You are on page 1of 1

REȚETĂ BETON B150 (C8/10; BC10) folosit pentru fundații, elevații armate, pardoseli, cămine de

utilități, în general acolo unde se vrea ceva mai bun decât B100. Cantități necesare pentru prepararea
unui metru cub de beton B150:
– ciment: 279 kg/mc (65,5 lopeți de ciment/mc).
– balast: 1.999 kg (439 lopeți de balast/mc).
– apă: 190 litri/mc.
PREPARARE: 1 lopată ciment ……7.5 lopeți de balast ……..3 l apă.