AIDS   vagy   a limfatikus leukémia. fegyelmezettséget I gyakorló. Mindenkit elérhet a varicella zoster vírus másodlagos fertõ324 zése.   Ezeken   a   problémákon   túl   a   vírus továbbra is alattomosan  lesben  áll. Mint a szûkös idõkrõl való elõzetes gondoskodás helye.

  Az   alapbetegségek   bázisáról.  i   hogy megtermékenyítsék   õket. hogy megnyílhatnak a határok.   amikor   ellenállóereje   hanyatlik. és mindkét   irányba   megnyitja   a   határt.   Már   az   alapbetegség   is   olyan ellenállásról   árulkodik.   illetve   bent   és   kint   közötti határaikat   szigorúan   lezárják. a lelki szimbólumban úszik itt a fehér vérsejtecskék. fény­ és árnyoldalak egyaránt.   Tárgyát   gyulladásnak   s   egyúttal   kettõs   értelmû konfliktusnak   hívják.   a   védekezés   képességét   is   szimbolizálja.   olyan   idõpontban. Nemcsak a rózsás oldalakat kell   elõtérbe   helyezni.   a   támadás   a   saját   hátországukból következik be.   Ahogyan   a   folyadék   kifelé.   az   antitestek   és   a   kórokozók   agresszív   árja.   Övformája   lánchoz   hasonlatos képeket fest. Eljárásmódjuk   külön­     legessége   hangsúlyozza   a   témakör   idõzített bomba jellegét.   Egy   sokáig halogatott   összeütközés   idegen   csapatok   uszályában   fordítja   magára fájdalmasan a figyel met. ami ha nem virágozna el.   amely   minden   bizonnyal   olyan   nagy. Ami valakinek réges­régen  az idegei­   re ment.   hogy   a   szerelem   jelképéül szolgál. A gerincvelõ hátsó  csücskeiben idõzõ vírus egy gyenge pillanatot   használ   ki   ahhoz.   A   tüskékkel   felfegyverzett   rózsa   a kinyílás   készsége   mellett   és   amellett. A vízben. A kiütés elõtti fe­ ! szültségérzet egyrészt a helyzet   szorító   voltát   testesíti   meg. hogy újra sebezhetõek lehetünk. sérülést .   illatukkal   odacsalogatják   a rovarokat. de megszüntetni nem lehet.   a kórokozók   befelé   áramolhatnak.   A   vörösen   izzó rózsák küzdelmes nyitás jelképei a test falán.   hogy   kitörjön   maga   választotta számûzetésébõl. A kiütés fájdalmas megjelenése az ellenállás megtörését tudatosítja.   amikor   más szempontból   már   úgyis   meg   van   verve   az   ember.   A   virágok   azért   nyílnak. hogy valami ki akar törni belõle.   Színükkel.   A   virágzás kapcsolatkeresést   jelent. Nedvedzõ sebeket hoz létre. Arról van szó. hiszen az övvonal és a derék a fenti   és   a   lenti   világ   határát   jelzi.   áttörhetjük   a   falakat   és   kivirágozhatunk. Határkonfliktusról van ilyenkor szó.   hanem   annak   valódi   magvát   is   észrevenni.  mert miközben   az   érintettek   fent   és   lent.   Olyasmi kerül itt jelképesen a napvilágra. Az övsömör e határok áthágását és a lelki tartalom kiáramlását testesíti meg a 325 hólyagocskák folyadékának formájában.   a termésüket.   '   másrészt   már   a  felfakadás szükségességét   is. A bõrön kivirágzó rózsák azt tudatják a beteggel.   miközben   a   bõr   révén   az általános határszerv válik érintetté. kínzó béklyót.   Olyan.   Minden   kivirágzással   és   fakadással   valami   belsõ   kerül   a felszínre.   amelyek   a   maguk részérõl többnyire valamilyen konfliktust testesítenek meg.   A   kórkép   mindenkit   a   legérzékenyebb   helyen ér. A   virágzó   rózsa   képében   felcsillannak   a   kórismétõl   való   Í megszabadulás   lehetõségei   is.   mint   egy alattomos   hasba­   vagy   mellbevágás. a herpes zoster   még   egyszer   megjeleníti   egy   konfliktus   tárgyát. az most a bõre alá kerül.   A   kiütés   olyan   pillanatban   csap   le. az  övsömör virágainak sem véletlenül van a közepükben a gyulladási folyadék.az   érintett   területeken.   hogy   a testet tágra nyitja. A zoster vírusoknak jut az  ötödik hadoszlop szerepe.   Ebben   is   van   valami  alattomos. A   bõr   emellett   feleleveníti   a   lét   központi   tárgyával   szembeni védekezés   és   ellenállás   témáit. Ahogyan   a   csipkebokor   rózsái   a   közepükben   hordják   lényegüket. Sokáig várathat magára.   sõt   esetleg összeomlóban van.

