You are on page 1of 83

Sf;RIA ()I; AUTOR

Eric-Emmanuel Schmitt s-a nascut pt"28 mar-
tie 1960 la Lyon. tn 1983 absolvacursurile
prestigioasei Ecole Normale Superieure cu
o diploma in filozofie. Trei ani mai tarziu
obtine titlul de doctor in filozofie. Debu-
tead in 1991 eu 0 pied de teatm, Noaptea fa
Valognes.ti urmeaza VizifatoTul, care ii adu-
ee eonsaerarea ~i pcntm care cstc distins eu
trei premii Moliere, Variapuni enignl<ltU:e,
if::RICf::MMANUf::L
Libertinul etc. In 1994, ii apare primul ro-
man, Seeta EgO~ti1OT, dar serie in continuare
piese de teatm care far sali pline in Franla ~i
aSCWMITT
in nrainaute. tn 2001 este reeompensat de
Academia France7..i cu Grand Prix du Theatre
pentm intreaga activitate. De aceb.~i sucees
rhunator se bueur.\ ~i romanele sale Evan-
ghelia dupa Pilat (2000), Parlea celuiLtlt
(2001), PI'cand eram a opera de aHa (2002),
precum ~ieseul Viafa mea eu Mozart (2005).
Volumele care aldtuiesc Cic1ul Invizibi-
lului - Milarepa(1997),Domnul Ibrahim Ii
florue din Coran (2001), Oscar Ii Tanti Roz
(2002), Copilullui Noe (2004), Luptatorul
de sumo care nu se pueea ingra~a (2009) ~i
Cei uee copii pI' care doamna Ming nu i-a
avut niciodatti(2012) - s-au aflat luni intregi
pe listele de bestselleruri din numeroase liri.
Eric-Emmanuel Schmitt este autorul a patnl
volume de nuvele ~i povestiri: Cra mai fru-
moasJ carte din lume Ii aleepovestiri (2006),
Visatoarea din Ostende (2007), Concert in
memoria unui inger (201 0), distins eu Pre-
miul Goncourt pentru nuvel;\, ~i Cei doi
domni din Bruxelks (2012). In 2008 publi-
do romanul Ulysse from Bagdad, in 2011,
Femeia in fata oglinzii, in 20n, Papagalii
din Pia,a Arezzo, iar in 2014, diptieul Eli- Serie coordonata de
x;rul dragoste; ~iOtrava iubini. Lui Eric-
Emmanuel Schmitt i S-;lU dccernat peste do- DENISA COMANESCU
uazcci de premii ~i distinqii literate, in 2001
primind titlul de Chevalier des Arts et des
Lettres. CiIiile lui sunt tradusein pestepatru-
••eei de limbi.
~RIC~MMANU~L
SC~MTT<SA, VI
Elixirul dragostei
T raducere din franceza de
DORUMARE~

H U/tlAN IT AS
ncti~
l.,e,ctor:G••.brid~ Riq;ltr
RtdK!Or; Mouin'a Iont'ICu
Clpau: Angtla Rouru
TthnortdKlOr: Manuela fo.lbilltanu
ClrKtOT: 1<».1'1••.VilQ1
DTP: Emilia !Ollal'cu,Carmtn Pe'l~sru Louise,
Tip~rit I••.Prottiitur1 ,i Tipografit
Dad. rna auzi, buna ziua.
ERIC-EMMANUEL SCHMnT
Daca nu vrei sa rna ascul~i, adio.
L'ELIXIR D'AMOUR In funqie de reaqia ta, aceasta scrisoare
Cll:::ditiolll' Albin Midltl - Pari,20H
All rigbts rntTVtd. va constitui inceputul sau sfaqitul cores-
ponden\ei noastre.
o HUMANIT AS. 201S,pentnl prtunta veuiunt romilltud
In fa\a mea se ridica un soare ofilit, iar
ISBN 978.97J-6g<j.S70-9 eu contcrnplu Parisul, caruia octombrie ii
Delcrit~ ••.CIP "It disponibil.l ciapaloarca unui animal prost dis pus, inne-
la Bibliok'ca National.l a Rominiti.
bunit de frun7.cle vejtede, stingherit de cir-
EDITURA HUMANIT AS FICTION cula\ia zgornotoasa, infornetat de 0 pace care
Piall Prn" Libert 1,013701 Bu.:urt'ti, Romania intarzie, Iarna bate la u~a. Langoarea verii
Id. 021/408 8) SO, fu 021/408 8) SI
_.humanitas,ro se risipe~te, iar capitala arde de nerabdare sa
Clmtnzi onlint: W'IVW.libhumanilU.ro
dea de frig, de uscat, de limpede. Unui or"!
Comtnzi pri•.•e-mail: unzari@libhumaniw.ro ii sunt indeajuns doua anotirnpuri, cel sufo-
Comenzi tdtfonire: 0)72 74) )R21 On) 684 t'J.!
cant ji eel inghe\at.

5
Louise. hai sa transformam pasiunea prieteni. De ce nu? fntre noi n-a cxistat
noastr3 ranita Intr-o afeqiune senina. Cre- niciodata prietcnie.
de-rna, In ace~ti ultimi ani am iubit, mai Te rog. nu mutila amintirile noastre fru-
mult decat pielea ~i coapsclc talc sau Im- moase cloar fiindc:i ai vrea sa nu existe.
brati~arile noastre, femeia carc e~ti. inteIi- Adam
genta mu~catoare, replica prompta, rroniile,
entuziasmele tale. Dc cc oare indcparta-
rea m-ar Iipsi de minunea asta ? Chiar sunt
condamnat sa te pierd ? Sexul era singurul
bilel de acces ?
In schimb, refuz once mesaj doldora de
frustrari, imbibat de chemari la tandretc
sau de tresariri genitale, ca accasta carpi
umecla, isterici, vaginali care mi-a invadat
ecranul de dimineata ~ipc care am aruncat-o
la~apasand tasta "Delete". Legiitura noastr;j
se incheie, Louise, intelcge odata. n-o mai
nega. N-o sa mai dormim impreuna ~j0
sa locuim de-acum 1amii de kilometri unul
de cellI alt.
Cand 0 carare se term ina. la orizont se
arata 0 alta. Din indragostiti sa dcvenim

6 7
~

Adam, Draga mea Louise,
Dad. prietenia e patul de moarre a1 iu- Doar pielea desparte iubirea de prie-
birii, atunci ud.sc prietenia. tenie. $i-i a~ade sub,ire ...
Louise Adam

8 9
Ti se pare sub~ire? Mie mi se pare un Louise,
zid.
Louise Pielea obose~te, spiritul nu. Dad. tru-
purile noastre se atrag mai pu\in, daca. ~ol-
durile noastre nu mai simt aUt de tare nevoia
sa se inlan\uie, dad. sexul meu s-a odihnit
linga al tau fara. sa-I mai caute ca-n primii
ani nu 'inseamna ca gandul meu te.a alun-
gat, in nici un caz. Astazi, de pildl, m-am
gandit sa-\i povestesc chestiile caraghioase
care mi s-all intamplat, mi-am dont sa
impart ell tine cartea, filmul sau muzica pe
care Ie-am descoperit, \i-am pus ni~te
intrebari, \i-am dat ni~te raspunsuri, \i-am
daruit surasuri, suspine, exdama\ii, pe scurt,
nu ne-am parasit niciodata.
10 11
In realitate, banuiesc ca senzualitatca
este la fel de superficial. ca ~i epiderma de
care se folose!te. Tu domnc~tj mult din-
colo de spasmt'o Incrustata deplin In mine,
mai mult decat ar fi putut-o reu~i 0 simpla
anatomic atragatoare. mi te-ai Intiparit in
imagina~ie, In vii tor, In amintiri. Adam,
Da, daca pielea Se deterioreaza,. se ridea-
za, se usuca, spiritul se intare~te. Prietenia Orice concesie rna costa. Prietenia dupa
este continuarea logica a unei iubiri adeva- dragoste rn-ar urnili. Nu rna tcnteaZa sa
rate. Nu mi-am inchipuit ca daruindu.~i-o reamenajez 0 imensi pasiune iotr-o mica
te VOl Jlgm. garsoniera cordiala, prefer pur ~i simplu
Adam sa ma trezesc in strada.
Salut.
Louise

12 13
tale. Vei atinge iubirea visata, nieiodata
iubirea adevarata.
Ah, rna pui pe ganduri, Louise ... S-ar
zice ca ic~i din povestea noastra ca 0 va-
duva care tine sa-~i continue viala in doi
prin arnaraeiune. Chiar crezi ea durerea
Louise, Louise, Louise ... este inlocuitoarea pasiunii? Ai de gand
sa-li imbraci existen~a in negru? Nu te
Salbatiea mea, apucata mea, ee te mai mal recunose.
cahrezi! Vasazica, totul sau nimic, da? Dri Fostul tau iubit ~i, cu toate astea, prie-
cu totul Louise toata, oei niei picior de ten,
Louise? Foe sau eenu~a, jarul it eefuzi ... Adam
Ce nebunie frumoasa!
Nebunie, totu~i ...
Oi fi avand tu gustul absolutului, dar
idcalismul asta duce la nefeeieirc. Exigen-
\ele tale i\i voe hrani frustraeea. Cu ca.t0 sa
mananei mai muir, eu atat 0 sa salivezi mai
tarc. Daca ceea ee traie~ti teehuic sa fie
perfecr, cxhaustiv ~iexclusivin acel~i timp,
mai binc eenunli sa mai teaie~ti. Nici 0
relatie nu sc va ridiea la nivelul aspiratiilor
14 15
Louise, Louise,

tmi faci mutre ? Te rog sa~mi raspunzi, chiar ~i prin-
Ma ura~ti? tr-o-njuratura.
Mil uili? Daea nu dai nici un semn de via~maine
Adam.l tilu mi urc in avion.
Adam

16 17
rna haI1uie~ti. rna asaltezi eu solicitudinea
ta, cu chinurile tale, cu singurltatea ta, irni
tot trirniti gandurile tale zilnice. vaica.rin-
du-te cii raspunsurile mde sunt prea eva-
.
Zlve.
Dragul meu. am prea pUlin ,imp s'-li
Drag. Adam, acord. Nu uita ci acum rna instalez la Mont-
real. ceea ce rna obliga sa rezolv tot soiul
Ce ffi-a mai amuzat scrisoarea ta! de probleme: acte administrative, decla-
Vasazica. trehuie sa neg ca, ne-am des- ratie fiscala, chirie, amenajare. Sigur, cabi-
P''1it? Te orbelte orgoliul ... Adu-\i aminte netul de avocatura unde m-am angajat rna
ca eu sum cea care a plecat. ajuta cu toate demersurile astea. dar deja
A fost decizia mea sa ~ez un ocean intre mi-a incredin\at clien\i carora trebuie sa Ie
noi. Am schimbat totul. apartament. haine, studiez dosarele. Ziua de douazeci ~i patru
clirnat,latitudine.longitudine. fara ezitare, de ore se incheie prca devreme.
pentru a-mi urrna steaua. Tu locuie~ti la Chiar ~i a~a. in seara asta rna a~ez in fa\a
Paris. in timp ce eu rn-am a~ezat in Quebec. computerului ~i-ti acord cateva minute.
Eu, v.duv.? Inconsolabil.? Bali campii, D~ iubirea noastra de cinci ani a avut for-
Adam, presupunand ca n-a~ putea supor- ~aunei furtuni. n-am mai trait niciodata 0
ta sa te parasesc, ca abia mai respir. ca, rna asemenea relape, 0 asemenea fuziune a tru-
simt schilodita ... Dintre noi doi. tu pari purilor, a sufletelor, a gurilor, a mainilor,
eel dezarrnat in fa~a noii sirua\ii, dupa cum a gusturilor ~i a ideilor. Intensitatea asta

18 19
m-a eonvins ea intelegerea noastra va dura. In plus, de cand m-am mutat, scrisorile
Scanteile prefigurau foeul eternitatii. Dar, pe care mi Ic-ai trimis au ramas la u~a vietii
vai, a trebuit sa renunt Ia sperante ... Am mele, bicti arnbasadori ai unci lurni revo-
Inceput sa ne dorim unul pc celalalt mai lute, dcsuere, ca ni~te d.rti po~tale d.tacite
putin, mai Jndi tu, apoi ~i eu, dupa carc ai pe drum, in culori pale, aproape ~terse.
avut tot mai muJte aventuri fatj~e cu alte Ca un noroc, seara pe care am pctrecur-Q
fcroei. Ei, nu sinceritatea asta ti-o repro- in Place des Arts rni-a trezit cheful de a-Ii
~ez, daar a~a am facut economic de timp: scrie. !nchipuie-li ca se juca Elixirul dra-
daea exista iubiri care mar din cauza indo- gostei, care, acum cinci ani, la Opera din
ielilor, a mea a murit din cauza certitudi- Paris, ne-a dat ocazia sa ne apropiem, adu~i
nii. $i-arn rupt-o. de Paola ~i Frederic, prietenii no~tri comuni.
Pc cat rn-a innebunir e~ecul nostru, pe tn strafundurile creierului mcu, 0 zona
atat rna lini~te~te indepanarea de tine. Cu rnai slab;\, elegiac>, languroasa ar fi vrut sa
cat legatura este rnai puternica, cu atat mai rna fad. sa izbucnesc In lacrimi la amin-
placuta cste sfa~ierea ei. Binefacerile rup- tirca asta ... Or, nici yorba de nostalgic,
rurilor sunt subestirnate: divoqul face tot nici de lacrimi furi~ate, spre deosebire de
ara.t cat 0 incllnire, caei inaugureaza a noua tcnorul care a fost ncvoit sa biseze aria
alegere in viala. !n clipa de fa la, trebuie Una [urtiva lacrima. In loc sa rna indu-
sa-ti marturisesc, rna simt extrem de Jini~- io~cz, am stat ~i In-am gandit, In toiul in-
tira, fiindcl exisra ceva umiliror in pasiunea trigii: cum sa provoci 0 iubire?
amoroasa de care rna bucur ca am sea pat. iti aminte~ti ca, In primul act, Adina,
In sfar~it singura. $i fericita in sfar~it. frumoasa taranca, cite~te legenda tinerilor

20 21
Tristan ~i !solda, uni~i printr-o po~iune de
dragoste. Oare chiar sa existe 0 astfel de po-
~iune? tn spectacol, sticla vanduta de un
cscroc exubcrantului Nemorino nu eon~ine
deeat vin de Bordeaux, insa intrebarea tot
m-a sacait. Exista vreun mijloc de a starni
pasiunea? Draga mea Louise,
Lini~te~te-te, nu caut numitul "elixir al
dragostei" niei pentru a mi-l administra, niei Raspunsul tau m-a lini~tit, fiindea rna
pentru a i-I turna euiva, ~ie sau altuia. Pur spenasem.
~i simplu pentru mine e 0 modalitate de a Plecarea ta grabita, scrisoarea prin care
in~elege esen~a sentimentului. Nu cumva rna constrangeai dintr-odata sa rna intorc,
dragostea tine de un proces material, ehimie, apoi cireumspeqia de care ai dat dovada
de un amestee de molecule care sa poata fi dupa riposta mea rn-au facutsa rna tern ca-\i
reprodus ~tiin~ific ? Sau e un miracol spiri- vei folosi energia doar pentru a te intrista.
tual? Datorita profesiei mele, am intalnit destule
~i ttl, eare-\i dore~ti prietenia ... Ei bine, paciente drora, dupa despaqire, suferin\a
hai sa inauguram prietenia meditand la le-a devenit obi~nuin\a, a disipat alte sen-
iubire. zatii, impiedid.ndu-Ie sa traiasca noi pla-
ceri ~i modificiindu-le modul de a vedea
Louise
viata pana cand aceasta a ajuns sa Ii se pa-
ra de nesuportat. Asemenea feroei cad in

22 23
adevirate orgii ale durerii, in care, scrupu- buna, 0 tasa sa intre, nu exista totu~i niei
loase, se straduiesc sa fie cat mai nefericite, o legatura intre dorin{a ~i afeqiune.
cele mai nefericite eu putin{a. Daca nu se Draga mea Louise, faptul ca vibram pen-
sinueid, i~i due zilele impietrite in poso- tru tine nu-mi impu\ina nevoile, in\elege-
morare, in necroza, in cancer. rea noastra totala nu-mi ~tirbea simturile.
Cat despre tine, ai ramas ineisiva, eeea nici nu-mi potolea fantasmele. De ee ai
ce rna bucura. A,cute-\i deci col\ii foIo- considerat ca aventurile mele eu frumusc,i
sindu-ma. pasagere erau gesturi menite sa te insulte ?
Nu pot sa nu reaqionez la una dintre Ca aveau legatura ell tine? Nu faeeam ni-
frazele tale, eea in care imi arninte~tiinfi- mie inadins.
delitatea. Ar trebui reconstruit lexicul ~i izolate
Barba{ii fae dragoste pentru pIaeere, nu aeeste doua lumi distincte, eea a sexului ~i
pentru a spune do iubese. Cand rnaduceam cea a iubiri~suprimand orice termen cornun.
sa rnaintalnese eu amantele mele, nu pier- Tot a~a,prietenia mi se pare 0 rela{ie
deam nimic din a~amentul faliide tine, nu pura, exemplar~ luminoasa, pentru ca nu e
te adoram rnai pu,in. uniea mea ambi{ie poluatil de came, de frecanle sau de schim-
fiind sa ob\in Ii sa ofer placere. burite ei de £Iuide. Prietenia deseneaza ca-
Rela\iile interumane SUntfaJsificatede 0 lea dreapta a iubirii. Ap ca din nou \i-o
colosala eroare: ideea ea sexul ~i sentimen- propun.
tele sunt pe acel~i plan. Or, sexu1li dragos- Al tau,
tea ocupa doua terilOriidifelite. Dad iubirea Adam
il invadeaza pe eel al sexualita,ii, care, fata

24 25
P.S.: In ceea cc privcltc intrebarca de-
spec •.elixir", raspund. evident, negativ. Nici
o substan~a nu poate provoca pasiunea iu-
birii. ~i,
de asemenea, nici un tip de compor-
tament, in ciuda a ceca cc pretind metodele
speciali~tilor in aga\at sau laudaro~eniile
femeiloe puse pe sucit min\ile. Nu coo- Adam,
ce numim dragoste - pofta oei senti-
[COlZa
mentul -, aprinderea acestui foe camane Ai vazut?
un mister. Un paparazzo I-a surprins pe prim-mi-
nistrul Canadei in bra\ele amantei lui, d.nd
tocmai 0 saruta pe gud. Pe-aici, oamenii
numai despre asta vorbesc ... Partidele din
opozi\ie ii eee demisia, complicii lui pol i-
tici denuntcl executia puritana, iar opinia
popula\iei Huctueaza. In orice caz, dad
nu-l va costa portofoliul, tot i-a ltirbit deja
autontatea.
Ai aflat cum stau lucrurile de Oleo 10, din
Franta? Ce parere ai?
Louise

26 27
pu\in ne pasa de soarta lui. se of era astfel
fiediruia ocazia de a-~itesta apropia\ii in
legatura cu orientarea lor sexual a ~i mora-
laoNe servqte drept busoIa.

E vinovat de adulter?
Atunci e vinovat ~i de casatorie.
Cum se poate merge in fa\a unui primar
sau a unui preot pcnn"Ua primi garan\ia ca.
un barbat nu se va atinge niciodata de a
alta femeie decat de nevasta lui? Cc om in
lOate minlile va susline ~a ceva ahfel dedit
constrans?
Oprobriul meu se indreapta impotriva
casatoriilor ~i juramintelor de castitate, nu
impotriva adulterului, care mi se pare 0 de~-
teptare sanatoasa a naturii.
Adam

P.S.: Mda, se discuta mult despre prim-
ministrul asta al tau ~i pe-aiei. De~i,in fond,

28 29
- E iarba-ma\ei, mi-a explicat vecina,
observandu-mi uimirea. Pune pe fuga insec-
tele ~i atrage felinele.
Rrrou a miorla-it iritat de tulpinile verzi
care nu-i raspundeau avansurilor.
- Nepetalactona Ii declan~eaza fero-
Adam, monii sexuali in creier, lsta.j cfectul terpe-
nei, a mai precizat ea ca ~icum ar fi fost
Dimineata am trecut pe la vecina mea
ceva ell totul banal.
pentru cateva amabilitati ~ibarte, iar pisiea
In primul moment n-am ~(iut cc rna
ei m-a eonvins ca ai trecut prea u~or peste
uluia mai tarc, comportamentullui Rrrou
intrebarea mea legata de elixirul dragos-
teL .. sau vocabularul vecinei.
Rrrou - a~a 0 eheama pe fdina - s-a - ~i pe tigri ii excita, a adaugat.
apropiat de 0 planta, a lasat sa treaea 0 cli- - Dar pe barbali ?
pa, ~i-a ridieat buza superioara, apoi, tra- - Ii adoarme.
gand aer pe gura, ineruntata, eu pieioarele Atunci am izbucnit amandoua in ras, ea
tepene, ~i-a ~ters boticul roz de frunze in fiindea i~ibatea joe de oameni, eu tragand
timp ee, din fundul gatului, ii vibra un tors conc1uzia ca, cele mai frumoase momente
tot mai puternic, eeva intre cantee ~i gea- de iubire Ie traim in vise.
mat de durere. Tncateva momente a ametit, La birou, profirand de pauza de pranz,
parea, cu eoada dreapta, eu iri~ii traversati m-am documental. De mii de ani se pre-
de seantei, gafaind. seriu filtrc, po\iuni, parfumuri, rugaciuni,

30 31
rirualuri, formule ezoterice. Doar furni-
zornl difera: medicina, religia, supersti,ia,
magi a alba, ro~ie sau ncagea-.Vrajitorii aia
marchitani din metroul parizian, care ne
distrcaza cand sc apuca sa imparta cali to-
rilor prospcctele in care se promitc ferme-
caeea fiin,ei dorite oei intoarcerea ei, nu Nici yorba de 0 singura femeie. Femei.
fac decat sa prelungeasca 0 tradi\ie con- Nimeni nu te poate inlocui, Louise.
form carcia nu hazardul guverncaza senti-
Adam
mentele. Cind ne lndragostim, cadem de
fapt In plasa - bra\ele - celuilalt. lar cade-
rea estc condi,ionata de manipulare.
Cugeta atentla chescia asta Ii spune-mi
ce parere ai.
Louise

P.S.: Cum 0 mai duci? Poveste~te-mi
cum i,i teeci zilele. M-ai inlocuit cu 0 alta?

32 33
Femei ... Vanatului ii prefer vanatoarea.
Prenume nu au? Personalitate? Ma re- Adam
volti, Adam. De ce barbatii lasa mereu im-
pre,ia ca Ie di'prelUie,c pe cele pc care Ie
dorcsc?
Femei ...
Nu te-ai mai saturat de vanatoarea asta
necontenita?
In locul rau, al crapa de plicti,.
Nu mai e nici 0 aventura sa tot repe~i
aventuri.
Louise

34 35
tn limbajul tau, chestia asta nu se nu- Se nume~te natura sanatoasa.
me~te cumva nevroza? Nu din cauza dOTin~elorsuferi iar, ci
Louise pur ~i simplu pentru ca, odata implinite,
reoasc, de pard. habar nu ar avea de antrac-
tele satisfaqiei.
Tu ai vreun amant? Ceva aman\i? Te
lntalnelti cu barbali care-Ii plac?
Adam

36 37
N-arn pe nirneni. Drag. Louise.
Ma uit la trandafiri, dar nu Ie rnai sirnt
tn realitate, ai dreptate: filtrul exista!
decat spinii.
De diminea;a, barbierindu-ma, am intre-
Louise
z.rit mijlocul de a provoca dragostea pe
P.S.: Dar cu elixirul dragostei cum stam? loco
Ce chilipir! Dar ji ce mai pac.!eal •...
trni vorbe~ti despre tine, uitand sa-mi ras-
T reaba rnadistreaza de ceasuri lmregi, lncat
punzi la lntrebarile care rna frarnanta.
abia rnamai pot conccntra la ce-mi spun pa-
cientii. t ti scriu acum pe fuga. intre doua
intalniri, pentru a-ti anunta descoperirea,
dar abia a~tept sa-ti povcstesc dcspre cc
estc vorba.
AI t.u,
Adam


38 39
Draga Adam, Adam,
Ai terminat treburile ? Crudule! De cand am primit ultimele
Ard de nerabdare sa citesc. cuvinte de la tine pandesc minut Cll minut
Louise mailul. Suspansul asta dauneaza randamen-
tului. Dad. mai intarzii, 0 sa~mipierd ser-
vieiul ~i0 sa fie numai vina ta!

Louise

40 41
Draga mea Louise, Adam,
Vite ci. in sf~it m-am intors, ~a ci. amnc Ai facmec, ai trupul zvelt, ai umeri Ianga
bomba: pot face orice fcmeie sa se indra- care te po~i adaposti, miro~i bine, mana ta
gosteascAde mine.
fierbinte electrizeaza bratul de care se atin-
Chiac nu ghice~ti cum?
ge, galanteria ta Ie face pc femei sa se simta
Adam
onorate, e~ti 0 companie placuta datorita
culturii amestecate cu umor, ochii rai ~tiu
sa transmita dorinla flatand-o in aeelali
ttmp pe cea pe care 0 prive~ti atent, plus
ca elti un amant excelent, numai cil,dragul
meu, tuturor acestor numeroase calitati Ii
se poate rezista, chiar daca cea care iti scrie
nu a ~tiut ca.ndva sa se apere. SAnu-ti io-
chipui ca toate prietenele mde ~i-arfi dorit
42 43
sa fie in locul meu ... ee, oare, ti-o aduce
atatea victorii? Poate un noroc iqit din
comun ...

o fosta victima

Draga mea Louise,

fti multumesc pentru portretul flatant,
care rna face sa vreau sa rna cunosc, ba chiar
sa l:ncerc un flirt cu mine insumi.
Ai dreptate, nu sunt adeptul modestiei.
Vite cii am dat ji de un defect. Gloria nu e
niciodata explozia rezervei, mai degraba a
rnegalomaniei, caei cei insignifianti nu
infaptuiesc nimic mare\. Doar orgoliul da
avant oamenilor, ~iinca mai trebuie 0 por-
tie de vanitate pentru a Ie trezi toate £or-
tele. Aparenta modestiei l:mieste indeajuns,
intrucat se dovedejte a fi tipul de aragan\a
care-i scandalizeaza eel mai putin pe me-
diocri.

44 4S
Descrierea ta, Louise. neglijeaza numai tti marturisesc ca am considerat un merit
un element, unul singur, dar eel care con- evident faptul ca am rcspins doua sau trei
teaza ell adevarat: meseria mea de psiha- fcmei splendide care mi se daruiau f<'idnici
nalist. o rezerva.
Gra\ie aeestei activitati, sunt sigur ca Si uite-a~a am descopcrit elixirul dra-
instaurez cristalizarea amoroasa. tntr-un gostei, de care vorbeai.
anumit moment al curci, pacientul i~i pro- Si ee recompensa am capatat ?
iecleaza ~leptirile !i refularile asupra celui Salutari de la eel care nu ~i-a intrebuin-
care it trateaza, se indragoste~te de terapeut, tat cu tine dracoveniilc astea.
cu care vrea sa intre intr-o rela\ie excJusiva, Adam
fie carnala, fie prieteneasca. tn respectiva
perioadii, bolnavul i!i pierde orice interes
pentru tratarnent ~i nu mai merge ]a medic
ded.t cu inten\ia de a-~i oferi 0 aventura.
Sigmund Freud a numit acest episod senti-
mental transfer, afirmand ea ,.este provo.
cat de situalia psihanalitica".
La ~coa]a, profesorii ne.au inva,at cum
sa-J contracaram. pentru a-I readuce pe
pacient pe ealea vindecarii. Si eu am avut
de luptat de mai multe ori impotriva acestor
avansuri care, in realitatc, provocau reeulu/.

46 47
Louise, Drag. Adam,

Ce se-ntampl.? Exista lucruri cu care trebuie sa te obi~-
Acum trei zile m-ai somat sa-ti scriu ~i, nuie~ti inainte sa Ie prinzi gustul: cafeaua,
de cand {i-am raspuns, ai amu\it. tigara, broccoli, singuratatea.
Adam Acum rna straduiesc sa rnafamiliarizez
cu aceasta din urma, fiindca e noua mea
IOvar'l'.
Louise

48 49
Louise, Adam,
N-a~ vrea sa cred ca te-ai ~ifonat din E ciudat cat te poate chinui distanv.! N u
cauza ultimului meu mesaj. mi-aduc aminte sa te fi alarmat vreodata pe
Ai avut cumva vreun accident? vremea cand traiam impreuna, la Paris ...
Lini~te~te-te: nimic nou in pnvinta fap-
Adam telor diverse. Nici nu am ajuns sub rotile
vreunei ma~ini, nici nu am d.zut in adin-
P.S.:Riispunsurile tale cl1dule ma-n-ghea~. cuI fluviului Saint-Laurent, iar stomacul
meu a supravietuit fripturii de cerb cana-
dian cu poutine1 ~i sirop de artar.
Jana-ma daca Ii-am parul dura. POI 10-
tu~i sa te rog sa-mi faci un serviciu ?

1 Fel de mancare din Quebec, facut din car-
tofi praji~i. buclti de braurl Cedar ~iun 50S brun,
specific, compus din ulei, f~ina. apa, sare, piper
~i zearna de pui (n. tr.).

50 51
Daaa? Mu1tumese. venabil ~i S-3r porrivi ell bugetul de care
Dc fapt, de trei e vorba: dispune. Dad.-mi dai unda verde, 0 pun
1. Sa-mi trimi~iun flacon din parfumul in lcgatura ell tine.
roeu, Cuir de Russie, 0 raritare care nu se Cit despre clixirul dragostei, afl., dra-
poate cumpara decal de 13 rnagazinul ccn- gul roell, di m-am gandit la tema ~i m-am
tral, Chancl rue Cambon. Evident, 0 sa-Ii ~idocumentat. Ai zambi daea ai vedea-o,
dau banii. printre calatorii din rnetrou care citesc rD.
2. Verifici daea nu cumva a Tamas printre mane politiste ori de arnor, pc Louise a ta
luerurile talc 0 edilie seumpa din Legaturi cu ochii pierdu\i in Tehnica psihanalizei a
primejdioase. Nu dau dcloe de ea prin eutii. lui Sigmund Freud. Evident, n-ai zice ca
Sigur, textul in sine l-a~ putea eumpara de tipul asta de lectura ar putea servi de mo-
oriunde, insa cxemplarul aecla, lcgat in picle rneala.,or, spre marea mea surpriza, d.1torita
maro ~i tiparit pc hattie de biblie pc cat de ei au incercat sa rna aga\c diver~istudenta~i
fin~ pe atat de rezistenta, cstc unicul dar de~irati~i costelivi.
pe care mi l~afaeur tara. Te las, ca mi s-au ingrarnadit dosarele
3. Po~is-o seoti din i'ncurcarud pe 0 pc birou.
colega de-a mea jurista care vine in Franta? Louise
Cauri 0 casa la Paris, dar sa nu fie SCUffi-
pa chi ria - ~tiu. ~riu ca e ca ~i
cum ai cauta
gaina de dinti -, ~i
mi-am adus aminte ca
vaTul tau Simon inchiriaza mansarde mo-
bilare ... Or fi ele mici, dar sunt situate coo-

52 53
Scuza-ma ca-ti scriu ~a scun, dar un pa-
cient a incercat astazi sa se sinucida, ceca
ce rna obliga sa imervin. Incidentul rna zgu-
duie profund. Degeaba mi-a tot repetat
confratele Frederic Roux, dupa ce i-a stu-
diat dosarul, ca nu am nici 0 responsabili-
Draga Louise, tate, cand un pacient de-al meu sc sinucide,
rna simt mizerabil.
Ti-am trimis de dimineata, prin curie- Sa-\i fie buna ziua, tie, care o-ncepi.
rul rapid. parfumul ~i cartea. Amandoua Cel care ~i-ar dori s-o termine,
emanau aroma ta sofisticatii,saIbatici, fruc- Adam
tata, In care se amestcca izul intunecat de
tamaie ~i coaja de mandarina, aroma pre- P .5.: De 0 saptamana Parisul doarme
zema atat de puternic, incal, fugar, am avut sub ploaic. Avcrsele care regenereaza d,m-
senza~a ca te impachetez ~i,mai apoi, te In- pul indoliazii or~ul. invelindu-I cu un voal
credintez unui necunoscU4 curieruJ cu fata SlnlStru.
piina de vini~oare ro~ii ~i cu maini zbarcite
care rna scarbeau.
Si pentru colega ta jurista am aranjat tot
ce trcbuie. Nu are decat sa treaca pe la mine
~i 0 voi conduce la 0 garsoniera de pe rue
Reaumur.

54 55
Louise, A avut mai multe rcla~i,dar mmic serios.
Libera, fara planurl precise, incantara ca
Mi-ai ascuns faptul cii aceastl colega a ta,
poate hoinari prin Europa, traie~teeu ilu-
venita din Preafrumoasa Provineie a Que-
zia specifica oriearei tinere d. este adulta.
becului, este 0 splendoare. Tinara, inge-
nua ~i totu~i imperiala. Un corp de zei\a. Louise
Ochi de nu-ma-uita. Daca jtiam, ii dadeam
apartamentul meu.
Cc fel de femeie este Lily asta ?
Adam

56 57
Crezi cJ.pot s-o invit la cina ? lmprudentulc, sa nu faci ~a ceva! Cana-
Adam diencelc nu sesizeaza curtoazia de pc Ba-
tranul Continent ~i 0 sa-~i inchipuic ca
incerci s-o aga,i.
Louise

58 59
Pai, ce-are? E interzis ? Mdaaa ...
Adam Oricum, daca ~ii sa i-o tragi, Imhar1i-
garile sunt contraproductive. Canadicn-
celc ori iau ele ini~iativa,ori dispar.
Da, ~tiuce mormai: nee soi derutant!"
De fapt, astfel de reflexe lin mai ales de
parametrll educaliei din America de Nord:
feminism ~i antimaehism. l\.lasculul nu arc
aici via~au~oaradin Europa.
Louise

P.S.: In plus, nu elti genul ei de barbat.
Dupa cate mi s-a spus, pune pret pe parte-
neri sportivi, basehetbali~tisau hochei~ti,
mult mai tineri dedit tine - pe seun, de
varsta ei.

60 61
Draga Louise, Draga Adam,
Nu-mi dau seama dad, sfaturile tale sunt Elixirul tau m-a framantat doua sapta-
facute sa rna ajute sau sa rna i'mpiedice 5-0 mani.
cueeresc. Dupa ce am ciril, studiat, reflectar, ia-
tn sfa.r~it,de~inu ~tiu hine de ee, 0 sa te ta-ma gata sa-Ii raspund.
ascult. Poate fiindea imi place sa te ascult ? I\i faci iluzii cu privire la infailibilitatea
Adam al tau metodei tale.
Dcclan~areaiubirii gratie curci psihana-
P.S.: Veste buna: sinucig~ul meu ~i-a litice funqiona la incepururile acestei prac-
revenlt. rici, pe vremea pionicrilor Freud, Ferenczi,
$i a stat ~iploaia. Jung, Jones. Se pare chiar ca Otto Rank
utiliza deseori astfel de proieqii pentru a
[rai fara ru~ineaventuri ell frumoasele lui
paciente, precum Anats Nin ...
Or, transferul de genul asta a devenit tot
mal rar.

