Harmoni Kantvejlednin gDet er vigtigt, at du læser hele vejledningen igennem, inden du fortsætter arbejdet med det færdige midterstykke

. Fra nu af kan du fo*sætte helt som du har lyst, men vi kommer her med nogle id€er til, hvordan du kan gribe det an.

Presning og afpapning:
Start med at tjekke, at alle optegninger fra stiticherier er {emet, hvis de er med vandopløselig tuch. Ellers skal det gøres forsigtigt nu.

Før du piller pap ud af blokkene skal det presses fra retsiden. Og vi me er presses - dvs. et fast pres med et varmt strygejem ned mod blokken og absolut ikke noget med at bevæge jernet frem og tilbage. Pas godt på ikke at svide/brænde noget.

Pil nu pappet ud afblokkene, dog ikke de yderste papstykker, da de skal holde sfyr på kanten.

Mål på midterstykker:
Start med at brede dit tæppe fladt ud og måle bredden. Du skal måle 3 5 steder og tage det gennemsnitlige mål * dette er længden på øwe og nedre kant.

Når disse to kanter er syet på, gentager du proceduren nu blot på den lange led.

Kanter:
Det er vigttgt at være omhyggelig med at måle og skære kanter. Hvis man bare tager en lang strimmel og syr på fra en ende af, kan man nemt få et meget skævt resultat.

Påsyning af inderste smalle kant i hånden:
Klip pap strimler i 3 cm bredde og tape dem sammen til det mål du har fundet. Ri stof på. Du skal starte med at sy de korte sider på først (top/bund). Gentag med kanterne til sideme. Sørg for at dit sømrum på ydersiden af kanten el I cm, sa det senere kan skæres til, så det passer til
det sømnml du bruger på symaskinen.
smal kant: i 5 cm bredde. på stoffet skal være dit papmål + 2 x dit sømrum. Længden

Skæring af stof

til

Alle strimler skal

skæres

Påsyning af inderste smalle kant på maskine:
For at kunne sy den smalle kant på på maskine kræves det, at du ikke har syet ind i sømrummet langs alle de yderste blokke, så du nemt kan vende sømrummet ud. Er det alligevel sket enkelte steder, prøv da at lirke lidt med stoffet. Ofte kan det komme til at se fint ud under alle omstændigheder. Stan med at fierne ritrådene på yderste kant af hver papstykke, så du nu kan folde sømrummet udad og presse det. Sæt en ny ritråd i pappet (ikke i sømrwnmet), så pappet ikke falder ud. Når dette er gf ort hele vejen rundt, skæres sømrummet til, så det kommer til at passe med dit sømnrm på symaskinen. Hvis du normalt syr med 0,75 cm sømrum, kan det være nødvendigt at sy med et mindre søiltnrm alt afhængig af mængden af stof.

Nfu sømrummet er skfuet ren! kan du vælge enten at pille pappet ud eller lade det sidde og bruge det som "syguide" nar kanterne syes på. I sidste tilfælde skal kanten ligge nederst under

p'lsyrungen. Skæring af stof til smal kant: Alle strimler skal skæres i 3 cm bredde + 2 x din sømrumsbredde x sidens længde(incl sømrum).

ert. Marias blog for nænnere instruktion på : http://allmomasquilt.blogspot.coml2Dl0l03/frapap-ti l-maskine -en-vej ledning.html
Se

Den brede kant:
Da vi kom hertil, fik vi en "vild" id6! Vores oprindelige plan var, at tæppet nu skulle have en bred kant i et lækket stykke mønstret stof, der kunne samle alle farverne på flotteste vis. Hvis du vælger denne kant, skal du blot følge samme fremgangsmåde som ved den smalle kant. Du vælger selv hvor bred kanten skal være, men l0 * 15 cm vil være pænt.

Men, så kom vi på den vilde id6, at lave en kant med applikaitioner (motiver fra tæppet) i stedet.
Mængden af applikationeme har vi diskuteret meget, og det er jo en helt individuel sag.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i den kant der er 15 cm bred. Derfor er applikationerne formindsket så de passer til dette. Ønsker du en anden bredde kant skal du blot forstørre/formindske motiverne. Det kan også være, at du har lyst til at bruge nogle helt andre motiver.
Hvordan du vil fordele motiverneo er helt op til dig. Som inspiration får du tegninger af vores
kanter.

Nfu kanten er syet færdig er det tid til montering. Bagside, mellemfoer og toppen ries/limes godt safirmen og der quiltes, og netop denne del er så individuel, at det vil vi lade være helt op til hver
enkelt.

Lukkekant:
Skær lukkekant på 6 cm bredde. Sy lukkekants strimleme sammen til en lang strimmel. Fold til halv bredde og pres. Sy lukkekanten på på symaskine med 0,75 cm sømrum. Fold om til bagsiden og sy fast med

usynlige sting. Husk label på bagsiden med navn og dato.

Harmoni Marias kant
Overall Size: 152.00 by 192.00 centimeters

Quilt size: 152.00 by 192.00 centimeters - Printed from EQ6!

Harmoni Karina'g Kerrt
Oærd Siæ: 152.00 by 192.{Fcer*irubrs

Wbl
-Wfl

iI
''l'

iil

Quilt size: 152.00 by 192.00 centirnetefs - Printed trorn EO6!

f-

LJ ,/
\i!

,r^r\>

\{(

s(
t

\/\

do

n'*o

o

,r-o

GO

N

æ

F

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful