You are on page 1of 4

Sebelum kedatangan British, bahasa Melayu

menjadi bahasa perantaraan, pentadbiran,
kesusasteraan dan pengantar sekolah
agama Islam. Pada zaman pemerintahan
British, bahasa Melayu dipinggirkan. Selepas
merdeka, bahasa Melayu dijadikan bahasa
kebangsaan
Lingua franca (dari bahasa Itali, bererti
bahasa Frank) atau bahasa perantara
merupakan bahasa perantaraan yang
digunakan secara sistematik untuk tujuan
perhubungan antara orang-orang yang tidak
sama bahasa ibundanya, khususnya bahasa
ketiga yang berbeza dari bahasa ibunda dua
belah pihak.

Lingua franca bersinonim dengan bahasa
penghubung (vehicular language). Padahal
bahasa vernakular merupakan bahasa asli
dalam lingkungan sebuah komuniti
penuturnya,bahasa vehicular pula

Pada zaman kegemilangan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Contoh. bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di Malaysia. tetapi di Filipina pula dijadikan bahasa penghubung (iaitu lingua franca). lalu dijadikan bahasa kedua untuk kegunaan perhubungan antara komuniti. bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia atau dikenali juga sebagai bahasa Melayu-Polinesia. India dan Eropah. Pada hari ini. Di Malaysia. Indonesia. Ketika itu. bahasa Melayu . China. Sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa lingua franca. bahasa Inggeris adalah bahasa vernakular di England. Dianggarkan lebih 300 juta orang di seluruh dunia boleh bertutur dalam bahasa Melayu Dari aspek sejarah. Bahasa Melayu berkembang menjadi pelbagai dialek yang unik dan tersendiri. bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa perpaduan dan bahasa komunikasi antarabangsa. bahasa Melayu dituturkan oleh semua pedagang dari Arab. Singapura dan Brunei.menjangkaui batas komuniti asalnya.

unik dan kaya kosa kata. Namun begitu. Bahasa Melayu sebenarnya mempunyai nilai komersial. Terdapat pelbagai faktor dalaman dan luaran yang menjadi penyebab bahasa Melayu dipandang sinis dalam kancah keilmiahan dan ketamadunan jati diri bangsa. bahasa diplomatik.dimartabatkan dalam Perlembagaan Persekutuan (Perkara 152) yang menyatakan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu merupakan bahasa perpaduan. bahasa pentadbiran. Bahasa Melayu merupakan antara sepuluh bahasa di dunia yang mempunyai penutur yang paling ramai. Bilangan pengguna bahasa Melayu semakin meningkat dari setahun ke setahun namun masih tidak dianggap sebagai kuasa bahasa utama kerana terpaksa bersaing atau dalam erti kata lain. dinafikan hak dan upayanya dek kehadiran bahasa lain seperti bahasa Inggeris. bahasa perundangan. bahasa Melayu dikenali juga sebagai bahasa Malaysia. Atas faktor tertentu. bahasa perdagangan dan sebagainya. dituturkan oleh pelbagai lapisan masyarakat sebagai bahasa perhubungan utama. sesetengah pihak menganggap bahasa Melayu tidak mantap dan belum boleh dibanggakan kerana status pencapaian yang .

dalam konteks perundangan dan perlembagaan.merudum jika dibandingkan dengan pencapaian yang dicatatkan pada zaman kegemilangan Melayu terdahulu. . Banyak faktor yang dikesani menjadi penyebab utama akan hal ini. bahasa Melayu telah kukuh dek kerana Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. terdapat segelintir rakyat dan pemimpin seolah-olah meminggirkan peranan bahasa kita. bahasa Melayu seolah-olah hilang upaya untuk bersaing sebagai bahasa ilmu yang terkemuka di dunia. Secara realitinya. Secara tersiratnya. Yang menyedihkan.