You are on page 1of 12

Para pemikir Arab, pada masa itu, mempunyai kebiasaan

bertahannuf atau
bertahannus. Kebiasaan ini dilakukan untuk beberapa waktu setiap
tahun dengan cara mengasingkan diri dari keramaian, berdoa, dan
bertapa untuk mendapatkan pengetahuan.
Kegelisahan jiwa Muhammad melihat keadaan kaumnya, mendorongnya
bertahannus setiap bulan Ramadlan di Gua Hira’.
Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul
al Bidayah wa al Nihayah beberapa pendapat: ada yang berpendapat
menurut syariat Nuh, ada yang mengatakan menurut Ibrahim, ada
yang mengatakan menurut Musa, ada yang mengatakan menurut Isa,
dan ada pula yang mengatakan ia menjalankan dan mengamalkan syariat
tertentu. Pendapat yang terakhir ini menurut Katsir lebih tepat dan paling
benar dari pada pendapat yang lainnya.
Dengan turunnya surat al ‘Alaq maka Muhammad resmi menjadi
Nabi. Sedangkan turunnya surat al Muddatstsir merupakan awal
kerasulannya. Sementara itu, surat al Dluha memberikan motivasi dan
sekaligus menguatkan jiwa Nabi Muhammad agar jangan ragu-ragu untuk
menyampaikan kebenaran wahyu yang ia terima dari Allah.
Tiga tahun kemudian perintah Allah datang agar Nabi Muhammad
melakukan
dakwah secara terang-terangan (al da’wah bi al jahr), melalui
turunnya surat al
Syu’ara’( 26: 214 – 216):

“Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Dan
rendahkanlah
sayapmu kepada orang-orang beriman yang menjadi pengikutmu.
Maka jika
mereka tidak mematuhimu, katakanlah: ‘aku berlepas tangan dari segala
yang
kamu perbuat’”.
Surat al Hijir (15: 94):

“Maka teruskanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan
berpalinglah
dari orang-orang musyrik”.
Berdasarkan perintah tersebut, Muhammad mengundang makan
keluargakeluarganya dan dalam kesempatan itu ia mencoba
mengajak mereka untuk beriman

dan ada pula yang tertawa terbahak-bahak sambil melihat secara bergantian kepada Abu Thalib dan Ali. bagaimana pendapatmu jika saya kabarkan kepadamu semua bahwa di lereng bukit ini ada pasukan berkuda. Allah telah memerintahkan saya untuk mengajak kamu sekalian. Banu Zuhrah. Banu Hasyim tersenyum. Tiba-tiba Ali berdiri. Banu Abdu Manaf. Banu Taim. Nabi Muhammad mencoba melakukannya lagi. Sebab kami belum pernah melihat engkau berbohong!” Selanjutnya Nabi Muhammad berseru: “wahai Banu Muththolib. pamannya. Banu Makhzum. Saya bawakan untuk kamu semua dunia dan akhirat yang terbaik. mereka meninggalkan Muhammad dengan penuh ejekan. Namun Abu Lahab. ketika itu ia masih anak-anak dan belum akil baligh. Keesokan harinya. Setelah peristiwa itu.kepada-Nya dan ajaran yang ia bawa. Nabi Muhammad berseru kepada mereka: “saya tidak melihat ada seorang di kalangan Arab yang dapat membawakan sesuatu yang lebih baik daripada yang saya bawakan untuk kamu semua. Pada suatu hari Nabi Muhammad naik ke puncak bukit Shafa dan berseru: “hai masyarakat Quraisy. saya adalah lawan bagi siapa saja yang menentangmu”. seraya berujar: “wahai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas X 62 Rasulullah saya akan membantu anda. menyetop pembicaraan itu. apakah kamu mempercayainya?” Orang-orang Quraisy menjawab: “ya. kami mempercayainya. Setelah selesai makan. Nabi Muhammad mengalihkan seruannya kepada penduduk Mekah. dan Banu . Siapakah di antara kamu yang mau mendukung?” Semua yang hadir menolak ajakan Nabi Muhammad dan bersiap-siap akan meninggalkan tempat. Setelah itu.

