You are on page 1of 20

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI"
STUDII UNIVERSITARE MASTER

Nume............................................. Data: 03.02.2016
Prenume........................................
Grupa :

EXAMEN
SCVS

Subiectul 1. Paralela între programele de lansatoarele din URSS / Rusia / Ukraina
si programe de lansatoarele USA, asemănări, diferenţe.

Subiectul 2. Un lansator cu masa initiala de 25t are un motor cu debitul masic de
30 kg/s, un timp de ardere de 100s si o viteza de iesire de 3100 m/s. Presiunea in
sectiunea de iesire a ajutajului ete de 4kPa, iar sectiunea de iesire este de 0,5 m2.
Care este tractiunea in vid a motorului?
Care este variatia de viteza obţinută?
Date : M = 30000 kg
q = 30 kg/s
Ve = 3100 m/s
Ae = 0,7 m2
Pe = 5 kPa = 5000 N/m2
Pa = 0
t = 60 s
Rezolvare:
Tractiunea:
F = q × Ve + (Pe - Pa) × Ae
F = 30 × 3100 + (5000 - 0) × 0,7
F = 96500 N
Cresterea de viteza:
V = Ve × ln[ M / (M - qt) ]
V = 3100 × ln[ 30000 / (30000 - (30 × 60)) ]
V = 192 m/s

Subiectul 3. Pentru o rachetă cu 3 trepte cunoastem impulsul specific al motoarelor
I sp  250 s , coeficientul structural al treptelor   0,06 şi masa sarcinii utile
mu  400 kg . Să se determine masa treptelor: m1  m 2  şi m3  pentru atingerea
primei viteze cosmice: v n  7900 m / s in ipotezele primei probleme Ţiolkovski (fără
considerarea acceleraţiei gravitaţionale). Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor
poate fi aproximată: Vs  gI sp cu g  9,81

1

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR
FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI"
STUDII UNIVERSITARE MASTER

Nume............................................. Data: 03.02.2016
Prenume........................................
Grupa :

EXAMEN
SCVS

1   vn

 1 e nVs

2 3
1   1    1  
m03  mu

; mo2  mu 

 ; m o  mu 
3
 , de unde
    
m3  m03  mu ; m2  m02  mo3 ; m1  m10  mo2

Subiectul 1. Paralela între programele de lansatoarele din China si programe de
lansatoarele din Japonia, asemănări, diferenţe.

Subiectul 2. Un lansator are masa structurii si a sectiunii utile de 50 t si un motor
cu o viteza de iesire a gazelor de 3000 m/s. Ce cantitate de combustibil este
necesara pentru a asigura o crestere de viteza v de 500 m/s?
Date: Mf = 75000 kg
Ve = 3100 m/s
V = 700 m/s
Rezolvare:
Mo = Mf × e(V / Ve)
Mo = 75000 × e(700 / 3100)
Mo = 94000 kg
Masa de combustibil:
Mp = Mo - Mf
Mp = 94000 - 75000
Mp = 19000 kg

Subiectul 3. Se doreste atingerea primei viteze cosmice: v n  7900 m / s cu ajutorul
unei rachete în 2 trepte. Ştiind impulsul specific al motoarelor I sp  225 s ,
coeficientul structural al treptelor   0,06 , şi masa sarcinii utile mu  300 kg . Să se
determine masa treptelor m1  m2  in ipotezele primei probleme Ţiolkovski
( fără considerarea acceleraţiei gravitaţionale). Se ţine cont că viteza de ieşire a
gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp cu g  9,81
2

.......06 . O naveta de 7 t care se află pe orbita Pamantului cu o viteza de 7800 m/s trebuie să accelereze pentru a se plasa pe o traiectorie de ieşire... asemănări......... Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp cu g  9........1 / e(V / C) ] t = 5000 / 10 × [ 1 . Sa se calculeze durata arderii stiind că naveta trebuie să atingă viteza de 11500 m/s... m1o  mu   ........ Debitul masic expulzat de motor este de 15 kg/s cu o viteza de iesire de 3000 m/s..1 / e(4210/3000) ] t = 377 s Subiectul 3...... Se cunoaşte impulsul specific al motoarelor I sp  220 s .......... Data: 03.. Subiectul 2.. Date: M = 5000 kg q = 10 kg/s C = 3000 m/s V = 12000 . Să se determine masa treptelor: m1  m 2  şi m3  pentru atingerea primei viteze cosmice: v n  7900 m / s in ipotezele primei probleme Ţiolkovski (fără considerarea acceleraţiei gravitaţionale)... Grupa : EXAMEN SCVS 1   vn   1 e nVs 2 1   1   m02  mu ......... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume... de unde m 2  m02  mu . şi masa sarcinii utile mu  100 kg .7790 = 4210 m/s Rezolvare: t = M / q × [ 1 ... m1  m01  mo2     Subiectul 1 Paralela între programele de lansatoarele din Europa si programe de lansatoarele din China.. Se consideră o rachetă cu 3 trepte.....81 1   vn   1 e nVs 3 ........02..2016 Prenume...... diferenţe.. coeficientul structural al treptelor   0.

