Currently Reading: Samlede Værker, Andet Bind by Jeppe Aakjær