menimbulkan amarah Abu Lahab. Kenyataan ini. 111: 1-3). Allah telah memerintahkan aku untuk memberikan peringatan kepada keluargakeluarga terdekatku tentang kehidupan dunia dan akhirat. Mereka meminta para penyairpenyair Quraisy untuk mengolok-olok dan mengejek Nabi Muhammad. Semua ejekan dan olok-olok itu tidak dihiraukan oleh Nabi Muhammad. seorang lelaki yang berbadan gemuk dan cepat naik darah. Tidak sampai di situ. Seperti menjadikan bukit Shafa dan Marwah berubah menjadi bukit emas. Mendengar seruan ini. Tak satu keuntungan yang dapat aku berikan kepada kamu sekalian kecuali kamu menyatakan tidak ada tuhan selain Allah!”. bahkan mereka mengolok-olok Nabi dengan menyatakan mengapa Allah tidak menurunkan wahyu tentang harga barang-barang dagangan agar mereka dapat berspekulasi. Allah menurunkan wahyu sebagai jawabannya: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas X . Abu Sufyan. berdiri seraya berteriak: “celakalah engkau hai Muhammad. menghalau bukitbukit yang mengelilingi Mekah. dan kalangan bangsawan serta pemuka Quraisy lainnya. Beberapa saat kemudian turunlah wahyu Allah: “celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tak berguna baginya harta dan segala yang diusahakannya. Semakin hari semakin bertambah banyak jumlah orang yang memenuhi ajakan dan seruan Nabi Muhammad. mereka juga menuntut Muhammad untuk menampilkan mukjizatnya seperti apa yang telah ditampilkan oleh Musa dan Isa. al Lahab. Abu Lahab. miskin. Selain itu. dan kalangan budak. menghidupkan orang yang sudah mati. Terutama dari golongan orang-orang yang lemah.Asad. Kelak ia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala” (QS. apakah karena ini engkau mengumpulkan kami?” Nabi Muhammad hanya terdiam sambil memandangi pamannya. Namun. memancarkan mata air yang lebih baik dari zamzam.

para pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb mendatangi Abu Thalib dan berkata: “Abu Thalib. dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman”. dan Nabi Muhammad terus juga berdakwah. tidak menghargai harapan-harapan kita. anda orang yang terhormat dan terpandang di kalangan kami. Mereka berkata: “wahai Abu Thalib. 7:188). mendorong para pemuka Quraisy datang kembali kepada Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda yang bernama Umarah bin al Walid bin al Mughirah untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad. mereka masih menghormati Abu Thalib. Abu Thalib tetap menolak. mencela agama kita. Para pembesar Quraisy untuk yang ketiga kali datang lagi kepada Abu Thalib. dan menganggap sesat nenek moyang kita. paman Nabi. Nabi Muhammad terus dengan gigih melaksanakan dakwahnya dan setiap hari semakin bertambah jumlah pengikutnya. niscaya aku membuat kebajikan sebanyak- banyak-nya dan tidak akan ditimpa bahaya. Berdasarkan itu. “Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sementara itu. al A’raf. Kenyataan ini. Kami telah meminta anda untuk . ia merupakan pembela Nabi yang sangat gigih dan berani. meskipun belum memeluk Islam. Tuntutan itu ditanggapi dengan baik oleh Abi Thalib. Jika engkau tidak sanggup menghentikannya. kemenakanmu telah menghina berhala kita. (QS. biarlah kami yang menghentikannya!”. Kegiatan dakwah Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Quraisy. Sekiranya aku mengetahui yang gaib. Aku hanyalah pemberi peringatan.63 “Katakanlah (Muhammad). Namun.