62 63
Dece? sc arata in teres at de ele, incat terapeurul
TratamentuI psihanaIitie nu s-a schim- ajungea sa ise para scducator. Din contra,
bat deloe, dar vremurile, da! intr-o societate in care fieeare discuta despre
La sfar~itul secolului al XIX-lea ~i in dorintcle sale, pacicntul sc va mul\umj pur
primul sfert al secolului XX conversa\ia ~i simplu sa-~i urmeze tratamentuI. Dispa-
nu atingca niciodata terna libidoului; nu ri\ia transferului sanqioneaza lascivitatea
doar pudoarea ~i presiunea cre~tinismului vremurilor noastre.
o interziceau, ci ~i lipsa cUvinteior ~i coo- Psihanaliltii fondatori luau locul preo-
ceptelor. Astiz~ lumea se mi~c:ialtfe!' Filme, \ilor din refugiul cald al confesionalului.
romane, ziare, rcviste, spectacole televi- Dupa exemplul celor din urma, ca~tigau un
zate, emisiuni de radio, site-uri ~i bloguri ascendent carnal care \inea mai ales de con-
de pe Internet ofed continuu un discurs junctura rigorista, de cultul secretului ~i
despre sex, fara nici un fel de tabu uri. de penuria de termeni scnzuali.
Totodata, cred d. ~i tu, ~i Freud va io~e- Prin urmare, consider ca exagerezi pu-
la~ considerand c:i deplasarea sentimentelor terea erotica a psihanalizei.
catre persoaoa medicului apaI1ine proce- Altfel, du-te ~i-o exerseaza iotr-un regim
sului anaIitic. T ransferul, departe de a ta~ni pudibond ~i lOtalitar.
dinte-un mecanism interior, provine din ex- De ce nu in Coreea de Nord?
terior. tn vechea oecline a lucrurilor, pri- A ta,
vata de cuvime, pacientul era aut de avid sa Louise
vorbeasca despre dorin\ele, frustrarile, fan-
tasme1e sale in fata unui necunoscut care

64 65
in primul dnd, cum nu mi-ai dat voie
5-0 seduc, am purut s-o accept printre pa-
. .- .
Clen\11 mel.
in al doilea rand, voi dovedi astfel, in
ciuda sccpticismului tau, ca de\in eu ade-
va-ratelixirul dragostei.
Louise, Obieqii, onorabilo ?
Adam
Ma provoci?
lnainte sa repopulez Phenianul, 0 sa-Ii
dovedesc ca am dreptate.
Demonstratia a inceput in diminea~a
asta.
Colega ta Lily, zeila venita din lara fri-
gului, cea care poarta cizme inalte bine
peste gcnunchi ca ~i d.nd ar purta apre-
schiuri, fara sa observe ca-i innebune~te pe
parizieni, mi-a spus d. vrca sa inceapa 0
cura analitica sub supravegherea mea.
De~i nu mai aveam loc pentru inca un
pacient, am acceptat.
Din cauza tao

66 67
Adam, Sarmana mea Louise,
E foarte urat ce facio Simplul fapt d. rna amenin,i imi arata
Maopun. ca. 0-0 5-0 facio
Louise Adam

P.S.: ~i
dac-o previn pe Lily?

68 69
P.S.: Cum oare ai ajuns sa-mi displaci
dupa ce mi-a; plkut atat de mult? Sa nu-mi
fi parut atd-gator decat cazand prada unci
iluzii? Limurita de propria-mi dcceptic,
recltesc legatura noastra ca pc istoria unci
escrocherii.
Adam,

Nu sunt ~i nici nu voi fi vreodata ..sar-
mana ta Louise".
De~; Lily nu face parte din grupul meu
de prietene, rna revolta afacerea pc care-o
pui la cale. Nu doar ca a cazm imr-o cap-
cana, dar pare evident ca eu am expus-o
pericolului dandu-\i-o pe mana sa-i gase~ti
o locuinta ~iJmai apoi, pc canapea ca sa.-ti
satisfaci vanitatea libidinoasa.
fnceteaza imediat ell escrocheria asta
indecenti, altfel nu mai auzi de 1amine nici
un cuvintel.
Louise


70 71
Prea tarziu, Louise.
Adam,
Nu sunt acel barbat virtuos pe eare spe-
rai sa-llncllne~ti. Or, n-ajunge daar sa vrei. Bine, capitulez, ridic steagul alb!
Te-ai apucat sa ceri rnarului partacale. Recunosc ca ai dreptate.
Gata eu razboiul.
Adam A~a e, de\ii versiunea moderna a elixi-
rului: psihanaliza declan~eaza eu certitu-
dine pasiunea pacientului.
leri nu te-am cantrazis decat de dragul
carespanden\ei ~ica sa rna dau rauticioasa.
De fapt, nu eredeam 0 iota din ec scriam.
A ta,
Louise

P.S.: Las-a-neola de dcmonstra\ie, ai
ca~tigat .

72 73
late. care ii subliniaza suple,ea ~i formele.
dau rnai puvna aten,ie tenului ei auriu. paru-
lui moale care-i flutura pe ccafa sau lun-
gimii incredibile a picioarelor. La drept
vorbind, rna izolez. tn rnomentul in care
rna a~ez la distan\a de ea pentru a 0 ascul-
Draga Louise, ta, masculul cste absent ~i nu rnai rarnane
acolo decat un psihanalist auster .
••De dragul eoresponden,ei" ell mine.
Prietenultau Adam
In sfar~it, un cuvant amabil. .. Primul de
la despaqirea noastra.
P.S.: Ma consider, vai, dezolant de pon-
Ma bucur ca.inca. imi mai cau~i compa- derat. Din caod in cando rna voi bucura sa
nia. A ne pctrece via,a regretand un senti- rna reinrore la natura, sa las sa sc afirme
ment pierdut nu ne dezvolta capacitatea bestia din mine, sa rna dedau tandre,ii fara
de a iubi, ci ne inchidc in fa,a unor noi cuvinte a sexului pentru sex.
cmo,ii, eultivandu-ne amaraciunea. tnmu-
gure~te, oare, prietenia ?
tn ceca ce 0 prive~te pe Lily, fii lini~tita:
in doar cateva ~cdin,e, reflexele mele profe-
sionale au invins. De cand colega ta mi-a
devenit pacienca, nu mai bat campii apropo
de gustul ei extravagant pentru hainele mu-

74 • 75
concupiscen\3., ell atar mai mult ell cat Lily
te-a vrijit de 1abun 'inceput, incat la ea rc-ai
gandil penlm a-mi dovedi cO de\ii noul
elixir al dragostei.
Nu crezi ca ar fi mai bine 5-0 incredin-
~eziunuia dintre confra\ii cti ? Lui Frederic
Drag. Adam, Roux. de exemplu, pricten d,ruia ai putea
sa-i explici scrupulele tale ~i sa-i poveste~ti
Sexul nu are moraIa, iati motivul pentru dcspre stupida noastra intrecere. t~i dau
care oamenii i~iimpun sa aiba una. In Jipsa voie s-o facioeel pu\in ala Lily ar fi la ad.-
rcgulilor nu ar exista nici cupluri, nici fa- post.
milii, nici socicrare ~i
totul s-ar prabu~i in Te sarut.
haos. Gra\ie inlerdiqiilor am parasil jungla Louise
pentru ora~.Nu te mai neea.ji ca ai ajuns 0
fiinta ponderara, Adam, asta dovede~teca P.S.: La Montreal ninge, e mai pro as-
ai dep'lil stadiul de primal. pat, mai luminos decat primavara. ora~ul
Frumoasa reveIa~ia? Nu-mi mu1tumi. a capatat un aer cochet ~i
virginal.
In schirnb, atentie! Daca nu mai e~tipri-
mitiv, poti sa devii pervers, rise ce pande~- P.P.S.: L-am cunoscul pe Brice, un barbal
te spirirele care au atios un inalt nivel de care imi place. E liber, elegant, volubil, caci
rafinament. Sub inhibi\iilc pe care \i Ie im- lucreaza intr-o editura, divoqat de doi ani,
pune con~ciinta. continui sa-ti consumi in ~tcptarea unei rc!alii profunde, durabile,

76 • 77
serioase. Nu arc nintiein eomun cu studen-
tii fameliei care rna acosteaza in periplu-
rile subterane, excitati de eontrastul dintre
lecturile mele intelectuale ~i pantofii pari-
zieni eu toe cui. Deocamdata, in fata lui
Brice trag de timp ca sa-i testez dorinta,
dar rna tem ca n-o sa ramana 0 eitadela de Draga Louise,
nceucerit. Simt cum se strecoara in mine
iubirca. Femeile iubesc dragostea, barbatii fac
dragoste.
Paragraful tau despre Brice mi s-a parut
consternant.
Recitindu-I. rna gandeam la ee ne des-
parte pe noi. barbatii ~i femcilc. ~i oe com-
plica atat de tare legaturile. Cand aminte!ti
de expiralUl asta eu aer de tinerd. de fapt bali
toba ~i-titrambitezi angajamentul senti-
mental. Cred e3 visez! Si mai ~i fixczi 0 pe-
rioada in C:lresa te asiguri ca tineti unulla
edalall, adieii, de subin\eles; n-o sa rna euk
eu el decat daca-I iubese !i rna iube!te.
Ce minciuni!

78 • 79
Dad.lntre voi nu exista decat dorin~a?
A ta ~i a lui? De ce amesteci dragostea in
povestea asta ?
Adam

P.S.: Evident, tc amage~tepretinzand ca.
e in cautarea unci .•relatii profunde, dura- Adam,
bile, serioase". Trcbuie ca a dat de cli~cul
asta prin vreo revista, la rubrica de scrisori Nu cumva e~ti gelos ?
de la cititoare. Furia asta imi place, pentru di arata ca
tii la mine.
Altfel, pana unde ai ajuns cu colega mea
Lily?
Louise

80 • 81
Louise,
Adam,
Urasc gelozia ~i m-ar infuria s-o simt. Poti fi sd.pan pe ceea ce gande~ti, dar
Adam niciodata pe ceea cc simti.
Louise

82 83

rat niciodata d.-mi apan;ii mie ~i numai rnie,
nlei in trecut, nici acurn.
Numirn cu u~urin~a dragoste patologii
severe precum aceasta obsesie de a anexa
doar pentru sine trupul ~i gandurile celui-
lall, aneantizandu-i libcrtatea.
Louise, 2. NU-li dau niei 0 veste dcspre Lily.
Supus secretului profesional. nu am acest
Doua elemente m-au ~ocat in ultimele drept. Confidenlcle ei, imediat ce tree pra-
talc mesaje:
gul urechii mele, patrund intr-o zona pro-
1. f mi interpretezi rcticcn~ fall de poves-
tejata la care nimeni nu are acces.
tca asta dintre tine ~i Brice ca pc cxpresia
N -0 sa-li spun decat ca personalitatea
ascunsa a geloziei.
ei se dovede~te rnai captivanta decat ar da
Din contra. te indcmn sa te cuki eu el
de presupus aparenlele. 0 fetila fragila,
fara sa-li asumi povara ipocriziei. Obiec-
ncsigura ca este apreciau, se pit~te in somp-
rul iritarii mde ~ine de retorica mineinoasa
in care amesteca~i fraze de genul "Iegatura tuoasa morfologie care-i afi~caza cu indraz-
profunda. durabila, serioasa", ve~mant al neala perfeqiunea. Propriul ei dUlman, se
unci dorinle care nu indraznc~te sa se ara- arunea in fiece clipa la COlul de gunoi. Nu
te goalii. aprcciaza nimic la ea insa~i. nici compe-
Gelozia nu este 0 manifestarc a iubirii, tenIa - mai multe diplome oblinute la
ci forma exacerbata a sentimcntului pro- Univcrsitatea McGill -, nici aptitudinile
prjeta~ii. Cat dcsprc mine, n-am cons ide- lingvistice - franccza, englez3, germana ~i

84 85

spaniola foarte bine stapanite -, nici fizi- Aseara, fiindca avcarn doua invitalii la
cui - ar fi vrut sa fie lipsira de forme! -, nici Opera, am luat-o cu mine pe Lily la Tris-
albastrul pregnant aI ochilor, in care nu vede tan und Isolde.
decat c10rul din vreo piscina. a sa rna crezi ? Pe ca.nd 0 faceam sa se
confrunte cu 0 opera dificila - patru ore
Parisul 0 destabilizeaza, zguduindu-i
de muzica, Wagner ~i divine1e lui len tori.
criteriile de pana acum. sa luam, ca exemplu,
cu libret in gerrnana. -. Lily a cunoscut un
referintele ei privitoarc la moda, prove- fel de botez. Cu cat orchestra murmura
nind din seriale americane precum Focu- ori tuna. varsand peste noi, din fosa, suava
rile iubinoi sau fubire, glorie fi frurnuse,e, ~i terifianta ei nesfaqire oceanica, tacerile,
ace1e imerminahile saga in care fcmei eu re\inerilc, violen\ele, cu atat Lily vibra,
sanii refacu\i i~i disputa barba\i cu implan- prada unci agitalii careia nu-i opunea niei
turi de par: convinsa cel. trebuie sa se sma- o bariera. Nu. nu asculta daar cu urechile,
cuiasca ~i sa se in\oleasca precum 0 boarfa parul ii frernata, hazinul i se legana, inima
ealiforniana, explodeaza primre parizien- ii batea tot mai rcpede. Ghemuita, abia reli-
nandu-~i lacrimile, infiorara inca de la pre-
cele care cultiva un rafinamem mai pUlin
ludiu. Foarte repede, respira\ia a inceput sa i
obscen ~i provocator.
se sineronizeze eu eea a Isoldei; se accelera,
Sunt sigur ca baielii cu care a avut re1alii se-ntrerupea, sincrona pana 1a ame\eala.
corespundeau ~i ei tampeniilor hollywoo- lansara '1ntr-o expansiune linea., indraznca-
diene conform carora, de la ~ofer la analis- ta, de neoprit, sfar~ind prin a se topi odata
tul financiar, orice mascul arboreaza bronz, l."U dezlan\Uirea eoardclorintr-un soi de or-
carura ~i abdominali de surfer. gasm exaltat.