.. hnR  hmax .15 şi impulsul specific al motoarelor I sp  225 s ..5 şi se consideră variaţia liniară a debitului....... Sa se calculeze impulsul specific.. facilităţi...80665) Isp = 255 s (nivelul marii) Subiectul 3......81 .. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume.... Se consideră acceleraţia gravitaţională constantă g  9. cu funcţionare continua........ mn 2g nR 4 .. Un motor racheta produce o tractiune de 500 kN la nivelul marii cu un debit masic al combustibilului de 200 kg/s.... comparaţie poziţie............81 m/s2. Data: 03. Subiectul 2.. m o  mu  3  . m2  m02  mo3 . hmax  ... Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp ... Se cunoaşte raportul dintre sarcina utilă şi prima treapta este f n  0. de unde       m3  m03  mu ..... dacă se impune valoare acceleraţiei maxime: nR max  4. m1  m10  mo2 Subiectul 1 Paralela intre locaţiile de lansare din Rusia/ Ukraina si locaţiile de lansare din USA..02. Se consideră o rachetă cu n trepte... m0 k 2Vs2 nR  1 t n  ln   ln f n  k .. Se considera acceleratia gravitationala g=9.... Să se determine înălţimea h cu viteză iniţială nulă. mo2  mu   ... Să se determine înălţimea maximă hmax pentru cazul startului impulsiv cu viteză iniţială nulă.. Grupa : EXAMEN SCVS 2 3 1   1    1   m03  mu  .............2016 Prenume... Date: F = 1000000 N q = 400 kg/s Rezolvare: Impulsul specific: Isp = F / (q × g) Isp = 1000000 / (400 × 9........

Masa combustibil treapta 2: 20 t.. absentei gravitatiei si a efectelor atmosferei.... facilităţi.80665 = 3138 m/s Cresterile de viteza: V1 = C1 × ln[ Mo1 / Mf1 ] V1 = 2550 × ln[ 165000 / 45000 ] V1 = 3313 m/s V2 = C2 × ln[ Mo2 / Mf2 ] 5 ... Data: 03..Masa combustibil treapta 1: 50 t..2016 Prenume. sa se calculeze cresterea totala de viteza V. comparaţie poziţie.... .. Se considera acceleratia gravitationala g=9.......... Subiectul 2... Impulsul specific pentru treapta 1 este de 250s....Masa structurii treapta 2: 3 t....... ......... .. Grupa : EXAMEN SCVS Subiectul 1 Paralela intre locaţiile de lansare din Rusia/ Ukraina si locaţiile de lansare din China. Date: Mo1 = 120000 + 9000 + 30000 + 3000 + 3000 = 165000 kg Mf1 = 9000 + 30000 + 3000 + 3000 = 45000 kg Isp1 = 260 s Mo2 = 30000 + 3000 + 3000 = 36000 kg Mf2 = 3000 + 3000 = 6000 kg Isp2 = 320 s REZOLVARE Vitezele de iesire pentru cele doua trepte: C1 = Isp1g C1 = 260 × 9.02... O racheta in doua trepte are urmatoarele mase: .. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume....81 m/s2..80665 = 2550 m/s C2 = Isp2g C2 = 320 × 9............... In ipoteza lansarii verticale...Masa utila: 1 t......Masa structurii treapta 1: 8 t........... ... iar pentru treapta a 2-a 270s...