anda sendirilah yang menghentikan kemenakan anda. Sungguh sulit bagi Abu Thalib mengambil keputusan. Beberapa saat kemudian Nabi Muhammad menoleh kepada pamannya sambil berkata: “paman. dalam hatinya ia berkata: “pamanku sudah tak bersedia lagi membelaku sementara itu kaum muslimin masih sangat lemah”. Sebaiknya. Kemudian ia berkata kepada kemenakannya itu “jagalah aku. Permintaan Abu Thalib itu disetujui oleh Banu Hasyim dan Banu . Nabi Muhammad tertegun. kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini. atau jika tidak.menghentikan kemenakanmu. Beberapa hari kemudian. Jangan bebani aku dengan hal-hal yang tak dapat kupikul”. tetapi anda tidak juga memenuhi tuntutan kami! Kami tidak akan tinggal diam menghadapi orang yang memaki nenek moyang kami. begitu juga dirimu. katakanlah sekehendakmu. demi Allah. Kemudian Abu Thalib meminta perlindungan kepada Banu Hasyim dan Banu al Muththalib. bagaimanapun aku tak akan menyerahkanmu karena hal-hal yang tidak engkau sukai”. Biarlah nanti Allah yang akan membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan (berhasil) atau binasa karenanya”. dan mencaci maki berhala- berhala kami. Namun. ia menghadapi dilema. sungguh tidak akan saya tinggalkan. ia minta Nabi Muhammad untuk datang kembali lalu berkata: “wahai kemenakanku. Ia tidak ingin bermusuhan dengan kaumnya sendiri. Dipanggilnya Nabi Muhammad dan ia ceritakan tuntutan para pembesar Quraisy. Abu Thalib tertegun dan terdiam mendengar jawaban dari kemenakannya. kami akan lawan hingga salah satu pihak binasa”. ia juga tidak rela menyerahkan Muhammad kepada kaumnya. tidak menghormati harapan-harapan kami.

Ia dipaksa untuk melepaskan agama. melemparkan najis ke depan rumahnya. Demikian juga Abu Jahal yang melemparkan isi perut kambing kepada Nabi Muhammad ketika ia sedang shalat. Allah Maha Esa). Sejak saat itu. Dalam pertemuannya . isteri Abu Lahab. Bilal tetap teguh dengan keyakinannya. Namun demikian. mulutnya terus mengucapkan Ahad. Abu Bakar banyak sekali memerdekakan budak di antaranya adalah budak perempuan Umar bin Khattab. (Allah Maha Esa. . setiap hari jumlah pengikut Nabi Muhammad terus bertambah. Peristiwa yang paling terkenal adalah penyiksaan Bilal (seorang budak dari Abisinia).. Dalam siksaan semacam itu. Ahad. Bilal terus menerus mengalami siksaan hingga ia dibeli oleh Abu Bakar.Muththalib kecuali Abu Jahal. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Kelas X 64 dicampakkan di padang pasir. Oleh karena itu. mereka mengutus Utbah bin Rabi’ah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap tabah dan terus memelihara dan meningkatkan keyakinan dan keimanan mereka. orang-orang Quraisy mencaci maki dan menyiksa kaum muslimin dan tidak terkecuali Nabi sendiri. Intimidasi dan penyiksaan yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang.. Kian hari kian keji dan menyakitkan siksaan yang mereka terima. dicambuk. Meskipun Nabi Muhammad telah mendapat perlindungan dari Banu Hasyim dan Banu Muththalib. dan dadanya ditindih dengan batu yang lebih besar dari badannya. beliau masih juga mengalami siksaan. Ummu Jamil. Demikianlah. Sebagai seorang yang kaya. Kenyataan ini menyesakkan dada kaum Quraisy.

