You are on page 1of 3

ISTORIA ECONOMICĂ

Conţinutul cursului:

Tema 1. OBIECTUL DE STUDIU, METODELE ŞI FUNCȚIILE ISTORIEI
ECONOMICE

Obiectul de studiu al istoriei economice. Metodele şi funcţiile istoriei economice. Istoria
apariţiei şi dezvoltării ştiinţei „istoria economică”. Izvoarele istoriei economice. Periodizarea
şi structura cursului „istoria economică”.

Tema 2. BAZELE ECONOMIEI ŢĂRILOR LUMII ANTICE

Caracteristica generală a economiei ţărilor lumii antice. Două modele de dezvoltare
economică: modul de producţie asiatic şi antic. Dezvoltarea economică a Egiptului antic.
Economia Greciei antice. Economia Romei antice. Criza sistemului economic sclavagist.
Dezvoltarea economică a Daciei.

Tema 3. GENEZA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI FEUDAL DE
GOSPODĂRIRE

Esenţa sistemului feudal de gospodărire. Sisteme de agricultură în Europa feudală.
Economia feudale urbană. Comerţul şi creditul în economia feudală. Etapele de dezvoltare şi
structura economică a feudalismului vest-european. Formarea feudalismului în Regatul Franc.
Economia Imperiului Bizantin. Particularităţile economiei feudale a Angliei. Geneza
economiei feudale pe teritoriul Germaniei. Formarea feudalismului în Japonia.

Tema 4. MARELE DESCOPERIRI GEOGRAFICE ŞI ROLUL LOR ÎN
FORMAREA RELAŢIILOR CAPITALISTE

Cauzele economice a marilor descoperiri geografice. Marele descoperiri geografice şi
influenţa lor asupra dezvoltării economice. „Revoluţia preţurilor”. Piaţa mondială şi formarea
sistemului colonial. Modificările în evoluţia forţei de producţie europene. Formarea
economiei capitaliste în Anglia. Geneza economiei capitaliste în Franța. Particularităţile
formării în Ţările de Jos a modului de producţie capitalist. Trăsăturile distinctive a genezei
capitalismului în cnezatele germane.

Tema 5. PRIMA REVOLUȚIE INDUSTRIALĂ ȘI DEZVOLTAREA
CAPITALISMULUI INDUSTRIAL

Revoluţia industrială din Anglia. Anglia – hegemon în economia mondială.
Liberalizarea comerţului. Particularităţile revoluţiei industriale în Franţa. Dezvoltarea
economică a Franţei în aa.1813–1870. Dezvoltarea sferei bancare şi creditare. Premisele şi
etapele de bază a revoluţiei industriale în Germania. Modificarea structurii producţiei. Calea
prusacă de dezvoltare a capitalismului în agricultură.

1996. R. Militarizarea economiei japoneze în perioada interbelică. Formarea și dezvoltarea Uniunii Europene. Revizuirea priorităţilor dezvoltării economice.Erhard în regenerarea economiei Germaniei. Tema 7. PROCESUL DE GLOBALIZARE A ECONOMIEI CONTEMPORANE Particularităţile dezvoltării economiei Marii Britanii. Cauzele economice şi consecinţele războiului civil din SUA. Economia Franţei în perioada interbelică. Factorii relansării economiei franceze. Modelul totalitar a capitalismului dirijat în Germania. Bucureşti: Editura ASE. Revoluţia industrială din Rusia. Rolul Franţei în CEE. 254 p. Capitalismul „de migraţiune” din SUA.. Politica „dirijismului”. Particularităţile marii crize economice în Anglia. V. Expansiunea economică externă a capitalului american. Condiţiile principale ale tratatului de pace de la Versailles. Tema 6. Tranziţia la modelul conservativ de reglare economică. Caracteristica generală a programelor anticriză. Calea Germaniei spre întâietatea economică în Europa.Roosevelt. Bibliografia recomandata: 1. Tema 8. VASILE.Young privind plata reparaţiilor de război datorate de Germania. lupta pentru colonii. Formarea monopolurilor în Japonia. Rolul „planului Marshall” şi reformei al lui L. I. Istoria Economiei Naţionale. CRIZELE ECONOMICE ŞI ROLUL REGLĂRII STATALE Consecinţele economice ale primului război mondial. Bilanţul dezvoltării economiei SUA. Planul al lui Charles Gates Dawes de refacere şi stabilizare a economiei germane. 2 . „Minunea economică” japoneză şi cauzele ei. PUIA. Programul Frontului popular. Naţionalizarea şi reglarea de către stat a economiei Franţei. Germania – al doilea stat industrial dezvoltat.May.1861 în Rusia. Calea americană de dezvoltare a capitalismului în agricultură. Încetinirea ritmului de creștere economică a Franţei.. Pierderea hegemoniei industriale şi comerciale de către Anglia. Caracterul de împrumut al capitalului francez. Planul al lui Owen D. grupele financiare şi reglementarea de stat. MODERNIZAREA SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE. Calea „revoluţionar-reformistă” de formare a capitalismului industrial în Japonia. A DOUA REVOLUŢIE INDUSTRIALĂ ŞI INFLUENŢA EI ASUPRA ECONOMIEI PRINCIPALELOR ŢĂRI ALE LUMII A doua revoluţie tehnică şi influenţa ei asupra economiei ţărilor lumii. Relaţiile economice externe. Planul de reforme „New Deal” al lui F. Reconstrucţia radicală din statele de sud. Marea criză economică în Statele Unite. Marea depresiune economică în Germania. Corporaţiile. Modificarea structurii industriale. Reformele lui Thatcher. Rezultatele economice şi consecinţele reformei agrare din a. Planul economiei naţionale al lui J. BORGA. Stabilirea hegemoniei economice americane.

ISBN: 978-606-505-476-9 4. Dumitru. 2003. Corneliu. JOSAN. Mihai. Maria. 2011. Bucureşti: Editura ASE. Istoria economiei: prelegeri. MUREŞAN. ISBN: 973- 594-686-6 3. Istoria economiei. Bucureşti: Editura ASE. Nicolae. ISBN: 973-594-634-3 3 . 2005. Maria. 393 p. OLARU. Bucureşti: Editura ASE. Istoria economiei. Andrei. 438 p. Istoria economiei europene: de la revoluția industriala la Uniunea Europeana. MUREŞAN. Ion. Maria. MUREŞAN. OPRITESCU. MUREŞAN. ISBN: 973-590-880-8 5. DINU. VOROVENCI. 196 p.2. 2005. Bucureşti: Editura ASE. OPRITESCU. Mihai. 232 p. Andrei. JOSAN.