. facilităţi. În faza de proiectare a unei rachete in 2 trepte se doreste aflarea raportului masic optim intre trepte (χ = m1/m2) pentru a maximiza viteza finala... impulsul specific al motoarelor I sp  270 s .......2016 Prenume. Se stie 0 ca o fractie γ=80% din masa fiecarei trepte este combustibil... Date 6 ............. Să se determine înălţimea rachetei z n la sfârşitul porţiunii active (cu funcţionarea motorului).. durata totala de funcţionare a treptelor tn  180 s ......81 şi se neglijează rezistenţă la înaintare dată de atmosferă... Se consideră acceleraţia gravitaţională constantă g  9.. coeficientul legii exponenţiale de consum a combustibilului:   6 103 s 1 ...... Pentru o rachetă cu n trepte cu funcţionare continua se cunosc condiţiile iniţiale de lansare: v0  10 m / s z0  50 m . Data: 03. iar viteza de iesire a gazelor este Vs=3600 m/s....... Subiectul 2...... Care sunt vitezele dupa prima si a doua treapta? Se considera lansarea verticala si se ignora influenta atmosferei si efectele gravitatiei.....02. 1 Incarcatura utila reprezinta φ=15% din masa totala a rachetei m0 (φ  m ~ ).. Grupa : EXAMEN SCVS V2 = 3138 × ln[ 36000 / 6000 ] V2 = 5623 m/s VTotal = V1 + V2 VTotal = 3313 + 5623 VTotal = 8936 m/s Subiectul 3...... comparaţie poziţie..... 2  Subiectul 1 Paralela intre locaţia de lansare pentru Europa si locaţia de lansare din Japonia............... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume....... Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: V s  gI sp gtn2 Vs zn  z0  v0tn    (1  tn ) ln(1  tn )  tn  ..

. ceea ce conduce la o valoare µopt=[M1/M2]opt=3....02......2016 Prenume..R] V2 = -ve × ln[ (M-M1-Mcb2)/(M-M1)]= = -ve×ln[1 . Din cele doua solutii se alege doar cea care indeplineste conditia: R (0....4626 > 1 Deci viteza este maxima pentru Ropt=0...........(1-α)/(1+µ) M1= M....M1 Mcb2= γ.......(1-α).1)...(1-α)=M1+M2 (1) Mcb1= γ... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume.M1/M ]= -ve×ln[1-γ.............. Grupa : EXAMEN SCVS α=10% γ=90% ve=4500 m/s REZOLVARE M=Mu+M1+M2 Mu= α......(1-α)...(1-α)..7596....M M..7596 si R2=1.. Data: 03....(1-R)/(1-(1-α)R)] VTotal = V1 + V2 Va rezulta o functie de R care este maxima pentru dV/dR=0.....µ/(1+µ) Pentru simplitate se noteaza R= µ/(1+µ) Cresterea de viteza: V = -ve × ln[ Mf / Mi ] Se aplica pentru fiecare treapta in parte: V1 = -ve × ln[ (M-Mcb1)/M ]= -ve × ln[ 1-γ........γ...M2 M1= µ.. Pentru cazul prezentat R1=0..M2 (2) Se introduce (2) in (1): M2=M..16 7 ...

Grupa : EXAMEN SCVS Valoarea maxima a vitezei = 8600 m/s Subiectul 3....... avantaje.. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume....... dezavantaje.. Subiectul 2... Se considera un ICMB care la sfârşitul funcţionării motorului are următorii parametri r0  1. Data: 03....... unde R p  6369 km ....... Presiunea in sectiunea de iesire a ajutajului ete de 4kPa........ timpul de ardere fiind de 160s...5R p .2016 Prenume.  vI   7.. iar sectiunea de iesire este de 0....................9km / s r0     1   2  2 tan 2   1 2  sin      2    v0 vI Subiectul 1 Comparaţie privind soluţiile constructive şi performanţele pentru MRCS si MRCL......5 m 2.......02..... Un lansator cu masa initiala de 25 t are un motor cu debitul masic de 20 kg/s si o viteza de iesire de 3100 m/s.   3.7 m2 Pe = 5 kPa = 5000 N/m2 Pa = 0 t = 60 s Rezolvare: Tractiunea: 8 .....986 1014 m 3 s 2 Să se determine v0  minimă la care se atinge bătaia de   60 . Care este variatia de viteza? Care este tractiunea in vid a motorului? Date : M = 30000 kg q = 30 kg/s Ve = 3100 m/s Ae = 0........

