You are on page 1of 3

Tema

%% Reprezentarea grafica a raportului ariilor in functie de nr
Mach
M=0:0.1:8;
gamma=1:0.01:1.8;
Astar_Ae=M.*(((gamma+1)/2)./(1+((gamma-
1)./2).*M.^2)).^((gamma+1)./(2.*(gamma-1)));
plot(M,Astar_Ae,'LineWidth',1.5)
xlabel('Mach','FontWeight','bold')
ylabel('A*/A_{e}','FontWeight','bold')
grid minor

Pe grafic se observa o crestere semnificativa a raportului sectiunilor pana in jurul
valorii Mach=1 dupa care variatia raportului dintre sectiunea critica si cea de iesire
scade si se stabilizeaza in jurul valorii de 0.05.