 Minél nagyobb a nyomás és minél gyengébb az elválasztó fal.   Világossá   válik   a   bûnügyi   betöréssel   való   analógia.okozna.   De   a   behatoló   szövetnek   sem használ semmit a támadás. vagy a csábító alkalom.   A   testben   a   sérvhelyzet   hasonlóképpen     egyfelõl   a   nyomás fokozódása. Mi az.   és   létjogosultsága   csonkul. A bûnözõt vagy valamilyen nyomás készteti betörésre. hanem a harag vöröse vagy tisztátalan és visszataszító.   s elhal. Aki átvitt vagy szó szerinti értelemben túlterheli magát. ha az nem rózsás.   A   két   szomszédos   terület   közötti   konkurencia helyzetére   világít   rá   a   határ­   és   tulajdonviszonyok   figyelmen   kívül hagyásával. Az úgynevezett sérvkapun keresztül kerül sor az átterjedésekre. . amit még nem felejtettem el? 3.   hogy   testileg   ennyire   ki   kell nyílnom? 4. Mi ment egykor az idegeimre és a bõröm alá. Akinek szinte kiszakad az oldala. másfelõl a gyengeség összjátékából adódik. A fennálló érvényes határok semmissé válnak és veszélyes módon   megsérülnek. annál könnyebb áttörni a határt. a bent és a kint.   Melyek   a   számomra   a   konfliktusokkal   terhelt   határok. annak 326 ki kell engednie. Minden sérv egyúttal betörés és   beavatkozás   is.   Csak   ilyen   nyitott   tartásból   lehet   energiát   meríteni ahhoz.   mert   szellemileg­Ielkileg   nem bontakozhat ki? 5.   Minek   kell   testileg   virágoznia.   gyakran   kerül   sor   strangulációra (elszorítódásra)   a   túl   szûk   sérvkapun. ami kívül van.   oldalra nyomódik.   amely hasonló  módon aligha teszi boldoggá a tettest. És be kell engednie fény­ és árnyoldalaira azt. hogy uralkodhassunk az alaptüneteken. Nyilvánvalóan túl nehéz témát vett a nyakába. Miféle aknák vannak elásva Ielkem kertjében? 2. melyek során az egyik rész behatol egy másikba. Kérdések 1.   ellenkezõleg. mint ez a kiütés.   ahol   egészen   különbözõ testi régiók érintkeznek egymással. akkor is. Sérvek vagy herniák A   sérvek   olyan   határfelületeken   lépnek   fel. az könnyen szerezhet magának sérvet. ahol nincs semmi keresnivalója.   A   saját   rózsa   töviseit   fogadja   magába   a   kóris­     me   szúrós fájdalma. és nem nõtt fel az ebbõl adódó nyomáshoz. Milyen szellemi­lelki konfliktus van a (testi) házam táján? 2.   hol   érzem magam korlátozva? Miféle béklyók kötöznek meg? 7. ami belül van. A felkelés   ilyen   hangulata   tehermentesíti   a   testet   a   fel­   és   a kitörésektõl. amit csak virágnyelven merek elmondani magamnak? 6. Offenzív folyamatban akar összetalálkozni a fent és a lent. az így nyert élettér nem 327 tehermentesíti.   vagyis   kizáródik   a   sérv.   Miféle   szorongás   zár   be   annyira.  és felvillant néhány további párhuzamot is.   Az   elfoglalt   terület   ezáltal   leszûkül.

328 míg   a   leggyengébb   ponton   át   nem   szakad   a   gát. ami fej nagyságúra is megnõhet.   Ez   az   agresszív   konfliktus­     nak   és   a túlkapásnak   felelhetne   meg.   és   közben   egy   régi.   hogy   a   köldöksérv   ­   a   túlsúlytól   és   más   fizikai terhelésektõl támogatva ­ a 40.   egyfajta bõrbõl való hátizsákban.   A   nyomás   a   has összeszorításának segitségével a saját falak ellen és fõként a világ hajdani   kapuja   ellen   irányul. a hasizmok engednek a belsõ nyomásnak. Az ember elsõ sebe újra felfakad.   A   kiutat   tudattalanul   a   régi. betörésnél) számolni kell komplikációkkal.   akkor   a  I   fizikai   nyomás   az   egyre   dühösebb sírástól addig növekedhet.   bár   a felnõttkori sérvek 5 százalékát is köldöksérvek teszik ki.   A   kizáródott   szövet elzáródik   a   véráramtól.   Az   ösztönt   követve. és valamilyen alapvetõ szükségletet.   Miután   az. )ellemzõ. és 50. amelyet   a   fejlõdésnek   tulajdonképpen   le   kellett   volna   zárnia.   hogy   nem   "a   fejük   megy   szét".   jól   bevált   irányba tör. pl. a terhesség .   és   fõleg   az   ellátás helyzete volt összehasonlíthatatlanul magától értetõdõbb.   és   engedjünk   neki. anyagi ellátásra vagy hatalomra) nem tud kielégíteni. életév közötti nõket éri el.   Ilyen   helyzetben   a   háború   a   megfelelõ reakció.   a   túlsúly elárulja.   hogy   biztosítsa   létfenntartását.   Az   ember   archaikus   érzelemvilágában   észrevétlenül nyomás alá került.   A   testi megerõltetések   azt   mutatják   meg. akkor a viszonyok alapjában véve ehhez   hasonlóak.   behatolt   a     hasadékba. Azt   kell   megtanulni. Egyrészt még friss a köldökseb.   az   élet   anyagi   bázisának   központi témájában kell törekedni az áttörésre.   