. Grupa : EXAMEN SCVS F = q × Ve + (Pe .. Data: 03.........81 ..06 ..... avantaje...(30 × 60)) ] V = 192 m/s Subiectul 3.. Se consideră o rachetă cu 2 trepte.. de unde m 2  m02  mu .. Se cunoaşte impulsul specific al motoarelor I sp  280 s ... coeficientul structural al treptelor   0......... m1  m01  mo2     Subiectul 1 Comparaţie privind soluţiile constructive şi performanţele pentru MRCH si MRCL............ Să se determine masa treptelor m1  m2  pentru atingerea primei viteze cosmice: v n  7900 m / s in ipotezele primei probleme Ţiolkovski (fără considerarea acceleraţiei gravitaţionale)... m1o  mu   .. 9 .............02.Pa) × Ae F = 30 × 3100 + (5000 ..... dezavantaje..7 F = 96500 N Cresterea de viteza: V = Ve × ln[ M / (M ...... 1   vn   1 e nVs 2 1   1   m02  mu ..2016 Prenume.... Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp cu g  9....0) × 0..qt) ] V = 3100 × ln[ 30000 / (30000 ... şi masa sarcinii utile mu  800 kg ....... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume..

..Mf Mp = 94000 ... Impulsul specific al motoarelor este I sp  270 s . Un lansator are nevoie de o crestere de viteza v de 800 m/s... Pentru un lansator în n trepte.81 ... Să se determine înălţimea rachetei z n la sfârşitul porţiunii.. să se calculeze cantitatea de combustibil necesara.......... Date: Mf = 75000 kg Ve = 3100 m/s V = 700 m/s Rezolvare: Mo = Mf × e(V / Ve) Mo = 75000 × e(700 / 3100) Mo = 94000 kg Masa de combustibil: Mp = Mo ......02.. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume.. 2  10 ...75000 Mp = 19000 kg Subiectul 3.. se cunosc condiţiile iniţiale de lansare: v0  10 m / s z0  40 m ............. iar viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp ......... Grupa : EXAMEN SCVS Subiectul 2. cu funcţionare continua... Se consideră acceleraţia gravitaţională constantă g  9......... Consumul de combustibil se face conform legii exponenţiale cu un coeficient   6 103 s 1 . gt n2 Vs zn  z0  v0tn    (1  tn ) ln(1  tn )  tn  ..... Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp . Se consideră acceleraţia gravitaţională constantă g  9.. Data: 03................81 şi se neglijează rezistenţă la înaintare dată de atmosferă.. Ştiind că masa structurii si a sectiunii utile este de 50 t...2016 Prenume.. iar motorul are un impuls specific de 250s. iar durata totala de funcţionare a treptelor tn  210 s ..

... cu funcţionare continua se cunoaşte raportul dintre sarcina utilă şi prima treapta este f n  0.. Sa se calculeze durata arderii....... Să se determine înălţimea h cu viteză iniţială nulă considerând variaţia exponenţială a debitului...... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume.05 şi impulsul specific al motoarelor I sp  240 s . 11 . Pentru cazul startului impulsiv cu viteză iniţială nulă să se determine înălţimea maximă hmax ..... iar viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată cu relaţia Vs  gI sp ...... Se consideră acceleraţia gravitaţională constantă g  9...... Pentru o rachetă cu n trepte.1 / e(V / C) ] t = 5000 / 10 × [ 1 .... Motorul cu un debit masic expulzat de 12 kg/s si un impuls specific de 275s trebuie sa accelereze pentru dezvoltarea unei viteze de 12000 m/s pentru plasarea pe o traiectorie de iesire... dezavantaje.2016 Prenume.............1 / e(4210/3000) ] t = 377 s Subiectul 3. dacă se impune valoare acceleraţiei constante: nR  3 . avantaje.........02.....81 . Data: 03.... Subiectul 2....... Date: M = 5000 kg q = 10 kg/s C = 3000 m/s V = 12000 ...7790 = 4210 m/s Rezolvare: t = M / q × [ 1 .. Pe orbita Pamantului se afla o naveta de 3 t la o viteza de 7800 m/s.... Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp .......... Grupa : EXAMEN SCVS Subiectul 1 Comparaţie privind soluţiile constructive şi performanţele pentru MRCS si MRCH..

