You are on page 1of 17

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016

Hari : Ahad Tahun: 3 Tarikh : 28.2.2016
Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 8.00-9.00 Jumlah murid : 29 orang
Tajuk/ Kehadiran : /29 orang
Hidup Bermasyarakat(Program PIBG)
Tema :

OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN
Standard Kandungan 1. Kaya Kosa Kata. Pentaksiran
3.5 Mencatat maklumat yang 2. Murid membaca petikan.
betul tentang sesuatu 3. Murid memahami maklumat dan
perkara daripada pelbagai mengenal pasti pautan idea.
sumber. 4. Simulasi aktiviti menjual beli.

Literasi Literasi Impak /Refleksi
__/__ orang murid yang hadir
menguasai objektif yang diajar.
Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi
3.5.1 Mencatat maklumat yang KP - verbal-linguistik Pengayaan:
betul daripada pelbagai KB- menjanakan idea BukuKerja,m/s:_______
sumber untuk membuat Lembaran Kerja
susunan. Lain-lain:_____________

Pemulihan:
Buku Kerja, m/s:_______
Lembaran Kerja
Lain-lain:_____________
Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi
Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berkerjasama __/__ orang murid yang hadir
pembelajaran, murid dapat menguasai objektif yang diajar.
TMK – belajar melalui TMK
Mencatat maklumat yang betul
daripada pelbagai sumber untuk
membuat susunan.
.
Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan
Nilai-Bekerjasama PdP ditangguhkan kerana:
Kursus/Bengkel
Cuti Sakit
Lain-lain:_______________

Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh :

_______________________

RPH yang ini :

Cemerlang
Baik
memuaskan
Kurang memuaskan

Ulasan :_________________

Murid berbual berdasarkan gambar.verbal-linguistik Pengayaan: dengan sebutan dan intonasi 3.00-10. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ . m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Ilmu. Pentaksiran 4. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 4.3. Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar. Kaya Kosa Kata. mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. dan frasa melalui lakonan secara didik 4. Murid membuat kraftangan ciptaan hibur. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Ahad Tahun: 2 Tarikh : 28.2.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 9.3 Mengujarkan bahasa yang 2. Murid membaca perkataan yang Mendengar dan menyebut perkataan bahasa badan dengan kreatif berwarna. indah dan menggunakan 3. sendiri. KB.00 Jumlah murid : 31 orang Tajuk/ Hidup Harmoni Kehadiran : /31 orang Tema : Kraf Tangan Kita OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1..m/s:_______ yang betul dan jelas tentang Lembaran Kerja sesuatu perkara melalui Lain-lain:_____________ lakonan secara didik hibur.menjanakan idea BukuKerja.1 Mengujarkan dialog 1 . KP .Sains __/__ orang murid yang hadir pembelajaran. murid dapat menguasai objektif yang diajar. Pemulihan: Buku Kerja.

Mengeja secara berkumpulan. mengecam. KBT: KB. 5. frasa dan 3.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 12.2. 4. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ . dengan kuat. m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani dan yakin __/__ orang murid yang hadir pembelajaran. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 1. ayat dengan betul. iaitu abjad.Mengenal pasti 1Mendengar. Ejaan Pentaksiran 1. Menulis dengan tulisan yang kemas. mengecam dan BCB – Mendengar dengan berkesan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.m/s:_______ betul dan tepat. perkataan. Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar.verbal-linguistik Pengayaan: menyebut nama abjad dengan KB. murid dapat menguasai objektif yang diajar. Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Pemulihan: Buku Kerja. suku kata. Menyebut dan mengeja perkataan Pentaksiran Dengar tutur menyebut bahasa . Membaca perkataan bergulir-gilir. mengecam dan KP .00 Jumlah murid : 19 orang Tajuk/ Kekeluargaan Kehadiran : /19 orang Tema : Seronoknya Dengan Keluarga OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1.2 Mendengar.00-1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Ahad Tahun: 1 Tarikh : 28.2.1Mendengar.menjanakan idea BukuKerja. dan 2.