86 87

In dem wogenden Schwall, Clnd s-a lisat cortina peste cei doi indra-
In dem tonenden Schall, gosti~i inlan\uiti, Lily fi-a rnai simtir ne-
In des Welt-Atems wehendem All, voia sa aplaude, de pard., ritacitl, ~i-ar fi
Ertrinken, pierdut ealea propriului trup.
Versinken, Agatata de bratul meu, a iqit istovita
Unbewusst, de aceasta experienta, urnedi, bead de recu-
Hochste Lust! no~tinta in fata celui care a invitat-o la
ceremonia ezoteridi de la care, prin na~-
In valul care urca, tere ~i Jipsa de educatie, se considera ex-
in sunetu! care vibreaza, dusa.
In marea respira{ie a sufiuIu; universal, »Nu ~tiam ca este eu putin?", a fost uni-
Sa mainec, cuI ei comentariu, ~optit.
Sa rna inghita, Spre marea mea mandrie, am conver-
Fara de conftiin,a _ tit-o la Wagner. Farmecc1c venerabilului
Suprem deliciu! vrajitor nu au pierit in formolul culturii
oficiale, ba chiar aqioneaza inca asupra
Vartejul voluptuos al muzicii 0 patrun- unei tinere sosite din arondismentul Chi-
dea pe Lily impunandu-i eliberarea ma- couuml.
gica, faca.nd-o sa se piarda printre sunete, Tu ce mai faci? Profita~i, tu ~i Brice, de
sa dispara in armonia lumii care apro- energia muzicala montrealeza ?
pie horcaitul agoniei de respira~ia vietii. Al tau,
SubIim ... Adam

88 89

Brice ~i cu mine? TotuI e-n ordine. Flirtul nu este dragoste, ci dorin\i de
Punem de-un flirt. dragoste. Te pierzi in gcncraliti\i abstrac-
Louise tc. Coboari ina poi pc pimant, Louise.
Adam

90 91


Intrucat i~i
permip sa-mi ~ii predici. per- Nu-\i permit sa-mi dai leqii de orto-
mite-mi sa glumesc pu~in pe seama serii doxie psihanalitica!
tale cu Lily. Chiar daca acum cateva saptamani am
Oare rolul tcrapcutului este sa iasa in facut pe nebunul, mi-am venit in fire ~ii\i
ora~cu pacienta? Si, mai ales, s-o dud sa repet ca rna scarbe~te pana ~i gandul de a
ascultc Tristan und /solde, opera roman- profita de pe urma situa~iei profesionale
tica prin excclen~a? pentru a 0 agala pe Lily.
Tare mi se pare, dragul meu Adam, ca fil- Adam
trul nu aqiona doar pe scena, ci ~i in sail,
iar bulbul tau rahidian line sa ca~tige pariul
subjugand-o pe Lily!
Louise

92 93

Sila este una dintre formele obsesiei: Cum a rna justifica ar insernna sa admit
preferi sa te gande~ti la subiect cu scarba ca. s-ar putea sa gre~esc, prefer sa taco
decat sa nu te gandqti delac. Cu toate astea, tin sa te anunt ca aceasta
Louise corespondenta n-o sa rnai aiba nici un sens
pentru mine daca 0 s-o punctezi regulat
cu observatii care rna scot din sarite.
Cine are urechi de au zit sa auda.
Adam

94 95

A~a ca iata concluzia mca: nu curnva iti
maschezi 0 ateaC\ie irezistibil. fat" de Lily?
De ce ai ascunde-o ?
Ce-ar fi rau in ea ?
Pe mine nu rna deranjeaza ell nimic 0
asemenea atracpe.
Adam, Te rog, nu rna condamna pentru indraz-
neall. Cum sa ai pretentia sa fim prieteni,
lana-rna daca te-am ofeosat. nu aSia dad nu pot siHi loptesc adevarnl ?
mi-a fost inten~ia. Recitind ce mi-ai scris A ta,
{i-am inteles argumenteIe ~i am schimbat Louise
direqia.
Mea culpa. Mea maxima culpa.
Yoorice caz. sunt de acurn atat de feri-
cita. alaturi de Brice, ind.!, chiar daea 0 sa
te dezaprob, 0 voi face ell 0 bunavointa
extrema.
Am reaqionat Cll ferocitare ieri fiindca
m~ai acuzat ca mi-~ disimula donntele fa\l
de Brice li ai avut dreptate: de cand am
petrecUl 0 ncapte impreuna, tcairn 0 idila
perfecta.

96 97

Louise, i\i mul\Umesc pentru prietenia
ta aspra, care m-a luminat.
Ce inca.ntare! Totul vibreaza in mine ...
Uitasem in ce masura pasiunea, rafinata,
imbatatoarea ~i abracadabranta pasiune,
poate da farmec universului. Pc la unspre-
Draga Louise, zece noaptea. cand ne-am dat jos din pat
sleiti, dar re1ax3ti, ne-am dus la braseria
Scrisoarea ra mi-a facur ncrnaipomenir Colbert cu sala ei cu lampi rotunde, cu lele
de bine! A~ fi fost oare in stare, fara ea, sa de masa din bumbac gros, cu banchetele
apreciez ceea ce am inceput sa rdiesc? din piele tabacita, plina de larma actorilor
Jeri, la consultatie, in timpul ~edintei de veniti sa petreaca dupa spectacol, printre
joi, Lily s-a imrerupt brusc in mijlocul unci chelneri stila\i veniti parca direct din scco-
arnintiri, s-a intors catre mine. s-a ridicat luI trecut cu stridiile lor, cu creve\ii ~icrabii
in picioarc, a ro~it ~i apoi a exclamat: proaspeti atcriza\i la noi in farfurie ca ~i
-Teiubesc! cum buciitiiria ar Ii dat pe 0 plaja la vremea
M-arn ridicat la ranrlu-mi ~iam strigat: refluxului. I-am cerut apoi taximetristului
- Si eu! sa mai faca ni~te ocoluri ca sa nu ratam
Lilya izbucnit in lacrimi ~ioe-am arun- stroizile impodobite de sarbatoare, ilumi-
cat unul in bratelc ccluilalt. tn acce~i scara nate, insolente in veselia lor, ignorand com-
am dcvcnit arnanti. plet ~imunca, ~iodihna. Sprijinitii de umarul
De atunci nu nc-am mai parasit. meu, Lily torcea fad grija, convinsa ca nu
98 99

<- 't VI

ii oEer daar bra\ele mele, ci ~i
un ora~. 0
fugim cu m~ina la Trouville ~i Lily va des-
~ara, un continent fabulos. coperi d Normandia e plaja Parisului.
De dimineatl. coborand pemru micuI Pesemne c3.iubirca a Costinventata pen-
dcjun, am avu( senzatia di era pentru intiia tru a da poezie vie\ii.
oad. caod strada mea intampina zorii, ind.ia Al tau, fidel in afeqiunc,
Adam
oad d.nd cerul avea acca sdipire de meeruT.
inraia oad cand inaltele fatade crern i'mi
suradeau, clod brutireasa rna saluta voioas~
caod croasantul raspandea savoarea de um
aUTiu, rand cafeaua rna patrunclca ell pu-
(ceca ei intepatoare ~i fortifianta. Yndoar
cateva ore. Parisul s-a copt: a devcnit un
or~ neru~inatJ seducator. excitant, of erin-
du-ne intranduri in care oe purem imbra-
ti~a, banci pe care oe purem saruta, cheiuri
pe uncle putem sa oe plimbam visatori.
Adio zgomot, trafic, stres, munca. supra-
popularc: Lily ~i eu mine pa~im intr-un
sublim decor silentios. la fel de romantic
ca nOi.
ASlazi Ie-am dat de inleles pacienlilor
ca nu rna simt prca bine. iar maine 0 sa

100 101

Draga Adam, Draga Louise,

Soarta a vrut sa descoperim fericirea in Uitasem Ja ce sunt bune noptile.
acela$i timp, tu ell Lily, eu ell Brice. Fap- La intoarcerea de la T rouvUle, unde ne-am
tul ca aceste noi cuplun nu inruneca pasiu- pctrecut ore in $ir in zburdalniciL, iC$ind din
nea noastra apusa., ci merginainte sub Dehiul camera daar penlnJ a manea fmete de mare
binevoitor al prietenici noaSlee chiar repre- oei pentru a sOTbi vantul oceanic, oc-am
zinta un dar.
reluat munca la Paris.
Nu mi-a~ fj putU[ inchipui niciodara 0
Dorm pu~in. Nu de sorno am nevoie, ci
soJutie vesela pentru povestea noastra.
de Lily. 5-0 strang 1a piept, s-o alint, s-o
Permite-mi sa.ti adresez aceste cuvinte
rudimentare: fii fericit. patrund, sa stau de vorba ell ea dupa or-
gasm, iat;l ce rna odihne~tc. Resrul mi-e
Louise a ta
indiferent.
P.S.: Brice. ca.ruia i-am spus de relatia to fiecarc noapte avem impresia ca suntem
ta ell Lily, mi se alatura urandu-va teate doi Robinsoni care impart aceea~i insula
eele bune. pustic. Nc imbra~i~amcon~(ientid.l0tr-o

102 103


zjpe linia orizontului va aJunecaun vapor
~i
ni se va propune sa ne intoarcem in lu-
mea normala. De-ar fi Cat mai tarziu eu
pUlinla!
Tu cum 0 mai duei? Haide, poves-
te~[e-rnidespre Brice.
Adam Dragil Adam,

P.S.: Lily folose!le aeela!; parium ea!i Tu ne descrii mai bine deca.t a~ face-o
line,preararul Cuir de Russie.lneredibil,nu? eu vrcodata.
Si in ceea ce rna privc~teestc vorba de-
sprc un joe plicut. Experimentez ell Brice
fericirea incepururilor, dnd dcscoperi totul
la partener, corpul, mirosul. mangaierile,
conversa\ia, chipullui cind se treze~te.gus-
tUTile,grijile, stangaciile, amintirile. umo-
rul. Deschid 0 carte care promite. Fiecare
element pare nou, ehiar ~i primele obi~-
nUln\c.
Pelree c1ipe plkule langa el. Cu lOale
astea, nu rnapot ab\ine sa.nu Ie compar cu
acelca pc care ie-am eunoscut noi doi. tu
104 lOS

~i ell mine, a~a di noul roman se schi~eaza
Cllfragilitate.
Povestea noastra nlmane cea mai tare.
Frumusetea prirnei iubiri vine din fap-
rul ca nu estc bantuita de propriul sfar~it,
te crezi tntr-un prezent etern ~i-i ignori
cpuizarea. Dupa care, cadavrul pnmei iuhiri
Draga mea Louise,
Ie infecteaza pc urmatoarele.
Dc~i... Relatia noastra a incetat sa mai dureze
Comparatiile pe care Ie fac Lira sa vreau fiindca a tot durat. Timpul nu este aliatul
in mime nu-l avantajeaza pe Brice: mi se iubirii ~i nu favorizeaza decat prietenia.
pare mai putin sedud.tor dedt tine ... Daca Cand tntalne~ti soti batrani ale caror
nu curnva problema e la mine, care rna las rrupuri sunt mai putin insetate de volup-
greu. Relatia mea ell el are mai muir aspec- tate, se presupunc di obi~nuinta a secatuit
tul unci avenruri reu~ire tn cornparatie eu dorinta, dar rna tern d. cste yorba despre
adevaratul ei con~inut. Ccva - ce Dare? _ o alterare ~i mai grava: ata~amentul distruge
ramane fad, lipsit de culoare. inflacararea. Cu cat legatura se dezvolta,
Draga Adam, n-~ tndrazni sa-mi exprirn eu atat parase~te epiderma. Ce tradare in-
aceasta reticenta dad. nu am fi, ~i tu, ~ieu, sidioasa! Pc cand atraqia Ie impune indra-
proteja~ acum de noile noastre vie~i.Toru~i, gostitilor sa se mangaie, sa se sarute, sa fie
insist: de ce nu a durat relatia noastni? una, afeqiunea tmparta~ita elimina putin
cate putin eontactul direct. Dragostea vine
Louise a ta pe calea ca..rnii, dupa care 0 indeparteaza.
106 107


