You are on page 1of 5

Dinamica Zborului Spațial

Temă de casă

Studentă: Țăranu Alexandra-Andreea

Viteza orbitei circulare este: . o tracţiune impulsivă este aplicată astfel încât o viteză V1 rp  r1 ra  r2 suplimentară va creşte energia orbitei iniţiale obţinând o orbită eliptică cu şi . schimbarea orbitei circulare de rază O2 r2 O1 într-o orbită coplanară circulară de rază necesită un transfer iniţial de pe orbita iniţială pe orbită intermediară de transfer (TO). Mai mult. ceea ce de fapt reprezintă V transferul cu impuls total minim.1 Transferul Hohmann între două orbite circulare O1 r1 În concordanţă cu principiul Hohmann de transfer. se face ipoteza că aplicarea tracţiunii este impulsivă. Raţiunea V fizică a acestui fapt este că după aplicarea impulsului într-un anume punct al orbitei.1) O1 Într-un punct oarecare al orbitei .Modificarea orbitei cu impuls multiplu Principala caracteristica şi în acelaşi timp principala restricţie a transferului orbital cu impuls singular este aceea că orbita finală şi orbita iniţială trebuie să aibă un punct comun. Din acest punct de vedere transferul Hohmann este optimal atât timp cât raportul dintre raza mare şi raza mică a celor două orbite circulare este mai mic de 11. Fig. Astfel de corecţii multiple pot de asemenea să elimine inconvenientele şi restricţiile prezentate în cursul anterior. iar raza la apogeu cu raza orbitei finale (a se vedea fig. 1.8. Singura cale de a ajunge în final la o orbită care să nu se intersecteze cu orbita iniţială constă în aplicarea de impulsuri multiple. Transferul Hohmann Transferul Hohmann dintre două orbite a avut la început în intenţie să asigure transferul dintre două orbite circulare cu consum minim de combustibil. orbita modificată care trebuie să se repete va trece în permanenţă prin acelaşi punct în care a fost aplicat impulsul de transfer. Raza perigeu a orbitei de transfer trebuie să fie egală cu rp  r1 ra  r2 raza orbitei iniţiale . 1. ceea ce înseamnă că şi creşterea de viteză este instantanee.

0) r1  r1  r2  v2 La apogeu orbita de transfer (TO) este crescută cu astfel încât viteza satelitului va O2 ajunge la acea necesară realizării orbitei circulare :  v2  (1. O1 de unde rezultă viteza care trebuie adăugată la perigeu în direcţia de mişcare pe orbita :  2r2  v1  v p  v1    1 (1. ra rp Cunoscând şi pentru orbita de transfer (TO). in sensul de mişcarea a acestuia va fi:  2r1  v2  v2  va   1  r2  r1  r2  (1. In final. determinăm întâi viteza satelitului aflat pe orbita de transfer (TO) la apogeu: 2rp 2 r1 va   ra (ra  rp ) r2 (r1  r2 ) (1. In acest caz. viteza adăugată satelitului la apogeu.. Există şi o soluţie a O2 O1 problemei inverse.0) . Enunțul problemei Fie satelitul: .0) .  v1  r1 (1. adică se poate scădea de la orbita mare la orbita mică prin aplicarea aceloraşi salturi în viteză dar in sens invers mişcării satelitului.0) .0) .0) Kaplan (1976) a demonstrat că valoarea astfel calculată este optimală (adică suma creşterii de viteză este minimă). din expresia energiei putem afla viteza la perigeu:  1 1   1 1  r2 v p  2      2      2  r1 2a   r1 r1  r2  r1  r1  r2  (1.0) r2 Pentru a determina creşterea de viteză necesară. creşterea totală de viteză care trebuie aplicată satelitului este: V  v1  v2 (1. asigurând astfel un consum minim de combustibil.

masa iniţială a satelitului GTO I sp  275 s . g  9.9858e+14 m2/s2. masa %de combustibil cu care se poate face transferul intre cele doua %orbite(delta_m_cb) niu=g*rp^2. mi  1500 kg . %excentricitatea orbitei finale beta2=acos(sqrt(niu*r2*(1-e2^2)/(dV2^2*r1^2*(1+r1)^2))). dV1 =213. Impulsul specific al motorului: Se doreşte transferul Hohman între două orbite circulare: r1  4 Re r2  5Re Să se determine: V 1. delta_m_cb =214.71828^(-deltaV/(g*Isp))). %Raza Pamantului [m] g=9. %Masa initiala a satelitului [kg] Isp=275.826.369  10 m 6 Constante: Raza Pământului: .369*10^6. %Datele problemei rp=6. %Raza orbitei circulare finale [m] %Se cer: saltul total in viteza(deltaV) necesar transferului orbital. %saltul total in viteza [m/s] delta_m_cb=mi*(1-2. mcb 2. dV2 =202. %Raza orbitei circulare initiale [m] r2=5*rp. Reprezentarea orbitelor %Afisarea orbitelor %Deoarece orbitele sunt circulare excentricitatile acestora sunt nule e1=0.826 m / s 2 Acceleraţia gravitaţională : Rezolvarea problemei % Problema nr 9 clear all. %Impulsul specific al motorului [s] r1=4*rp. gama=asin(sin(beta2*dV2/deltaV)). Saltul total in viteză necesar transferului orbital. clc.1685 kg. deltaV = =416.2923 m/s.3328 m/s. %excentricitatea orbitei initiale e2=0.9595 m/s. %Accelertia gravitationala [m/s^2] mi=1500. %primul salt in vitezaă [m/s] dV2=sqrt(niu/r2)*(1-sqrt(2*r1/(r1+r2))). %[m^2/s^2] dV1=sqrt(niu/r1)*(sqrt(2*r2/(r1+r2))-1). . Masa de combustibil cu care se poate face transferul intre cele două orbite . %al doilea salt in viteza [m/s] deltaV=dV1+dV2. Re  6. %masa de combustibil necesara [kg] Rezultate: niu = 3.

%anomalia adevarata a orbitei finale [rad] rp2=p2./(1+e1*cos(teta1)). %viteza la apogeul orbitei finale [m/s] teta2=-180*dtr:1*dtr:180*dtr.rp2. %viteza la perigeul orbitei initiale [m/s] va1=sqrt(gama/p1)*(1-e1).'r') legend('orbita initiala'. %perigeul orbitei initiale [m] vp1=sqrt(gama/p1)*(1+e1).'Location'.'orbita finala'. %raza perifocala a orbitei initiale [m] polar(teta1./(1+e2*cos(teta2)).rp1.dtr=pi/180. %viteza la apogeul orbitei initiale [m/s] teta1=-180*dtr:1*dtr:180*dtr. %raza perifocala a orbitei finale [m] polar(teta2. %anomalia adevarata a orbitei initiale [rad] rp1=p1. %perigeul orbitei finale [m] vp2=sqrt(gama/p2)*(1+e2). %variatia vectorului de pozitie [rad] p1=r1*(1+e1).'b') hold on p2=r2*(1+e2). %viteza la perigeul orbitei finale [m/s] va2=sqrt(gama/p2)*(1-e2).'northoutside') .