a   nyomás   még   nem   volt   olyan   nagy. Ha egy felnõttnek lesz köldöksérve. Köldöksérv A   köldöksérv   a   gyermekgyógyászat   szakterületéhez   tartozik. mint az éhség (rejtettségre és védelemre.   hogy   mennyire   kell   kínlódnia   az érintettnek   azért.   A   figyelmet   a   gyenge   pontokra   és   az   uralkodó   túlnyomásra irányítja. és így akarnak átha­ ' tolni szûkös határaikon. más utakat járni és közben a múlt ismerõs tapasztalataira támaszkodni.   Ezzel   egy   régi   út   nyílik   meg   újra. Ebben az incarceratió­ ' ban (latinul carcer= börtön) a teljes sérvtömlõ   életveszélyes   '   fogságba   kerül.   hanem   az   ekkor   még   sokkal érzékenyebb hasuk pukkad meg. Ha nem kapnak   visszajelzést. Ezenkívül sor kerülhet a sérvtömlõ kizáródására tartalmával együtt.   ró   áttörésig   fajulhat   a   dolog.   Ez regresszív   hajlamról   árulkodik. amikor még minden sokkal jobb volt és fõleg magától ment. Ujszülöttek esetében erre két okból kerül gyakran sor. Fiatalabb   korban   a   terhesség   is   elõkészítheti   az   utat. Egyéb nyomóeszközök hiányában a has szorításával próbál megszabadulni   túlnyomásától. sal akarják felhívni magukra a figyelmet. másrészt sírás közben gyakran úgy kerülnek nyomás alá. A sírás­ .   a   korábbi   viszonyokhoz   való visszatérés   vágyáról.   a   hasüreg nyomása   elõl   kitérve.   ami életveszélyes állapotot jelent­  het. Minden sérvnél (ill. a   sérvtömlõ   gyulladásával.szép   idõkbe   való   visszavonulásban keresi.   A   belek   területén   egészen   az   általános hashártyagyulladással   já­   .   ahol   a   gyermeknek   még   nem   kellett   annyit kínlódnia.  kivül  lóg.   Arról   van   szó. és már csak   a   rugalmas   bõr   tartja   vissza   a   belet.   hogy   tudatosítsuk   magunkban   az   egzisztenciális nyomást.   hogy   új   tereket   kell megnyitni. hogy milyen nehezen viseli saját léte terhét.

 Hol raktározok eredendõ.   a   bõr   alá.   Lehet veleszületett   vagy   szerzett. illetve a nagy szeméremajkakban köt ki.   akkor valószínûleg   sor   kerül   a   konfliktusnak   a   tudati   szintre   való visszahelyezésére.   és   fõleg   férfiakat   '   érint.   illetve   hogy   tudatosítsuk   az   ellátás   iránti nyomatékos   kívánságot.   Az   újszülöttek   esetében   ez   egy úgynevezett   köldöktapasszal   történik. .   például   a   gyomor   a nyelõcsõnek való átjáró használatával fel­   felé. 329 A terápia abban áll.   Ha   ezt   a   szükségszerûséget   kiszorítják   a tudatból.   A rekeszizomsérv   esetében   megkülönböztetnek   valódi   herniákat   a gyakrabban   elõforduló   hamisaktól. A közvetlenül a középvonalon vagy oldalt jelentkezõ úgynevezett hasi sérvek   hasonló   problematikát   fejeznek   ki   nyo­   !  matékosan.   Hol   kerültem   súlyos   nyomás   alá?   Zsaroltak?   Megszorítottak? Elzártak? 2.   akkor   nagyobb   az   esély   arra.   illetve   nõknél   az   úgynevezett   lingamentum   rondumot. ami túlzott követelményt jelent a számomra és túl nagy nyomás aIá helyez? 4.   a   felnõtteket   .   hogy   egy   áttörésre tegyünk   fel   mindent. anélkül hogy sérvzsákot képezne. a mell területére csúszik.   gyakran megmûtik.   és mint   a   leggyakoribb   forma.  õsi  érzelmeket? Hol nem figye­   lek az ösztöneimre? 5.   Van­e   olyan   érzés   a   hasamban.   amikor   . Ezenkívül általa az egzisztencia biztosításának tisztázatlan kérdései   kétszeresen   is   aktuálissá   válnak.   hogy   hamarosan   áttörés   vagy összeomlás következik? Lágyéksérv Az   úgynevezett   inguinalis   hernia   már   a   medencetájékhoz   tartozik.   a   sérvek   80   százalékát   teszi   ki. Kérdések 1.   Ha   a   testi   kiút   ismét   el   van   zárva.   Az   indirekt   forma   esetében   a   sérv tartalma a spermavezetéket kö­ . akkor a testben "sikerül" az áttörés.pedig alkalmas arra. Egzisztenciám melyik területén vállaltam túl sokat? 3. 330 veti.   és   a herezacskóban. és   lezárják   az   illegális   sérvkaput.   Visszaesnék­e   legszívesebben   a   régi   szép   idõkbe?   Miféle búvóhelyeket és menekülési utakat hagytam nyitva? 6. Hol terveztem olyasmit.   A   direkt forma esetében a bél a lágyék külsõ peremén nyomul át egy kis nyíláson a   hasüregbõl   kifelé. hogy felfakassza a saját születéséhez kapcsolódó sebeket.   és   a   gyermekded   búvóhelyet   és   ezzel     együtt   a   hasat   szó szerint   összevarrják. hogy az eltévedt béltartalmat visszahelyezik.   Ha   a   materiális   ellátás problémája a változás korában még nyitott. amikor már tulajdonképpen külsõleg   biztosított   területen   kellene   végbemennie   a   lelki hazatalálásnak.