Sunrem cnrita~i comradictorii, draga mea
paneneri sa i-o ia inainte ee1uilalt fie im-
Louise, insufktite de doua forte diver-
gente. punandll-~; donn\'l, fie prin dedinul acestc;a.
Prietenul tau,
Dragostca cultiva cunoa~terea, dorin~a Adam
vencrcaza necunoscutul. Pc cand iubirea
ramane loiala palla ]a ultimul suspin, dege-
tell', palmele, gura, penisul, pamccclc sunt P .5.: Sinuciga~ul mcu sc-nsoara!
aventurieri mcreu la panda, gata sa por-
neasca sprc noi destina~ii, atra~i de dife-
reuti. de unicitate. lnvers decat sentimentul
care cauta permancnta, pulsiunilor rcnas-
cute Ie e pofta de schimbare. Cine-aT man-
ca acela~i lucru in toate zilcle vje~ii lui?
Pasiunea mea pentru Lily, ca ~i cea pc
care am simtit-o pentru tine, va disparea.
Concluzia nu mi bucura, dar 0 pot pre-
supune. Mai f<lU: 0 ~tiu. Singura mea dorin-
~aeste ca accst Jucru sa se 'imample cat mai
tarziu ~i simultan. lata ceca ce sc cheama
un enruziasm fcricit: 0 rela~ie care se stinge
primr-o destructurare sincrona.
Nu exisra decat 0 singura drama eu ade-
varat eruda in dragoste, anume ca unul din

108
109

Drag. Adam, Doar eu Lily.
Adam
o lntrebare lmi gadilii buzele: te mai
vezi ~i
ell alte feroei, sau doar ell Lily?

Louise

110 111

Ce nisturnare fata de lunile din urma! tnainte ma ghiftuiam ell feroei eu 0 frec.
ven\a care \inea mal mult de incapa\anare
Louise
dedit de dorin\a. Fara-ndoiala incercam sa
te uit, draga mea Louise, ~i
dad. nu pe tine,
atunci e~eculnostru. tmi convenea sa rna
consider un barbat superlibidinal.
Nu intotdeauna in vederea virtutii te
straduie~tieel mai tare.
Adam

1 12 113

intr-o lume de poveste, luxurianta padure
care face ca once lucru sa para minuseul, in-
tinderile orbilOare pc unde zapada - cand
praf, d.nd gheati. cand iaurt - se distreaza
ell mctamorfozele ei. De cand ne-am refu-
giat in cabana din trunchiuri de brad deco-
Draga Adam, jite, am ajuns si apreciez importanp unui
cam in, bucurie pe care 0 uitasem din clipa
Am plccal la tara, Brice ~i Cll mine. la in care rn-am a~ezat intr-o \ari de adop\ie.
r.::asalui de la Lauremides, aproape de mun- Redescoperind frontiera dintre afar. ~i
tele T remblant. inauntru, prear:laresc perc\ii zdraveni, gust
Ce exotism! inchipuie-ti un drum de intimitatea \esaturilar - pleduri din c~mir,
ceasuri intrcgi, brazi uri~i, pante care urea ~aluri de angora, cuverturi din molton -
neobositc, ~oselc inghesuite Intre pereti de ~i rna reped spre foe ca 0 fetila dupa tatal
ghcata, eerul de un albasrru saturat, alaI protector.
de luminos. IOdl ou-I poti privi prea mult Daca ne-ai fi vizut aseara, pe Brice ~i pe
fad sa c1ipe~tiJ apoi, dintr-odata, Tagazul mine, chiar ai fi avut dreptul sa fii ironic:
oferit de vilele a~czatc ici ~icolo, cochete, domnul Crn-Magoon Ii doamna Cro-Ma-
maronii, curate, cuminti ca ni~(e miniaturi gnona, doi oameni gai, inveli,i in blanun,
de carton. tn timpul calatoriei am avut sen- a~eza,i in fa\a televizorului, comenclnd un
zatia ca Brice ~i ell mine oe inroarcem in mcci de hochei. Cine-ar fi crezut ca. am sa
copilarie, Hansel ~i Gretel cufundandu-se tremur pentTu 0 rondela pe care se bat

114 115

ni~te namile inannate cu bate? Iscusin~e ale tiv arc Ioc intotdcauna 1n cursul tratamen-
fcricirii ... De acord, cram ridicoli ~i totu~i tului, wana sentimentala a lui Lily tc vi-
implini\i. 1.caza intrucat c~ti terapeurul ci, nu fiindca
Tu ee mai faci? Ati recidivat sprc Nor~ e~ti ru iosuti. La fel s~ar fi intamplat ~i ell
mandia, sau ati raffiaS la Paris? un all medic. inlr-un fel, Lily Ie venereaz.
Ma bucur ca impaI1i c1ipe frumoase eu impersonal.
Lily. Cu toate astea, nu-mi da pace 0 imre- Poale cl m.-njel ... Cum presupun cO
bare: nu te deranjeaza declan~area srudiati detii deja un raspuns cxtrern de claborat,
a pasiunii ei ? lumineaza-rna.
Aminte~te-ti eu cata ffiandrie m-ai anun. Cu prietenic,
tat d. poti provoca dragostea ~i, fiindca am Louise
protestat, te~ai hotarat sa rni~o dovedc~ti
ulilizand-o pe Lily.
Acum ai reu~it. Bravo! Ai uitat J'nsaprin
ce mijloace? Ai uirar de elixir?
In locuillu, cu greu m-a~ feri de 0 spai-
rna: dintre elemenrelc care-i motiveaza ata-
~amentul, care tine de formula ~i care pur
~i simplu de fiin\a la ?
Capriciullui Lily se dovede~le ceva mai
dcgraba mecanic deeat inradacinar. Daca,
a~a cum spun psihanaJi~tii, transferul afec-

116 117


persista. Poate sa regrctc, cale de intoar-
eere nu rna; exista.
Fie ~i provocat de mine, entuziasmul
lui Lily e viu de-acum, robust, intens, eu
atat mai personalizat cu dit mi-am para-sit
rolu1 de medic, pastrandu-I doar pc cel de
Draga mea Louise, confunzi declan~a- porumbel.
rea iuhirii eu dezvoltarea ei. Al tau,
Adam
Cu siguranV. am produs anificial pasiu-
nea lui Lily, dar acum, ca.nd ea exista, deja
se precizeaza, capata coneretete, realitate,
unicitate hranita de mine, din ceea ee im-
partim, din ceea ce construim. Elixirul a
adus doar chibritul, dupa care flacarile i~i
tdiesc viata lor, iar incendiul al nostru e.
Ca sa in\elegi, gandc~te-te la 0 boala
psihosomatid.: spiritul 0 st3.rne~te, dar mai
apoi, ca e guturai, indigestie, eczemaon can-
cer, se dezvolta in organism in propriul ei
ritm, autonoma, scapand framantarilorcare
au cauzat-o. Chiar dara subiectul in\elcge
originea mentala a pra.bu~irii lui, dezastrul

118 119


Am in~e1es: ttl ai aruncat piatra, iar acurn Pai, cine mai ~tiein afara de tine?
ea se rostogole~te de una singura. Adam
Ce ,-ar lotampla 10'. dad Lily ar afla
cum ai procedat ?
1'.5.: Nu conteaza ... fn cazul in care
Louise Lily descopera ~mecheria.vestea 0-0 s-o
deraojeze deloc. E prea tarziu. Ar fi chiar
mai bine, fiindd. voi profita de indiscre~ie
pentru a spori sinceritatea, pentru a-i mar-
turisi d. am dorit-o din prima clipa in care
am vazut-o ~i d, am acceptat-o printre
pacicn\ii mci cu unicul scop de a ajunge sa
ne iubim.

120 121
Adam, Iubirea poate fi refulata. putem refuza
sa oe fure in toreoml ei.
Forrnularile talc suna bizar ...
Tare rna tern d. libertatea noastra ou se
In limp ce 0 manipuJezi pe Lily, subin-
dovede~te posibila decat in sens ncgativ,
telcgi din asta ca destinul te-a manipulat,
ca un veto crispat, respingerea ingrozita a
la randul lui. Ca ji cum ar exiSla 0 f0'1a ceea ce nc depa~e~te.Singura noastd pu-
obscura, constrangatoare, care tc-a {acut
tere: sa ratim intalnirea eu fericirea.
sa leindragoSlejti de ea ...
Adam
Louise

P.S.: Sumcm Imr-adevar liberi ca.nd oe
iodragostim?

122 123
d.nd ~il 5-0 eternizezi. Mai bioe sa-i culegi
roadele atunci caod exista, at fi un dar sufi-
cient.
Fericirea nu ia dedit forma provizora-
tului. Cine oc-ar putea asigura de cootrariu ?
~i asta 10rr-o via~a omeneasca, mereu ~i
Drag. Adam, mereu efemera.
Louise a ta
Din acest moment. Intrcbarca suna a{ia:
suntcm liberi sa iubim CUlare ori cutare P.S.: Uimitoare coresponden~a asta a
persoana? noastra.: nu discuraffi din dragost~, ci de-
Noi suntem eeLcare alcgem ? spre dragoste.
Sau suntem ale~i ?
Cind te-am intalnit, Adam, despre dra-
goste la prima vedere a fost yorba .••El e!",
mi-au strigat simwrilc ~i inteligen~a.
In ultime1e Juni am tras concluzia ca ~i
simturilc, ~iimcligen~a ~i-au cam fatat vcr-
dictul. avand in
vcdcrc d. oe-3m despaqit
dupa cinci ani.
Acum stau ~i rna intreb daea imr-adcvar
s-au in~clat atar de tare ... Iubirea o-ngropi

124 125
Cand te-am cunoscut, purtaro in mine
o nevoie autcntica de iubirc. Prin magne-
tismul tau, ai fost in acela~i timp cauza ~i
rcvelatorul respcctivei iubiri. Fara-ndoiall.
te-am intalnit in momentul propice ...
Dupa ce ne-arn despaJ1it, am simtit iar~i,
Drag~ Louise, cu adevarat, dar sub forma durerii, aceea~i
nevoie. ~i a aparut Lily ...
Ce coincidenta! Vorbeai de lndragosti- Imprejurarea oportuna i1 crecaza pe in-
rea fulgeratoare. E unul dintrc evcnimen-
dragostit. lar dragostca crceaza impreju-
tele care rna obsedeaza: rna gandesc la el
rarea oportuna.
~i lncerc sa-lll1\eleg de multa vreme, fie di
este yorba despre pacientii mei, fie despre AI tau,
Adam
mme.
Cum oare se l1a~tc fulgcrul a.sta?
Este 0 invazie, sau 0 revolu\ie interioara? P.S.: Sinuciga~ul meu m-a invitat la casa-
Fulgerul fie provine de undeva, din lurne, toria lui, Lily rna preseaza sa accept, cu-
fie iese din noi, din acea zona neclara ~i in- rioasa 51 participe la 0 nunta frantuzeasca,
tima in care lucreaza dorintele. dar, pentrU moment, ii domolesc zclul etno-
A~ vrea sa raspund ci e vorba de un dublu logic. Ma 'em ca acordull-ar incuraja pe
declic, pe de a parte focul care l~nejte din pacient sa rna promoveze na~ al copiilor,
corpul strain ravnit, pe de alta foeul izvorat martor la cununie ~i maL ~tiu eu ceo Bom-
din coepul ravnitor. boana asta are aroma de perieol. ..

