You are on page 1of 11

5.

MOTORUL RACHETA CU COMBUSTIBIL LICHID -MRCL

Cuprins
5. MOTORUL RACHETA CU COMBUSTIBIL LICHID -MRCL.................................105
5.1 Introducere....................................................................................................................105
5.2 Propelanţi......................................................................................................................109
5.3 Sisteme de alimentare cu combustibil...........................................................................110
5.4 Sisteme de alimentare bazate pe gaz sub presiune........................................................112
5.5 MODELUL DE CALCUL PENTRU MRCL...............................................................112
Referinţe:.............................................................................................................................114

5.1 Introducere
În aceasta prelegere vom face o scurta prezentarea a problematicii legate de MRCL ,
performanţele, combustibili si principalele subsisteme: sistemul de alimentare, rezervoarele,
camera de ardere, ajutajul, tubulatura. Sistemul de propulsie cu combustibil lichid, in mod
uzual este numit Motor Racheta cu Combustibil Lichid (MRCL). El este constituit din
subsistemele electromecanice precum si combustibilii necesari funcţionarii şi producerii
tracţiunii. MRCL este constituit una sau mai multe camere de ardere, unul sau mai multe
rezervoare pentru stocarea propelanţilor (carburant si oxidant), sistemul de alimentare care
obligă propelanţii sa treacă din rezervoare în camera de ardere, o sursă de energie necesară
funcţionării sistemului de alimentare, instalaţii si tubulatura necesară transferării lichidului,
structura prin care se transmite forţa de tracţiune, dispozitivele de control pentru iniţierea şi
controlul debitelor propelanţilor şi astfel să se realizeze controlul tracţiunii. In unele aplicaţii
MRCL mai include şi sistemul de control vectorial al tracţiunii, realizat prin pivotarea
motorului în jurul unei articulaţii fixe („gimbal”). Fig. 5.1 şi 5.2 prezintă schema funcţională
a unui MRCL cu alimentare cu dislocare prin gas sub presiune (5.1) şi cu alimentare prin
turbopompe ( fig. 5.2)

105

1 Schema funcţională a unui motor rachetă cu combustibil lichid cu sistem de alimentare prin dislocare cu gaz 106 .Fig. 5.

camera de combustie şi ajutaj. Schema funcţională a unui motor rachetă cu combustibil lichid cu sistem de alimentare cu turbopompă O camera de ardere are trei parţi principale: un injector. 107 .1 şi 5. O cameră de ardere cu răcire are unul din propelanţi (de obicei carburantul) ca fluid de răcire. Fig. După cum se poate vedea din fig.2. 5.2 există principial două sisteme de alimentare cu propelanţi a MRCL: unul care utilizează pompe care deplasează propelanţii din rezervoare în camera de ardere. 5. Se pot utiliza şi camere sau ajutaje nerăcite dar care sunt acoperite cu material ablativ. altul utilizând gaz la înaltă presiune care dislocă propelanţii pe care intenţionăm să î-i utilizăm. Acesta este circulat prin pereţii camerei şi ajutaj unde absoarbe căldura care este transferată pereţilor motorului de către gazele de ardere.

propelantul posibil. 5. masa motorului şi dimensiunile de gabarit.3 Desen constructiv MRCL (Space Shuttle Main Engine) [14] Proiectarea oricărui sistem de propulsie este in concordanţă cu misiunea vehiculului. Fig. presiunea în cameră. numărul de reporniri. 108 . fiabilitatea minimă. impulsul total. stabilită prin cerinţele misiunii şi transpusă în cerinţele MRCL în ceea ce priveşte numărul de camere . Acest lucru se poate face selectând câteva elemente cheie pentru motor cum ar fi sistemul de alimentare. metoda de răcire a camerei .

acid nitric.modul de control al tracţiunii.2 Propelanţi Propelanţii care sunt substanţele de lucru in MRCL constituie fluidul care suferă schimbări chimice şi termodinamice. hidrogen lichid. tabelul 5. ) . etc. alcool.) 109 . In acest sens.1 date caracteristice pentru MRCL [14] 5. Termenul propelant (combustibil) lichid se referă la toate formele de lichide utilizate în procesul de combustie.1 propune nişte date tipice de proiectare pentru 2 tipuri de MRCL Tabel 5. cum ar fi: .Carburantul (gazolină. etc.Oxidant ( oxigen lichid.