 Figyelemre méltó tény. Saját magunknak.   Vannak olyan   emberek.   a   túlzás alapproblémájára. Az ellopott és   az   elvesztett   miatt   lehet   siránkozni   és   panaszkodni.   Különösen   ha   az   élet korábbi   szakaszaiban   mostohán   kezelték. hogy a belsõ   nyomásnak   szelepeket   teremtsünk   és   túllépjünk   az   eddigi határokon. Akkor kerül sor a sérv kialakulására.   A   szexualitás   azonban   lényegesen   kevésbé   kötõdik életkorokhoz.   amely   zsákutcává   válik.   akkor   pl. amelyek addig el voltak választva.   a   nemi   tájékra. amit különben a sors erõszakkal vesz el. amilyen a túl nehéz dolgok emelése. Az archaikus érzelmi i hatalmak a szexuális szférába nyomulnak. illetve odaadhatja azt. ha túl naggyá válik a has belsõ nyomása. illetve   erõnknek   a   túlbecsülése   a   lágyéksérv   alapja.   A   hasi   nyomás   által keletkezett nyomás egy mellékúton ürül ki. Ez idõsebb férfiak esetében. hogy legyünk bõkezûbbek és nyíltabbak.   Ebben   az esetben is azt teszi.   A   következmény az. akik   sérvüket   éveken   keresztül   sérvkötõvel   "tartják   kordában". amivel nem tud mit kezdeni. a tanulás feladata itt is új utakat kíván.   mint   általában   feltételezzük.   miután   áttörték   az   izmos hasfalat.   a   testben   csapódtak   le. Még a bûnügyi betörés is két tulajdoni állapotot hoz létre. amely akkor keletkezik.   Az objektív fizikai terhelésnél veszélyesebb a bevallatlan lelki tortúra. annak   ­   allopatikusan   gondolkodvamég   jobban   be   kell   biztosítania   és barikádoznia magát.   Túlzott   mértékû nyomásnak   kitéve   a   legkisebb   ellenállás   útjában   térnek   ki. és a nemi szervek tájára vagy   legalábbis   azok   közelébe   jut   el. hogy a belek világa által kifejezett eredendõ és õsi érzelmi tartalmak utat keresnek a nemiség területéhez.   hogy   a   bél   egyes   részei   mellékutakra   jutnak. amelyek. Még ha úgy tûnik is.   a   hasi   nyomás természetes   feladata   az.   Miközben   az   archaikus   érzelemvilág   a   lágyékba   és   a herezacskóba. hogy   nem   bír   ki   annyit. mint a rekeszizomsérv esetében.   Ha   megpróbálja összeszedni   magát. Tudatos nagyvonalúsággal az ember megelõzheti. A ho­ ! meopátia álláspontjából kiindulva viszont ebben azt a felszólí­ ' tást lehet felismerni. illetve a felfuvalkodottságra utal. például a test olyan túlzott megerõltetésekor. miután   nem   találtak   meghallgatásra. Fennáll a hasi érzés és a szexualitás kapcsolata. Mint más sérveknél.   anélkül   hogy   utolérné   õket   a   lágyéksérv. elsõsorban itt is a tudattalan lelki tartalmak azok.   akkor   kísérheti   az   embert sokáig ebben a megváltatlanul kifelé nyomuló formában.   amennyit   hitt   magáról. Ebben   különösen   szemléletesen   mutatkozik   meg   minden   sérv   közös kiútkeresõ   szempontja.   hanem   lefelé. Ha az ösztönzõ erõ a has területérõl nem a fenti világba törekszik. a tünet azt mutatja.   A   hasprés.   mint   a   "megemeli   magát".   akiknek   egy   életen   át   nehéz   dolguk   van.   az   még   jobban   erõsíti   a   hasi   nyomást   és   ezzel   a problémát is. Minden sérv két. és ha a gyenge pontok a lágyék környékén találhatók. csakhogy obskurus utakon.   és   az érintett   személy   lágyékába   hatolnak. Az   olyan   kifejezés.   és   nehéz terheket   cipelnek.   szenvedélyes éhségrõl 331 lehet szó a szexuális kielégülés iránt.   vagy   ­   a . elképesztõ   lehet.   hogy   a   belek  tartalmát  kinyomja. ha az ember valami olyasmit visel vagy visel el. hogy alapjában véve testi szintû túlerõltetésrõl van szó. illetve a szeméremajkakba vándorol. Akinek el kellett szenvednie egy betörést. korábban egymástól elkülönített területet egyesít.

