You are on page 1of 5

Numele: .......................................................................

Iniţiala prenumelui tatălui: .........................................

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Prenumele: ....................................................................
Tineretului şi Sportului Şcoala de provenienţă:
.......................................................................................
.......................................................................................
EVALUAREA NAŢIONALĂ Loc. ............................... Jud. .......................................

înv./ inst. / prof. ............................................................

Lucrarea conţine ............... pagini scrise. Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori

Disciplina: Limba şi literatura română
Sesiunea: 2013

Punctaj obţinut Semnătura corectorului
CORECTOR I

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul de lucru este de 90 de minute
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

1

Începu să latre. Acesta era tare vesel. Se juca încântată cu căţeluşul Voinicel. 3 puncte ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ b) Desparte în silabe cuvintele subliniate. Voinicel! E doar un pui de arici! zise fetiţa. Voinicel deveni arţăgos. Deodată. Se dă textul: Monica era în grădiniţa din spatele casei. Dă-i un titlu potrivit.Nu da cu lăbuţa. .1. 5 puncte ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2 . O minge de ţepi stătea în iarbă. 5 puncte ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ c) Transcrie al treilea enunţ şi încercuieşte vocalele din acesta. Se cere: a) Citeşte cu atenţie textul.

Găseşte cuvinte cu sens opus: 6 puncte bătrân ._____________________ fericit . balon.__________________ pace . Transcrie-le şi alcătuieşte propoziţii cu aceste cuvinte. album.__________________ urât . elefant.d) Găseşte cuvintele care conţin grupuri de litere învăţate. pâine.__________________ vesel . zile._____________________ a urca . _____________________ 3 . Ordonează alfabetic următoarele cuvinte : 10 puncte iepure. sanie. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles: 3 puncte odată priveşte zice încremeneşte se culcă spune demult doarme împietreşte se uită 3. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. 5 puncte oa ua ie ia ea 2. merge. omăt. capră. 10 puncte ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ e) Completează tabelu de mai jos folosind cuvinte care conţin grupurile de sunete învăţate.

dintr-un. într-un. _____________ zi am văzut-o pe colega mea. 7. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4 . 2 puncte a) Crăiasa Zăpezii priveşte. o rază mă mângâie. 3 puncte a) „ Albă – ca – Zăpada ciuguli _____________ taler şi bău _____ cupă cât un degetar. Apoi dădu să se culce __________ pătuţ ce-l găsise pe măsura ei. Scrie semnele de punctuaţie potrivite: 11 puncte Gelu Maria Costache şi Ovidiu sunt la derdeluş Gelu o întreabă pe Maria Va veni şi fratele tău Maria Nu va veni El este la bunici 8.5.” ( Fraţii Grimm – „Albă – ca – Zăpada”) b) În camera mea pătrunde lumina __________ parte. ___________________________________________________________________ 6. Dezvoltă propoziţia dată folosind cuvintele potrivite.__________________________________________________________________ copil . dintr-o. Descoperă câte 3 însuşiri pentru fiecare din cuvintele: 9 puncte soare . Completează cu unul dintre cuvintele: într-o.___________________________________________________________________ vulpea . _____________ ochi de fereastră.

Completează cu „sa” / „s-a”: 6 puncte Marcel ______ dus cu mama _____ la grădina zoologică.9. Ce frumos era! Paul şi Gicu au plecat la pădure. Ei au cules fragi şi s-au jucat cu mingea. Apoi. La marginea pădurii au găsit un arici şi multe ciuperci. 10. ______ plimbat pe aleile grădinii şi ______ uitat cu atenţie la animale. Ordonează propoziţiile şi dă un titlu textului format: 12 puncte Privighetorile înveseleau întreaga natură. Este o zi însorită. Titlul textului : _____________________________________________________________ 5 . ____ întors acasă şi _____ apucat să povestească prietenilor ce a văzut.