....81 ... de unde m 2  m02  mu ....81 m/s2. Se considera acceleratia gravitationala g=9.............. hnR  hmax ... Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp cu g  9.. asemănări.............2016 Prenume.... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume.. m1  m01  mo2     12 . Grupa : EXAMEN SCVS m0 k 2Vs2 nR  1 t n  ln   ln f n  k . hmax  .. Sa se calculeze impulsul specific si viteza de iesire a gazelor... Subiectul 2. Data: 03.80665) Isp = 255 s (nivelul marii) Subiectul 3........... Să se determine masa treptelor m1  m 2  pentru atingerea primei viteze cosmice ( v n  7900 m / s ) in ipotezele primei probleme Ţiolkovski (fără considerarea acceleraţiei gravitaţionale) considerând că cele două motoare au acelaşi impuls specific: I sp  250 s .................. diferenţe........ mn 2g nR Subiectul 1 Comparaţie intre modelul de calcul la MRCS si MRCH.. 1   vn   1 e nVs 2 1   1   m02  mu . m1o  mu   . Pentru un lansator cu 2 trepte se cunosc: coeficientul structural al treptelor   10% şi masa sarcinii utile mu  100kg .02. Un motor racheta produce o tractiune de 1200 kN la nivelul marii cu un debit masic al combustibilului de 450 kg/s.. Date: F = 1000000 N q = 400 kg/s Rezolvare: Impulsul specific: Isp = F / (q × g) Isp = 1000000 / (400 × 9....

........81 m/s2. .... treapta 2: 3500 kg........2016 Prenume.... In ipoteza lansarii verticale. asemănări. Se considera acceleratia gravitationala g=9... Pentru o racheta in doua trepte se cunosc: . Grupa : EXAMEN SCVS Subiectul 1 Comparaţie intre modelul de calcul la MRCS si MRCL. ... treapta 2: 320 kg.. Data: 03...........80665 = 2550 m/s C2 = Isp2g C2 = 320 × 9.............Masa structurii : treapta 1: 920 kg...02. Impulsul specific pentru treapta 1 este de 210s........... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume. iar pentru treapta 2 este de 250s.............80665 = 3138 m/s Cresterile de viteza: V1 = C1 × ln[ Mo1 / Mf1 ] V1 = 2550 × ln[ 165000 / 45000 ] 13 ..Masa utila: 300 kg. Subiectul 2.... diferenţe....Masa combustibil: treapta 1: 12500kg. absentei gravitatiei si a efectelor atmosferei. Date: Mo1 = 120000 + 9000 + 30000 + 3000 + 3000 = 165000 kg Mf1 = 9000 + 30000 + 3000 + 3000 = 45000 kg Isp1 = 260 s Mo2 = 30000 + 3000 + 3000 = 36000 kg Mf2 = 3000 + 3000 = 6000 kg Isp2 = 320 s REZOLVARE Vitezele de iesire pentru cele doua trepte: C1 = Isp1g C1 = 260 × 9.. sa se calculeze cresterea totala de viteza V....

.... Dacă introducem (9.02.9km / s r0 1  1   arctan 1 2 Se observă că pentru valori mici ale lui  ..........986 1014 m 3 s 2 Să se determine unghiul pentru care se atinge bătaia unghiulara maxima  1 si bătaia unghiulara maxima corespunzătoare  max   vI   7.......... 14 .......... Data: 03.... Se considera un ICMB care la sfârşitul funcţionării motorului are următorii parametri r0  1...................2016 Prenume. v0  4200m / s ............. unde R p  6369 km . se obţine  1   arctan(1)   / 4 caz ideal întâlnit în mecanica clasică la „aruncarea liberă” sub un unghi dat.. avantaje.0) în Error: Reference source not found rezultă valoarea bătăii unghiulare maxima în cazul ICBM pentru o viteză dată:  2  max  2 arctan 2 1  2 Subiectul 1 Comparaţie intre mecanismele TVC cu un singur ajutaj şi cu camere de ardere si ajutaje multiple.. dezavantaje...5R p ......... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume...... Grupa : EXAMEN SCVS V1 = 3313 m/s V2 = C2 × ln[ Mo2 / Mf2 ] V2 = 3138 × ln[ 36000 / 6000 ] V2 = 5623 m/s VTotal = V1 + V2 VTotal = 3313 + 5623 VTotal = 8936 m/s Subiectul 3..   3..

