You are on page 1of 2

Numele şi prenumele ..........................................

Clasa a VIII-a

Test
1. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente/procese istorice:

a. domnia lui Basarab I 1. .....
b. descalecatul lui Bogdan 2. .....
c. descalecatul lui Negru Vodă 3. .....
d. descălecatul lui Dragoş 4. ..... 5px4=20p

2. Completaţi spaţiile libere cu informaţia istorică adecvată:

Moldova s-a emancipat de sub suzeranitatea maghiară în timpul voievodului .........................
Marca de graniţă, de la Est de Carpaţi, condusă de Dragoş s-a numit .......................................
Ungurii au colonizat în Transilvania pe saşi şi .........................................................................
Principala instituţie laică în statele medievale româneşti a fost ................................................
5px4=20p

3.Construiţi, cu fiecare dintre termenii istorici din lista de mai jos, câte o propoziţie/frază,
referitoare la un fapt din istoria românilor.

Lista termenilor : mitropolie, district, voievodat, sfat domnesc, descălecat. 5px4=20p

4. Citiţi cu atenţie textul:

,,După ce am străbătut în linişte Ţara Românească la ieşirea noastră de acolo, acel român,
la adăpostul viclean al unei păci făţarnice, a năvălit plin de duşmănie asupra unei părţi din oastea
noastră....” (Document din cancelaria Ungariei, 1332)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Transcrieţi din text modul în care „acel român” a învins armata maghiară.

2. Precizaţi secolul la care se referă textul.

3. Precizaţi titlul purtat de întemeietorul Ţării Româneşti.

4. Numiţi conducătorul român care ,,a năvălit plin de duşmănie asupra unei părţi din oastea
noastră”.

5. Numiţi regele maghiar învins în bătălia descrisă în text.

5px6=30p

.Se acordă 10 puncte din oficiu.