m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani dan yakin __/__ orang murid yang hadir pembelajaran. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 3.m/s:_______ tulisan yang kemas Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Pemulihan: Buku Kerja.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 12. Ejaan Pentaksiran 3.menjanakan idea BukuKerja.2.verbal-linguistik Pengayaan: dengan cara yang betul dan KB. murid dapat menguasai objektif yang diajar. murid menulis diudara 4.2 Menulis secara mekanis 2.2.Mengenal pasti Menulis suku kata terbuka dengan BCB – Mendengar dengan berkesan cara yang betul dan tulisan yang kemas Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ .2 Menulis suku kata terbuka KP .00-1. 3. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Isnin Tahun: 1 Tarikh : 22. permaianan kumpulan 5.00 Jumlah murid : 19 orang Tajuk/ Kekeluargaan Kehadiran : /19 orang Tema : Seronoknya Dengan Keluarga OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1. Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar. menulis pada buku tulis. Murid membaca perkataan Pentaksiran Dengar tutur berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. KBT: KB.

2 Mengujarkan bahasa yang 2 Murid bercerita tentang teks indah dan menggunakan 3 Mengujarkan ayat.verbal-linguistik Pengayaan: sesuatu perkara dengan KB. 5 Menceritakan aktiviti kemasyarakatan yang lain. didik hibur.00 Jumlah murid : 29 orang Tajuk/ Hidup Bermasyarakat Kehadiran : /29 orang Tema : Program PIBG OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1 Kaya kosa kata Pentaksiran 4.2.menjanakan idea BukuKerja. murid dapat menguasai objektif yang diajar.m/s:_______ sebutan dan intonasi yang Lembaran Kerja betul dan jelas serta mimik Lain-lain:_____________ muka yang sesuai melalui penceritaan yang Pemulihan: dipersembahkan secara Buku Kerja. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Diakhir PdP murid dapat Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: membaca perkataan KVKK+KV Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : . m/s:_______ didik hibur.2.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 9. kasih sayang __/__ orang murid yang hadir pembelajaran. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 4. Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar.00-10. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Isnin Tahun: 3 Tarikh : 22. Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani. TMK – belajar melalui TMK Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. 6 Latihan. bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara 4 Murid membaca teks dengan kuat dan lancar.1 Mengujarkan ayat tentang KP .

30-11. _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Isnin Tahun: 2 Tarikh : 22.4. KB.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 10. Menyambung perbualan. m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Diakhir PdP murid dapat Berbual Ilmu. menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. berbual dan 2. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 1. KP .2 Berbual tentang sesuatu 1 . Mencari maklumat tentang SRS melalui dalam situasi formal dan tidak internet.4 Bertutur. Bacaan kosa kata Pentaksiran 1.m/s:_______ panggilan dengan tepat bagi bukan Lembaran Kerja kalangan keluarga asas dalam Lain-lain:_____________ situasi tidak formal secara bertatasusila. menyatakan permintaan 3. dan frasa daripada pelbagai sumber 5. Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar. Menulis maklumat tantang SRS.2.Sains __/__ orang murid yang hadir tentang sesuatu perkara menguasai objektif yang diajar. Pemulihan: Buku Kerja. Berbual tentang tugas SRS.30 Jumlah murid : 28 orang Tajuk/ Hidup Harmoni Kehadiran : /28 orang Tema : Skim Rondaan Sukarela OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1.menjanakan idea BukuKerja. Mendengar dan menyebut perkataan tentang sesuatu perkara 4. formal secara bertatasusila.verbal-linguistik Pengayaan: perkara menggunakan kata 3. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : .

Menulis maklumat tantang SRS.m/s:_______ panggilan dengan tepat bagi Lembaran Kerja bukan kalangan keluarga asas Lain-lain:_____________ dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ .verbal-linguistik Pengayaan: perkara menggunakan kata 3. KP .4 Bertutur. Menyambung perbualan.4.menjanakan idea BukuKerja. m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Diakhir PdP murid dapat Berbual Ilmu. formal secara bertatasusila. Pemulihan: Buku Kerja. Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar.30-9. Berbual tentang tugas SRS. KB. Bacaan kosa kata Pentaksiran 1.2 Berbual tentang sesuatu 1 .Sains __/__ orang murid yang hadir tentang sesuatu perkara menguasai objektif yang diajar. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 1.2. Mencari maklumat tentang SRS melalui dalam situasi formal dan tidak internet.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 8. menyatakan permintaan 3. menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. berbual dan 2. _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Selasa Tahun: 2 Tarikh : 23. tentang sesuatu perkara 4. daripada pelbagai sumber 5.30 Jumlah murid : 29 orang Tajuk/ Hidup Harmoni Kehadiran : /29 orang Tema : Skim Rondaan Sukarela OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1.