.... Care este raportul optim intre masele celor doua trepte? Care sunt vitezele dupa prima si a doua treapta? Se considera acceleratia gravitationala g=9......... iar impulsul specific al motoarelor este I sp  270 s ... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume. Date α=10% γ=90% ve=4500 m/s REZOLVARE M=Mu+M1+M2 Mu= α...2016 Prenume...........81 m/s 2.. lansarea este verticala si se ignora influenta atmosferei si efectele gravitatiei.......(1-α)/(1+µ) M1= M..08 din masa totala a rachetei m0 (φ  m ~ )...... Data: 03...02..... 1 Incarcatura utila reprezinta φ=0.. Se stie ca 0 o fractie γ=85% din masa fiecarei trepte este combustibil......M2 M1= µ...........(1-α)=M1+M2 (1) Mcb1= γ...M M....(1-α)........M2 (2) Se introduce (2) in (1): M2=M.... În faza de proiectare a unei rachete in 2 trepte trebuie stabilit raportul masic intre cele doua trepte (χ = m 1/m2) pentru a obţine o viteza finala maximă......µ/(1+µ) Pentru simplitate se noteaza R= µ/(1+µ) 15 .. Grupa : EXAMEN SCVS Subiectul 2.M1 Mcb2= γ..

..2016 Prenume.. diferenţe.... Data: 03..... asemănări..(1-α).1). Se considera un ICMB care la sfârşitul funcţionării motorului are următorii parametri r0  1..... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume... Se cunosc condiţiile iniţiale 16 ......... unde R p  6369 km ...(1-R)/(1-(1-α)R)] VTotal = V1 + V2 Va rezulta o functie de R care este maxima pentru dV/dR=0.16 Valoarea maxima a vitezei = 8600 m/s Subiectul 3.5R p .............986 1014 m 3 s 2 Să se determine v0  minimă la care se atinge bătaia de   70  vI   7..   3...................4626 > 1 Deci viteza este maxima pentru Ropt=0.. Subiectul 2...02...7596.. Grupa : EXAMEN SCVS Cresterea de viteza: V = -ve × ln[ Mf / Mi ] Se aplica pentru fiecare treapta in parte: V1 = -ve × ln[ (M-Mcb1)/M ]= -ve × ln[ 1-γ... Să se determine înălţimea rachetei z n la sfârşitul porţiunii active pentru o rachetă cu n trepte cu funcţionare continua....(1-α).7596 si R2=1.γ..9km / s r0     1   2  2 tan2   1 2  sin      2    v0 vI Subiectul 1 Comparaţie intre sisteme de referinţă in cazul LO şi sistemele de referinţă in cazul LS.. Pentru cazul prezentat R1=0.R] V2 = -ve × ln[ (M-M1-Mcb2)/(M-M1)]= = -ve×ln[1 ... ceea ce conduce la o valoare µopt=[M1/M2]opt=3.......M1/M ]= -ve×ln[1-γ. Din cele doua solutii se alege doar cea care indeplineste conditia: R (0.....

. v0  4............. Să se determine înălţimea rachetei z n la sfârşitul porţiunii active pentru o rachetă cu n trepte. durata totala de funcţionare a treptelor tn  170 s ..2016 Prenume.   3. Se considera un ICMB care la sfârşitul funcţionării motorului are următorii parametri r0  1. unde R p  6369 km ...9km / s r0  2 sin 2 0   2 1  2 arctan 21   2 sin 2  0  Subiectul 1 Comparaţie intre transformările de coordonate in cazul LO şi transformările de coordonate in cazul LS.. coeficientul legii liniare de consum a combustibilului (consumul specific):   5.... Data: 03.81 şi se neglijează rezistenţa la înaintare dată de atmosferă.......5 km / s ..... UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume... impulsul specific al motoarelor I sp  225s . coeficientul legii liniare de consum a combustibilului:   5  103 s 1 ..... durata totala de funcţionare a treptelor tn  180 s .......5R p . impulsul specific al motoarelor I sp  250 s .... cu funcţionare continua. diferenţe.... asemănări..  0  60 ... Se consideră acceleraţia gravitaţională constantă g  9.. Grupa : EXAMEN SCVS de lansare: v0  2m / s z0  50 m ............... Subiectul 2. Se cunosc condiţiile iniţiale de lansare: v0  3m / s z0  100 m .......5  103 s 1 .... Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp gtn2 Vs zn  z0  v0tn    (1  tn ) ln(1  tn )  tn  2  17 ..81 şi se neglijează rezistenţa la înaintare dată de atmosferă..986  1014 m 3 s 2 Să se determine bătaia unghiulara    vI   7.. gtn2 Vs zn  z0  v0tn    (1  tn ) ln(1  tn )  tn  2  Subiectul 3.....02.. Se consideră acceleraţia gravitaţională constantă g  9. Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp .

