You are on page 1of 3

Curriculum Vitae Sufana Anca

INFORMAŢII PERSONALE Șufană Anca
Strada Principala, numar 409, comuna Poiana Sibiului, oraşul Sibiu, codul poştal 557180,
Romania

0747360307

anka.sufana@yahoo.com

Data naşterii 22/04/1995 | Naţionalitatea Roman

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

octombrie 2014- prezent Student in anul III la Facultatea de Electronica si Telecomunicatii –
Politehnica (Timisoara)- ID
Discipline studiate: Aparate electronice, Radiocomunicatii, Electronica de putere,
Baze de date, Matematică.

septembrie 2010- iulie 2014 Diplomă atestat informatică
Certificat ECDL complet – Teorie, Administrarea Fișierelor, Word
Excel, Power Point, Access, Utilizare Internet si posta electronica.
Dilomă absolivre bacalaureat – media 9.25
Diplomă absolvire clasele IX-XII
Colegiul National „Gheorghe Lazar” Sibiu
 Matematica
 Informatica

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romana

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie

Engleza B1 B2 B1 B1 B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3

cedefop.implicarea in diverse proiecte pe durata liceului  Spirit de echipa.eu Pagina 2 / 3 . ma integrez usor intr-un colectiv nou.  Persoana comunicativa.UTILIZATOR EXPERIMENTAT (BACALAUREAT) Competenţe informatice ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ ▪ cunoștințe de baza C++ ▪ cunoștințe de bază Java Permis de conducere B Alte competente  Lucru in echipa.europa. Sufana Anca Competenţe de comunicare ▪ Competente lingvistice de comunicare orala in limba romana.amabilitate. 2002-2013 | http://europass. ANEXE © Uniunea Europeană.

eu Pagina 3 / 3 . 2002-2013 | http://europass.europa.cedefop. Curriculum Vitae Sufana Anca © Uniunea Europeană.