4.Sains __/__ orang murid yang hadir Membaca dan memahami menguasai objektif yang diajar.menjanakan idea BukuKerja. m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Diakhir PdP murid dapat Ilmu.Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Selasa Tahun: 3 Tarikh : 23.30-11. KB. Buku Kerja. Murid membaca ppetikan. 4.4 Membaca dan memahami mengikut susunan dan membuat carta maklumat yang tersurat dan alir berpandukan teks dan gambar.2.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 10. program mesra murid.m/s:_______ sesuatu bahan multimedia Lembaran Kerja untuk mengenal pasti pertautan Lain-lain:_____________ idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai Pemulihan: bentuk. Murid mencari maklumat tentang respons dengan betul. Mendengar dan menyebut perkataan tersirat daripada pelbagai 2. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 2. KP .1 Membaca dan 1 . Latihan Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar. dan frasa bahan untuk memberi 3. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ . maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.verbal-linguistik Pengayaan: memahami maklumat daripada 3. Murid mencatat maklumat yang betul Pentaksiran 2.30 Jumlah murid : 28 orang Tajuk/ Hidup Bermasyarakat Kehadiran : /28 orang Tema : Program PIBG OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1.

2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 12. golongan kata dengan betul mengikut konteks.m/s:_______ yang mudah dengan betul Lembaran Kerja mengikut konteks. 3.1 Memahami dan KP . Latihan Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar. KBT: KB. Murid membaca perkataan berwarna.1.00-1.00 Jumlah murid : 29 orang Tajuk/ Mesra Jiran Kehadiran : /29 orang Tema : Jiran saya OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1. m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani dan yakin __/__ orang murid yang hadir pembelajaran.1Memahami dan menggunakan Pentaksiran Dengar tutur 2.verbal-linguistik Pengayaan: menggunakan kata nama am KB.Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Selasa Tahun: 1 Tarikh : 23. Pentaksiran 5. murid dapat menguasai objektif yang diajar. Murid membaca perkataan 4. Menulis perkataan dengan kemas.menjanakan idea BukuKerja. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 5. Lain-lain:_____________ Pemulihan: Buku Kerja.2.Mengenal pasti Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah BCB – Mendengar dengan berkesan dengan betul mengikut konteks. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ .

Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ .

00-1. abjad dan KB. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Rabu Tahun: 1 Tarikh : 17. Pemulihan: Buku Kerja.menjanakan idea BukuKerja. KP .m/s:_______ membunyikan huruf vokal Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ dengan sebutan yang betul. Guru menunjukkan kad imbasan huruf Pentaksiran 2. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 2. Literasi Literasi Impak /Refleksi __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar. murid dapat menguasai objektif yang diajar.1. 3.2.1 Membaca bentuk. Murid mengeja huruf dan perkataan yang terdapat pada gambar.00 Jumlah murid : 19 orang Tajuk/ Kehadiran : /19 orang Belajar bersama-sama Tema : OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1. KBT: KB. Pentaksiran Dengar tutur bentuk. m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani dan yakin __/__ orang murid yang hadir pembelajaran. ditunjukkan oleh guru. Murid bercerita berdasarkan gambar. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ .verbal-linguistik Pengayaan: bentuk. abjad dan membunyikan huruf vokal 2.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 12.Mengenal pasti Membaca abjad dan BCB – Mendengar dengan berkesan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. Murid menyebut huruf vokal yang dengan sebutan yang betul. vokal. 4.1 Membaca bentuk.