dar este sigur în anumite privinţe. Un exemplu este amoniacul. Ele sunt stocate separat şi nu sunt amestecate în afara camerei de ardere. Monopropelantul conţine un agent de oxidare şi combustie într-o singură substanţă. azotul / nitrogen) care este stocat la presiune foarte mare. El poate fi un amestec de câteva compound-uri sau poate fi o substanţă omogenă cum este cazul hidrogen peroxidului (apa oxigenată) sau hidrazina. Amestec chimic sau compound de oxidant cu carburant capabil să se auto- descompună / sau sa producă ardere . numărul de camere de ardere. în anumite condiţii de presiune si temperatura. Selecţia unui sistem de alimentare si componentele sale este definita in primul rând de domeniul de utilizare a rachetei / lansatorului .4 110 . acid nitric sau gazolina) este un lichid care poate fi stocat la temperatură ambientală . dar se descompune şi produce gaze fierbinţi când este încălzit. . durata de funcţionare. Majoritatea MRCL utilizează bipropelant. si minim de masa . experienţa anterioara. Propelant stocabil în spaţiu este în formă lichidă în condiţii de spaţiu. 5. Nu curge cu uşurinţă. cost scăzut. 5. tehnologie de fabricare accesibila. Propelant gaz rece (ex. El devine vâscos ca o vopsea groasă. dar se deplasează în condiţii de presiune. sau cele doua combinate. Combustibil/ propelant gelatinos este un lichid tixotropic cu aditiv gelatinos. în rezervoare închise pentru o lungă perioadă de timp. având totuşi performanţe modeste. Este utilizat pentru controlul ruliului şi a atitudinii vehiculului. un oxidant şi un carburant. Energia pentru aceste funcţiuni provine de gaze de înalta presiune sau pompe centrifugale. de cerinţele precizate la începutul capitolului . Un MRCL cu bipropelant are două lichide separate ca propelanţi. condiţiile termice şi presiunea din rezervoare. Propelantul criogenic este un gaz lichefiat la temperatură foarte joasă cum este cazul oxigenului lichid (-183 C) sau a hidrogenului lichid (-253 C) . . arde.3 Sisteme de alimentare cu combustibil Sistemul de alimentare cu combustibil are două principale funcţiuni: sa ridice presiunea combustibilului si sa alimenteze cu el una sau mai multe camere . sau în prezenţa unor catalizatori. fiind utilizat la sisteme foarte simple dar si foarte robuste. Capabilitatea de stocare depinde de caracteristicile rezervoarelor.. O clasificare a câtorva din cele mai importante tipuri de sisteme de alimentare este data in fig. Propelant stocabil ( ex. Trebuie luate măsuri speciale pentru ventilarea rezervoarelor de stocare şi minimizarea pierderilor prin vaporizare. misiunea si cerinţele generale de simplicitate si proiectare .Toate cele de mai sus dar in formă vâscoasă. Monopropelantul este stabil în condiţii atmosferice obişnuite.

111 . Soluţiile cele mai uzuale sunt evidenţiate cu linie dublă.4 Opţiunile de proiectare a unui sistem de alimentare pentru MRCL.Fig. 5.

Siguranţa sporita in exploatare.Fiabilitate crescuta. valve pentru combustibil şi conducte de transport combustibili. la motorul rachetă camera de ardere este de dimensiune constantă amestecul celor doi propelanţi realizându-se în proporţii bine definite. ceea ce conduce la o evacuare controlata a combustibilului. Sintetizând.4 Sisteme de alimentare bazate pe gaz sub presiune Una din cele mai simple dar si cele mai utilizate mijloace de presurizare a combustibililor este de ai forţa sa iasă din rezervor deplasându-i cu ajutorul unui gaz de înalta presiune. Un sistem simplu de presurizare este prezentat in fig.Capacitate de control. . .5 MODELUL DE CALCUL PENTRU MRCL Spre deosebire de MRCS si MRCH . rezervoare de combustibil ( oxidant / carburant) .Posibilitate de reutilizare . variaţia masei gazelor în camera de ardere este 112 . Datorita simplicităţii.5. un regulator de presiune. Acest gaz este introdus in rezervoarele de combustibil la presiune controlata .Capacitate de a utiliza integral combustibilii din rezervoare. Un exemplu de sistem de alimentare bazat pe gaz sub presiune sunt sistemele de manevre orbitala (OMS) si de control a atitudinii (RCS) de pe naveta 5. o valva de pornire. . In acest caz ecuaţia de variaţie a volumului camerei de ardere nu mai există. . un sistem de alimentare cu gaz sub presiune are următoarele avantaje: . El consta dintr-un rezervor de gaz la înaltă presiune. Utilizând această ecuaţie. modelul plecând de la ecuaţia de continuitate. motoarele cu alimentare prin presurizare cu gaz sunt foarte fiabile.1 . 5.

