You are on page 1of 6

Dinamica Zborului Spațial

Temă de casă

Student: Ciobanu Răzvan

în timp ce impulsul multiplu poate realiza oricare din trecerile de orbite dorite. nu se practică. 1. Modificarea orbitei cu impuls singular este o clasa de manevre foarte restrictivă.1 Schimbarea razei vectoare la apogeu Modificarea altitudinii la perigeu sau apogeu Pentru modificarea altitudinii la apogeu se poate proceda la schimbarea razei ra1 ra 2 vectoare aferentă acestui punct al orbitei de la la (fig.Determinarea relațiilor de calcul După momentul în care satelitul a intrat pe orbită iniţială. Fiecare schimbare orbitală este însoţită de o schimbare a vitezei satelitului care presupune un consum de combustibil. deci roti axele elipsei în acelaşi plan Fig. se aplică în acelaşi punct. satelitul este supus diferitelor forţe perturbatoare. Totuşi aceasta este comanda utilizată pentru a circulariza orbita eliptică sa invers pentru creşterea hp ha excentricităţii acesteia. cea O1 O2 v p1 v p 2 iniţială şi cea finală vitezele la perigeu . Orbita poate fi schimbată prin aplicarea unui singur impuls sau prin impulsuri multiple. care este în esenţă o manevră optimală. Acest lucru are loc deoarece în mod uzual satelitul nu este pus pe orbita sa finală. Pentru ambele orbite.  De asemenea cu impuls singular se poate modifica argumentul la perigeu . Odată plasat pe orbita sa. iar în raza la apogeu se poate calcula în funcţie de acestea. Aceasta se face prin modificarea altitudinii la perigeu sau apogeu . numită în mod uzual orbită de transfer trebuie realizate multiple schimbări orbitale. . 1. Astfel dacă ţinem cont de expresiile energiei stabilite anterior: v2   E   (1.0) 2 r 2a . datorită consumului energetic prea mare în raport cu un transfer orbital ulterior.1). Chiar dacă acest lucru teoretic ar fi posibil. Se va arăta că un impuls singular poate realiza un număr redus de schimbări de orbită. satelitul trebuie supus unor corecţii permanente. Pentru realizarea misiunii.

0)   .şi de faptul că axa mare este suma razelor la perigeu şi apogeu: 2a  rp  ra (1.2 Modificarea semiaxei mari şi a excentricităţii la orbitele Kepleriene O1 a1 e1 Presupunem că avem iniţial orbita cu semiaxa mare şi excentricitatea şi O2 a2 e2 vrem să obţinem orbita cu semiaxa mare şi excentricitatea (fig. ra 2  ra1 Deoarece dorim să obţinem o creştere razei la apogeu .0) . respectiv:     v p 2  2   rp rp  ra 2  (1. va fi necesar ca v p 2  v p1 . deci să avem o creştere de viteză pozitivă: V  v p 2  v p1 (1. 1.0) .2) . putem scrie:     v p1  2   r  (1. 1.0)  p rp  ra1  . Schimbarea semiaxei mari şi a excentricităţii Fig.

0) . O1 ra1 Pentru orbita la apogeu viteza este perpendiculară pe vectorul de poziţie şi se poate calcula pornind de la aceleaşi expresii ale energiei cu relaţia:  1 1   1 1   1  e1 va21  2     2      ra1 2a1   a1 (1  e1 ) 2a1  a1 1  e1 (1. viteza va fi dată de:  1 1   1 1   1 1  v22  2     2     2     r2 2a2   ra1 2a2   a1 (1  e1 ) 2a2  (1.0) .0) .2). pentru aceasta fiind 2 necesară obţinerea unghiului (fig. din fig. Ţinând cont că: 2a  rp  ra  p /(1  e)  p /(1  e)  2 p /(1  e 2 ) .2 rezultă: . 1.0) . Pentru aceasta ţinem cont că momentul cinetic al satelitului este: h  ra1v2 cos  2 (1. pentru orbita finală la . V2 V Cunoscând vectorul viteză putem calcul vectorul de schimbare a vitezei pe V1 V2 2 care trebuie să î-l adăugăm la vectorul astfel încât să obţinem vectorul . Având determinat. 1. 2 ceea ce în final conduce la o relaţie ce exprimă unghiul în funcţie de elementele elipselor: a2 (1  e22 ) cos 2  2  v22 a12 (1  e1 ) 2 (1.0) . V2 În continuare trebuie să precizăm direcţia vectorului . de unde: h 2  a2 (1  e22 ) . parametrul elipsei se exprimă astfel: h2 p  a2 (1  e22 )  (1. O2 r2  ra1 Pe de altă parte.