mereka meningkatkan penyiksaan baik kepada Nabi Muhammad maupun kepada para pengikutnya. Karena itu. Ia terdiam dan tertegun serta insaf bahwa ia berhadapan dengan seorang yang tidak gila harta. Mendengar tawaran itu. Hamzah dan Umar bin Khattab Masuk Islam 4. kami tak akan memutus satu perkara tanpa persetujuanmu. Utbah kembali kepada Quraisy dan menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Nabi Muhammad serta menyarankan agar mereka membiarkan Nabi Muhammad berhubungan secara bebas dengan semua orang Arab. Kini dengarkanlah. kami siap mengumpulkan harta kami.dengan Nabi Muhammad ia mengatakan: “wahai anakku. 19: 29 – 33): 5. Ushul Utbah tentu tidak dapat mereka terima. kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Jika engkau menginginkan pangkat atau jabatan. Sebab mereka belum merasa puas jika belum mengalahkan Nabi Muhammad. kami akan menawarkan beberapa hal. Kalau engkau menginginkan harta. dari segi keturunan engkau mempunyai tempat (bermartabat) di kalangan kami. Nabi Muhammad membacakan surat al Sajdah kepada Utbah. kami akan nobatkan engkau menjadi raja. Hijrah ke Abisinia (Habsyi) Kemudian paduka Najasyi bertanya lagi: “adakah ajaran Tuhan yang dibawa oleh Nabi itu yang dapat anda bacakan kepada kami?”. “ya” jawab Ja’far. 3. Kini engkau membawa perkara besar yang menyebabkan kaum Quraisy terpecah belah. Jika engkau mengidap penyakit syaraf yang tidak dapat engkau sembuhkan. Quraisy Memboikot Kaum Muslimin . tidak berambisi pada kekuasaan dan bukan pula orang yang gila. lalu ia membacakan Surat Maryam. akan kami usahakan penyembuhannya dengan biaya yang kami tanggung sendiri hingga engkau sembuh”. Kalau kedudukan raja yang engkau cari. sehingga engkau menjadi yang terkaya di antara kami.

datanglah 12 orang penduduk Yasrib menemui Nabi Muhammad di Aqabah. Nabi berkata kepada mereka: “pilihkan buat saya dua belas orang pemimpin dari kalangan kalian yang menjadi penanggung jawab masyarakatnya”. Kepada dua belas orang itu Nabi mengatakan: “kalian . dua orang di antaranya perempuan. ada tahun 622 M. juga berkuasa mengampuni segala dosa. Pada malam itu mereka berikrar kepada Nabi sebagai berikut: “kami berikrar. kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada. Siapa mematuhi semua itu akan mendapat pahala surga dan kalau ada yang melanggar. tidak mengumpat dan memfitnah. Pada perjanjian Aqabah Pertama ini orang. persoalannya kembali kepada Allah. Kesempatan ini digunakan Nabi melakukan pertemuan rahasia dengan para pemimpin mereka. Allah berkuasa menyiksa. Mereka memilih sembilan orang dari Khazraj dan tiga orang dari Aus. Malam itu. jangan menolak berbuat kebaikan. peziarah Yasrib yang datang ke Mekah berjumlah 75 orang. tidak mencuri. Di tempat ini mereka berikrar kepada Nabi yang kemudian dikenal dengan perjanjian Aqabah Pertama. tidak berzina. baik di depan atau di belakang. Pertemuan Nabi dengan para pemimpin Yasrib yang berziarah ke Mekah disepakati di Aqabah pada tengah malam pada hari-hari Tasyriq (tidak sama dengan hari Tasyriq yang sekarang). bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka.6. tidak membunuh anak-anak. Nabi Muhammad ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muththalib (yang masih memeluk agama nenek moyangnya) menemui orang-orang Yasrib. di waktu bahagia dan sengsara. Perjanjian Aqabah Pada musim ziarah tahun berikutnya. dan di jalan Allah ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun.” Setelah masyarakat Yasrib menyatakan ikrar mereka. pertemuan malam itu kemudian dikenal dalam sejarah sebagai perjanjian Aqabah Kedua.orang Yasrib berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan.

4 km c. jika Nabi mengizinkan. Semangat Menegakkan Kebenaran Berilah tanda silang (X) pada huruf a. 13. Kebiasaan mengasingkan diri dari keramaian di kalangan para pemikir Arab Jahiliyah disebut … a. Tiba-tiba Abbas bin Ubadah. talahhus e.4 km b. 7. Semua kaget dan terdiam. Hijrah ke Madinah Menerapkan Prilaku Mulia A. besok penduduk Mina akan kami habisi dengan pedang kami”. Setelah ikrar selesai.4 km . salah seorang peserta ikrar. c.adalah penanggung jawab masyarakat kalian seperti pertangungjawaban pengikutpengikut Isa bin Maryam. Jarak gua Hira’ – Mekah adalah … a. sayalah yang bertangung jawab”. i’tikaf 2. mereka bangun pagi-pagi sekali dan segera bergegas pulang ke Yasrib. tanaffus b. Keesokan harinya. berkata kepada Nabi: “demi Allah yang mengutus anda berdasarkan kebenaran. Lalu Nabi Muhammad menjawab: “Kita tidak diperintahkan untuk itu. tahannus c. kembalilah ke kemah kalian”. d atau e pada jawaban yang paling tepat ! 1. b. 11. Sikap Tangguh B. 12. “Muhammad dan orang-orang murtad itu sudah berkumpul akan memerangi kamu!”. Terhadap masyarakat saya. tiba-tiba terdengar teriakan yang ditujukan kepada kaum Quraisy. taraffus d.