 Két szélsõséges   pozíció   kristályosodik   ki:   a   nyitott   medence.   és érzelmi tartalmainak sokaságával gyakran még meg is nagyobbodik. Olyan emberrõl   van   tehát   szó.   a   járás   a   kacsáéra   emlékeztet.   Van­e   valami   köze   ennek   az   öntúlbecsülésnek   és   nagyképûségnek   a szexuális energiaforrásoktól való elszakítottsághoz? 332 XII. A medence A medence tartja a testet.   hogy visszaadtuk.   hogy   felébresszék   és   felszálljon   a   koponyáig.  és ez az egész test alapja.   amely annyira   elõreirányul.   A hangsúlyozott   fenék   kiegyenlítéséül   a   has   kissé   elõbbre   kerül.   Eltekintve energiánk   titkától.   és   hol   nyithatók   termékenyterek?   3. "hogyan is állnak és mennek a dolgok". Szexualitásom el van­e szigetelve más energiáktól? Hol emelkedem felül a szexuális igényeken? 4. tehát nagyobb energiatörvénynek ad otthont.   nõi   pólusának   hangsúlyozásával   az   ilyen   ember   a   jó kiképzésû   medence   mellett   gyakran   stabil   lábakra   is   támaszkodhat.   A   felsõtest   és   a   mell   tájéka   ezzel   szemben   egy   kicsit   a .   Hol   kerültem   õsi   érzelmeimre   vonatkozóan   nyomás   alá. Mennyiben érvényesül ösztönös érzelemvilágom? 5. Az indiaiak szerint három csakrának.sztoikus   Epiktétosszal   ­   úgy   is   lehet   viszonyulni   hozzá.   A test   alsó. nemcsak az egész felsõtest terhét viseli.   A medence   valójában   hangszer   is. A medencébõl jönnek az igazán   erõs   mozdulatok.   Hol   terhelem   túl   és   hol   tartom   túl   sokra   magamat?   Hol   vagyok felfuvalkodott? 7. mint a fej. A Kundalini kígyó összetekerve nyugszik az alján.   milyen   viszonyban rezgünk bázisunkkal. ami eddig külön volt választva? 6. Kérdések ! 1.   és   a   feneket egyértelmûen kinyomja.   hogy   tartalma   kényelmesen   kifolyhatna.   Hol   találhatók   új   utak.   Ez   haladásunk   alapja.   a   földdel   való   rezonancia   talaja.   illetve   a   végbélnek. Mit kell az életemben egyesítenem. hanem össze is kapcsolja egymással mozgásszerveinket.   és   megmutatja.   A szexuális   vonatkozás   kidomborodik.   ahogyan   azt   a   Tai   Csi   közben   átélheti   az ember.   Mint   a gerincoszlop alapja.   és   hol tévedtem rossz útra? 2. félreismerhetetlenül érzéki   és   érzelmi   hangsúlyú   kisugárzása   miatt   izgatónak   számít. A medence tartása elárulja. Mint tipikusan nõi tartás.   Ez   a tartás   a   gerincoszlopot   erõs   meghajlásra   kényszeríti.   aki   ezekrõl   az   alsóbb   szintekrõl   indul   ki magából. és arra vár.   ez   ad   rejteket   a   szaporodási   szerveknek   és   a kiválasztás   szerveinek:   a   hólyagnak.

