You are on page 1of 1

Soal selidik

Projek Keceriaan Pusat Sumber

Responden : Guru / Murid

Kelas

Sila baca dengan teliti dan bulatkan pilihan anda.

Perkara Pilihan
1 Saya selalu pergi ke pusat sumber. Ya Tidak
.

2 Saya suka akan kata-kata hikmah yang ada pada Ya Tidak


. dinding pusat sumber.

3 Kata-kata hikmah dapat meningkatkan Ya Tidak
. kesedaran nilai murni murid.

4 Saya berasa kata-kata hikmah dapat Ya Tidak
. menceriakan pusat sumber.

5 Saya berharap lebih banyak kata-kata hikmah Ya Tidak
. boleh dihasilkan dalam pusat sumber.

Terima Kasih atas kerjasama anda!