Baca dan faham idea utama dan dengan betul. Murid membaca perkataan yang mengandungi __/__ orang murid yang hadir mengandungi suku kata suku kata KVKK+KV dalam petikan.00-10. m/s:_______ multimedia dengan Lembaran Kerja tepat. latihan. Murid membaca dan kenalpasti idea memahami dan memberi utama. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Diakhir PdP murid dapat Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: membaca perkataan KVKK+KV Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : . Lima minit ejaan Pentaksiran 1.m/s:_______ 2.verbal-linguistik Lembaran Kerja memahami maklumat KB. Literasi Literasi Impak /Refleksi 4. TMK – belajar melalui TMK Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 9. Pengayaan: Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi BukuKerja.1 Membaca dan KP . menguasai objektif yang diajar. Murid lengkapkn karangan. respons terhadap sesuatu 3. Murid menulis suku kata tersebut dalam buku tulis dengan kemas. KVKK+KV 2. sampingan.4.00 Jumlah murid : 29 orang Tajuk/ Hidup Bermasyarakat (Perpustakaan Awam Taman Kehadiran : /29 orang Tema : bestari) OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Rabu Tahun: 3 Tarikh : 17. 5.5 membaca perkataan 1. Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani. kasih sayang __/__ orang murid yang hadir pembelajaran.menjanakan idea Lain-lain:_____________ untuk mengenal pasti idea utama dan idea Pemulihan: sampingan dalam bahan Buku Kerja. soalan dan pesanan yang didengar 4. 2.3 Mendengar. arahan. murid dapat menguasai objektif yang diajar.2.

KP . Lima minit ejaan Pentaksiran 1.30 Jumlah murid : 28 orang Tajuk/ Hidup bermasyarakat Kehadiran : /28 orang Tema : Kraf Tangan Kita OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1.5 membaca perkataan 1. 2. Aktiviti kumpulan.2. Pembentangan kumpulan. pesanan yang didengar dengan 5. arahan. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan yang betul. soalan dan 4.3 Mendengar. kasih sayang __/__ orang murid yang hadir pembelajaran. Murid membaca petikan dengan kuat dan memahami dan intonasi yang betul memberi respons 3. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan . betul. Literasi Literasi Impak /Refleksi 4. Murid dengar penerangan dan beri terhadap sesuatu respons. murid dapat menguasai objektif yang diajar. menguasai objektif yang diajar.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 10. Murid menulis suku kata tersebut dalam buku tulis dengan kemas. Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani. Pengayaan: Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi BukuKerja. RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Rabu Tahun: 2 Tarikh : 17.30-11. TMK – belajar melalui TMK Mendengar.menjanakan idea Lain-lain:_____________ memberikan respons secara lisan dan gerak Pemulihan: laku berdasarkan Buku Kerja.3 Mendengar.3.verbal-linguistik Lembaran Kerja memahami dan KB. Murid membaca perkataan yang mengandungi __/__ orang murid yang hadir mengandungi suku kata suku kata KVKK+KV dalam petikan.m/s:_______ 1. m/s:_______ pesanan mengikut urutan Lembaran Kerja yang betul. KVKK+KV 2.

mengecam.2.2 Mendengar. bimbingan guru. suku kata. Murid mengeja dan membatangkan suku kata terbuka dengan bimbingan. 3. Murid membina suku kata daripada suku kata yang diberikan. perkataan. dan betul dan tepat dengan Pentaksiran Dengar tutur menyebut bahasa . iaitu abjad.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 8.00-9.Diakhir PdP murid dapat Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: membaca perkataan KVKK+KV Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Khamis Tahun: 1 Tarikh : 25. frasa dan ayat dengan betul. Literasi Literasi Impak /Refleksi . Murid menyebut suku kata terbuka dengan Pentaksiran 1.00 Jumlah murid : 19 orang Tajuk/ Mesra Jiran Kehadiran : /19 orang Tema : Jiran saya OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1. 2.