(5. 1 (5.3) unde.dată de diferenţă dintre masa de gaze produse în unitate de timp şi masa de gaze evacuate prin ajutaj in unitate de timp:  V m in  m  out . Dacă derivăm (5. Masa de gaze generată în unitate de timp este dată de aportul de oxidant si carburant: m in  m ox  m f.Energia cinetică dată de curgerea gazelor : d U 3  k  k  1 RT d mout .12) . (5. Variaţia energiei interne a gazelor de ardere datorată variaţiei temperaturii : d U 2  VCV d T  R  k  1 V d T . iar m  out este masa gazelor evacuate prin ajutajul motorului în unitate de timp.8) unde energia de reacţie a carburantului dată de: d U  QC d m f  QC r 1 d mox .10) 1 . Pentru a obţine ecuaţia temperaturii putem porni de la următoarea relaţie de bilanţ energetic: d U  d U1  d U 2  d U 3  d U 4 . Pentru aceasta considerăm că energia de intrare în sistem este dată de cantitatea QC rezultată prin reacţia de ardere a unei cantităţi m f de carburant. . (5.11) .4) Dacă notăm raportul de amestec dintre oxidant şi carburant : r  m ox m f (5.5) dezvoltând relaţia (5. (5.7) unde k este raportul căldurilor specifice şi R este constanta gazelor de ardere din cameră.14) de unde obţinem ecuaţia temperaturii:  ox r 1 m  T kAt p ( k  1) q (k  1)QC     .9) în raport cu timpul şi simplificăm obţinem  ox CV  TV  VT  kTm QC r 1 m  out  q CV . (5.15) p V  T V  pV Ţinând cont că ecuaţia de stare poate fi scrisă în forma: 113 . At este aria secţiunii critice. 1 (5..1) putem scrie:   m oxV 1 (1  r 1 )  At V 1 p 1 / 2  1 / 2 .Variaţia energie internă a gazelor dată de variaţia densităţii : d U 1  CV TV d   R k  1 TV d  . (5. (5. (5.2) iar masa gazelor evacuate în unitate de timp prin ajutaj este: m out  At p . p este presiunea gazelor în cameră.1) t unde V este volumul constant al camerei de ardere iar  este densitatea gazelor in interiorul camerei. (5. (5. Pe lângă ecuaţia densităţii mai putem scrie o ecuaţie care să arate modificare temperaturii sau a presiunii produselor de ardere. (5.Pierderea de energie disipată prin pereţii camerei de ardere : dU 4  q d t .  este densitatea gazelor şi:   k  2  k  1   k 1  k 1 . (5.9) este convertită în: . m  in este masa de gaze generată în unitate de timp prin arderea propelanţilor în interiorul camerei.6) care reprezintă ecuaţia densităţii în cazul MRCL.13) unde q este cantitate a căldură pierdută prin pereţii camerei în unitate de timp (scurgerea de căldură)  J / s  . De asemenea ţinem cont că căldura specifică la volum constant CV poate fi obţinută din relaţia: CV  R  k  1 .

