You are on page 1of 1

Dobrovolnick centrum st nad Labem a PARITTISCHE Freiwilligendienste Sachsen

v rmci nmeckho programu Federln dobrovoln sluba (Bundesfreiwilligendienst) a


s podporou projektu Siln soused hledaj k 1. z 2017 na jeden rok

dobrovolnky a dobrovolnice
pro pracovn oblasti:
napklad s dtmi v matesk kole, s lidmi se zdravotnm postienm, se kolky ve vzkumn laboratoi
(prodn vdy), v nemocnici a v mnoha dalch oblastech. Po prvnm kole vbrovho zen zjemce
vybr z konkrtnch zazen.

Pedpoklady:
zjem o jazyk a kulturu v Nmecku
zkladn znalosti nminy nebo ochota se nmeck jazyk uit
samostatnost
oteven a komunikativn zaloen
vk mezi 18 a cca 30 lety (po pedchoz domluv i od 17 let) i star zjemci
pro dobrovolnou slubu v jednotlivch zazench mohou platit dal pedpoklady

Rmcov podmnky:
Ron zahranin dobrovolnick pobyt v rmci nmeckho programu Federln dobrovoln sluba1.
Dobrovolnk strv jeden rok v Nmecku, kde me nasbrat praktick zkuenosti a poznat mstn kulturu
a jazyk. Dobrovoln sluba zan 1. z 2017 a kon 31. srpna 2018. Tdenn pracovn doba je 35
hodin (+ 5 hodin pro zlepen jazykovch dovednost). Dobrovolnk obdr kapesn, pspvek na stravn
a ubytovn v celkov vi 450 na msc. Bude mu hrazeno zdravotn pojitn a pojitn odpovdnosti
za kodu. V rmci dobrovoln sluby se zastn celkem 25 dn dalho vzdlvn rozdlench do
nkolika seminrnch blok s rznm tematickm zamenm, jako napklad historie pohrani, tvorba
vlastnch mini projekt. Dobrovolnk m nrok na 26 dn dovolen.

Dobrovoln sluba je realizovna PARITTISCHE Freiwilligendienste Sachsen gGmbH.

Projekt Siln soused esko-nmeck partnerstv prostednictvm dobrovolnictv


Starke Nachbarn Deutsch-Tschechische Partnerschaften durch Freiwilligendienste
je podporovn Evropskou uni Evropskm fondem pro regionln rozvoj a Programem spoluprce na podporu
peshranin spoluprce mezi eskou republikou a Svobodnm sttem Sasko 2014 2020. Realizace projektu:
15.1.2016 31.8.2019, slo projektu: 100265974

Pihlky a dal informace:


Zuzana Unovsk, DiS.
tel.: +420 608 261 848
e-mail: zuzana.uncovska@dcul.cz

Dobrovolnick centrum, z. s.
Prokopa Divie 1605/5
400 01 st nad Labem
www.dcul.cz

1
Bundesfreiwilligendienst, informace o programu: www.bundesfreiwilligendienst.de

Koordinan centrum esko-nmeckch vmn mldee Tandem, Zpadoesk univerzita v Plzni, Riegrova 17, 306 14 Plze, www.tandem-org.cz