You are on page 1of 1

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013
Axa prioritară :1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinu lcreşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pecunoaştere
Domeniul major de intervenţie DMI 1.1- „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”
Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137881
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Județean Timiș

ANTON LAURA GRAȚIELA
Metoda ,,Bariera ,,- Atelier 2- Relația cu copilul - Dezvoltarea unei relații bazate pe
încredere și reciprocitate; – Grupa 3

- Părinții vor fi plasați în linie, în spatele unei bariere imaginare(sau trasate cu
cretă, scoci etc.); în liniște totală, dacă pot recunoște că li se potrive ște afirma ția
citită, din lista de mai jos, vor trebui să treacă dincolo de barieră și să aibă
contact vizual cu cei rămași acolo.

AFIRMAȚII:

1. Am avut o relație bună cu părinții mei.
2. Îmi doresc să fiu un părinte democrat.
3. Am unele dificultăți în relația mea cu copilul.
4. Uneori nu știu cum să acționez în relația cu familia.
5. Simt nevoia să fiu ajutat în relaţia cu copilul.
6. Cunosc activităţile preferate ale copilului meu.
7. Știu ce face copilul meu în timpul liber.
8. Cunosc prietenii copiilor mei.
9. Există activităţi pe care le fac cu plăcere împreună cu copilul meu.
10. Știu ce-i face placere copilului meu.
11. În familia sunt stabilite reguli de comun acord.
12. Copilul meu respectă regulile stabilite.
13. În familia mea membrii își asumă consecințele propriilor decizii.
14. Păstrez o legătură strânsă cu școala.
15. Uneori îmi sprijin copilul la teme și proiectele școlare.
16. Mă pun des în locul copilului pentru a vedea ce simte el intr-o situaţie şi ce poate învăţa
de acolo.
17. Discut cu copilul despre succesele și insuccesele lui?
18. Îl încurajez să-şi exprime sentimentele, nevoile.

PROCESARE

Cum v-ați simțit când ați trecut dincolo de barieră?
Au existat momente de ezitare?
Cum vă priveau ceilalți?
Ce ați gândit referitor la cei care erau în fața dvs.?
De ce credeți că vi s-a oferit posibilitatea de a ascude adevărul?
Ce presupune să-ți asumi un comportament?
V-a fost ușor să vă asumați unele comportamente comparativ cu altele?