126 127
Apropo de bomboane: te-a; gindit vreo- Cine ar intra de bunavoie in pu~ca-
data sa te insori ? rie?
Louise Nu sunt partizanul servitu\ii volun-
tare. Judimintele pc care ji Ie fac logod-
nicii in fa\a primarului ~ia familiilor mi
se par utopice, dcsuete, false, bune sa-~i
rupi dinlii-n ele. N-o sa rna determine ni-
meni niciodatii sa JUT ce nu pot respecta,
pentru ca sta in firea barbateasca sa culea-
ga de ici ji colo ce-i place. Imi respect prea
mult cuvantul dat pentru a-I pune gaj in
astfel de naivitali.
Cu toate astea, dupa ce am observat cat
de mult s-a distrat canadianca mea ieri la
casatoria pacientului. cat de mult a gustat
ftecare clipa a petrecerii, troi zie eft, daca

128 129
Lily tine la asta, a~ fi In stare sa tree peste
principii ~i sa-i ofer numita bucurie.
Adam

P.S.: Dupa cum vezi, draga mea, sunt
indragostit lulea!
Louise,

Raspunde-mi repede!
Lily m-a anuntat ca, patronul 0 trimite
in Australia. Aja e?
Cum lucrati pentru aceea~i agentie, tre-
buie sa afli curnva.
Sau pe Lily 0 distreaza sa rna cam tor-
tureze?
Am nevoie de informare urgenti., fiindca
rna simt la marginea prapastiei.
Adam

130 131
Dragul meu Adam,
Sunt distrus.
Abia cc-am ie~itde la director: mi-a Adam
confirmat ca 0 trimite pc Lily ]a sucursala
noaSlr. din Sydney.
Louise

132
133
Lupta! N-o las.
Fac dragoste ell ea ~i-ivorbesc despre dra-
Louise
goste. Si uite d. sunt condamnat sa-i explic
ce exprimau inainte mangaierile, saruturile,
privirile rode. Mi-am lisat la vestiar armura
de barbat distant, glume\, mai degraba iro-
nic decat expansiv ~i-amintrat in pielea ca\c-
lu~uluidevotat ~i demonstrativ. Sigur ca. rna
costa, dar sunt hotidt sa inaintez de acum
gol, slab, daar ell sentimente1e rode.
Niei nu se pune ptoblema ca Lily sa pIece!
Povestea noastra a demarat ell doua sute
de kilomern pe ora, "'iadar nu doar ca trebuie
sa oe dud. departe, dar nici nu-mi inchipui
cum ar fi sa fraolm la 0 asemenea viteza.
Adam

135
134
Dragul meu Adam, Ceca ce-mi spui ~i
ce am observat in
ultimelc zile imi schimba. in riu imaginea
[ana-rna daca-ti mai stau ~i eu pe cap.
despre Lily.
tn numele prieteniei noastre, 0-0 sa pastrez Se compacta C3 un barbat, vreau sa zic
claar pentru mine amanuntul pc care toc-
ca unul de la noi, C3 un european! Amhi-
mai I-am aflat: chiar inainte sa aterizeze 1a
tioasa ~i perfida, ~i-aascuns planurile pri-
Paris, Lily ltia ca 0 sa se mute la Sydney. vitoare la cariera. Un bloc de insensibilitate.
De fapt, sejurul in Fran\<,a fost mereu con-
siderat de direqiune un soi de trambulina
o fortarea\a de mu\enie.
Ce ironie! Cind se intindea pe divanul
in vederea zborului spre Australia.
meu pentru a-~ipovesti capilaria, rela\iile,
Eu n-am ~tiut.Chiar nu ti.a spus nici-
fantasmelc, deceptii1e, pulsiunile, imi lisa
odata chestia asta ?
impresia ca-~idezvaluie intreaga intimi-
Louise tatc, dar se ah\ffiea sa spuna esentialul. Dad.
mi~a deschis poarta catre vi<l\a ei intima,
~i.apastrat in schimb ascuns unicullucru
care avea ell adevlrat importan~:obiectivul

136 137
profesional. Nici cand am devenit am3n\i intreaga mea Te\ea ~i intreaga mea inte-
nu mi-a destainuit mai multe. ligen!ii..
Cum sa fi putut hanui ca reu~ita sociala, Dar, vai: cu cat insist mai mult, cu atat
promovarea, asccnsiunea financiara con- rna prive~te mai sfiditor ..• Chiar ai de gand
teaza mai mult decat orice? Soiul ista de sa rna tot bati la cap ?" , m-a intrebat indig-
femei nu existJ. pc-aici. Fran~uzoaicele care nata. Cu cat imi strig rnai tare iubirea, eu
mizeaza pe cartea serviciului fie 0 arata atat devine mai rece. privirea ii e mai cru-
limpede, fie compenseaza astfel 0 imagine da, corpul mai inchis. In implorilrile Ii lacri-
in grata. Pc SCUTt,e ceva palpabil. Pe cand, mile mde nu intrezare~te sub nici 0 forma
devotamentul, ci doar patima unui macho
in cazullui Lily, frumu,e!e., lipsa de agre-
care tine sa-~i dovedeasca puterea ~i sa-i
sivitate, candoarea m-au impiedicat sa dis-
rapeasci libertatea.
cern adevaratele ei obiective.
Niei vorba s-o fi mi~cat. Mai diu: i-am
De 0 saptamana 0 tot implor sa sc raz-
ca~tigat dispre\ill. Nu doar ca s-a mutat ina-
g~ndeasca! Parisul ramane un ora~ dina-
poi in garsoniera ei, dar nici nu ne rnai
mic, in care ar putea accede la 0 pozitie inalti,
atingem. Refuza sa mai ie~im la masa ori
eu adt mai mult cu cat. fie eu trenul. fie cu s-o a~tept la ie~irea de la serviciu. leri chiar
avionul, se invecineaza ~i eu Londra, ~i eu m-a amenin\at ca 0 sa faca plangere la po-
Berlinul. I-am expus nenurnarate argumen- li\ie, fiindca ia infladirarea mea ca pe 0 har-
te, docurnentele pe care Ie-am adunat, tele- {uire.
foanele pe care Ie-am dat Ii rela!iile pe care Sunt disperat. eu toate ca episodul de
Ie-am mobilizat. I-am a~ternut la picioare acum rna obliga '-0 vad cu toml altfel decat

138 139
lmt Imaginam ca este, nu rna pot opn s-o
ador ~i fiecarc ccas de dcspaI1ire ma sfa~ie.
Nu rnai am sarno. Abia daea rna mai pot
conccntra asupra pacien\ilor. Totu1 rna in-
tao$ufar.
Adam
Louise,

Lily a disparut de diminea\a.
Pana la capat s-a jucat Cll mine. Credeam
ca nu are avian decat duminid. ~i contam
pe sapramana asta pentru a face a minune.
Mi-a anun\at 0 dara falsa a plecarii.
Prababil ca nu a vrut sa-mi spuna adio ...
Dar cum poate cineva sa fie atat de in •.
flexibil? Oare s-a schimbat ? Sa rna fi iu-
bit macar 0 zi ?
Aproape di nU rni mai vine sa cred ca
4

ceca ce am trait impreuna a fost real.
Nu, nici vorba, durerea rna convingc ca
a fast adevirat.
Ah, Louise, rna scufund ...
Adam

140 141
Oricine te vede i~i da seam a ca in spatele
celui care pozeaza in spirit caustic se as-
cunde 0 bunatate de om. Eforturile tale de
a parea mizantrop. cinic eee indulgenta, atat
sunt de srangace. Nu sunt in\cpatoare decat
_ adesea - observatiile tale ~i - uneori - bar-
Dragul meu Adam, ba. in realitate, ai obrajii netezi ~iun spirit
pnetenos.
D~i imi continui viata, normaJa la supra- Dupa parerea colegilor mei, Lily este
fala, fiindca las deoparte grijile, aparent un prada-tor feminin, folosindu-se de b:ir-
sclipitoare, pentru d. ou-l mai parasesc ba\i ~iapoi aruncandu-i. Nu asculti decat
pe Brice, 0 parte din mine tot la Paris locu- de propriul intercs, caracteristidi oiei rara,
ie~te, dandu-se ell capul de pere~i, ucla, olei de mirare, ascunsa insa de aluca ei nevi-
plange, racne~te. Este partea lcgata de tine, novad, un pic stupida de atata perfeqiune.
Adam, cea care nu s-a despaqit nicid.nd Adam, revino-~i! Fii lucid. ~i, mai ales,
de tine, sufletul geaman at frare1ui meu amin(e~te-\i: nu a fost decat un joe! Aven-
geaman. tura ell Lily tu ai vrut-o. dar nu ~i sa suferi,
Te compatimesc. Lily te-a lovit oribil din moment ee, sfidator, ai recurs la elixirul
ascunzandu~~i adevaratele inten~ii, fugind tau. Dadi tu e~ti eel care a hotiirat na~terea
fara sa inteleaga durerea pc care ti-a pea- acestei iubiri, fii tot tu eel care-i decrcteaza
dus-o. moartea. l\i sri in puteee.
Cum de ~i-a pUlut infige crudele ban- Prietena tao
decile iotr-un barbat fascinant ca tinc? Louise

142 143
liglele prost imbinate pe care circula porum-
bei jego~i care sar de pe cate un co~ in
ruina pe cate 0 antena strarnba. Parisul rna
scarbe~te. Ce oral fi,os! Se crede frumoa-
sa mizeria asta aroganca,cu aere de prin\csa,
cand, in realitate, pute, putreze~te, decade.
Draga Louise, ~i eu, orgoliosul, care ~neamsa raman .,pari-
zian", de parel. ~ fi de,inut un titlu de no-
Cand mi-l cuprind in pal me, capul imi
blele, de parel. gramada asta de rabaturi m-ar
cantare~te mai mult decat un munte.
fi ridieat deasupra muritorilor. Himera ...
Neputincios ...
Apartamentul imi face greala. Totul e
Nu pot decat sa desfac ce-am facut chiar
mohorat, ordonat, lipsit de stdlucire, dar
eu. Ma eonsideram stapan al pasiunii mde
~ii-am devenit sclav. li de asperita,i. Fadul suveran. La cat a cos-
Piatrase rostogol~te urmandu-~idrurnul. tat, mi se parea mare. Pai da, chiar e spa-
Dar cine a aruneat-o? Dad. eu am pro- tios cu douazeci ~i einci de ani de credit!
voeat-o cu buna ~tiin,a pe Lily sa se indra- lata-rna cazut direct pe pamant, de rna
gosteasea, pe mine cine m-a provocat ? doare noada: Parisul e urat ~i fericirea irn-
Asta e. Nu comeaza. Javra asta de iubire practicabila.
tot aici e. Nu reu~esesa scap de ea. Uite-a~a Iluziile sc impri~tje. Lucrurile 'imi apar
e pacalit eel care-a crezut ca pacale~te. goale, fara inca.rcatura de mister, Liracoo-
Din camera mea, la ora asta Jipsita de sisten\3"fara sa Ie pot inve~manta(."\1 dorin.
lumina, rna uit afara la pere~ii ccnu~ii ~i la ~elerode. Numai imagina\ia imi mai face
144 145
zileJe suportabile. Iubirea este dovada ceJ. vindeci? Astazi i-a~ intinde sinueiga~ului
nu percepem realitatea decat prin filtrul mcu, inca de la prima ~edinta, un revolver
fantasmeIor. Mai di.u: demonstreaza ca rea- inca.reat - oricum s-a disitorit, ceca ce re-
litatca nu c mare lueru. prezinta 0 forma lenta de autodistrugere.
Obiectivitatea 0 sa rna impinga pan a la Cu 0 clarviziune atat de lugubra., mi-e
urma sa desehid fereastra ~i sa rna amne u~or sa explie via,a, dar mi-e imposibil sa
in gol. mi-o pastrez.
Golul neantului 0 sa valoreze intotdea- Existcn,a? 0 dtacire provizorie.
una mai mult decat golul asta insipid, de Solulia? Moartea.
vata, in care rna invart aluned.od in plictis Or, n-am deIac curajul sa ... Vasazica.,
~i mahnire. sunt mai mult !a! decat deprimat! De cum
E limpede, Louise, ci nu mai traiesc decat vine pe lume, bebelu~ul cste suficient de
din obi~nuintc1. Chiar daca nu sunt mort, batrat> pentTUsufennl" At trebui sa-Ii zbon
rna transform in propria umbra. Cu aut ereierii inca de la maternitate. N eajunsul
mai muir cu cit nu rna pot refugia in munca, condi,ici umane nu ,ine de abscnt3 lucidi-
fiindca rna duce, pacient dupa pacient, la t3,ii, ci de absen,a curajului.
nefericire, Lanefericirea eseotiala, la pro- Mi intrerup, n-o mai lungesc cu ura,
blemele cu care rna confrunt ... Mai mult amidciunea mea nu merita mila taoExista
bolnav decat medic, de teama contagiunii, stari la fel de umilitor !i de povestit, !i de
i-am ineredin\at ieri pe pacicn,ii mei lui indurat.
Fredenc Roux. S-a-nchis prava!ia! Jos oblo- Totu~i, scriindu-ti, tastandu-,i numele,
nul! Sa vindeci oamenii ... Pai, de ce sa-i combinand aceste fraze pentru tine, am