%Impulsul specific al motorului [s] a1=6*rp. %Datele problemei rp=6.369*10^6. g  9.369  106 m Constante: Raza Pământului: .V   v2 cos  2  va1  2  v22 sin 2  2 sin   sin  2v2 / V (1. O1 a1 e1 Trebuie remarcat că.3 Să se determine: V  1. %Raza Pamantului [m] g=9.7 Orbita finala este : a2  10 Re e2  0. Masa de combustibil cu care se poate face transferul intre cele două orbite .826 m / s 2 Acceleraţia gravitaţională : Rezolvarea problemei clear all. clc. %Masa initiala a satelitului [kg] Isp=200. Enunțul problemei Se dă un satelit cu caracteristicile: Masa iniţiala mi  1000 kg Impulsul specific al motorului: I sp  200 s Orbita iniţială a satelitului este definita de: a1  6 Re e1  0. . Re  6. plecând de la orbita cu semiaxa mare şi excentricitatea O2 a2 e2 nu putem obţinem orice orbita cu semiaxa mare şi excentricitatea printr-un impuls singular. mcb 2. %Semiaxa mare a orbitei initiale [m] . %Accelertia gravitationala [m/s^2] mi=1000.826.0) . Saltul in viteză şi unghiul de aplicare necesar transferului orbital.

%viteza la perigeul orbitei finale [m/s] va2=sqrt(gama/p2)*(1-e2). %Semiaxa mare a orbitei finaale [m] e2=0.'Location'. Va2=sqrt(2*niu*(1/(a1*(1+e1))-1/(2*a2))). %Excentricitatea orbitei finale %Se cer: saltul in viteza(deltaV). %perigeul orbitei initiale [m] vp1=sqrt(gama/p1)*(1+e1). %viteza la perigeul orbitei initiale [m/s] va1=sqrt(gama/p1)*(1-e1). Reprezentarea orbitelor %Afisarea orbitelor dtr=pi/180. %raza perifocala a orbitei initiale [m] polar(teta1.e1=0. %perigeul orbitei finale [m] vp2=sqrt(gama/p2)*(1+e2).'northoutside') .3477kg.2268e+03m/s./(1+e1*cos(teta1)). Va1=sqrt(niu/a1*((1-e1)/(1+e1))). %anomalia adevarata a orbitei initiale [rad] rp1=p1. Rezultate: niu = 3.'orbita finala'. beta2 =0.7.rp1. %raza perifocala a orbitei finale [m] polar(teta2. masa de combustibil cu care se poate face transferul %intre cele doua orbite(delta_m_cb) niu=g*rp^2. delta_m_cb=mi*(1-2.9858e+14m2*s. Va2 =2.'b') hold on p2=rp*(1+e2). gama =0.4521e+03m/s. beta2=acos(sqrt(niu*a2*(1-e2^2)/(Va2^2*a1^2*(1+e1)^2))).71828^(-deltaV/(g*Isp))).3.6077rad.rp2. %viteza la apogeul orbitei initiale [m/s] teta1=-180*dtr:1*dtr:180*dtr.'r') legend('orbita initiala'. deltaV =1.3041rad. %variatia vectorului de pozitie [rad] p1=rp*(1+e1). gama=asin(sin(beta2*Va2/deltaV)). %Excentricitatea orbitei initiale a2=10*rp./(1+e2*cos(teta2)).3567e+03m/s. delta_m_cb =464. %anomalia adevarata a orbitei finale [rad] rp2=p2. Va1 = 1. unghiul de aplicare(gama) necesar %transferului orbital. deltaV=sqrt((Va2*cos(beta2)-Va1)^2+Va2^2*sin(beta2)^2). %viteza la apogeul orbitei finale [m/s] teta2=-180*dtr:1*dtr:180*dtr.