You are on page 1of 1

ROMANIA

JUDETUL HARGHITA
PRIMARIA COMUNEI VOSLABENI
Comuna VOSLABENI 537355, Str. Principala Nr.62, Judetul Harghita
Telefon: 0266-351602; Fax: 0266-351602
E-mail: primaria@voslobeni.ro
________________________________________________________________________________
Nr.631/2017
ERATA
PRIVIND PROCEDURILE DE ACHIZITIE SERVICII SI PUIETI

Avand in vedere Caietele de sarcini nr. 589 si 590/2017 privind atribuirea contractelor de servicii
si bunuri necesare impaduririi in anul 2017 formulam urmatoarele precizari:

1. la Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii nr. 589/2017, pagina 2 in loc de
"Atestatul emis de Comisia de atestare conform Normelor metodologice privind atestarea persoanelor
fizice si juridice care efectuează proiectarea si/sau execută lucrări de îmbunătătiri funciare din domeniul
silvic, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 718/2010" , se va citii "Atestatul emis
de Comisia de atestare conform Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care
realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a
arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută
lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic nr. 1763/2015".

2. la Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de furnizare nr. 590/2017, , pagina 2, punctul 6, in
loc de " Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată mai sus este: 28.03.2017 ora
10:30 "se va citii "Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată mai sus este: 28.02.2017
ora 10:30".