146 147
dipatat un soi de satisfaqie. Da, Louise,
din mijlocul cc\ii in 'are rna zbat \a~ne~te.
uneori, 0 Jicanre indepartata, care ar putea
sa rna convinga ca nu trebuic sa ajung la
disperare: tu.
Pacat ca locuie~ti atit de depane. Dezo-
lant faptul ca qti fericita cu Brice. Altfel ... Draga Adam.
Adam
Nu cxista niei un obstacol intTe tine ~i
P.S.: Pc scurt, neincredere, neineredere, rnlOc.
neinerederc ... Gandesc, poJ.te. a~afiindea Oeeanul? Poate fi traversat eu avionul.
ltiu ca e irealizabil. Totul devine tulbure. Brice? Nu exista.
P.P.S.: Tidlosul de Brice! Te altept.
Louise

148 149


Poftim? Am min\it.
De cand m-am mutat la M.ontreal, in po-
Adam
fida furiei, in pofida increderii mele dis-
(fUSe ~i a dorin\ci de a placea, nu am avut
oiei 0 rela~ie.
tntr-o zi, filndca rna enervai povestind
despre cuceririle tale, I-am inventat pe Brice.
Nu exista deca.t 0 justificare pentru a
incepe 0 re!alie: sa-~ simplificevial"- Creind
iubitul fietiv, rna.aparam ~il\i lasam camp
liber sa te desfa~ori.Totodati, incercam sa
te detronez, sa te inlocuiesc, sa te uit fie ~i
Imaglnar.
Nu am reu~it. Te a~tept.
Louise

150 151


schimb, tu li-ai dus la bun sfarlit negocie-
rile. Fara indoiali, direqiunea nu doar a
ascultat sfaturile mele, ci a fast rezonabili
1i a ales eel mai bun candidaL TOfUlimaemo-
tioneaza faptul ca. ai perceput modcstul
rol pe care I-am jueat in asccnsiunea ta in
Draga Lily, cadrul cabinetului nostru interna\ional. E
o dovada de generozitate sa mi-o spui.
Scrisoarea ta ffi-a surprins ~iffi-a. facut
Ma anunli cii-li place mult la Sydney.
sa ro~esc.M-3 uluit ell atat mai mult Cll cat IIi raspund cii Montrealul ma incant>.. Ma
o primesc la ~aseJuni de caod ai ajuns in gandesc sa raman aiei. Parisul nu va mai fi.
Australia.
pentru mine, decat locul unor vacan\e scur-
Iii mul\Umesc ca-li marruriselti recunol- te. Pe langa bulevardele largi din Quebec,
tinla fala de mine. pe unde cerulli vinrul patrund liber, verus-
Sa precizam ca exagerezi infJuen~a mea, ta Lutetie risca sa mi se para inabu~itoare.
afirmind ca-mi datorezi promovarea la Syd- tn comparatie cu rela\iile tolerante, directe
ney. SiguT, s-a lasat ell ceva ccarta pentru care domnesc printre cei de-aici, strata-
a elibera terenul pe la directiunc, fiindca gemele gcn Saint-Germain-des-Pres, in care
rivaluI tau, Joss Gardan, considera ca lui i vanitatea ~i puterea cantaresc mai mult
se euvine nominalizarea. Cu toate astea, nu decatlucrurile de fond, 0 sa ma calce iari4i
eu am provocat gafele lui din cazul Prime- pe nervi, dupa ce abia mi.am revenit. Cand
rose, nici exce1enta fara eusur ell care, in imi privesc in aminunt via\a de dinainte,

152 153
am sentimenrul ca profit aici de un fel de sa ca~tig mai putin?" Nici nu mi-a venit
convalcsccnta. sa-mi cred urechilor: un frantuz declarand
Sa nu uit: rna folosesc de mailul asta li di reu~ita prafesionala a panenerei e mai
ca sa-ti mu1tumesc pentlU conversa\ia sin- importanta dedit a lui.
cera pc care am avut-o in timpul escalei Am fost cu atat rnaiimpresionata cu cat
tale pariziene. rand m-ai intrebat daea po\i Adam mi s-a parot extenuat. Ce-o fi palit?
sa i~i cu Adam, fOSlUlmeu iubit. Chiar dad Sau ce n-a patit? Habar n-am. E dar ca. a
povcstea noastra se incheiase. iar eu sim-
trecut - ~iinci trece - pnntr-o stare de de-
\eam ca. nu mai am nici un drept asupra
primare. Nu mai iradiaza buna dispozitie
lui, delicate\ea ta m-a ind.ntat.
~i
vcselie, a~acum ii ~tiam.
Dupa ce te-am "autonzat". n-am mai ~tiut
Nu-mi pad ... Regasirea nu inseamna
nimic din ce a urmat. Nici de la cine; nici
sa fli fericit, ci sa incetczi sa fii nefericit.
de la d. Nimic clar, eel putin, din moment
ce tu ~i-ai continuat parcursul, iar el s-a Exact ca un tratament, e ceva un pic cam
intors 1amine. lent, cam fira, cuvinte, apraapc rnohorat,
Fiindca, da, Lily, acum patro luni Adam dar prefer mohoreala asta suferinle10r de
a coborat din avion anuntandu-ma ca arde dinainte.
de nerabdare sa rna ia de nevasta. !Ii inchi- and am implinit douazeci de ani, 0 ghici-
pui?! A renuntat la loti pacicntii ~i s-a ho- toare rni-a zis: "Cand 0-0 sa mai cauti feri-
taratsa-~ipractice mesena 1aMontreal. Doar cirea, arunci a s-o gase~ti".Am ajuns ~i la
pentru mine! "Carierata contem mai mult etapa asta. $tiu din experienlii d e,osten\" nu
deCal a mea". In-a asigurat, ..~i ce dad. 0 se compune claar din danun, entuziasmc,

154 155
inflacarare, ci ~idin compromisun, uitare, Dragostea scapa logicii, caci nu apai\ine
incapatanarc. nici ra\iunii, niei dovezilor, nici adevaru-
Dupa despar\irea de Adam, tinere\ea lui: este 0 alegere personala.
mea a murit la Paris. In secolul de aur filozoful Pascal, con-
De cand a venit dupa mine la 1vfontreal, statand ca.nu poate demonstra existent a
am primit in dar maturitatea. lui Dumnezeu, a propus un pariu. Printre
Nu nc mai leaga pasiunea, furia, ura care mitioanc de incertirudini, afirma d. am avea
oc electrizau pe vremca aceea, ci au i'nflo- rnai mult de ca~tigat crezand in Durnne-
rit increderea, devotamemul, iertarca. Pc zeu ~i respectandu-l decat necrezand.
atunci oe razboiam, acum ne-am adoptat. tmi zic ca este la fel ~i in cazul iubirii.
Careodara, euprinsa de 0 criza de pcsimism, Sa pariem dcci pe ea. Sa 0 facem sa exisre.
oftez marturisindu-mi ca i-am oferir lui lara provocarea mea. lubirca rna intcresea-
Adam micul port al tandrei infrangeri. Cu za mai mult decat seduqia, decat placere ••
toate astea. eea mai marc parte a timpului ba chiar ~i dedit fericirea.
respir din plin certitudinea ca \ine la mine. hi doresc numai reu~ite in noua ta viatci
Probabil ca sud.zi citind randurile mde, australian a ~i-ti trim it ~iun flacon de Cuir
Lily, fiindca tu ~i Cll mine cvoluam la anti- de Russie, parfumul pe care I-ai adoptat
pozi nu doar geografici, ei ~i semimemali. imediat dupa ce ,i-am dciruit unul, chiar
Dupa parerea ~ succesulinseamna sa cuce- inainte sa pleci la Paris. tti mai place?
re~ti,dupa a mea, sa pastrezi. Ce diferen\a!
Cine gre~e~te? Si cine arc dreptate ? Louise
Nici una din noi.

156 157
P.S.: Acum un an, cind aterizam la Mont- La prl1u1 de vi,nzarc sc adaugt2%,
rcprtunlinJ valoarca timbrului lituar.
real distrusa de despal1ire, am visat intr-o
noapte ca exista un elixir care i~jpoate
acluce inapoi fiinta iubita. Oricat de curios
ar putea sa pad, sigur ca nu ffi-am mu1tu-
mit doar sa mi-l doresc, chiar I-am gas it.

158
F~ti iubi{i, Adam ,i Louise triiesc I" mii
de kilometri deplrtare unul de eelil.a.l.r,eI
la Paris. ea in Montreal. Corespondind
pe ~nuil, ~ doi ~i cvoca trocl.uuI comun,
rlnile ind. ncinchise, momenre1e de bueu-
rie, d"r ,i Doile rela~ii.C«" ce-i arropit
indo a doua oad cue prietenia. constru-
to itl de comuo acord ,i inso\iU: de 0 pro-
vocare: 2r putea sa-,i rcinvie dr;lgosiea
~fRICfMMANUfL lOCnW vorbincldespredragoste?

;SCWMITT
Eric-Emm.muel Schmitt, observator mi~
nutios ,i lucid al capriciilor inimii, reu~te
s1 transpunl in acest roman epistolar, Cll
fine ,i surprinzatoare nuan~c.p,ucursu!
au aparut plio de capcane al unei legituri amoroaM:
tipicepentru vremurile n(),;l.stre.
••In Eliri1lfl dragostei ffi-a interesat mai
Milarepa ales distinqi. dinue dorin\l ~i sentiment.
Domnullbrahim fiflorile din Coran Cred c1, in privin~ iubirii, problema roo-
st! in faprut c1 denumim cu acel~i cuvant
Oscar fi Tant; Roz doul leritoni diferite: eel al donniei ,ieel al
Viata mea cu Mozart scntimenrului. La grarUla dintre ele, atum:i
Copilullui Noe dnd incercam sol impacam atraqia fizica
~idragostea, se ruse marilc: noastre pove~ci.
St'CtaEgoi.$tilor nu intotdeauna fericite. ~
£vanghelia dupa Pilat
Eric-Emmanuel Schmitt
Cea maifrurnoas.l carte din lume
Ii alte povt'stiri
Pe cand eram 0 opera de arta tn seN de auror "Eric-Emmanuel Sdunitt"
au apartlt: Milarepa. Domnul IbTahim
Concert in memoria unui inger ,i jlorJe din Cor.m. OJicotr,; Totnt; Roz.
VisJtoarea din OSlende CopibJ u,i Noe, Viafa ~a CIf Mozotrt.
Sftu Egoiltuor, EfJotnghelia dupa Pilat.
Cd doi domni din Bruxelles Ceot rnAi [rumoasJ une din fume Ii4fu
Elixirul dragoslei pQ'fJesuri. VisJtoare4 din Osrende, Pe ClinJ
er4m 0 opera de ana .,i Ce; do; dom,,;
Jm Bnadln.

ISBN 978-973-689-870-9

J~JJnU~i
!@ICf;MMANUf;L
ISCWMITT

Dragostea este oarc un sentiment declanpt de un proces chirnie,
sau este pur ~isimpiu un miracol alspiritului, imposibil deexplicat?
Exista 0 metoda infailibila pentru a starni pasiunea. un elixir pre-
cum eel caTe i-a unit odinioadi pe Tl'"istan ,i holda? Sau cei care .'Ie
indragostcsc asculd. daar de propria libertate?

.Eric-Emmanuel Schmitt .'Ie intreaha dad existl un elixir care poate
provoca pasiunea, punand in acela~i timp in disculie pericolele feri-
cirii imediate ~i jocurile riscante ni\scute din gelozie ~i
posesivitate.
Pentro d, 0 povestede dragoste trebuie sa durczc mai mult decat pla-
cerea. Ceca ce .'Ie intimpla astlzi tot rnai rar."
Le Figaro
.•La mai bine de noua secolede la ROmdnul tranddfrrului, Eric-Emmanuel
Schmitt reinventeaza iubirea curtcncasca: 0 demonstra~ie scuna. dar
stralucitoare a mecanicii amoroase. cu impasurile ~i micile ei momente

de Inurn!.• \1111111i1II1IU IIIIIIIIlI \ Notre Temps
PF237014 ," ,1I~mu\'" H<tloa)
[1l.lr~14nln
[m",u~~l••<~mhll