  a   katonák   által   felvett   tartás   ez. míg a megoldás középen van. Az  érzelmek szûkössé válnak  és a háttérbe   szorulnak. Persze ismeretes. Mindkét   szélsõséges   tartás   maga   után   vonja   a   neki   megfelelõ nehézségeket. és minden a konfroncióra összpontosul.   Ha   elõjön.   Sem   érzelmeket. olyan magasan zárva tartja. A "hõstartás" képviselõi pedig elvágják magukat állati eredetük hátul levõ és idõben is túlhaladott területétõl. az élet nem konfrontálódik. A 334 hímtag   a   kacsatartásnál   rejtve   maradna   és   lefelé   irányulna.   A "kacsatartás" hátrafelé nyitott.   sem     más   ellágyulást   nem   enged   meg magának.   a felsõ. 333 Alig   akad   olyan   fehér   ember. férfias pólusra vonatkozik.   elõretolja   és fegyverjellegét hangsúlyozza.   Ennyiben   i   ösztönös   állati vonásaink kerülnek a felszínre általa. hogy   egy   csepp   érzelem   vagy   esetleg   érzékiség   se   folyhasson   ki   a medence kelyhébõl.   Hátrafelé   a   fenék   megfeszülõ   izmai   adnak biztonságot.   Elvis. egy olyan tartásban.   )ellegzetes. A  visszatartásnak ezt a   tipikus   képét   támasztja   alá   az   összeszorított   fenék   is.. hanem a hátsó frontot kínálják neki. Herpes genital is Itt az AIDS* ellenére megközelítõleg a leggyakoribb nemi betegségrõl van szó.   inkább   fejletlen csípõjét   elõretolja. 1. Szabályszerûek a feszültségek a hasban.   míg   zártan   keskeny.   az   érzékiség   nem   játszik   jelentõs   szerepet. hogy a parádék keveset árulnak el a valós küzdõerõrõl.   A hõstartás   ezzel   szemben   büszkén   felfelé   irányítja.   hanem   támadásszerûen   és   gyakran   meglepõen   korán. Még az elõnyt élvezõ fej is gyakran fájdalmas figyelmeztetésekkel reagál a túlterhelésre..   Az   ember   a   fekete   rhytm   and bluesból kifejlõdött rockzene egészét olyan kísérletnek tekinthetné. csak a feszült figyelem  és az  önmeghatározás acélos igénye uralja. amely hátra   és   elõre   egyaránt   rendelkezik   bizonyos   nyitottsággal. és kifejezõdik táncuk módjában is.   Az ellentétes tartásban a fenék ellazul.   bocsánatot.   A   magasra   emelt   medence   a   revolver­     hõs   ismertetõjegye.   the pelvis   (latinul   =   medence)   ennek   a   provokatív   irányzatnak   volt   a tipikus   képviselõje.   a   porosz katona emellett még a bokáját is összevágja.   Az ilyen   összehúzott   tartásért   gyakran   aranyeres*   panaszokkal   és szexuális zavarokkal kell megfizetni.   akkor   nem   éppen   érzékien történik.   azt   jelzi. A szexuális energia ebben a   tartásban   i  szinte   elsikkad.   hogy   az   önmeghatározás   a   talajon   való állással   és   az   érzékiséggel   szemben   háttérbe   húzódik. Elõrefelé viszont ez a tartás zárt.   mint   õk. amellyel   az   elhanyagolt   medencétõl   kérünk   . A herpes simplex vírus már felbukkant az övvonalon felül mint . állati   testhelyzetét   hangsúlyozza. a medencében és a hát alsó részében. amikor a tipikus férfi kínosan ügyel ' arra.   Ez   a   nõies tartás jellemzõ a legtöbb feketére. A másik szélsõség az.   Az   elhanyagolt. Mellkasa   erõteljesen   fejlett.   . és ezzel a nemi ' érintkezés eredeti.   amely   ezzel   a   habitussal   jár.   aki   csípõjét   a   blues   ritmusára   olyan természetesen   rezegtesse.   A teljesítõképesség   elsõdlegessége.háttérbe   szorul. és hátrafe­ Í lé is nyitottságot jelez.   illetve   élettelen   csípõjû emberek a mozgásnak és a táncnak ezt a fajtáját provokációnak érzik.

  Az orvostudomány   is   a   venereás   megbetegedések   közé   sorolja.   hogy végsõ   soron   a   herpes   genitalis   a   modern   nemi   betegség.  hogy ez aktiválja az undor belsõ . A gerincvelõ hátsó dúcaiba ássa be magát.   E   számok   azt   mutatják. típus mégis kevésbé terjedt el a   lenti   világban. és õk maguk veszélyeztették az alkalmi  partnert s egyúttal az állandót is. hogy érzékeny   emberekben   egy   vécéülõke   olyan   irtózást   és   ennek   megfelelõ utálkozó asszociációkat váltson ki. hogy a betegséget félrelépés váltja ki. miután az megálla­   pította a herpes genitalis diagnózisát: "Biztosan a vécén kap­     tam   el".   belsõleg   pedig   csak   kissé   különbözik   fenti cinkostársától.   és   külsõleg egyáltalán   nem.   Nevének   (görögül herpetosz   =   lappangó   rossz)   úgy   szerez   érvényt.   A   vénuszi örömök   birodalmának   árnyoldalaként   messze   túlszárnyalta   már   a szifiliszt   és   a   gonorrhoeát. és addig   szunnyad   ott. Lehetséges viszont. hogy   elõsegítse   a   kórisme   kialakulását.   és   azt   a   helyet   jelzi félreérthetetlenül.   