unde R p  6369 km .. . UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume..... dacă se impune valoare acceleraţiei constante: nR  3.... Se cunosc: .......5 .....02.  vI   7...... În rezolvarea problemei se consideră variaţia exponenţială a debitului şi viteza de ieşire a gazelor se aproximează: Vs  gI sp ......986 1014 m 3 s 2 Să se determine v0  minimă la care se atinge bătaia unghiulară   60 ... Grupa : EXAMEN SCVS Subiectul 3....raportul dintre sarcina utilă şi prima treapta f n  0..2016 Prenume.. cu funcţionare continua... Subiectul 2. Să se determine înălţimea maximă hmax pentru cazul startului impulsiv cu viteză iniţială nulă pentru o rachetă cu n trepte..... Se considera un ICMB care la sfârşitul funcţionării motorului are următorii parametri r0  1................9km / s r0     1   2  2 tan 2   1 2  sin      2    v0 vI Subiectul 1 Comparaţie intre ecuaţiile mişcării în triedrul de start in cazul LO şi cazul LS...... m0 t n  ln   ln f n  k mn k 2Vs2 hmax  2g nR  1 hnR  hmax nR 18 ... Data: 03..   3........ diferenţe.2 . asemănări.........5R p .... Să se determină înălţimea h cu viteză iniţială nulă.impulsul specific al motoarelor I sp  250 s ..

.0) în Error: Reference source not found rezultă valoarea bătăii unghiulare maxima în cazul ICBM pentru o viteză dată:  2  max  2 arctan (9.....0) 2 1  2 Subiectul 1...986  1014 m 3 s 2 Să se determine unghiul pentru care se atinge bătaia unghiulara maxima  1 si bătaia unghiulara maxima corespunzătoare  max   vI   7. Pentru o variaţie liniară a consumului de combustibil să se determine înălţimea h . Se ţine cont că viteza de ieşire a gazelor poate fi aproximată: Vs  gI sp .. dacă se impune valoare acceleraţiei maxime: nR max  5 . UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume.5 km / s ......... să se determine înălţimea maximă hmax pentru cazul startului impulsiv cu viteză iniţială nulă..15 .. 19 ..02......81 .. Se considera un ICMB care la sfârşitul funcţionării motorului are următorii parametri r0  1.. considerând viteza iniţială nulă...2016 Prenume.............. Se consideră o rachetă cu n trepte.. v0  4............. Dacă introducem (9....9km / s r0 1  1   arctan (9... asemănări......0) 1 2 Se observă că pentru valori mici ale lui  ..5 R p . Ştiind raportul dintre sarcina utilă şi prima treapta f n  0.... unde R p  6369 km . Grupa : EXAMEN SCVS Subiectul 3. se obţine  1   arctan(1)   / 4 caz ideal întâlnit în mecanica clasică la „aruncarea liberă” sub un unghi dat... precum şi impulsul specific al motoarelor I sp  250 s . Comparaţie intre ecuaţiile mişcării în triedrul semiviteză in cazul LO şi cazul LS... Se consideră acceleraţia gravitaţională constantă g  9.... diferenţe Subiectul 2..   3... cu funcţionare continua.... Data: 03...

.... unde R p  6369 km   3..9km / s r0   v0 vI  2 sin 2 0   2 1  2 arctan  2 1   2 sin 2  0  20 .... Data: 03... Grupa : EXAMEN SCVS m0 t n  ln   ln f n  k mn k 2Vs2 hmax  2g nR max gf n  Vs 1 fn tn   h  v0  kVs  2  kV t  Vs  (1  tn ) ln(1  tn )  tn   s n 2g Subiectul 3.5 R p .................... Se considera un ICMB care la sfârşitul funcţionării motorului are următorii parametri r0  1..986  1014 m 3 s 2 ............. v0  3 km / s  0  80 .......2016 Prenume.. Să se determine bătaia unghiulara    vI   7...................02. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ AERONAUTICE "NICOLAE TIPEI" STUDII UNIVERSITARE MASTER Nume.................