You are on page 1of 1

Facultatea ACIEE Specializarea: II EA

Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii An universitar: 2016 - 2017

Dispozitive electronice
Subiecte de examen

1. Noţiuni de fizica semiconductoarelor: structura atomului
2. Clasificarea materialelor după proprietăţile electrice
3. Teoria benzilor energetice
4. Comportarea cu temperatura a semiconductorului pur
5. Tipuri de purtători de sarcină; concentraţiile purtătorilor de sarcină
6. Semiconductorul de tip n
7. Semiconductorul de tip p
8. Generarea şi recombinarea purtătorilor de sarcină
9. Joncţiunea pn: generalităţi, echilibrul termic
10. Joncţiunea pn polarizată electric: polarizarea directă
11. Joncţiunea pn polarizată electric: polarizarea inversă
12. Străpungerea joncţiunii pn

13. Dioda semiconductoare: caracterizare generală, tipuri de diode
14. Caracteristica statică a joncţiunii pn în polarizare directă
15. Caracteristica statică a joncţiunii pn în polarizare inversă
16. Caracteristica statică reală, cu limitări
17. Dependenţa de temperatură a caracteristicii statice
18. Regimul static şi psf-ul diodei
19. Modele simplificate ale diodei pentru regimul static, şi circuitele lor echivalente
20. Regimul dinamic al joncţiunii pn: caracterizare generală, clasificare
21. Modele simplificate ale diodei pentru regimul dinamic, şi circuitele lor echivalente
22. Dioda Zener
23. Dioda luminescentă (LED); aplicaţii cu LED-uri
24. Fotodioda

25. Tranzitorul bipolar: definiţie, tipologie, funcţionare, efectul de tranzistor
26. Tipuri de conexiuni şi tipuri de caracteristici ale TB
27. Regimul normal de lucru al TB
28. Comportarea statică a TB şi caracteristicile statice pentru conexiunea E-C
29. Circuitul de polarizare simplu al unui TB: analiza şi proiectarea circuitului
30. Circuitul de polarizare cu rezistenţă în emitor: analiza şi proiectarea circuitului
31. Circuitul de polarizare cu divizor rezistiv în bază: analiza şi proiectarea circuitului
32. Regimul dinamic al TB: circuitul echivalent natural (Giacoletto)
33. Schema echivalentă a TB, cu parametri admitanţă („y”)
34. Schema echivalentă a TB, cu parametri hibrizi („h”)
35. Tranzistorul MOSFET
36. Tiristorul
37. Diacul şi triacul