You are on page 1of 1

Børnehaven Enghaven, Vejen kommune.

Kalender:

Emnedage:

Om naturen:
- Tage ud i skoven og se på naturen, lege, finde ting som blade eller andet
som naturen har skabte.
Om dyr:
- Tag ud besøger en bondegård, som der endt har køer, grise eller får.
- De får viden om dyr, fx at der er pattedyr, rovdyr, krybdyr osv.
Om trafikken:
- Tag ud og se hvordan man skal færdes ude trafikken.
- Får besøg af en politibetjent, som kommer og fortæller om lidt af hvert.
Om transport:
- Tager ud og besøger en brandbil på en brandstadion.

Udflugt:

- Tager ud og besøger en bondemand som der endt har køer, grise eller får.
- Så tager vi på skovtur.
- Tager ud og besøger en brandbil.
- Tager vi i svømmehallen.

Specialdage:

- Legetøjsdage 1 gang om måned. (Husk at skrive navn på jeres legetøj.)
- Bedsteforældredag (tilmelding vil komme ud på et senere tidspunkt)
- Fastelavn.
- Påske. (Der laver vi påsketing, så det man laver får man med hjem til mor
og far)

Ferie:

Påskeferie er fra d. 13 april til d. 17 april.

Store bededage er d. 12 maj.

Kristi himmelfartsdag er d. 25 maj til d. 26 maj.

Anden pinsedag er d. 4 juni

OBS: Datoer til emnedage, kommer senere