A   felsõ   világi   változatánál lényegesen agresszívabb és támadóbb 2. tisztán csak elméleti. Másképpen be kellene ismerniük.   hogy   ­   mint   a családjához   tartozó   más   vírusok   is   ­   türelmesen   várakozik   titkos leshelyén   az   esélyre.   Míg ikertestvére gyakorlatilag a modern emberiség egészébe beköltözött. Ilyenkor a vírust át lehet adni.   a   tapasztalt   háziorvos   pedig   így   felel:   "Milyen kínos.   hogy   aztán   fájdalmasan   és   könyörtelenül lecsapjon a hátországból. A 2.   de   fõként     érezhetõen. hogy a WC ülõkéjérõl szerezzünk vírusokat.   még   akkor   is.   Az   érintettek   gyakorta   Í   hajlamosak   arra.  és az orvostudományban sehol nem vetítik ki ilyen bátran a felelõsséget. amihez   az   embert   nem   fûzi   igazi   kapcsolat.   ahol   a   félrelépés lezajlott. hogy saját magukban van a "gyalázat" forrása.   hogy   a   következmények   magából   a   félrelépõbõl erednek. mint itt."  Az a lehetõség.   fertõzéskor   a   lenti   típus   is   rá   van   utalva   a   lelki mintára. Viccek tömege is szól errõl: azt ! mondja a derék családapa a háziorvosnak.   amíg   a   megfelelõ   helyzet   fel   nem   ébreszti. típus csak a lakosság 15 százalékának körében volt képes otthonossá válni.   típus   a   nemi   szervek   tájékára   specializálódott. Hasonlóan csekélyek azok a különbségek is. amelyek a fertõzés kialakulását és külsõ megjelenését illetik.   Cyakran   elegendõ   a   szégyen   és   a   bûntudat. Csupán a vírusok viselkedésében   mutatkoznak   különbségek. és mindeddig nem bizonyított.   Ha   csak   arra   a   hisztériára   gondolunk.   ha   az bizonyíthatóan nem vírushordozó. Leginkább   talán   a   zsákmányra   lesõ   tengeralattjáróhoz   lehetne hasonlítani. amely az ajkakat és az arcot keresi fel és csúfítja el.   akkor   nálunk   minden bizonnyal   még   csak   most   fog   eljönni   az   ideje.   hogy   a felelõsséget   az   alkalmi   partnerre   hárítsák.   mint   a   test   felsõ   részében   élõ változat. amit   az   Egyesült   Államokban   máris   kiváltott. Sehol máshol nem ilyen nagymértékû  a homály. a herpes genitalist is   erkölcsi elõítéletek   terhelik.ún. típus. mint amelyek különösen bemocskolják és megszégyenítik az embert. de nem törvényszerû. hogy 335 bekövetkezik   a   fertõzés.   mivel   csak   nemi   érintkezés   útján   fertõz.   Ilyenkor   a   fertõzés   önbíráskodás   azért   a   mellékvágányért.   A   venereás   kórisméket   általában   úgy   tekintik.1.   Bár   az   Afrika   déli   részén   élõ   fekete   lakosság   állítólag   már megközelítõen   70   százalékban   fertõzött. Mint minden más nemi betegséget. Bár   szemmel   láthatóan   agresszívabb. )ellemzõ. a 2.   A   félrelépés   ténye   olyan problémákat   okozhat.

  amely   megjelenésében   nem   különbözik   lényegesen   az övvonalon felüli herpesztõl. különösen   azért. ! A   fertõzés. A terhes nõket is átlagon felüli mértékben sújtja a betegség.  ám fokozza az elõítéleteket.   magától értetõdõ  egy nemi betegség esetében.   amelyek   megfelelnek   annak   a   "veszélyes nyíltságnak".   A   legsterilebb   vécé   is kiváltt>atja   így   a   herpeszt.   Rásütötték   a   szégyen   bélyegét. elsõsorban a genitális nyálkahártyákat: az ajkaknak megfelelõ  szeméremajkakat  és a férfi nemi szerv makkján levõ   kisajkakat   és   az   elõbõrt   érinti.   hogy   beindítsa   az   önbüntetés   vírusos   folyamatát.   mert   folyadékuk   baktériumtenyészetektõl   hemzseg.  és megfertõzheti a nõket az idegen partner gyermekével ­ ezért   aztán   ilyen   helyzetekben   gondosan   kiiktatják.   akik   korán   lépnek szexuális   kapcsolatba.   Ha   a   váladék   gennyesre   sûrûsödik. Betegség esetén a vírusok nem csupán a dúcsejtekben és az idegpályá­  kon tartózkodnak.   A tisztátalansághoz kapcsolódó  asszociációk hozzák létre a hólyagokat.   Attól   függõen.   amit   megengedett   magának   az   ember. egy többnyire   viszonylag   idegen   partner   által. Cyakorlatilag   mindig   olyan   intim   felületekrõl   van   szó.   a   gát területére és az anális régióra is (végbél területére).   Az   érintettek   "tisztátalan   élvezetükért" kedvetlenséggel   és   fájdalommal   büntetik   meg   magukat. A büntetés kiszabásához elég 337 .   hogy   a vírus   átadása   még   jobb   társadalmi   helyzetben   levõ   polgártársaink esetében   is   nemi   érintkezéssel   történik.   Ahogy   az   ajakherpesz megakadályozza   a   csókot.   és   visszataszító   folyadék   önti   el   az intim   területeket.   Manapság   abból   kell   kiindulni.   az   altest   herpesze   megakadályoz   minden további   nemi   érintkezést.   