. AIAA. . Ecosystems and Sustainable Development (EEESD'08) .. Ed.and Summerfield. A. 2008 Published by WSEAS Press ISBN: 978-960- 6766-71-8.. (5..P. [2] SINIUKOV. N... 90.”Axial Mode. Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International Conference on Energy.18) În continuare.A.W. Min.W.I.E.. L. CA. pp. 519-600 . “Transient Burning of Solid Propellants “- Fundamental of solid Propellant Combustion.. se poate utiliza un factor de corecţie legat de semi unghiul divergentului ajutajului.16) putem transforma ecuaţia temperaturii (5. m (5. Moscova 1966.L.33) unde Cd este coeficientul de golire iar Ao este aria suprafeţei transversale a injectorului.. toate acestea putând fi luate în considerare utilizând coeficientul de corecţie  c . ISSN: 1790-5095..J. Portugal... MAZING. Teoria raketnovo dvigatelia na tverdom toplive .Algarve. Balisticeskaia racheta na tverdom toplive.Price. M. Vol. pentru determinarea tracţiunii se poate utiliza acelaşi mers de calcul ca cel stabilit în cazul MRCS:  k   2  k 1 F  At p   c k     ~ pH  pe  ~ . Environment. Jan 1964. Ajutajele obişnuite sunt conice cu divergentul un con cu semi unghiul de 10-18 grade... Sava. New York . Sergejs.C.V..G. “ AIAA Papers 64-146 .    T T  p p .32) unde m  ox este debitul masic de oxidant scurs prin injector în unitate de timp. 114 .Wasington DC. Model de calcul pentru balistica interioară a motorului rachetă. Paolo Alto.6) şi (5...T. Vol. (5.Gore. Voenizdat. Revista Tehnica Militară ..E. Pentru calculul debitului oxidantului se poate utiliza relaţia dată în [14]  ox  c ox1 2  ox ( p ox  p ) .. June 11-13.“Nonsteady Burning and Combustion Stability of Solid Propellants”. Intermediate Frequency Combustion Instability in Solid Propellant Rocket |Motors.. [8] Kolyshkin.A. (5.E. VOLKOV. 1992. 2/2001.IU.17) rezolvate. Supliment Ştiinţific .K. [3] Marin. M. pp.N. 1972. Ed. [7] Kuo. Progress in Astronautics and Aeronautics.Theory of Nonsteady Burning and Combustion Stability of Solid Propellant by Flame Models.N.M. Voenizdat. Pentru acest tip de ajutaj o parte din forţa de tracţiune este orientată transversal deci nu produce tracţiune de loc.... Solid Propellant Rocket Conference. 599-659... pentru temperatura gazelor de ardere se poate utiliza relaţia: T  p  R  . Nadaud. De asemenea alte pierderi pot să apară . (5.N. Referinţe: [1] ŞAPIRO IA.A. AIAA. and Lhuillier. LVOV.Summerfield..... M. c ox1  C d Ao . Progress in Astronautics and Aeronautics... N. ŞIŞKEVICI..I. [5] Barrere.I. 1984. [4] De Luca.. 143. [6]Price. PRUDNICOV. Moscova 1972.17) Având ecuaţiile (5. Survey of ONERA and SNPE Work on Combustion Instability in Solid Propellant Rockets” AIAA Paper 72-1052.pp 21-31 nr.Numerical solution of resonantly fored ODE with applications to weakly nonlinear instability of shallow water flows.15) într-o ecuaţie a presiunii:  oxV 1  kAt V 1  1 / 2 p 3 / 2  (k  1)qV 1 . Chelaru. p  (k  1)QC r 1 m (5.K.L. Pentru a corecta acest fenomen. J.M.31)   k 1    unde reamintim că ~p H  p H p este presiunea atmosferică relativă iar  c este coeficientul de pierdere globală a tracţiunii prin ajutaj. Min.

[9] Julio Clempner. Applications Proceedings of 4th International Conference RAST 2009.. P. .. 2001. Published by WSEAS Press ISBN: 978- 960-6766-47-3. ISSN: 1790-5117 [10] Shunping Liu. McFarlane J. Volume 3. The Stability of the Operating Parameters of Rocket Engine with Solid Propellant for Low Pressure WSEAS TRANSACTIONS on HEAT and MASS TRANSFER. Published by WSEAS Press ISBN: 978- 960-6766-47-3.. March 24-26. 2007. March 24-26. 2008.. ISSN: 1790-5117 [12] Margarita Buike .B. Altman. Published by WSEAS Press ISBN: 978-960-6766-47-3. Coman A. Hybrid rocket motor internal ballistic model and oxidizer doping. Vasilescu C. [15] Laforce. July 2008.D. Massachusetts. Petcovici A.. Greece. . Cambridge.. ISSN: 1790-5044. USA. An evaluation of scaling effects for hybrid rocket motors. March 24-26. August 25-27. January 1967. 2008.Bjorn Kvamme Improved Newton Raphson Method – An Effective Tool in Solving Flow-Mechanic-Chemistry Equations of Co2 Storage in Saline Aquifers. 2008. 1st ed.V. [17] Chelaru T. [14]Sutton. 115 . [18] Pimsner V. P. O. USA. Athens..John Wiley&Sons Inc. Approximate Solutions of Heat Conduction Problems in Multi-dimensional Cylinder Type Domain by Conservative Averaging Method. ISSN: 1790- 5117 [11] Gabriella Bognar.A. Aerocon Systems. UTC 2215- FR. June 1991. AIAA Paper 91-2517. Cambridge.Rocket propulsion elements. D. Massachusetts.. Periodic and Antiperiodic Eigenvalues for Quasilinear Differential Equations Proceedings of the American Conference on Applied Mathematics (MATH '08). Part 1. Termodinamica tehnica –culegere de probleme. 2006. Technological development of a throttling hybrid propulsion system. Massachusetts. Thermal Engineering and Environment. Cambridge.P. Issue 3. Bucuresti 1976. Jesus Medel A Lyapunov Shortest-Path Characterization for Markov Decision Processes Proceedings of the American Conference on Applied Mathematics (MATH '08). ISBN: 978-960-6766-02-2 ISSN: 1790-5117 [13] Collburn. Conference on Heat Transfer. Proceedings of the 5th IASME/WSEAS Int. A manual for hybrid propulsion system design. 7nt ed. Biblarz. [16] Estey. G. Proceedings of the American Conference on Applied Mathematics (MATH '08). II. Mingireanu Florin..ISBN 0- 471-32642-9. New Yor. Editura Didactica si Pedagogica. USA.. Andaris Buikis..V.