4 km 3. 5 tahun e. Al Nashr d. artinya … a. dakwah biljahri b. Wahai orang tertidur b. dakwah billisân d. Bersihkanlah tubuhmu c. Dakwah secara diam-diam (rahasia) disebut … a. Wahai orang bersemangat e. 6 tahun . Jangan memberi dengan tidak ikhlas d. Al Falaq c.d. dakwah bihâl 9. Al Dluha b. dakwah biljahri b. Dakwah secara terang-terangan disebut … a. dakwah bihâl e. Wahai orang yang menggigil 5. Dakwah secara rahasia dilakukan Nabi selama … a. Ia (Allah) telah menciptakan manusia dari cahaya murni 4. Al Lahab 7. 2 tahun b. Ia (Allah) telah menciptakan manusia dari segumpal tanah c. Dan tinggalkanlah segala yang keji e. Ia (Allah) telah menciptakan manusia dari setetes mani d. dakwah billisân d. Wahai orang berselimut d.4 km e. Khalaqal insâna min ‘alaq. 4 tahun d. Al ‘Ashr e. 3 tahun c. 15. 14. dakwah bissirri c. dakwah bissirri c. Ia (Allah) telah menciptakan manusia dari sepotong daging e. Bersihkanlah tempat ibadahmu Wahyu ketiga turun adalah surat … a. dakwah bil qalb 8. Wahai orang termenung c. Bersihkanlah pakaianmu b. Yâayuhâl muddatstsir artinya … a. Ia (Allah) telah menciptakan manusia dari segumpal darah b. Warrujza fahjur artinya … a.

10 b. 11 c. Abdurrahman bin ‘Auf c. Abu Bakar b. Rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang beriman c.10. Mu’awiyah bin Abi Sufyan e. Dan berilah makan kerabatmu e. Ali bin Abi Thalib Wa andzir ‘asyȋratakal aqrabȋn. 13 . Zaid bin Haritsah e. Bukit Syafa c. maka saya tidak perlu berunding dengannya untuk menyembah Allah”. Amr bin ‘Ash d. Berbaktilah kepada orang tuamu 13. Setelah Abu Bakar beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Perjanjian Aqabah I diikuti oleh … orang a. ‘Aus dan Khazraj c. Ungkapan ini dinyatakan oleh … a. Dakwah terang-terangan yang dilakukan Nabi kepada penduduk Mekah. Yasrib adalah kota yang dihuni oleh orang-orang Yahudi dan orang Arab dari suku … a. Jabal Nur 14. Qainuqa’ dan Quraizah b. Marwah e. “Tuhan menjadikan saya tanpa perlu berunding …. Nadir dan Khazraj e. beliau pun mengajak kaumnya sendiri. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat b. Jabal Rahmah d. Nadir dan ‘Aus d. Quraisy 15. pertama sekali dilakukan di … a. artinya … a. Dan bantulah kerabatmu d. Ali bin Abi Thalib d. di antaranya adalah … a. Umar bin Khattab 11. Gua Hira’ b. Khadijah c. 12 d. Umar bin Khattab b.

14 B. Tuliskan ayat 1 – 5 Surat al ‘Alaq! 5. Terjemahkan ayat 1 – 7 Surat al Muddatstsir! .e. Apakah yang dimaksud dengan sikap tangguh?! 2. dan mengapa harus ditegakkan? 4. Jelaskan manfaat bertawakkal! 3. Apakah kebenaran itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 1.