A   gyógyulási stádiumban a sebhelyek arra a szexualitással kapcsolatos sérült belsõ beállítottságra vetnek fényt. A tisztátalan ­ mert társadalmilag ellenõrizetlen ­ szexualitás általi tisztátalanná   válás   még   látszólag   felvilágosult   korszakokban   is tabutéma. A   hólyagok   végül   felfakadnak. amellyel együtt éI az ember.   és   partnerüket   gyakran   cserélik.képét   és   a   már   meglevõ   I   vírusokat. elég lehet egy tisztátalannak ítélt gondolat   is   ahhoz.   aki   a   zavarosban   halászik   és nem tiszták a szándékai.   Emellett   a   hüvely   és   a   külsõ nemi szervek területének teljes nyálka336 hártyája   begyulladhat   és   megdagadhat.   Egyértelmû   az   összefüggés   a   kéj   tulajdonképpen ideillõ   nedveivel.   A   hólyagok idõnként   kiterjednek   a   pénisz   külsõ   részére. hanem a nemi szervek nyálkahártyájának felületén is. Ilyen   szempontból   a   herpeszvírusok   a   "felettes   én"   bosszúálló csapatai. bûntudatos társaikkal szemben.   duzzadtak   és   nyomásra   érzékenyek.   hogy   milyen erõs az önbíráskodás fenyegetése.   mint   a nemi   tájék   õrhelyei.   hogy   a   herpes   genitalis halmozottan   fordul   elõ   olyan   személyek   körében. A herpeszhólyagokkal önmagát jelöli vagy jelölteti meg az ember. Az úgynevezett herpes   analis   általában   a   megfelelõ   szexuális   tevékenységbõl   ered.   A   lágyék   nyirokcsomói.   Hiszen   az   is veszélyes.   amelyekhez jelentõs   szégyenérzet   fûzõdik.   a   combra.   akkor   még közvetlenebb   lesz   a   spermával   való   képi   kapcsolat. Kézenfekvõ   a   kapcsolat   olyasvalakivel.   azonban   sok   megbetegedés vezethetõ   vissza   régóta   meglevõ   vírusok   újabb   támadására.   Ebbõl   a szempontból   a   pimasz   félrelépõk   öntudatuk   miatt   elõnyt   élveznek szégyenlõs.   A   fertõzés következõ   fázisában   a   hólyagok   összefolyásával   nagy   felületû   sebes területek   keletkezhetnek.   Az   a   tény.

  akkor   az   egyensúlynak   akkora hiánya mutatkozik.   hogy   engedjük   az   örömök   terén fellobbanni   a   tüzet. hogy e téma õselvének kívánalmait teljesen kimerítsük. Ahhoz.   amelyeket   nem   lehet kiirtani a világból.   Ahol viszket.   elõsegíteni   Iépéseiket. félrelép vagy idegenben kószál.  i amit szeszélybõl. hogy most már csak a felületes   erotikus   igényeket   hajhásszuk. Az egyik konkrét veszély  i   az. mint a szeretet testi megnyilvánulása. 338 )obb   lenne   felbátorítani   az   érintetteket. hogy megtudhassuk.   hogy   a   gyermeket   születésekor   vagy   már   korábban. amit életre kell kelteni. mi van mögötte. veszélyben van.   akkor   ebben   az érzékeny idõszakban az önbíráskodás különösen gyorsan és drasztikusan jelentkezhet. hogy az ember a rossz tapasztalatot követõen jobban elnyomja   a   vágyat.   még   több   torlaszhoz   vezet.   A   genitális   gyulladás   így   azt   a konfliktust   képezi   le. ott meg kell vakarni. akkor viszont a háttérben kötnek ki. Ez persze nem azt jelenti. másrészt viszont a leendõ anya minden olyan.   amely   a   lélekben   a   nemi   vágy   és   a beszennyezõdéstõl   való   félelem   között   tombol. amirõl a lelke mélyén tudja. hogy "mellé"­megy. A herpes genitalis lelki alapja mindig a vágy és a bûntudat közötti ambivalencia. mint sok elõtt egy kicsit. Elõször a vágy indul be.   hanem   a születendõ gyermeké is . hiszen nagyon is szívesen ítéli el azt. A gyönyör és az   eksztázis   olyan   alapvetõ   emberi   igények. A büntetés azonban   a   sarkábanjobban   mondva   a   szemérmében   ­   van. hiszen olyan idõszakról van szó. valamint a testi gyönyörtõl és a .   A   szexualitás   nem   több. Egyvalaki meghitt közelségbe kerülhet   egy   másik   emberhez. hanem csupán félreállítani. Ha az ember összehasonlítja a gyönyör rövid pillanatát a   hozzá   kapcsolódó   ítélet   mértékével.   nemcsak   a   saját   biztonsága. Így   aztán   nem   csoda. Ha azonban   gondolatban   vagy   konkrétan   .   és   még   jobban valószínûsíti az erkölcsi gátak következõ átszakítását.   sokaknak   azonban   ez   aligha   sikerülhet.   Ilyenkor   . A "szégyenhez" csatlakozik a "felettes én"   által   kikényszerített   lemondás   a   vágy   birodalmában   való   további kalandozástól. Egy ember elõtt egészen megnyílni sokkal többet jelent. melyek között természetesen nem az egyetlen a félrelépés lehetõsége. Ördögi kör alakul ki: az a próbálkozás.  de akarattal  vállalt. amikor a nõnek leginkább egyetlen partner­ I re kell hagyatkoznia. Ha eltávolítjuk õket. hogy az ember elhagyja az elrendelt és törvényesen elõírt pályát. a   gyer