menyatakan permintaan tentang 2.Mengenal pasti Mendengar dan menyebut BCB – Mendengar dengan berkesan bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.2. .2 Mendengar dan KP .menjanakan idea BukuKerja. Murid bertutur tentang teks menggunakan Pentaksiran 1. berbual dan frasa yang diberikan dengan betul.verbal-linguistik Pengayaan: menyebut bunyi vokal dan KB. Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi 1.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 10. terdapat dalam teks.m/s:_______ suku kata terbuka dengan Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ betul dan tepat. 4. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Khamis Tahun: 3 Tarikh : 25. 3. __/__ orang murid yang hadir menguasai objektif yang diajar.2. Pemulihan: Buku Kerja. m/s:_______ Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani dan yakin __/__ orang murid yang hadir pembelajaran. KBT: KB.30 Jumlah murid : 29 orang Tajuk/ Hidup Bermasyarakat Kehadiran : /29 orang Tema : Program PIBG OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1.4 Bertutur.30-11. Murid menyenaraikan dan membina ayat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan berdasarkan kata kerja terbitan yang tidak formal secara bertatasusila. Minta murid bercerita tentang perpustakaan idaman mereka. murid dapat menguasai objektif yang diajar. Minta murid bertutur menggunakan frasa diberikan dengan betul secara bertatasusila.

murid dapat menguasai objektif yang diajar. KVKK+KV 2. m/s:_______ bertatasusila. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Diakhir PdP murid dapat Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: membaca perkataan KVKK+KV Kursus/Bengkel Cuti Sakit Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN / 2016 Hari : Khamis Tahun: 2 Tarikh : 18.3 Mendengar. 5 minit ejaan. memberi respons 4. 2.menjanakan idea Lain-lain:_____________ frasa yang betul dalam Pemulihan: pelbagai situasi secara Buku Kerja. Murid membaca perkataan yang mengandungi __/__ orang murid yang hadir mengandungi suku kata suku kata KVKK+KV dalam petikan. menguasai objektif yang diajar. Literasi Literasi Impak /Refleksi 4.00 Jumlah murid : 28 orang Tajuk/ Hidup bermasyarakat Kehadiran : /28 orang Tema : Skim Rondaan Sukarela OBJEKTIF/KEMAHIRAN STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN HASIL PEMBELAJARAN Standard Kandungan 1. Aktiviti kumpulan terhadap sesuatu 5.5 membaca perkataan 1. memahami dan 3.verbal-linguistik Lembaran Kerja perkara dengan mengunakan KB. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Mendengar dan beri respons. Lembaran Kerja Lain-lain:_____________ Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Pada akhir pengajaran dan Nilai Murni – berani. Pengayaan: Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi BukuKerja. TMK – belajar melalui TMK Mengenalpasti dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks . Latihan arahan. kasih sayang __/__ orang murid yang hadir pembelajaran.1 Bertutur tentang sesuatu KP . Pentaksiran 1.4.m/s:_______ 1.2. Literasi Literasi Impak /Refleksi .30-1. Bina ayat dan menulis ayat majmuk.2016 Subjek : Bahasa Malaysia Masa: 11. Murid menulis suku kata tersebut dalam buku tulis dengan kemas.

4. m/s:_______ berdasarkan pesanan Lembaran Kerja mengikut urutan yang Lain-lain:_____________ betul.3. menguasai objektif yang diajar. KB.menjanakan idea Lain-lain:_____________ memberikan respons secara lisan dan Pemulihan: gerak laku Buku Kerja.3 Mendengar. 2. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan yang betul. Literasi Nilai Dan Sikap Cacatan Diakhir PdP murid dapat Nilai-Kasih sayang PdP ditangguhkan kerana: membaca perkataan yang Kursus/Bengkel mengandungi suku kata KVKV Cuti Sakit dengan tepat dan betul. memahami menguasai objektif yang diajar. Murid membaca perkataan yang mengandungi __/__ orang murid yang hadir mengandungi suku kata KVKV suku kata KVKV dalam petikan. Lain-lain:_______________ Slip Guru Ganti : Telah Disemak Oleh : _______________________ RPH yang ini : Cemerlang Baik memuaskan Kurang memuaskan Ulasan :_________________ . Murid menulis suku kata tersebut dalam buku tulis dengan kemas. Pengayaan: Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum/ Pedagogi BukuKerja.Sains __/__ orang murid yang hadir Mendengar. 1 . KP . Objektif Elemen Merentasi Kurikulum(Emk) Literasi Diakhir PdP murid dapat Ilmu.m/s:_______ 1.verbal-linguistik Lembaran Kerja memahami dan 3.1 Membaca perkataan yang 1.